เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook


สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์Update 13 เม.ย. 2563   
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงใหม่
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 229
06:45
08:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 215
08:00
09:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 215
08:00
09:50
01พ.ค.-24ต.ค.63
X ส
PG 223
09:40
11:00
25ต.ค.63-01พ.ย.63
ทุกวัน
PG 223
09:55
11:15
02พ.ย.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 243
12:25
13:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 217
12:55
14:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 225
14:30
16:20
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 225
15:25
16:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 219
17:05
18:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X ศ,ส
PG 239
20:20
21:40
25-29ต.ค.63
ทุกวัน
PG 239
20:20
21:40
02พ.ย.63-27มี.ค.64
X ศ,ส
PG 221
21:30
22:50
25-29ต.ค.63
ทุกวัน
PG 221
21:35
22:55
02พ.ย.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
06:50
08:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 230
09:00
10:25
25ต.ค.-19ธ.ค.63
ทุกวัน
PG 216
10:10
11:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 216
10:20
12:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 218
15:05
16:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 226
16:50
18:40
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 226
17:35
19:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 220
19:15
20:40
02พ.ย.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 240
22:30
23:50
02พ.ย.63-27มี.ค.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 289
06:20
07:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 271
08:05
09:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X พ,พฤ
PG 271
08:05
10:15
01-05พ.ค.63
ทุกวัน
PG 275
10:00
11:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 275
10:00
12:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 273
12:25
13:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
พ,พฤ,ศ
PG 273
12:25
14:35
06พ.ค.-24ต.ค.63
X พ,พฤ
PG 285
13:55
16:05
01-05พ.ค.63
ทุกวัน
PG 285
14:30
16:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 277
16:55
19:05
01-05พ.ค.63
ทุกวัน
PG 277
17:30
19:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 279
19:40
21:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X พ,พฤ
PG 279
19:55
22:05
01-05พ.ค.63
ทุกวัน
PG 287
21:55
23:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
 
 
 
 
 
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 270
06:45
08:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X พ,พฤ
PG 270
06:45
08:55
02-06พ.ค.63
ทุกวัน
PG 290
08:40
10:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 272
10:25
11:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X พ,พฤ
PG 272
10:45
12:55
01-05พ.ค.63
ทุกวัน
PG 276
12:20
13:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 276
12:40
14:50
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 274
14:45
16:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
พ,พฤ,ศ
PG 274
15:05
17:15
06พ.ค.-24ต.ค.63
X พ,พฤ
PG 286
16:35
18:45
01-05พ.ค.63
ทุกวัน
PG 286
16:50
18:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 284
17:30
19:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X พ,พฤ
PG 278
19:35
21:45
01-05พ.ค.63
ทุกวัน
PG 278
19:50
21:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 280
22:00
23:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เกาะสมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 103
06:00
07:10
25ต.ค.63-12ก.พ.64
ทุกวัน
PG 121
07:30
08:40
25ต.ค.-01พ.ย.63
ทุกวัน
PG 123
08:10
09:25
25ต.ค.-12พ.ย.63
ทุกวัน
PG 129
08:25
09:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 119
08:30
10:00
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 805
09:40
10:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 129
09:40
11:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 125
10:15
11:50
25ต.ค.-12พ.ย.63
ทุกวัน
PG 963
11:30
12:40
25ต.ค.-14พ.ย.63
ทุกวัน
PG 133
12:40
14:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 135
12:45
13:55
25ต.ค.-31ธ.ค.63
ทุกวัน
PG 145
13:40
15:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 961
14:30
15:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 873
15:00
16:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 163
15:15
16:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 155
15:45
17:15
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 951
15:50
17:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 169
16:45
18:15
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 167
17:00
18:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 183
17:15
18:45
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 199
17:30
19:00
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 171
17:45
18:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 199
20:10
21:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG
เกาะสมุย(USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 100
06:00
07:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 104
07:50
09:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 104
08:00
09:30
02พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 122
09:25
10:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 124
10:05
11:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 952
10:25
11:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 120
10:30
12:00
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 138
11:10
12:40
02พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 130
11:40
13:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 876
12:30
13:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 136
14:40
15:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 136
14:40
16:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 144
15:20
16:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 146
15:40
17:10
01พ.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
PG 148
15:45
17:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 164
17:10
18:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 156
17:45
19:15
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 170
18:45
20:15
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 968
19:00
20:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 168
19:10
20:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 172
19:40
20:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 806
20:20
21:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 962
21:50
23:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - ลำปาง(LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X ส
PG 203
08:15
09:50
25ต.ค.-06พ.ย.63
ทุกวัน
PG 203
08:15
09:50
07พ.ย.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 207
11:50
13:25
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 207
12:35
14:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X ศ,ส
PG 205
16:55
18:30
25-29ต.ค.63
X ส,อา
PG 205
16:55
18:30
02พ.ย.-30ธ.ค.63
ทุกวัน
PG 205
16:55
18:30
01ม.ค.-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ลำปาง(LPT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X ส
PG 204
10:20
11:55
25ต.ค.-06พ.ย.63
ทุกวัน
PG 204
10:20
11:55
07พ.ย.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 208
13:55
15:30
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 208
14:40
16:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X ศ,ส
PG 206
19:00
20:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 206
19:00
20:35
02พ.ย.63-27มี.ค.64
 
 
 
 
 
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - สุโขทัย(THS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 211
07:00
08:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 209
13:10
14:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 213
15:30
16:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 213
16:00
17:20
01พ.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สุโขทัย - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 212
08:50
10:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 210
15:00
16:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 214
17:30
18:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 214
17:50
19:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - ตราด(TDX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 301
08:20
09:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 305
11:40
12:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 305
13:40
14:40
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 309
14:45
15:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 307
16:55
17:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ตราด(TDX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 302
10:00
11:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 306
13:10
14:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 306
15:10
16:10
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 310
16:25
17:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 308
18:30
19:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 261
09:10
10:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 267
12:50
14:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 263
17:20
18:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 262
11:30
13:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X ส
PG 296
14:40
16:10
25ต.ค.-06พ.ย.63
ทุกวัน
PG 296
14:40
16:10
07พ.ย.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 268
15:10
16:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 264
19:40
21:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
ภูเก็ต(HKT) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
09:35
10:30
02พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 252
09:45
10:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 292
11:05
12:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 254
14:20
15:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 256
16:35
17:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 258
19:50
20:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:-
สมุย(USM) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 251
08:05
09:05
02พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
PG 251
08:15
09:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 253
12:40
13:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
 PG 255
 15:05
16:05 
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
 PG 257
 18:05
19:05 
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
PG 291
19:05
20:05 
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ภูเก็ต(HKT) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 282
15:10
16:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
อู่ตะเภา(UTP) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 281
13:00
14:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
อู่ตะเภา(UTP) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 294
17:20
18:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สมุย(USM) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 293
11:10
12:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 242
12:50
14:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สมุย(USM) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 241
10:20
12:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 248
14:35
16:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE
ภูเก็ต(HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
-
-
-
-
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE
เชียงใหม่(CNX) - แม่ฮ่องสอน(HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X ส
PG351
09:20
10:05
25ต.ค.-06พ.ย.63
ทุกวัน
PG351
09:20
10:05
07พ.ย.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
PG353
16:15
17:00
27ต.ค.-29ธ.ค.63
อ,ส
PG353
16:15
17:00
02ม.ค.-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
แม่ฮ่องสอน(HGN) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X ส
PG 352
10:35
11:15
25ต.ค.-02พ.ย.63
ทุกวัน
PG 352
10:35
11:15
03พ.ย.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
PG 354
17:30
18:10
27ต.ค.-29ธ.ค.63
อ,ส
PG 354
17:30
18:10
02ม.ค.-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กระบี่(KBV) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 266
13:45
14:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สมุย(USM) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 265
12:20
13:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ภูเก็ต(HKT) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 298
07:25
08:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
หาดใหญ่(HDY) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 299
09:10
10:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบินบางกอกแอร์เวยส์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP