เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8815
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z8815
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
16 Oct 2022 - 22 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
64,988 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000
64,988 (เด็กเสริมเตียง) | 63,988 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ไม่รวม ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 46 USD ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3-5 USD แล้วแต่ต่อรอง ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)
 แพคเกจทัวร์เดือนธันวาคม 2565 / 2022 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนธันวาคม 2565 | 2022
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3
จากทั้งหมด  3 รายการ

ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 | เที่ยวจอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022

Z9126
รอยัลจอร์แดน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿51,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - จอร์แดน DEAD SEA : ยอดเขาเมาท์เนโบ - ทะเลทรายวาดิรัม - Jeep Tour Safari - เที่ยวชม มหานครเพตรา - ทะเลสาบเดดซี - ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - เมืองโบราณเจอราช - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ห้าง CITY MALL และ CARREFOUR / พักแคมป์ดูดาว กลางทะเลทราย - พักที่เดดซี 1 คืน / การันตี 15 ท่านออกเดินทาง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวม 70 USD ต่อท่าน ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3-5 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ - ค่าเช่าผ้าเช็ดตัว และค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน - ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - ทะเลทรายวาดิรัม - Jeep Tour Safari - พักแคมป์กลางทะเลทราย
 ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา - ถนนเข้าเมือง THE SIQ - เมืองเดดซี
 ทะเลสาบเดดซี - ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
 เมืองอัมมาน - ป้อมอัจลุน - เมืองโบราณเจอราช - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - กรุงอัมมาน - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ห้าง CITY MALL และ CARREFOUR - สนามบินนานาชาติ อัมมาน ควีน อาเลีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฉีดวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง เดินทางได้เลย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR - วันเดินทางแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Passport Vaccines (เล่มสีเหลือง) หรือ International certificate vaccines
 Visa on Arrival
เดินทาง :
Z9125
รอยัลจอร์แดน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - จอร์แดน LUXURY BUBBLE TENT : ยอดเขาเมาท์เนโบ - ทะเลทรายวาดิรัม - JEEP TOUR SAFARI - เมืองเพตรา (มรดกโลก) - ทะเลสาบเดดซี - ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ - เมืองอัมมาน - นครเจอราช - ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ห้าง CITY MALL- CARREFOUR / พัก Luxury Bubble Tent กลางทะเลทราย
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวม 38 USD ต่อท่าน ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3-5 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ - ค่าเช่าผ้าเช็ดตัว และค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน - อัมมาน - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - ทะเลทรายวาดิรัม - JEEP TOUR SAFARI - น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - พักแคมป์กลางทะเลทราย LUXURY BUBBLE
 ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองเพตรา (มรดกโลก) - ถนนเข้าเมือง THE SIQ - เมืองเดดซี - อิสระเล่นน้ำ
 ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA - ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
 เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH) - ป้อมอัจลุน AJLOUN - ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ห้าง CITY MALL- CARREFOUR - สนามบินนานาชาติ อัมมาน ควีน อาเลีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฉีดวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง เดินทางได้เลย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR - วันเดินทางแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Passport Vaccines (เล่มสีเหลือง) หรือ International certificate vaccines
 ทำ Visa แบบ on Arrival
เดินทาง :
Z9123
รอยัลจอร์แดน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - จอร์แดน WITH AON SARAWUT : สเปเชี่ยลทริป! เดินทางกับซุปตาร์ อ้น สราวุธ มาตรทอง พร้อมช่างภาพอารมณ์ดี ดีกรีลูกศิษย์ครูเล็ก คอยชักภาพในทุกสถานที่ ให้ทุกท่าน - แช่น้ำพุร้อนที่ MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA โรงแรมชื่อดังแห่งเมืองเดดซี - ยอดเขา เมาท์เนโบ - ปราสาทครูเสดโชบัค - ทะเลทรายวาดิรัม - ลงเรือท้องกระจก ดำน้ำดูปะการัง - ทะเลสาบเดดซี - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม CITY MALL, CARREFOUR - มื้อพิเศษ PETRA KITCHEN อาหารพื้นเมืองสุดคลาสสิคแบบเบดูอิน - รับของที่ระลึก ขวดทรายจอร์แดน สลักชื่อตัวท่านเอง
ไม่รวม ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวม 46 USD ต่อท่าน - ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3-5 USD แล้วแต่ต่อรอง ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ - ค่าเช่าผ้าเช็ดตัว และค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - นครเจอราช - ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส - เมืองอัมมาน
 มาดาบา - ยอดเขา เมาท์เนโบ MOUNT NEBO - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - ปราสาทครูเสดโชบัค SHOUBAK - เมืองเพตรา - ร้านอาหาร PETRA KITCHEN
 เพตรา PETRA - วาดิรัม - ถนนเข้าเมือง THE SIQ - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย - ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
 อควาบา AQABA - ลงเรือท้องกระจก เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ตามอัธยาศัย - เดดซี DEAD SEA - ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA
 แช่น้ำแร่ร้อนที่ MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA - กรุงอัมมาน - แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ห้าง CITY MALL, CARREFOUR - สนามบินนานาชาติ อัมมาน ควีน อาเลีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฉีดวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง เดินทางได้เลย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR - วันเดินทางแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Passport Vaccines (เล่มสีเหลือง) หรือ International certificate vaccines
 ทำ Visa แบบ on Arrival
เดินทาง :
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนตุลาคม 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนธันวาคม 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนมกราคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนมีนาคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนเมษายน 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนกันยายน 2566
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP