Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน / เที่ยวไต้หวัน
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : A66-TG-TPE001   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 AUG
 ราคา/ท่าน :  37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
» กรุงเทพฯ - ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึก)
» วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ทำโมจิ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : A66-CI-TPE003   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 AUG
 ราคา/ท่าน :  35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
» กรุงเทพฯ - ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น89แล้ว)
» วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ - สนามบิน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : A66-CI-TPE002   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 19-23 / 26-30 AUG
 ราคา/ท่าน :  35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ยกยอทะเล, เสี่ยวหลงเปา
» กรุงเทพฯ - ไทเป - shopping mall ใต้ดิน - ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึก)
» วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - แช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา
» วัดจงไถฉานซื่อ - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ชมโรงงานโมจิDIY - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงเทพฯ


4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST2-TAIWAN(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 NOV
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - ไทจง - อารีซัน - เกาสง เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,ภัตตาคาร 200 ล้าน,ขาปูอลาสก้า/ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ถนนสายเซรามิกอิงเกอ - ไทจง - ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
» อุทยานแห่งชาติอารีซัน - เกาสง - สถานทูตเก่าอังกฤษ
» EDA WORLD - รถไฟหัวจรวด - ไทเป - ซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป)
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - จงเรี่ยฉือ - ตึกไทเป101(รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งIT MALL - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST2-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 AUG
21-25 OCT
5-9 / 9-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - ไทจง - อารีซัน - เกาสง เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,ภัตตาคาร 200 ล้าน,ขาปูอลาสก้า/ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ถนนสายเซรามิกอิงเกอ - ไทจง - ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
» อุทยานแห่งชาติอารีซัน - เกาสง - สถานทูตเก่าอังกฤษ
» EDA WORLD - รถไฟหัวจรวด - ไทเป - ซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป)
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - จงเรี่ยฉือ - ตึกไทเป101(รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งIT MALL - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST7-TAIWAN(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 SEP
21-24 AUG
20-23 NOV
 ราคา/ท่าน :  31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kittty เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร200ล้าน,Hello Kitty Restaurant/ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - เหย่หลิ่ว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติในห้องพัก
» ไทเป - หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST7-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-26 OCT
4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kittty เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร200ล้าน,Hello Kitty Restaurant/ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - เหย่หลิ่ว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติในห้องพัก
» ไทเป - หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST11-TAIWAN(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-26 OCT
4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป,ภัตตาคาร200 ล้าน,สุกี้สไตล์ไต้หวัน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - นั่งรถไฟด่วนสู่ฮวาเหลียน - อุทยานทาโระโกะ(สวนผาหินอ่อน)
» ฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
» ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST11-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-24 AUG
18-21 SEP
20-23 NOV
 ราคา/ท่าน :  30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป,ภัตตาคาร200 ล้าน,สุกี้สไตล์ไต้หวัน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - นั่งรถไฟด่วนสู่ฮวาเหลียน - อุทยานทาโระโกะ(สวนผาหินอ่อน)
» ฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
» ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST15-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-23 AUG
17-20 SEP
 ราคา/ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Love Love เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,ร้านภัตตาคาร200 ล้าน,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อาบน้ำแร่
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - ไทเป - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN4D-PRO(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-24 OCT
 ราคา/ท่าน :  20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่สเต็ก, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร200ล้าน
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ไทเป - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิว) - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» อุทยานเย๋หลิ่ว - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN4D-PRO(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 AUG
24-27 SEP
15-18 OCT
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร,บุฟเฟ่สเต็ก,เสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,ภัตตาคาร200ล้าน
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ไทเป - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ+หมวกว่ายน้ำ หรือภายในห้อง)
» ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิว) - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» อุทยานเย๋หลิ่ว - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
TR-ไทเกอร์ แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-TR-TAIWAN4D-PRO(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TR-ไทเกอร์ แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 AUG
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 SEP
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเป,บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - เดินทางเข้าสู่ที่พัก
» ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชมวิว) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
TR-ไทเกอร์ แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-TR-TAIWAN5D-PRO(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TR-ไทเกอร์ แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 22-26 AUG / 29AUG-2SEP
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 SEP
 ราคา/ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่สลัด+สเต็ก,เสี่ยงหลงเปา,อาหารทะเล
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิว)
» ร้านขนมเค้กสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
TR-ไทเกอร์ แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-TR-TAIWAN5D-PRO(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TR-ไทเกอร์ แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 AUG
 ราคา/ท่าน :  24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่สลัด+สเต็ก,เสี่ยงหลงเปา,อาหารทะเล
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิว)
» ร้านขนมเค้กสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN5D-EDA   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 OCT
 ราคา/ท่าน :  34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่สลัด+สเต็ก, เสี่ยงหลงเปา, อาหารทะเล
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งย่านหัวซีไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - เกาสง - EDA World - ช้อปปิ้งOutlet Maill
» เกาสง - สวนสนุกEDA World(ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) - นั่งรถไฟหัวจรวดจากเกาสงสู่ไทเป((16:30 - 18:06) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป101ชมวิวชั้น89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN4D-PIYA   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-26 OCT
 ราคา/ท่าน :  29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่สเต็ก, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร200ล้าน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า(รวมเครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - นั่งรถไฟหัวจรวดจากไทเปสู่เถาหยวน(17:36 - 17:55) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 19-23 / 26-30 SEP
 ราคา/ท่าน :  30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,สลัดกุ้งมังกร,บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,ภัตตาคาร200ล้าน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» อุทยานเย๋หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่
» ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า(รวมเครื่องเล่น) - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่
» วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - วัดกวนอู - ซินจู๋ - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 AUG
 ราคา/ท่าน :  31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,สลัดกุ้งมังกร,บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,ภัตตาคาร200ล้าน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» อุทยานเย๋หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่
» ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า(รวมเครื่องเล่น) - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่
» วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - วัดกวนอู - ซินจู๋ - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2558 / 2015

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร200ล้าน, บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็ก
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน(เดินชมป่าสน 2,000 ปี)
» อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดจากไทจงถึงไทเป - นั่งรถไฟMRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วนจากไทเปสู่ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน - โรงงานขนมโมจิ
» นั่งรถไฟด่วนจากฮัวเหลียนกลับไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-1JAN
 ราคา/ท่าน :  40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร200ล้าน, บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็ก
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน(เดินชมป่าสน 2,000 ปี)
» อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดจากไทจงถึงไทเป - นั่งรถไฟMRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วนจากไทเปสู่ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน - โรงงานขนมโมจิ
» นั่งรถไฟด่วนจากฮัวเหลียนกลับไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ZV-วีแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AH9-ZV-SUPER-PRO4D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วีแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 27-30 AUG
10-13 / 24-27 SEP
1-4 / 15-18 OCT
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Puper Pro เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,สเต็กจานร้อน,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู ชาบู,ปูอลาสก้า
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน,ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
» เมืองไถจง - วัดจงไถซานซื่อ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง
» เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» เมืองจีหลง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ดิวตี้ฟรี - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2558 / 2015

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AH9-CI-TAIWAN-SURPRISE4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-30 AUG
3-6 / 17-20 SEP
15-18 / 22-25 OCT
5-8 / 19-22 NOV
4-7 / 10-13 / 24-27 DEC
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Surprise(ไทเป - ไถจง - จีหลง)
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ที่พัก
» เมืองไถจง - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ดิวตี้ฟรี - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง
» อุทยานเย่หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันคริสต์มาส 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AH9-CI-TAIWAN-SUPER-WOW4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 AUG
24-27 SEP
 ราคา/ท่าน :  21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Super Wow(ไถจง - หนานโถว - ไทเป - จีหลง)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจี่ย - เข้าที่พัก
» เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ปะการังแดง - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - Duty Free - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทรานส์แอร์เวย์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AH9-GE-TAIWAN-ALISHAN5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน GE-ทรานส์แอร์เวย์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 AUG
9-13 SEP
20-24 OCT
 ราคา/ท่าน :  26,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
25,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซาน เมนูพิเศษ บุฟเฟต์สุกี้ชาบูชาบู,ภัตตาคารสองร้อยล้าน,เสี่ยวหลงเปา
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
» เมืองไถจง - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - สวนสนพันปี - บึงสองพี่น้อง - เมืองไทเป - แวะชิมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
» อุทยานเย่หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง
» ช้อปปิ้งDuty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AH9-CI-TAIWAN-ALISHAN-WOW(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 / 20-24 AUG
 ราคา/ท่าน :  27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซาน เมนูพิเศษ อาหารจีนพื้นเมือง,เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู๊ด
» กรุงเทพฯ,สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินเถาหยวน - ไถจง - วัดเหวินหวู่ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชา - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
» อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
» เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ดิวตี้ฟรี - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AH9-CI-TAIWAN-AMAZING4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-24 AUG
4-7 / 25-28 SEP
15-18 / 26-29 OCT
 ราคา/ท่าน :  24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Amazing เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน,สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา
» กรุงเทพฯ - ไทเป - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
» วัดจงไถชานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ - ดิวตี้ฟรี - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
» เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเชค - ช้อปปิ้งIT MALL - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-CI-TW-SDT03   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-16 / 28-30 AUG
25-27 SEP
2-4 OCT
 ราคา/ท่าน :  20,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
20,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Super Shock
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา - วัดเหวินอู่-วัดพระถัมซำจั๋ง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์ประการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
» หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - อุทยานเย่หลิ่ว - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบิน - กรุงเทพฯ


29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-IT-TW-SDT04   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 AUG
17-20 SEP
15-18 OCT
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ - ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง - สเต๊ก - สลัดบาร์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน
» วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ขนมพายสัปปะรด - พิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2558 / 2015

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-CI-TW-SDT05(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-27 SEP
7-11 OCT
4-8 / 25-29 NOV
 ราคา/ท่าน :  32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ไทจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - อุทยานเย่หลิ่ว - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-CI-TW-SDT05(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 AUG
21-25 OCT
4-8 DEC
 ราคา/ท่าน :  33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ไทจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - อุทยานเย่หลิ่ว - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-CI-TW-SDT06   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชาบู,สเต๊ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกรซีฟู้ด,อาหารจีนพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - เกาสงล่องเรือแม่น้ำความรัก
» เช้าสวนสนุกE DA WORLD - วัดฝอกวงซาน(พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนา) - ซินเจียเจียงไนท์มาเก็ต
» ทะเลสาบดอกบัว - เจดีย์มังกรและเสือMRT โฟโมซา - สนามบินเกาสง - เดินทางกลับกรุงเทพ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-TG-TW-SDT06   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-26 OCT
5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-3 อุทยานแห่งชาติ เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชาบู,สเต๊ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกรซีฟู้ด,อาหารจีนพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ(โพรงนกนางแอ่น-สะพานชือมู่-น้ำตกชางชุน) - นั่งรถไฟด่วนกลับสู่ไทเป
» หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - อุทยานเย่หลิ่ว - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบิน - กรุงเทพ

#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวัน, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794