Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 663 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI8-XW-SHA4D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - นานกิง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนานกิง - อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - นานกิง - สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-XW-TSN01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,999 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง : พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย - หอฟ้าเทียนถาน - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye - บ้านกระเบื้องเทียนจิน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครเทียนสิน - เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย
ร้านผีเซี๊ยะ - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
บ้านกระเบื้องเทียนจิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้น แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-ZH-XIY01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZH-เซินเจิ้น แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,999 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน : เจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - พระราชวังต้าหมิงกง - กำแพงเมืองโบราณ - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - โรงงานผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน
ซีอาน - กำแพงเมืองโบราณ - วัดลามะกว่างเหริน - พระราชวังต้าหมิงกง
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ - โชว์ราชวงศ์ถัง
ศาลเจ้าหลักเมือง เฉินหวังเมี่ยว - จัตุรัสหอระฆัง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-MU-PVG01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 DEC
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - Disneyland : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หอไข่มุก - ขึ้นตึก Swfc จุดชมวิวชั้น 101 - หาดไว่ทาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - ร้านยางพารา - หมู่บ้านเหมยเจียอู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
โรงงานผ้าไหม - ขึ้นตีก Swfc จุดชมวิวชั้น 101 - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน
อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)
ศูนย์หยก - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านบัวหิมะ - วัดพระหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ตลาดเถาเป่า - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-8L-KMG02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 22-26 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 OCT / 28OCT-1NOV / 29OCT-2NOV / 31OCT-4NOV
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 /
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-8L-KMG02(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-8L-KMG03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 / 23 - 27 NOV / 27NOV-1DEC / 30NOV-4DEC
2-6 / 8-12 / 13-17 / 17-21 DEC
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง : ภูเขาหิมะมังกรหยก - หมู่บ้านซีโจ - อุทยานน้ำหยก - เขาซีซาน - วัดหยวนทง - สวนน้ำตก / เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ปลาแซลมอล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เข้าที่พัก
เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - หมู่บ้านซีโจว - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่สง
คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - เขาซีซาน - ร้านผ้าไหม
วัดหยวนทง - ร้านหยก - สวนน้ำตก - ซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CKG03(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-10 DEC
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - หงหยาต้ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - อู่หลง - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ฉงชิ่ง - ร้านนวดฝ่าเท้า
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ร้านยางพารา - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CSX05(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 / 28-31 OCT
7-10 / 8-11 / 14-17 NOV / 28NOV-1DEC
7-10 / 12-15 / 16-19 / 19-22 DEC
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย
ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CSX05(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-29 OCT
2-5 / 4-7 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 25-28 NOV
1-4 / 5-8 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 23-26 / 26-29 DEC
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย
ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ซานตง แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW1-SC-KMG-PANZHUO-P2
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SC-ซานตง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 24-28 NOV
1-5 / 7-11 / 15-19 DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุณหมิง - ผานโจว : หมู่บ้านแปะก๊วยโบราณ - ระเบียงภาพร้อยลี้ - เขาเหนียงเหนียงซาน - สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) - หุบเขาเมเปิ้ล (รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฉางสุ้ย - อี่ลู่ - ผานโจว - หมู่บ้านแปะก๊วยโบราณ
ระเบียงภาพร้อยลี้ - เขาเหนียงเหนียงซาน - สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) - หุบเขาเมเปิ้ล
คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ผ้าไหม - สนามบินคุนหมิง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PEK007(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ผ้าไหมจีน - ถนนหวังฟูจิ่ง
สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - สระว่ายน้ำแห่งชาติ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านยาบัวหิมะ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ร้านหยก
ร้านผีเซียะ - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-WE-CKG011(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 / 24-29 NOV
8-13 DEC
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อู่หลง - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ - ล่องเรือชมเมืองฟ่งหวง - ชมการแสดงหนังตะลุง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง
เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์
อู่หลง - ฟ่งหวง - ล่องเรือชมเมืองฟ่งหวง - บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงฉียว
เมืองจางเจียเจี้ย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนซีปูhเจีย - ชม การแสดงหนังตะลุง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิง - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-TIBET-LXA3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-13 DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต - หลังคาโลก เฉินตู - ทิเบต : พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - วัดเซรา - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเฉินตู - เข้าที่พัก
เฉินตู - บินภายในสู่ สนามบินก่งก่า นครลาซา (ทิเบต) - เข้าที่พัก
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
วัดเซรา - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทิเบต
ลาซา - บินภายในสู่ เฉินตู - ร้านนวดเท้า - ร้านหินตาสวรรค์ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - สนามบินซวงหลิง, เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-TIBET-LXA3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-13 DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - หลังคาโลก เฉินตู - ทิเบต : พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - วัดเซรา - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเฉินตู - เข้าที่พัก
เฉินตู - บินภายในสู่ สนามบินก่งก่า นครลาซา (ทิเบต) - เข้าที่พัก
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
วัดเซรา - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทิเบต
ลาซา - บินภายในสู่ เฉินตู - ร้านนวดเท้า - ร้านหินตาสวรรค์ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - สนามบินซวงหลิง, เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-CTU11
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 NOV / 29NOV-3DEC
6-10 / 13-17 / 20-24 DEC
ราคา/ท่าน :
16,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - อุทยานน้ำตกฉื้อสุ่ย - พระสังกัจจายน์ - เมืองโบราณปิ่งอัน : อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ - เมืองโบราณปิ่งอาน - สะพานแขวน - น้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่) - พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว - พระสังกัจจายน์ - ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก Global Center - ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง, เมืองนครเฉินตู - เข้าที่พัก
เมืองฉื้อสุ่ย - อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ - เมืองโบราณปิ่งอาน - สะพานแขวน
น้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่) - พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว - พระสังกัจจายน์ - เมืองเฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก Global Center - ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านผ้าไหม - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-CTU4
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 8-12 / 15-19 NOV / 29NOV-3DEC
6-10 / 13-17 / 20-24 DEC
ราคา/ท่าน :
18,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - : เมืองโบราณหวงหลงซี - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต เล่อซาน - เขาง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาจินติ่ง - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเฉินตู - เข้าที่พัก
ร้านใบชา - เมืองโบราณหวงหลงซี - เฉินตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - เขาง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาจินติ่ง - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ลงจากเขาง้อไบ๊ - เฉินตู - ร้านนวดเท้า
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - สนามบินซวงหลิง, เมืองเฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-CTU14
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 8-12 / 15-19 NOV / 29NOV-3DEC
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 DEC
ราคา/ท่าน :
21,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
21,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - ภูผาหิมะการ์เซีย ซงผิงโกว - เฉินตู - หมีแพนด้า : หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียง - อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า) - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง, เมืองนครเฉินตู - เข้าที่พัก
เฉินตู - เม่าเสี้ยน - หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียง - อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า) - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนโอโซน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-CTU13
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
1-6 / 22-27 DEC
ราคา/ท่าน :
22,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
22,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานซงผิงโกว - เฉินตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก : วัดเจ้าเจี๋ย - ฉวนจู่ซื่อ - ตูเจียงเยี่ยน -ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง, เมืองนครเฉินตู - เข้าที่พัก
เฉินตู - วัดเจ้าเจี๋ย - ฉวนจู่ซื่อ
ฉวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เม่าเสี้ยน
ฉวนจู่ซื่อ - อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองตูเจียงเยี่ยน
ตูเจียงเยี่ยน - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนโอโซน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินซวงหลิง, เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-KMG002(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-11 DEC
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : กำแพงเมืองโบราณ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - ต้าลี่
เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - กำแพงเมืองโบราณ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์3 องค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สวนสาธารณะเหยหลงถาน - ชิมชา - ต้าหลี่
คุนหมิง - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ชมหยก - อิสระช้อปปิ้ง
วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-KMG002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-12 NOV
6-11 DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ลี่เจียง : โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท / เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน - อาหารกวางตุ้ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองฉู่สง
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - เจดีย์ 3 องค์แห่งวัดฉงเซิ่ง - เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง - ต้าหลี่
เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - พระพุทธชินราช
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-KMG004(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
24-29 OCT
6-11 DEC
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - วัดลามะซงจ้านหลิน - นั่งกระเช้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองฉู่สง
เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - เจดีย์ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน - แวะชมหยก - นั่งกระเช้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - แวะชิมชา - เมืองโบราณลี่เจียง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองต้าหลี่
เมืองคุนหมิ - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
ร้านบัวหิมะ - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CKG-PRESIDENT5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT
8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ล่องเรือสำราญสุดหรู 5 ดาว President Cruise No.7 แม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง : ช่องแคบซีหลิงเสีย - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ช่องแคบชูถังเสีย - เจดีย์สือเป่าไจ้ - มหาศาลาประชาคม - หงหยาต้ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - ลงเรือสำราญ President Cruise No.7 - อิสระพักผ่อน
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบซีหลิงเสีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริม ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ) - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
เรือล่องผ่านช่องแคบอูเสีย - ช่องแคบชูถังเสีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ)
อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริม พาชมเจดีย์สือเป่าไจ้ (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ) - ร่วมงานเลี้ยงอำลาบนเรือ
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA64-MU-PRO-SHA5D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30NOV-4DEC
5-9 / 8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ : หังโจว - อู๋ซี - ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - วัดฉงหยวน - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานกิง - เมืองหังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู(เหมาเรือ) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เมืองซูโจว - วัดฉงหยวน - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หาดไหว้ธาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ขึ้นหอไข่มุก - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - โรงงานหยกจีน
อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - นานกิง - สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 663 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794