เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8649
Z8631
1 2
Z8649
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8649
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13 Oct 2022 - 22 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
55,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500
55,900 (เด็กเสริมเตียง) | 53,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียมคือ 75 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass
A01068
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : A01068
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
1 Oct 2022 - 9 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿38,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ทะลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเอฟฟิซุส - หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิซิค - เมืองโบราณฮัตทูซา - เมืองซาฟรานโบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พิเศษ!! ชมการแสดง BELLY DANCE
Z8889
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Sep 2022 - 28 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿28,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿28,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿28,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8889
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17 Aug 2022 - 24 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿27,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿27,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿27,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8889
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
24 Aug 2022 - 31 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿28,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿28,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿28,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z9011
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z9011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Sep 2022 - 28 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
28,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000
28,999 (เด็กเสริมเตียง) | 28,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 แพคเกจทัวร์เดือนกันยายน 2565 / 2022 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนกันยายน 2565 | 2022
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  28 รายการ

ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 | เที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022

Z9042
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - แกรนด์ตุรเคีย (บินภายใน 1 ขา) : เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล่ มรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม - เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน - พระราชวังทอปคาปี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ชมระบำหน้าท้อง พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น / พักโรงแรมถ้ำ เมืองคัปปาโดเกีย / เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย / รับฟรี! เซตชาแอปเปิ้ล และ พวงกุญแจ Evil Eye
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่ สนามบินไคเซอรี่ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดิน - ชมระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - ไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์ - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - อุชิซาร์ - เมืองอิสปาร์ตา
 ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองคุซาดาซึ
 คุซาดาสึ - เซลจุก - เมืองโบราณเอเฟซุส - คานัคคาเล
 คานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง เมืองทรอย - อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรนด์บาซาร์
 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าโซเฟีย - พระราชวังทอปคาปึ - ตลาดสไปซ์ - PIERRE LOTI HILL - จัตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล (อิสระอาหารค่ำ)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9011
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ตุรเคีย : BLUE MOSQUE - พระราชวังทอปกาปี - ชมวิวทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - ระบำ Belly Dance - หุบเขาอุซิซาร์ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - สไปซ์บาซาร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - ฮาเจีย โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี (อิสระอาหารเที่ยง) - อังการ่า
 คัปปาโดเกีย - ชมวิวทะเลสาบเกลือ Salt Lake- นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 หุบเขาอุซิซาร์ - คอนย่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 โรงงานเครื่องหนัง - มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - อิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องเตหะราน อิหร่าน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9010
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ตุรเคีย บินตรง และบินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย - พัก 5 ดาว - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน : พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - ระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - คัปปาโดเกีย - ระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ (อิสระอาหารเที่ยง) - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - สนามบินไกเซรี - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8889
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,888
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - อังการา - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบค - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - ตลาดสไปร์ท - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเกีย - ถ่ายรูปทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ประมาณ 230 USD ต่อท่าน) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซี - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 เมืองคูซาดาซี - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล - จตุรัสทักซิม
 สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8817
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ตุรเคีย (ตุรกี) : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - ระบำ Belly Dance - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ การลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ฮาเจีย โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี (อิสระอาหารเที่ยง) - อังการ่า
 คัปปาโดเกีย - ชมทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 หุบเขาอุซิซาร์ - คอนย่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 โรงงานเครื่องหนัง - บูร์ซ่าร์ - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - อิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก
 สนามบินอีสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8796
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - คลาสสิค แกรนด์ตุรกี (บินภายใน 2 เที่ยว) : คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private) - โชว์ระบำหน้าท้อง - ขึ้นกาลาตา ทาวเวอร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ - รวมทิปต่างๆแล้ว - ไม่ต้องขอวีซ่า / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองเนฟเชียร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - เข้าชมนครใต้ดินไคมัครี - โรงงานทอพรม, โรงงานอัญมณี
 ชมเมืองคัปปาโดเกีย - เครื่องปั้นดินเผา - คาราวานซาราย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองปามุคคาเล (มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight - สนามบินอิชเมียร์ - เข้าที่พัก
 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ขึ้นชมหอคอยกาลาตาทาวเวอร์ - แกรนด์บาร์ซาร์
 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8631
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ตุรกี : เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จำกัด
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD ต่อท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียนThailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่องบิน
 สนามบินอตาเติร์ก ประเทศตุรกี - เมืองชานัคคาเล - Hollywood of Troy - เมืองทรอย - Trojan Horse
 เมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองคอนย่า
 เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - ร้านจิวเวอร์รี่ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก ประเทศตุรกี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
 ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ และลงทะเบียน Thailand Pass
เดินทาง :
Z8540
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ตุรกี บินตรง (บินภายใน 1 เที่ยว) : อิสตันบูล - ชานัคคาเล - ปามุคคาเล - คัปปาโดเกีย / ฟรี ชาแอปเปิ้ล - พวงกุญแจ Evil Eye
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) - ค่าทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามสนามบินอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - เตอร์กิช ดีไลท์ - หอคอย กาลาตา - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโทพคาปึ
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - อุทยานแห่งชาติทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 นั่งกระเช้า ชมวิวเมืองโบราณเปอร์กามัน - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - เมืองคัปปาโดเกีย - ที่พักคาราวานเซราย - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโชว์ระบำ Belly Dance
 ชมบอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) - เมืองเกอเรเม - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - สนามบินไกเซรี - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าตุรกี : ต้องแสดงเอกสาร “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ต่อไปนี้ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ครบ 2 โดสแล้ว (1 โดส สำหรับ Johnson&Johnson) โดยโดสที่ 2 จะต้องได้รับการฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ผลยืนยันการหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ช.ม.
เดินทาง :
Z8425
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี (บินภายใน 2 เที่ยว) : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - นครใต้ดิน - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ฟรี!! พวงกุญแจ Key Ring Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - ฟรี Wifi On Bus
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม หรือ ประมาณ 2,800 บาท - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD ต่อท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่ เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์เซนต์จอห์น - มัสยิดอิสเบ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ร้านขนม - โรงงานเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส (เดินทางก.ค. ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village) - เมืองคอนย่า - Caravansarai - เมืองคัปปาโดเกีย
 เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - นครใต้ดิน - ชมระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์)
 เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานทอพรม - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - โรงงานจิวเวอร์รี่ และ เซรามิค - หุบเขาอุซิซาร์ - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค (ชมดอกไม้เฉพาะคณะเดินทางเม.ย. 65) - ตลาดในร่ม Grand Bazaar
 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8424
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ปล่องไฟนางฟ้า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ฟรี!! พวงกุญแจ Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - ฟรี Wifi On Bus
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม หรือ ประมาณ 2,800 บาท - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมารตการรัฐ) - ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR (ตามที่รัฐบาลกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค (เข้าชมเฉพาะคณะเดินทาง เม.ย.) - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เมืองอังการ่า
 ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - โรงงานทอพรม - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - โรงงานจิวเวอร์รี่ และโรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์)
 ทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน - เมืองเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ปล่องไฟนางฟ้า - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ (เดินเทางเดือนก.ค. ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ Kuyucak Village) - แวะชม CARAVANSARAI - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานเครื่องหนัง - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ถ่ายรูปมัสยิด อิสเบ - เมืองอิสตันบูล
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8423
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,988
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้น - ฟรี!! ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 (USD) ต่อทริป ต่อท่าน - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport หรือ หลักฐานการฉีดวัคซีนจากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองหลวง อังการ่า
 เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์) - เมืองคัปปาโดเกีย
 ทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน - ชมโรงงานจิวเอวร์รี่ และโรงงานเซรามิค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม - หุบเขาเดฟเรนท์ - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi
 วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ถ่ายรูปโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารแดง คึซึลอัฟลู - เมืองชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ย่าน Balat & Fenner - สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z1676
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ตุรเคีย : พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - BLUE MOSQUE - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - ระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก - ทักซิมสแควร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 80 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - คัปปาโดเกีย - ระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์
 ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการา - สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก - ทักซิมสแควร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1671
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 - ตุรเคีย : ปราสาทอังการา - ชมวิวทะเลสาบเกลือ - ด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - หมู่บ้าน Unesco Cumalikizik - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - บันไดหลากสีย่าน ย่าน BALAT & FENER - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 80 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง- ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - เมืองอังการา - สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก - ปราสาทอังการา
 คัปปาโดเกีย - ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ - ด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - โรงงานพรม, เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
 นครใต้ดิน - โรงงานเซรามิค, เครื่องประดับ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
 คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิซเมียร์
 เมืองบูซาร์ - จุดชมวิวเมืองบูร์ซ่า - หมู่บ้าน Unesco Cumalikizik - อิสตันบูล
 อิสตันบูล (ตุรกี) - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - บันไดหลากสีย่าน ย่าน BALAT & FENER - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
A01202
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A01164
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A01066
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A01011
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,542
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A00993
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A00972
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A00903
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A00889
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A00888
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A00886
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
A00794
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 :
เดินทาง :
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022, โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนกันยายน 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนมกราคม 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนเมษายน 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565 / 2022เดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP