Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แสดง 1 ถึง 24 รายการ
จากทั้งหมด 139 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน / เที่ยวไต้หวัน
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAV6-XW-TPE-S1
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29OCT-2NOV / 30OCT-3NOV
6-10 / 12-16 / 13-17 / 20-24 NOV / 27NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิว ชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ฟรี Wifi บนรถ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิว ชั้น 89) - ช้อปปิ้งDuty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ - ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TPE01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29OCT-2NOV
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 NOV 16
7-11 / 14-18 JAN
4-8 FEB 17
ราคา/ท่าน :
17,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมในเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ร้านเครื่องสำอางCosmetic - ไทเป - ช้อปปิ้งขนมพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ เจอมาเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TPE01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30OCT-2NOV
6-10 / 13-17 / 20-24 NOV / 27NOV-1DEC 16
8-12 JAN
5-9 FEB / 26FEB-2MAR 17
ราคา/ท่าน :
16,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมในเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ร้านเครื่องสำอางCosmetic - ไทเป - ช้อปปิ้งขนมพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ เจอมาเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TPE01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 16-20 / 23-27 NOV
17-21 DEC 16
1-5 / 15-19 FEB 17
ราคา/ท่าน :
18,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมในเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ร้านเครื่องสำอางCosmetic - ไทเป - ช้อปปิ้งขนมพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ เจอมาเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TPE01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 / 14-18 DEC 59
ราคา/ท่าน :
19,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมในเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ร้านเครื่องสำอางCosmetic - ไทเป - ช้อปปิ้งขนมพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ เจอมาเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TPE01(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30NOV-4DEC
4-8 / 10-14 / 21-25 / 25-29 DEC 16
12-16 FEB 17
ราคา/ท่าน :
20,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
20,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมในเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ร้านเครื่องสำอางCosmetic - ไทเป - ช้อปปิ้งขนมพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ เจอมาเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TPE01(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31DEC59-4JAN 60
ราคา/ท่าน :
24,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
24,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมในเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ร้านเครื่องสำอางCosmetic - ไทเป - ช้อปปิ้งขนมพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ เจอมาเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-6 / 2-7 / 8-13 / 9-14 / 15-20 / 16-21 / 22-27 NOV
3-8 / 4-9 / 17-22 / 18-23 JAN
1-6 / 15-20 FEB 17
ราคา/ท่าน :
19,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
19,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-18 / 14-19 DEC
ราคา/ท่าน :
20,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
20,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION02(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29NOV-4DEC
6-11 / 20-25 / 21-26 DEC
ราคา/ท่าน :
22,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
22,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION02(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
25,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
25,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION02(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-1JAN
ราคา/ท่าน :
27,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
27,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-TPE001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 / 10-14 DEC
ราคา/ท่าน :
38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานอาลีซัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - หนานโถว - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-TPE003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-2JAN / 30DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยวครบ 3 อุทยาน : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) - นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซัน / เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต็ก และสลัดบาร์ / Free WiFi บนรถ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว)
อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อลีซัน
ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก - นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซัน - สนามบินเมืองเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-CI-TPE001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-10 DEC
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ครบสูตร 3 อุทยาน : อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ - อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา / เมนูพิเศษ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์, ปลาประธานาธิบดี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลิน - ไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดง - ของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - ขึ้นตึกไทเป 101 - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ลิ้มรสสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน - ซีเหมินติง
อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมความสวยงามอุทยานอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-CI-TPE006
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-13 DEC
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc - ขึ้นตึกไทเป 101 / เมนูพิเศษ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ขึ้นตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-BR-TPE001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 DEC
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101 - พิพิธภัณฑ์กู้กง / เมนูพิเศษ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - Duty Free - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ - ช้อปปิ้ง Mitsui outlet - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-BR-TPE002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 20-23 NOV
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ขึ้นตึกไทเป101 / เมนูพิเศษ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ตลาดไนท์มาร์เก็ตไถจง
อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI8-CI-PRE-TAIWAN4D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-21 DEC
16-19 JAN / 30JAN-2FEB
26FEB-1MAR
5-8 MAR
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Premium : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้ง outlet - อาบน้ำแร่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ศูนย์เครื่องสำอาง - ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI8-CI-PRE-TAIWAN4D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-29 DEC
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Premium : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้ง outlet - อาบน้ำแร่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ศูนย์เครื่องสำอาง - ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI8-CI-PRE-TAIWAN4D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-8 / 8-11 / 19-22 JAN
5-8 / 8-11 / 15-18 / 22-25 FEB
9-12 / 11-14 / 16-19 / 19-22 / 23-26 MAR / 29MAR-1APR17
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Premium : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้ง outlet - อาบน้ำแร่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ศูนย์เครื่องสำอาง - ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI8-XW-HAPPY-TAIWAN
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 / 26-31 OCT
ราคา/ท่าน :
18,599 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,599 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,599 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Happy : ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - แวะชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ไทเป - แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI8-XW-TAIWAN-SUDJINT(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 / 12-16 / 26-30 NOV
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Sudjint : วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต - ภัตตาคารอาหารชื่อดัง บานาน่า”
ไถจง - ไทเป - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI8-XW-TAIWAN-SUDJINT(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 JAN
4-8 FEB
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Sudjint : วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต - ภัตตาคารอาหารชื่อดัง บานาน่า”
ไถจง - ไทเป - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

แสดง 1 ถึง 24 รายการ
จากทั้งหมด 139 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวัน, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ไต้หวันเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนกันยายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794