ทัวร์ทิเบต 2557 / 2014
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

หน้าแรก จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ ต่างประเทศ รถเช่า ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
ทัวร์ทิเบต |ทัวร์ทิเบตราคาถูก |แพคเกจทัวร์ทิเบต | ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต       ติดตาม eTravelWay.com ใน google+     
 
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์
  

     
        
        
 
      ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา Hot!
    ทัวร์เคนยา

  
   ทัวร์มาดากัสการ์
       


  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
      
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ทิเบต / เที่ยวทิเบต
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
TG/CA-การบินไทย/แอร์ไชน่า
 
 
 แพคเกจทัวร์ทิเบต รหัส : A66-TG+CA-CTU03   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ราคาลง 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/CA-การบินไทย/แอร์ไชน่า
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-25MAY / 27MAY-1JUN
 ราคา / ท่าน :  53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต-(เฉินตู-ธิเบต-ซีหนิง)พักBrahmapotra Hotelลาซา2คืน(สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จประทับ)/พักรถไฟ1คืนตู้นอน4ท่านต่อห้อง
» กรุงเทพฯ-เฉินตู-วัดเหวินชู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
» เฉินตู-บินภายในสู่ลาซา-หลังคาโลก-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
» พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
» ลาซา-นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์-เมืองซีหนิง-พักบนรถไฟตู้นอน/ห้องละ4ท่าน
» ซีหนิง-วัดถาเอ๋อซือ-ซีหนิง-หลันโจว-เฉินตู
» นวดฝ่าเท้า-อาหารสมุนไพร-เฉินตู-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ทิเบตแนะนำ 2557 / 2014

  
   
 
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
ไชน่าอีสเทิร์น
 
 
 แพคเกจทัวร์ทิเบต รหัส : AA1-MU-TIBET7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-9 MAY
 ราคา / ท่าน :  65,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,600 บาท
65,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต-
» กรุงเทพฯ-คุณหมิง
» บินภายในสู่เมืองลาซา-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
» พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ถนนแปดเหลี่ยม
» ทะเลสาบหยางฮู๋-วัดเซรา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
» ขึ้นรถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลก (พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ4 คน/ตู้**เตียง2ชั้น4เตียงไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)-ผ่านชกาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู-ผ่านชมแม่น้ำโทงเทียน-ผ่านชมสวนอนุรักษ์สัตว์เขอเขอซีลี่
» อำลารถไฟ-เที่ยวเมืองซีหนิง-เมืองหลานโจว-จงซานเถี่ยเฉียว-ชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-บินภายในสู่คุณหมิง
» คุณหมิง-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ทิเบตวันฉัตรมงคล 2557 / 2014

  
   
 
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
ไชน่าอีสเทิร์น
 
 
 แพคเกจทัวร์ทิเบต รหัส : AD2-MU-KMG-TIBET7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-25 MAY
 ราคา / ท่าน :  47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต-คุนหมิง-ทิเบต-ซีหนิง-หลันโจว
» กรุงเทพฯ-คุนหมิง
» บินภายในสู่ทิเบต-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
» พระราชวังโปตาลา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-วัดเซรา
» ลาซา-รถไฟสายหลังคาโลก-ซีหนิง-มณฑลชิงไห่-พักบนรถไฟ(ตู้นอน ห้องละ4คน)
» ซีหนิง-ทะเลสาบชิงไห่
» วัดถาเอ่อร์ซื่อ-หลันโจว-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง“หวงเหอหมู่ชิน”-กังหันวิดน้ำโบราณ
» หลันโจว-บินภายในสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ชิมชา-ชมสาธิตการนวดเท้า-โรงงานเป่าฝู่ถัง(บัวหิมะ)-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ทิเบตแนะนำ 2557 / 2014

  
   
 
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
ไชน่าอีสเทิร์น
 
 
 แพคเกจทัวร์ทิเบต รหัส : AD2-MU-KMG-TIBET7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชน่าอีสเทิร์น
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-15 JUN
 ราคา / ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต-คุนหมิง-ทิเบต-ซีหนิง-หลันโจว
» กรุงเทพฯ-คุนหมิง
» บินภายในสู่ทิเบต-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
» พระราชวังโปตาลา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-วัดเซรา
» ลาซา-รถไฟสายหลังคาโลก-ซีหนิง-มณฑลชิงไห่-พักบนรถไฟ(ตู้นอน ห้องละ4คน)
» ซีหนิง-ทะเลสาบชิงไห่
» วัดถาเอ่อร์ซื่อ-หลันโจว-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง“หวงเหอหมู่ชิน”-กังหันวิดน้ำโบราณ
» หลันโจว-บินภายในสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ชิมชา-ชมสาธิตการนวดเท้า-โรงงานเป่าฝู่ถัง(บัวหิมะ)-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ทิเบตแนะนำ 2557 / 2014

  
   
 
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
การบินไทย
 
 
 แพคเกจทัวร์ทิเบต รหัส : A81-TG-DELUXE-TIBET8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : TFB
 ราคา / ท่าน :  66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต-เจาะลึกลาซา หยางจงยง-เจียงซือ-เย่คาจือ-จาสือหลุนหูซื่อ(พักบนรถไฟ/อาหารUp Grade)
» สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า-อาหารสมุนไพรเมนูพิเศษ-ชมTop Show Of Wichuan
» เฉิงตู-บินภายในสู่ลาซา(หลังคาโลก)-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
» ลาซา-พระราชวังโปตาลากง-วัดโคจัง-อารามเซรา
» ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-เจียงซือ-วัดป๋ายจีซื่อ-เย่คาเจ๋อ
» เย่คาเจ๋อ-อารามจาสือหลุนปูซื่อ-ลาซา-ตลาดแปดเหลี่ยม
» นั่งรถไฟทิเบตสายประวัติศาสตร์-พักตู้นอนวีไอพี4ท่าน/ห้อง(ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)
» รถไฟสายประวัติศาสตร์-ซีหนิง-ถาเอ่อร์ซื่อ-คฤหาสน์หยกหม่าปู้ฟาง-สนามบินหลันโจว-บินภายในสู่เฉิงตู
» เฉิงตู-วังแพะเขียว-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูมิ


  
   
 
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ทิเบต, โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว

ข้อมูลประเทศไทย
ลิงค์ผู้สนับสนุน
โปรแกรมเสริม


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  โทรสำนักงานใหญ่ +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน +66(0) 85 364 2449 (Line: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ sale.bkk@etravelway.com
  เฟสบุ๊ค facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2014 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วี. อาร์. เอเยนซี จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/03374