เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 51 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019

1
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง : วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ถนนโบราณหมิงชิง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - วัดม้าขาว - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนมุสลิม ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซีอานเซียงหยาง - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ผ่านชม ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณหมิงชิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ผ่านชมจัตุรัสหอกลองและหอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน - สนามบินซีอานเซียงหยาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
25-29 JUL
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
2
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง : วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ถนนโบราณหมิงชิง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - วัดม้าขาว - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนมุสลิม ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซีอานเซียงหยาง - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ผ่านชม ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณหมิงชิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ผ่านชมจัตุรัสหอกลองและหอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน - สนามบินซีอานเซียงหยาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
3-7 OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
3
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง : วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ถนนโบราณหมิงชิง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - วัดม้าขาว - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนมุสลิม ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซีอานเซียงหยาง - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ผ่านชม ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณหมิงชิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ผ่านชมจัตุรัสหอกลองและหอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน - สนามบินซีอานเซียงหยาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
4
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เฉินตู - จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - ทัวร์ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ** ลิ้มลอง อาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ !! เข้าย่าติง 2 รอบ - บินภายใน - มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉินตู - เมืองคังติ้ง
คังติ้ง - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
สนามบินเต้าเฉิงย่าติง - บินภายในสู่ เฉิงตู - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง นครเฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
12-17 / 18-23 / 19-27 / 22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
5
การบินไทย

ทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN316(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เฉินตู - จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - ทัวร์ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - สี่ดรุณี - ตันปา - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - วัดถ่ากง - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ** ลิ้มลองอาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ!! เข้าย่าติง 2 รอบ - มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี
ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจู
ตันปา - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - วัดถ่ากง - ทุ่งหญ้าถ่ากง - คังติ้ง
คังติ้ง - เฉิงตู - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เฉิงตู - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
21-28 SEP
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
6
การบินไทย

ทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN316(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เฉินตู - จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - ทัวร์ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - สี่ดรุณี - ตันปา - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - วัดถ่ากง - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ** ลิ้มลองอาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ!! เข้าย่าติง 2 รอบ - มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี
ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจู
ตันปา - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - วัดถ่ากง - ทุ่งหญ้าถ่ากง - คังติ้ง
คังติ้ง - เฉิงตู - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เฉิงตู - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
10-17 / 16-23 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
7
การบินไทย

ทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN318(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เฉินตู - จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - สี่ดรุณี - ตันปา - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ** ลิ้มลองอาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - ถนนโบราณควนไจ่เซียงจื่อ - ตูเจียงเยี่ยน - เข้าที่พัก
ตูเจียงเยี่ยน - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - ตันปา
ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - ซินตูเฉียว
ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
สนามบินเต้าเฉิงย่าติง - บินภายในสู่ เมืองเฉิงตู - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู - ถนนจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
21-28 SEP
10-17 / 16-23 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
8
การบินไทย

ทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN318(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เฉินตู - จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - สี่ดรุณี - ตันปา - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ** ลิ้มลองอาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - ถนนโบราณควนไจ่เซียงจื่อ - ตูเจียงเยี่ยน - เข้าที่พัก
ตูเจียงเยี่ยน - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - ตันปา
ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - ซินตูเฉียว
ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
สนามบินเต้าเฉิงย่าติง - บินภายในสู่ เมืองเฉิงตู - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู - ถนนจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
21-28 SEP
10-17 / 16-23 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
9
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์จีน - ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - มองโกเลียใน - จางเย่ - ตุนหวง : วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน) - ทะเลสาบจีหยวน - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก) - ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - ถนนคนเดินควนจ่าย ** พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - บินภายในสู่เมืองหลันโจว - เข้าที่พัก
หลันโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - เมืองเอ๋อจี้น่าฉี
ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน)
เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ทะเลสาบจีหยวน - เมืองตุนหวง
ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก)
ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - สนามบินเมืองตุนหวง - บินภายใน สู่เมืองเฉิงตู - เข้าที่พัก
ถนนคนเดินควนจ่าย - สนามบินเมืองเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
22-29 SEP
10-17 / 16-23 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
10
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ป่าหูหยาง - หลิงจิงถ่า - จางเย่ - ตุนหวง : วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า - ภูเขามทะเลทรายหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ, รถไฟฟ้า - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (มรดกโลก) ** พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - บินภายในสู่เมืองหลันโจว - เข้าที่พัก
หลันโจว - จางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า
เมืองเจียยี่กวน - เมืองตุนหวง - ภูเขามทะเลทรายหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ, รถไฟฟ้า - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (มรดกโลก) - เมืองตุนหวง - บินภายในสู่ เมืองหลานโจว เสฉวน - เข้าที่พัก
สนามบิน เมืองหลานโจว - บินภายในสูเมืองเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-29 SEP
12-17 / 18-23 / 19-27 / 22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
11
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ป่าหูหยาง - มองโกเลียใน - จางเย่ - ตุนหวง - แกรนด์แคนยอนผิงซานหู : วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน) - ทะเลสาบจีหยวน - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน + ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว(รอบแรก) - ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - ถนนคนเดินควนจ่ายเซี่ยงจื่อ ** ลิ้มรสอาหารสมุนไพร - พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - บินภายในสู่เมืองหลันโจว - เข้าที่พัก
หลันโจว - จางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
เจียยี่กวน - แกรนด์แคนยอนผิงซานหู - ด่านเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน
เจียยี่กวน - เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน)
เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ทะเลสาบจีหยวน - เมืองตุนหวง
ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน + ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว(รอบแรก)
ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - สนามบินเมืองตุนหวง - บินภายใน สู่เมืองเฉิงตู - เข้าที่พัก
ถนนคนเดินควนจ่ายเซี่ยงจื่อ - สนามบินเมืองเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
20-27 JUL
21-28 SEP
ราคา/ท่าน :
72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
12
ไชน่าเซ้าเทิร์น
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน : สุสานทหารม้าดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - หอระฆัง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ยุ่นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหลงเหมิน - สุสานกวนอู - ถนนคนเดิน เมืองโบราณลั่วอี้ - ป่าเจดีย์ - กังฟู - ไคเฟิง - ศาลามังกร - ศาลไคเฟิง - ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวนต่อทริป) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - เข้าที่พัก
ซีอาน - สุสานทหารม้าดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - หอระฆัง
ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ยุ่นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง
ลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - สุสานกวนอู - ถนนคนเดิน เมืองโบราณลั่วอี้
ลั่วหยาง - เติ้งฟง - ป่าเจดีย์ - กังฟู - ไคเฟิง - ศาลามังกร
ไคเฟิง - ศาลไคเฟิง - สนามบินเจิ้งโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-29 OCT
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
13
ไชน่าเซ้าเทิร์น
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม คานาสือ : ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมรถราง+ล่องเรือ) - สวนน้ำพุเก้ามังกร - ภูเขาน้ำมันดำ - เมืองผีอู่เอ้อ (รวมรถไฟขบวนเล็ก) - ปู้เอ่อจิ้น - อู๋ไฉ่ทาน - หมู่บ้านเหอมู่ (รวมรถราง) - อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ศาลาชมปลา - ทะเลสาบเทวดา - ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ - ธารน้ำ 5 สี - ตลาดผลไม้ ปู้เอ่อจิ้น - บ่อน้ำคานเอ๋อจิ่ง - ซากเมืองโบราณเจียวเหอ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - ภูเขาเปลวไฟ - ถ้ำพระ 1,000 องค์ - ภูเขาทราย - ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา - ศาลเจ้าตระกูลเฉิน - จตุรัสฮัวเฉิน - ถ่ายรูปนอกหอทีวี - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ** ทัวร์คุณภาพ ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล พัก 4-5 ดาว / เที่ยวสบาย ไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย หัวหน้าทัวร์เป็นช่างภาพ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไป่หวิน - บินภายในสู่ อูรูมู่ฉี - เข้าที่พัก
อูรูมู่ฉี (อุรุมชี) - ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมรถราง+ล่องเรือ) - เค่อลามาอี้ - สวนน้ำพุเก้ามังกร
เค่อลามาอี้ - ภูเขาน้ำมันดำ - เมืองผีอู่เอ้อ (รวมรถไฟขบวนเล็ก) - ปู้เอ่อจิ้น - อู๋ไฉ่ทาน
ปู้เอ่อจิ้น (ปู้เอ่อจิน) - หมู่บ้านเหอมู่ (รวมรถราง) - จุดชมวิว - คานาสือ
อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ศาลาชมปลา - ทะเลสาบเทวดา - ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ - ธารน้ำ 5 สี
คานาสือ - ตลาดผลไม้ ปู้เอ่อจิ้น - ขุยถุน (630 กิโลเมตร)
ทูรูฟาน - ผ่านชมโรงงานผลิตไฟฟ้า - บ่อน้ำคานเอ๋อจิ่ง - ซากเมืองโบราณเจียวเหอ
สวนองุ่นผู่เถาโกว - ภูเขาเปลวไฟ - ถ้ำพระ 1,000 องค์ - ทูรูฟาน - อ.ซ่านซ่าน - ภูเขาทราย
ทูรูฟาน - อูรูมูฉี - ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา - กวางเจา
ศาลเจ้าตระกูลเฉิน - จตุรัสฮัวเฉิน - ถ่ายรูปนอกหอทีวี - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-25 / 18-27 SEP
ราคา/ท่าน :
78,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
14
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม : เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย - กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน - สระน้ำวงพระจันทร์ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว - ภูเขาเปลวไฟ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - บ้านชนเผ่าอุยกูร์ - เมืองโบราณเจียวเหอ - ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน - เทือกเขาเทียนซาน - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู
บินภายในสู่หลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
หลานโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย
จิ่วเฉวียน - สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน - เจียอวี้กวน - กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
เจียอวี้กวน - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐท่องทะเลทราย - สระน้ำวงพระจันทร์ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว
ตุนหวง - ถ้ำม่อเกาคู - ภาพยนต์ 3 มิติ - นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
ถู่หลู่ฟาน - ภูเขาเปลวไฟ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - บ้านชนเผ่าอุยกูร์ - เมืองโบราณเจียวเหอ - ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน - เจดีย์ซูกงถ่า - อูหลู่มู่ฉี - ตลาดต้าปาจา
อูหลู่มู่ฉี - เทือกเขาเทียนซาน - ล่องเรือทะเลสาบ - บินกลับสู่เฉิงตู
เฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
8-16 SEP
13-21 OCT
ราคา/ท่าน :
48,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
48,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
15
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม : เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย - กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน - สระน้ำวงพระจันทร์ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว - ภูเขาเปลวไฟ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - บ้านชนเผ่าอุยกูร์ - เมืองโบราณเจียวเหอ - ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน - เทือกเขาเทียนซาน - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู
บินภายในสู่หลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
หลานโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย
จิ่วเฉวียน - สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน - เจียอวี้กวน - กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
เจียอวี้กวน - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐท่องทะเลทราย - สระน้ำวงพระจันทร์ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว
ตุนหวง - ถ้ำม่อเกาคู - ภาพยนต์ 3 มิติ - นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
ถู่หลู่ฟาน - ภูเขาเปลวไฟ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - บ้านชนเผ่าอุยกูร์ - เมืองโบราณเจียวเหอ - ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน - เจดีย์ซูกงถ่า - อูหลู่มู่ฉี - ตลาดต้าปาจา
อูหลู่มู่ฉี - เทือกเขาเทียนซาน - ล่องเรือทะเลสาบ - บินกลับสู่เฉิงตู
เฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
20-28 OCT
ราคา/ท่าน :
49,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
49,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
16
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อู่อี๋ซาน : อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - เขาเทียนโหยวฟง - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา - ไร่ชาต้าหงเผา - ถ้ำม่านน้ำตก - เขาหยู่หนี่ฟง ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอู่อี๋ซาน - เข้าที่พัก
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - เขาเทียนโหยวฟง - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง - วังอู่อี่ - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา
ไร่ชาต้าหงเผา - วัดเทียนซิงหย่งเล่อ - ถ้ำม่านน้ำตก - เขาหยู่หนี่ฟง
สนามบินอู่อี๋ซาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
21-24 SEP / 28SEP-1OCT
19-22 / 26-29 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
17
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - มองโกเลียใน : พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน - ฟาร์มเอินเหอ - เนินทรายเสี่ยงซานวาน - อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย - ถนนโบราณจินหลี่ ** คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน / พักโรงแรม 3-5 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 250 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
เฉิงตู - บินภายในสู่โฮฮอท - พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน - วัดต้าเจา
โฮฮอท - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ) - ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า - ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) - ชมการแสดงรอบกองไฟ
เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า) - อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย - เมืองออร์ดอส
เมืองออร์ดอส - สุสานเจงกีสข่าน - อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย - เขตเมืองใหม่คังปาสือ - บินภายในสู่เฉิงตู
ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
13-18 SEP
ราคา/ท่าน :
32,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
32,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
18
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CNX-CSX004-TD(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง เชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : วัดไคฟู - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า) - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ** เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี - สุกี้เห็ด / ไม่ลงร้านค้ารัฐบาลจีน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่ม ท่านล่ะ 600 บาท - ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 100 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป --

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินเมืองฉางซา - วัดไคฟู - เมืองจางเจียเจี้ย
เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า)
เมืองจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เมืองจางเจียเจี้ย
เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สนามบินเมืองฉางซา - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)
วันที่เดินทาง :
25-29 JUL
10-14 AUG
ราคา/ท่าน :
24,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,800 บาท
24,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
19
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม คานาสือ - อูหลู่มู่ฉี : สวนหงซาน - โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง - ธารน้ำห้าสี - หมู่บ้านเหอมู่ชุน - ชนเผ่าถูหว่า - ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ - อุทยานคานาสือ - ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ - จุดชมวิวกวนหยีว์ถิง - แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ - สวนภูเขาน้ำมันสีดำ - แกรนด์แคนยอนขุยถุน - ถนนโบราณจินหลี่ ** คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน / พักโรงแรม 4 ดาว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
เฉิงตู - บินภายในสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - ตลาดต้าปาจา - โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง
อูหลู่มู่ฉี - เมืองปู้เอ่อจิน - ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่ - ธารน้ำห้าสี
เมืองปู้เอ่อจิน - หมู่บ้านเหอมู่ชุน - ชนเผ่าถูหว่า - ปากหุบเขาเจียเติงยวี่
อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ - จุดชมวิวกวนหยีว์ถิง - เมืองปู้เอ่อจิน
เมืองปู้เอ่อจิน - แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ - เมืองเค่อลาม่าอี - สวนภูเขาน้ำมันสีดำ - เมืองขุยคุน
แกรนด์แคนยอนขุยถุน - เมืองอูหลู่มู่ฉี - บินภายในสู่เฉิงตู
เฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-23 SEP
ราคา/ท่าน :
47,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
47,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
20
ไชน่าเซ้าเทิร์น
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน : นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง - โชว์ Mirage - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง - เขาเซียงกง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ** ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองกุ้ยหลิน - เข้าที่พัก
เมืองหลงเซิ่น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง - เมืองกุ้ยหลิน - โชว์ Mirage
ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
เขาเซียงกง - เมืองกุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ชมต้นไทรพันปี - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สนามบินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
31JUL-4AUG
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
21
ไชน่าเซ้าเทิร์น
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน : นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง - โชว์ Mirage - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง - เขาเซียงกง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ** ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองกุ้ยหลิน - เข้าที่พัก
เมืองหลงเซิ่น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง - เมืองกุ้ยหลิน - โชว์ Mirage
ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
เขาเซียงกง - เมืองกุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ชมต้นไทรพันปี - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สนามบินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
15-19 AUG
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
22
ไชน่าเซ้าเทิร์น
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน : นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - - โชว์ Mirage - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ** ลิ้มรสอาหารพิเศษ ปลาอบเบียร์ ,เผือกอบน้ำผึ้ง ,เป็ดปักกิ่ง / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองกุ้ยหลิน - เข้าที่พัก
เมืองหลงเซิ่น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง
นั่งกระเช้า ลงจากเขา - เมืองกุ้ยหลิน - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ
เขาเซียงกง - เมืองกุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ชมต้นไทรพันปี - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์ Mirage - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สนามบินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
18-22 SEP
ราคา/ท่าน :
21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
23
ไชน่าเซ้าเทิร์น
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน : นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - - โชว์ Mirage - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ** ลิ้มรสอาหารพิเศษ ปลาอบเบียร์ ,เผือกอบน้ำผึ้ง ,เป็ดปักกิ่ง / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองกุ้ยหลิน - เข้าที่พัก
เมืองหลงเซิ่น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง
นั่งกระเช้า ลงจากเขา - เมืองกุ้ยหลิน - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ
เขาเซียงกง - เมืองกุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ชมต้นไทรพันปี - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์ Mirage - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สนามบินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-20 OCT
ราคา/ท่าน :
22,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
24
ไชน่าเซ้าเทิร์น
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา : เจดีย์พระพันองค์ - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เมืองโบราณแต้จิ๋ว - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - นมัสการเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - เกาะหม่าสือ - ไฮตังม่า ** ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองเหมยโจว - เข้าที่พัก
เจดีย์พระพันองค์ - ตำบลต้าผู่ - ไทอันโหลว - เมืองหย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เมืองเหมยโจว
เมืองแต้จิ๋ว - ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว - ผ่านชม สะพานวัวคู่ - วัดไคหยวน - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เมืองซัวเถา
เฮี้ยงบู้ซัว - นมัสการเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - เกาะหม่าสือ - ไฮตังม่า
สนามบินซัวเถา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
22,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 51 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP