สายการบินนกแอร์
สายการบินนกแอร์
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 29 ธันวาคม 2560   
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงใหม่(CNX)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8306 09:05 10:15 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8312 12:40 13:50 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8316 14:20 15:30 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8316 16:30 17:40 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8324 19:00 20:10 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8326 20:25 21:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8303 08:40 09:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8307 10:45 11:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8313 14:25 15:30 วันนี้-27ต.ค.61
x จ,พ,ศ DD8317 16:10 17:20 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8319 18:10 19:15 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8325 20:40 21:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8327 21:55 23:00 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8317 22:10 23:20 วันนี้-26ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงราย(CEI)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8714 07:20 08:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8722 16:40 17:55 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
เชียงราย(CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8715 09:20 10:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8719 15:00 16:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8723 18:25 19:40 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - พิษณุโลก(PHS)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8400 06:30 07:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8404 10:40 11:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8406 13:40 14:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8414 17:40 18:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
พิษณุโลก(PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8401 07:55 08:55 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8405 12:40 13:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8407 15:00 15:55 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8415 19:10 20:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - น่าน(NNT)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8818 08:45 10:05 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8824 12:10 13:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8826 16:55 18:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
น่าน(NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8819 10:35 11:55 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8825 14:50 16:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8827 19:05 20:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - แพร่(PRH)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8004 13:00 14:15 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8004 14:05 15:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
แพร่(PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8003 12:05 13:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8005 15:15 16:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - แม่สอด(MAQ)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8122 11:00 12:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8122 11:45 13:05 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD8124 14:30 15:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8126 16:10 17:15 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
แม่สอด(MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8117 11:20 12:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8123 12:40 13:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8125 16:50 18:00 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8127 17:55 19:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุดรธานี(UTH)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9200 06:00 07:05 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9202 10:00 11:05 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9210 12:20 13:25 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9214 15:25 16:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9216 17:00 18:05 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
อุดรธานี(UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9201 07:35 08:35 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9203 11:50 12:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9211 13:55 14:55 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9215 17:05 18:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9217 18:35 19:35 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุบลราชธานี(UBP)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9312 07:25 08:30 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9314 11:40 12:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9316 13:20 14:25 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9324 15:30 16:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9318 17:25 18:30 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
อุบลราชธานี(UBP) -กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9313 09:00 10:00 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9315 13:25 14:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9317 14:55 15:55 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9325 17:00 18:00 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9319 19:05 20:05 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ขอนแก่น(KKC)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9814 06:30 07:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9814 11:05 11:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9820 18:40 19:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครพนม(KOP)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9514 10:20 11:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9520 17:15 18:25 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
ขอนแก่น(KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9807 07:50 08:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9815 12:20 13:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9821 20:25 21:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD
นครพนม(KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9515 12:00 13:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9521 18:55 20:05 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สกลนคร(SNO)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9402 08:05 09:15 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9406 12:45 13:55 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9410 18:30 19:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้ FD
สกลนคร(SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9403 09:45 10:55 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9407 14:30 15:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9411 20:05 21:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ร้อยเอ็ด(ROI)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9114 06:10 07:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9118 18:40 19:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
ร้อยเอ็ด(ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9115 07:55 09:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9119 20:35 21:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เลย(LOE)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9704 06:05 07:15 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9708 14:10 15:20 วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
เลย(LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9705 07:40 08:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9709 15:40 16:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - หาดใหญ่(HDY)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7102 06:00 07:25 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7104 09:20 10:45 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7108 13:10 14:35 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7112 15:25 16:50 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7114 17:05 18:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
หาดใหญ่(HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7103 07:55 09:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7105 11:15 12:40 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7109 15:05 16:30 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7113 17:20 18:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครศรีธรรมราช(NST)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7804 06:00 07:10 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7808 09:10 10:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7810 14:10 15:15 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7814 16:00 17:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7818 19:15 20:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL
นครศรีธรรมราช(NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7805 07:40 08:50 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7809 10:55 12:05 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7811 15:45 16:55 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7819 19:30 20:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7819 20:55 22:05 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7500 10:15 11:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7504 11:25 12:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7514 15:05 16:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
พ, ศ DD7520 16:50 18:15 24ต.ค-26ต.ค.61
ทุกวัน DD7504 20:35 22:00 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7501 07:50 09:15 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7503 11:20 12:40 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7513 12:45 14:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7505 13:20 14:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7507 15:25 16:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7515 17:00 18:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สุราษฎร์ธานี(URT)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7208 06:10 07:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7210 09:20 10:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7210 09:20 10:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7212 12:40 13:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7216 16:25 17:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
สุราษฎร์ธานี(URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7209 07:50 09:00 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7211 11:00 12:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7213 14:20 15:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7217 18:10 19:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ตรัง(TST)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7400 07:30 08:50 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7406 09:55 11:15 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7410 16:00 17:20 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7410 17:05 18:30 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL
ตรัง(TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7401 09:20 10:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7407 11:45 13:05 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7411 18:05 19:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7411 19:00 20:25 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - กระบี่(KBV)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7910 06:40 07:55 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7914 16:00 17:15 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7911 08:25 09:40 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7915 17:50 19:15 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ระนอง(UNN)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7312 05:45 07:10 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7312 06:05 07:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7314 09:00 10:25 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7318 16:45 18:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7318 17:05 18:30 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ระนอง(UNN) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7313 07:40 09:10 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7313 08:00 09:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7315 10:50 12:15 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7319 18:45 20:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7319 19:00 20:35 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - บุรีรัมย์(BFV)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9602 05:55 07:00 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD9602 06:05 07:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9608 14:20 15:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9606 14:35 15:45 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD9608 17:25 18:40 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
บุรีรัมย์(BFV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD9603 07:30 08:35 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD9603 07:40 08:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9609 16:00 17:05 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD9607 16:20 17:30 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD9609 19:40 20:55 วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ชุมพร(CJM)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7610 05:45 06:45 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7618 16:30 17:40 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7618 17:40 18:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ชุมพร(CJM) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD7611 07:15 08:20 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7611 07:25 08:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD7619 18:10 19:45 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD7619 19:00 20:15 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ลำปาง(LPT)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8504 08:05 09:25 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD8506 08:30 09:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8506 10:40 11:50 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD8510 12:10 13:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8510 12:25 13:50 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD8522 16:50 18:20 วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน DD8522 17:30 18:45 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ลำปาง(LPT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8507 10:15 11:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8511 14:35 16:00 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8523 19:15 20:25 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - อุดรธานี(UTH)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8610 06:05 07:10 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8620 12:15 13:15 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8624 15:20 16:30 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE
อุดรธานี(UTH) - เชียงใหม่(CNX)
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา ถึงเวลา ระหว่างวันที่
ทุกวัน DD8611 07:40 08:50 วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8621 13:40 14:40 25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน DD8625 18:20 19:35 25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน นกแอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP