สายการบินนกแอร์
  
สายการบินนกแอร์
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 29 ธันวาคม 2560   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8300
06:05
07:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8302
06:50
08:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8310
10:40
11:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8314
13:40
14:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8316
14:20
15:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8316
16:30
17:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8316
17:05
18:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8326
20:15
21:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8326
20:25
21:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
       
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8301
07:45
08:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8303
08:30
09:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8303
08:40
09:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8307
12:30
13:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8315
15:25
16:30
วันนี้-24มี.ค.61
x จ พ ศ
DD8317
16:10
17:20
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8317
19:15
20:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8325
20:40
21:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8325
21:10
22:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8327
21:55
23:00
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8317
22:10
23:20
วันนี้-26ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8714
07:30
08:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8714
07:20
08:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8716
11:25
12:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8718
14:15
15:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8726
19:45
21:00
วันนี้-24มี.ค.61
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8715
09:15
10:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8715
09:20
10:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8717
13:05
14:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8719
15:00
16:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8719
16:00
17:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8727
21:30
22:45
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8400
06:30
07:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8400
06:30
07:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8404
10:40
11:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8406
13:25
14:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8406
13:40
14:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8414
17:40
18:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8414
19:05
20:10
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8401
07:50
08:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8401
07:55
08:55
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8405
12:40
13:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8407
14:40
15:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8407
15:00
15:55
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8415
19:10
20:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8415
20:40
21:50
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8818
08:45
10:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8824
12:10
13:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8824
12:45
14:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8826
16:55
18:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8826
17:30
18:50
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8819
10:35
11:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8825
14:50
16:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8825
15:00
16:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8827
19:05
20:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8827
19:20
20:40
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8002
09:10
10:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8002
09:30
10:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8004
13:00
14:15
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8004
14:05
15:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8003
11:00
12:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8003
12:05
13:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8005
15:15
16:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8005
16:05
17:35
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8100
08:55
10:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8116
09:40
11:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8122
11:00
12:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8122
11:45
13:05
วันนี้-24มี.ค.61
จ,พ
DD8124
13:45
15:05
19มี.ค.61,21มี.ค.61
ทุกวัน
DD8124
14:30
15:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8126
16:10
17:15
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8126
16:10
17:30
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8117
11:20
12:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8117
11:25
12:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8123
12:40
13:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8123
13:50
15:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8125
15:40
16:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8125
16:50
18:00
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8127
17:45
18:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8127
17:55
19:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9200
05:55
07:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9202
10:00
11:05
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9202
10:15
11:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9212
14:05
15:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9214
15:25
16:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9214
15:25
16:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9218
20:05
21:05
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9203
11:55
12:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9211
14:20
15:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9213
15:35
16:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9215
17:05
18:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9215
17:05
18:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9219
21:35
22:35
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9310
06:05
07:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9314
11:15
12:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9314
11:40
12:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9316
13:20
14:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9324
14:45
15:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9324
15:30
16:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9320
19:30
20:40
วันนี้-24มี.ค.61
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9311
07:40
08:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9313
09:00
10:00
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9313
09:00
10:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9315
13:25
14:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9317
14:55
15:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9325
16:40
17:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9325
17:00
18:00
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9321
21:10
22:15
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9806
06:05
07:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9814
06:30
07:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9814
11:05
11:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9806
12:55
14:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9820
18:40
19:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9820
20:10
21:20
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9514
10:05
11:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9514
10:20
11:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9520
17:15
18:25
วันนี้-27ต.ค.61
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9807
07:40
08:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9807
07:50
08:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9815
12:20
13:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9815
14:50
16:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9821
20:25
21:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9821
21:50
23:10
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9515
11:45
12:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9515
12:00
13:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9521
18:55
20:05
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9521
20:25
22:00
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9402
08:00
09:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9402
08:05
09:15
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9406
12:45
13:55
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9406
13:00
14:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9410
18:30
19:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9410
19:05
20:15
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้ FD

สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9403
09:40
10:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9403
09:45
10:55
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9407
14:30
15:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9407
15:10
16:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9411
20:05
21:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9411
20:45
21:55
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9114
05:40
06:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9118
18:40
19:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9118
19:30
20:30
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9115
07:15
08:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9115
07:55
09:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9119
20:35
21:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9119
21:25
22:45
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9704
06:05
07:15
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9704
09:20
10:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9708
14:10
15:20
วันนี้-27ต.ค.61
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9705
07:40
08:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9705
11:00
12:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9709
15:40
16:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9709
15:50
16:55
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7108
13:10
14:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7112
15:25
16:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7114
17:05
18:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7114
18:00
19:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7116
20:35
22:00
วันนี้-24มี.ค.61
       
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7103
07:55
09:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7103
08:00
09:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7109
15:05
16:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7113
17:20
18:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7113
17:30
18:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7115
19:20
20:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7115
19:55
21:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7117
22:30
23:45
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7808
09:10
10:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7808
09:15
10:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7810
14:05
15:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7810
14:10
15:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7814
16:00
17:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7824
17:40
18:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7818
19:15
20:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7809
10:55
12:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7811
15:45
16:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7815
17:40
18:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7819
19:30
20:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7819
20:55
22:05
25มี.ค.61-27ต.ค.61
       
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7510
06:10
07:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7502
09:30
10:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7504
09:50
11:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7500
10:15
11:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7512
11:00
12:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7504
11:25
12:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
x ส อ พฤ
DD7506
13:35
14:55
วันนี้-28มี.ค.61
ทุกวัน
DD7514
15:05
16:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7514
15:15
16:35
วันนี้-24มี.ค.61
พ, ศ
DD7520
16:50
18:15
24ต.ค.61,26ต.ค.61
ทุกวัน
DD7520
17:35
18:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7504
20:35
22:00
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7524
20:45
22:00
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
พ, ศ
DD7521
06:25
07:45
24มี.ค.61,26มี.ค.61
ทุกวัน
DD7521
06:30
07:50
วันนี้-28มี.ค.61
ทุกวัน
DD7501
07:50
09:15
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7511
08:10
09:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7505
12:00
13:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7513
12:45
14:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7513
12:55
14:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7505
13:20
14:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7515
17:00
18:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7515
17:10
18:30
วันนี้-24มี.ค.61
พฤ, ส
DD7525
22:45
00:05
22มี.ค.61,24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7208
06:10
07:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7208
06:20
07:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7212
12:35
13:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7212
12:40
13:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7216
16:00
17:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7216
16:25
17:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7220
19:45
20:50
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7209
07:50
09:00
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7209
07:55
09:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7211
10:55
12:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7211
11:00
12:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7213
14:15
15:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7213
14:20
15:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7217
18:00
19:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7217
18:10
19:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7221
21:20
22:25
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7400
07:30
08:50
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7406
09:55
11:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7410
16:00
17:20
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7410
17:05
18:30
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7407
11:45
13:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7411
18:05
19:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7411
19:00
20:25
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7910
06:40
07:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7914
16:00
17:15
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ระนอง (UNN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7312
05:45
07:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7312
06:05
07:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7314
09:00
10:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7318
16:45
18:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7318
17:05
18:30
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7911
08:25
09:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7915
17:50
19:15
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

ระนอง (UNN) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7313
07:40
09:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7313
08:00
09:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7315
10:50
12:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7319
18:45
20:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7319
19:00
20:35
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - บุรีรัมย์ (BFV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9602
05:55
07:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9602
06:05
07:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9608
14:20
15:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9606
14:35
15:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9608
17:25
18:40
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

 

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ชุมพร (CJM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7610
05:45
06:45
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7618
16:30
17:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7618
17:40
18:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ลำปาง (LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8504
08:05
09:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8506
08:30
09:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8506
10:40
11:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8510
12:10
13:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8510
12:25
13:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8522
16:50
18:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8522
17:30
18:45
25มี.ค.61-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

เชียงใหม่ (CNX) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8610
06:05
07:10
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8612
09:25
10:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8620
12:15
13:15
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8624
15:20
16:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8624
16:20
17:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8626
20:40
21:50
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE

 

บุรีรัมย์ (BFV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9603
07:30
08:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9603
07:40
08:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9609
16:00
17:05
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD9607
16:20
17:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD9609
19:40
20:55
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

 

ชุมพร (CJM) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7611
07:15
08:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7611
07:25
08:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD7619
18:10
19:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD7619
19:00
20:15
25มี.ค.61-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

ลำปาง (LPT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8505
09:55
11:20
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8507
10:15
11:30
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8507
12:20
13:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8511
14:20
15:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8511
14:35
16:00
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8523
18:50
20:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8523
19:15
20:25
25มี.ค.61-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8611
07:40
08:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8621
13:40
14:40
25มี.ค.61-27ต.ค.61
ทุกวัน
DD8623
14:30
15:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8625
18:00
19:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
DD8625
18:20
19:35
25มี.ค.61-27ต.ค.61
       
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน นกแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794