สายการบินนกแอร์
  
สายการบินนกแอร์
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 28 ธ.ค. 2558   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8300
06:05
07:15
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8302
06:50
08:00
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8302
07:00
08:10
27มี.ค59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8308
10:35
11:45
27มี.ค59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
วันนี้-19ต.ค.59
ทุกวัน
DD8314
13:40
14:50
วันนี้-30ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8314
13:40
14:50
01ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8316
14:30
15:40
วันนี้-30ธ.ค.58
เฉพาะพฤ
DD8316
13:10
14:20
31ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8316
14:30
15:40
01ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8316
14:20
15:30
27มี.ค.59-29ต.ค.59
พฤ
DD8318
16:30
17:40
23ธ.ค.58-30ธ.ค.58
เฉพาะพฤ
DD8318
16:25
17:30
31ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8318
16:30
17:40
01ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
วันนี้-30ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
01ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8326
20:25
21:35
01ม.ค59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8326
20:15
21:25
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX)- กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8301
07:45
08:50
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8303
08:30
09:35
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD8303
09:25
10:30
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD8303
08:30
09:35
10ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8303
08:40
09:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8309
12:15
13:20
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8315
15:25
16:30
วันนี้-26มี.ค.59
เฉพาะพฤ
DD8317
17:40
18:45
31ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
วันนี้-30ธ.ค.58
เฉพาะพฤ
DD8319
18:00
19:05
31ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
01ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8317
19:15
20:15
วันนี้-30ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8317
19:15
20:15
01ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8317
19:40
20:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8325
20:40
21:45
วันนี้-30ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8325
20:40
21:45
01ก.พ.-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8327
22:10
23:20
01ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8327
21:55
23:00
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8714
07:30
08:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8716
11:25
12:35
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD8716
12:00
13:15
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD8716
11:25
12:35
10ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8716
09:25
10:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8718
14:15
15:30
01ม.ค.-08ม.ค.59
ทุกวัน
DD8718
15:15
16:30
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD8718
14:15
15:30
10ม.ค59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8718
13:10
14:25
27มี.ค59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
วันนี้-08ม.ค.59
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
10ม.ค.-29ต.ค.59
เฉพาะ ส
DD8722
17:00
18:15
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD8726
19:45
21:00
วันนี้-31ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8726
19:45
21:00
01ก.พ.59-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8715
09:15
10:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8717
13:05
14:15
วันนี้-08ม.ค.59
ทุกวัน
DD8717
13:05
14:15
10ม.ค.-26มี.ค.59
เฉพาะ ส
DD8717
14:15
15:30
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD8717
11:50
13:05
27มี.ค59-ต.ค.59
ทุกวัน
DD8719
16:00
17:15
01ม.ค.59-08ม.ค.59
ทุกวัน
DD8719
16:00
17:15
10ม.ค.59-26มี.ค.59
เฉพาะ ส
DD8719
17:00
18:15
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD8719
14:55
16:10
27มี.ค.59-ต.ค.59
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
วันนี้-ต.ค.59
ทุกวัน
DD8727
21:30
22:45
วันนี้-31ธ.ค.58
ทุกวัน
DD8727
21:30
22:45

01ก.พ59-26มี.ค.59

จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8400
06:30
07:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8406
13:25
14:10
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8406
13:40
14:30
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8414
17:15
18:05
01ม.ค59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8414
19:50
20:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8401
07:50
08:40
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8401
08:00
08:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8407
14:40
15:25
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8407
15:05
15:55
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8415
19:35
20:25
01ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8415
21:30
22:20
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8818
08:45
10:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8820
10:35
11:50
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8820
10:40
11:55
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8824
12:45
14:10
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8824
12:10
13:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8826
17:30
19:00
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8826
16:55
18:30
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8819
10:35
11:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8821
12:20
13:40
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8821
12:25
13:40
27มี.ค59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8825
15:25
16:50
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8825
14:50
16:25
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8827
19:30
21:15
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8827
19:05
20:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8002
09:30
10:45
01ก.พ.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8004
12:55
14:10
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8004
13:00
14:15
27มี.ค59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8003
11:15
12:30
01ก.พ.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8005
14:40
16:00
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8005
15:35
16:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8116
09:40
10:50
วันนี้-29ต.ค.59
อ,พฤ,ส
DD8122
12:20
13:30
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8122
11:00
12:10
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8124
14:00
15:10
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8126
16:10
17:20
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8126
16:10
17:15
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8117
11:20
12:25
วันนี้-29ต.ค.59
อ,พฤ,ส
DD8123
14:00
15:10
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8123
12:40
13:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD8125
15:40
16:50
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8127
17:50
19:00
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD8127
17:45
18:55
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9200
05:55
07:00
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9200
05:50
06:55
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9204
08:20
09:15
27มี.ค59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9202
10:15
11:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD9210
13:20
14:25
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
10ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9212
14:05
15:05
01ก.พ.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9212
14:00
15:05
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9214
15:25
16:30
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD9214
16:00
17:05
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD9214
15:25
16:30
10ม.ค.-26มี.ค.59**
ทุกวัน
DD9214
15:50
16:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9218
20:05
21:05
วันนี้-03ม.ค59
พฤ,ศ,ส,อา
DD9218
20:05
21:05
07ม.ค59-31ม.ค.59
ทุกวัน
DD9218
20:05
21:05
01ก.พ.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9218
20:05
21:10
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD9201
08:10
09:10
09ม.ค. 59
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
10ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9205
09:45
10:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9203
11:55
12:55
วันนี้-8ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD9203
12:50
13:50
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD9203
11:55
12:55
10ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
27มี.ค59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
วันนี้-8ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD9211
15:00
16:00
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
10ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9213
15:35
16:35
01ก.พ.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9215
17:05
18:05
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9215
17:15
18:10
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9219
21:35
22:35
วันนี้-03ม.ค.59
พฤ,ศ,ส,อา
DD9219
21:35
22:35
07ม.ค.59-31ม.ค.59
ทุกวัน
DD9219
21:35
22:35
01ก.พ.-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9219
21:50
22:50
27มี.ค59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TGFD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
เฉพาะ ส
DD9310
06:05
07:10
02ม.ค.59
ทุกวัน
DD9310
06:05
07:10
01ก.พ.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9314
11:15
12:15
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9314
11:40
12:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9316
13:20
14:25
01ก.พ.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9324
15:00
16:05
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9324
15:30
16:30
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9320
19:40
20:45
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9320
19:30
20:35
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
เฉพาะ ส
DD9311
07:40
08:40
02ม.ค.59
ทุกวัน
DD9311
07:40
08:40
01ก.พ.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9313
09:00
10:05
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9313
09:00
10:00
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:45
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9315
13:25
14:25
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9317
14:55
15:55
01ก.พ.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9325
16:40
17:40
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9325
17:00
18:00
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9321
21:15
22:15
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9321
21:05
22:05
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9514
10:05
11:15
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9514
10:20
11:30
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9520
19:05
20:15
วันนี้-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9515
11:45
12:55
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9515
12:00
13:10
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9521
20:45
21:50
วันนี้-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9402
08:00
09:10
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9402
08:05
09:15
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9406
13:00
14:25
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9406
12:45
13:55
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9410
19:05
20:15
วันนี้-26มี.ค.59-
ทุกวัน
DD9410
18:30
19:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9403
09:40
10:50
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9403
09:45
10:55
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9407
15:10
16:35
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9407
14:25
15:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9411
20:45
21:55
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9411
20:35
21:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9114
05:40
06:45
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จ,พ,ศ,อา
DD9116
12:20
13:30
วันนี้-25มี.ค.59
ทุกวัน
DD9116
11:00
12:05
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9118
18:40
19:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9118
19:30
20:30
วันนี้-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: HPY | 5E

ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9115
07:15
08:15
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9115
07:55
09:10
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จ,พ,ศ,อา
DD9117
14:00
15:10
วันนี้-25มี.ค.59
ทุกวัน
DD9117
12:35
13:35
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9119
21:00
21:55
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9119
20:20
21:30
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: HPY | 5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9704
08:40
09:50
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD9704
06:10
07:15
27มี.ค.59-29ต.ค.59
xอ,พ
DD9708
14:10
15:20
01ก.พ.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9712
17:40
18:50
วันนี้-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9705
07:45
08:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9705
10:25
11:35
วันนี้-26มี.ค.59
xอ,พ
DD9709
15:50
16:55
01ก.พ.59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD9709
16:00
17:10
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD9713
19:30
20:45
วันนี้-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7106
10:40
12:05
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7106
10:25
11:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7108
13:10
14:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7112
15:25
16:50
วันนี้-8ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD7112
16:10
17:35
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD7112
15:25
16:50
10ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7114
18:00
19:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7116
19:15
20:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
เฉพาะ ศ,ส
DD7116
20:35
22:00
01ม.ค.59-02ม.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7103
07:55
09:20
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7103
08:00
09:25
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD7103
08:10
09:35
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD7103
08:00
09:25
09ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD7105
12:15
13:40
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
09ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7107
12:35
14:00
วันนี้-08ม.ค.59
ทุกวัน
DD7107
12:35
14:00
10ม.ค.-26มี.ค.59-
เฉพาะ ส
DD7107
13:55
15:20
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD7107
12:25
13:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7109
15:05
16:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7113
17:30
18:55
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7113
17:20
18:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7115
19:55
21:20
วันนี้-08ม.ค.59
เฉพาะ ส
DD7115
20:25
21:50
09ม.ค.59
ทุกวัน
DD7115
19:55
21:20
10ม.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7117
21:10
22:35
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ศ,ส
DD7117
22:30
23:45
01ม.ค.59-02ม.ค.59
ทุกวัน
DD7117
22:30
23:45
01ก.พ.59-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7808
09:15
10:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7810
14:10
15:15
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7810
14:05
15:15
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7814
15:50
17:00
01ก.พ.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7814
16:00
17:10
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7824
17:05
18:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7818
19:30
20:40
01ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7818
20:15
21:25
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7809
10:55
12:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7811
15:45
16:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7815
17:30
18:40
01ก.พ.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7815
17:40
18:50
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7825
19:15
20:25
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7825
18:45
19:55
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7819
21:15
22:25
01ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7819
22:20
23:30
27มี.ค.59-29ต.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7500
05:40
07:00
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7510
06:10
07:30
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7502
09:30
10:50
วันนี้-29ต.ค.59
**ทุกวัน
DD7504
09:50
11:10
01กพ.-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7504
11:25
12:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7512
11:00
12:20
วันนี้-31ธ.ค.58
พฤ,ศ,ส,อา
DD7512
11:00
12:20
01ม.ค.59-24มค.59
ทุกวัน
DD7512
11:00
12:20
28ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7506
13:35
14:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7514
15:15
16:35
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7514
15:05
16:25
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7520
17:35
18:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7524
20:45
22:00
01ก.พ.59-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7521
06:10
07:30
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7521
06:25
07:45
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7511
08:10
09:30
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7501
07:50
09:15
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7505
12:05
13:20
01ก.พ.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7505
13:20
14:40
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7513
12:55
14:15
วันนี้-03ม.ค.59
พฤ,ศ,ส,อา
DD7513
12:55
14:15
07ม.ค.59-24ม.ค.59
*ทุกวัน
DD7513
12:55
14:15
28ม.ค.59-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7515
17:10
18:30
วันนี้-26มี.ค.59
ทุกวัน
DD7515
17:00
18:20
27มี.ค.59-29ต.ค.59
ทุกวัน
DD7525
22:45
00:05
01ก.พ.59-26มี.ค.59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | OX | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7208
06:20
07:25
วันนี้-03ม.ค59
ศ,ส,อา
DD7208
06:20
07:25
08ม.ค59-31ม.ค59
ทุกวัน
DD7208
06:20
07:25
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7208
06:20
07:20
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:25
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:30
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7212
12:35
13:40
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7212
12:40
13:50
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7216
16:00
17:10
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7216
16:25
17:35
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7220
19:45
20:50
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7220
19:45
20:55
27มี.ค59-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7209
07:55
09:00
วันนี้-03ม.ค59
ศ,ส,อา
DD7209
07:55
09:00
08ม.ค59-31ม.ค59
ทุกวัน
DD7209
07:55
09:00
01ก.พ59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7211
10:55
12:05
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7211
11:00
12:10
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7213
14:10
15:20
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7213
14:20
15:30
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7217
18:00
19:10
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7217
18:10
19:20
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7221
21:20
22:25
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7221
21:25
22:35
27มี.ค59-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7400
07:20
08:40
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7400
07:20
08:35
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7406
09:55
11:15
วันนี้-03ม.ค59
อ,พ
DD7406
09:55
11:15
05ม.ค59-06ม.ค59
ศ,ส,อา
DD7406
09:55
11:15
08ม.ค59-31ม.ค59
ทุกวัน
DD7406
09:55
11:15
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7406
11:10
12:25
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7410
16:00
17:20
วันนี้-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7401
09:05
10:20
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7407
11:45
13:05
วันนี้-03ม.ค59
อ,พ
DD7407
11:45
13:05
05ม.ค59-06ม.ค59
ศ,ส,อา
DD7407
11:45
13:05
08ม.ค59-31ม.ค59
ทุกวัน
DD7407
11:45
13:05
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7407
12:55
14:10
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7411
17:55
19:15
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7411
18:05
19:25
27มี.ค59-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ระนอง (UNN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7312
06:00
07:25
วันนี้-31ธ.ค58
ทุกวัน
DD7312
05:45
07:10
01ม.ค59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7312
08:00
09:25
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7318
17:05
18:30
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7318
16:45
18:10
27มี.ค59-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

ระนอง (UNN) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7313
07:55
09:25
วันนี้-31ม.ค59
ทุกวัน
DD7313
07:40
09:10
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7313
10:15
11:40
27มี.ค59-29ต.ค59
ทุกวัน
DD7319
19:00
20:35
วันนี้-26มี.ค59
ทุกวัน
DD7319
18:45
20:10
27มี.ค59-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  5E

เชียงใหม่ (CNX)- อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8624
16:20
17:15
วันนี้-30ธ.ค58
พฤ
DD8624
14:50
15:45
31ธ.ค58
ทุกวัน
DD8624
16:20
17:15
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD8624
16:10
17:10
27มี.ค59-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8625
17:45
18:40
วันนี้-30Dec16
พฤ
DD8625
16:15
17:10
31ธ.ค58
ทุกวัน
DD8625
17:45
18:40
01ก.พ59-26มี.ค59
ทุกวัน
DD8625
18:10
19:10
27มี.ค59-29ต.ค59
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: 5E

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน นกแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794