เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook


สายการบินนกแอร์
สายการบินนกแอร์
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 06 เมษายน 2563   
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงใหม่(CNX)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8300 06:05 07:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8302 06:50 08:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8302 07:00 08:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8306 09:05 10:15 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8306 09:05 10:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8310 10:40 11:55 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8308 11:10 12:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8312 12:40 13:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8314 13:40 14:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส,อา DD8316 14:20 15:35 วันนี้-28เม.ย.63
ทุกวัน DD8316 14:30 15:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8316 14:20 15:35 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8318 16:30 17:40 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8318 16:30 17:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8324 19:00 20:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8324 19:40 20:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8326 20:15 21:25 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8326 20:55 22:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
         
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
อ,พฤ,ส DD8333 06:05 07:30 27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8301 07:45 08:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8303 08:30 09:35 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8303 08:40 09:45 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8307 10:45 11:50 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8307 10:50 11:55 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8311 12:30 13:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8309 12:55 14:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8313 14:25 15:30 วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8315 15:25 16:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส,อา DD8317 16:15 17:20 วันนี้-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา DD8317 16:15 17:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8319 18:10 19:15 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8319 18:20 19:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8325 20:40 21:45 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8325 21:20 22:25 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8325 21:55 23:00 วันนี้-24ต.ค.63
จ,พ,ศ DD8317 22:10 23:30 01พ.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน DD8317 22:30 23:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงราย(CEI)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8714 07:20 08:35 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8714 07:30 08:45 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8716 11:50 13:10 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8718 13:10 14:25 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8718 14:15 15:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8722 16:40 17:55 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8722 17:00 18:25 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8726 19:45 21:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
เชียงราย(CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8715 09:05 10:30 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8715 09:15 10:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8717 13:40 15:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8719 14:55 16:10 วันนี้-24ต.ค.631
ทุกวัน DD8719 16:10 17:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8723 18:25 19:40 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8723 19:05 20:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8727 21:30 22:45 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - พิษณุโลก(PHS)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8400 06:20 07:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8400 06:30 07:35 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8404 09:55 10:55 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8406 13:25 14:10 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8406 13:40 14:45 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8414 18:40 19:45 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8414 19:05 20:10 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
พิษณุโลก(PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8401 07:50 08:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8401 08:05 09:10 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8405 11:35 12:25 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8407 14:40 15:35 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8407 15:15 16:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8415 20:15 21:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8415 20:40 21:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - แพร่(PRH)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8002 09:10 10:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8002 09:40 11:00 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8004 15:00 16:15 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8004 15:30 16:45 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
แพร่(PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8003 11:00 12:25 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8003 11:40 13:00 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8005 16:45 18:00 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8005 17:15 18:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - แม่สอด(MAQ)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8102 06:05 07:05 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8130 06:10 07:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8100 07:50 09:10 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8100 09:10 10:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8116 09:40 10:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8116 10:00 11:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8122 11:40 12:50 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8122 11:45 13:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8124 14:05 15:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8124 14:30 15:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8126 16:10 17:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8126 16:30 17:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
แม่สอด(MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8103 07:35 08:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8131 07:50 08:55 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8101 10:00 11:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8101 10:50 11:55 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8117 11:20 12:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8117 11:40 12:50 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8123 13:20 14:30 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8123 13:30 14:45 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8125 15:55 17:05 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8125 16:10 17:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8127 17:50 18:55 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8127 18:00 19:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุดรธานี(UTH)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9200
05:55
07:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9202
10:00
11:05
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9202
10:15
11:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9214
14:45
15:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9214
15:30
16:35
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9216
17:25
18:30
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9218
20:05
21:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9218
20:35
21:35
วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
อุดรธานี(UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9203
11:55
12:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9211
14:20
15:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9215
16:20
17:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9215
17:10
18:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9217
19:00
20:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9219
21:35
22:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9219
22:00
23:10
วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุบลราชธานี(UBP)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9312
06:05
07:15
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9314
09:30
10:35
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9314
11:15
12:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9316
13:20
14:25
วันนี้-25ต.ค.63
ทุกวัน
DD9324
15:20
16:25
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9324
15:55
17:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9320
19:45
20:50
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9320
20:05
21:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
อุบลราชธานี(UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9313
07:45
08:50
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9313
09:00
10:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9315
11:10
12:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9317
14:55
15:55
วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9325
17:00
18:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9325
17:40
18:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9321
21:20
22:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9321
21:45
22:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ขอนแก่น(KKC)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9814
11:05
12:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9814
11:25
12:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9820
18:10
19:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9820
19:45
20:45
วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
ขอนแก่น(KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9815
12:30
13:30
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9815
12:55
14:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9821
20:20
21:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9821
21:15
22:15
วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สกลนคร(SNO)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9402
06:10
07:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9402
08:00
09:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9406
13:00
14:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9406
13:35
14:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9410
18:20
19:30
วันนี้-03พ.ค.63
ทุกวัน
DD9410
18:20
19:30
20-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9410
19:55
21:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9410
20:00
21:10
04พ.ค.-19ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้ FD
สกลนคร(SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9403
07:50
09:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9403
09:40
10:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9407
15:10
16:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9407
15:15
16:25
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9411
20:00
21:00
วันนี้-03พ.ค.63
ทุกวัน
DD9411
20:00
21:00
20-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9411
21:35
22:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9411
21:40
22:40
04พ.ค.63-19ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เลย(LOE)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9704
09:20
10:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
พ,ศ,อา
DD9708
12:40
14:00
วันนี้-23ต.ค.63
จ,อ,พฤ,ส
DD9708
14:05
15:15
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9708
14:10
15:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
เลย(LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9705
11:10
12:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD9709
15:45
16:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD9709
15:50
16:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - หาดใหญ่(HDY)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD7108
13:10
14:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD7108
13:25
14:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7112
15:25
16:50
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7112
16:00
17:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD7114
17:20
18:40
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7116
19:55
21:25
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7116
20:35
22:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
         
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
หาดใหญ่(HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7103
07:55
09:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7103
07:55
09:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
วันนี้-25ต.ค.63
ทุกวัน
DD7109
15:00
16:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD7109
15:15
16:50
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7113
17:20
18:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7113
17:55
19:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
DD7115
19:20
20:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7117
21:55
23:15
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
DD7117
22:30
23:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครศรีธรรมราช(NST)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7804 06:00 07:10 วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7808 10:15 11:25 วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7810 14:05 15:15 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7810 14:10 15:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7814 16:00 17:10 วันนี้-24ต.ค.63
X จ DD7818 17:40 18:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
DD7818 19:45 20:55 26ต.ค.63-27มี.ค.64
         
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL
นครศรีธรรมราช(NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7805 07:40 08:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7805 07:40 08:55 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7809 11:55 13:05 วันนี้-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7811 15:45 16:55 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7811 15:50 16:55 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7815 17:40 18:50 วันนี้-24ต.ค.63
X จ DD7819 19:20 20:45 25ต.ค.63-27มี.ค.64
DD7819 21:25 22:35 26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7502 09:30 10:50 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7502 09:30 10:55 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7512 11:00 12:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7504 11:25 12:45 วันนี้-24ต.ค.63
พ,ศ,อา DD7506 13:35 14:55 วันนี้-26มี.ค.64
ทุกวัน DD7514 15:05 16:25 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7514 16:00 17:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7520 17:35 19:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7520 18:40 19:55 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7524 21:15 22:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา DD7521 06:25 07:45 01พ.ค.-23ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา DD7521 06:30 07:50 25ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน DD7503 11:20 12:40 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7503 11:25 12:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7513 12:55 14:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7505 13:20 14:40 วันนี้-24ต.ค.63
X จ DD7507 15:25 16:45 05พ.ค.-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7515 17:00 18:20 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7515 18:00 19:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7525 23:00 00:20+1 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สุราษฎร์ธานี(URT)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7208 06:05 07:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7208 08:05 09:15 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7212 12:40 14:00 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7212 14:05 15:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7216 16:25 17:35 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7216 17:55 19:05 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
สุราษฎร์ธานี(URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7209 07:50 09:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7209 09:45 10:55 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7213 14:30 15:45 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7213 15:45 16:55 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7217 18:05 19:15 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7217 19:35 20:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ตรัง(TST)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7406 10:05 11:25 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7400 10:25 11:50 วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL
ตรัง(TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7401 11:55 13:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7401 12:20 13:45 วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - กระบี่(KBV)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7910 06:30 07:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7914 15:50 17:10 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7911 08:20 09:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7915 17:40 19:05 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ระนอง(UNN)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7312 06:05 07:30 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7312 06:10 07:35 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7318 17:40 19:05 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7318 17:50 19:25 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ระนอง(UNN) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7313 08:00 09:30 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7313 08:05 09:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7319 19:35 21:00 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7319 19:55 21:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - บุรีรัมย์(BFV)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9602 05:55 07:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD9602 06:05 07:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD9606 09:00 10:05 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD9606 09:25 10:35 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD9608 13:00 14:15 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD9610 17:25 18:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD9610 17:35 18:40 วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
บุรีรัมย์(BFV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9603 07:30 08:35 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD9603 07:40 08:40 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD9607 11:00 12:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD9607 11:15 12:20 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD9609 15:30 16:35 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD9611 19:10 20:25 25ต.ค.63-27มี.ค.64
         
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ชุมพร(CJM)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7610 06:30 07:30 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7610 08:30 09:35 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7618 17:05 18:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7618 17:05 18:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ชุมพร(CJM) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7611 08:00 09:10 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD7611 10:05 11:10 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7619 18:40 20:00 วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน DD7619 18:45 19:45 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ลำปาง(LPT)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8506 07:15 08:35 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8504 07:20 08:40 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8506 10:40 11:55 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8510 12:25 13:45 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8510 12:55 14:15 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8522 17:30 18:45 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8522 17:30 18:50 25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ลำปาง(LPT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8505 09:15 10:35 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8507 09:15 10:35 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8507 12:25 13:45 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8511 14:20 15:40 01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน DD8511 14:45 16:00 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8523 19:10 20:25 25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8523 19:15 20:25 01พ.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - อุดรธานี(UTH)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา DD8610 06:10 07:15 01พ.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8622 14:10 15:15 01พ.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8624 17:20 18:35 01พ.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE
อุดรธานี(UTH) - เชียงใหม่(CNX)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา DD8611 07:45 08:50 01พ.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8623 15:45 16:50 01พ.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน DD8625 19:10 20:25 01พ.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน นกแอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP