สายการบินกานต์แอร์
กานต์แอร์ไลน์
  ตารางการบินในประเทศ สายการบินกานต์แอร์ Update 01 เม.ย. 2560   
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8518
17:00
19:00
วันนี้-25ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8517
19:30
21:30
วันนี้-25ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD | SL
เชียงใหม่(CNX) - หัวหิน(HHQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,ศ,อา
K8 8247
17:00
19:00
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
หัวหิน(HHQ) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,ศ,อา
K8 8248
19:30
21:30
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พฤ,ส
K8 8527
17:00
19:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
อู่ตะเภา(UTP) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พฤ,ส
K8 8528
19:30
21:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
เชียงใหม่(CNX) - น่าน(NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ศ,อา
K8 8133
13:45
14:30
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
น่าน(NNT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ศ,อา
K8 8134
14:45
15:30
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - ปาย(PYY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8141
10:20
10:45
วันนี้-28ต.ค.60
X ศ,อา
K8 8143
11:55
12:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ปาย(PYY) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8142
11:00
11:25
วันนี้-28ต.ค.60
X ศ,อา
K8 8144
12:45
13:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - แม่ฮ่องสอน(HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8121
08:10
08:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8123
11:00
11:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8125
16:00
16:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
แม่ฮ่องสอน(HGN) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8122
09:00
09:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8124
12:00
12:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8126
17:00
17:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
เชียงใหม่(CNX) - พิษณุโลก(PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อา
K8 8227
18:00
19:00
วันนี้-22ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
พิษณุโลก(PHS) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อา
K8 8228
19:20
20:20
วันนี้-22ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8325
13:20
14:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
ขอนแก่น(KKC) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8326
15:00
16:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD
เชียงใหม่(CNX) -แม่สอด(MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พ,พฤ
K8 8253
13:55
14:35
วันนี้-26ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - อุบลราชธานี(UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8311
06:20
08:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
แม่สอด(MAQ) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พ,พฤ
K8 8254
14:50
15:30
วันนี้-26ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
อุบลราชธานี(UBP) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8312
08:40
10:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - เชียงราย(CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8113
15:55
14:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงราย(CEI) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8114
14:55
15:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน กานต์แอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP