วันหยุดทำการของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักงานปิด วัน เทศกาล ทัวร์เทศกาล
วันศุกร์ที่ 01Jan2016 วันขึ้นปีใหม่ (New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2559
วันจันทร์ที่ 08Feb2016 วันตรุษจีน (Chinese New Year) ทัวร์ตรุษจีน 2559
วันจันทร์ที่ 22Feb2016 วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day / Magha Puja) ทัวร์วันมาฆบูชา 2559
วันพุธที่ 06Apr2016 วันจักรี (Chakri Memorial Day) ทัวร์วันจักรี 2559
วันพุธที่ 13Apr2016 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2559
วันพฤหัสที่ 14Apr2016 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2559
วันศุกร์ที่ 15Apr2016 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2559
วันอาทิตย์ที่ 01May2016 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) ทัวร์วันแรงงาน 2559
วันจันทร์ที่ 02May2016 วันหยุดชดเชยแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) ทัวร์วันแรงงาน 2559
วันพฤหัสที่ 05May2016 วันฉัตรมงคล (Coronation Day) ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559
วันศุกร์ที่ 06May2016 วันหยุดพิเศษต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ตามประกาศครม. ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559
วันจันทร์ที่ 09May2016 วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) ทัวร์วันพืชมงคล 2559
วันศุกร์ที่ 20May2016 วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day / Vesak) ทัวร์วันวิสาขบูชา 2555
วันอังคารที่ 19Jul2016 วันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day / Asalha Puja)  ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559
วันพุธที่ 20Jul2016 วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day / Vassa)  ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559
วันศุกร์ที่ 12Aug2016 วันแม่ (H.M. The Queen’s BirthDay) ทัวร์วันแม่ 2559
วันเสาร์ที่ 27Aug2016 วันหยุดประจำปี (Company's official Holiday) ทัวร์วันหยุดประจำปี 2559
วันอาทิตย์ที่ 28Aug2016 วันหยุดประจำปี (Company's official Holiday) ทัวร์วันหยุดประจำปี 2559
วันอาทิตย์ที่ 23Oct2016 วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) ทัวร์วันปิยมหาราช 2559
วันจันทร์ที่ 24Oct2016 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) ทัวร์วันปิยมหาราช 2559
วันจันทร์ที่ 14Nov2016 วันลอยกระทง (Loi Krathong Day) ทัวร์วันลอยกระทง 2559
วันจันทร์ที่ 05Dec2016 วันพ่อ (H.M. The King’s BirthDay) ทัวร์วันพ่อ 2559
วันเสาร์ที่ 10Dec2016 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)  ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2559
วันอาทิตย์ที่ 25Dec2016 วันคริสต์มาส (Christmas Day) ทัวร์วันคริสต์มาส 2559
วันเสาร์ที่ 31Dec2016 วันสิ้นปี (New Year’s Eve) ทัวร์ปีใหม่ 2559
วันอาทิตย์ที่ 01Jan2017 วันขึ้นปีใหม่ (New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2560
วันจันทร์ที่ 02Jan2017 วันหยุดชดเชย สำหรับวันขึ้นปีใหม่ (Special for New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2560
วันอังคารที่ 05Dec2017 วันพ่อ (H.M. The King’s BirthDay) ทัวร์วันพ่อ 2559

วัน เทศกาล ทัวร์เทศกาล
วันพฤหัสที่ 01Jan2015 วันขึ้นปีใหม่ (New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2558
วันศุกร์ที่ 02Jan2015 วันหยุดพิเศษ สำหรับวันขึ้นปีใหม่ (Special for New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2558
วันเสาร์ที่ 03Jan2015 วันหยุดพิเศษ สำหรับวันขึ้นปีใหม่ (Special for New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2558
วันพฤหัสที่ 19Feb2015 วันตรุษจีน (Chinese New Year) ทัวร์ตรุษจีน 2558
วันพุธที่ 04Mar2015 วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day / Magha Puja) ทัวร์วันมาฆบูชา 2558
วันจันทร์ที่ 06Apr2015 วันจักรี (Chakri Memorial Day) ทัวร์วันจักรี 2558
วันจันทร์ที่ 13Apr2015 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2558
วันอังคารที่ 14Apr2015 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2558
วันพุธที่ 15Apr2015 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2558
วันศุกร์ที่ 01May2015 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) ทัวร์วันแรงงาน 2558
วันอังคารที่ 05May2015 วันฉัตรมงคล (Coronation Day) ทัวร์วันฉัตรมงคล 2558
วันพุธที่ 13May2015 วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) ทัวร์วันพืชมงคล 2558
วันจันทร์ที่ 01Jun2015 วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day / Vesak) ทัวร์วันวิสาขบูชา 2555
วันพฤหัสที่ 30Jul2015 วันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day / Asalha Puja)  ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558
วันศุกร์ที่ 31Jul2015 วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day / Vassa)  ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558
วันพุธที่ 12Aug2015 วันแม่ (H.M. The Queen’s BirthDay) ทัวร์วันแม่ 2558
วันศุกร์ที่ 23Oct2015 วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) ทัวร์วันปิยมหาราช 2558
วันพุธที่ 25Nov2015 วันลอยกระทง (Loi Krathong Day) ทัวร์วันลอยกระทง 2558
วันเสาร์ที่ 05Dec2015 วันพ่อ (H.M. The King’s BirthDay) ทัวร์วันพ่อ 2558
วันพฤหัสที่ 10Dec2015 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)  ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558
วันศุกร์ที่ 25Dec2015 วันคริสต์มาส (Christmas Day) ทัวร์วันคริสต์มาส 2558
วันพฤหัสที่ 31Dec2015 วันสิ้นปี (New Year’s Eve) ทัวร์ปีใหม่ 2559
วันศุกร์ที่ 01Jan2016 วันขึ้นปีใหม่ (New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2559หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP