เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  116 รายการ

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

Z8055
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8055
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทะเลกระบี่ เสน่ห์อันดามัน 4 เกาะ - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - หาดถ้ำพระนาง - สระมรกต - ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อทำการจองทัวร์ และเตรียมหลักฐานผลตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ในวันเดินทาง
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานกระบี่ - สระมรกต - บ่อน้ำผุด - น้ำตกร้อน - ลานปูดำ - ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า
 ดำน้ำโปรแกรม 4 เกาะ ชม ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - หาดถ้ำพระนาง (อิสระอาหารค่ำ)
 บ้านต้นไม้ คาเฟ่ (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - วัดถ้ำเสือ - ท่าอากาศยานกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.กระบี่ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน (กรณีฉีดวัคซีนไขว้ โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดเพิ่มเติม) และต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Anitgen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ มีใบรับรองแพทย์ว่าเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน หากไม่มีเอกสารทั้ง 2 อย่าง ต้องกักตัว 14 วัน
Z8048
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8048
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - สตูล - หลีเป๊ะ - ปากบารา - พักบันดาหยา รีสอร์ท - บริการอาหาร 6 มื้อ - มีไกด์นำเที่ยว คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป - ฟรี หน้ากากอนามัย - บริการแอลกอฮอล์เจล
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท ต่อ 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา - ท่าเรือปากบารา - ลงเรือเรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป สู่หลีเป๊ะ - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - หาดซันเซ็ท - ถนนคนเดินหลีเป๊ะ (อิสระอาหารค่ำ)
 เกาะหินงาม - ดำน้ำเกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะราวี - อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง) - เกาะหลีเป๊ะ
 ถ่ายรูปปากบารา View Point - หาดใหญ่ - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.สตูล ต้องมีผลการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ออกก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ ใบรับรองแพทย์แสดงผลตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Anitgen Test Kit (ATK) เป็นลบ ก่อนเดินทางมาถึง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ มีใบรับรองแพทย์ว่าเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ มีเอกสารทางราชการรับรองว่ามีการกักตัวครบ 14 วัน และเดินทางถึงภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่พ้นจากการกักตัว หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต้องกักตัว 14 วัน
Z2235
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z2235
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 24 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿585,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา :
ทัวร์อเมริกา - ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา ขั้วโลกใต้ บนเรือสำราญ Albatros Expedition เส้นทาง อูซัวยา - ฟอล์คแลนด์ - เซาท์จอร์เจีย - แอนตาร์กติกา
พักบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic 19 คืน - พักโรงแรม 1 คืน / ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 500 USD (ทางเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี ประเทศอาร์เจนตินา - เข้าที่พัก
 สนามบิน ฮอร์เซ นิวเบรี - บินภายในสู่ เมืองอูซัวยา - เช็คอินขึ้นเรือ Albatross Expedition MV Ocean Atlantic - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือล่องสู่ หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ - ระหว่างทางชมฝูงปลาวาฬ และปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก
 ระหว่างวันที่ 5-6 ของการเดินทาง ท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ - ชมนกเพนกวินพันธุ์เกนตู นกเพนกวินจักรพรรดิ นกอัลบาโทรส
 ระหว่างวันที่7-8 ของการเดินทาง เรือล่องเข้าสู่ เกาะเซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลก อาทิ แมวน้ำ, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด - ผ่านหน้าผารังนก
 ระหว่างวันที่ 9-13 ของการเดินทาง ชมหมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย
 ชมปรากฏการณ์ สุริยุปราคา ณ ขั้วโลกใต้ (Eclipse) “ครั้งหนึ่ง และครั้งเดียวในชีวิตนี้ ที่จะเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคา ที่ขั้วโลกใต้”
 เรือมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ - อิสระพักผ่อนบนเรือตลอดวัน
 ระหว่างวันที่ 16-19 ของการเดินทาง ลงเรือ Zodiac ชมเพนกวินรูคคารี่ Rookery penguin แห่งเกาะฮาล์ฟมูน - เที่ยวอ่าวนักล่าปลาวาฬ Whalers Bay - เกาะดีเซพชั่น - ช่องแคบเลอแมร์ Lermaire Channel - ช่องแคบเกอร์แลช ชมประติมากรรมก้อนน้ำแข็งจากธรรมชาติ - เรือล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ Neumayer Channel - เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ - พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ ชมนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้
 ระหว่างวันที่ 20-21 ของการเดินทาง เรือล่องทะเลตลอดวัน
 เรือล่องเข้าสู่ น่านน้ำแห่งเมืองอูซัวยา - เก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล - อำลาเรือสำราญ - สนามบินอูซัวยา - บินภายในสู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี ประเทศอาร์เจนตินา
 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่อง นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z8021
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8021
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,111
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจพัทยา / สูดโอโซนให้ชุ่มปอด เติมความชุ่มฉ่ำให้หัวใจที่ A-one New Wing หรูระดับ 4 ดาว เดินไม่กี่ก้าวถึงชายหาด - ฟรี!! ทัวร์เล่นน้ำเกาะล้าน ด้วยเรือสปีดโบ๊ท
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ) - จุดนัดพบ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทสู่ เกาะล้าน - อิสระเล่นน้ำชายหาด - อิสระอาหารเที่ยง - แนะนำทัวร์เสริม ดำน้ำดูปะการังเกาะสาก ชำระเพิ่ม 200 บาท ต่อท่าน (ฟรีถ่ายภาพใต้น้ำกับเหล่าฝูงปลา ฟรีเครื่องเล่นทางน้ำต่างๆ อาทิ พายเรือคายัค, พาย SUP Board) - เรือสปีดโบ๊ท กลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา - อิสระเดินทางเข้าที่พัก - อิสระอาหารค่ำ
 อิสระอาหารเช้า - อิสระพักผ่อน เล่นน้ำในโรงแรม เต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 1 ทัวร์เสริมตกปลา-ดำน้ำเกาะไผ่ (ชำระเพิ่ม แบบ Join Trip ท่านละ 1,200 บาท ให้บริการเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่าน) - ขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เวลา 10.00 น. ล่องเรือสปีดโบ๊ท มุ่งหน้าสู่ เกาะไผ่ - สนุกกับการตกปลา - ดำน้ำ พร้อมบริการเบ็ดตกปลา+เหยื่อสด, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, บริการถ่ายภาพใต้น้ำ, พาย SUP Board, เตาปิ้งย่าง, ร่ม, เสื่อ, ผ้าปู, โต๊ะ, น้ำแข็ง, น้ำดื่ม, ถังแช่เครื่องดื่ม หรือ 2 ทัวร์ล่องเรือตกหมึก (ชำระเพิ่ม แบบ Join Trip ท่านละ 400 บาท ให้บริการเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่าน) ขึ้นเรือที่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เวลา 18.00 น. - ล่องเรือใหญ่สู่จุดตกหมึก (บริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, เครื่องครัว, เครื่องปรุง, น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ, วาซาบิ, โชยุ - พิเศษฟรี ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อย ปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ) หรือ 3 ทัวร์เสริมล่องเรือยอร์ช (ชำระเพิ่ม แบบ Join Trip ท่านละ 1,400 บาท ให้บริการเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 16 ท่าน) - เวลา 09.30 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือ Ocean Marina - ล่องเรือยอร์ชสู่ แหล่งดำน้ำดูปะการัง - สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ (บริการฟรี ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, แพยางแฟนซี, Sub Board, เรือแคนู, หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ (อุปกรณ์ประจำเรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามเรือแต่ละลำ) พร้อมบริการฟรี น้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับ 4 ทัวร์ดำน้ำเกาะแสมสาร (ชำระเพิ่ม แบบ Join Trip ท่านละ 600 บาท ให้บริการเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 6 ท่าน)- เวลา 11.00-14.00 น. เดินทางเองสู่ท่าเรือฯ - ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทสู่ จุดดำน้ำเกาะแสมสาร - สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ - ฟรี บริการถ่ายภาพใต้น้ำให้กับทุกท่าน พร้อมอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และน้ำดื่ม
 อิสระอาหารเช้า - อิสระพักผ่อน - ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8020
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8020
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจบุฟเฟ่ต์ทะเลใจ (ล่องเรือยอร์ช - เที่ยวเกาะล้าน) พัทยา / ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว แบบชิลล์ๆ เก็บภาพแห่งความประทับใจ เล่นน้ำเกาะคราม เกาะเป็ด - ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว เล่นน้ำเกาะล้าน หาดแสม ชิลล์กับน้ำใส ทรายสวย - จัดหนัก บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอินเตอร์ - พักโรมแรมหรู 4 ดาว สระว่ายน้ำสวย
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ) - จุดนัดพบ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทสู่ เกาะล้าน - อิสระเล่นน้ำชายหาด (กรณีสภาพอากาศไม่เอื้อให้ล่องเรือได้ คืนเงินค่าเรือ 300 บาท ต่อท่าน และเปลี่ยนไป เข้าชม พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise และรับประทานอาหารกลางวัน ที่สวนอาหารเรือนไทย หรือเทียบเท่า ทดแทน) - เดินทางแบบ Private รวมบริการอาหารเที่ยงเซ็ตโต๊ะ ร้านอาหารอนันต์ซีฟู้ด (กรณี Join Tour 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเที่ยง) - เรือสปีดโบ๊ทส่ง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - อิสระเดินทางเข้าที่พัก - รวมอาหารค่ำ Seafood Buffet Inter ในที่พัก
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Ocean Marina - ล่องเรือยอร์ชสู่ แหล่งดำน้ำดูปะการัง - สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ - บริการฟรี ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, แพยางแฟนซี, Sub Board, เรือแคนู, หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ (อุปกรณ์ประจำเรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามเรือแต่ละลำ) - ฟรี! บริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับ - เรือล่องกลับท่าเรือ Ocean Marina - เดินทางแบบ Private อิสระเดินทางเองสู่ร้านอาหารค่ำ สวนอาหารเรือนไทย รวมอาหารค่ำ 1 มื้อ (กรณี Join Tour 2 ท่าน อิสระไม่รวมอาหารค่ำ) - อิสระเข้าที่พัก
 บริการอาหารเช้า ที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8019
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8019
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,777
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจบุฟเฟ่ต์ทะเลใจสายดำ พัทยา / ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว ดำน้ำเกาะสาก, พายเรือคายัก, Sup Board เที่ยวเกาะล้าน - ดำน้ำอุทยานฯ เกาะแสมสาร - ถ่ายรูปใต้น้ำกับน้องนีโม่ - อร่อยเมนูเด็ดร้านดัง ครัวแสมสาร - อิ่มไม่มีอั้นกับมื้อค่ำ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอินเตอร์ - พักพัทยาหรูหรา 4 ดาว พร้อมมื้อเช้าแสนอร่อย
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - เดินทางสู่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทสู่ เกาะสาก - อิสระดำน้ำดูปะการัง และสนุกสนานกับเครื่องเล่นทางน้ำ อาทิ แพยาง, พายเรือคายัก, พาย SUP Board, ห่วงยางแฟนซี, สไลเดอร์ - เกาะล้าน (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ เที่ยวเกาะฯไม่ได้ คืนค่าเรือ 400 บาท ต่อท่าน และเปลี่ยนไปเข้าชม รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise พร้อมอาหารเที่ยงที่ สวนอาหารเรือนไทย หรือเทียบเท่าแทน) - เดินทางแบบ Private รวมบริการอาหารเที่ยงแบบเซ็ตโต๊ะ (เดินทาง Join Tour อิสระไม่รวมอาหารเที่ยง) - เรือสปีดโบ้ทกลับสู่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก - อิ่มอร่อยกับ Seafood Buffet Inter ในโรงแรมที่พัก - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้าในที่พัก - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือฯ.. อำเภอส้ตหีบ (สามารถจอดรถได้ที่ สะพานท่าเรือ ไม่รวมค่าจอด 100 บาท ฟรี ห้องอาบน้ำ) - ล่องเรือสปีดโบ๊ทสู่จุดดำน้ำ เกาะแสมสาร - สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ - ฟรี!! ถ่ายภาพใต้น้ำให้กับทุกท่าน (บริการอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และน้ำดื่ม) (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ ไม่สามารถออกเรือได้ คืนค่าทริปดำน้ำ 500 บาท ต่อท่าน) - เรือกลับเทียบท่า - เดินทางแบบ Private อิสระเดินทางสู่ ครัวแสมสาร รวมบริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระไม่รวมอาหารเที่ยง) - อิสระเดินทางกลับที่พัก
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8018
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8018
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจบุฟเฟ่ต์สายตก (ปลา-หมึก) พัทยา /ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว ตกปลา ดำน้ำเกาะไผ่ - ฟรี! เบ็ด, เหยื่อ, เตาปิ้งย่าง, ถ่ายภาพใต้น้ำ, ปิกนิกชายหาดเกาะไผ่ - ตกหมึกเรือใหญ่ - อุปกรณ์ครบ เครื่องปรุง ครัว - อร่อยไม่มีอั้นกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอินเตอร์ - พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมมื้อเช้า แบบจุกๆ
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - เดินทางสู่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทสู่ เกาะไผ่ - อิสระตกปลา, ดำน้ำดูปะการัง (บริการคันเบ็ด, เหยื่อสด, เสื้อชูชีพ, แว่นดำน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, ห่วงยางแฟนซี, SUP Board พร้อมร่ม, ผ้าปู, เสื่อ, โต๊ะ ให้ได้พักผ่อนบนชายหาด - พิเศษสุด เตาย่างสำหรับย่างปลาที่ตกได้ให้ทานกันสดๆ พร้อมผลไม้ - ฟรี!! บริการถ่ายภาพใต้น้ำให้กับทุกท่าน (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ เที่ยวเกาะฯไม่ได้ คืนค่าเรือ 800 บาท ต่อท่าน และเปลี่ยนไปเข้าชม พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise พร้อมอาหารเที่ยงที่ สวนอาหารเรือนไทย หรือเทียบเท่า แทน) - เรือสปีดโบ้ทกลับสู่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก - อิ่มอร่อยกับ Seafood Buffet Inter ในโรงแรมที่พัก - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้าในที่พัก - อิสระพักผ่อน - เดินทางแบบ Private อิสระเดินทางเองสู่ สวนอาหารเรือนไทย รวมบริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระไม่รวมอาหารเที่ยง) - 17.30 น. เดินทางเองสู่ ท่าเรือแหลมบารีฮาย - นั่งเรือใหญ่สู่จุดตกหมึก (บริการ เบ็ดตกหมึก, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, เครื่องครัว, เครื่องปรุง, น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ,วาซาบิ, โชยุ - พิเศษฟรี!! ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อย ปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ ไม่สามารถออกเรือได้ คืนค่าเรือ 400 บาท ต่อท่าน) - กลับท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา - อิสระกลับที่พักเอง
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8017
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8017
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,390
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจล่องเรือยอร์ช มันส์ยอดมาก พัทยา / ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว อาหารส่วนตัว - ฟรี! ผลไม้ต้อนรับ, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม - ดำน้ำ เล่นน้ำเกาะคราม เกาะเป็ด - ฟรี! หน้ากากดำน้ำ, แพยางแฟนซี, Sup Board - พักหรูโรงแรม 4 ดาว พร้อมมื้อเช้าแสนอร่อย
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - เดินทางสู่ ท่าเรือ Ocean Marina - ล่องเรือยอร์ชสู่ แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสม - สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ (บริการ แพยางแฟนซี, Sub Board, เรือแคนู, หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ - ฟรี!! ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี) - กลับสู่ ท่าเรือ Ocean Marina - เดินทางแบบ Private อิสระเดินทางเองสู่ สวนอาหารเรือนไทย รวมบริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระไม่รวมอาหารเที่ยง) - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8016
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8016
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,345
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจดำน้ำดูปะการัง เกาะแสมสาร - สัตหีบ - พัทยา / ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว - ดำน้ำทักทายปลาการ์ตูน อุทยานแห่งชาติเกาะแสมสาร - ฟรี! ถ่ายภาพใต้น้ำ, น้ำแข็ง, น้ำดื่ม - อิ่มอร่อยเมนูเด็ดร้านดัง ครัวแสมสาร - พักหรูโรงแรม 4 ดาว พร้อมมื้อเช้าเริ่ด
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือฯ (จอดรถได้ที่ สะพานท่าเรือ ไม่รวมค่าที่จอดรถ 100 บาท ฟรี! ห้องอาบน้ำ) - ล่องเรือสปีดโบ๊ทสู่จุดดำน้ำ เกาะแสมสาร - สนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ - ฟรี บริการถ่ายภาพใต้น้ำให้กับทุกท่าน (บริการ อุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และน้ำดื่ม) (Join Tour 2 ท่าน รอบดำน้ำ ให้บริการเฉพาะเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 11.00-14.00 น. / Private Tour รอบดำน้ำ ให้บริการทุกวัน 3 เวลา 08.00-11.00 น., 11.00-14.00 น., 14.00-17.00 น.) (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ ไม่สามารถออกเรือได้ คืนค่าทริปดำน้ำ 500 บาท ต่อท่าน) - เดินทางแบบ Private อิสระเดินทางเองสู่ ครัวแสมสาร รวมบริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระไม่รวมอาหารเที่ยง) - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8015
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8015
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿690
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจพัทยา ล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน / ล่องเรือใหญ่ส่วนตัว - อุปกรณ์ครบ คันเบ็ด, เหยื่อ, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, เครื่องครัว, เครื่องปรุง, พร้อมน้ำจิ้มรสเจ็บ วาซาบิ โชยุ - หมึกสดๆ ทำสดๆ ทานสดๆ บนเรือ - ฟรี! ข้าวต้มซีฟู้ดทรงเครื่องบนเรือ - พักหรูโรงแรม 4 ดาว พร้อมมื้อเช้าแสนอร่อย
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - เดินทางแบบ Private อิสระเดินทางเองสู่ สวนอาหารเรือนไทย รวมบริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระไม่รวมอาหารเที่ยง) - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง - เดินทางเองสู่ ท่าเรือแหลมบารีฮาย - นั่งเรือใหญ่สู่จุดตกหมึก (บริการ น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, เครื่องครัว, เครื่องปรุง, น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ, วาซาบิ, โชยุ) - พิเศษฟรี! ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อยปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ ไม่สามารถออกเรือได้ คืนค่าเรือ 400 บาท ต่อท่าน) - กลับท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา - อิสระกลับที่พักเอง
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - อิสระเดินทางเองสู่ พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8014
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8014
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,399
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจพัทยา ดำน้ำ - ปิกนิกเกาะไผ่ Adventure / ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว - ตกปลา - ฟรี! เบ็ด เหยื่อสด เตาปิ้งย่าง น้ำจิ้มรสเจ็บ วาซาบิ โชยุ ดำน้ำ - ฟรี! ถ่ายภาพใต้น้ำ - ปิกนิกชายหาด - ฟรี! น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำแข็ง ผลไม้ - พักหรู 4 ดาว พร้อมมื้อเช้าสวยๆ
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - พัทยา ท่าเรือแหลมบารีฮาย - นั่งเรือสู่เกาะไผ่ อิสระตกปลา ดำน้ำดูปะการัง (บริการ คันเบ็ด, เหยื่อสด, เสื้อชูชีพ, แว่นดำน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, ห่วงยางแฟนซี, SUP Board พร้อมด้วย ร่ม, ผ้าปู, เสื่อ, โต๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนบนชายหาด) - พิเศษฟรี! เตาย่างสำหรับย่างปลาที่ตกได้ ทานกันสดๆ พร้อมผลไม้ และบริการถ่ายภาพใต้น้ำ (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ เที่ยวเกาะฯไม่ได้ คืนค่าเรือ 800 บาท ต่อท่าน และเปลี่ยนไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise พร้อมอาหารเที่ยงที่ สวนอาหารเรือนไทย แทน) - เรือสปีดโบ๊ทส่ง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง - เดินทาง Private บริการอาหารค่ำที่ สวนอาหารเรือนไทย 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระอาหารค่ำ) - อิสระพักผ่อน
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อนในที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8013
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8013
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿890
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจพัทยา ดำน้ำ - ปิกนิกเกาะไผ่ / ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว - ดำน้ำดูปะการังทักทายเหล่าฝูงปลา - ฟรีถ่ายภาพใต้น้ำ - Sup Board - ห่วงย่างแฟนซี - ปิกนิกชายหาดเกาะไผ่ น้ำใสทรายขาว - ฟรี! น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำแข็ง ผลไม้
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - พัทยา ท่าเรือแหลมบารีฮาย - นั่งเรือสู่เกาะไผ่ อิสระเล่นน้ำ (บริการ เสื้อชูชีพ, แว่นดำน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, ห่วงยางแฟนซี, SUP Board พร้อมด้วย ร่ม, ผ้าปู, เสื่อ, โต๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนบนชายหาด) - ฟรี! ผลไม้ และบริการถ่ายภาพใต้น้ำให้กับทุกท่าน (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ เที่ยวเกาะฯไม่ได้ คืนค่าเรือ 500 บาท ต่อท่าน และเปลี่ยนไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise พร้อมอาหารเที่ยงที่ สวนอาหารเรือนไทย แทน) - เรือสปีดโบ๊ทส่ง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง - เดินทาง Private บริการอาหารค่ำที่ สวนอาหารเรือนไทย 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระอาหารค่ำ) - อิสระพักผ่อน
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อนในที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8012
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8012
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจพัทยา เกะสาก - เกาะล้าน / ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว - ชมความงามโลกใต้ทะเลที่เกาะสาก - ฟรี! เรือคายัก-Sup Board แพยางแฟนซี, สไลเดอร์ - พักโรงแรมหรู (พัทยา) ระดับ 4 ดาว สระว่ายน้ำสวย พร้อมอาหารเช้าแสนอร่อย
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - พัทยา ท่าเรือแหลมบารีฮาย - นั่งเรือสู่เกาะสาก อิสระเล่นน้ำ ดูปะการัง - สนุกกับการเล่นแพยาง, พายเรือคายัก, พาย SUP Board, ห่วงยางแฟนซี, สไลเดอร์ - เกาะล้าน (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ เที่ยวเกาะฯไม่ได้ คืนค่าเรือ 400 บาทต่อท่าน และเปลี่ยนไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise พร้อมอาหารเที่ยงที่ สวนอาหารเรือนไทย แทน) - เดินทาง Private บริการอาหารเที่ยงแบบเซ็ตโต๊ะ 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระอาหารเที่ยง) - เรือสปีดโบ๊ทส่ง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง - เดินทาง Private บริการอาหารค่ำที่ สวนอาหารเรือนไทย 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระอาหารค่ำ) - อิสระพักผ่อน
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อนในที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8011
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿890
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจพัทยา เกาะล้าน เล่นน้ำหาดแสม / ล่องเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว - สัมผัสธรรมชาติน้ำใส หาดทรายสวยๆที่หาดแสม (เกาะล้าน) พร้อมอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยง - พักโรงแรมหรู พัทยา 4 ดาว มีสระว่ายน้ำ พร้อมอาหารเช้าแสนอร่อย
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปทีมลูกเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าทัวร์เสริมต่างๆ

 เดินทางเอง (ไม่มีรถบริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - พัทยา ท่าเรือแหลมบารีฮาย - นั่งเรือสู่เกาะล้าน อิสระเล่นน้ำ (ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้อ เที่ยวเกาะล้านไม่ได้ คืนค่าเรือ 300 บาทต่อท่าน และเปลี่ยนไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise พร้อมอาหารเที่ยงที่ สวนอาหารเรือนไทย แทน) - เดินทาง Private บริการอาหารเที่ยงบนเกาะ 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระอาหารเที่ยง) - เรือสปีดโบ๊ทส่ง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา - อิสระเช็คอินเข้าที่พักเอง - เดินทาง Private บริการอาหารค่ำที่ สวนอาหารเรือนไทย 1 มื้อ (เดินทาง Join Tour อิสระอาหารค่ำ) - อิสระพักผ่อน
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อนในที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
Z8008
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8008
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจเกาะช้าง จ.ตราด โปร! 1 แถม 1 รวม ที่พักโรงแรมเกาะช้างพาราไดส์ ห้องพูลวิลล่า 2 คืน พร้อมอาหารเช้า & กิจกรรมพาย Sup Bord + อาหารเที่ยง
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหาร และค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ จ.ตราด - อิสระข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะช้าง (ไม่รวมค่าตั๋วเรือ เที่ยวละ 80 บาท ต่อท่าน) + (ไม่รวมค่าตั๋วรถยนต์ เที่ยวละ 120 บาท ต่อคัน) - อิสระเข้าที่พักเอง (ไม่รวมอาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - บริการรถรับที่พัก - ทำกิจกรรม Sup Bord ในแม่น้ำคลองพร้าว - บริการอาหารเที่ยง ไอยราซีฟู๊ด - กลับที่พัก (อิสระอาหารค่ำ) * กิจกรรมพายบอร์ด อาจจะสลับเป็นช่วงบ่ายได้ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละวัน
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เอกสารประกอบการเดินทาง สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด : - ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีน Astra Zeneca หรือ J&J 1 เข็มมาแล้ว 14 วัน - หรือ วัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน - หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
Z8007
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8007
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจเกาะช้าง จ.ตราด โปร! 1 แถม 1 รวม ที่พักโรงแรมเกาะช้างพาราไดส์ ห้องสุพีเรีย 2 คืน พร้อมอาหารเช้า & กิจกรรมพาย Sup Bord + อาหารเที่ยง
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหาร และค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ จ.ตราด - อิสระข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะช้าง (ไม่รวมค่าตั๋วเรือ เที่ยวละ 80 บาท ต่อท่าน) + (ไม่รวมค่าตั๋วรถยนต์ เที่ยวละ 120 บาท ต่อคัน) - อิสระเข้าที่พักเอง (ไม่รวมอาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - บริการรถรับที่พัก - ทำกิจกรรม Sup Bord ในแม่น้ำคลองพร้าว - บริการอาหารเที่ยง ไอยราซีฟู๊ด - กลับที่พัก (อิสระอาหารค่ำ) * กิจกรรมพายบอร์ด อาจจะสลับเป็นช่วงบ่ายได้ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละวัน
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เอกสารประกอบการเดินทาง สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด : - ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีน Astra Zeneca หรือ J&J 1 เข็มมาแล้ว 14 วัน - หรือ วัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน - หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
Z8006
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8006
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจเกาะช้าง จ.ตราด โปร! 1 แถม 1 รวม ที่พักโรงแรมเกาะช้างพาราไดส์ ห้องพูลวิลล่า 1 คืน พร้อมอาหารเช้า & ฟรี ตั๋วเรือเฟอร์รี่สู่เกาะช้าง
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหาร และค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ จ.ตราด - ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะช้าง (ฟรีตั๋วเรือสำหรรับผู้เดินทาง ไม่รวมตั๋วเรือสำหรับรถยนต์) - อิสระเข้าที่พักเอง (ไม่รวมอาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อน - เลือกซื้อทัวร์เสริม กิจกรรม Sup Bord (ชำระเพิ่ม 650 บาทต่อท่าน) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เอกสารประกอบการเดินทาง สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด : - ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีน Astra Zeneca หรือ J&J 1 เข็มมาแล้ว 14 วัน - หรือ วัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน - หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
Z8005
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8005
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจเกาะช้าง จ.ตราด โปร! 1 แถม 1 รวม ที่พักโรงแรมเกาะช้างพาราไดส์ ห้องสุพีเรีย 1 คืน พร้อมอาหารเช้า & ฟรี ตั๋วเรือเฟอร์รี่สู่เกาะช้าง
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหาร และค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ จ.ตราด - ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะช้าง (ฟรีตั๋วเรือสำหรรับผู้เดินทาง ไม่รวมตั๋วเรือสำหรับรถยนต์) - อิสระเข้าที่พักเอง (ไม่รวมอาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อน - เลือกซื้อทัวร์เสริม กิจกรรม Sup Bord (ชำระเพิ่ม 650 บาทต่อท่าน) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เอกสารประกอบการเดินทาง สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด : - ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีน Astra Zeneca หรือ J&J 1 เข็มมาแล้ว 14 วัน - หรือ วัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน - หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
Z7965
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z7965
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,600
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจล่องเรือใบ คาตามารัน เกาะเฮ ครึ่งวันบ่าย (จอยทริป 2 ท่านขึ้นไป) / ดำน้ำตื้นชมปะการัง เกาะเฮ - ล่องเรือชมอาทิตย์ตกดิน พร้อมทานของว่างบนเรือ
ไม่รวม ค่าทิป พนักงานผู้ให้บริการบนเรือ, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, ช่างภาพ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำกิจกรรมต่างๆบนชายหาด

 บริการรถรับจากที่พัก โรงแรมแถว ไตรตรัง, กะทู้, กะตะ, กะรน, กะหลิม, ราไวย์, ในหาน, ฉลอง, พันวา, เมืองภูเก็ต บางโซนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง - ล่องเรือยอร์ช คาตามารันสู่ เกาะเฮ จ.ภูเก็ต - ดำน้ำ ชมปลา และปะการังใต้ท้องทะเล - ขึ้นเกาะเฮ - อิสระนอนอาบแดด, ว่ายน้ำ ถ่ายภาพ - บริการอาหารว่างแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือยอร์ชคาตามาราน พร้อมชมบรรยากาศยามเย็น - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ แหลมพรหมเทพ - กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต - บริการรถส่งที่พัก โดยสวัสดิภาพ
Z7921
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z7921
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจดำน้ำ เกาะห้อง One Day Trip จ.กระบี่ / ล่องเรือ Speed Boat เที่ยวเกาะผักเบี้ย - เกาะไร่ - เกาะลาดิง / เดินทางทุกวัน อังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์ ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบนเรือดำน้ำ - ทิปพนักงานขับรถรับส่ง - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 บริการรถรับส่งฟรี! โรงแรมย่าน อ่าวนาง, คลองม่วง, ทับแขก, อำเภอเมือง สู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ - ลงเรือ Speed Boat สู่เกาะห้อง - ทะเลใน สัมผัสทะเลสีเขียว - เกาะผักเบี้ย - เกาะไร่ - เกาะลาดิง - เกาะห้อง - ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ - บริการรถส่งที่พัก ย่านอ่าวนาง, คลองม่วง, ทับแขก, อำเภอเมือง
Z7922
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z7922
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจล่องเรือยอร์ชหรูกระบี่ - ชมพระอาทิตย์ตกกลางอันดามัน One Day Trip โดยเรือ Luxury Cruise / เดินทางทุกวัน ศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบนเรือดำน้ำ - ทิปพนักงานขับรถรับส่ง - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 บริการรถรับส่งฟรี! โรงแรมย่าน อ่าวนาง, คลองม่วง, ทับแขก, อำเภอเมือง สู่ท่าเรือมารีน่า กระบี่ - ล่องเรือสู่ท้องทะเลอันดามัน - ชมวิวทิวทัศน์ เกาะปอดะ - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - อ่าวไร่เลย์ - หาดพระนาง - ท่าเรือกระบี่มารีน่า - ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ - บริการรถส่งที่พัก ย่านอ่าวนาง, คลองม่วง, ทับแขก, อำเภอเมือง
Z7919
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z7919
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจขี่เจ็ทสกี เกาะไข่ - เกาะแพ จ.ภูเก็ต (เหมาลำ 2 ท่าน ต่อลำ) - รอบเช้า 09.30 AM-16.0 PM (เต็มวัน)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าทิปพนักงานผู้ให้บริการ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำกิจกรรมต่างๆบนหาด - ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะฯ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดพบ เช็คอิน ณ ท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต - เกาะนาคาใหญ่ - เกาะโสบ - เดินเล่นบนเกาะ หรือ ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะไข่ใน - ขับเจ็ทสกีล่องไป เกาะไข่นอก - ขึ้นเกาะแพถ่ายรูปบนชายหาด - กลับถึง ท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7920
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z7920
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,200
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจดำน้ำ หมู่เกาะพีพี One Day Trip / อ่าวโล๊ะซามะ - อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบนเรือดำน้ำ - ทิปพนักงานขับรถรับส่ง - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 บริการรถรับส่งฟรี! โรงแรมย่าน อ่าวนาง, คลองม่วง, ทับแขก, อำเภอเมือง สู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ - ลงเรือ Speed Boat สู่เกาะพีพี - อ่าวโล๊ะซามะ - ดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ที่สวยงาม - อ่าวปิเล็ะ - ชมทะเลใน พบน้ำทะเลสีเขียวมรกต - ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น - เกาะพีพีดอน - อ่าวรันตี หรือ หินกลาง จุดดำน้ำที่มีปะการังสมบูรณ์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - อิสระเล่นน้ำ เกาะไผ่ - ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ - บริการรถส่งที่พัก ย่านอ่าวนาง, คลองม่วง, ทับแขก, อำเภอเมือง
Z7916
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z7916
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿567
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจล่องเรือใบ คาตามารัน เหมาลำคณะส่วนตัว 1-15 ท่าน / เกาะไข่ จ.ภูเก็ต - ตกปลาเกาะแพ - ชมพระอาทิตย์ตกดิน 1200 AM-19.00 PM
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าทิปพนักงานผู้ให้บริการ บนเรือ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำกิจกรรมต่างๆบนหาด - ค่าธรรมเนียมสะพานอ่าวปอ - ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะฯ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดพบ เช็คอิน ณ ท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต - ล่องเรือคาตามารัน - เกาะไข่ใน - ดำน้ำดูหมู่ปลา หรือจะเล่นน้ำอาบแดด - จุดตกปลา ตกหมึกที่ เกาะแพ - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน - กลับถึง ท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เที่ยวทะเล 2564 / 2021, โปรแกรมท่องเที่ยวเที่ยวทะเล 2564 / 2021 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP