เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 13
จากทั้งหมด  13 รายการ

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สายมู(ไหว้พระ) 2566 / 2023

Z9152
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พม่า : พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ / พิศษ กุ้งมังกร - เป้ดปักกิ่ง
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500.- ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน (โปรดชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง) - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST หรือ ATK ก่อนเดินทาง - ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงที่ประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต - ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียน แบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ใช้เวลาในการยื่น 7-10 วันทำการก่อนเดินทาง ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) - ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE ชำระเพิ่ม 2,000-3,700 บาท ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง (ไม่รวมค่าตรวจ ATK) - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอร์ (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) - เจดีย์ฮินตะกอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน (พระธาตุประจำปีจอ) - พักบนพระธาตุฯ
 ทำบุญใส่บาตร - กรุงหงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี (พระนอนตาหวาน) - วัดหงาทัตจี (อิสระอาหารเย็น) - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้าพม่า : ต้องทำ Visa Myanma แบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวมในค่าทัวร์) - ซื้อประกันการเดินทาง ราคาเริ่มต้น 2,000.- (ไม่รวมในค่าทัวร์) - แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส - กรอกฟอร์ม Health Declaration บนเครื่องบิน - ต้องตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา (ไม่รวมค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือ 300 บาท)
Z9159
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿5,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - พม่า ย่างกุ้ง - ไหว้พระ 5 วัดดัง : เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาว - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตยี - เจดีย์ไจ๊กะส่าน
ไม่รวม ค่าตรวจ ATK ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง ประมาณไม่เกิน 500 บาท - ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ้าด หรือ 300 บาท - ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance 2,000-3,700 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ยังไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ไม่บังคับทิป) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาว - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตยี - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้าพม่า : ต้องทำ Visa Myanma Online - ซื้อประกันสุขภาพ พร้อมประกันการเดินทาง - แสดงผลตรวจ ATK พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินาง - แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส - กรอกฟอร์ม Health Declaration - เมื่อถึงพม่า ต้องตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา (ไม่รวมค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือ 300 บาทไทย)
Z9231
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - สายมูเตลู ถ้ำนาคา - ถ้ำนาคี - สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ : พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม - พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง - ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช - ชมหินสามวาฬ - ขอพรเจ้าปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ - ล่องเรือบึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สกลนคร - นครพนม - พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม - พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง - พญาศรีสัตตนาคราช - บึงกาฬ - หินสามวาฬ
 ถ้ำนาคา - ศาลปู่อือลือนาคราช - ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์
 ถ้ำนาคี - สกลนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง (15 กิโลกรัม ราคา 550 บาทต่อเที่ยว/หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนเดินทาง) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9293
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿10,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง - หงสา - ไจ๊โท : หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุอินแขวน - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุมุเตา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - พระนอนตาหวาน - พระที่นั่งงาทัดจี - เจดีย์ไจ๊ก่าส่าน
พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / ฟรีวีซ่า 10 ท่านออกเดินทาง / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - Buffet Hopot นานาชาติ / รับฟรี ร่ม - ถุงผ้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุอินแขวน
 พระธาตุอินแขวน - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ย่างกุ้ง - พระธาตุมุเตา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - พระนอนตาหวาน - พระที่นั่งงาทัดจี - เจดีย์ไจ๊ก่าส่าน - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้าพม่า : ต้องซื้อประกันสุขภาพ และประกันการเดินทาง - แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส - กรอกฟอร์ม Health Declaration บนเครื่องบิน - ต้องตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา (ไม่รวมค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือ 300 บาท)
 ไม่รวม ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ท่านละ 15,000 จ้าด หรือ 300 บาท - ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกัน : อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท - อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9303
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - อุดรธานี - บึงกาฬ - คำชะโนด (ขึ้น 2 ถ้ำ ถ้ำนาคา - ถ้ำนาคี) : ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ - อุทยานแห่งชาติภูลังกา - ศาลปู่อือลือนาคราช - ล่องเรือบึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - เกาะดอนโพธิ์ - คำชะโนด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครอุดรธานี - ถ้ำนาคี - จังหวัดบึงกาฬ
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ - อุทยานแห่งชาติภูลังกา - ถ้ำนาคา - ศาลปู่อือลือนาคราช - ล่องเรือบึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - เกาะดอนโพธิ์ - บึงกาฬ
 จ.อุดรธานี - คำชะโนด - แวะซื้อของฝาก - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทาง จ.อุดรธานี : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม หรือ J&J, Sputnik V 1 เข็ม หรือ แบบไขว้ ครบ 2 เข็มเกิน 14 วัน
 แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง มีพนักงานขับรถส่งตามสถานที่เที่ยวต่างๆ - ไม่มีหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น มีแต่ไกด์อาสาพาขึ้นถ้ำนาคา เท่านั้น
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) - ค่าทิปไกด์อาสาพาขึ้นถ้ำนาคา - ส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบิน กรณีปรับขึ้นตามวันเดินทางที่ท่านเลือก - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9412
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ : พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ - วิหารกุบยางจี - วัดมนุหา - ชมวิวพระอาทิตย์ตก - เจดีย์ชเวสิกอง - วิหารติโลมินโล - โรงงานเครื่องเขิน - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า) - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์
คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป - บริการอาหาร 9 มื้อ / รับฟรี ถุงผ้า - ร่ม

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
 มัณฑะเลย์ - นั่งรถสู่พุกาม - วิหารกุบยางจี - วัดมนุหา - วิหารธรรมยานจี - เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก
 พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วิหารติโลมินโล - วิหารอนันดา - มัณฑะเลย์ - โรงงานเครื่องเขิน
 มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า) - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ้าด หรือ 300 บาท - ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกัน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9434
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย ภูชี้ฟ้า เเอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า - วนอุทยานถ้ำขุนน้ำนางนอน - พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
ฟรี ร่มกันแดด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องขาไป และกลับ) - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ภูชี้ฟ้า
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า - วนอุทยานถ้ำขุนน้ำนางนอน - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ถนนคนเดินเชียงราย (อิสระอาหารค่ำ)
 ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ - สนามบินเชียงราย -กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9594
ฮ่องกง แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,771
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ขอพรพระใหญ่ - วัดแชกงหมิว (องค์เก่าแก่) - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - วัดกวนอู - วัดปักไต่ - ช้อปปิ้งนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - ตรวจ PCR ก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง - หาด Repulse Bay - วัดกวนไต่ - วัดแชกง องค์เก่าแก่ ไซ่กง - ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ศาลเจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้งนาธาร พร้อมชมโชว์การแสดงแสงสีเสียง The Symphony Of Light (อิสระอาหารค่ำ)
 นั่งกระเช้านองปิง - ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 กรณีไม่เที่ยวตามรายการ ชำระเพิ่มท่านละ 300 USD - กรณีเป็นชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท - รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ใช้วิลแชร์ หากต้องการเดินทาง เรีบกเก็บเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ ATK ภายใน 24 ชม.ก่อนเดินทาง พร้องลงวันที่ เดือน ปี และถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหนังสือเดินทาง - ค่าตรวจ PCR ที่ฮ่องกง (กรณีรัฐบาลฮ่องกงงดบริการฟรี)
Z9704
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿20,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง เปิดทรัพย์ รับดวงเศรษฐี : พิธียืมเงิน วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - วัดกวนไท - วัดหม่านโม - รีพัลส์ เบย์ - ย่านมงก๊ก - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กแลปก๊อก - เข้ารับการตรวจคัดกรอง RT-PCR TEST ที่สนามบินฮ่องกง - ถนนซุปเปอร์สตาร์ & Symphony of Lights - เข้าที่พัก
 พิธียืมเงิน วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - วัดกวนไท - วัดหม่านโม - รีพัลส์ เบย์ - ย่านมงก๊ก - เลดี้มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแลปก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (เงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่บังคับทิป) - ค่าตรวจ RT-PCR หลังเดินทางมาถึงสนามบินฮ่องกง (ในกรณีทางการฮ่องกงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค่าใช้จ่าย) - ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว - ค่าทำความสะอาดที่พักสำหรับผู้เดินทางที่ติดเชื้อโควิด-19 (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
Z9713
เมียนมาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง เทพทันใจ : พระพุทธรูปหยกขาว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระนอนตาหวาน
รับฟรี บทสวดมนต์ - เทพทันใจ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกะลาดง - เมืองย่างกุ้ง - พระพุทธรูปหยกขาว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สักการะแม่ยักษ์
 เมืองหงสา - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 พระเจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระนอนตาหวาน - พระหงาทัตจี - สนามบินมิงกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR TEST ก่อนการเดินทางฉบับภาษาอังกฤษ มีผลเป็นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมง - ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ๊าด หรือ 300 บาท - ค่าประกันสุขภาพของเมียนมาร์ Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ (ชำระพร้อมเงินมัดจำค่าทัวร์) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (ถ้ามี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9750
ฮ่องกง แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,991
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด : ไหว้พระวัดซีซาน - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดกวนไต่ (วัดกวนอู) - วัดปักไต - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพ้อยท์ - พระใหญ่นองปิง - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ ห่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดกวนไต่ - วัดปักไต - หวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรีย วิวพ้อยท์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัด Tin Hau (เจ้าแม่ทับทิม)
 เจ้าแม่กวนอิมวัดชีซาน - นั่งกระเช้านองปิง 360 + ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าตรวจ ATK จากไทย ก่อนเดินทางภายใน 24 ชม. - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9751
คาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,881
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด ฮวงจุ้ยแห่งความรวย : ไหว้พระวัดซีซาน - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดกวนไต่ (วัดกวนอู) - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพ้อยท์ - พระใหญ่นองปิง - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ ห่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - รีพลัสเบย์- วิคตอเรียวิวพ้อยท์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
 วัดชีซาน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก - นั่งกระเช้านองปิง 360 + ไหว้พระใหญ่ - เกาะลันเตา - ช็อปปิ้ง City Gate Outlet
 วัดเจ้าแม่ทับทิม - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนไต่ (วัดกวนอู) (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าตรวจ ATK จากไทย ก่อนเดินทางภายใน 24 ชม. - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9843
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เนปาล ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน : แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (สังเวชนียสถานแห่งที่ 2) - วัดป่ามหาวัน - มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน (สังเวชนียสถานแห่งที่ 4) - สวนลุมพินีวัน (สังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1) - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน (พุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3) - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (สังเวชนียสถานแห่งที่ 2)
 เมืองคยา - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน (สังเวชนียสถานแห่งที่ 4) - เนปาล - ลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน (สังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1) - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน (พุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3) - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล รวมท่านละ 3,000 บาท (ชำระพร้อมมัดจำทัวร์) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการที่ท่านได้รับ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สายมู(ไหว้พระ) 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวสายมู(ไหว้พระ) 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP