เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z9037
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z9037
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Oct 2022 - 25 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
35,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500
35,888 (เด็กเสริมเตียง) | 35,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30 Sep 2022 - 5 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
33,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000
33,888 (เด็กเสริมเตียง) | 33,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
A03412
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : A03412
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30 Dec 2022 - 4 Jan 2023
ราคา/ท่าน :
฿56,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ฉลองปีใหม่ 2023 ร่วม Countdown ชมพลุหลากสีสีน ณ Huis Ten Bosch - บิน Full Service กับสายการบิน Vietjet Air (VZ) : รวม นน. โหลด 20 กก. อาหารร้อน และ ที่นั่ง - พักดี 4 ดาว ณ โรงแรมหุ่นยนต์แห่งแรกของโลก + ออนเซ็น 1 คืน + 2 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง - อลังการตระการตากับเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (Kingdom of Light) กว่า 13 ล้านดวง - สัมผัสหิมะ หรือ เล่นสกี ณ ลานสกีคุจูชินรินโคเอ็น - ชิมอาหารระดับมิชลิน และช้อปปิ้ง Lucky Bag (ถุงโชคดี) ที่มีเฉพาะปีใหม่
Z8943
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8943
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Oct 2022 - 25 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
39,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900
39,900 (เด็กเสริมเตียง) | 34,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ปิ้งย่าง ชาบู / รวม ประกันโควิด
Z9232
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z9232
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5 Nov 2022 - 9 Nov 2022
ราคา/ท่าน :
33,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000
33,999 (เด็กเสริมเตียง) | 33,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
Free wifi on bus - ฟรีน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด - ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19
 แพคเกจทัวร์เดือนธันวาคม 2565 / 2022 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนธันวาคม 2565 | 2022
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  61 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022

Z9232
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - โอซาก้า - นารา - เกียวโต : ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ชมด้านนอก ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ - LALAPORT EXPOCITY - ถ่ายรูปคู่กับสะพานโทเกตสึเคียว - ป่าไผ่ - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สวนสนุก Universal Studio Japan เต็มวัน (รวมค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)
Free wifi on bus - ฟรีน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด - ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ชมด้านนอก ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท ประมาณ 600 เยน) - นารา - วัดโทไดจิ - LALAPORT EXPOCITY (อิสระอาหารค่ำ)
 อาราชิยาม่า - ถ่ายรูปคู่กับสะพานโทเกตสึเคียว - ป่าไผ่ - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (อิสระอาหารค่ำ)
 Universal Studio Japan เต็มวัน (รวมค่าเข้าสวนสนุกแล้ว) (อิสระอาหารเที่ยง-ค่ำ)
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่า PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฟอร์มของญี่ปุ่น - ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หลังจากออกตั๋วไปแล้ว - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 1,200.- ต่อทริป - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9225
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - Winter โตเกียว - ฟูจิ - สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) : วัดอาซากุสะ - พิพิธภัณฑ์ราเมง - วัดโคโตคุอิน หลวงพ่อโต - ช้อปปิ้ง Gotemba outlet - ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ - ลานสกีฟูจิเทน หรือ Fujiyama Snow Resort Yeti (Snow Town Yeti) แทน (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และชุดเล่นสกี) - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - โอไดบะ
พักออนเซ็น 1 คืน - โตเกียว 1 คืน / จัดหนักจัดเต็มอาหารดีทุกมื้อ / Free wifi on bus - น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง Rokkasen

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - พิพิธภัณฑ์ราเมง (cashback 1000 เยน) - คามากุระ - วัดโคโตคุอิน หลวงพ่อโต - ช้อปปิ้ง Gotemba outlet - แช่น้ำแร่ Onsen พร้อมทานขาปูยักษ์
 ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ลานสกีฟูจิเทน หรือ Fujiyama Snow Resort Yeti (Snow Town Yeti) แทน (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และชุดเล่นสกี) - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - มื้อค่ำ ทานบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมี่ยม ROKKASEN + SOFT DRINK
 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า / อิสระอาหารเที่ยง) - โอไดบะ - นาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,200 บาท ต่อท่านผู้เดินทาง - ค่าวีซ่า และค่าบริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) - ค่าตรวจ PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองผลตรวจแบบฟอร์มของญี่ปุ่น ที่เซ็นต์ ประทับตราจากสถานพยาบาล - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หลังจากออกตั๋วไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9224
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - ฉลองปีใหม่ 2023 ร่วม Countdown ชมพลุหลากสีสีน ณ Huis Ten Bosch : ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) - เฮ้าส์เทนบอช (รวมค่าเข้าชม) - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (KINGDOM OF LIGHT) - ช้อปปิ้งโทสุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้ง Lucky Bag (มีเฉพาะปีใหม่) - ปราสาทคุมาโมโตะ - เมืองโบราณโจซะเอ็น - ลานสกีคุจู สัมผัสหิมะ, เล่นสกี (รวมค่าเข้า และเสลดหิมะ แต่ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์การเล่นสกีอื่นๆ) - ทะเลสาบคิริน - เปบปุ - อุมิจิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด / รวมค่าเข้าชม) - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport - ช้อปปิ้งจุใจย่านเทนจิน (Lucky Bag)
พักโรงแรมหุ่นยนต์แห่งแรกของโลก 1 คืน - ออนเซ็น 1 คืน + พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน / ลิ้มลองอาหารมิชลิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) - ลิ้มลองอาหารมิชลิน - เช็คอินกับเสาโทริอิกลางน้ำ KAICHU TORII - นางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช (รวมค่าเข้าชม) - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (KINGDOM OF LIGHT) (อิสระอาหารค่ำ) - ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองปีใหม่ 2023 - พักโรงแรมหุ่นยนต์แห่งแรกของโลก
 นางาซากิ - โทสุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้ง Lucky Bag (มีเฉพาะปีใหม่) (อิสระอาหารเที่ยง) - คุมาโมโตะ (ต้นกำเนิดหมีคุมะมง) - ปราสาทคุมาโมโตะ - เมืองโบราณโจซะเอ็น - พักใกล้แห่งช้อปปิ้ง
 คุมาโมโตะ - โออิตะ - ลานสกีคุจู สัมผัสหิมะ, เล่นสกี (รวมค่าเข้า และเสลดหิมะ แต่ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์การเล่นสกีอื่นๆ) - ยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - เปบปุ (เมืองหลวงแห่งออนเซ็น) - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
 เบปปุ - อุมิจิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด / รวมค่าเข้าชม) - ศาลเจ้าอุสะจิงกู - ฟุกุโอกะ - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport - ช้อปปิ้งจุใจย่านเทนจิน (Lucky Bag) (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 1,575 บาท (เอกสารยื่นวีซ่ากรุณาจัดส่ง EMS ทางให้บริษัทฯ - ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 วันทำการก่อนเดินทาง) - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (โปรดชำระที่สนามบินขาไป) - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมลงชื่อ และประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็มยี่ห้อตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด - ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9218
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - โตเกียว - ฟูจิ - อิลารากิ : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปดด้านนอก โตเกียวสกายทรี - โอชิโนะ ฮักไก - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ หรือ สวนเมจิกูไกเอ็น - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ชิบูย่า - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ช้อปปิ้ง อิออน
แช่น้ำแร่ Onsen 1 คืน พร้อมทานบุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปดด้านนอก โตเกียวสกายทรี - โอชิโนะ ฮักไก - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen พร้อมทานบุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ หุบเขาโอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เจดีย์ชูเรโตะ - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 ศาลเจ้าเมจิ หรือ สวนเมจิกูไกเอ็น - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ชิบูย่า (อิสระอาหารเที่ยง) - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ช้อปปิ้ง อิออน (อิสระอาหารค่ำ)/สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 1,200 บาท ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น และดำเนินการยื่นสำหรับลูกค้า จำนวน 2,000 บาท ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ (สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม / ไม่รองรับวัคซีนจีน) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9217
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ เที่ยวครบ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ : วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - บ่อน้ำพุร้อน อุมิจิโกคุ - บ่อโคลนสีแดง ชิโนอิเกะ จิโกกุ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - ชมด้านนอก ปราสาทคุมาโมโตะ - ช้อปปิ้งโจไซเอ็น - AEON MALL - โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต - ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
WIFI FREE ON BUS - น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด - แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน - รวมประกันอุบัติหตุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 บ่อน้ำพุร้อน อุมิจิโกคุ - บ่อโคลนสีแดง ชิโนอิเกะ จิโกกุ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - ชมด้านนอก ปราสาทคุมาโมโตะ - ช้อปปิ้งโจไซเอ็น - AEON MALL (อิสระอาหารค่ำ)
 โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต (อิสระอาหารเที่ยง) - ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (อิสระอาหารค่ำ)
 /สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ขอเก็บค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ณ สนามบินในวันเช็คอินท่านละ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าญี่ปุ่น ประมาณ 1575 บาท ต่อท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ออกใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจแบบฟอร์มจากญี่ปุ่น เซ็นต์, ประทับตราสถานพยาบาล (สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม / ไม่รองรับวัคซีนจีน) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9210
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - FUKUOKA - KUMAMOTO - BEPPU : ปราสาทคุมาโมโตะ - คุมะมงสแควร์ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน - ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - อิสระเที่ยวเมืองฟุกุโอกะ 1 วันตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัส, ไกด์, อาหารเที่ยง-ค่ำ บริการ**
แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
 บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัส, ไกด์, อาหารเที่ยง-ค่ำ บริการ**
 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าและค่าบริการ เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ (สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม / ไม่รองรับวัคซีนจีน) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9209
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,300
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - Autumn ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ : จิโกกุดานิ - อาคารโกดังอิฐแดง - ฮาโกดาเตะ แฟคตอ - จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - อุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - คลองโอตารุ - โรงงานช็อกโกแล็ต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนสาธารณะโอโดริ ** พิเศษ!! คอนเฟิร์มเดินทาง 15 ท่าน / ไม่บังคับทิปไกด์ และคนขับรถ / มี Wifi บนรถบัส ตลอดการเดินทาง --
พักออนเซน 1 คืน - Wifi On Bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซ่ - เนินพระพุทธเจ้า - โนโบริเบทสึ - บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) - ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิว ไซโล เทมโบได - แช่น้ำแร่ Onsen
 โทยะ - รุสุซึ สกี รีสอร์ท (รวมค่าเล่นทูบ ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว และกล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ซัปโปโร - นั่งกระเช้าชมภูเขาโมอิวะ
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - สวนสาธารณะโอโดริ - เทศกาลประดับไฟซัปโปโร (ไม่รวมค่าเข้าชม) - ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ตามที่รัฐบาลประกาศ) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ (สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม / ไม่รองรับวัคซีนจีน) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9193
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - HOKKAIDO - HAKODATE - ASAHIKAWA : นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ภูเขาฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นจุดมวิว) - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิจิ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - กิจกรรมฤดูหนาว ลานสกี สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - สวนสาธารณะโอโดริ
อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นจุดมวิว) - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิจิ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองฟุราโน่ - กิจกรรมฤดูหนาว ลานสกี สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า (อิสระอาหารค่ำ)
 สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (อิสระอาหารค่ำ) - เมืองซัปโปโร - ชมด้านนอกศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - สวนสาธารณะโอโดริ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ TV Tower)
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าและค่าบริการ เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ (สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม / ไม่รองรับวัคซีนจีน) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9190
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿51,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า - โอตารุ - ซัปโปโร : หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ชมขบวนพาเหรด นกเพนกวิน) - ลานกิจกรรมหิมะ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
พักย่านช้อปปิ้งทานุกิโคจิ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 2 ชนิด - บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป - บริการอาหาร 7 มื้อ - พักโรงแรม 3 ดาว / แถมฟรี ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ชมขบวนพาเหรด นกเพนกวิน) - อิออน มอลล์ (อิสระอาหารค่ำ)
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ร้านคาเฟ่คิตตี้ (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม) - อิสระอาหารค่ำ
 อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน (ไม่มีรถ, อาหารเที่ยง-ค่ำ, ไกด์ บริการ)
 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9175
ZG-สายการบินซิปแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZG-สายการบินซิปแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - โตเกียว : ชมใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้ - ชมอุโมงค์แป๊ะก๊วยอิโช นามิกิ - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ทะเลสาบซูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน - อิออนนาริตะมอลล์ - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - นาริตะโอโมเตซันโดะ - เมืองเก่าซาวาระ - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท / พักออนเซน 1 คืน - รวมค่ายื่นวีซ่า - ค่าลง ERFS แล้ว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - Yakiniyu Shabu - บนเครื่องมีอาหารเสิร์ฟ และ Wifi
พักออนเซน 1 คืน - รวมค่ายื่นวีซ่า - ค่าลง ERFS แล้ว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - Yakiniyu Shabu - บนเครื่องมีอาหารเสิร์ฟ และ Wifi

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองนาริตะ (บนเครื่องมีอาหารบริการ) - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - อิโช นามิกิ - ศาลเจ้าเมจิ (ไม่รวมค่าเข้าชมสวน และพิพิธภัณฑ์) - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - แช่น้ำแร่ Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิตาเกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน ถ่ายรูป) - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 นิกโก้ - ทะเลสาบซูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน (ไม่รวมค่าลิฟท์ ประมาณ 550 เยน) - สะพานแดงชินเคียว (ไม่รวมค่าเข้าชม ประมาณ 300 เยน) - ศาลเจ้าโทโชกุ (ไม่รวมค่าเข้าชม ประมาณ 1,300 เยน) - อิออนนาริตะมอลล์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - นาริตะโอโมเตซันโดะ - เมืองเก่าซาวาระ (อิสระอาหารเที่ยง) - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - สนามบินนาริตะ (บนเครื่องมีอาหารบริการ) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19 เริ่มต้น 225 บาท - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ - ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม : HTTPS:
 BIT.LY/3NVFRKV - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9173
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - โตเกียว (อิสระเที่ยวเอง 1 วัน) - ฟูจิ - ใบไม้เปลี่ยนสีอุโมงค์เมเปิ้ล : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - นาริตะโอโมเตซันโดะ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิตาเกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - โอไดบะ / พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ Yakiniyu
พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ Yakiniyu

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - นาริตะโอโมเตซันโดะ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - แช่น้ำแร่ Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิตาเกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - โอไดบะ - ถ่ายรูปกันดั้ม RX-0 UNICORN (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระเที่ยวเอง เต็มวัน (ไม่มีรถ, อาหาร เที่ยว-ค่ำ, ไกด์บริการ)
 สนามบินนาริตะ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมประกันสุขภาพ วงเงินรักษาโควิด-19 ชื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ในราคา เริ่มต้น 225 บาท ต่อท่าน - กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน หักค่าบริการยื่นวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม : https:
 bit.ly/3NVFrkV - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า - โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9167
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - ฮอกไกโด - โอตารุ - คิโรโระ - โนโบริเบทสึ : โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เต็มอิ่มเพลิดเพลินกับลานสกีคิโรโระ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมทะเลสาบโทยะ - หุบเขานรกโนโบริเบทสึ - นั่งกระเช้าอุสุซัน ชมบรรยากาศหิมะขาวโพลน
พักโอตารุ 1 คืน - ซัปโปโรย่านช้อปปิ้ง 2 คืน / บุฟเฟต์ปิ้งย่าง - ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - ชาบูชาบู - ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวันฟรีเดย์ มีรถ + ไกด์พาเที่ยวทุกวัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ร้าน LETAO - งานเทศกาล OTARU SNOW STORY
 ลานสกีคิโรโระ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าชุดสกี) - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซัปโปโร - ศาลาการเก่า (ตึกแดง) - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - SAPPORO JR TOWER
 โทยะ - นั่งกระเช้าอุสุซัน - หุบเขานรกโนโบริเบทสึ - MITSUI OUTLET - ทานุกิโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่า PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฟอร์มของญี่ปุ่น - ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น 1,500 บาท ต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 5-7 วันทำการ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หลังจากออกตั๋วไปแล้ว - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 1,000.- ต่อทริป - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
Z9157
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - HOKKAIDO - SAPPORO - ASAHIKAWA : สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์สกี) - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน อาซาฮิคาว่า - เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - ชมการประดับไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดริ - ตลาดปลานิโจ - เนินพระพุทธเจ้า - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี / เมนู ชาบู - ขาปู
ไม่รวม ค่าวีซ่าและค่าบริการ เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท *ค่าบริการเป็นค่าบริการที่ต้องชำระให้กับทาง VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์สกี) - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน อาซาฮิคาว่า - เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า (อิสระอาหารค่ำ)
 สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชมด้านนอก ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - ถ่ายรูปหน้าหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ชมการประดับไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดริ
 ตลาดปลานิโจ - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9155
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,999
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - ฟุกุโอกะ - เบปปุ (อิสระ 1 วัน) : ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุจิน - ทะเลสาบคินริน - บ่อน้ำพุร้อน - ถนนมาเมะดามาชิ - ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - DUTY FREE - คาแนลซิตี้ฮากาตะ - อิสระเที่ยวเองเต็มวัน / พิเศษ พักโรงแรมออนเซ็น - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น - รวมค่ายื่นวีซ่า - ค่าลง ERFS แล้ว
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV - กรณีวีซ่าไม่ผ่าน ชอหักค่าบริการยื่นวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง ฯลฯ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า - โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุจิน - ทะเลสาบคินริน - บ่อน้ำพุร้อน - ยูมิ จิโกกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - แช่น้ำแร่ Onsen
 ถนนมาเมะดามาชิ - ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - DUTY FREE - คาแนลซิตี้ฮากาตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 หลังทานอาหารเช้า อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเอง เต็มวัน (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหาร บริการ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9142
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - HIROSHIMA - OSAKA : ปราสาทฮิเมจิ - วัดอิยามะ โฮฟุคุจิ - เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง - อะตอมมิคบอมบ์ - เกาะมิยาจิม่า - เกาะอิสึกุชิมะ - สวนริทสึริน - ตลาดปลาคุโรมง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หรือ ทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชำระเพิ่มประมาณ 2,900 บาท ต่อท่าน เดินทางโดยรถไฟ มีไกด์รับส่ง / รวมประกันโควิด - พักโรงแรม 4 ดาว
ไม่รวม ค่าวีซ่าญี่ปุ่น 1,575 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 700 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ขาเข้า และออกจากประเทศไทย ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - โกเบ - ปราสาทฮิเมจิ - วัดอิยามะ โฮฟุคุจิ - เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง - ออนเซน
 ฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - เกาะมิยาจิม่า - เกาะอิสึกุชิมะ - เกาะอิสึกุชิมะ - ออนเซน
 สวนริทสึริน - วังวนนารูโตะ - สวนอาวาจิ ฮานะซาจิกิ - โอซาก้า
 ตลาดปลาคุโรมง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หรือ ทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชำระเพิ่มประมาณ 2,900 บาท ต่อท่าน เดินทางโดยรถไฟ มีไกด์รับส่ง (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9106
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - ทัวร์ฮอกไกโด ฤดูหนาว : หุบเขานรก จิโกกุดานิ - เทศกาลไฟประดับ TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION - แช่น้ำแร่ออนเซ็น - อุทยานโมอาย (ไม่รวมค่าบำรุงสถานที่ ชำระเองบริเวณทางเข้า 300 เยน) - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ลานสกี SHIKISAI NO (ไม่รวมค่ากิจกรรม และอุปกรณ์สกีทุกชนิด) - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ -ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ - โอโดริ ปาร์ค - ช้อปปิ้งถนนทานุโคจิ / พัก Toyo Lake 1 คืน - พักย่านทานุกิโคจิ 4 ดาว 2 คืน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู, เนื้อ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และขาปู 3 ชนิด - รวมค่ายื่นวีซ่า - ค่าลง ERFS แล้ว
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มภายหลัง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้า และออกจากประเทศไทย (กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ 3 โดส) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรก จิโกกุดานิ - สวนหมีโชวะ - ทะเลสาบโทยะ - เทศกาลไฟประดับ TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 อุทยานโมอาย (ไม่รวมค่าบำรุงสถานที่ ชำระเองบริเวณทางเข้า 300 เยน) - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อาซาฮิยาม่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - AEON ASAHIKAWA
 ลานสกี SHIKISAI NO (ไม่รวมค่ากิจกรรม และอุปกรณ์สกีทุกชนิด) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ - ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต (ไม่รวมค่าเข้าส่วนการผลิต)
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ - ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า - โอโดริ ปาร์ค - ผ่าชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งถนนทานุโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9097
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - ใบไม้เปลี่ยนสี Kyushu : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ศาลเจ้าคามาโดะ หรือ ศาลเจ้าดาไซฟุ แทน - นางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) - เช็คอินเสาโทริอิกลางน้ำ - คุมาโมโตะ (ต้นกำเนิดหมีคุมะมง) - ปราสาทคุมาโมโตะ - เมืองโบราณโจซะเอ็น - สะพานแขวนโคโคโนเอะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลสาบคิริน - เปบปุ (เมืองหลวงแห่งออนเซ็น) - อุมิจิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด / รวมค่าเข้าชม) - ช้อปปิ้ง The Outlets Kitakyushu และ Aeon Mall - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ห้าง LaLaport - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน / พักโรงแรมหุ่นยนต์แห่งแรกของโลก 1 คืน - ออนเซ็น 1 คืน - พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน / ลิ้มลองอาหารมิชลิน
ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 1,575 บาท (เอกสารยื่นวีซ่ากรุณาจัดส่ง EMS ทางให้บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 วันทำการก่อนเดินทาง) - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (โปรดชำระที่สนามบินขาไป) - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็มยี่ห้อตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด - ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคามาโดะ หรือ ศาลเจ้าดาไซฟุ แทน (ใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - นางาซากิ - ซาเซะโบะ - เฮ้าส์เทนบอช (รวมค่าเข้าชม) - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (KINGDOM OF LIGHT) (อิสระอาหารค่ำ) - พักโรงแรมหุ่นยนต์แห่งแรกของโลก
 นางาซากิ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) - เช็คอินเสาโทริอิกลางน้ำ Kaichu Torii - ลิ้มลองอาหารมิชลิน - คุมาโมโตะ (ต้นกำเนิดหมีคุมะมง) - ปราสาทคุมาโมโตะ - เมืองโบราณโจซะเอ็น - พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 คุมาโมโตะ - โออิตะ - สะพานแขวนโคโคโนเอะ สะพานที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในญี่ปุ่น - ยูฟุอิน - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบคิริน - เปบปุ (เมืองหลวงแห่งออนเซ็น) - อุมิจิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด / รวมค่าเข้าชม) - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
 เบปปุ - ช้อปปิ้ง The Outlets Kitakyushu และ Aeon Mall (เปิดใหม่ล่าสุด 28 เม.ย. 2022) (อิสระอาหารเที่ยง) - ฟุกุโอกะ - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport - ช้อปปิ้งจุใจย่านเทนจิน (อิสะรอาหารค่ำ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9091
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,977
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - Coutdown ฮอกไกโด - โตเกียว : เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาวา - แช่ออนเซ็น - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ - สกีรีสอร์ทคิโรโระ - กิจกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และเครื่องเล่น) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ถ่ายรูปกันดั้ม - ตลาดปลาสึกิจิ - วัดนาริตะซัง - ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ / พักหรูใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มภายหลัง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบิน นิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส - ทัวร์เสริม : สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมบัตร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง) - ถ่ายรูปบ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาวา แช่ออนเซ็น
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - ย่านซูซูกิโนะ - ถนนคนเดิน ทานุกิโคจิ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ - ร้านขนม Le TAO - สกีรีสอร์ทคิโรโระ - กิจกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และเครื่องเล่น) - โรงงานช็อกโกแลต
 สนามบินชิโตเสะ - บินภายในสู่สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ถ่ายรูปกันดั้ม - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ดิวตี้ฟรี
 ตลาดปลาสึกิจิ - สถานีโตเกียว - ช้อปปิ้งกินซ่า (ทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ชมขบวนพาเหรด ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)
 วัดนาริตะซัง - ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด - ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ตั้งแต่ 7 ก.ย. 65 ได้รับวัคซีนครบ 3 โดส ได้แก่ Pfizer, Moderna, Novavax, AZ หรือ AZ 2 เข็ม และเข็มที่ 3 Pfizer, Moderna, Novavax หรือ Covaxin 2 เข็ม และเข็มที่ 3 Pfizer, Moderna, Novavax หรือ JJ 1 เข็ม ต้องได้รับวัคซีนอีก 1 เข็ม จะได้รับการยกเว้นแสดงผลตรวจโควิด 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z9072
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - ฮอกไกโด ฤดูหนาว : ตะลุยหิมะบนลานสกี - ชมความน่ารักของเพนกวิน - ชมไฟ Chocolate Factory - เดินเล่นคลองโอตารุ - อุทยานโมอาย - ตลาดปลานิโจ - พักย่าน Shopping ซูซูกิโนะ 2 คืน ระดับ 3 ดาว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู, เนื้อ - บุฟเฟ่ต์ขาปู 2 ชนิด / รวมค่ายื่นวีซ่า - ค่าลง ERFS แล้ว - ไม่ต้องแสดงวัคซีน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มภายหลัง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ญี่ปุ่น - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - AEON ASAHIKAWA
 ลานสกี SHIKISAI NO (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ - ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต (ไม่รวมค่าเข้าชมส่วนการผลิต) - อิสระเดินชมการประดับไฟในเมือง
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย (ไม่รวมค่าบำรุงสถานที่ 300 เยน ต่อท่าน ชำระเองบริเวณทางเข้า) - ตลาดปลานิโจ - ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า - โอโดริ ปาร์ค - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งถนนทานุโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9026
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - โตเกียว - ฟูจิ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือสนุกสนานลานสกี Fujiten - วัดอาซากุสะ - ชมปราสาทมัตสึโมโต้ - เยือน Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ - เมืองอินุยามะ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Mt. Fuji Panorama Ropeway - โอไดบะ - ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ชมหุ่นกันดั้ม - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ / ทานบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู และปิ้งย่าง Yakiniku แบบไม่อั้น
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,600 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - นากาโน่ - ชมด้านนอก ปราสาทมัตสึโมโตะ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาทฯ)
 ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - สะพาน Nakabashi Bridge - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - อินุยามะ - Inuyama walking street
 นาโกย่า - ชิซูโอกะ - ถ่ายรูปทะเลสาบฮามานาโกะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) - ช้อปปิ้งที่ FUJITAYA - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - แช่น้ำแร่ Onsen
 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 หรือ ลานสกี Fuji ten - JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สวนโออิชิปาร์ค - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ป้าย Tokyo (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9025
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - โตเกียว - ฟูจิ - ลานสกี - ดิสนีย์แลนด์ : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบฮาโกเน่ - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - ขอพรวัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ช้อปปปิ้ง Gotemba Premium Outlet / พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน - โตเกียว 1 คืน - นาริตะ 1 คืน / พิเศษ! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท ต่อท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - Gotemba Premium Outlets - แช่น้ำแร่ Onsen
 ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti (รวมค่าเข้าลานสกีรีสอร์ท และเครื่องเล่นเฉพาะ Snow Sled แผ่นสไลด์หิมะ เท่านั้น) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว) อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำตามอัธยาศัย - นาริตะ
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8971
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - TOKYO - ZAO - FUKUSHIMA - FUJI : นั่งกระเช้าภูเขาซาโอะ - ชม Snow Monster ปิศาจหิมะจูเฮียว - ลานสกีซาโอะ ออนเซ็น สกีรีสอร์ท - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี - พิธีการชงชา - สัมผัสพลังงานบวก ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ - หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ - ปราสาทสึรุกะ ณ เมืองไอสึ - เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ - ผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ - ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก - ชิมบุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - อาหารครบทุกมื้อ - นอนออนเซ็น 3 คืน - มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น)- กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่อง
 สนามบินนาริตะ (อิสระอาหารเช้า) - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - โช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - ฮาโกเนะ - ถ่ายรูป โทริอิ สีแดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ - แช่ออนเซ็น - ชิมขาปู
 พิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ (อิสระอาหารเที่ยง) - จังหวัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์
 จังหวัดมิยากิ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - จังหวัดยามากาตะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ - ลานสกีซาโอะ ออนเซ็น สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ลานสกี)
 เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - เมืองนาริตะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ - เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ - อิออน มอลล์ นาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 บริการรถบัสโรงแรม ส่งคณะสู่ สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8908
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - โอซาก้า - เกียวโต - ทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (โดยรถไฟ มีไกด์รับ-ส่ง) : ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - ปราสาทอิงะ - สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ / รวมประกันโควิด - ฟรี!! Sim 2 Fly 4 GB นาน 8 วัน มูลค่า 399 บาท - ฟรี Wifi บนรถบัส - พักโรงแรงแรม 4 ดาว - แช่น้ำแร่ออนเซน
ไม่รวม ค่าวีซ่า ชำระเพิ่มประมาณ 1575 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 700 บาท ต่อทริป - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านกิออน - ศาลเจ้ายาซากะ - แช่น้ำแร่ออนเซน
 หมู่บ้านนินจาอิงะ - ปราสาทอิงะ - วัดโทไดจิ - สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป (อิสระอาหารค่ำ)
 ตลาดปลาคุโรมง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (เดินจากที่พัก ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ มีไกด์รับ-ส่ง
 สนามบินคันไซ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ญี่ปุ่นจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีฟ้า ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดซีนโควิด, ไม่ต้องมีวัควีนพาสปอร์ต, ไม่ต้องแสดงข้อมูลว่าฉีดวัคซีนโควิดมากี่เข็ม และยี่ห้ออะไรบ้าง ท่านที่ไม่มีประวัติการฉีดว้คซีน ก็สามารถไปญี่ปุ่นได้ แต่ขากลับเข้าไทยทางสายการบิน และรัฐบาลไทยยังต้องขอตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีน ต้องฉีด 2 เข็มขึ้นไป ถ้าฉีดไม่ครบต้องตรวจ RT PCR จากญี่ปุ่นก่อนเข้าไทย
 ผู้เดินทางต้องขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-7 วันทำการ
 วันเดินทางต้องแสดงหลักฐานการตรวจ RT-PCR ผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษ
 ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องติดตั้งแอป MySos, COCOA โดยโทรศัพท์มือถือทุกท่านต้องเชื่อมต่ออินเทรอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (เนื่องจากแอปอาจต้องขอให้ผู้เดินทางแสดงตำแหน่งที่อยู่ ณ เวลานั้น)
 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องติดตั้งแอป ให้ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางไปด้วย เป็นผู้ติดตั้งแอปแทนได้
เดินทาง :
Z8906
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 - TOKYO - FUJI - KAWAGOE : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว คาวาโกเอะ - ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - วัดนาริตะซัน - เดินเล่นเมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์, โอไดบะ และชินจูกุ - แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ / บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
 จุดชมวิว ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - เมืองซาวาระ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ญี่ปุ่นจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีฟ้า ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดซีนโควิด, ไม่ต้องมีวัควีนพาสปอร์ต, ไม่ต้องแสดงข้อมูลว่าฉีดวัคซีนโควิดมากี่เข็ม และยี่ห้ออะไรบ้าง ท่านที่ไม่มีประวัติการฉีดว้คซีน ก็สามารถไปญี่ปุ่นได้ แต่ขากลับเข้าไทยทางสายการบิน และรัฐบาลไทยยังต้องขอตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีน ต้องฉีด 2 เข็มขึ้นไป ถ้าฉีดไม่ครบต้องตรวจ RT PCR จากญี่ปุ่นก่อนเข้าไทย
 ผู้เดินทางต้องขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-7 วันทำการ
 วันเดินทางต้องแสดงหลักฐานการตรวจ RT-PCR ผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษ
 ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องติดตั้งแอป MySos, COCOA โดยโทรศัพท์มือถือทุกท่านต้องเชื่อมต่ออินเทรอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (เนื่องจากแอปอาจต้องขอให้ผู้เดินทางแสดงตำแหน่งที่อยู่ ณ เวลานั้น)
 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องติดตั้งแอป ให้ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางไปด้วย เป็นผู้ติดตั้งแอปแทนได้
เดินทาง :
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022, โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนมกราคม 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนเมษายน 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2565 / 2022เดือนกันยายน 2566
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP