Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 154 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

1
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-FD-XIY001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ถ้ำผาหลงเหมิน - ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
ซีอาน - ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู - ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
ลั่วหยาง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
12-16 JUL 19
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
2
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-CZ-DYG001(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - ภาพวาดทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฮอฮวา - เมืองฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ร้านยาจีนoption : เขาอวตาร + โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์ยาจีน - ตลาดใต้ดิน
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา - สนามบินเฮอฮวา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
12-15 / 23-26 JUL
30AUG-2SEP
20-23 SEP
11-14 / 24-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
22,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
3
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB11-CZ-DYG01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เขาอวตาร : แถมพิเศษ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี / พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน / มีน้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด / เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี - อาหารพื้นเมือง - อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด /อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินต้าหยง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง
ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - สนามบินต้าหยง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-19 JUL
9-12 AUG
ราคา/ท่าน :
14,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
4
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB37-CZ-SYX01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซานย่า : อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าวย่าหลงวาน - ผ่านชมถนนมะพร้าว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ - วัดหนานซาน - ผ่านชมโรงแรม Beauty Crown Grand Tree - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี - หาดต้าตงไห่  - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย / เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน - อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ, ปูท้องถิ่นนึ่ง, เป็ดพะโล้, เนื้อแกะตงซา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซานย่า ฟินิกซ์ - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าวย่าหลงวาน
ร้านเยื่อไผ่ - ผ่านชมถนนมะพร้าว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ - วัดหนานซาน - ผ่านชมโรงแรม Beauty Crown Grand Tree
สินค้าพื้นเมือง - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี - หาดต้าตงไห่  - สนามบินซานย่า ฟินิกซ์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
10-14 MAY
14-18 JUN
12-16 JUL
9-13 AUG
11-15 OCT
ราคา/ท่าน :
15,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
5
นกสกู๊ต

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB37-XW-PVG01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - เข้าที่พัก
เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks - ร้านหยก - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
13-17 JUL
19-23 / 23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
13,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
6
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA24-8L-CTU39(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ทัวร์เฉินตู - จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉิงตู - เล่อซาน - ง้อไบ๊ : ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่ - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเฉิงตู - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่
เมืองตูเจียงเอี้ยน - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - เมืองเฉิงตู
นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-20 MAY
12-16 JUL
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
7
นกสกู๊ต

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-XW-JAI001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์อินเดีย - ทัชมาฮาล ชัยปุระ : ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท** อัตรานี้ไม่รวม ค่ารวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล
วัดพระพิฆเนศ - เมืองอักรา - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล
เมืองเดลลี - กรุงนิวเดลลี - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
16-20 MAY
16-20 / 25-29 JUL
8-12 AUG
10-14 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
8
นกสกู๊ต

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-XW-JAI001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ทัชมาฮาล ชัยปุระ : ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท** อัตรานี้ไม่รวม ค่ารวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล
วัดพระพิฆเนศ - เมืองอักรา - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล
เมืองเดลลี - กรุงนิวเดลลี - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
23-27 MAY / 30MAY-3JUN
6-10 / 13-17 / 20-24 JUN / 27JUN-1JUL
4-8 / 11-15 / 16-20 JUL
15-19 / 22-26 AUG / 29AUG-2SEP
12-16 / 19-23 / 26-30 SEP
3-7 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
9
นกสกู๊ต

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-SHA-HGH-S21(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า - สนามบินผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
1-5 MAY
10-14 / 24-28 JUL / 31JUL-4AUG
7-11 AUG
23-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
11,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
10
นกสกู๊ต

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-SHA-S22(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ : ดิสนี่ย์แลนด์ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก
แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหม - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
4-8 / 11-15 / 25-29 MAY
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 JUN / 29JUN-3JUL
6-10 / 20-24 / 27-31 JUL
3-7 / 17-21 / 24-28 AUG / 31AUG-4SEP
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP / 28SEP-2OCT 19
ราคา/ท่าน :
11,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
11
อียิปต์แอร์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-MS-HKG09(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์ฮ่องกง - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - นั่งเรือเฟอรรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
นั่งเรือเฟอรรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - Avenue Of Star - ถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
18-21 MAY
13-16 JUL
10-13 AUG
12-15 OCT 19
ราคา/ท่าน :
12,989 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
15,989 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,989 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
12
อียิปต์แอร์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-MS-HKG10(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง : วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - K 11 Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองเซินเจิ้น - เข้าที่พัก
วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - K 11 Mall - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
9-11 / 23-25 MAY / 30MAY-1JUN
20-22 / 27-29 JUN
4-6 / 16-18 / 18-20 JUL
1-3 / 15-17 / 29-31 AUG
12-14 / 26-28 SEP
10-12 / 17-19 / 22-24 OCT
ราคา/ท่าน :
8,989 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,989 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,989 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
13
มาฮานแอร์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-W5-RUS-VKO01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง ขอเรียกเก็บก่อนเดินทาง ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน - สนามบินวนูโคโว รัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
สนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ รัสเซีย - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
13-18 JUL
10-15 AUG
21-26 SEP
ราคา/ท่าน :
30,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
30,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
14
มาฮานแอร์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-W5-RUS-VKO02(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก : จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Speed Train สู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง ขอเรียกเก็บก่อนเดินทาง ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน - สนามบินวนูโคโว รัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Speed Train สู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
สนามบินปูลโกโว นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
15-22 JUL
12-19 AUG
9-16 / 16-23 SEP
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
15
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-XJ-NRT001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5(ตามสภาพอากาศ) - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
12-16 / 13-17 / 17-21 / 25-29 / 26-30 JUL 19
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
16
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB32-SL-TYO-T003(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปหอคอย โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen - ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น -พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โอไดบะ - อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเอง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) ** เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่ออนเซ็น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปหอคอย โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen
ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น -พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โอไดบะ
อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเอง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
13-17 / 15-19 JUL
ราคา/ท่าน :
28,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
28,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
17
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-PG-MDL05(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - อมรปุระ - สกายน์ : ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ ** รับฟรี ถุงผ้า - องค์เทพทันใจ - ร่ม / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - โชว์หุ่นเชิดโบราณ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - ชมวิวพระอาทิตย์ตก - ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ
เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี
พุกาม - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
10-13 / 24-27 MAY
21-24 JUN / 28JUN-1JUL
5-8 / 12-15 JUL
16-19 / 23-26 AUG / 30AUG-2SEP
20-23 SEP / 27-30 SEP
3-6 / 4-7 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-28 OCT / 31OCT-3NOV
1-4 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 NOV / 28NOV-1DEC / 29NOV-
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
18
การบินไทย

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-HKG-SZX3D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น : นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - วัดกวนอู - Lowu Center - โชว์น้ำพุ The Music Fountain of sea world shenzhen - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,500 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชำระเพิ่ม 1,500 บาท (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีนเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท)(คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - เกาะฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้น
วัดกวนอู - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - โชว์น้ำพุ The Music Fountain of sea world shenzhen
เดินทางสู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
19
การบินไทย

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-HKG-SZX3D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น : นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - วัดกวนอู - Lowu Center - โชว์น้ำพุ The Music Fountain of sea world shenzhen - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,500 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชำระเพิ่ม 1,500 บาท (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีนเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท)(คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - เกาะฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้น
วัดกวนอู - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - โชว์น้ำพุ The Music Fountain of sea world shenzhen
เดินทางสู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
20
การบินไทย

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-HKG3D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์ฮ่องกง - Save : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
21
การบินไทย

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-HKG-5TEMPLE
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ 5 วัด : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light - กระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ วัดเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light
กระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ วัดเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
22
การบินไทย

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-HKG-MFM3D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - Symphony of light - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - Symphony of light
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
23
การบินไทย

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-HKG-MFM3D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเก๊า
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - Symphony of light - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - Symphony of light
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
24
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-OSA-KYO-TAKAYAMA113(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - เกียวโต - ทาคายาม่า : ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินคันไซ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
17-21 / 18-22 JUN
11-15 / 12-16 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 JUL
6-10 / 7-11 / 20-24 / 21-25 / 26-30 SEP / 27SEP-1OCT / 29SEP-3OCT / 30SEP-4OCT 19
ราคา/ท่าน :
22,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
22,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 154 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยววันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP