สายการบินแอร์เอเชีย
  
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย Update 01 ม.ค. 2558   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) -เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3437
06:35
07:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3437
06:40
07:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3445
07:40
09:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3445
08:40
09:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3441
12:25
13:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3441
06:30
07:45
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3435
10:30
11:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3435
10:20
11:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3447
11:35
12:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3447
11:40
12:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3443
22:10
23:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3443
13:50
15:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3433
13:45
15:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3433
12:50
14:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3439
16:55
18:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3439
14:40
15:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3431
15:45
17:00
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3429
21:20
22:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3429
18:10
19:25
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3425
19:20
20:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3425
19:35
20:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3427
20:35
21:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3427
21:00
22:10
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | DD | SLเชียงใหม่ (CNX) -กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3438
08:20
09:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3438
08:25
09:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3446
09:30
10:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3446
10:30
11:45
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3436
12:05
13:20
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3436
12:05
13:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3448
13:25
14:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3448
13:25
14:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3442
14:15
15:30
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3442
14:15
15:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3434
15:30
16:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3434
14:35
15:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3440
18:40
19:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3440
16:25
17:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3432
17:30
18:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3430
23:10
00:25+1
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3430
19:55
21:10
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3426
21:30
22:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3426
21:45
23:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3428
22:20
23:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3428
22:40
23:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3444
19:50
21:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3444
22:05
23:20
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG | DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3203
09:30
10:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3203
07:55
09:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3209
17:35
18:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3209
11:30
12:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3201
11:30
12:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3201
17:35
18:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3207
14:25
15:45
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3205
19:50
21:10
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3204
11:15
12:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3204
09:45
11:05
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3210
19:20
20:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3210
13:20
14:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3208
16:15
17:35
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3202
13:20
14:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3202
19:20
23:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3206
21:45
23:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3206
21:40
23:00
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3102
06:30
07:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3102
06:40
08:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3116
07:25
08:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3104
10:30
11:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3104
10:10
11:25
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3106
12:10
13:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3106
12:15
13:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3118
13:30
14:55
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3108
14:00
15:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3108
14:10
15:30
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3114
15:45
17:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3114
15:30
17:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3110
17:25
18:50
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3112
20:25
21:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3112
20:05
21:20
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | SLหาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3103
08:30
09:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3103
08:30
10:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3117
09:20
10:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3117
10:50
12:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3105
12:25
13:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3105
12:05
13:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3107
14:05
15:30
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3107
14:05
15:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3119
15:35
17:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3119
15:35
17:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3115
17:40
19:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3115
17:30
19:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3111
19:20
20:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3111
19:20
20:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3113
22:20
23:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3113
21:50
23:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3109
21:05
22:30
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3109
22:10
23:35
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | SL

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3019
05:50
07:10
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3001
06:20
07:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3001
06:40
08:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3037
07:45
09:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3037
08:05
09:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3039
08:40
10:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3039
08:45
10:05
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3003
10:50
12:15
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3003
10:55
12:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3005
12:45
14:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3005
13:25
14:45
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3007
14:40
16:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3007
14:40
16:00
29มี.ค58-24ต.ค58
xศ
FD3017
15:30
16:50
วันนี้-28มี.ค58
FD3017
16:20
17:40
วันนี้-27มี.ค58
ทุกวัน
FD3017
14:55
16:15
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3009
16:55
18:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3009
19:00
20:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3011
19:30
20:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3011
19:35
20:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3013
20:30
21:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3013
20:35
21:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3015
21:10
22:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3015
21:20
22:40
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | OX| DD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3036
06:00
07:15
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3036
06:00
07:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3038
06:45
08:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3038
06:55
08:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3020
07:50
09:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3020
08:00
09:25
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3002
08:50
10:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3002
08:30
09:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3004
12:50
14:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3004
12:50
14:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3006
15:15
16;40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3006
14:30
15:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3008
16:40
18:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3008
16:30
17:55
29มี.ค58-24ต.ค58
xศ
FD3018
18:00
19:20
วันนี้-28มี.ค58
FD3018
18:30
19:50
วันนี้-27มี.ค58
ทุกวัน
FD3018
17:25
18:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3010
18:40
20:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3010
21:00
22:25
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3012
21:30
22:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3012
21:50
23:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3014
20:10
23:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3014
22:35
23:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3016
23:05
00:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3016
23:10
00:35
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | OX| DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3308
06:55
07:50
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3306
17:40
18:35
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3307
08:20
09:15
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3309
19:05
20:05
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ขอนแก่น (KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3250
07:10
08:05
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3258
18:40
19:35
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

ขอนแก่น (KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3251
08:35
09:30
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3259
20:05
21:00
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3370
07:40
08:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3370
07:40
08:45
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3372
18:15
19:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3372
18:00
19:20
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG| DD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3371
09:20
10:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3371
09:15
10:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3373
19:50
20:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3373
19:25
20:30
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG| DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3235
07:00
08:15
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3235
07:00
08:10
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3237
09:45
11:00
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3231
14:25
15:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3231
14:30
15:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3233
18:45
19:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3233
19:15
20:20
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG| DD

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3236
08:45
10:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3236
08:40
09:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3238
11:45
13:00
วันนี้-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3232
16:05
17:20
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3232
16:10
17:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3234
20:00
21:30
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3234
20:50
22:00
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG| DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3354
07:50
08:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3354
07:10
08:10
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3352
11:05
12:15
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3352
11:00
12:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3350
17:15
18:20
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3350
16:20
17:20
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG| DD


อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3355
09:25
10:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3355
08:40
09:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3353
12:45
13:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3353
12:40
13:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3351
18:50
19:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3351
17:50
18:50
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG| DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3213
07:30
08:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3229
09:05
10:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3227
06:40
08:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3227
06:30
07:45
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3225
08:25
09:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3225
10:25
11:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3217
11:45
13:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3217
11:35
13:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3223
14:00
15:20
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3223
13:50
15:05
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3219
15:40
17:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3219
16:05
17:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3221
18:05
19:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3221
17:20
18:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3215
20:20
21:40
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG


กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3228
08:30
09:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3228
08:30
09:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3214
09:20
10:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3230
11:10
12:20
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3226
14:25
15:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3226
12:05
13:25
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3218
13:35
14:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3218
13:30
14:50
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3224
15:50
17:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3224
15:35
17:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3220
17:40
18:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3220
17:50
19:10
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3222
19:55
21:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3222
19:10
20:30
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3216
22:10
23:30
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | PG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3241
08:00
09:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3241
07:20
08:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3243
13:10
14:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3243
13:00
14:25
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3245
15:35
17:00
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3245
16:50
18:15
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย Alternative Airlines: DD

ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3242
09:50
11:15
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3242
09:10
10:30
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3244
15:00
16:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3244
14:55
16:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3246
17:30
18:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3246
18:45
20:05
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย Alternative Airlines: DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3396
15:10
16:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3396
11:50
13:10
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย Alternative Airlines: DD

นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3397
16:55
18:10
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3397
13:40
17:00
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย Alternative Airlines: DD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นราธิวาส (NAW)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3130
10:25
11:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3130
10:30
12:00
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

นราธิวาส (NAW) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3131
12:25
13:55
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3131
12:30
14:00
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3188
06:50
08:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3188
06:50
08:00
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3184
10:25
11:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3184
11:00
12:10
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3186
14:20
15:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3186
14:45
15:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3182
19:25
20:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3182
18:10
19:25
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3189
08:35
09:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3189
08:30
09:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3185
12:10
13:20
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3185
12:40
13:55
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3187
16:10
17:30
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3187
16:25
17:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3183
21:10
22:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3183
19:55
21:10
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3162
13:00
15:05
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3162
13:10
15:15
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3168
21:45
23:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3168
22:45
00:50
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3161
10:35
12:30
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3161
10:35
12:40
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3167
19:20
21:15
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3167
20:15
22:15
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

เชียงใหม่ (CNX) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3074
12:35
14:30
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กระบี่ (KBV) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3075
15:00
16:45
วันนี้-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

ภูเก็ต (HKT) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3170
15:45
17:25
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3170
14:40
16:25
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

อุดรธานี (UTH) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3171
17:55
19:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3171
16:50
18:40
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

หาดใหญ่ (HDY) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3065
10:30
12:40
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3065
11:05
13:10
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3067
15:55
17:50
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3067
16:05
18:05
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

เชียงใหม่ (CNX) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3064
07:35
09:45
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3064
08:35
10:35
29มี.ค58-24ต.ค58
ทุกวัน
FD3066
18:30
20:35
วันนี้-28มี.ค58
ทุกวัน
FD3066
18:50
21:00
29มี.ค58-24ต.ค58
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                    อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน แอร์เอเชียโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794