สายการบินนกแอร์
  
สายการบินนกแอร์
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 26 ส.ค. 2557   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8300
06:05
07:15
16ก.ย57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8302
07:00
08:10
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8302
06:50
08:00
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8308
10:35
11:45
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8310
10:35
11:45
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8310
11:30
12:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8314
13:50
15:00
15ก.ย57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8316
14:20
15:30
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8316
14:30
15:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8318
16:30
17:40
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8320
16:50
18:00
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8320
18:05
19:15
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8326
20:15
21:25
01ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX)- กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8301
07:45
08:50
16ก.ย57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8303
08:40
09:45
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8303
08:30
09:35
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8309
12:15
13:20
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8311
12:15
13:20
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8311
13:10
14:15
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8315
15:30
16:35
15ก.ย57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8321
18:50
19:55
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8321
19:45
20:50
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8317
19:40
20:45
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8317
19:10
20:15
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8325
20:40
21:45
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8327
21:55
23:00
01ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - Chiang Rai (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8714
07:30
08:45
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8712
09:30
12:45
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8716
11:05
12:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8716
11:15
12:30
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8718
13:10
14:25
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
วันนี้-14ก.ย57
ทุกวัน
DD8722
17:05
18:20
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8726
18:30
19:45
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8726
18:10
19:25
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8728
19:10
20:25
26ต.ค57-31ธ.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD

Chiang Rai (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8715
09:15
10:30
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8713
11:15
12:30
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8717
12:55
14:10
วันนี้-30ก.ย57
ทุกวัน
DD8717
13:10
14:25
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8717
13:00
14:15
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8719
14:55
16:10
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
วันนี้-14ก.ย57
ทุกวัน
DD8723
18:50
20:05
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8727
20:15
21:25
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8727
19:55
21:10
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8729
20:55
21:10
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8400
06:30
07:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8400
06:20
07:10
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8404
08:00
09:05
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8410
13:40
14:30
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8410
13:20
14:10
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8420
21:15
22:05
วันนี้-14ก.ย57
ทุกวัน
DD8420
20:35
21:25
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8414
20:35
21:25
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8401
08:00
08:50
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8401
07:50
08:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8405
09:35
10:40
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8407
14:40
15:30
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8411
15:05
15:55
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8421
22:35
23:25
วันนี้-14ก.ย57
ทุกวัน
DD8421
21:55
22:45
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8415
21:55
22:45
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8818
10:10
11:45
วันนี้-15ก.ย57
ทุกวัน
DD8818
10:20
11:45
16ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8818
10:10
11:45
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8822
14:40
16:10
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8832
19:25
21:00
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8832
19:30
21:05
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8819
12:15
13:50
วันนี้-15ก.ย57
ทุกวัน
DD8819
12:15
13:40
16ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8819
12:15
13:50
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8823
16:40
18:10
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8833
21:30
23:05
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8833
21:35
23:10
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา
DD8004
14:20
15:40
วันนี้-24ต.ค57
จ,พ,ศ,อา
DD8004
12:45
14:10
26ต.ค57-28มี.ค14
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
จ,พ,ศ,อา
DD8005
16:10
17:30
วันนี้-24ต.ค57
จ,พ,ศ,อา
DD8005
14:40
16:00
26ต.ค57-28มี.ค14
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8116
09:40
10:50
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8116
09:15
10:30
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8122
12:45
14:00
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8126
16:10
17:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8126
16:00
17:15
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8117
11:20
12:30
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8117
11:00
12:15
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD8123
14:30
15:40
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8127
17:50
18:55
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD8127
17:45
19:00
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9204
07:05
08:10
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9204
07:30
08:35
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9202
10:15
11:20
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9212
14:00
15:05
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9214
15:25
16:30
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9218
19:15
20:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9218
20:05
21:10
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9231
06:00
07:00
วันนี้-30ก.ย57
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9205
09:05
10:05
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9213
15:35
16:35
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9215
17:00
18:00
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9219
20:50
21:50
30ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9219
21:40
22:40
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TGFD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9310
06:05
07:10
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9314
11:00
12:05
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9316
13:20

14:25

วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9324
15:00
16:05
26ต.ค57-31ธ.ค57
ทุกวัน
DD9318
18:10
19:15
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9320
20:05
21:10
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9320
19:40
20:45
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9311
07:40
08:40
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9313
09:00
10:00
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9313
09:05
10:05
26ต.ค-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9315
12:35
13:35
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:45
26ต.ค-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9317
14:55
15:55
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9325
16:35
17:35
26ต.ค57-31ธ.ค57
ทุกวัน
DD9319
19:45
20:45
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9321
21:55
22:55
30ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9321
21:15
22:15
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9514
10:20
11:30
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9514
10:05
11:15
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9515
12:00
13:05
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9515
11:45
12:55
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9410
19:55
21:05
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9410
19:45
20:55
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9411
21:30
22:35
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9411
21:25
22:35
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9114
06:05
07:05
วันนี้-15ก.ย57
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
16ก.ย57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9118
20:40
21:55
01ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: HPY | 5E

ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9115
07:45
08:40
วันนี้-15ก.ย57
ทุกวัน
DD9115
07:55
09:10
16ก.ย57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9119
22:25
23:40
01ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: HPY | 5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9704
09:15
10:30
16ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9704
09:40
10:55
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9708
13:00
14:15
วันนี้-30ก.ย57
ทุกวัน
DD9708
18:00
19:15
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9708
14:20
15:35
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9705
11:00
12:15
16ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9705
11:25
12:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD9709
15:05
16:20
วันนี้-30ก.ย57
ทุกวัน
DD9709
19:45
21:00
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD9709
16:05
17:20
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7100
07:30
08:55
01ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7106
10:30
11:50
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7106
10:40
12:05
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7108
13:10
14:35
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7110
14:20
15:45
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7112
15:25
16:50
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7114
18:00
19:25
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7116
20:25
21:50
01ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7103
07:55
09:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7103
08:00
09:25
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7101
09:25
10:50
01ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7107
12:25
13:50
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7107
12:35
14:00
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7109
15:05
16:30
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7111
16:15
17:40
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7113
17:20
18:45
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7113
17:30
19:00
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7115
20:05
21:30
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7117
22:20
23:45
วันนี้-25ต.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7808
09:15
10:25
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7810
14:05
15:15
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7810
14:10
15:15
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7814
16:00
17:10
01ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7824
17:05
18:15
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7818
19:50
20:50
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7818
19:30
20:40
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7809
10:55
12:05
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7811
15:45
16:55
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7815
17:40
18:50
01ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7825
18:45
19:55
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7819
21:20
22:25
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7819
21:10
22:20
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7502
09:30
10:50
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7504
09:50
11:10
26ต.ค-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7510
11:20
12:45
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7510
11:20
12:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7506
13:35
14:55
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7514
15:05
16:25
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7514
15:15
16:35
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7505
12:05
13:25
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7511
13:20
14:40
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7511
13:10
14:30
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7515
17:00
18:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7515
17:10
18:30
26ต.ค57-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | OX | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7208
06:10
07:20
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7204
07:30
08:40
26ต.ค57-31ธ.ค57
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:30
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7212
12:40
13:50
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7212
12:35
13:45
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7216
16:25
17:35
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7216
15:50
17:00
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7220
19:45
20:55
วันนี้-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7209
07:50
09:00
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7205
09:10
10:20
26ต.ค57-31ธ.ค57
ทุกวัน
DD7211
11:00
12:10
วันนี้-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7213
14:20
15:30
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7213
14:15
15:20
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7217
18:10
19:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7217
18:00
19:10
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7221
21:25
22:35
วันนี้-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7400
07:10
08:30
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7400
07:20
08:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7406
10:40
12:00
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7406
09:55
11:55
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7410
16:00
17:20
วันนี้-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7401
09:00
10:20
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7407
12:30
13:50
15ก.ย57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7407
11:45
13:05
26ต.ค57-28มี.ค57
ทุกวัน
DD7411
17:50
19:10
วันนี้-28มี.ค57
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ระนอง (UNN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7312
06:05
07:35
วันนี้-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7312
06:05
07:40
26ต.ค57-28มี.ค58
ทุกวัน
DD7318
18:00
19:30
วันนี้-30ก.ย57
ทุกวัน
DD7318
16:30
18:05
01ต.ค57-28มี.ค58
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

ระนอง (UNN) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7313
08:00
09:30
01ต.ค57-25ต.ค57
ทุกวัน
DD7313
08:10
09:40
26ต.ค57-28มี.ค58
ทุกวัน
DD7319
20:05
21:40
วันนี้-30ก.ย57
ทุกวัน
DD7319
18:35
20:10
01ต.ค57-28มี.ค58
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

เชียงใหม่ (CNX)- แม่ฮ่องสอน (HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8202
11:05
11:40
วันนี้-27ต.ค
ทุกวัน
DD8208
15:05
15:40
วันนี้-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: KND

แม่ฮ่องสอน (HGN) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8203
12:15
12:50
วันนี้-27ต.ค
ทุกวัน
DD8209
16:10
16:45
วันนี้-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: KND

เชียงใหม่ (CNX)- อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8610
07:25
08:45
วันนี้-27ต.ค
จ,ศ,อา
DD955
11:20
12:40
วันนี้-27ต.ค
ทุกวัน
DD8624
17:50
19:10
วันนี้-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8611
09:15
10:35
วันนี้-27ต.ค
จ,ศ,อา
DD956
13:00
14:20
วันนี้-27ต.ค
ทุกวัน
DD8625
19:40
21:00
วันนี้-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน นกแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794