Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์แคนาดา / เที่ยวแคนาดา
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAJ6-CX-USA-CAN10D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 / 21-30 OCT 16
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - คุ้ม 2 ประเทศ อเมริกา - แคนาดา : เทพีเสรีภาพ - Ground Zero - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ช้อปปิ้งย่านEaton Center / พิเศษ ขึ้นหอคอยสกายลอน พร้อมทานอาหารค่ำ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก,ฮ่องกง
สนามบินจอห์นเอฟ. เคนเนดี - มหานครนิวยอร์ก - เกาะลิเบอร์ตี้ - ชมเทพีเสรีภาพ - Ground Zero - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค - ผ่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ - ย่านไทม์สแควร์
วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท - เมืองแอตแลนติกซิตี้ - ถนนบอร์ดวอค
เมืองฟิลาเดลเฟีย - เข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปหอเสรีภาพ - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
อนุสาวรีย์วอชิงตันและแท่งโอเบลิสก์ - ถ่ายรูปทำเนียบขาว - ถ่ายรูปตึกรัฐสภา - ถ่ายรูปอาคารสถาบันสมิธโซเนียน - เข้าชมNational museum of Natural History - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานช็อกโกแลต
เมืองคอร์นนิ่ง - ชมโรงงานเครื่องแก้ว - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ขึ้นหอคอยสกายลอนพร้อมทานอาหารค่ำ - ชมวิวน้ำตกจากที่พัก
Journey behind the fall - นครโตรอนโต - ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต
ขึ้นหอคอยซีเอ็น - ชมเมืองโตรอนโต - ช้อปปิ้งย่านEaton Center - สนามบินโตรอนโต
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAJ6-CX-USA-CAN10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
25DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
113,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - คุ้ม 2 ประเทศ อเมริกา - แคนาดา : เทพีเสรีภาพ - Ground Zero - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ช้อปปิ้งย่านEaton Center / พิเศษ ขึ้นหอคอยสกายลอน พร้อมทานอาหารค่ำ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก,ฮ่องกง
สนามบินจอห์นเอฟ. เคนเนดี - มหานครนิวยอร์ก - เกาะลิเบอร์ตี้ - ชมเทพีเสรีภาพ - Ground Zero - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค - ผ่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ - ย่านไทม์สแควร์
วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท - เมืองแอตแลนติกซิตี้ - ถนนบอร์ดวอค
เมืองฟิลาเดลเฟีย - เข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปหอเสรีภาพ - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
อนุสาวรีย์วอชิงตันและแท่งโอเบลิสก์ - ถ่ายรูปทำเนียบขาว - ถ่ายรูปตึกรัฐสภา - ถ่ายรูปอาคารสถาบันสมิธโซเนียน - เข้าชมNational museum of Natural History - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานช็อกโกแลต
เมืองคอร์นนิ่ง - ชมโรงงานเครื่องแก้ว - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ขึ้นหอคอยสกายลอนพร้อมทานอาหารค่ำ - ชมวิวน้ำตกจากที่พัก
Journey behind the fall - นครโตรอนโต - ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต
ขึ้นหอคอยซีเอ็น - ชมเมืองโตรอนโต - ช้อปปิ้งย่านEaton Center - สนามบินโตรอนโต
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAJ6-CX-USA-CAN10D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 / 21-30 OCT 16
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ อเมริกา - แคนาดา (ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา/รวมค่าวีซ่าแคนาดา)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง
ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟ เคนเนดี - มหานครนิวยอร์ก - เกาะลิเบอร์ตี้ - เทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - ย่านไทม์สแควร์
วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท - เมืองแอตแลนติก ซิตี้ - ถนนบอร์ดวอค
เมืองฟิลาเดลเฟีย - ชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปกับหอแห่งเสรีภาพ - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
อนุสาวรีย์วอชิงตันและแท่งโอเบลิสก์ - ถ่ายรูปกับทำเนียบขาว - ถ่ายรูปกับอาคารสถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์National museum of Natural History - พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - เมืองแฮริสเบิร์ก - ชมการผลิตช็อกโกแลตHershey’s Chocolate World
เมืองคอร์นนิ่ง - โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - น้ำตกไนแองการ่า - ขึ้นหอคอยSkylon พร้อมทานอาหารค่ำ - พักโรงแรมที่สามารถเห็นวิวน้ำตกอย่างใกล้ชิด
ล่องเรือHornblower Niagara Cruises - ไนแองการ่าช้อปปิ้งเอาท์เลต - นครโตรอนโต
ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ช้อปปิ้งย่านEaton Center - สนามบินเมืองโตรอนโต
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-19 SEP
13-22 OCT
ราคา/ท่าน :
146,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,000 บาท
146,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/126,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - Grand เข้าแวนคูเวอร์ ออกโตรอนโต้ บินภายใน 2 เที่ยวบิน : แวนคูเวอร์ - สวนสแตนลีย์ - แกสทาวน์ - สวนบูชาร์ด - แบมฟ์ - แคนาเดี้ยน ร็อคกี้ - ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ - เลคหลุยส์ - โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - แคลกะรี - มอนทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ - โตรอนโต - ขึ้นCN Tower - ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า / เมนูพิเศษ ดินเนอร์บนหอคอยสกายลอน / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - สวนสาธารณะสแตนลีย์ พาร์ค - ถ่ายรูปกับแคนาดาเพลส - แกสทาวน์
ท่าเรือซอร์วาสเซน - เมืองวิกตอเรีย - อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย - แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค - เข้าชมสวนบูชาร์ด
สนามบินแวนคูเวอร์ - บินภายในโดยACสู่เมืองแคลกะรี - เมืองแบมฟ์ - ขึ้นรถSnow Coach ชมทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์
เทือกเขาซัลเฟอร์ - นั่งกระเช้าชมยอดเขาแซนซัน - ชมอุทยานแห่งชาติแบมฟ์
สนามบินแคลกะรี - บินภายในโดยACสู่เมืองมอนทรีออล - เขตเมืองเก่า - เมืองใหม่ - เข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม - เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์
เมืองออตตาวา - อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ - ถ่ายรูปอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา - รูปปั้นแมงมุมยักษ์ - ย่านออตตาวาดาวน์ทาวน์ - ย่านถนนแอลจิน
เมืองคิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม1000 ไอส์แลนด์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองคิงส์ตัน - ขึ้นหอคอยสกายลอน+ทานมื้อค่ำ - พักโรงแรมชมวิวน้ำตก
ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า - ไนแองการ่าช้อปปิ้งเอาท์เลต - นครโตรอนโต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อาคารรัฐสภา - สนามบินเมืองโตรอนโต
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAJ6-CX-ALASKA-CELEBRITY11D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
10-20 SEP
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 33,000 บาท
119,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - ล่องเรือสำราญอลาสก้าCelebrity Infinity : แวนคูเวอร์ - ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ - ฮับบาร์ด กลาเซียร์ - จูโน่ - เคทชิแกน / พักบนเรือCelebrity Infinity 7 คืน - พักโรงแรม 1 คืน / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา รวมค่าวีซ่าแคนาดา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - เมืองแวนคูเวอร์ - นอร์ท แวนคูเวอร์ - สะพานแขวนคาปิลาโน - พักโรงแรม
สวนสแตนลีย์ ปาร์ก - ถ่ายรูปกับแคนาดาเพลส - ย่านแกสทาวน์ - นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ - ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ - เชคอินลงเรือสำราญCelebrity Infinity - พักบนเรือสำราญห้องInside Cabin
อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงบนเรือ อาทิ บาร์และเลาจน์, : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ
เรือเทียบท่าไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ - แหลมอดอลฟัส - ล่องเรือชมปลาวาฬ - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือสำราญล่องผ่านธารน้ำแข็งฮับบาร์ด กลาเชียร์ - สนุกกับกิจกรรมบนเรือสำราญ - พักบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองจูโน่ - อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ - ธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต - กลับขึ้นเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเคทชิเกน - ชมเสาแกะสลัก - ครีกสตรีท - กลับขึ้นเรือ
อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงบนเรือ อาทิ บาร์และเลาจน์, : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าแวนคูเวอร์ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - เกาะวิคตอเรีย - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย - เข้าชมสวนบูชาร์ด - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - สนามบินแวนคูเวอร์
เดินทางกลับ - สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
กาตาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA18-QR-USA-CAN05
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 14 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
17-30 OCT
ราคา/ท่าน :
165,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900 บาท
157,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/154,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - อเมริกา ฝั่งตะวันออก - แคนนาดา : วอชิงตัน ดี.ซี. - ฟิลลาเดลเฟีย - นิวยอร์ก - น้ำตก ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) - โตรอนโต้ - คิงส์ตัน - ออตตาวา - คิวเบก - มอนทรีออล (ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา และวีซ่าแคนาดา)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล - สนามบินวอชิงตัน ดี.ซี. - เข้าสู่ที่พัก
ทำเนียบขาว - ผ่านชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน - ผ่านชมอาคารรัฐสภา ของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. - อนุสรณ์สถาน โธมัส เจฟเฟอร์สัน - พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์ เครื่องบินและยานอวกาศ
เมืองฟิลลาเดลเฟีย - ระฆังแห่งเสรีภาพ - หอแห่งเสรีภาพ - แหลมแมนฮัตตัน
ลงเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ - ถนนสายที่ห้า - ตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท - ย่านไทม์ สแควร์
น้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ
ไนแองการ่า ออน เดอะ เลค - ไอซ์ไวน์ - นครโตรอนโต้
ผ่านชมศาลาว่าการเมือง - มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ - ซีเอ็น ทาวเวอร์ - เมืองคิงส์ตัน - ผ่านชมศาลาว่าการเมือง
ล่องเรือชม 1000 ไอซ์แลนด์ - เมืองคิงส์ตัน - เมืองออตตาวา
อาคารรัฐสภา - ทำเนียบนายกรัฐมนตรี - เมืองควิเบกซิตี้
เมืองคิวเบก - แม่น้ำเซนต์ลอเรน - ผ่านชมตึกรัฐสภา
เมืองมอลทรีออล - ชมโบสถ์แซงต์โจเซฟ - เม้าท์ รอยัล - โบสถ์นอร์ธเทอดาม - สนามบินนานาชาติ มอนทรีอัล
บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAN1-BR-ALASKA-ACW18-1(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
2-12 SEP
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,900 บาท
119,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - ล่องเรืออลาสก้า/พักบนเรือCrown Princess Cruise 7คืน+พักที่โรงแรม1คืน(ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - นครซีแอตเติ้ล
นครซีแอตเติล - ไพโอเนียร์ สแควร์ - ถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ - ท่าเรือซีแอตเติ้ล - Check In Crown Princess Cruise(พักบนเรือ)
เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ กราเซีย - เมืองจูโน่ - ออกเดินทางสู่สแก็กเวย์(พักบนเรือ)
เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ - ชมตัวเมืองสแกกเวย์ - ขึนเรือ - ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกราเซียเบย์(พักบนเรือ)
อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์ - อิสระกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ - เดินทางสู่เมืองเค็ทชิเกน(พักบนเรือ)
เรือเทียบท่าที่เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - บ้านของดอลลี่ - ขึนเรือ - เดินทางสู่เมืองวิคตอเรีย(พักบนเรือ)
เรือเทียบท่า วิคตอเรีย - เมืองวิกตอเรีย - เมืองแห่งสวน - เดินทางกลับเมืองซีแอตเติ้ล(พักบนเรือ)
อำลาราสำราญฯ - ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต - เดินทางกลับ
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAN1-CX-GRAND-CAN-WCT07(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
24SEP-3OCT
15-24 OCT
ราคา/ท่าน :
149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 45,000 บาท
145,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - Grand

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - ชมตัวเมืองแก๊สทาวน์ - นครแวนคูเวอร์ - สวนสแตนเลย์ - แท่งเสาโทเท็ม - ช้อปปิ้งDuty Free
วิคตอเรีย - บุดชาดการ์เด้น - แวนคูเวอร์
บินภายในสู่คัลการี - เดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติบาน์ฟ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - เลค หลุยส์
เมืองคัลการี - โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์(ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) - ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway
บินภายในสู่มอลทริออล - เข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม
มอลทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือ1,000 เกาะ - เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - เข้าที่พัก(ห้องฝั่งน้ำตกทุกห้อง)
ชมจุดชมวิวเทเบิ้ลร๊อค - ลงเรือHornblower Niagara Cruisesชมน้ำตกไนแองการ่า - แวะถ่ายภาพกับเวิล์ดพูล - ชิมไวน์ - โตรอนโต
โตรอนโต - ชมสนามกีฬาสกายโดม - หอคอยCN Tower - ช้อปปิ้งที่ห้าง Eton, The Bay - สนามบินโตรอนโต - เดินทางกลับ
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAN1-CX-GRAND-CAN-WCT7-1
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
14-24 OCT
ราคา/ท่าน :
155,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,900 บาท
151,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/151,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - Grand : แวนคูเวอร์ - บุดชาดการ์เด้น - ยอดเขาซัลเฟอร์ - ล่องเรือ 1,000 เกาะ - น้ำตกไนแองการ่า - ชมเมืองไนแองการ่า - ขึ้นหอคอย CN TOWER / อาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน , Canadian Lobster

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ - นำชมแท่งเสาโทเท็ม
เกาะแวนคูเวอร์ - สวนพฤษชาติบุทชาด - บินภายในสู่คัลการี
บาน์ฟ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - เลค หลุยส์ - โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - ริมทะเลสาบเลค หลุยส์
ยอดเขาซัลเฟอร์ - สายน้ำตกโบว์ - เขตอุทยานแห่งชาติบาน์ฟ
บินภายในสู่เมืองมอนทรีออล - เข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม
เมืองออตตาวา - ชมอาคารรัฐสภา - แม่น้ำเซนต์ ลอเรนซ์
ล่องเรือ 1,000 เกาะ - น้ำตกไนแองการ่า - ชมเมืองไนแองการ่า
ลงเรือHornblower Niagara Cruises - แวะถ่ายภาพกับ เวิล์ดพูล - จุดชมวิวเทเบิ้ลร๊อค
โตรอนโต - ขึ้นCn Tower - Toronto Premium Outlets - Shopping - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
กาตาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAN1-QR-USA-CAN-W19
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-18 OCT
ราคา/ท่าน :
145,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,000 บาท
145,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - ล่องเรือสำราญแคนาดา Regal Princess Cruise - New England - อเมริกา - แคนาดา : เมืองนิวยอร์ค - นิวพอร์ท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - อ่าวแบคเลย์ - อุทยานอคาเดียเทือกเขาคาดิแลค - สวนธารณะ Falls view - ตลาดเมืองเก่า - หมู่บ้านชาวประมงPeggy’s Cove - อปปิ้งวู้ดเบอรี่ เอ้าเลท - สะพานบรูคลิน - ล่องเรือชมเกาะเทพีเสรีภาพ - ชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าMacy / พักบนเรือสำราญ 7 คืน - พักโรงแรม 1 คืน / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - สนามบินจอร์เอฟ เคนเนดี้ - เมืองนิวยอร์ค - ท่าเรือซีแอตเติ้ล - เช็คอินลงสำราญ Regal Princess Cruise - พักบนเรือ
เรือเทียบท่านิวพอร์ท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - ชมเมืองเลียบฝั่งทะเล - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - ร่วมWelcome Dinner ด้วยการต้อนรับจากกัปตัน - พักบนเรือ
เมืองบอสตัน - อ่าวแบคเลย์ - ตลาดควินซี่
เมืองบาร์ ฮาร์เบอร์ - อุทยานอคาเดียเทือกเขาคาดิแลค - กลับขึ้นเรือ สนุกกับความบันเทิงต่างๆ - พักบนเรือ
เทียบท่าเมืองเซ็นจอห์น - สวนธารณะ Falls view - ตลาดเมืองเก่า - ป้อมปราการหินวงกลม - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เมืองฮาลิแฟกซ์ - หมู่บ้านชาวประมงPeggy’s Cove - ถ่ายรูปเนินเขาซิตาเดล - โรงงานเมเปิล - หลุมฝังศพของผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์เรือไททานิค - กลับขึ้นเรือ - ร่วมงาน Farewell Night Dinner ที่กัปตันจัดไว้รับรอง - พักบนเรือ
สนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ห้องฟังเพลง, โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน, ห้องเกมส์, ห้องยิมฯ ตลอดวัน - ร่วมงาน Farewell Night Dinner ที่กัปตันจัดไว้รับรอง - พักบนเรือ
อำลาเรือสำราญ - เรือเทียบท่านิวยอร์ค - ช้อปปิ้งวู้ดเบอรี่ เอ้าเลท - สะพานบรูคลิน - ย่านไทม์สแควร์ - พักโรงแรม
ล่องเรือชมเกาะเทพีเสรีภาพ - ชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท - นั่งรถชมรอบมหานครนิวยอร์ค อาทิ ย่านวอลล์สตรีท, ย่านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ - ย่านฟิฟธ์อเวนิว - ห้างสรรพสินค้าMacy - สนามบินนิวยอร์ค
เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA52-CX-EAST-USA-CAN9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-30 OCT
ราคา/ท่าน :
109,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท
109,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - คุ้ม 2 ประเทศ อเมริกาตะวันออก - แคนาดา : นิวยอร์ก - วอชิงตัน ดีซี - แฮริสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) - โตรอนโต้ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล - นิวยอร์ก
ลงเรือเฟอร์รี่เกาะลิเบอร์ตี้ - เกาะเทพีเสรีภาพ - สะพานแขวนบรูคลิน - ถนนสายที่ห้า - ย่านไทม์ สแควร์
เมืองฟิลลาเดลเฟีย - ชมระฆังแห่งเสรีภาพ - หอแห่งเสรีภาพ - กรุงวอชิงตัน ดีซี
ชมอนุสาวรีย์จอร์จ วอชิงตัน - ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน - พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ
เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต - เมืองคอร์นนิ่ง - โรงงานเครื่องแก้ว
น้ำตกไนแองการ่า - ช้อปปิ้งที่Fashion Outlets Niagara Falls
ล่องเรือฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ ชมน้ำตกไนแองการ่า - ทานอาหารบนหอคอย Skylon Tower - เมืองโตรอนโต้ - ซีเอ็น ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งEaton Center และThe Bay
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA52-CX-EAST-USA-CAN-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
26DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
119,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
119,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - คุ้ม 2 ประเทศ อเมริกาตะวันออก - แคนาดา : นั่งเรือเฟอร์รี่ชมเกาะเทพีเสรีภาพ - ชมระฆังแห่งเสรีภาพ - อนุสาวรีย์จอร์จ วอชิงตัน - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน - พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ - โรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต - น้ำตกไนแองการ่า - ช้อปปิ้งที่Fashion Outlets Niagara Falls - ชมน้ำตกไนแองการ่ากับเจอร์นีย์ บีไฮว์ เดอะ ฟลอ - ชมวิวTable Rock - เอ็น ทาวเวอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล - นิวยอร์ก
ลงเรือเฟอร์รี่เกาะลิเบอร์ตี้ - เกาะเทพีเสรีภาพ - สะพานแขวนบรูคลิน - ถนนสายที่ห้า - ย่านไทม์ สแควร์
เมืองฟิลลาเดลเฟีย - ชมระฆังแห่งเสรีภาพ - หอแห่งเสรีภาพ - กรุงวอชิงตัน ดีซี
ชมอนุสาวรีย์จอร์จ วอชิงตัน - ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน - พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ
เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต - เมืองคอร์นนิ่ง - โรงงานเครื่องแก้ว
น้ำตกไนแองการ่า - ช้อปปิ้งที่Fashion Outlets Niagara Falls - ข้ามสะพาน เรนโบว์ บริดจ์สู่แคนาดา - เข้าที่พัก
ชมน้ำตกไนแองการ่ากับเจอร์นีย์ บีไฮว์ เดอะ ฟลอ - ชมวิวTable Rock - เมืองโตรอนโต้ - เอ็น ทาวเวอร์
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA40-PKG-EAST-USA-AP8C
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันพุธ,พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ Every Wed,Sat travel between WED, THU, SAT, SUN 30AUG-31DEC
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แพ็คเกจ อเมริกาตะวันออก - แคนาดา Coast Deluxe Special 8 วัน 7 คืน / ราคาพิเศษ!! เดินทาง 4 ท่าน จ่าย 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - ไกด์พูดอังกฤษรอรับสนามบินนิวยอร์ค - เข้าที่พัก
นิวยอร์ค - ไชน่าทาวน์ - วอลล์ สตรีท - กราวน์ ซีโร่ - ไทม์ สแควร์ - ฟิฟท์ อเวนิว - ตึกเอ็มไพร์ทสตรีท - เมืองฟิลาเดลเฟีย
เมืองฟิลาเดลเฟีย - ลิเบอร์ตี้เบลล์ - เมืองวอชิงตันดีซี - ไวท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์ลินคอร์น - อนุสาวรีย์สงครามเวียตนาม
วอชิงตันดีซี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า
น้ำตกไนแองการ่า(ฝั่งแคนาดา) - โตรอนโต - ซีเอ็นทาวน์เวอร์ - สกายโดม - ซิตี้ฮอลล์ - มหาวิทยาลัยโตรอนโต
โตรอนโต - 1000 ไอส์แลนด์ - อ็อตตาวา - มอนทรีอัล
มอนทรีออล - ควิเบก ซิตี้ - บอสตัน
บอสตัน หรือนิวยอร์ค - อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯเอง
เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม รถรับส่ง,ไกด์พูดอังกฤษนำเที่ยวตามรายการ, ที่พัก
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA75-EK-EAST-USA-CAN-V10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 OCT
2-11 DEC / 30DEC-8JAN
ราคา/ท่าน :
129,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,000 บาท
116,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/110,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - ตะวันตก - แคนาดา : พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ - ฟิลลาเดลเฟีย - มหานครนิวยอร์ค - ย่านวอลล์สตรีท - ย่านไชน่าทาวน์ - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท - ช้อปปิ้งในFashion Outlets of Niagara Falls - ชมวิวน้ำตกพร้อมทานอาหารค่ำบนSkylon - ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า(ฝั่งแคนาดา) - หอคอยซีเอ็น / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา, แคนาดา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องนครดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - สนามบินวอชิงตัน ดัลเลส - ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ
วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี้
แอตแลนติกซิตี้ - มหานครนิวยอร์ค - ย่านวอลล์สตรีท - ย่านไชน่าทาวน์ - เซ็นทรัลพาร์ค
มหานครนิวยอร์ค - Pier 83 - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท - ช้อปปิ้งย่านฟิฟท์อเวนิว - ห้างสรรพสินค้าเมซีส์
มหานครนิวยอร์ค - คอร์นนิ่ง - เมืองบัฟฟาโล่ - แองการ่า(ฝั่งแคนาดา) - ช้อปปิ้งในFashion Outlets of Niagara Falls - ชมวิวน้ำตกพร้อมทานอาหารค่ำบนSkylon - พักโรงแรม ที่เห็นวิวน้ำตกไนแองการา
ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - โตรอนโต้
โตรอนโต้ - หอคอยซีเอ็น - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สนามบินโตรอนโต้
เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA75-CX-CAN-WWV15
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-25 OCT
ราคา/ท่าน :
145,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
130,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/123,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - Fall Color : สแตนลี่ปาร์ค - ไชน่าทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำ - ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - สวนบุชชาร์ต - บินภายในสู่เมืองคัลการี - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - แคนาเดียน ร็อคกี้ - ธารน้ำแข็ง อาร์ธา บาสก้า กลาเซียร์วาเล่ย์ - นั่งกระเช้าGondola ชมยอดเขาซัลเฟอร์ - บินภายในสู่เมืองโตรอนโต้ - CN Tower - ชมน้ำตกไนแองการ่า - ดินเนอร์พร้อมชมวิวน้ำตกบนSkylon Tower - ล่องเรือMaid of the Mist ชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินแวนคูเวอร์(แคนาดาตะวันตก) - สแตนลี่ปาร์ค - ถ่ายรูปเสาโทเท็ม - คาปิลาโน - ไชน่าทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำ
ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - เมืองวิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - เมืองวิคตอเรีย - เมืองแวนคูเวอร์
บินภายในสู่เมืองคัลการี - เลคหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์
แคนาเดียน ร็อคกี้ - ธารน้ำแข็ง อาร์ธา บาสก้า กลาเซียร์วาเล่ย์ - เมืองแบมฟ์
นั่งกระเช้าGondola ชมยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี
บินภายในสู่เมืองโตรอนโต้ - เข้าที่พัก
เมืองโตรอนโต้ - CN Tower - ชมน้ำตกไนแองการ่า - ดินเนอร์พร้อมชมวิวน้ำตกบนSkylon Tower - พักโรงแรม ชมวิวน้ำตกไนแองการา
ล่องเรือMaid of the Mist ชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด - โตรอนโต้ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - สนามบินโตรอนโต้
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAAK5-CI-EAST-USA-CAN08
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
17-26 SEP
ราคา/ท่าน :
159,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
155,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/149,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - คุ้ม2ประเทศ อเมริกาตะวันออก - แคนาดา : นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ค - วอชิงตัน ดีซี - น้ำตกไนแองการ่าฝั่งอเมริกา, ฝั่งแคนาดา - โตรอนโต้ - ล่องเรือ1,000 เกาะ - ตึกเอ็มไพร์สเตท - ฟิลาเดลเฟีย - พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน - Hershey’s Chocolate / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา / พิเศษ ทานอาหารบนภัตตาคารSkylonหมุนรอบ360องศา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - สนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดี้(นิวยอร์ค) - เข้าที่พัก
นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมนครนิวยอร์ก - ลงเรือเฟอร์รี่ชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมตึกเอ็มไพร์สเตท - เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ - ไทม์สแควร
ฟิลาเดลเฟีย - อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ - ระฆังแห่งอิสรภาพ - วอชิงตัน ดีซี
ทำเนียบขาว - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน - ตึกรัฐสภา - สถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - เมืองแฮริสเบิร์ก
แฮริสเบิร์ก - Hershey’s Chocolate - เมืองบัฟฟาโร่ - น้ำตกยักษ์ ไนแองการ่า
ล่องเรือMaid Of The Mistชมน้ำตกไนแอการ่า - ชมวิวTable Rock - โตรอนโต - ขึ้นหอคอยCN Tower
Gananoque - ล่องเรือชมหมู่เกาะ1000 Island - บริงแฮมตัน(อเมริกา)
วู๊ดเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งWoodbury Common Premium Outlets - สนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดี้(นิวยอร์ค)
เดินทางกลับ - เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
การบินไทย+AC-แอร์แคนาดา

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA40-TG+AC-GRAND-CAN01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย+AC-แอร์แคนาดา
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
20-28 OCT
10-19 NOV
1-10 DEC
ราคา/ท่าน :
169,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,900 บาท
169,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/154,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แกรนด์ : แก๊สทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของโลก - สะพานแขวนคาปิลาโน - เกาะวิคตอนเรีย - สวนบูชาร์ด - รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - โคลัมเบีย ไอซ์ฟิวล์ - น้ำตกโบว์ - ทะเลสาบหลุยส์ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อาคารรัฐสภา - คิงสตัน - 1000 ไอส์แลนด์ - ทะเลสาบออนตาริโอ - น้ำตกไนแองการ่า - หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค - ซีเอ็น ทาวเวอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของโลก - เสาอินเดียนแดง - สะพานแขวนคาปิลาโน
ท่าเรือซอร์วาสเซน - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - เกาะวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด - รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย - แวนคูเวอร์
บินภายในสู่เมืองคัลการี - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - น้ำตกโบว์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมยอดเขาซัลเฟอร์
ทะเลสาบหลุยส์ - นั่งรถสโนว์โค้ช - ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - สนามกีฬาคัลการีโอลิมปิคพาร์ค
บินภายในสู่เมืองอ๊อตตาวา - เดินเล่นชมเมืองอ๊อตตาวา
อาคารรัฐสภา - เมืองคิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอล์แลนด์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการCity Hall - ชมวิวริมทะเลสาบออนตาริโอ - น้ำตกไนแองการ่า
ชมภายในอุทยานแห่งชาติไนแองการ่า - ชมวิวTable Rock - ล่องเรือMaid of the Mist ชมวิวน้ำตก (หากอากาศไม่อำนวน พาเที่ยวJourney Behind The Falls) - หมู่บ้านNiagara on the Lake - ทะเลสาบออนตาริโอ - นาฬิกาดอกไม้Floral Clock - เมืองโตรอนโต
เมืองโตรอนโต - อาคารรัฐสภา - หอคอยซีเอ็น - ช้อปปิ้งEaton Center
โตรอนโต - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับ
เดินทางกลับแวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
การบินไทย+AC-แอร์แคนาดา

แพคเกจ ทัวร์แคนาดา

รหัส : THAA40-TG+AC-GRAND-CAN01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย+AC-แอร์แคนาดา
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
17-26 DEC / 30DEC16-8JAN17
ราคา/ท่าน :
175,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,900 บาท
175,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/167,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แกรนด์ : แก๊สทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของโลก - สะพานแขวนคาปิลาโน - เกาะวิคตอนเรีย - สวนบูชาร์ด - รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - โคลัมเบีย ไอซ์ฟิวล์ - น้ำตกโบว์ - ทะเลสาบหลุยส์ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อาคารรัฐสภา - คิงสตัน - 1000 ไอส์แลนด์ - ทะเลสาบออนตาริโอ - น้ำตกไนแองการ่า - หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค - ซีเอ็น ทาวเวอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของโลก - เสาอินเดียนแดง - สะพานแขวนคาปิลาโน
ท่าเรือซอร์วาสเซน - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - เกาะวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด - รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย - แวนคูเวอร์
บินภายในสู่เมืองคัลการี - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - น้ำตกโบว์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมยอดเขาซัลเฟอร์
ทะเลสาบหลุยส์ - นั่งรถสโนว์โค้ช - ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - สนามกีฬาคัลการีโอลิมปิคพาร์ค
บินภายในสู่เมืองอ๊อตตาวา - เดินเล่นชมเมืองอ๊อตตาวา
อาคารรัฐสภา - เมืองคิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอล์แลนด์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการCity Hall - ชมวิวริมทะเลสาบออนตาริโอ - น้ำตกไนแองการ่า
ชมภายในอุทยานแห่งชาติไนแองการ่า - ชมวิวTable Rock - ล่องเรือMaid of the Mist ชมวิวน้ำตก (หากอากาศไม่อำนวน พาเที่ยวJourney Behind The Falls) - หมู่บ้านNiagara on the Lake - ทะเลสาบออนตาริโอ - นาฬิกาดอกไม้Floral Clock - เมืองโตรอนโต
เมืองโตรอนโต - อาคารรัฐสภา - หอคอยซีเอ็น - ช้อปปิ้งEaton Center
โตรอนโต - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับ
เดินทางกลับแวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป)
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แคนาดา, โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์แคนาดาเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์แคนาดาเดือนกันยายน 2559
ทัวร์แคนาดาเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์แคนาดาเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์แคนาดาเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์แคนาดาเดือนมกราคม 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนเมษายน 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนกรกฎาคม 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794