เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 53 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

1
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB02-CX-HKG-KR5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฮ่องกง - เกาหลี : เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก) - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ทั้ง 2 ประเทศ) 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - สนามบิน Chek Lap Kok
บินภายในสู่ สนามบินอินชอน - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
9-13 / 13-17 / 19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
2
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB02-CX-HKG-KR5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฮ่องกง - เกาหลี : เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก) - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ทั้ง 2 ประเทศ) 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - สนามบิน Chek Lap Kok
บินภายในสู่ สนามบินอินชอน - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
9-13 / 13-17 / 19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
3
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB02-CX-HKG-KR5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฮ่องกง - เกาหลี : เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก) - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ทั้ง 2 ประเทศ) 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - สนามบิน Chek Lap Kok
บินภายในสู่ สนามบินอินชอน - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
17-21 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
4
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB02-CX-HKG-KR5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฮ่องกง - เกาหลี : เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก) - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ทั้ง 2 ประเทศ) 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - สนามบิน Chek Lap Kok
บินภายในสู่ สนามบินอินชอน - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
17-21 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
5
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB07-CZ-URC10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม คานาสือ : ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมรถราง+ล่องเรือ) - สวนน้ำพุเก้ามังกร - ภูเขาน้ำมันดำ - เมืองผีอู่เอ้อ (รวมรถไฟขบวนเล็ก) - ปู้เอ่อจิ้น - อู๋ไฉ่ทาน - หมู่บ้านเหอมู่ (รวมรถราง) - อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ศาลาชมปลา - ทะเลสาบเทวดา - ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ - ธารน้ำ 5 สี - ตลาดผลไม้ ปู้เอ่อจิ้น - บ่อน้ำคานเอ๋อจิ่ง - ซากเมืองโบราณเจียวเหอ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - ภูเขาเปลวไฟ - ถ้ำพระ 1,000 องค์ - ภูเขาทราย - ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา - ศาลเจ้าตระกูลเฉิน - จตุรัสฮัวเฉิน - ถ่ายรูปนอกหอทีวี - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ** ทัวร์คุณภาพ ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล พัก 4-5 ดาว / เที่ยวสบาย ไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย หัวหน้าทัวร์เป็นช่างภาพ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไป่หวิน - บินภายในสู่ อูรูมู่ฉี - เข้าที่พัก
อูรูมู่ฉี (อุรุมชี) - ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมรถราง+ล่องเรือ) - เค่อลามาอี้ - สวนน้ำพุเก้ามังกร
เค่อลามาอี้ - ภูเขาน้ำมันดำ - เมืองผีอู่เอ้อ (รวมรถไฟขบวนเล็ก) - ปู้เอ่อจิ้น - อู๋ไฉ่ทาน
ปู้เอ่อจิ้น (ปู้เอ่อจิน) - หมู่บ้านเหอมู่ (รวมรถราง) - จุดชมวิว - คานาสือ
อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ศาลาชมปลา - ทะเลสาบเทวดา - ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ - ธารน้ำ 5 สี
คานาสือ - ตลาดผลไม้ ปู้เอ่อจิ้น - ขุยถุน (630 กิโลเมตร)
ทูรูฟาน - ผ่านชมโรงงานผลิตไฟฟ้า - บ่อน้ำคานเอ๋อจิ่ง - ซากเมืองโบราณเจียวเหอ
สวนองุ่นผู่เถาโกว - ภูเขาเปลวไฟ - ถ้ำพระ 1,000 องค์ - ทูรูฟาน - อ.ซ่านซ่าน - ภูเขาทราย
ทูรูฟาน - อูรูมูฉี - ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา - กวางเจา
ศาลเจ้าตระกูลเฉิน - จตุรัสฮัวเฉิน - ถ่ายรูปนอกหอทีวี - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-25 / 18-27 SEP
ราคา/ท่าน :
78,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
6
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-CTS03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด Season Change : เขื่อนโฮเฮเคียว - เขื่อนโฮเฮเคียว - ชม ใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ - น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ - Iwato Kannondo - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเซ่ - เมืองโจซังเค - เขื่อนโฮเฮเคียว - ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ - น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ - Iwato Kannondo
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้าปลอดภาษี - โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ - มิตชุย เอาท์เล็ท
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 SEP
6-10 / 7-11 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 NOV
ราคา/ท่าน :
24,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
24,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
7
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-CTS03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด Season Change : เขื่อนโฮเฮเคียว - เขื่อนโฮเฮเคียว - ชม ใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ - น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ - Iwato Kannondo - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเซ่ - เมืองโจซังเค - เขื่อนโฮเฮเคียว - ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ - น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ - Iwato Kannondo
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้าปลอดภาษี - โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ - มิตชุย เอาท์เล็ท
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
2-6 / 26-30 OCT / 30OCT-3NOV / 31OCT-4NOV
ราคา/ท่าน :
26,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
26,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
8
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-CTS03(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด Season Change : เขื่อนโฮเฮเคียว - เขื่อนโฮเฮเคียว - ชม ใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ - น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ - Iwato Kannondo - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเซ่ - เมืองโจซังเค - เขื่อนโฮเฮเคียว - ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ - น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ - Iwato Kannondo
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้าปลอดภาษี - โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ - มิตชุย เอาท์เล็ท
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
9-13 OCT
ราคา/ท่าน :
28,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
28,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
9
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-SL-NRT14(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ - เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ
เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา - กานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออนนาริตะ มอลล์
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
30SEP-4OCT 19
ราคา/ท่าน :
22,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
22,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
10
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-SL-NRT14(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ - เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ
เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา - กานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออนนาริตะ มอลล์
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
1-5 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 14-18 / 15-19 / 26-30 OCT 19
ราคา/ท่าน :
23,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
23,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
11
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-SL-NRT14(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ - เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ
เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา - กานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออนนาริตะ มอลล์
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-29 OCT 19
ราคา/ท่าน :
24,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
24,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
12
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-SL-NRT14(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ - เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ
เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา - กานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออนนาริตะ มอลล์
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
25,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
25,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
13
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-SL-NRT14(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ - เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ
เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา - กานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออนนาริตะ มอลล์
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT 19
ราคา/ท่าน :
27,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
27,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
14
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-SL-NRT14(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ - เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ชินจุกุ
เมืองอิบาระกิ - ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา - กานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออนนาริตะ มอลล์
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
10-14 / 11-15 OCT 19
ราคา/ท่าน :
28,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
28,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
15
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-NRT19(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ห้างอิออน จัสโก้
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
30SEP-4OCT 19
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
16
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-NRT19(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ห้างอิออน จัสโก้
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 OCT 19
ราคา/ท่าน :
25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
17
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-NRT19(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ห้างอิออน จัสโก้
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
19-23 / 23-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
18
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 NOV
ราคา/ท่าน :
15,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
15,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
19
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
25-30 OCT / 27OCT-1NOV / 28OCT-2NOV / 29OCT-3NOV
6-11 / 7-12 / 13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 NOV
ราคา/ท่าน :
16,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
20
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
12-17 / 16-21 / 17-22 / 21-26 / 23-28 / 24-29 OCT / 30OCT-4NOV / 31OCT-5NOV
ราคา/ท่าน :
17,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
17,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
21
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
9-14 / 10-15 / 18-23 / 19-24 / 22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
18,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
18,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
22
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN41(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
23
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN41(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
24
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN41(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 11-15 / 16-20 / 17-21 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 53 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสี 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP