สายการบินนกแอร์
สายการบินนกแอร์
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ Update 06 Apr 2020   
Bangkok DonMueang(DMK) - Chiang Mai(CNX)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8300 06:05 07:15 25Oct20-27Mar21
Today DD8302 06:50 08:00 25Oct20-27Mar21
Today DD8302 07:00 08:10 Today-24Oct20
Today DD8306 09:05 10:15 Today-24Oct20
Today DD8306 09:05 10:20 25Oct20-27Mar21
Today DD8310 10:40 11:55 25Oct20-27Mar21
Today DD8308 11:10 12:20 Today-24Oct20
Today DD8312 12:40 13:50 25Oct20-27Mar21
Today DD8314 13:40 14:50 25Oct20-27Mar21
T,Th,S,Su DD8316 14:20 15:35 Today-28Apr21
Today DD8316 14:30 15:50 25Oct20-27Mar21
Today DD8316 14:20 15:35 01May-24Oct20
Today DD8318 16:30 17:40 Today-24Oct20
Today DD8318 16:30 17:50 25Oct20-27Mar21
Today DD8324 19:00 20:10 Today-24Oct20
Today DD8324 19:40 20:50 25Oct20-27Mar21
Today DD8326 20:15 21:25 Today-24Oct20
Today DD8326 20:55 22:00 25Oct20-27Mar21
         
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Chiang Mai(CNX) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
T,Th,S DD8333 06:05 07:30 27Oct20-27Mar20
Today DD8301 07:45 08:50 25Oct20-27Mar21
Today DD8303 08:30 09:35 25Oct20-27Mar21
Today DD8303 08:40 09:45 Today-24Oct20
Today DD8307 10:45 11:50 Today-24Oct20
Today DD8307 10:50 11:55 25Oct20-27Mar21
Today DD8311 12:30 13:40 25Oct20-27Mar21
Today DD8309 12:55 14:10 Today-24Oct20
Today DD8313 14:25 15:30 Today-24Oct20
Today DD8315 15:25 16:30 25Oct20-27Mar21
T,Th,S,Su DD8317 16:15 17:20 Today-24Oct20
T,Th,S,Su DD8317 16:15 17:30 25Oct20-27Mar21
Today DD8319 18:10 19:15 Today-24Oct20
Today DD8319 18:20 19:20 25Oct20-27Mar21
Today DD8325 20:40 21:45 Today-24Oct20
Today DD8325 21:20 22:25 25Oct20-27Mar21
Today DD8325 21:55 23:00 Today-24Oct20
M,W,F DD8317 22:10 23:30 01May-23Oct20
Today DD8317 22:30 23:30 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Chiang Rai(CEI)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8714 07:20 08:35 Today-24Oct20
Today DD8714 07:30 08:45 25Oct20-27Mar21
Today DD8716 11:50 13:10 25Oct20-27Mar21
Today DD8718 13:10 14:25 Today-24Oct20
Today DD8718 14:15 15:40 25Oct20-27Mar21
Today DD8722 16:40 17:55 Today-24Oct20
Today DD8722 17:00 18:25 25Oct20-27Mar21
Today DD8726 19:45 21:00 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: SL | FD
Chiang Rai(CEI) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8715 09:05 10:30 Today-24Oct20
Today DD8715 09:15 10:30 25Oct20-27Mar21
Today DD8717 13:40 15:15 25Oct20-27Mar21
Today DD8719 14:55 16:10 Today-24Oct201
Today DD8719 16:10 17:30 25Oct20-27Mar21
Today DD8723 18:25 19:40 Today-24Oct20
Today DD8723 19:05 20:20 25Oct20-27Mar21
Today DD8727 21:30 22:45 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: SL | FD
Bangkok DonMueang(DMK) - Phitsanulok(PHS)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8400 06:20 07:20 25Oct20-27Mar21
Today DD8400 06:30 07:35 01May-24Oct20
Today DD8404 09:55 10:55 Today-24Oct20
Today DD8406 13:25 14:10 25Oct20-27Mar21
Today DD8406 13:40 14:45 Today-24Oct20
Today DD8414 18:40 19:45 Today-24Oct20
Today DD8414 19:05 20:10 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Phitsanulok(PHS) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8401 07:50 08:40 25Oct20-27Mar21
Today DD8401 08:05 09:10 01May-24Oct20
Today DD8405 11:35 12:25 Today-24Oct20
Today DD8407 14:40 15:35 25Oct20-27Mar21
Today DD8407 15:15 16:20 Today-24Oct20
Today DD8415 20:15 21:20 Today-24Oct20
Today DD8415 20:40 21:50 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Phrae(PRH)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8002 09:10 10:30 25Oct20-27Mar21
Today DD8002 09:40 11:00 Today-24Oct20
Today DD8004 15:00 16:15 01May-24Oct20
Today DD8004 15:30 16:45 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Phrae(PRH) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8003 11:00 12:25 25Oct20-27Mar21
Today DD8003 11:40 13:00 Today-24Oct20
Today DD8005 16:45 18:00 01May-24Oct20
Today DD8005 17:15 18:30 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Bangkok DonMueang(DMK) - Mae Sot(MAQ)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8102 06:05 07:05 25Oct20-27Mar21
Today DD8130 06:10 07:20 Today-24Oct20
Today DD8100 07:50 09:10 25Oct20-27Mar21
Today DD8100 09:10 10:20 Today-24Oct20
Today DD8116 09:40 10:50 25Oct20-27Mar21
Today DD8116 10:00 11:10 Today-24Oct20
Today DD8122 11:40 12:50 Today-24Oct20
Today DD8122 11:45 13:00 25Oct20-27Mar21
Today DD8124 14:05 15:20 Today-24Oct20
Today DD8124 14:30 15:40 25Oct20-27Mar21
Today DD8126 16:10 17:20 Today-24Oct20
Today DD8126 16:30 17:30 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Mae Sot(MAQ) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8103 07:35 08:30 25Oct20-27Mar21
Today DD8131 07:50 08:55 Today-24Oct20
Today DD8101 10:00 11:15 25Oct20-27Mar21
Today DD8101 10:50 11:55 Today-24Oct20
Today DD8117 11:20 12:30 25Oct20-27Mar21
Today DD8117 11:40 12:50 Today-24Oct20
Today DD8123 13:20 14:30 Today-24Oct20
Today DD8123 13:30 14:45 25Oct20-27Mar21
Today DD8125 15:55 17:05 Today-24Oct20
Today DD8125 16:10 17:20 25Oct20-27Mar21
Today DD8127 17:50 18:55 Today-24Oct20
Today DD8127 18:00 19:00 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Bangkok DonMueang(DMK) - Udon Thani(UTH)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9200
05:55
07:00
25Oct20-27Mar21
Today
DD9200
06:00
07:05
Today-24Oct20
Today
DD9202
10:00
11:05
Today-24Oct20
Today
DD9202
10:15
11:20
25Oct20-27Mar21
Today
DD9210
12:20
13:25
Today-24Oct20
Today
DD9214
14:45
15:50
25Oct20-27Mar21
Today
DD9214
15:30
16:35
Today-24Oct20
Today
DD9216
17:00
18:05
25Oct20-27Mar21
Today
DD9216
17:25
18:30
Today-24Oct20
Today
DD9218
20:05
21:05
25Oct20-27Mar21
Today
DD9218
20:35
21:35
Today-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Udon Thani(UTH) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9201
07:35
08:35
Today-24Oct20
Today
DD9203
11:50
12:50
Today-24Oct20
Today
DD9203
11:55
12:55
25Oct20-27Mar21
Today
DD9211
13:55
14:55
Today-24Oct20
Today
DD9211
14:20
15:20
25Oct20-27Mar21
Today
DD9215
16:20
17:20
25Oct20-27Mar21
Today
DD9215
17:10
18:10
Today-24Oct20
Today
DD9217
18:35
19:35
25Oct20-27Mar21
Today
DD9217
19:00
20:00
Today-24Oct20
Today
DD9219
21:35
22:35
25Oct20-27Mar21
Today
DD9219
22:00
23:10
Today-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Ubon RatchaThani(UBP)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9312
06:05
07:15
Today-24Oct20
Today
DD9312
07:25
08:30
25Oct20-27Mar21
Today
DD9314
09:30
10:35
Today-24Oct20
Today
DD9314
11:15
12:15
25Oct20-27Mar21
Today
DD9316
13:20
14:25
Today-25Oct20
Today
DD9324
15:20
16:25
Today-24Oct20
Today
DD9324
15:55
17:00
25Oct20-27Mar21
Today
DD9318
17:25
18:30
25Oct20-27Mar21
Today
DD9320
19:45
20:50
Today-24Oct20
Today
DD9320
20:05
21:10
25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Ubon RatchaThani(UBP) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9313
07:45
08:50
Today-24Oct20
Today
DD9313
09:00
10:05
25Oct20-27Mar21
Today
DD9315
11:10
12:10
Today-24Oct20
Today
DD9315
12:45
13:50
25Oct20-27Mar21
Today
DD9317
14:55
15:55
Today-24Oct20
Today
DD9325
17:00
18:00
Today-24Oct20
Today
DD9325
17:40
18:40
25Oct20-27Mar21
Today
DD9319
19:05
20:05
25Oct20-27Mar21
Today
DD9321
21:20
22:20
Today-24Oct20
Today
DD9321
21:45
22:45
25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Khon Kaen(KKC)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9814
11:05
12:00
Today-24Oct20
Today
DD9814
11:25
12:25
25Oct20-27Mar21
Today
DD9820
18:10
19:10
25Oct20-27Mar21
Today
DD9820
19:45
20:45
Today-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: SL | FD
Khon Kaen(KKC) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9815
12:30
13:30
Today-24Oct20
Today
DD9815
12:55
14:00
25Oct20-27Mar21
Today
DD9821
20:20
21:20
25Oct20-27Mar21
Today
DD9821
21:15
22:15
Today-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: SL | FD
Bangkok DonMueang(DMK) - Sakon Nakhon(SNO)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9402
06:10
07:20
Today-24Oct20
Today
DD9402
08:00
09:10
25Oct20-27Mar21
Today
DD9406
13:00
14:25
25Oct20-27Mar21
Today
DD9406
13:35
14:45
Today-24Oct20
Today
DD9410
18:20
19:30
Todat-03May20
Today
DD9410
18:20
19:30
20-24Oct20
Today
DD9410
19:55
21:05
25Oct20-27Mar21
Today
DD9410
20:00
21:10
04May-19Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD
Sakon Nakhon(SNO) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9403
07:50
09:00
Today-24Oct20
Today
DD9403
09:40
10:50
25Oct20-27Mar21
Today
DD9407
15:10
16:35
25Oct20-27Mar21
Today
DD9407
15:15
16:25
Today-24Oct20
Today
DD9411
20:00
21:00
Todat-03May20
Today
DD9411
20:00
21:00
20-24Oct20
Today
DD9411
21:35
22:40
25Oct20-27Mar21
Today
DD9411
21:40
22:40
04May-19Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD
Bangkok DonMueang(DMK) - Loei(LOE)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9704
09:20
10:40
25Oct20-27Mar21
W,F,Su
DD9708
12:40
14:00
Today-23Oct20
M,T,Th,S
DD9708
14:05
15:15
Today-24Oct20
Today
DD9708
14:10
15:20
25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD
Loei(LOE) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD9705
11:10
12:25
25Oct20-27Mar21
Today
DD9709
15:45
16:55
Today-24Oct20
Today
DD9709
15:50
16:55
25Oct20-27Mar21
         
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD
Bangkok DonMueang(DMK) - Hat Yai(HDY)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD7102
06:00
07:25
Today-24Oct20
Today
DD7104
09:20
10:45
Today-24Oct20
Today
DD7108
13:10
14:30
25Oct20-27Mar21
Today
DD7108
13:25
14:45
Today-24Oct20
Today
DD7112
15:25
16:50
Today-24Oct20
Today
DD7112
16:00
17:25
25Oct20-27Mar21
Today
DD7114
17:20
18:40
Today-24Oct20
Today
DD7116
19:55
21:25
Today-24Oct20
Today
DD7116
20:35
22:00
25Oct20-27Mar21
         
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Hat Yai(HDY) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today
DD7103
07:55
09:20
Today-24Oct20
Today
DD7103
07:55
09:25
25Oct20-27Mar21
Today
DD7105
11:15
12:40
Today-25Oct20
Today
DD7109
15:00
16:30
25Oct20-27Mar21
Today
DD7109
15:15
16:50
Today-24Oct20
Today
DD7113
17:20
18:45
Today-24Oct20
Today
DD7113
17:55
19:15
25Oct20-27Mar21
Today
DD7115
19:20
20:45
Today-24Oct20
Today
DD7117
21:55
23:15
Today-24Oct20
Today
DD7117
22:30
23:45
25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Nakhon SiThammarat(NST)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7804 06:00 07:10 Today-24Oct20
Today DD7808 10:15 11:25 Today-24Oct20
Today DD7810 14:05 15:15 Today-24Oct20
Today DD7810 14:10 15:20 25Oct20-27Mar21
Today DD7814 16:00 17:10 Today-24Oct20
X M DD7818 17:40 18:50 25Oct20-27Mar21
M DD7818 19:45 20:55 25Oct20-27Mar21
         
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Nakhon SiThammarat(NST) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7805 07:40 08:50 25Oct20-27Mar21
Today DD7805 07:40 08:55 Today-24Oct20
Today DD7809 11:55 13:05 Today-24Oct20
Today DD7811 15:45 16:55 Today-24Oct20
Today DD7811 15:50 16:55 25Oct20-27Mar21
Today DD7815 17:40 18:50 Today-24Oct20
X M DD7819 19:20 20:45 25Oct20-27Mar21
M DD7819 21:25 22:35 26Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Phuket(HKT)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7502 09:30 10:50 Today-24Oct20
Today DD7502 09:30 10:55 25Oct20-27Mar21
Today DD7512 11:00 12:20 25Oct20-27Mar21
Today DD7504 11:25 12:45 Today-24Oct20
W,F,Su DD7506 13:35 14:55 Today-26Mar20
Today DD7514 15:05 16:25 Today-24Oct20
Today DD7514 16:00 17:30 25Oct20-27Mar21
Today DD7520 17:35 19:00 25Oct20-27Mar21
Today DD7520 18:40 19:55 01May-24Oct20
Today DD7524 21:15 22:30 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Phuket(HKT) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
M,W,F,Su DD7521 06:25 07:45 01May-23Oct20
M,W,F,Su DD7521 06:30 07:50 25Oct20-26Mar21
Today DD7503 11:20 12:40 Today-24Oct20
Today DD7503 11:25 12:40 25Oct20-27Mar21
Today DD7513 12:55 14:15 25Oct20-27Mar21
Today DD7505 13:20 14:40 Today-24Oct20
X M DD7507 15:25 16:45 05May20-27Mar21
Today DD7515 17:00 18:20 Today-24Oct20
Today DD7515 18:00 19:15 25Oct20-27Mar21
Today DD7525 23:00 00:20+1 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Surat Thani(URT)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7208 06:05 07:20 25Oct20-27Mar21
Today DD7208 08:05 09:15 01May-24Oct20
Today DD7212 12:40 14:00 Today-24Oct20
Today DD7212 14:05 15:15 25Oct20-27Mar21
Today DD7216 16:25 17:35 Today-24Oct20
Today DD7216 17:55 19:05 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Surat Thani(URT) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7209 07:50 09:00 25Oct20-27Mar21
Today DD7209 09:45 10:55 01May-24Oct20
Today DD7213 14:30 15:45 Today-24Oct20
Today DD7213 15:45 16:55 25Oct20-27Mar21
Today DD7217 18:05 19:15 Today-24Oct20
Today DD7217 19:35 20:40 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Trang(TST)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7406 10:05 11:25 25Oct20-27Mar21
Today DD7400 10:25 11:50 Today-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Trang(TST) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7401 11:55 13:20 25Oct20-27Mar21
Today DD7401 12:20 13:45 Today-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Krabi(KBV)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7910 06:30 07:50 25Oct20-27Mar21
Today DD7914 15:50 17:10 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Krabi(KBV) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7911 08:20 09:40 25Oct20-27Mar21
Today DD7915 17:40 19:05 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD | SL
Bangkok DonMueang(DMK) - Ranong(UNN)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7312 06:05 07:30 Today-24Oct20
Today DD7312 06:10 07:35 25Oct20-27Mar21
Today DD7318 17:40 19:05 Today-24Oct20
Today DD7318 17:50 19:25 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Ranong(UNN) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7313 08:00 09:30 Today-24Oct20
Today DD7313 08:05 09:30 25Oct20-27Mar21
Today DD7319 19:35 21:00 Today-24Oct20
Today DD7319 19:55 21:15 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Bangkok DonMueang(DMK) - Buriram(BFV)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD9602 05:55 07:00 25Oct20-27Mar21
Today DD9602 06:05 07:10 Today-24Oct20
Today DD9606 09:00 10:05 25Oct20-27Mar21
Today DD9606 09:25 10:35 Today-24Oct20
Today DD9608 13:00 14:15 Today-24Oct20
Today DD9610 17:25 18:40 25Oct20-27Mar21
Today DD9610 17:35 18:40 Today-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD
Buriram(BFV) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD9603 07:30 08:35 25Oct20-27Mar21
Today DD9603 07:40 08:40 Today-24Oct20
Today DD9607 11:00 12:10 Today-24Oct20
Today DD9607 11:15 12:20 25Oct20-27Mar21
Today DD9609 15:30 16:35 25Oct20-27Mar21
Today DD9611 19:10 20:25 25Oct20-27Mar21
         
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: FD
Bangkok DonMueang(DMK) - Chumphon(CJM)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7610 06:30 07:30 25Oct20-27Mar21
Today DD7610 08:30 09:35 Today-24Oct20
Today DD7618 17:05 18:10 Today-24Oct20
Today DD7618 17:05 18:15 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ สAlternative Airlines: -
Chumphon(CJM) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD7611 08:00 09:10 25Oct20-27Mar21
Today DD7611 10:05 11:10 Today-24Oct20
Today DD7619 18:40 20:00 Today-24Oct20
Today DD7619 18:45 19:45 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Bangkok DonMueang(DMK) - Lampang(LPT)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8506 07:15 08:35 01May-24Oct20
Today DD8504 07:20 08:40 25Oct20-27Mar21
Today DD8506 10:40 11:55 25Oct20-27Mar21
Today DD8510 12:25 13:45 01May-24Oct20
Today DD8510 12:55 14:15 25Oct20-27Mar21
Today DD8522 17:30 18:45 01May-24Oct20
Today DD8522 17:30 18:50 25Oct20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Lampang(LPT) - Bangkok DonMueang(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
Today DD8505 09:15 10:35 25Oct20-27Mar21
Today DD8507 09:15 10:35 01May-24Oct20
Today DD8507 12:25 13:45 25Oct20-27Mar21
Today DD8511 14:20 15:40 01May-24Oct20
Today DD8511 14:45 16:00 25Oct20-27Mar21
Today DD8523 19:10 20:25 25Oct20-27Mar21
Today DD8523 19:15 20:25 01May-24Oct20
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: -
Chiang Mai(CNX) - Udon Thani(UTH)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
M,W,F,Su DD8610 06:10 07:15 01May20-27Mar21
Today DD8622 14:10 15:15 01May20-27Mar21
Today DD8624 17:20 18:35 01May20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: TG | SL | WE
Udon Thani(UTH) - Chiang Mai(CNX)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
M,W,F,Su DD8611 07:45 08:50 01May20-27Mar21
Today DD8623 15:45 16:50 01May20-27Mar21
Today DD8625 19:10 20:25 01May20-27Mar21
จองตั๋วนกแอร์ Alternative Airlines: TG | SL | WE
Remark : M = Monday, T = Tuesday, W = Wednesday, Th = Thursday, F = Friday, S = Saturday, Su = Sunday
x = Everyday except...
eTravelWay.com reserved rights to change นกแอร์ Time Table without prior notice.


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP