Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 106 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CKG01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27JUL-1AUG
10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
29,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
29,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ล่องเรือสำราญ Century Sun แม่น้ำแยงซีเกียง : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง -ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง
สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ไทยสมายล์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CKG01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27JUL-1AUG
10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
29,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
29,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือสำราญ Century Sun แม่น้ำแยงซีเกียง : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง -ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง
สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CSX01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 JUL
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - โชว์จิ้งจอกขาว - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์ - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา
ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง
ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ร้านยางพารา - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์ - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) - ร้านหยก - ขมโชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CSX02(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 APR
26-30 JUL
ราคา/ท่าน :
22,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - ชมความงาม เทียนเหมินซาน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา - จางเจียเจี้ย
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์หยก
อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ผ้าไหม - ศูนย์ยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ภาพวาดทราย
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-WE-CSX-SC2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 APR
3-8 / 17-22 MAY
7-12 / 21-26 JUN
5-10 JUL
23-28 JUL
13-18 SEP / 27SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย : เมืองโบราณเฟิงหวง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน - ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น+บันไดเลื่อน+รถบัสลง) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านหยก - โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว - เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - หุบเขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารจินเปลี่ยนซี - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง) - ร้านใบชา - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (เส้นทางซี) - ถ้ำหวงหลงต้ง - ล่องเรือแบบ Super VIP ชมถ้ำวังมังกร, วังแก้วผลึก, วังซือหงอคง - ร้านนวดเท้า - โชว์สายฝนในม่านหมอก - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (เข้าร้านค้ารัฐบาล 5 แห่ง)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองฉางซา - เข้าที่พัก
เมืองโบราณเฟิงหวง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ผ่านชมสะพานหงส์ - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น+บันไดเลื่อน+รถบัสลง) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านหยก - โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว
เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - หุบเขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารจินเปลี่ยนซี - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง)
ร้านใบชา - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (เส้นทางซี) - ถ้ำหวงหลงต้ง - ล่องเรือแบบ Super VIP ชมถ้ำวังมังกร, วังแก้วผลึก, วังซือหงอคง - ร้านนวดเท้า - โชว์สายฝนในม่านหมอก
ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดทุกวันจันทร์) - เมืองฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-WE-CSX-SC2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-1MAY
24-29 MAY
26-31 JUL
9-14 AUG
11-16 / 18-23 OCT
ราคา/ท่าน :
40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย : เมืองโบราณเฟิงหวง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน - ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น+บันไดเลื่อน+รถบัสลง) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านหยก - โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว - เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - หุบเขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารจินเปลี่ยนซี - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง) - ร้านใบชา - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (เส้นทางซี) - ถ้ำหวงหลงต้ง - ล่องเรือแบบ Super VIP ชมถ้ำวังมังกร, วังแก้วผลึก, วังซือหงอคง - ร้านนวดเท้า - โชว์สายฝนในม่านหมอก - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (เข้าร้านค้ารัฐบาล 5 แห่ง)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองฉางซา - เข้าที่พัก
เมืองโบราณเฟิงหวง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ผ่านชมสะพานหงส์ - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น+บันไดเลื่อน+รถบัสลง) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านหยก - โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว
เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - หุบเขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารจินเปลี่ยนซี - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง)
ร้านใบชา - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (เส้นทางซี) - ถ้ำหวงหลงต้ง - ล่องเรือแบบ Super VIP ชมถ้ำวังมังกร, วังแก้วผลึก, วังซือหงอคง - ร้านนวดเท้า - โชว์สายฝนในม่านหมอก
ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดทุกวันจันทร์) - เมืองฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-CZ-URC-SM1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
21-31 JUL
ราคา/ท่าน :
72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม : นครอูหลู่มู่ฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ - อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง - ตลาดต้าปาจ๋า - โชว์ซินเจียง หรือระบำซินเจียง - เจดีย์ซูกง - บ้านของชนเผ่าอุยกูร์ - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเกาชัง(รวมรถแบตเตอรี่) - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง - เนินทรายครวญ (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รวมขี่อูฐ) - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาโจว - ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) - เมืองเจียยี่กวน - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) - เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย - วัดจิวหมอหลอสือ - สุสานเหลยไถฮั่น - เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือเร็ว ชมแม่น้ำหวงโห - วัดปิ่งหลิงซื่อ - สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดฉือเอิน - จัตุรัสหอระฆัง - ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม - สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าเล็ก (ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา - นครอูหลู่มู่ฉี - เข้าที่พัก
ทะเลสาบเทียนฉือ - อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง - ตลาดต้าปาจ๋า - โชว์ซินเจียง หรือระบำซินเจียง
เมืองถูหลู่ฟัน - คานเอ๋อร์จิ่ง - เจดีย์ซูกง - บ้านของชนเผ่าอุยกูร์ - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง - เนินทรายครวญ (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รวมขี่อูฐ) - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาโจว
ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) - เมืองเจียยี่กวน - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองจิ่วฉวน
เมืองจางเย่ - เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย - เมืองอู่เวย
วัดจิวหมอหลอสือ - สุสานเหลยไถฮั่น - เมืองหลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือเร็ว ชมแม่น้ำหวงโห - วัดปิ่งหลิงซื่อ - สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง
สวนกังหันน้ำโบราณ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - เทียนสุ่ย - ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดฉือเอิน - จัตุรัสหอระฆัง - ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม
สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าเล็ก - สนามบินซีอาน - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกวางเจา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-CZ-WUH1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 MAY
27JUL-1AUG
10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
34,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
34,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - หูเป่ยครบสูตร อู่ฮั่น - จิงโจว - เสิ่นหนงเจี้ย - บู๊ตึ้ง : เมืองเกงจิ๋ว - สวนกวนอูอี้หยวน - ศาลเจ้ากวนอู เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิวโจว) - บ้านเกิดหวังเจาจวิน - อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) - ป่านปี้เยียน - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - เสี่ยวหลงถัง - อุทยานเสินหนงถัน - อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว) - เขาบู๊ตึ้ง - ตำหนักไท่จื่อ - ตำหนักจื่อเซียว - ตำหนักหนานเหยียน - เรียนมวยไทเก็ก - นั่งกระเช้าขึ้นตำหนักทองจินเตี้ยน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น - วัดกุยหยวน - นั่งรถผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองอู่ฮั่น - เข้าที่พัก
เมืองเกงจิ๋ว - สวนกวนอูอี้หยวน - ศาลเจ้ากวนอู เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิวโจว) - เมืองอี๋ชาง - บ้านเกิดหวังเจาจวิน
อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) - ป่านปี้เยียน - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - เสี่ยวหลงถัง - อุทยานเสินหนงถัน - อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)
เขาบู๊ตึ้ง - ตำหนักไท่จื่อ - ตำหนักจื่อเซียว - ตำหนักหนานเหยียน - เรียนมวยไทเก็ก
นั่งกระเช้าขึ้นตำหนักทองจินเตี้ยน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - เมืองอู่ฮั่น - ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจียงฮั่น
วัดกุยหยวน - นั่งรถผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - สนามบินเมืองอู่ฮั่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-MU-NKG1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-29 JUL
ราคา/ท่าน :
27,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - หวงซาน - อาบน้ำแร่ - สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน : สุสานดร.ซุนยัดเซ็น - ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย - เมืองโบราณหงชุน - หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน - ถนนโบราณเหล่าเจีย - อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป - กลับ) - อาบน้ำแร่ ในโรงแรมที่พัก - สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน - ตลาดฟูจือเมี่ยว (เที่ยวเต็มเวลา ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองนานกิง - สุสานดร.ซุนยัดเซ็น - เมืองถุนซี - ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย
เมืองถุนซี - เมืองโบราณหงชุน - หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน - ซุ้มประตูถังเยว่ - เมืองถุนซี - ถนนโบราณเหล่าเจีย
เมืองถุนซี - หวงซาน - อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป - กลับ) - ไท่ผิง - อาบน้ำแร่ ในโรงแรมที่พัก
ไท่ผิง - จิ่วหัวซาน - สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน - เมืองนานกิง - ตลาดฟูจือเมี่ยว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-CZ-KWL03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-10 APR / 26APR-1MAY
26-31 JUL
20-25 SEP
11-16 OCT
ราคา/ท่าน :
16,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง : นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - สวนสตรอเบอร์รี่ - หยางซั่ว - ถ้ำดอกบัว - โชว์หลิวซานเจี่ย - ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านหมอนยางพารา - เขาเซียงกง - หยางซั่ว - โชว์มิราจ - ร้านหยก - เมืองจำลองสมัยซ่ง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) - ประตูโบราณ กูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง - โชว์ Elephant Legend / ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง - สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน - เข้าที่พัก
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - สวนสตรอเบอร์รี่ - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำดอกบัว - โชว์หลิวซานเจี่ย - ถนนฝรั่ง
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านหมอนยางพารา - เขาเซียงกง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - โชว์มิราจ
ร้านหยก - เมืองจำลองสมัยซ่ง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) - ประตูโบราณ กูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง - โชว์ Elephant Legend
สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG08(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-29 / 28-30 APR / 29APR-1MAY
27-29 JUL
10-12 AUG
12-14 / 13-15 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ : นั่งรถรางพีค แทรม - วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภ - วัดแชกงหมิว - ดิสนีย์แลนด์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - Citygate Outlet - Avenue of Star - A Symphony of Lights
สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกง - ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-5TEMPLE(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 21-23 / 28-30 APR
27-29 / 28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
16,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ 5 วัด : ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่ เทียนถาน - ช้อปปิ้ง City Gate Outlets - ชมแสงสี Symphony of light - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ร้านปี่เซี่ยะหยก - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาเก็ต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่ เทียนถาน - ช้อปปิ้ง City Gate Outlets - ชมแสงสี Symphony of light
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย ร้านปี่เซี่ยะหยก - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาเก็ต - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SAVE3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 21-23 / 28-30 APR
27-29 / 28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
14,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - Save : อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light - อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง หรือ ขึ้นกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เครื่องประดับกังหันนำโชค งานฮวงจุ้ย, ปี่เซี่ยะหยก / พักฮ่องกง 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light
อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง หรือ ขึ้นกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เครื่องประดับกังหันนำโชค งานฮวงจุ้ย, ปี่เซี่ยะหยก - ช้อปปิ้ง City Gate - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX-SPECIAL(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 21-23 / 28-30 APR
27-29 / 28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
18,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ Shekou Sea World Music Fountain - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ / พักฮ่องกง 1 คืน - พักเซินเจิ้น 1 คืน / เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู๊ด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ Shekou Sea World Music Fountain
เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ - นั่งรถไฟสู่ฮ่องกง - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX-SPECIAL(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 21-23 / 28-30 APR
27-29 / 28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
18,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ Shekou Sea World Music Fountain - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ / พักฮ่องกง 1 คืน - พักเซินเจิ้น 1 คืน / เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู๊ด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ Shekou Sea World Music Fountain
เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ - นั่งรถไฟสู่ฮ่องกง - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-DISNEY3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 21-23 / 28-30 APR
27-29 / 28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
18,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ : อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย, ปี่เซี่ยะหยก - ช้อปปิ้ง City Gate / พักฮ่องกง 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light
สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - เข้าที่พัก
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย, ปี่เซี่ยะหยก - ช้อปปิ้ง City Gate - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 21-23 / 28-30 APR
27-29 / 28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้ง City Gate Outlet หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ขึ้นกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - ชมโชว์ The Music Fountain Of Sea World Shenzhen - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - เครื่องประดับกังหันนำโชค งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ขึ้นกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - เซินเจิ้น
วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - ชมโชว์ The Music Fountain Of Sea World Shenzhen
เมืองเซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - เครื่องประดับกังหันนำโชค งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 / 21-23 / 28-30 APR
27-29 / 28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้ง City Gate Outlet หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ขึ้นกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - ชมโชว์ The Music Fountain Of Sea World Shenzhen - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - เครื่องประดับกังหันนำโชค งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง หรือ ขึ้นกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - เซินเจิ้น
วัดกวนอู - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - ยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - ชมโชว์ The Music Fountain Of Sea World Shenzhen
เมืองเซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - เครื่องประดับกังหันนำโชค งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-HX-HKG4(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-29 JUL
ราคา/ท่าน :
22,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ : วิคทอเรีย พอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ช้อปปิ้งจุใจ 1 วัน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - วิคทอเรีย พอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สวนสนุกฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) เต็มวัน
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-HC1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-28 JUL
18-20 / 20-22 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน / พิเศษ อาหารซีฟู้ด - ไวน์แดง - เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง / พักเซินเจิ้น 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - เซินเจิ้น
ชมหยก - ชิมชาจีน - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาบัวหิมะ - ผ้าไหมจีน - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ Water Show OCT
ฮ่องกง - Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Repulse Bay - นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม - ร้านสมุนไพรจีน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอร์มินัล - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-HC1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-28 JUL
18-20 / 20-22 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน / พิเศษ อาหารซีฟู้ด - ไวน์แดง - เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง / พักเซินเจิ้น 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - เซินเจิ้น
ชมหยก - ชิมชาจีน - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาบัวหิมะ - ผ้าไหมจีน - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ Water Show OCT
ฮ่องกง - Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Repulse Bay - นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม - ร้านสมุนไพรจีน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอร์มินัล - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG0-HX-HKG-HH3(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
28-30 APR
28-30 JUL
11-13 AUG
13-15 OCT
ราคา/ท่าน :
17,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - Chic ไหว้พระใหญ่ : นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต - หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด - Symphonyof Lights - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 (กรณีกระเช้าปิด นั่งรถโค้ชแทน) - ไหว้พระใหญ่ วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ / พักฮ่องกง 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต
หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด - Symphonyof Lights
นั่งกระเช้า Ngong ping 360 (กรณีกระเช้าปิด นั่งรถโค้ชแทน) - ไหว้พระใหญ่ วัดโป่หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
โคเรียนแอร์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-KE-HI-KOREA-P10(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE-โคเรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 24-28 MAY
7-11 / 21-25 JUN
12-16 / 26-30 JUL
9-13 / 23-27 AUG
13-17 SEP / 27SEP-1OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ปูซาน : นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ - เขา Mireuksan - เรือเต่าจำลอง - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล ชายหาดซองโด - สวนแทจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet - วัดแฮดง ยงกุงซา - นูรี มารู - ปูซานทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งดาวทาวน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปูซาน
สนามบินคิมแฮ - เมืองปูซาน - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ - เขา Mireuksan - เรือเต่าจำลอง - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล ชายหาดซองโด - สวนแทจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ชม นูรี มารู - ปูซานทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งดาวทาวน์
ดิวตี้ฟรี - ศูนย์สมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAR3-XJ-KR12(7)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 JUL
ราคา/ท่าน :
18,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เกาะนามิ - เมืองซูวอน - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน - Seoullo 7017 - พระราชวังเคียงบ็อค - - ชมซากุระ ณ ถนนยออิโดะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - เมืองซูวอน - ป้อมฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กิมจิแลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - กรุงโซล - Teddy Bear Museum - Seoul Tower - Namsan View Point (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ตลาดทงแดมุน - Seoullo 7017
ชมซากุระ ณ ถนนยออิโดะ - ศูนย์โสมรัฐบาล - Red Pine - ทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังเคียงบ็อค - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งที่ เมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - Amethyest Factory - ช้อปปิ้งที่ฮงอิก - Paju English Village - Paju English Village - Super Market - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 106 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018, โปรแกรมท่องเที่ยววันอาสาฬหบูชา 2561 / 2018 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794