เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8879
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z8879
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Oct 2022 - 20 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
65,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,800
65,999 (เด็กเสริมเตียง) | 65,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อผู้เดินทาง ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีข้อกำหนดให้มีการแสดง ณ จุดเชคอิน - ค่าทำ VACCINE PASSPORT
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์ปากีสถาน 3 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ปากีสถาน

Z8879
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z8879
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿65,999
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ทัวร์ปากีสถาน - ปากีสถาน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ - นาราม - คุนซีราบ - พาสสุ - คาร์มาบัต - กิลกิต - มีอาหารไทยเสริม ทุกมื้อ - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล และสุขภาพครอบคลุมการติดโควิด และการรักษาในต่างประเทศ และต่อเนื่องในประเทศไทย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อผู้เดินทาง ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีข้อกำหนดให้มีการแสดง ณ จุดเชคอิน - ค่าทำ VACCINE PASSPORT

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสลามาบัด - เข้าที่พัก
 หุบเขา Naran Kaghan - เมืองตักศิลา - เมืองโบราณตักศิลา - พิพิธภัณฑ์ตักศิลา - เมืองนาราน - Naran Bazaar
 เมืองคาริมาบัด - ถ่ายภาพ ทะเลสาบลูลูซ่าร์ - คาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ - แวะชม และถ่ายภาพจุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา - เมืองคาริมาบัด
 หุบเขานากาใน ฮอปเปอร์ วัลเล่ย์ - กราเซียฮอปเปอร์ - ป้อมอัลติท ป้อมโบราณอายุประมาณ 1,100 ปี - ชมหมู่บ้านอายุกว่า 1,000 ปี เมืองฮุนซ่า - ย่านการค้าของเมืองคาริมาบัด
 ดุยเกอร์ - ช่องเขาคุนจีราบ และอุทยานแห่งชาติ - เส้นทางสายคาราโครัม - ทะเลสาบอัตตาบัต - เมืองพาสสุ - จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ - ช่องเขาคุนจีราบ และอุทยานแห่งชาติ - ผ่านด่านที่เมืองซอสท์ สู่ พาสสุ - เข้าที่พัก
 แวะถ่ายรูปสะพานฮุซไซนี - กิลกิต - พระพุทธรูปคาร์กาห์ - ย่านการค้าเมืองกิลกิต
 เมืองกิลกิต - ผ่านเมือง เมืองชีลาส - เมืองนาราน
 อิสลามาบัด - มัสยิดไฟซาล - ชมวิวอิสลามาบัด ดามัน อี เกาะ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอิสลามาบัค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอวีซ่า ไม่ต้องโชว์ตัว
เดินทาง :
Z8732
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z8732
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿95,000
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ทัวร์ปากีสถาน - แกรนด์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี (เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก) : การาจี - ตักศิลา - อิสลามาบัด - สการ์ดู - กิลกิต - หุบเขาฮุนซา - หุบเขานาการ์ - ฮอปเปอร์ กลาเซียร์ - อีเกิลเนสท์ - พาสสุ - ล่องเรือทะเลสาบอัตตาบัต - กุลมิต - สะพานฮุนเซน - ลาฮอร์ - ป้อมลาฮอร์ / เดินทางง่าย ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินการาจี ประเทศปากีสถาน - เข้าที่พัก
 การาจี - เข้าชมพระราชวังโมฮัตตา - เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านคูอิด อิ อาซัม - สุสานสถานชาค์คันดิ - เข้าชมมัสยิดทูบา - ตลาด Empress
 อาคารฮินดูจิมกายา - บินภายในสู่ สนามบินอิสลามาบัด (อิสระอาหารเที่ยงในสนามบินฯ) - เข้าชมมัสยิดไฟซาล - อนุสาวรีย์ปากีสถาน - เข้าที่พัก
 เมืองตักศิลา (มรดกโลก) - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา - สักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
 สนามบินอิสลามาบัด - บินภายในสู่ สนามบินเมืองสการ์ดู - เมืองกิลกิต - โคราคารัม - ชมพระพุทธรูปคาร์กาห์
 จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ - เมืองกุลมิต - เมืองพาสสุ - ธารน้ำแข็งพาสสุ - สะพานฮุซเซนแห่งทะเลสาบโบริท - ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต
 หุบเขานาการ์ - หุบเขาฮอปเปอร์ - ชมธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ - เข้าชมป้อมปราการบาลิต
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดที่สวยที่สุดแห่งเทือกเขา Lady Finger - เมืองสการ์ดู - ป้อมปราการคาร์โปโช - ล่องเรือในทะเลสาบรูปหัวใจ
 สนามบินสการ์ดู - บินภายในสู่ เมืองลาฮอร์ - เข้าชมสวนชาลิมาร์ (มรดกโลก) - ชายแดนวากาห์ - ชมพิธีเดินเปลี่ยนเวรยาม สวนสนามชายแดน Wagah Attari - เมืองลาฮอร์
 เข้าชมสุเหร่าบัดซาฮิ - เข้าชมป้อมปราการลาฮอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลาฮอร์ - เข้าชมมัสยิดวาซิรข่าน - สนามบินลาฮอร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอวีซ่า ไม่ต้องโชว์ตัว
เดินทาง :
Z8712
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z8712
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ทัวร์ปากีสถาน - Summer ปากีสถาน : บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ - นาราม - คุนซีราบ - พาสสุ - คาร์มาบัต - กิลกิต / เดินทางง่าย ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT PCR
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อผู้เดินทาง ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีข้อกำหนดให้มีการแสดง ณ จุดเชคอิน - ค่าทำ VACCINE PASSPORT - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสลามาบัด - เข้าที่พัก
 หุบเขา Naran Kaghan - เมืองตักศิลา - เมืองโบราณตักศิลา - พิพิธภัณฑ์ตักศิลา - Naran Bazaar
 เมืองคาริมาบัด - ถ่ายภาพ ทะเลสาบลูลูซ่าร์ - คาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ - แวะชม และถ่ายภาพจุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา - เมืองคาริมาบัด
 หุบเขานากาใน ฮอปเปอร์ วัลเล่ย์ - กราเซียฮอปเปอร์ - ป้อมอัลติท ป้อมโบราณอายุประมาณ 1,100 ปี - ชมหมู่บ้านอายุกว่า 1,000 ปี เมืองฮุนซ่า - ย่านการค้าของเมืองคาริมาบัด
 ดุยเกอร์ - ช่องเขาคุนจีราบ และอุทยานแห่งชาติ - เส้นทางสายคาราโครัม - ทะเลสาบอัตตาบัต - เมืองพาสสุ - จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ - ช่องเขาคุนจีราบ และอุทยานแห่งชาติ - ผ่านด่านที่เมืองซอสท์ สู่ พาสสุ - เข้าที่พัก
 แวะถ่ายรูปสะพานฮุซไซนี - กิลกิต - พระพุทธรูปคาร์กาห์ - ย่านการค้าเมืองกิลกิต
 เมืองกิลกิต - ผ่านเมือง เมืองชีลาส - เมืองนาราน
 อิสลามาบัด - มัสยิดไฟซาล - ชมวิวอิสลามาบัด ดามัน อี เกาะ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - สนามบินอิสลามาบัค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอวีซ่า ไม่ต้องโชว์ตัว
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์ปากีสถาน 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์ปากีสถาน 3 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ปากีสถาน, โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ปากีสถานเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์ปากีสถานเดือนกันยายน 2565
ทัวร์ปากีสถานเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ปากีสถานเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ปากีสถานเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ปากีสถานเดือนมกราคม 2566
ทัวร์ปากีสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ปากีสถานเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ปากีสถานเดือนเมษายน 2566
ทัวร์ปากีสถานเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ปากีสถานเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์ปากีสถานเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP