เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8001
Z8002
Z7999
Z8000
Z8144
Z8081
Z7994
Z7993
Z7991
Z7990
Z7988
Z8151
Z8154
Z8044
Z8045
Z8034
Z8152
Z7789
Z8051
Z8038
Z7992
Z8052
Z8055
Z8048
Z8061
Z6951
Z7167
Z8049
Z8067
Z8078
Z8073
Z8074
Z8075
Z8094
Z8116
Z8117
Z8120
Z8088
Z8126
Z8130
Z8134
Z8133
Z8132
Z8135
Z8106
Z8114
Z8003
Z8157
Z7136
Z7365
Z8076
Z8077
Z8093
Z8149
Z8206
Z8194
Z8138
Z8179
Z8180
Z8181
Z8182
Z8183
Z8184
Z8185
Z8196
Z8205
Z7362
Z4930
Z8207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
บริษัททัวร์ eTravelWay.com ยินดีต้อนรับ - Thailand Online Reservation Service Center
We provide Thailand online reservation services for hotels, flights, cars, cruises, entrance tickets and more. You will also find helpful travel information that will assist in making up your mind as where to stay or visit while you are in Thailand. Come book with us and share the delights of this amazing Thailand.
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
แพ็จเกจทัวร์แนะนำ
Z8151
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8151
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿115,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
Z8206
นกแอร์

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z8206
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,300
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์เที่ยวไทย น่าน - พักโรงแรมฮักปัว โฮเทล : พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีเถาะ) - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุเขาน้อย
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง - กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท - ค่าซื้อที่นั่งบนรถนำเที่ยว (นั่งข้างคนขับ ชำระเพิ่ม 500 บาท, แถวแรก 1-3 ชำระเพิ่ม 300 บาท ต่อที่นั่ง, แถวสอง 4-6 ชำระเพิ่ม 200 บาท ต่อที่นั่ง) - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีไม่ได้รับวัคซีน)
Z8211
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8211
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ (เที่ยวบินเหมาลำ) : หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง) - ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน - ขึ้นเขาสู่เมืองเทพนิยาย บานาฮิลล์ เต็มอิ่ม สวนสนุก สวนดอกไม้ สะพานทอง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร - ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก
ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. ทั้งขาไป และกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่ากักตัวในโรงแรม และตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย 1 วัน - ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน*ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าบริการชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
Z8212
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8212
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง - ดานัง - ฮอยอัน - พักที่ MERCURE BANA HILL บานาฮิลล์ (เที่ยวบินเหมาลำ) : หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง) - ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน - ขึ้นเขาสู่เมืองเทพนิยาย บานาฮิลล์ เต็มอิ่ม สวนสนุก สวนดอกไม้ สะพานทอง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร - ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก
ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. ทั้งขาไป และกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่ากักตัวในโรงแรม และตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย 1 วัน - ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน*ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าบริการชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
Z8213
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8213
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง - ดานัง - บานาฮิลล์ (เที่ยวบินเหมาลำ) : ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น - ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge) - ถ่ายรูปคู่สะพานมังกรพ่นไฟ - ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus - รวมตรวจ RT-PCE 2 ครั้ง ที่อยู่เวียดนาม ไปถึงดานัง, ก่อนกลับไทย 1 วัน - พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 2 คืน 4 ดาว - ดานัง 1 คืน 5 ดาว
ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. (ขาไป) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโรงแรม AQ, SHA Plus พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย 1 วัน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
Z8217
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8217
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามใต้ - เกาะฟูก๊วก (เที่ยวบินเหมาลำ) : ล่องเรือชมความงามเวนิสแห่งเวียดนาม - เที่ยวสวนสัตว์ Safari Vinpearl ชมสัตว์ป่ากว่า 200 สายพันธุ์ - ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl - สนุกกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีสุดน่ารัก Teddy Bear Museum Phu Quoc -เสี่ยงโชคที่ Corona Casino - พักโรแรม 5 ดาวทุกคืน - มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ไม่รวม ค่าตรวจโควิดขาไป (ผลจากประเทศไทย และต้องลงแอพหมอพร้อม) ขาไป - ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารตอนเช็คอินสายการบิน ขากลับไทย ค่าใช้จ่ายท่านละ 25 USD - ค่ากักตัวในโรงแรม และตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางมาถึงไทย 1 วัน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติ (ถ้ามี) - ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ
Z8218
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8218
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง เทศกาลปีใหม่ - พักบานาฮิลล์ 2 คืน : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนดอกไม้สุดอลังการ และ อุโมงค์เก็บไวน์ / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัส วันละ 1 ขวด
ไม่รวม ค่าตรวจโควิด RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม ที่ไทยก่อนขึ้นเครื่อง และค่าตรวจโควิด RT-PCR พร้อมจองโรงแรม 1 คืน ที่ประเทศไทย (เมื่อเดินทางกลับแล้ว) (เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลกตามมาตรการจากทางภาครัฐ) - ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
จองตั๋วเครื่องบินในประเทศ (TG/PG/SL)
เดินทางจาก :
ไปที่ :
วันที่ออกเดินทาง :
วันที่เดินทางกลับ :
ผู้โดยสาร :
ผู้ใหญ่
เด็ก
(2-11 ปี)
ทารก
(<2 ปี)
ชั้นโดยสาร :
ระบบนี้เปิดให้จองทุกวันตลอดเวลา ยกเว้นช่วงเวลา 17:15-23:59 (เพื่อออกตั๋ว)และปิดระบบในวันหยุดยาวเทศกาล กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 3 วัน
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP