เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8213
Z8618
Z8628
1 2 3
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์เวียดนาม 4 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เวียดนาม

Z8629
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - แพ็คเกจเวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : รวม พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน และดานัง 1 คืน พร้อมอาหารเช้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ - มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้นำเที่ยว - รถนำเที่ยว พร้อมคนขับส่วนตัว - แบบกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป / เดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ลูกค้าเดินทางเอง (หากต้องการหัวหน้าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท หรือตามความพึ่งพอใจ - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินดานัง - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - เข้าที่พักบนเขาบานาฮิลล์ - เที่ยวสะพานสีทอง - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - อาหารค่ำบุฟเฟ่ต์นานาชาตืในโรงแรม
 เที่ยวเมืองฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร (ไม่มีอาหารเที่ยง, เย็น บริการ) - พักดานัง
 บริการอาหารเช้าในที่พัก - อิสระพักผ่อน - สนามบินดานัง - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
 แนะนำการเดินทาง ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อนเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษจากสถานพยาบาล หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
เดินทาง :
Z8628
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - แพ็คเกจเวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา : รวมตั๋วเครื่องบินไป,กลับ - พักโรงแรม 4 ดาว ฮานอย 1 คืน - ซาปา 2 คืน พร้อมอาหารเช้า / เมนูพิเศษ ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ San Tay Ho เฝอเวียดนาม และ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน - มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้นำเที่ยว - รถนำเที่ยว พร้อมคนขับส่วนตัว - แบบกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป Luxury / เดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ลูกค้าเดินทางเอง (หากต้องการหัวหน้าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท หรือตามความพึ่งพอใจ - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว – ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass

 อิสระเช็คอินตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองที่ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย - เข้าทั่พัก
 ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - วัดเฉินก๊วก - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - เดินทางไปเมืองซาปา - พักซาปา
 นั่งรถไฟวิเทจ - กระเช้าขึ้นฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May - ตลาดคนเดินเมืองซาปา - พักซาปา
 หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - เมืองลาวไก - เดินทางกลับฮานอย - สนามบินโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทาง ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อนเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษจากสถานพยาบาล หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
เดินทาง :
Z8630
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - แพ็คเกจเวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : รวม พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน และดานัง 2 คืน พร้อมอาหารเช้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ - มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้นำเที่ยว - รถนำเที่ยว พร้อมคนขับส่วนตัว - แบบกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป / เดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ลูกค้าเดินทางเอง (หากต้องการหัวหน้าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท หรือตามความพึ่งพอใจ - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินดานัง - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - เข้าทั่พักบนเขาบานาฮิลล์ - เที่ยวสะพานสีทอง - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - อาหารค่ำบุฟเฟ่ต์นานาชาตืในโรงแรม
 เที่ยวเมืองฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร (ไม่มีอาหารเที่ยง, เย็น บริการ) - พักดานัง
 อิสระเที่ยวเอง ในดานัง (ไม่มีอาหารเที่ยง, เย็น บริการ) - พักดานัง
 บริการอาหารเช้าในที่พัก - อิสระพักผ่อน - สนามบินดานัง - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
 แนะนำการเดินทาง ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อนเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษจากสถานพยาบาล หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
เดินทาง :
Z8763
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8763
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,400
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Silversea,Luxury Cruising, All-Inclusive : Hong Kong CHINA - Ha Long Bay VIETNAM - Chan May (Hue/Danang) VIETNAM - Ho Chi Minh City VIETNAM - Bangkok (Klong Toey) THAILAND ** รวม ที่พักบนเรือ Silver Shadow 11 คืน - ค่าทิปพนักบนเรือ - WiFi ไม่จำกัด - เครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง 5 Ports 3 Cuntries --
Door-to-Door All-Inclusive fare cover everything from private airport transfers, economy flights, business class upgrades or air credit, shore excursions and all-inclusive on board lifestyle.

 DAY1 : อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเช็กแลปก๊อก, ฮ่องกง - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Hong Kong CHINA DEPARTURE 20.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY2 : Day at sea INTERNATIONAL WATERS (อิสระพักผ่อนบนเรือเต็มวัน ไม่เทียบฝั่ง)
 DAY3 : ARRIVAL 08.00 AM Ha Long Bay VIETNAM 10 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY4 : Ha Long Bay VIETNAM 3 EXCURSIONS - DEPARTURE 13.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY5 : ARRIVAL 08.00 AM Chan May (Hue/Danang) VIETNAM 13 EXCURSIONS - DEPARTURE 19.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY6 : Day at sea INTERNATIONAL WATERS (อิสระพักผ่อนบนเรือเต็มวัน ไม่เทียบฝั่ง)
 DAY7 : ARRIVAL 07.00 AM Ho Chi Minh City VIETNAM 10 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY8 : Ho Chi Minh City VIETNAM 11 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY9 : Ho Chi Minh City VIETNAM 5 EXCURSIONS - DEPARTURE 13.30 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY10 : Day at sea INTERNATIONAL WATERS (อิสระพักผ่อนบนเรือเต็มวัน ไม่เทียบฝั่ง)
 DAY11 : ARRIVAL 09.00 AM Bangkok (Klong Toey) THAILAND 8 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY12 : Bangkok (Klong Toey) THAILAND - DEPARTURE 23:00 PM - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/11/2565 ถึง 21/11/2565 : พักบนเรือ ห้องพัก SILVER SUITE Deck 7 of 9 DOOR-TO-DOOR / ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน พัก 2 ท่าน ต่อห้อง
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์เวียดนาม 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย

ทัวร์ โครงการ จากรัฐบาล

หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เวียดนาม, โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เวียดนามเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์เวียดนามเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์เวียดนามเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์เวียดนามเดือนกันยายน 2565
ทัวร์เวียดนามเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เวียดนามเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เวียดนามเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เวียดนามเดือนมกราคม 2566
ทัวร์เวียดนามเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เวียดนามเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เวียดนามเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เวียดนามเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP