วันหยุดทำการของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักงานปิด วัน เทศกาล ทัวร์เทศกาล
วันพุธที่ 17May2023 วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) ทัวร์วันพืชมงคล 2566
วันจันทร์ที่ 05Jun2023 วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day / Vesak) ทัวร์วันวิสาขบูชา 2555
วันอังคารที่ 01Aug2023 วันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day / Asalha Puja)  ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2566
วันพุธที่ 02Aug2023 วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day / Vassa)  ทัวร์วันเข้าพรรษา 2566
วันเสาร์ที่ 12Aug2023 วันแม่ (H.M. The Queen’s BirthDay) ทัวร์วันแม่ 2566
วันจันทร์ที่ 23Oct2023 วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) ทัวร์วันปิยมหาราช 2566
วันอังคารที่ 24Oct2023 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) ทัวร์วันปิยมหาราช 2566
วันจันทร์ที่ 27Nov2023 วันลอยกระทง (Loi Krathong Day) ทัวร์วันลอยกระทง 2566
วันอังคารที่ 05Dec2023 วันพ่อ (H.M. The King’s BirthDay) ทัวร์วันพ่อ 2566
วันอาทิตย์ที่ 10Dec2023 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)  ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2566
วันจันทร์ที่ 25Dec2023 วันคริสต์มาส (Christmas Day) ทัวร์วันคริสต์มาส 2566
วันอาทิตย์ที่ 31Dec2023 วันสิ้นปี (New Year’s Eve) ทัวร์ปีใหม่ 2566
วันอังคารที่ 02Jan2024 วันขึ้นปีใหม่ (New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2567
วันพฤหัสที่ 08Feb2024 วันตรุษจีน (Chinese New Year) ทัวร์ตรุษจีน 2567
วันเสาร์ที่ 24Feb2024 วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day / Magha Puja) ทัวร์วันมาฆบูชา 2567
วันเสาร์ที่ 06Apr2024 วันจักรี (Chakri Memorial Day) ทัวร์วันจักรี 2567
วันเสาร์ที่ 13Apr2024 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2567
วันอาทิตย์ที่ 14Apr2024 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2567
วันจันทร์ที่ 15Apr2024 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) ทัวร์สงกรานต์ 2567
วันพุธที่ 01May2024 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) ทัวร์วันแรงงาน 2567
วันอาทิตย์ที่ 04May2024 วันฉัตรมงคล (Coronation Day) ทัวร์วันฉัตรมงคล 2567

วัน เทศกาล ทัวร์เทศกาล
วันอาทิตย์ที่ 31Dec2023 วันสิ้นปี (New Year’s Eve) ทัวร์ปีใหม่ 2567
วันจันทร์ที่ 01Jan2024 วันขึ้นปีใหม่ (New Year) ทัวร์ปีใหม่ 2567หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP