สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
  
สายการบินไลอ้อนแอร์
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Update 15 ก.ค. 2560   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 506
08:55
10:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 508
10:35
12:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 510
11:15
12:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 512
13:00
14:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 514
15:30
16:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 518
18:45
19:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 522
21:10
22:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 524
22:25
23:55
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 527
06:10
07:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 525
06:50
08:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 523
09:45
11:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 507
10:55
12:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 511
14:00
15:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 513
15:00
16:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 515
17:55
19:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 517
18:45
20:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 519
20:45
22:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 702
07:45
09:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 706
09:50
11:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 708
10:55
12:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 710
12:30
14:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 714
14:45
16:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 718
16:55
18:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 722
18:50
20:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 724
19:50
21:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 726
20:40
22:10
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 727
07:30
09:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 703
10:05
11:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 707
12:15
13:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 705
13:40
15:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 711
14:40
16:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 715
17:05
18:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 719
19:10
20:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 713
21:00
22:30
วันนี้-31ส.ค.60
ทุกวัน
SL 725
22:05
23:35
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 532
08:20
09:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 538
12:35
14:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 544
17:45
19:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 548
20:25
21:50
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 800
06:45
07:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 806
11:15
12:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 812
15:20
16:30
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 782
08:50
10:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 784
11:50
12:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 788
13:00
14:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 792
16:10
17:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 768
05:40
07:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 750
06:35
08:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 756
13:45
15:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 762
17:45
19:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 766
22:15
23:25
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 734
08:35
09:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 740
14:00
15:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 742
15:05
16:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 746
18:55
20:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 748
21:35
22:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 620
07:50
08:55
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 624
11:30
12:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 626
12:30
13:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 628
15:50
16:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 634
18:55
20:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 600
05:15
06:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 604
09:35
10:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 608
14:15
15:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 610
15:00
16:05
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 616
20:10
21:15
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 824
09:45
11:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 826
17:15
18:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X อา
SL 550
08:45
09:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
พฤ
SL 644
11:40
12:35
วันนี้-28ต.ค.60
อ,พ,ศ,ส
SL 644
11:50
12:45
วันนี้-28ต.ค.60
จ,ศ
SL 644
12:25
13:20
วันนี้-28ต.ค.60
จ,พ,พฤ,ศ
SL 646
14:55
15:50
วันนี้-28ต.ค.60
SL 646
15:00
15:55
วันนี้-28ต.ค.60
อา
SL 646
17:50
18:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

เชียงใหม่ (CNX) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 986
09:20
12:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 988
21:35
23:55
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | WE

เชียงใหม่ (CNX) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 982
13:00
15:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | TG | WE

หาดใหญ่ (HDY) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL990
13:05
15:15
วันนี้-28ต.ค.60
อ,พฤ,อา
SL 992
15:15
17:52
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | WE

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 549
09:00
10:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 533
10:25
11:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 539
14:50
16:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 545
19:35
21:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กระบี (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 801
08:40
10:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 815
09:20
10:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 807
13:15
14:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 813
18:00
19:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 783
10:40
11:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 785
13:25
14:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 789
15:30
16:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 793
18:00
19:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 767
00:05
01:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 769
07:45
09:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 751
09:00
10:25
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 755
15:05
16:40
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 757
15:55
17:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 763
20:00
21:25
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 735
10:25
11:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 741
15:50
17:00
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 743
17:00
18:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 747
21:00
22:15
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 621
09:30
10:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 625
13:15
14:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 627
14:15
15:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 629
17:20
18:20
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 601
07:10
08:15
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 605
11:15
12:20
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 611
16:45
17:50
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 617
22:00
23:05
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 825
11:45
13:10
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 827
19:10
20:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X อา
SL 551
10:55
11:55
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
พฤ
SL 645
13:10
14:05
วันนี้-28ต.ค.60
อ,พ,ศ,ส
SL 645
13:25
14:20
วันนี้-28ต.ค.60
จ,อา
SL 645
14:05
15:00
วันนี้-28ต.ค.60
จ,พ,พฤ,ศ,ส
SL 647
16:40
17:35
วันนี้-28ต.ค.60
อา
SL 647
19:15
20:10
วันนี้-28ต.ค.60
       
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

หาดใหญ่ (HDY) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 987
06:20
08:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
SL 989
21:20
23:40
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | WE

สุราษฎร์ธานี (URT) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 983
17:00
19:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | WE

อุดรธานี (UTH) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL 991
16:00
18:25
วันนี้-28ต.ค.60
อ,พฤ,อา
SL993
18:35
20:45
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | WE

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน ไทยไลอ้อนแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794