สายการบินนกแอร์
  
สายการบินนกแอร์
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 25 มี.ค. 2017   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8302
07:00
08:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8316
14:20
15:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8318
16:30
17:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
วันนี้-30ก.ย.60
         
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8303
08:40
09:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8317
16:10
17:20
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8325
20:40
21:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8327
21:55
23:00
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8714
07:20
08:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8718
13:10
14:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8715
09:20
10:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8719
15:00
16:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8400
06:30
07:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8404
10:40
11:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8406
13:40
14:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8414
17:40
18:40
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8401
07:55
08:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8405
12:40
13:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8407
15:00
15:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8415
19:10
20:20
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:| FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8818
08:45
10:05
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8824
12:10
13:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8826
16:55
18:30
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8819
10:35
11:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8825
14:50
16:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8827
19:05
20:40
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8002
09:30
10:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8004
13:00
14:15
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8003
12:05
13:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8005
15:15
16:30
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8116
09:40
10:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8122
11:00
12:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8124
14:30
15:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8126
16:10
17:15
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8117
11:20
12:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8123
12:40
13:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8125
16:50
18:00
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8127
17:45
18:55
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9202
10:00
11:05
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9214
15:25
16:35
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9215
17:05
18:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9314
11:40
12:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9316
13:20
14:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9324
15:30
16:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9313
09:00
10:00
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9315
13:25
14:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9317
14:55
15:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9325
17:00
18:00
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9806
06:30
07:20
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9814
11:05
11:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9820
18:40
19:35
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9514
10:20
11:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9520
17:15
18:25
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9807
07:50
08:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9815
12:20
13:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9821
20:25
21:20
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: SL | FD

นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9515
12:00
13:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9521
18:55
20:05
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9402
08:05
09:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9406
12:45
13:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9410
18:30
19:35
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้ FD

สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9403
09:45
10:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9407
14:30
15:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9411
20:05
21:10
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9118
18:40
19:50
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9115
07:55
09:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9119
20:35
21:45
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9704
06:05
07:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9708
14:10
15:20
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9705
07:40
08:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9709
15:40
16:50
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7108
13:10
14:35
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7112
15:25
16:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7114
17:05
18:35
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7103
07:55
09:20
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7109
15:05
16:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7113
17:20
18:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7115
19:20
20:45
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7808
09:10
10:20
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7810
14:05
15:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7814
16:00
17:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7818
19:15
20:25
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7809
10:55
12:05
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7811
15:45
16:55
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7815
17:40
18:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7819
20:55
22:05
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7500
05:40
07:00
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7512
10:15
11:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7504
11:25
12:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7514
15:05
16:25
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7520
16:50
18:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7524
20:35
22:00
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7501
07:50
09:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7513
12:45
14:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7505
13:20
14:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7515
17:00
18:20
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7208
06:10
07:20
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7212
12:40
13:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7216
16:25
17:35
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7209
07:50
09:00
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7211
11:00
12:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7213
14:20
15:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7217
18:10
19:20
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7400
07:30
08:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7410
16:00
17:20
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:FD | SL

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7411
18:05
19:25
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7910
10:05
11:25
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ระนอง (UNN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7312
06:05
07:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7318
16:45
18:10
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7911
12:10
13:30
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD | SL

ระนอง (UNN) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7313
08:00
09:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7319
18:45
20:10
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - บุรีรัมย์ (BFV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9602
06:05
07:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9608
14:20
15:25
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

 

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ชุมพร (CJM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7610
05:45
06:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7618
17:40
18:40
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ลำปาง (LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8506
08:30
09:45
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8510
12:10
13:35
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8522
17:30
18:45
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

เชียงใหม่ (CNX) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8610
06:05
07:10
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8620
12:15
13:15
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8624
15:20
16:30
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE

 

บุรีรัมย์ (BFV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD9603
07:40
08:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD9609
16:00
17:05
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

 

ชุมพร (CJM) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD7611
07:15
08:20
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD7619
19:00
20:15
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

ลำปาง (LPT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8507
10:15
11:30
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8511
14:35
16:00
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8523
19:15
20:25
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

 

อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
DD8611
07:40
08:50
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8621
13:40
14:40
วันนี้-30ก.ย.60
ทุกวัน
DD8625
18:00
19:10
วันนี้-30ก.ย.60
จองตั๋วนกแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | SL | WE

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน นกแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794