สายการบินกานต์แอร์
  
กานต์แอร์ไลน์
 
  ตารางการบินในประเทศ สายการบินกานต์แอร์ Update 01 เม.ย. 2560   

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8518
17:00
19:00
วันนี้-25ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - หัวหิน (HHQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,ศ,อา
K8 8247
17:00
19:00
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8517
19:30
21:30
วันนี้-25ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | DD | SL

หัวหิน (HHQ) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,ศ,อา
K8 8248
19:30
21:30
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พฤ,ส
K8 8527
17:00
19:00
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

เชียงใหม่ (CNX) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ศ,อา
K8 8133
13:45
14:30
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อู่ตะเภา (UTP) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พฤ,ส
K8 8528
19:30
21:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

น่าน (NNT) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ศ,อา
K8 8134
14:45
15:30
วันนี้-27ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - ปาย(PYY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8141
10:20
10:45
วันนี้-28ต.ค.60
X ศ,อา
K8 8143
11:55
12:20
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ปาย (PYY) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8142
11:00
11:25
วันนี้-28ต.ค.60
X ศ,อา
K8 8144
12:45
13:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่(CNX) - แม่ฮ่องสอน (HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8121
08:10
08:45
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8123
11:00
11:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8125
16:00
16:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

แม่ฮ่องสอน (HGN) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8122
09:00
09:35
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8124
12:00
12:30
วันนี้-28ต.ค.60
ทุกวัน
K8 8126
17:00
17:35
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG

เชียงใหม่ (CNX) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อา
K8 8227
18:00
19:00
วันนี้-22ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

พิษณุโลก (PHS) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อา
K8 8228
19:20
20:20
วันนี้-22ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8325
13:20
14:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8326
15:00
16:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

เชียงใหม่ (CNX) -แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พ,พฤ
K8 8253
13:55
14:35
วันนี้-26ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8311
06:20
08:10
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

-แม่สอด (MAQ) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พ,พฤ
K8 8254
14:50
15:30
วันนี้-26ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อุบลราชธานี (UBP) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
K8 8312
08:40
10:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8113
15:55
14:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงราย (CEI) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
K8 8114
14:55
15:30
วันนี้-28ต.ค.60
จองตั๋วกานต์แอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน กานต์แอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794