Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 108 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX2(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
23,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
26,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ประตูสวรรค์ : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - จางจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา
ร้านนวดเท้า - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ร้านใบชา
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CKG3(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
28,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
28,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ : อุทยานเขานางฟ้า - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - มหาศาลาประชาคม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - อู่หลง
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถ อุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก - อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อู่หลง - ฉงชิ่ง
ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX4(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC16-2JAN 17
ราคา/ท่าน :
26,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
26,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - หนิงเซียง - วัดหมี่หยิน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา
ฉางซา - หนิงเซียง - วัดหมี่หยิน - จางเจี้ยเจี้ย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย
ร้านผ้าไหม - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ - ร้านใบชา
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX1(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-1JAN / 29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN / 31DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
32,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
32,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด : ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - โชว์นางจิ้งจอกขาว (เข้าร้านรัฐบาล 5 แห่ง)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าที่พัก
ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ฟ่งหวง - จางจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านยาพารา
ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านใบชา - โชว์นางจิ้งจอกขาว
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CGO1(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC 17-1JAN 18
ราคา/ท่าน :
28,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
28,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เจิ้งโจว - ลั่วหยาง - ซีอาน - สุสานทหารจิ๋นซี : จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สวนวัดถังต้าฉือเอิน - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - กองทัพทหารดินเผ่าจิ๋นซี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เจิ้งโจว - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ซีอาน - จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สวนวัดถังต้าฉือเอิน
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีกำแพงเมืองโบราณ - ร้านผีซิว - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง
ร้านผ้าไหม - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ซีอาน - เจิ้งโจว - ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CGO1(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC 17-1JAN 18
ราคา/ท่าน :
28,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
28,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เจิ้งโจว - ลั่วหยาง - ซีอาน - สุสานทหารจิ๋นซี : จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สวนวัดถังต้าฉือเอิน - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - กองทัพทหารดินเผ่าจิ๋นซี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เจิ้งโจว - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ซีอาน - จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สวนวัดถังต้าฉือเอิน
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีกำแพงเมืองโบราณ - ร้านผีซิว - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง
ร้านผ้าไหม - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ซีอาน - เจิ้งโจว - ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG3-XJ-DREAM-KR002(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC17-1JAN / 29DEC17-2JAN 18
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI - ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ - เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี (ฮันบก) - สนุกสนานที่ EVERLAND - LINE FRIEND STORE - พระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY - ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด)
ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก - ทำคิมบับ - สวนสนุก Everland - Line Friend Stroe - ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอางคอสเมติก
บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุกชน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร - น้ำมันสนเข็มแดง - Seoul Sky - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
Supermarket - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-2JAN / 29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - ครบสูตร 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : ปีนัง - คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าดามิการาม
ย่านเก่าแก่ปีนัง - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - City Hall - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - ผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล - มัสยิดประจำเมือง - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - ชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - ประเทศสิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-2JAN / 29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - ครบสูตร 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : ปีนัง - คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าดามิการาม
ย่านเก่าแก่ปีนัง - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - City Hall - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - ผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล - มัสยิดประจำเมือง - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - ชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - ประเทศสิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN 17
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้าKualalumpur - บินกลับSingapore) : คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลา - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - ร้าน Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light
ด่านยะโฮร์บารู - ย่าน Bugis - วัดศรีกฤษณะ - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN 17
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้าKualalumpur - บินกลับSingapore) : คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลา - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - ร้าน Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light
ด่านยะโฮร์บารู - ย่าน Bugis - วัดศรีกฤษณะ - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN 17
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์) : กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง - ปุตตราจาย่า - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล มัสยิดประจำเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - Dataran Merdeka - K.L. Tower - ถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN 17
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์) : กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง - ปุตตราจาย่า - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล มัสยิดประจำเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - Dataran Merdeka - K.L. Tower - ถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-LEGOLAND-MS6(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN 17
ราคา/ท่าน :
17,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
17,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์ เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - มะละกา - Yongger Street
ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์ เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - Malacca Sky Tower - พิพิธภัณฑ์เอกราช - รัฐยะโฮร์บารู - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
สวนสนุก Lego Land - สนามบินยะโฮร์บารู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MS5(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN 17
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา - ไร่ชาบารัต - Penang Street Art - วัดไชยมังคราราม

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา - ไร่ชาบารัต
ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง - เกาะปีนัง - สะพานปีนัง 2 - ป้อมปืนควอโนริส
Penang Street Art - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าดามิการาม - วัดเขาเต่า - ร้านสินค้า Otop - โรงงานช็อคโกแลต - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MS7(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-1JAN 17
31DEC-2JAN 17
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - ย่านอาณาจักรแดง - ป้อมปืน A Famosa - มัสยิดเซรัต - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - วัดถ้ำบาตู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - ป้อมปืน A Famosa - มัสยิดเซรัต - Yongger Street
ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
วัดถ้ำบาตู - ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกัวลาลัมเปอร์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MY-SG-MS4(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN 17
ราคา/ท่าน :
19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
19,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - ป้อมปืน A Famosa - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - Universal Studio Singapore

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studio Singapore - รัฐยะโฮร์
สวนสนุก Lego Land - สนามบินยะโฮร์บารู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MY-SG-MS4(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN 17
ราคา/ท่าน :
19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
19,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - ป้อมปืน A Famosa - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - Universal Studio Singapore

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studio Singapore - รัฐยะโฮร์
สวนสนุก Lego Land - สนามบินยะโฮร์บารู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAR3-MH-MY18(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC17-1JAN17 / 31DEC17-2JAN18
ราคา/ท่าน :
12,988 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
12,988 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,988 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ : จัตุรัสเมอร์เดก้า - ไร่ชาคาเมรอน - Lavender Cameron Garden - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - อาคารมัสยิดสีชมพูอาคารที่ทำการรัฐ / พักโรงแรมบนคาเมรอน 1 คืน - เก็นติ้ง 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - คาเมอรอน ไฮแลนด์ - ไร่ชาคาเมรอน
ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว - Lavender Cameron Garden - ถ่ายรูปน้ำตกอิสกานด้า - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท
วัดถ้ำบาตู - อิสระซื้อของฝากพื้นเมือง - ร้านดิวตี้ฟรี - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปกับตึกตึกปิโตรนัส - ปุตราจายา - อาคารมัสยิดสีชมพูอาคารที่ทำการรัฐ - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAR3-MH-MY-SIN19(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28-31 DEC 17 / 29DEC17-1JAN18 / 30DEC17-2JAN18
ราคา/ท่าน :
14,988 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,988 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,988 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ - ปุตราจายา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet / พักโรงแรมบนเก็นติ้ง 1คืน - โยโฮบารู 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - โรงงานผลิตช็อคโกแลต - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ปุตราจายา - เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - โยโฮบารู
ผ่านด่านสู่สิงค์โปร์ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - Universal Studio (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ 1,800 บาท)
โยโฮบารู - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet - สนามบินโยโฮบารู - แวะเปลี่ยนเครื่องกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAR3-MH-MY-SIN19(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28-31 DEC 17 / 29DEC17-1JAN18 / 30DEC17-2JAN18
ราคา/ท่าน :
14,988 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,988 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,988 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ - ปุตราจายา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet / พักโรงแรมบนเก็นติ้ง 1คืน - โยโฮบารู 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - โรงงานผลิตช็อคโกแลต - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ปุตราจายา - เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - โยโฮบารู
ผ่านด่านสู่สิงค์โปร์ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - Universal Studio (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ 1,800 บาท)
โยโฮบารู - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet - สนามบินโยโฮบารู - แวะเปลี่ยนเครื่องกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
การบินไทย

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-TG-MNL001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC17-1JAN17
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ :
ทัวร์ฟิลิปปินส์ - เจาะลึกมะนิลา : ป้อมปราการ ซานติอาโก - Jeepney Factory - หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ - ภัตตาคารธารน้ำตก - จุดชมวิวภูเขาไฟตาอัล People’s Park in the Sky - City of dream

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มะนิลา - สวนไรซาล - อินทรามูรอส - ป้อมปราการ ซานติอาโก - โบสถ์ซานอะกุสติน - Jeepney Factory
สุสานทหารอเมริกัน - หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ - ภัตตาคารธารน้ำตก - Aera Memorial Museum - มะนิลา
มะนิลา - ตาไกไต - จุดชมวิวภูเขาไฟตาอัล People’s Park in the Sky - City of dream - ช้อปปิ้ง SM Mall - มะนิลา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAN7-GA-BALI002(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-3JAN 17
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี - มหาเจดีย์ บุโรพุทธโธ : หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ราเบซากีห์ - เทือกเขาเบดูกัล - วัดเบราตาน - วัดทามาอายุน - พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - วัดพรามนันต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - สนามบินงูห์ราลัย - วิหารตานาห์ลอต
หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ราเบซากีห์ - โรงงานกาแฟ - ธีร์ตะอัมปุล - ตลาดปราบเซียน
เทือกเขาเบดูกัล - วัดเบราตาน - วัดทามาอายุน - บินภายในสู่เมืองยอร์กยาการ์ต้า
บุโรพุธโธ - วังสุลต่าน - พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนมาริโอโบโร่
วัดพรามนันต์ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนดครื่องที่จากาต้าร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์

ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAN7-GA-BALI001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 JUL / 20-23 JUL
11-14 / 24-27 AUG
7-10 / 21-24 SEP
12-15 / 20-23 OCT
9-12 / 23-26 NOV
8-11 DEC / 30DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - วัดอูลูวาตู - วิหารทานาล็อท - เทือกเขาเบดูกัล - สวนสวรรค์อุรุดานู - วัดทามาอายุน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ธีร์ตะอัมปุล - ตลาดปราบเซียน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - สนามบินงูห์ราลัย - วัดอูลูวาตู - ชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล
วิหารทานาล็อท - เทือกเขาเบดูกัล - วัดเบราตาน - สวนสวรรค์อุรุดานู - วัดทามาอายุน
หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - วัดเบซากีห์ - โรงงานกาแฟ - ธีร์ตะอัมปุล - ตลาดปราบเซียน
เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จากาต้าร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 108 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794