Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 109 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD9-CZ-CSX-DYG2-2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-12 JUL
12-17 AUG
9-14 DEC
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เจาะลึกฉางซา - เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย : ระเบียงแก้ว - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถ้ำมังกรเหลือง - โชว์เสน่ห์เซียงซี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - เทียนเหมินต้ง - ระเบียงหน้าผาลอยฟ้า - ช่องเขาประตูสวรรค์
สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี - ร้านหยก
ร้านใบชา - เขาเทียนจือ - สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง - เขตอุทยานอู่หลิงหยวน - สวนหยวนเจียเจี้ย - กำแพงธรรมชาติ - สวนหยวนเจียเจี้ย - ภูเขาฮาเลลูย่า - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - จุดชมวิวระเบียงภาพเขียนสิบลี้ - ร้านนวดเท้า
ร้านผ้าไหม - ถ้ำมังกรเหลือง - เมืองฉางซา - อาบน้ำแร่
ถนนคนเดินหวงซิง - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-PVG1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
12-16 / 20-24 OCT
1-5 / 7-11 DEC
ราคา/ท่าน :
15,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก Jinmao Tower - ชั้นที่ 88 - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนา - เหนี่ยนฮวาวาน
อู๋ซี - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - เซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านหยก
เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-PVG2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
19,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านใบชา - ถนนนานกิง - ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านใบชา - ถนนนานกิง - ขึ้นตึก Swfc (ชั้น 100) - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดเถาเป่าเฉิง - ย่านซินเทียนตี้
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX2(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-6 DEC
ราคา/ท่าน :
15,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ประตูสวรรค์ : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - จางจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา
ร้านนวดเท้า - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ร้านใบชา
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAG3-XJ-DREAM-KR002(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI - ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ - เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี (ฮันบก) - สนุกสนานที่ EVERLAND - LINE FRIEND STORE - พระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY - ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด)
ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก - ทำคิมบับ - สวนสนุก Everland - Line Friend Stroe - ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอางคอสเมติก
บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุกชน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร - น้ำมันสนเข็มแดง - Seoul Sky - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
Supermarket - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAU5-LJ-KR-WINTER5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29NOV-3DEC / 30NOV-4DEC
5-9 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 DEC
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ฤดูหนาว : Paju English Village - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นหิมะที่ Ski Resort - สวนสนุกLotte World - พระราชวังชางด๊อกกุง - ชมการแสดง Nanta Show - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงอิค / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติอินชอน - Paju English Village - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นหิมะที่ Ski Resort (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
ไร่สตรอเบอร์รี่ - ทำกิมจิแลนด์ พร้อมถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกLotte World - Cosmetic Shop - Seoul Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสม - Red Pine - ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด๊อกกุง - คลองชองเกชอน - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง - ชมการแสดง Nanta Show
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - ศูนย์พลอยอเมทิส - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงอิค - ช้อปปิ้ง Super Market - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAU5-LJ-KR-WINTER5D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 3-7 / 4-8 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ฤดูหนาว : Paju English Village - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นหิมะที่ Ski Resort - สวนสนุกLotte World - พระราชวังชางด๊อกกุง - ชมการแสดง Nanta Show - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงอิค / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติอินชอน - Paju English Village - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นหิมะที่ Ski Resort (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
ไร่สตรอเบอร์รี่ - ทำกิมจิแลนด์ พร้อมถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกLotte World - Cosmetic Shop - Seoul Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสม - Red Pine - ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด๊อกกุง - คลองชองเกชอน - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง - ชมการแสดง Nanta Show
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - ศูนย์พลอยอเมทิส - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงอิค - ช้อปปิ้ง Super Market - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-3K-SIN-EPIC3D(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ตสตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-22 OCT
1-3 / 2-4 / 3-5 / 15-17 / 16-18 DEC
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
14,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Epic : Garden By The Bay - วัดเจ้าแม่กวนอิม - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงแสง สี เสียง น้ำ Wonder Full Light - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee - บักกุ้ดเต๋

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD (ประมาณ 208 บาท) และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD (ประมาณ 700 บาท) - วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ชำระเพิ่ม 23 SGD หรือประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง น้ำ Wonder Full Light
นั่งรถ Express Train สู่เกาะ Sentosa (ไม่รวมค่ารถไฟเข้าเกาะ 4 SGDต่อท่าน ชำระเฉพาะขาเข้าเท่านั้น) - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - อิสระเดินเล่นริมหาด Siloso - ชมโชว์ Crane Dance
ย่านไชน่าทาวน์ - ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple - ช้อปปิ้งห้าง Mustafa Centre ย่าน Little India - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-10 / 8-13 / 18-23 JUL
9-14 / 22-27 AUG
5-10 / 19-24 SEP
3-8 OCT / 31OCT-5NOV
7-12 / 11-16 / 21-26 NOV
2-7 / 9-14 / 19-24 DEC
ราคา/ท่าน :
18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - ครบสูตร 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : ปีนัง - คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าดามิการาม
ย่านเก่าแก่ปีนัง - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - City Hall - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - ผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล - มัสยิดประจำเมือง - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - ชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - ประเทศสิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-10 / 8-13 / 18-23 JUL
9-14 / 22-27 AUG
5-10 / 19-24 SEP
3-8 OCT / 31OCT-5NOV
7-12 / 11-16 / 21-26 NOV
2-7 / 9-14 / 19-24 DEC
ราคา/ท่าน :
18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - ครบสูตร 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : ปีนัง - คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าดามิการาม
ย่านเก่าแก่ปีนัง - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - City Hall - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - ผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล - มัสยิดประจำเมือง - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - ชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - ประเทศสิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 8-12 / 19-23 JUL
10-14 / 12-16 / 23-27 AUG
6-10 / 20-24 SEP
4-8 OCT
1-5 / 8-12 / 12-16 / 22-26 NOV
1-5 / 7-11 / 9-13 / 20-24 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้าKualalumpur - บินกลับSingapore) : คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลา - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - ร้าน Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light
ด่านยะโฮร์บารู - ย่าน Bugis - วัดศรีกฤษณะ - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 8-12 / 19-23 JUL
10-14 / 12-16 / 23-27 AUG
6-10 / 20-24 SEP
4-8 OCT
1-5 / 8-12 / 12-16 / 22-26 NOV
1-5 / 7-11 / 9-13 / 20-24 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้าKualalumpur - บินกลับSingapore) : คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลา - มะละกา - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - หอคอยโทรคมนาคม K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - ร้าน Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light
ด่านยะโฮร์บารู - ย่าน Bugis - วัดศรีกฤษณะ - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 8-11 / 20-23 JUL
11-14 / 12-15 / 24-27 AUG
7-10 / 21-24 SEP
5-8 / 20-23 OCT
2-5 / 9-12 / 13-16 / 23-26 NOV
2-5 / 8-11 / 9-12 / 21-24 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์) : กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง - ปุตตราจาย่า - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล มัสยิดประจำเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - Dataran Merdeka - K.L. Tower - ถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 8-11 / 20-23 JUL
11-14 / 12-15 / 24-27 AUG
7-10 / 21-24 SEP
5-8 / 20-23 OCT
2-5 / 9-12 / 13-16 / 23-26 NOV
2-5 / 8-11 / 9-12 / 21-24 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์) : กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง - ปุตตราจาย่า - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - ทำเนียบรัฐบาล มัสยิดประจำเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - Dataran Merdeka - K.L. Tower - ถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Garden By The Bay - ชมโชว์ Super Tree Light - รัฐยะโฮร์
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - ย่าน Bugis - ถนนออชาร์ด - สนามบินชางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-LEGOLAND-MS6(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 JUL
12-15 AUG
7-10 SEP
20-23 OCT
9-12 NOV
2-5 / 8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
16,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
16,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์ เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักโรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์ หรือพักที่กัวลาลัมเปอร์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - มะละกา - Yongger Street
ย่านอาณาจักรแดง - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์ เซนต์ปอลล์อัน - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - Malacca Sky Tower - พิพิธภัณฑ์เอกราช - รัฐยะโฮร์บารู - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
สวนสนุก Lego Land - สนามบินยะโฮร์บารู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MS5(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 8-11 / 20-23 JUL
11-14 / 12-15 / 24-27 AUG
7-10 / 21-24 SEP
5-8 / 20-23 OCT
2-5 / 9-12 / 13-16 / 23-26 NOV
2-5 / 8-11 / 9-12 / 21-24 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
13,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา - ไร่ชาบารัต - Penang Street Art - วัดไชยมังคราราม

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา - ไร่ชาบารัต
ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง - เกาะปีนัง - สะพานปีนัง 2 - ป้อมปืนควอโนริส
Penang Street Art - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าดามิการาม - วัดเขาเต่า - ร้านสินค้า Otop - โรงงานช็อคโกแลต - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MS7(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
2-4 / 3-5 / 8-10 / 9-11 / 22-24 / 23-25 DEC
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - ย่านอาณาจักรแดง - ป้อมปืน A Famosa - มัสยิดเซรัต - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - วัดถ้ำบาตู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - ย่านอาณาจักรแดง - ป้อมปืน A Famosa - มัสยิดเซรัต - Yongger Street
ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
วัดถ้ำบาตู - ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกัวลาลัมเปอร์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MY-SG-MS4(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 8-11 / 20-23 JUL
11-14 / 12-15 / 24-27 AUG
7-10 / 21-24 SEP
5-8 / 20-23 OCT
2-5 / 9-12 / 13-16 / 23-26 NOV
2-5 / 8-11 / 9-12 / 21-24 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - ป้อมปืน A Famosa - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - Universal Studio Singapore

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studio Singapore - รัฐยะโฮร์
สวนสนุก Lego Land - สนามบินยะโฮร์บารู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA47-FD-MY-SG-MS4(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 8-11 / 20-23 JUL
11-14 / 12-15 / 24-27 AUG
7-10 / 21-24 SEP
5-8 / 20-23 OCT
2-5 / 9-12 / 13-16 / 23-26 NOV
2-5 / 8-11 / 9-12 / 21-24 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - ป้อมปืน A Famosa - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - Universal Studio Singapore

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Awana Sky Way สู่เก็นติ้งไฮแลนด์
ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - อีสตาน่า ไนการ่า - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - มะละกา - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ป้อมปืน A Famosa - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - Merlion Park - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studio Singapore - รัฐยะโฮร์
สวนสนุก Lego Land - สนามบินยะโฮร์บารู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA24-GA-DPS01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 8-12 JUL
10-14 AUG
19-23 OCT
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย - บุโรพุทโธ - บาหลี : วัดพราห์มนันต์ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังน้ำสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - บาร็อง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ - ตลาดปราบเซียน - วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วิหารตานะห์ ล็อต / พิเศษ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารัน ชมอาทิตย์ตกยามเย็น / โปรโมชั่น!! คณะส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 1,000 บาทต่อท่าน (มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทาง คอยดูแล และให้บริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยดูแล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องจาการ์ต้า - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราห์มนันต์ - ศูนย์เครื่องเงิน - ถนนมาลิโอโบโร่
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุท - พระราชวังน้ำสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า - บินภายในสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี - เข้าที่พัก
บาร็อง แดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ - วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน - ตลาดอูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์
วัดเม็งวี - เบดูกัลป์ - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู - วิหารตานะห์ ล็อต - ช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซนเตอร์ - ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารัน ชมอาทิตย์ตกยามเย็น
เดนพาซาร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฟรี!! สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว - ฟรี!! ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA24-GA-DPS05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 8-12 JUL
10-14 AUG
19-23 OCT
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย - Deluxe บุโรพุทโธ - บาหลี : วัดพราห์มนันต์ - ชมพระอาทิตย์ขึ้น บริเวณมหาสถูปบุโรพุทโธ - พระราชวังสุลต่าน - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี - โชว์ระบำไฟ - วัดทามันอายุน - เทือกเขา เบดูกัลป์ - วิหารตานะห์ ล็อต - เลือกโปรแกรมนวดสปา แบบต้นตำรับบาหลี ในรีสอร์ท / พิเศษ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารัน ชมอาทิตย์ตกยามเย็น / สำหรับคณะส่วนตัว เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทาง คอยดูแล และให้บริการ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยดูแล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องจาการ์ต้า - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราห์มนันต์ - เข้าพักรีสอร์ทใกล้ บุโรพุทโธ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น บริเวณมหาสถูปบุโรพุทโธ - พระราชวังสุลต่าน - ท่านช้อปปิ้ง ถนนมาลิโอโบโร่ - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - บินภายในสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี - เข้าที่พัก บรรยากาศสุดโรแมนติก ติดหาดคูต้า
ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - วัดตัมปะซีริง - ตลาดอูบุด - โชว์ระบำไฟ - พักรีสอร์ทธรรมชาติ ที่อูบุด
วัดทามันอายุน - เทือกเขา เบดูกัลป์ - รา อูลัน ดานู บราตัน - วิหารตานะห์ ล็อต - ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารัน ชมอาทิตย์ตกยามเย็น - พักรีสอร์ทบรรยากาศสุดโรแมนติก ติดหาดคูต้า
อิสระพักผ่อนในรีสอร์ท เลือกโปรแกรมนวดสปา แบบต้นตำรับบาหลี ในรีสอร์ท - สนามบินเดนปาซาร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฟรี!! สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว - ฟรี!! ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA24-GA-DPS06(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 8-12 JUL
10-14 AUG
19-23 OCT
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย - สุราบาย่า - โบรโม่ - บาหลี : วัดจีน Hong Tiek Hian Temple - โรงงานผลิตซิกก้า - หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง - ภูเขาไฟโบรโม่ - การแสดงระบำ บารองแดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - หมู่บ้านตัมปะซิริง / สำหรับคณะส่วนตัว เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทาง คอยดูแล และให้บริการ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยดูแล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - จาการ์ต้า - แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮัตตา - ท่าอากาศยานนานาชาติจูอันดา เมืองสุราบายา - ย่านไชน่า ทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple
สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - เมืองโปรโบลิงโก - หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง
ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง Mirota Shop - สนามบินสุราบายา - บินภายในสู่ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร, เกาะบาหลี - เข้าที่พัก
การแสดงระบำ บารองแดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - หมู่บ้านตัมปะซิริง - วัดเตียร์ตาอัมปีล - ช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์
สนามบินเดนพาซาร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฟรี!! ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA24-GA-JOG07(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 8-12 JUL
10-14 AUG
19-23 OCT
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย - บุโรพุทโธ - สุราบาย่า - โบรโม่ : มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังน้ำสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - โรงงานผลิตซิกก้า - หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง - ขึ้นรถจี๊ป 4x4 ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง Mirota Shop / สำหรับคณะส่วนตัว เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทาง คอยดูแล และให้บริการ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยดูแล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง จาการ์ต้า - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - วัดปะวน - วัดเมนดุท - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - ช้อปปิ้งย่านถนนมาลิโอโบโร่
พระราชวังน้ำสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - วัดพราหมนันท์ - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - บินภายในสู่เมืองสุราบายา - เข้าที่พัก
สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - เมืองโปรโบลิงโก - หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง
ขึ้นรถจี๊ป 4x4 ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ย่านไชน่า ทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง Mirota Shop
สนามบินสุราบายา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์

ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA24-GA-SUB(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 JUL
19-23 OCT
1-5 / 20-24 DEC
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย - สุราบาย่า - โบรโม่ - คาวาอีเจี้ยน : โรงงานผลิตซิกก้า - คาวาอีเจียน - ภูเขาไฟคาวาอีเจียน - หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง - ขึ้นรถจี๊ป 4x4 ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple / สำหรับคณะส่วนตัว เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทาง คอยดูแล และให้บริการ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยดูแล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - จาการ์ต้า - แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮัตตา - ท่าอากาศยานนานาชาติจูอันดา เมืองสุราบายา - เข้าที่พัก
สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - คาวาอีเจียน
ภูเขาไฟคาวาอีเจียน - หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง
ขึ้นรถจี๊ป 4x4 ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - ไชน่าทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple
สนามบินสุราบายา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 109 รายการ
Next Last
 แพคเกจทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันพ่อ 2560 / 2017
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันพ่อ 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794