เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebookสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Update 02 มิ.ย. 2563   
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 506
06:45
08:00
01ก.ค.-24ต.ค.63
X ส
SL 506
09:40
10:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X ส
SL 508
10:45
12:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,พ,ศ,อา
SL 510
11:05
12:20
01ก.ค.-23ต.ค.63
X ส
SL 510
11:30
12:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X ส
SL 512
13:40
14:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ศ,อา
SL 510
14:25
15:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X ส
SL 514
15:05
16:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 516
17:30
18:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
X ส
SL 520
20:00
21:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X ส
SL 522
20:10
21:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X ส
SL 524
21:50
23:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อา
SL 525
06:50
08:05
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,อา
SL 523
08:00
09:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,พ,ศ,อา
SL 507
08:45
10:00
01ก.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
SL 507
11:40
12:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 511
12:55
14:10
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 509
13:05
14:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 511
13:30
14:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 513
15:45
17:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ศ,อา
SL 511
16:25
17:40
01พ.ค.-28มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 515
17:10
18:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X อ,พ,อา
SL 517
19:25
20:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
จ,อา
SL 521
22:00
23:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 702
07:00
08:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 702
07:45
09:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 706
09:50
11:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 706
10:05
11:35
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 708
10:55
12:25
01ก.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,ส
SL 708
12:55
14:25
02พ.ค.-30มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 710
12:30
14:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,ส
SL 710
12:35
14:05
02ก.ค.-24ต.ค.63
อ,พฤ,อา
SL 712
13:30
15:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 714
14:45
16:15
01ก.ค.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
SL 718
16:35
18:05
02ก.ค.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
SL 718
16:55
18:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 722
18:50
20:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 724
19:50
21:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 724
20:10
21:40
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 726
21:05
22:35
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 726
22:00
23:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
หาดใหญ่(HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 727
06:10
07:40
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 727
06:30
08:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 723
08:10
09:40
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 703
09:30
11:00
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 703
10:05
11:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 707
12:15
13:40
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 707
12:15
13:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
SL 709
13:05
14:20
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,ส,อา
SL 709
13:05
14:35
02ก.ค.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส
SL 709
15:00
16:30
02พ.ค.-30มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 711
14:50
16:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,ส
SL 711
14:50
16:20
02ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 715
17:00
18:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 715
17:05
18:35
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 719
19:00
20:30
04ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 719
19:10
20:35
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,อา
SL 713
21:35
23:05
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 725
22:00
23:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 725
22:20
23:50
01ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงราย(CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 532
07:20
08:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 532
08:20
09:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 538
12:35
14:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 538
15:00
16:25
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 544
17:15
18:35
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 546
18:55
20:20
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 548
19:15
20:40
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พ,พฤ,ส
SL 548
21:00
22:25
01ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
เชียงราย(CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 549
06:20
07:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 547
07:20
08:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 533
09:30
10:55
02ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 533
10:15
11:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 539
14:50
16:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 539
17:00
18:20
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 545
19:40
21:05
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พ,พฤ,ส
SL 549
23:30
00:55+1
04ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - กระบี(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 800
06:35
08:00
02ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 800
06:45
07:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 802
08:25
09:50
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 806
11:05
12:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 806
11:15
12:40
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 812
15:25
16:50
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 812
16:10
17:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,พ,ศ,อา
SL 814
16:25
17:40
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,ส
SL 814
18:45
20:10
27ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 801
08:40
10:05
02ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 801
08:40
10:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,อ,พฤ,ส
SL 815
08:50
10:10
26ต.ค.63 เป็นต้นไป
พ,ศ,อา
SL 815
09:00
10:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 803
10:30
11:55
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 807
13:10
14:35
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 807
13:15
14:35
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 813
17:25
18:50
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 813
18:00
19:20
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครศรีธรรมราช(NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 782
08:25
09:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 782
08:30
09:40
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 784
11:50
13:10
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 784
12:15
13:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 788
13:35
14:55
01ก.ค.-24ต.ค.63
จ,พ,ส
SL 784
13:50
15:10
02พ.ค.-29มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 788
14:30
15:40
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 792
15:50
17:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 792
16:20
17:40
01ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
นครศรีธรรมราช(NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 783
10:20
11:40
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 783
11:00
12:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 785
13:40
14:55
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 785
13:55
15:05
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 789
15:25
16:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
จ,พ,ส
SL 785
15:40
17:00
02พ.ค.-29มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 789
16:30
17:35
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 793
17:50
19:05
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 793
18:10
19:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 750
05:30
07:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,พ,ศ,อา
SL 754
06:35
08:00
03ก.ค.-23ต.ค.63
จ,อ,พฤ,ส
SL 750
07:40
09:05
02ก.ค.-24ต.ค.63
จ,ส
SL 770
09:35
11:00
02พ.ค.-29มิ.ย.63
จ,พ,ศ,อา
SL 768
09:45
11:10
01ก.ค.-23ต.ค.63
จ,พ,ศ
SL 770
11:45
13:10
01ก.ค.-23ต.ค.63
อา
SL 770
13:05
14:30
05ก.ค.-18ต.ค.63
จ,ส
SL 768
13:55
15:20
04ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 752
14:20
15:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 756
14:20
15:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
X อา
SL 760
16:15
17:40
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 762
17:45
19:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
พ,ส,อา
SL 762
17:55
19:20
04ก.ค.-24ต.ค.63
อ,พฤ,อา
SL 764
18:15
19:40
02ก.ค.-22ต.ค.63
ทุกวัน
SL 766
21:15
22:40
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 759
06:05
07:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
SL 769
07:15
08:40
02ก.ค.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
SL 751
08:00
09:25
01ก.ค.-23ต.ค.63
อ,พ,พฤ,ส
SL 753
08:35
10:00
01ก.ค.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
SL 755
09:00
10:25
03ก.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
SL 751
09:05
10:20
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,ส
SL 771
11:40
13:05
02พ.ค.-29มิ.ย.63
จ,พ,ศ
SL 771
14:00
15:25
01ก.ค.-23ต.ค.63
อา
SL 771
15:20
16:45
05ก.ค.-18ต.ค.63
X พ,ศ
SL 757
16:30
17:55
02ก.ค.-24ต.ค.63
พ,ส,อา
SL 763
20:00
21:25
04ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 763
20:00
21:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
พฤ
SL 765
20:30
21:55
02ก.ค.-22ต.ค.63
จ,อ,พฤ,ส
SL 761
21:20
22:45
02ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 767
23:20
00:45+1
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
SL 765
23:55
01:20+1
07ก.ค.-20ต.ค.63
พ,ศ,อา
SL 761
23:55
01:20+1
01ก.ค.-23ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สุราษฎร์ธานี(URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 734
08:35
09:50
02ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 734
08:50
10:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 740
13:05
14:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X จ
SL 740
14:00
15:15
01ก.ค.-24ต.ค.63
จ,ศ
SL 740
14:25
15:40
01พ.ค.-29มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 748
17:50
19:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 746
18:15
19:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 746
18:55
20:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 748
21:40
22:55
01ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
สุราษฎร์ธานี(URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 749
07:00
08:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 749
07:20
08:35
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 735
10:30
11:45
02ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 735
10:45
11:50
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 741
15:20
16:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X จ
SL 741
16:00
17:15
01ก.ค.-24ต.ค.63
จ,ศ
SL 741
16:15
17:30
01พ.ค.-29มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 747
20:10
21:25
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 747
21:00
22:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุบลราชธานี(UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 620
07:20
08:30
01พ.ค.-28มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 620
07:50
09:00
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 620
07:55
08:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 624
10:10
11:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 626
12:20
13:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 626
12:30
13:40
04ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 628
15:05
16:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 628
15:35
16:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 634
18:40
19:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 634
19:35
20:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
อุบลราชธานี(UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 635
06:55
07:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 635
07:40
08:50
01ก.ค.-24ต.ค.63
ศ,อา
SL 621
09:05
10:15
01พ.ค.-28มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 621
09:35
10:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 621
09:40
10:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 625
12:50
14:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 627
14:05
15:10
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 627
14:15
15:25
04ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 629
16:50
17:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 629
17:20
18:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 600
06:05
07:15
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 600
06:20
07:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 604
09:45
10:55
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 604
09:50
10:50
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 606
12:50
14:00
01ก.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
SL 610
15:15
16:20
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 610
15:20
16:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
X จ
SL 616
19:40
20:50
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 616
20:10
21:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
อุดรธานี(UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 601
07:50
09:00
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 601
08:05
09:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 605
11:35
12:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 605
12:00
13:10
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 607
14:35
15:45
01ก.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
SL 611
17:00
18:10
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 611
17:10
18:15
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X จ
SL 617
21:20
22:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 617
22:00
23:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ตรัง(TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 824
09:35
11:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 824
09:35
11:05
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 826
17:55
19:25
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 826
18:05
19:30
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
ตรัง(TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 825
11:35
13:05
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 825
12:00
13:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 827
19:55
21:25
01ก.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
SL 827
20:00
21:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - พิษณุโลก(PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 550
08:00
09:00
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 550
08:45
09:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
อา
SL 556
13:05
14:05
05ก.ค.-18ต.ค.63
จ,พ,ศ
SL 556
14:10
15:10
01ก.ค.-23ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
SL 556
14:25
15:25
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,ส
SL 556
15:10
16:10
02ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
พิษณุโลก(PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 551
09:45
10:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 551
10:30
11:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
อา
SL 557
14:45
15:45
05ก.ค.-18ต.ค.63
จ,พ,ศ
SL 557
15:50
16:50
01ก.ค.-23ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
SL 557
16:05
17:05
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,ส
SL 557
16:50
17:50
02ก.ค.-24ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 644
10:50
11:50
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ศ,อา
SL 644
11:00
12:05
01พ.ค.-28มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 644
11:50
12:55
01ก.ค.-24ต.ค.63
X จ
SL 646
14:55
15:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
X อา
SL 646
15:00
16:05
01ก.ค.-24ต.ค.63
อา
SL 646
15:50
16:55
05ก.ค.-18ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
ขอนแก่น(KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 645
12:35
13:35
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
ทุกวัน
SL 645
12:40
13:40
01พ.ค.-28มิ.ย.63
ทุกวัน
SL 645
13:25
14:30
01ก.ค.-24ต.ค.63
X อา
SL 647
16:40
17:45
01ก.ค.-24ต.ค.63
X จ
SL 647
16:50
17:50
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
อา
SL 647
17:30
18:35
05ก.ค.-18ต.ค.63
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
หาดใหญ่(HDY) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL 990
13:05
15:15
26ต.ค.63 เป็นต้นไป
จ,พ,ศ
SL 990
13:10
15:20
01ก.ค.-23ต.ค.63
อ,พฤ,อา
SL 992
15:45
17:55
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | WE
อุดรธานี(UTH) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL 991
16:00
18:10
01ก.ค.-23ต.ค.63
จ,พ,ศ
SL 991
16:00
18:25
26ต.ค.63 เป็นต้นไป
อ,พฤ,อา
SL 993
18:35
20:45
25ต.ค.63 เป็นต้นไป
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | WE
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP