สายการบินนกแอร์
  
สายการบินนกแอร์
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 28 ก.ค. 2555   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8300
06:05
07:15
1ก.ย-27ต.ค
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8318
16:30
17:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8324
18:50
20:00
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8336
19:55
21:05
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX)- กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8301
07:45
08:50
1ก.ย-27ต.ค
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8325
20:20
21:35
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8327
21:35
22:40
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - Chiang Rai (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8714
09:05
10:20
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8714
09:50
11:05
01ก.ย-14ต.ค
ทุกวัน
DD8714
09:20
10:25
15ต.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8722
15:25
16:40
28ก.ค-31ก.ค
ทุกวัน
DD8722
15:55
17:10
01ส.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8722
16:00
17:15
01ก.ย-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD

Chiang Rai (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8715
10:50
12:30
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8715
11:35
12:30
01ก.ย-14ต.ค
ทุกวัน
DD8715
11:05
12:30
15ต.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8723
17:10
18:25
28ก.ค-31ก.ค
ทุกวัน
DD8723
17:40
18:55
01ส.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8723
17:45
19:00
01ก.ย-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8400
06:20
07:10
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8400
06:20
07:30
01ก.ย-27ต.ค
M,W,F,Su
DD8404
08:30
09:40
28ก.ค-27ต.ค
T,Th,S
DD8408
11:40
12:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8420
20:05
20:55
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8420
18:20
19:30
01ก.ย-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8401
07:40
08:30
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8401
08:00
09:10
01ก.ย-27ต.ค
M,W,F,Su
DD8405
10:00
11:10
28ก.ค-27ต.ค
T,Th,S
DD8409
13:10
14:20
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8421
21:25
22:15
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD8421
20:00
21:10
01ก.ย-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8818
07:30
09:05
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8830
12:40
14:15
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8832
17:40
19:15
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8819
09:25
11:00
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8831
14:35
16:10
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8833
19:35
21:10
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
T,Th,S
DD8004
14:50
16:15
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
T,Th,S
DD8005
16:35
18:00
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8116
09:20
10:35
28ก.ค-27ต.ค
M,W,F,Su
DD8118
11:50
13:05
28ก.ค-31ส.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8117
10:55
12:10
28ก.ค-27ต.ค
M,W,F,Su
DD8119
16:00
17:15
28ก.ค-31ส.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9202
09:50
10:55
28ก.ค-14ต.ค
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9218
18:50
19:55
28ก.ค-14ต.ค
ทุกวัน
DD9218
19:30
20:35
15ต.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9203
11:25
12:25
28ก.ค-14ต.ค
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9219
20:25
21:25
28ก.ค-14ต.ค
ทุกวัน
DD9219
21:05
22:05
15ต.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TGFD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9310
06:05
07:10
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9314
11:10
12:15
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9318
18:20
19:45
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9311
07:40
08:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:45
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9319
20:15
21:15
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9514
09:00
10:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9520
17:20
19:00
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9515
11:10
12:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD9521
19:30
21:10
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9402
06:00
07:10
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD9402
06:00
07:30
01ก.ย-27ต.ค
ทุกวัน
DD9406
13:20
14:50
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9403
07:40
08:50
28ก.ค-31ส.ค
ทุกวัน
DD9403
08:00
09:30
01ก.ย-27ต.ค
ทุกวัน
DD9407
15:20
16:50
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
28ก.ค-27ต.ค
M,W,F,Su
DD9128
17:50
19:05
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: HPY | 5E

ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9115
07:45
09:00
28ก.ค-27ต.ค
M,W,F,Su
DD9129
19:25
20:40
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: HPY | 5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9704
11:45
13:00
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9705
13:20
14:35
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
01ก.ย-14ต.ค
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7110
13:10
14:35
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7112
15:25
16:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7114
17:15
18:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7116
19:50
21:15
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7103
08:25
09:50
01ก.ย-14ต.ค
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7111
15:05
16:30
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7113
17:05
18:30
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7115
19:15
20:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7117
21:10
22:35
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7808
09:15
10:25
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7810
14:15
15:25
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7814
17:35
18:45
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7809
10:55
12:05
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7811
15:55
17:05
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7815
19:15
20:25
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7502
09:30
10:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7506
13:35
14:55
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | OX | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7208
06:10
07:20
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7212
12:50
14:00
01ก.ย-14ต.ค
ทุกวัน
DD7212
12:55
14:05
15ต.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7220
19:20
20:30
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7209
07:50
09:00
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7213
14:30
15:10
01ก.ย-14ต.ค
ทุกวัน
DD7213
14:35
15:40
15ต.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7221
21:00
22:10
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7400
07:30
08:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7410
15:10
16:30
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD7411
17:00
18:20
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

เชียงใหม่ (CNX)- แม่ฮ่องสอน (HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8202
11:05
11:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8208
15:05
15:40
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: KND

แม่ฮ่องสอน (HGN) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8203
12:15
12:50
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8209
16:10
16:45
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: KND

เชียงใหม่ (CNX)- อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8610
07:25
08:45
28ก.ค-27ต.ค
จ,ศ,อา
DD955
11:20
12:40
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8624
17:50
19:10
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8611
09:15
10:35
28ก.ค-27ต.ค
จ,ศ,อา
DD956
13:00
14:20
28ก.ค-27ต.ค
ทุกวัน
DD8625
19:40
21:00
28ก.ค-27ต.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

เชียงใหม่ (CNX)- แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา
DD8247
14:50
15:40
28ก.ค-31ส.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

แม่สอด (MAQ) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา
DD8246
13:30
14:20
28ก.ค-31ส.ค
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน นกแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  โทรสำนักงานใหญ่ +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน +66(0) 85 364 2449 (Line: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ sale.bkk@etravelway.com
  เฟสบุ๊ค facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2014 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วี. อาร์. เอเยนซี จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/03374