เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  55 รายการ

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

Z8084
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8084
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - แม่ริม : วัดพระธาตุดอยคำ - Skywalk ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว - ไร่สตอเบอรี่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - สวนดอกไม้ แม่ริม - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร / พิเศษ หมูกระทะบนดอยม่อนแจ่ม - มีไกด์นำเที่ยว - บริการอาหาร 6 มื้อ - คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป - บริการหน้ากากอนามัย พร้อมแอลกอฮอล์เจล
ไม่รวม ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท ต่อ 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ) - ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงใหม่ - คาเฟ่ชม (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - วัดพระธาตุดอยคำ - ม่อนแจ่ม
 ม่อนแจ่ม - Skywalk ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว - ไร่สตอเบอรี่ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (รวมค่ารถรางราคาขึ้น/ลงแล้ว) - ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน (อิสระอาหารค่ำ)
 สวนดอกไม้ แม่ริม (หรือสวนดอกไม้อื่นทดแทน) - ถ่ายรูปประตูท่าแพ - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8082
นกแอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8082
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย - ดอยตุง : วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - บ้านผาฮี้ - สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่ารถราง) - วัดร่องขุ่น - ไร่เชิญตะวัน / ฟรี! ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน)
ไม่รวม - ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง - ไม่รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - เชียงราย - วัดพระแก้ว - Aquatale Café - วัดห้วยทรายขาว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
 ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่ารถราง) - วัดร่องขุ่น - ไร่เชิญตะวัน - Samile Japanese Coffee Style (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงราย ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, SinoPham, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือSinovac+ Astrazeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อย กว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันมาแสดง หากไม่มีเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน ตามระเบียบจังหวัด
Z8076
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8076
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
 ลดเหลือ
 ฿9,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลด 5,000.- Special กระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน : วัดภูเก็ต - ปัว - ดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - ดอยเสมอดาว
ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - ร้านกาแฟ จิบแฟ แช่น้ำ - วัดหนองบัว - วัดก๋ง - ต้นติกเดียม - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ปัว
 ดอยสกาด - ดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - ศาลเจ้าพ่อภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - ถนนคนเดินเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมือง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - ผาหัวสิงห์ - โอท็อปเมืองน่าน - เฮือนฮังต่อ - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือ มีเอกสารรรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีเอกสารรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
Z8075
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8075
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
 ลดเหลือ
 ฿8,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลด 5,000.- เชียงใหม่ 4 ดอย : เที่ยว Sky Walk ม่อนแจ่ม - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - ดอยอินทนนท์ - ห้วยตึงเฒ่า / พัก เบลวิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ 2 คืน
ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - Sky walk ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ สวนลุงรน - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ถนนคนเดินเชียงใหม่
 ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่นสะหลี
 ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - น้ำตกวชิระธาร - ห้วยตึงเฒ่า - วัดอุโมงค์ - ของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.แม่ฮ่องสอน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนไขว้ (โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดเพิ่มเติม) หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ หรือ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8074
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8074
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
 ลดเหลือ
 ฿8,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลด 5,000.- เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ - แม่ฮ่องสอน - ปาย : เที่ยว หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น - ชมอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกหยุ่นไหล - ลีไวน์รักษ์ไทย - พระธาตุดอยกองมู - สวนสนบ่อแก้ว - ออบหลวง / พัก เบลวิลล่า ปาย 1 คืน - อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน
ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - สะพานปาย - Coffee IN LOVE (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง) - หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
 นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกหยุ่นไหล - ชุมชนจ่าโบ๋ - ลีไวน์รักษ์ไทย - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ - แม่สะเรียง - สวนสนบ่อแก้ว - ออบหลวง - ของฝากเชียงใหม่ ณ กาดพะยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.แม่ฮ่องสอน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนไขว้ (โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดเพิ่มเติม) หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ หรือ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8073
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8073
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
 ลดเหลือ
 ฿8,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลด 5,000.- เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปาย : เที่ยว กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง ชมพระอาทิตย์ขึ้น - หมู่บ้านรักไทย - ถ้ำน้ำลอด Unseen in Thailand - ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล - แดนเทวดา / พัก อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน - ปาย 1 คืน
ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ปาย - กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - จองคำ - ถนนคนเดิน
 ปางอุ๋ง ชมพระอาทิตย์ขึ้น - หมู่บ้านรักไทย - ถ้ำน้ำลอด Unseen in Thailand - จุดชมวิวกิ๋วลม - พระธาตุแม่เย็น - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล - วัดน้ำฮู - สะพานปาย - ร้าน กาแฟ Coffee in Love (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง) - วัดบ้านแด่น - แดนเทวดา - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac+ Astra Zeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.แม่ฮ่องสอน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนไขว้ (โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดเพิ่มเติม) หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ หรือ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8072
นกแอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8072
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย : เที่ยววัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน - พระตำหนักดอยตุง - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน) - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
 ไร่ชาฉุยฟง - ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน - ผาฮี้คอฟฟี่ - ฐานปฎิบัติการดอยช้างมูบ - พระตำหนักดอยตุง (สวนดอกไม้ดอยตุง)
 เรียวกังคาเฟ่ (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) - ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงราย ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, SinoPham, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือSinovac+ Astrazeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อย กว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันมาแสดง หากไม่มีเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน ตามระเบียบจังหวัด
Z8066
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8066
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - เวียงแหง - เชียงดาว - ถ้ำเชียงดาว - ตลาดเช้าเปียงหลวง - พระธาตุนายาง -น้ำตกแม่หาด - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - ฐานทัพกองพล 93
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ท่านละ 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - Driver Guide รับขึ้นรถตู้ (สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนรถตู้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดที่นั่งให้เอง) - อ.เชียงดาว - ถ้ำเชียงดาว - วัดเชียงดาว - เมืองคอง (อิสระอาหารเที่ยง) - ดอยค้ำฟ้า - หมู่บ้านเลาวู - เวียงแหง - เปียงหลวง - เข้าที่พัก
 ตลาดเช้าเปียงหลวง - เวียงแหง - วัดกอมู - อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร - วัดเวียงแหง - พระธาตุนายาง - วัดกลองลม - น้ำตกแม่หาด - เก่อเจ่อแท่ - วัดพระธาตุแสนไห - เปียงหลวง
 /จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - ฐานทัพกองพล 93 - วัดเปียงหลวง - วัดฟ้าเวียงอินทร์ - สุสานเจ้ากองเจิง - สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - แวะซื้อของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8063
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8063
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แอ๋วเหนือ 5 จังหวัด เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน - พะเยา : เที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - จุดชมวิว ผาช้างน้อย - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - สวนดอกไม้แม่ริม - พระธาตุดอยสุเทพ - ฟรี!! ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - น่าน - ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนลอยฟ้าเลข 3 - บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อำเภอปัว
 จังหวัดพะเยา - จุดชมวิว ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชียงใหม่ - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 สวนดอกไม้แม่ริม - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระสิงห์ - ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางจะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม - SINOPHARM 2 เข็ม - MODERNA 2 เข็ม - PFIZER 2 เข็ม - SPUTNIK V 2 เข็ม - SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม - ASTRAZENECA 1 เข็ม - J&J 1 เข็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่น้อยกว่า 28 วัน เนื่องจากต้องเดินทางเข้าจังหวัดแพร่)
 ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อทำการจองทัวร์เท่านั้น
Z8062
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8062
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุดอยสุเทพ - สวนดอกไม้แม่ริม - น้ำตกวชิรธาร - พระธาตุดอยคำ - ฟรี!! ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - ห้วยตึงเฒ่า - สวนดอกไม้แม่ริม - ประตูท่าแพ
 เจดีย์คู่ - น้ำตกวชิรธาร - ตลาดม้ง - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดเจ็ดลิน - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - Versailles De Flore (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - พระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ - ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อน เดินทาง และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8061
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8061
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - เชียงราย (ไม่ย้อนเส้นทาง) - เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - Samile Japanese Coffee Style - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - ฟรี!! ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดมหาวันวนาราม - ประตูท่าแพ (อิสระอาหารค่ำ)
 Samile Japanese Coffee Style (ไม่รวมค่าอาหารว่าง, เครื่องดื่ม) - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดพระแก้ว - หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัย
 ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดห้วยปลากั้ง - Akha Cottage (ไม่รวมค่าอาหารว่าง, เครื่องดื่ม) - วัดร่องเสือเต้น - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อน เดินทาง และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8060
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8060
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย - แม่สลอง - ทะเลหมอกดอยช้างมูบ - ไร่ชาวังพุดตาล - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - บ้านผาฮี้ - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ฟรี!! ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาวังพุดตาล - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - กาดแม่สลอง
 พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - Aquatale Café (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงราย ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, SinoPham, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือSinovac+ Astrazeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อย กว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันมาแสดง หากไม่มีเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน ตามระเบียบจังหวัด
Z8054
BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8054
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เทศกาลโคมแสนดวง - ลำพูน - เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - แม่กำปอง - บ่อสร้าง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) - พักบนรถ
 เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - จุดชมสกายวอล์คม่อนแจ่ม (อิสระอาหารเที่ยง) - ห้วยตึงเฒ่า - วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ - ถนนคนเดินบัวราย (อิสระอาหารค่ำ)
 เชียงใหม่ - ลำพูน - วัดพระบาทตากผ้า - วัดพระเจ้าตาเขียว - วัดเกาะกลาง - กู่ช้าง กู่ม้า - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระยืน - วัดมหาวัน - พระนางจามเทวี - เทศกาลโคมแสนดวง วัดพระธาตุหริภุญชัย
 แม่กำปอง - น้ำตกแม่กำปอง - ร้านกาแฟแม่กำปอง (อิสระอาหารเที่ยง) - ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง - วัดผาลาด - ช้อปปิ้งของฝาก - ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง - เดินทางกลับ
 ถึงกรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac เข็ม 1 และ Astra Zeneca เข็ม 2 หรือ Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และต้องมีผลตรวจ Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หากไม่มีเอกสารทั้ง 2 อย่าง ต้องกักตัว 14 วัน
Z8053
BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8053
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,599
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เทศกาลโคมแสนดวง - ลำพูน - ไหว้พระ 9 วัด - วัดศรีดอนชัย - วัดดอยติ - วัดพระบาทตากผ้า - วัดพระเจ้าตาเขียว - วัดเกาะกลาง - วัดจามเทวี - วัดพระธาตุหริภุณชัย - วัดสันป่ายางหลวง - วัดมหาวัน - วัดพระยืน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) - พักบนรถ
 ลำพูน - วัดศรีดอนชัย - วัดดอยติ - วัดพระบาทตากผ้า - วัดพระเจ้าตาเขียว - วัดเกาะกลาง - วัดจามเทวี - อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี - เทศกาลโคมแสงดวง วัดพระธาตุหริภุณชัย (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก
 ลำพูน - กู่ช้าง กู่ม้า - วัดสันป่ายางหลวง - วัดมหาวัน - วัดพระยืน - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.ลำพูน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac เข็ม 1 และ Astra Zeneca เข็ม 2 หรือ Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
Z8050
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8050
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เวียงแหง - เชียงดาว - ดอยค้ำฟ้า - สะพานไม้ห้วยหญ้าไทร - พระธาตุนายาง - น้ำตกแม่หาด - เก่อเจ่อแท่ - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - กองพล 93
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - Driver Guide รับ ขึ้นรถตู้ - อ.เชียงดาว - ถ้ำเชียงดาว - วัดเชียงดาว - เมืองคอง (อิสระอาหารเที่ยง) - ดอยค้ำฟ้า - หมู่บ้านเลาวู - เวียงแหง - เปียงหลวง- เข้าที่พัก
 ตลาดเช้าเปียงหลวง - เวียงแหง - สะพานไม้ห้วยหญ้าไทร - วัดกอมู - อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร - วัดเวียงแหง - พระธาตุนายาง - น้ำตกแม่หาด - เก่อเจ่อแท่ (ภูเขาขาด) - วัดพระธาตุแสนไห - เปียงหลวง
 เปียงหลวง - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน (หุบเขามังกรตะวันตก) - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - กองพล 93 - วัดเปียงหลวง - วัดฟ้าเวียงอินทร์ - สุสานเจ้ากองเจิง - แวะซื้อของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8049
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8049
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - อุบลราชธานี - โขงเจียม - เขมราฐ - พิเศษ อาหารอีสานรสเด็ด ส้มตำจินดา ร้านดัง - บริการอาหาร 6 มื้อ - คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป - ฟรี หน้ากากอนามัย - บริการแอลกอฮอล์เจล
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท ต่อ 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุบลราชธานี - ขัวน้อยบ้านชีทวน - มานาเด้อคาเฟ่ - โขงเจียม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - จุดชมวิวแม่น้ำสองสี - วัดเรืองแสง
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - สามพันโบก - หาดหงส์ - วัดโพธิ์ - ย่านเมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินนครอุบลราชธานี (อิสระอาหารค่ำ)
 ทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - บัวนาคาเฟ่ - สนามบินอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.อุบลราชธานี ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือJohnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ใช้เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Anitgen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ ถ้าเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกัก
Z8047
นกแอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8047
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - น่าน - ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ - ดอยภูคา - เมนูพิเศษ พิซซ่าเห็ด และชุดออเดิร์ฟเมือง - บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย - คณะออกเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่านนคร - เฮืองฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บอเกลือวินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 วัดภูเก็ต - กาแฟไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือมีเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8033
นกแอร์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8033
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ปัว - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า 1081 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ - บ่อเกลือโบราณ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน จ.ลำปาง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ปัว - ชุมชนไทลื้อ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 ปัว - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า 1081 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ
 บ่อเกลือโบราณ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้อย และคอกเสือ - โฮงเจ้าฟองคำ - ศูนย์โอทอปน่าน (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้า จ.น่าน สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีน Sinovac, Moderna, Sinopharm, Pfizer 2 เข็ม หรือวัคซีน J&J 1 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนที่รับรองจากองค์การอนามัยโลก (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 12,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8032
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8032
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำดอนอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - แม่กำปอง - แม่ขะจาน - ดอยแม่สลอง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุ่น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ถ้ามี/ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางจังหวัด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - ผาช่อ (นครเพตราเมืองไทย) - โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
 บ้านแม่กำปอง - บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน - เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
 ดอยแม่สลอง - ไร่ชา - สามเหลี่ยมทองคำ (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ และ เชียงราย สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, J&J, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 9,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8031
ไทยสมายล์

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8031
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - แม่กำปอง - ดอยสุเทพ - ดอนอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน - ม่อนแจ่ม - ผาช่อ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ถ้ามี/ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางจังหวัด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - น้ำตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์ (สูงสุดแดนสยาม) - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - โหล่งฮิมคาว
 เชียงใหม่ - ฮิโนกิแลนด์ - ดอยอ่างขาง - ไร่ชา 2000 - ส้มสายน้ำผึ้ง - ฝาง
 ฝาง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - ดอยผาฮี้ เชียงราย
 เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงราย - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ และ เชียงราย สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, J&J, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 9,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8028
BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8028
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ม่อนแจ่ม - แม่กำปอง - ฮิโนกิแลนด์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบที่ 1 สวนลุมพินี / จุดนัดพบที่ 2 ปั้ม ปตท วิภาวดี) - พักบนรถ
 จ.เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม - ภูเก็บตะวัน - Sky Walk ม่อนแจ่ม - ตลาดม้ง (อิสระอาหารเที่ยง) - สวนดอกไม้ - วัดบ้านเด่น - ไชยปราการ - เข้าที่พัก
 เชียงใหม่ - จุดชมวิวม่อนสน - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - หมู่บ้านคิงคองยักษ์ ห้วยตึงเฒ่า (Landmark เชียงใหม่) - ถนนคนเดินประตูท่าแพ (อิสระอาหารค่ำ)
 ดอยแม่กำปอง - น้ำตกแม่กำปอง - ชมวิวร้านกาแฟ (อิสระอาหารเที่ยง) - ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง - สันกำแพง - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(รถส่งที่จุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8024
BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เที่ยวเขา 2564 / 2021

รหัสทัวร์ : Z8024
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เวียงแหง - เชียงดาว - เชียงใหม่ - น้ำตกแม่หาด - พระธาตุเวียงแหง (วัดกอมู) - พระธาตุนายาง - เก่อเจ่อแท่ (ภูเขาขาด) - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินี และ ปั้ม ปตท วิภาวดี)
 จ.เชียงใหม่ - เปลี่ยนรถตู้ท้องถิ่น สู่ อ.เชียงดาว - ถ้ำเชียงดาว - วัดเชียงดาว - เมืองคอง (อิสระอาหารเที่ยง) - ดอยค้ำฟ้า - บ้านเลาวู - เวียงแหง - เปียงหลวง
 ตลาดเช้าเปียงหลวง - พระธาตุเวียงแหง (วัดกอมู) - อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - วัดเวียงแหง - พระธาตุนายาง - วัดกองลม - น้ำตกแม่หาด - เก่อเจ่อแท่ (ภูเขาขาด) - วัดพระธาตุแสนไห - เปียงหลวง
 เปียงหลวง - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - กองพล 93 - วัดเปียงหลวง - วัดฟ้าเวียงอินทร์ - สถูปสมเด็จพระนเรศวร (เมืองงาย) - สุสานเจ้ากองเจิง - แวะซื้อของฝากจากเชียงใหม่ - พักบนรถ
 กรุงเทพฯ(รถส่งที่จ