Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 41 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD9-MU-CTU-TIBET13-2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-13 JUL
12-18 AUG
9-14 DEC
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,600 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉิงตู - ทิเบต : ทะเลสาบหยางจงยง - พิพิธภัณฑ์สุนัขพันธุ์ทิเบต - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - หน้าผาพระพุทธเจ้าพันองค์ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ / พิเศษ ซุปสมุนไพรเฉิงตู

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ เมืองลาซา - เข้าที่พัก
ทะเลสาบหยางจงยง - พิพิธภัณฑ์สุนัขพันธุ์ทิเบต
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
หน้าผาพระพุทธเจ้าพันองค์ - วัดเซรา - ร้านหินตาสวรรค์
สนามบินซีหนิง - บินภายในสู่ เมืองเฉิงตู - ร้านนวดเท้า - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ - ร้านผ้าไหม - ร้านหมอนโอโซน - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD9-MU-CTU-TIBET13-2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-13 JUL
12-18 AUG
9-14 DEC
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,600 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต - เฉิงตู - ทิเบต : ทะเลสาบหยางจงยง - พิพิธภัณฑ์สุนัขพันธุ์ทิเบต - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - หน้าผาพระพุทธเจ้าพันองค์ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ / พิเศษ ซุปสมุนไพรเฉิงตู

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ เมืองลาซา - เข้าที่พัก
ทะเลสาบหยางจงยง - พิพิธภัณฑ์สุนัขพันธุ์ทิเบต
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
หน้าผาพระพุทธเจ้าพันองค์ - วัดเซรา - ร้านหินตาสวรรค์
สนามบินซีหนิง - บินภายในสู่ เมืองเฉิงตู - ร้านนวดเท้า - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ - ร้านผ้าไหม - ร้านหมอนโอโซน - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD9-CZ-CKG21-1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-13 JUL / 27OCT-2NOV
9-14 DEC
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ทะเลสาบเต๋อซี - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโจว - ชมโชว์ระบำธิเบต - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ภูเขาง้อไบ้ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่จุดชมวิวยอดจินติ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู
จิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเต๋อซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโจว - ชมโชว์ระบำธิเบต
จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
ตัวเมืองเฉินตู - เมืองเล่อซาน - เขาง้อไบ๊
ภูเขาง้อไบ้ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่จุดชมวิวยอดจินติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินซุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SQ-SIN-SO-SHIOK(A)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-10 JUL
12-14 AUG
15-17 SEP
21-23 OCT
9-11 / 29-31 DEC
ราคา/ท่าน :
16,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
16,055 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option A Free & Easy : วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Duty Free Shop - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SQ-SIN-SO-SHIOK(B)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-10 JUL
12-14 AUG
15-17 SEP
21-23 OCT
9-11 / 29-31 DEC
ราคา/ท่าน :
18,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
18,055 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option A Free & Easy : วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light - สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light
Option B : สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD หรือ 650 บาท)
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Duty Free Shop - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAR3-MH-MY-SIN19(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-13 AUG
12-15 / 19-22 OCT
23-26 NOV
7-10 / 14-17 DEC
ราคา/ท่าน :
12,988 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,988 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,988 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ - ปุตราจายา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet / พักโรงแรมบนเก็นติ้ง 1คืน - โยโฮบารู 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - โรงงานผลิตช็อคโกแลต - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ปุตราจายา - เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - โยโฮบารู
ผ่านด่านสู่สิงค์โปร์ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - Universal Studio (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ 1,800 บาท)
โยโฮบารู - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet - สนามบินโยโฮบารู - แวะเปลี่ยนเครื่องกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAR3-MH-MY-SIN19(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-13 AUG
12-15 / 19-22 OCT
23-26 NOV
7-10 / 14-17 DEC
ราคา/ท่าน :
12,988 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,988 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,988 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ - ปุตราจายา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet / พักโรงแรมบนเก็นติ้ง 1คืน - โยโฮบารู 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - โรงงานผลิตช็อคโกแลต - ถ่ายรูป ตึกแฝด KLCC - เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ปุตราจายา - เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ป้อมปราการ A’Famosa - โยโฮบารู
ผ่านด่านสู่สิงค์โปร์ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออนส์ - Resorts World Sentosa - Universal Studio (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ 1,800 บาท)
โยโฮบารู - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet - สนามบินโยโฮบารู - แวะเปลี่ยนเครื่องกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-TAIWAN-HANSA4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 JUL
10-13 AUG
21-24 SEP / 28SEP-1OCT
9-12 / 16-19 / 23-26 NOV
7-10 / 14-17 DEC
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หรรษา : อุทยานเย่หลิว - หมูบ้านโปรานจิ่วเฟิ่น - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดดกำแพง - สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - อุทยานเย่หลิว - หมูบ้านโปรานจิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ไทเป - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซ้ำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว) - ร้านพายสัปปะ - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ - ย่านซีเหมินติง - ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เนปาล
เนปาลแอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAA1-RA-MEMORY-NEPAL4D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RA-เนปาลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 SEP
6-9 / 20-23 OCT
10-13 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ - นากาก๊อต : กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาษฐมณฑป - วัดกุมารี - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - ปศุปฏินารถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เข้าที่พัก
เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาษฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - ภักตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต
ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - เมืองปาทัน - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - ปศุปฏินารถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เนปาล
การบินไทย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAX1-TG-NP-TREKKING13D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
วันที่เดินทาง :
21OCT-2NOV
2-14 DEC 17 / 23DEC17-4JAN18
17FEB-1MAR
6-18 APR 18
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทรคกิ้ง อันนาเปอร์นะ เบสแคมป์ : Ulleri - กอเรปานี - จุดชมวิว Poonhill- หมู่บ้านทาดาปานี - แม่น้ำหมู่บ้านกรานดุก - นั่งดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - หมู่บ้าน Jhinu Danda - วัดปศุปตินาถ - เจดีย์พุทธนาถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เข้าที่พักย่านทาเมล
เมืองปาทัน - บินภายในสู่โพคขรา - ซักซ้อมการเดินเทรค
นายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 2 Ulleri - กอเรปานี - เดินทางเท้าประมาณ 6 ชั่วโมง - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 3 จุดชมวิว Poonhill- หมู่บ้านทาดาปานี - เดินทางเท้าประมาณ 6 ชั่วโมง - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 4 ข้ามแม่น้ำหมู่บ้านกรานดุก - ชินุวะ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 5 ดูราลี - ผ่านป่าดึกดำบรรพ์ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 6 อันนาเปอร์นะ (ABC) - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ
เทรคกิ้งวันที่ 7 เก็บภาพอาทิตย์ขึ้นยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 8 หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - เดินเท้าต่อไปที่ หมู่บ้าน Jhinu Danda - แวะแช่น้ำพุร้อนที่หมู่บ้านฯ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 9 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา - เข้าที่พัก
สนามบินโพคขรา - บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - วัดปศุปตินาถ - เจดีย์พุทธนาถ - ช้อปปิ้งย่านทาเมล
สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เนปาล
การบินไทย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAX1-TG-NP-EVEREST15D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
วันที่เดินทาง :
21OCT-4NOV
2-16 DEC 17 / 23DEC17-6JAN18
17FEB-3MAR
6-20 APR 18
ราคา/ท่าน :
61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทรคกิ้ง ยอดเขาเอเวอเรสต์ เบสแคมป์ : นัมเชบาร์ซาร์ - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung - หมู่บ้าน Tengboche - หมู่บ้าน Debuche - หมู่บ้าน Dingboche - Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เทือกเขาหิมาลัย - โกรักเชป - Everest Base Camp - โกรักเชป - เพอริเช - นามเช บาร์ซาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กาฐมัณฑุ - เข้าที่พักย่านทาเมล
บินภายในสู่สนามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผ่านหมู่บ้าน Chheplung, Ghat และ Sano - เข้าที่พัก
นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Zamphute และ Tok Tok - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche Choling Gompa - กม. ข้ามผ่านแม่น้ำ Dudhkoshi - เข้าที่พัก
ปรับสภาพร่างกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung
นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Kyangjuma - เส้นเทรค Tengboche - Thasinga - หมู่บ้าน Tengboche - เข้าที่พัก
หมู่บ้าน Debuche - ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola - ข้ามสันเขาสู่ หมู่บ้าน Dingboche - เข้าที่พัก
ปรับสภาพร่างกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เข้าที่พัก
เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu glacier
โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek shep
ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช
เพอริเช - Tengboche - นามเช บาร์ซาร์
Namche Bazar - สนามบินลุกลา
บินภายในสู่สนามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองกาฐมัณฑุ
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เนปาล
การบินไทย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAA1-TG-MEMORY-NEPAL4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
16-19 / 23-26 JUN
14-17 / 21-24 JUL
11-14 / 25-28 AUG
22-25 SEP
6-9 / 20-23 OCT
10-13 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 DEC / 29DEC-1JAN 61
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ นากาก๊อต : กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - ย่านเดอร์บาสแควร์ - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน
เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาษฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - ภักตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - ย่านเดอร์บาสแควร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - เมืองปาทัน - รูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินท - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - ปศุปฏินารถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-AI-IND-DEL-JAI4D(A)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-30 OCT
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 NOV
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 DEC
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ เดลลี : วัดอัคชาร์ดาม - ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - หอคอย กุตับ มินาร์ / คณะออกเดินทาง 2-4 ท่าน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - วัดอัคชาร์ดาม - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - เมืองจัยปูร์ - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี
ฮาวามาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - เมืองเดลลี
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-AI-IND-DEL-JAI4D(B)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-30 OCT
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 NOV
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 DEC
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ เดลลี : วัดอัคชาร์ดาม - ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - หอคอย กุตับ มินาร์ / คณะออกเดินทาง 6-8 ท่าน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - วัดอัคชาร์ดาม - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - เมืองจัยปูร์ - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี
ฮาวามาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - เมืองเดลลี
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-AI-IND-DEL-JAI4D(C)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-30 OCT
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 NOV
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 DEC
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ เดลลี : วัดอัคชาร์ดาม - ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - หอคอย กุตับ มินาร์ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - วัดอัคชาร์ดาม - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - เมืองจัยปูร์ - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี
ฮาวามาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - เมืองเดลลี
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-AI-IND-DEL-JAI4D(A)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-30 OCT
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 NOV
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 DEC
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ เดลลี : วัดอัคชาร์ดาม - ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - หอคอย กุตับ มินาร์ / คณะออกเดินทาง 2-4 ท่าน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - วัดอัคชาร์ดาม - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - เมืองจัยปูร์ - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี
ฮาวามาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - เมืองเดลลี
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-AI-IND-DEL-JAI4D(B)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-30 OCT
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 NOV
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 DEC
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ เดลลี : วัดอัคชาร์ดาม - ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - หอคอย กุตับ มินาร์ / คณะออกเดินทาง 6-8 ท่าน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - วัดอัคชาร์ดาม - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - เมืองจัยปูร์ - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี
ฮาวามาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - เมืองเดลลี
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-AI-IND-NP12D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
21OCT-1NOV
2-13 / 4-15 DEC
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย เนปาล : ประตูเมืองอินเดีย - วัดในศาสนาซิกข์ - วัดอัคชาร์ดาม - สถูปเจาคันธี - ธรรมราชิกสถูป - มูลคันธกุฏี - ยสเจดีย์ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยสารนาถ - ชมพิธีอารตีบูชา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - หลวงพ่อพระพุทธเมตตา - สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยพุทธภูมิ - แม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เขาคิชกูฏ - ถ้ำสุกรขาตา - พระโมคคัลลานะ - วัดชีวกัมพวัน - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - มหาสถูปแห่งเกสปุตตนิคม - สถูปพระอานนท์ - พราหมณ์เจดีย์ - มกุฏพันธเจดีย์ - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินี - ราบสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - สักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า - สถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมา - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - หมู่ถ้ำอชันตา - บีบี กา มักบารา - หมู่ถ้ำเอลโลร่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดในศาสนาซิกข์ - วัดอัคชาร์ดาม
บินภายในสู่เมืองพาราณสี - เมืองสารนาท - สถูปเจาคันธี - ธรรมราชิกสถูป - มูลคันธกุฏี - ยสเจดีย์ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยสารนาถ - ชมพิธีอารตีบูชา
พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - หลวงพ่อพระพุทธเมตตา - สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยพุทธภูมิ - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ
เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - มูลคันธกุฏี - ถ้ำสุกรขาตา - พระโมคคัลลานะ - วัดชีวกัมพวัน - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองคยา - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - มหาสถูปแห่งเกสปุตตนิคม - เมืองกุสินารา
มหาปรินิพพานสถูป - พระสถูปปรินิพพาน - พุทธวิหารปรินิพพาน - สถูปพระอานนท์ - พราหมณ์เจดีย์ - มกุฏพันธเจดีย์ - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน - เมืองสิทธารัตถะ(เนปาล)
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
วัดเชตวันวิหาร - กราบสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - สักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า - กุฎิพระโมคคัลลา - กุฎิพระสารีบุตร - กุฎิพระสิวลี - กุฎิพระอานนท์ - สถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมา - เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองลัคเนาว์
เมืองลัคเนาว์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมุมไบ - สนามบินเมืองออรังกาบัด
เมืองออรังกาบาด - หมู่ถ้ำอชันตา - เมืองออรังกาบัด - บีบี กา มักบารา
หมู่ถ้ำเอลโลร่า - เมืองออรังกาบัด - สนามบินเมืองออรังกาบัด - บินภายในสู่มุมไบ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เนปาล
แอร์อินเดีย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-AI-IND-NP12D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
21OCT-1NOV
2-13 / 4-15 DEC
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - อินเดีย เนปาล : ประตูเมืองอินเดีย - วัดในศาสนาซิกข์ - วัดอัคชาร์ดาม - สถูปเจาคันธี - ธรรมราชิกสถูป - มูลคันธกุฏี - ยสเจดีย์ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยสารนาถ - ชมพิธีอารตีบูชา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - หลวงพ่อพระพุทธเมตตา - สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยพุทธภูมิ - แม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เขาคิชกูฏ - ถ้ำสุกรขาตา - พระโมคคัลลานะ - วัดชีวกัมพวัน - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - มหาสถูปแห่งเกสปุตตนิคม - สถูปพระอานนท์ - พราหมณ์เจดีย์ - มกุฏพันธเจดีย์ - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินี - ราบสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - สักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า - สถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมา - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - หมู่ถ้ำอชันตา - บีบี กา มักบารา - หมู่ถ้ำเอลโลร่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดในศาสนาซิกข์ - วัดอัคชาร์ดาม
บินภายในสู่เมืองพาราณสี - เมืองสารนาท - สถูปเจาคันธี - ธรรมราชิกสถูป - มูลคันธกุฏี - ยสเจดีย์ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยสารนาถ - ชมพิธีอารตีบูชา
พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - หลวงพ่อพระพุทธเมตตา - สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยพุทธภูมิ - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ
เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - มูลคันธกุฏี - ถ้ำสุกรขาตา - พระโมคคัลลานะ - วัดชีวกัมพวัน - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองคยา - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - มหาสถูปแห่งเกสปุตตนิคม - เมืองกุสินารา
มหาปรินิพพานสถูป - พระสถูปปรินิพพาน - พุทธวิหารปรินิพพาน - สถูปพระอานนท์ - พราหมณ์เจดีย์ - มกุฏพันธเจดีย์ - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน - เมืองสิทธารัตถะ(เนปาล)
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
วัดเชตวันวิหาร - กราบสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - สักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า - กุฎิพระโมคคัลลา - กุฎิพระสารีบุตร - กุฎิพระสิวลี - กุฎิพระอานนท์ - สถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมา - เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ - ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองลัคเนาว์
เมืองลัคเนาว์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมุมไบ - สนามบินเมืองออรังกาบัด
เมืองออรังกาบาด - หมู่ถ้ำอชันตา - เมืองออรังกาบัด - บีบี กา มักบารา
หมู่ถ้ำเอลโลร่า - เมืองออรังกาบัด - สนามบินเมืองออรังกาบัด - บินภายในสู่มุมไบ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-TG-RAJASTHAN12D(A)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
2-13 DEC
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชสถาน : ป้อมจัยแซลเมียร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ชมSam Sand Dunes - ป้อมเมห์รานการห์ - วัดchamunda - วิหารเชน - ซิตี้ พาเลซ - ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ - วัดjagdish Temple - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท / คณะออกเดินทาง 6-8 ท่าน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองมันดาวา
เมืองมันดาวา - เมืองนาวาครห์ - ฮาเวลี - บิคาเนอร์
เมืองบิคาเนอร์ - ป้อมจูนนาการ์ - เมืองจัยแซลเมียร์
ป้อมจัยแซลเมียร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ชมSam Sand Dunes
จ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานการห์ - วัดchamunda - Jaswant Thada
วิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์
ซิตี้ พาเลซ - ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ - วัดjagdish Temple - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา
เมืองพุชการ์ - ทะเลสาบพุชการ์
เมืองจัยปูร์ - ซิตี้พาเลช - จันทราแมนทาร์
ฮาวามาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - นครเดลลี - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAT9-TG-RAJASTHAN12D(B)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
2-13 DEC
ราคา/ท่าน :
65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชสถาน : ป้อมจัยแซลเมียร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ชมSam Sand Dunes - ป้อมเมห์รานการห์ - วัดchamunda - วิหารเชน - ซิตี้ พาเลซ - ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ - วัดjagdish Temple - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท / คณะออกเดินทาง 10-15 ท่านขึ้นไป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองมันดาวา
เมืองมันดาวา - เมืองนาวาครห์ - ฮาเวลี - บิคาเนอร์
เมืองบิคาเนอร์ - ป้อมจูนนาการ์ - เมืองจัยแซลเมียร์
ป้อมจัยแซลเมียร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ชมSam Sand Dunes
จ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานการห์ - วัดchamunda - Jaswant Thada
วิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์
ซิตี้ พาเลซ - ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ - วัดjagdish Temple - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา
เมืองพุชการ์ - ทะเลสาบพุชการ์
เมืองจัยปูร์ - ซิตี้พาเลช - จันทราแมนทาร์
ฮาวามาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท - นครเดลลี - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จอร์แดน
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAF1-MS-EGYPT-JORDAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-24 JUN
8-15 JUL
12-19 AUG
23-30 SEP
21-28 OCT
18- 25 NOV
2-9 DEC
ราคา/ท่าน :
76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
74,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - Hilight อียิปต์ - จอร์แดน : ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้า - ฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - วิหารเทพีอาร์เทมิส - - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - - ศูนย์การทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - เมืองเมมฟิส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อียิปต์ - สนามบินนานาชาติ Queen Alia - นครเจอราช - ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้า - ฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - ทะเลเดดซี
เมืองเพตร้า - ขี่ลาชมทัศนียภาพเข้าสู่เพตร้า(ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก) - เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง Siq - อิสระเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า - เมืองอัมมาน
เมือง มาดาบา - เมาท์ เนโบ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - พระราชวังเก่าอุมเมยาด - พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับ - ดุลลาห์ที่สอง - สนามบินอัมมาน - สนามบินเมืองไคโร
สฟิงค์ - หมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า - ศูนย์การทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - เมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า - Belly Dance
เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - สวนสาธารณะมอนตาซาร์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAF1-MS-EGYPT-JORDAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-24 JUN
8-15 JUL
12-19 AUG
23-30 SEP
21-28 OCT
18- 25 NOV
2-9 DEC
ราคา/ท่าน :
76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
74,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Hilight อียิปต์ - จอร์แดน : ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้า - ฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - วิหารเทพีอาร์เทมิส - - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - - ศูนย์การทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - เมืองเมมฟิส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อียิปต์ - สนามบินนานาชาติ Queen Alia - นครเจอราช - ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้า - ฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - ทะเลเดดซี
เมืองเพตร้า - ขี่ลาชมทัศนียภาพเข้าสู่เพตร้า(ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก) - เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง Siq - อิสระเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า - เมืองอัมมาน
เมือง มาดาบา - เมาท์ เนโบ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - พระราชวังเก่าอุมเมยาด - พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับ - ดุลลาห์ที่สอง - สนามบินอัมมาน - สนามบินเมืองไคโร
สฟิงค์ - หมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า - ศูนย์การทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - เมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า - Belly Dance
เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - สวนสาธารณะมอนตาซาร์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-EY-MSC-MERAVIGLIA-FCO
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
3-12 DEC
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย พักบนเรือ 7 คืน พักห้องไม่มีหน้าต่าง Inside : ชมเมืองชิวิคตาเวคเคีย - เข้าชมโบสถ์ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซี่ - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - อ่าว Grand Harbor - สวนบารัคคา - พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ - สนามฟุตบอลคัมป์นู - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ถนน เลอ พานีเยร์ - เมืองปอร์โตฟีโน - อ่าวเจนัว - ช้อปปิ้งที่ เปียซซ่า เฟร์รารี่ - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี - สนามบินฟูมิชิโน, กรุงโรม - ถ่ายรูป ปราสาทไมเคิลแองเจโล - ชมภายในตัวเมืองชิวิคตาเวคเคีย - เข้าชมโบสถ์ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซี่ - เชคอินขึ้นเรือสำราญ MSC Meraviglia - พักบนเรือห้อง
เรือเทียบท่า เมืองปาร์แลโม่ - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - ถ่ายรูปกับ Palazzo dei Normanni - ถ่ายรูป Cappella Palatina - น้ำพุ Fontana della Vergogna - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ La Matorana - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ San Cataldo - กลับขึ้นเรือ
เรือเทียบท่า เมืองวัลเลตตา, ประเทศมอลต้า - อ่าว Grand Harbor - สวนบารัคคา - อาคาร Auberge De Castille - พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ - ย่านถนนรีพับลิก - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น
อิสระบนเรือตลอดวัน(สนุกกับกิจกรรมต่างๆเช่น ว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ)
เรือเทียบท่า บาร์เซโลนา, ประเทศสเปน - สนามฟุตบอลคัมป์นู - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - เนินเขามองต์จูอิค - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติปาเลา - ช้อปปิ้งย่านถนนลารัมบลา
เรือเทียบท่า มาร์กเซย์ (โพรวองซ์), ประเทศฝรั่งเศส - ป้อมปราการแซ็งต์ ฌอง - ถนน เลอ พานีเยร์ - ถ่ายรูปพระราชวังลองชองป์ - ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ Les Terrasses du port - กลับขึ้นเรือ
เรือเทียบท่า เจนัว, อิตาลี - เมืองปอร์โตฟีโน - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาท และป้อมปราการ Castello Brown - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - อ่าวเจนัว - ประภาคาร Lanterna - Genoa Duomo - ช้อปปิ้งที่ เปียซซ่า เฟร์รารี่ - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่ากรุงโรม - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ช้อปปิ้ง Castel Romano Designer Outlet - สนามบินฟูมิชิโน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 41 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794