Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย / เที่ยวอินเดีย
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND001(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28OCT-3NOV
4-10 / 18-24 NOV
2-8 / 9-15 / 16-22 DEC
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-แสวงบุญสังเวชนียสถาน4 ตำบล(ลุมพินี - สารนาท - พุทธคยา - กุสินารา)
» กรุงเทพฯ - สังเวชนียสถานแหล่งที่๑พุทธคยา - พระพุทธเมตตา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - ชมสัตตมหาสถาน - เสาพระเจ้าอโศก - ประตูโทรณะ
» ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ชมถ้ำพระสารีบุตร - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มหาวิทยาลัยนาลันทา
» วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
» สังเวชนียสถานแหล่งที่๔กุสินารา - นั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ - เมืองลุมพินี
» สังเวชนียสถานแหล่งที่๓สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
» เมืองสาวัตถี - เมืองพาราณสี
» แม่น้ำคงคา - สังเวชนียสถานแหล่งที่๒สารนาถ - สถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND001(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-5JAN
 ราคา/ท่าน :  52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-แสวงบุญสังเวชนียสถาน4 ตำบล(ลุมพินี - สารนาท - พุทธคยา - กุสินารา)
» กรุงเทพฯ - สังเวชนียสถานแหล่งที่๑พุทธคยา - พระพุทธเมตตา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - ชมสัตตมหาสถาน - เสาพระเจ้าอโศก - ประตูโทรณะ
» ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ชมถ้ำพระสารีบุตร - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - มหาวิทยาลัยนาลันทา
» วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
» สังเวชนียสถานแหล่งที่๔กุสินารา - นั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ - เมืองลุมพินี
» สังเวชนียสถานแหล่งที่๓สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
» เมืองสาวัตถี - เมืองพาราณสี
» แม่น้ำคงคา - สังเวชนียสถานแหล่งที่๒สารนาถ - สถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-AI-IND001(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-23 OCT
7-13 NOV
5-11 DEC
 ราคา/ท่าน :  42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล
» กรุงเทพฯ - เดลลี - ประตูเมืองแห่งชัยชนะ - ผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
» บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - เมืองแคชเมียร์ - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนแบบราชวงศ์โมกุล - พักบ้านเรือDeluxe House Boat
» เทือกเขากุลมาร์ค - ทุ่งหญ้าของดอกไม้ - สถานีเคเบิลคาร์(รวมค่าขึ้นแล้ว) - พักบ้านเรือDeluxe House Boat
» โซนามาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย - ศรีนาคา - พักบ้านเรือDeluxe House Boat
» ล่องเรือซิคาร่า(รวมค่าล่องเรือแล้ว) - บินภายในสู่เดลลี - อักรา
» ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - เดลลี
» สนามบินอินธิราคานธีกรุงเดลลี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-AI-IND001(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-5JAN
 ราคา/ท่าน :  45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล
» กรุงเทพฯ - เดลลี - ประตูเมืองแห่งชัยชนะ - ผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
» บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - เมืองแคชเมียร์ - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนแบบราชวงศ์โมกุล - พักบ้านเรือDeluxe House Boat
» เทือกเขากุลมาร์ค - ทุ่งหญ้าของดอกไม้ - สถานีเคเบิลคาร์(รวมค่าขึ้นแล้ว) - พักบ้านเรือDeluxe House Boat
» โซนามาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย - ศรีนาคา - พักบ้านเรือDeluxe House Boat
» ล่องเรือซิคาร่า(รวมค่าล่องเรือแล้ว) - บินภายในสู่เดลลี - อักรา
» ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - เดลลี
» สนามบินอินธิราคานธีกรุงเดลลี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND006(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 OCT
21-26 NOV
5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-อักรา - ชัยปุระ
» กรุงเทพฯ - เมืองเดลลี - เมืองอักรา
» ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด
» เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี - เมืองชัยปูร์
» เชิงเขาอราวารี - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวังซิตี้พาเลส - พระราชวังสายลม - หอดูดาว จันตาร์ มันตาร์
» กรุงเดลลี - รัฐสภาราชปาติบาวาล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND006(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-5JAN
 ราคา/ท่าน :  39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-อักรา - ชัยปุระ
» กรุงเทพฯ - เมืองเดลลี - เมืองอักรา
» ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด
» เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี - เมืองชัยปูร์
» เชิงเขาอราวารี - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวังซิตี้พาเลส - พระราชวังสายลม - หอดูดาว จันตาร์ มันตาร์
» กรุงเดลลี - รัฐสภาราชปาติบาวาล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND008(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-27 OCT
17-24 NOV
4-11 / 8-15 DEC
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-อินเดีย - เนปาล - ทัชมาฮาล - สังเวชนียสถาน4ตำบล(ลุมพินีวันสถานที่ประสูตร,พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้,สารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนา,กุสินาราสถานที่บรินิพพาน)
» กรุงเทพฯ - พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ - ศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก - ชมประตูโทรณะ
» พาราณสี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก - แม่น้ำคงคา
» เมืองกุสินารา - สังเวชนียสถานแหล่งที่สี่ สถานที่เสด็จปรินิพพานกุสินารา - มกุฎพันธเจดีย์
» เมืองลุมพินี - สังเวชนียสถานแหล่งที่ 3 สวนลุมพินีวัน - วิหารมหามายา สระโบกขรณี
» เมืองสาวัตถี - วัดพระเชตุวันมหาวิหาร
» สาวัตถี - อักรา
» อักรา - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - เดลลี
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND008(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-1JAN / 29DEC-5JAN / 30DEC-6JAN
 ราคา/ท่าน :  52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-อินเดีย - เนปาล - ทัชมาฮาล - สังเวชนียสถาน4ตำบล(ลุมพินีวันสถานที่ประสูตร,พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้,สารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนา,กุสินาราสถานที่บรินิพพาน)
» กรุงเทพฯ - พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ - ศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก - ชมประตูโทรณะ
» พาราณสี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก - แม่น้ำคงคา
» เมืองกุสินารา - สังเวชนียสถานแหล่งที่สี่ สถานที่เสด็จปรินิพพานกุสินารา - มกุฎพันธเจดีย์
» เมืองลุมพินี - สังเวชนียสถานแหล่งที่ 3 สวนลุมพินีวัน - วิหารมหามายา สระโบกขรณี
» เมืองสาวัตถี - วัดพระเชตุวันมหาวิหาร
» สาวัตถี - อักรา
» อักรา - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - เดลลี
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND009(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 / 22-28 OCT
7-13 / 14-20 / 21-27 NOV
5-11 / 10-16 / 19-25 DEC
 ราคา/ท่าน :  45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล
» กรุงเทพฯ - เมืองเดลลี - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
» บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - เข้าพักDeluxe House Boat - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนนิชาบากห์(ชมดอกไม้บาน)
» ชมความงามของเทือกเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวยอดเขากุลมาร์ค - เข้าพักDeluxe House Boat
» โซนามาร์ค - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย(หิมะปกคลุมตลอดปี) - เข้าพักDeluxe House Boat
» ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอักรา
» ชมทัชมาฮาล(มรดกโลก) - อักราฟอร์ด(มรดกโลก) - สนามบินนานาชาติอินธิราคานธี(กรุงนิวเดลลี)
» เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : A66-TG-IND009(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-1JAN / 29DEC-4JAN / 31DEC-6JAN
 ราคา/ท่าน :  48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล
» กรุงเทพฯ - เมืองเดลลี - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
» บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - เข้าพักDeluxe House Boat - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนนิชาบากห์(ชมดอกไม้บาน)
» ชมความงามของเทือกเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวยอดเขากุลมาร์ค - เข้าพักDeluxe House Boat
» โซนามาร์ค - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย(หิมะปกคลุมตลอดปี) - เข้าพักDeluxe House Boat
» ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอักรา
» ชมทัชมาฮาล(มรดกโลก) - อักราฟอร์ด(มรดกโลก) - สนามบินนานาชาติอินธิราคานธี(กรุงนิวเดลลี)
» เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย+สิกขิม รหัส : AG6-PKG7D-SIKKIM(A)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between OCT-NOV
FEB-MAY
 ราคา/ท่าน :  25,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,100 บาท
25,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย+สิกขิม-แพคเกจสิกขิมเหนือ ดาร์จีลิ่ง 7 วัน 6 คืน กังตอก - ลาชุง - ยุมถัง - ทะเลสาบสมกู่ หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปทุกวันพุธและอาทิตย์/อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ,อาหารบางมื้อ/อัตราค่าบริการพัก2 - 3ท่านต่อ1ห้อง/พักห้องStandard


12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย+สิกขิม รหัส : AG6-PKG7D-SIKKIM(B)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between OCT-NOV
FEB-MAY
 ราคา/ท่าน :  26,100 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,100 บาท
26,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,100 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย+สิกขิม-แพคเกจสิกขิมเหนือ ดาร์จีลิ่ง 7 วัน 6 คืน กังตอก - ลาชุง - ยุมถัง - ทะเลสาบสมกู่ หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปทุกวันพุธและอาทิตย์/อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ,อาหารบางมื้อ/อัตราค่าบริการพัก2 - 3ท่านต่อ1ห้อง/พักห้องDeluxe


13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย+สิกขิม รหัส : AG6-PKG10D-SIKKIM(A)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between OCT-NOV
FEB-MAY
 ราคา/ท่าน :  32,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
32,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย+สิกขิม-แพคเกจสิกขิม 10 วัน 9 คืน กังตอก - ลาชุง - ยุมถัง - ทะเลสาบสมกู่ - ยุกสม - เพลลิ่ง - กาลิมปง - ดาร์จีลิ่ง หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปทุกวันอาทิตย์/อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ,อาหารบางมื้อ/อัตราค่าบริการพัก2 - 3ท่านต่อ1ห้อง/พักห้องStandard


14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย+สิกขิม รหัส : AG6-PKG10D-SIKKIM(B)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between OCT-NOV
FEB-MAY
 ราคา/ท่าน :  37,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
37,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย+สิกขิม-แพคเกจสิกขิม 10 วัน 9 คืน กังตอก - ลาชุง - ยุมถัง - ทะเลสาบสมกู่ - ยุกสม - เพลลิ่ง - กาลิมปง - ดาร์จีลิ่ง หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปทุกวันอาทิตย์/อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ,อาหารบางมื้อ/อัตราค่าบริการพัก2 - 3ท่านต่อ1ห้อง/พักห้องDeluxe


15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย+สิกขิม รหัส : AG6-PKG11D-SIKKIM(A)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between OCT-NOV
FEB-MAY
 ราคา/ท่าน :  35,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,300 บาท
35,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย+สิกขิม-แพคเกจเจาะลึกสิกขิม เบงกอลตะวันตก 11 วัน 10 คืน กังตอก - ลาเชน - ลาชุง - ยุมถัง - ทะเลสาบสมกู่ - ยุกสม - เพลลิ่ง - กาลิมปง - ดาร์จีลิ่ง หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปทุกวันพุธ/อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ,อาหารบางมื้อ/อัตราค่าบริการพัก2 - 3ท่านต่อ1ห้อง/พักห้องStandard


16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย+สิกขิม รหัส : AG6-PKG11D-SIKKIM(B)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between OCT-NOV
FEB-MAY
 ราคา/ท่าน :  39,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,300 บาท
39,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย+สิกขิม-แพคเกจเจาะลึกสิกขิม เบงกอลตะวันตก 11 วัน 10 คืน กังตอก - ลาเชน - ลาชุง - ยุมถัง - ทะเลสาบสมกู่ - ยุกสม - เพลลิ่ง - กาลิมปง - ดาร์จีลิ่ง หมายเหตุ ออกเดินทางได้ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปทุกวันพุธ/อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ,อาหารบางมื้อ/อัตราค่าบริการพัก2 - 3ท่านต่อ1ห้อง/พักห้องDeluxe


17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : AA1-AI-IN-NP-BUDDHIST1520   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29DEC58-3JAN
 ราคา/ท่าน :  45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,800 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-สังเวชนียสถาน4พุทธสถาน อินเดีย - เนปาล
» กรุงเทพฯ - เดลลี - บินภายในสู่เมืองกายา - เมืองพุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดไทยพุทธคยา
» เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน(สถานที่ดับขันธปรินิพพาน) - มกุฎพันธนเจดีย์ - ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสิ
» พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดนอินเดีย,เนปาล - สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติ) - ชมหินสลักภาพประสูติ,เสาอโศกและสระโบกขรณี - ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี
» เมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
» ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - บินภายในสู่สนามบินเมืองมุมไบย์ - ประตูอินเดียGateway of INDIA - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิChhatrapati Shivaji International airport
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : AA1-AI-IN-NP-BUDDHIST1509(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 NOV
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-สังเวชนียสถาน4พุทธสถาน อินเดีย - เนปาล
» กรุงเทพฯ - เดลลี - บินภายในสู่เมืองกายา - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา
» เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวนาราม - นาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - โอลนาลันทา - เมืองพุทธคยา
» ชมวัดนานาชาติ - ทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดไทยพุทธคยา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - ยะสะเจดีย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
» พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน(สถานที่ดับขันธปรินิพพาน) - มกุฎพันธนเจดีย์ - ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสิ
» ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดนอินเดีย,เนปาล - สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติ) - ชมหินสลักภาพประสูติ,เสาอโศกและสระโบกขรณี - ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี
» เมืองสาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการธรรมศาลา - เมืองลัคเนาว์
» เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด
» เมืองเดลลี - อาศรัธาม
» ผ่านชมราชปาติภาวัน - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ชมประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งที่ถนนจันปาต - สนามบินนานาชาติอินทิราคานที - กลับถึงกรุงเทพฯ


19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : AA1-AI-IN-NP-BUDDHIST1509(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 / 4-12 / 10-18 DEC / 26DEC58-3JAN
 ราคา/ท่าน :  52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-สังเวชนียสถาน4พุทธสถาน อินเดีย - เนปาล
» กรุงเทพฯ - เดลลี - บินภายในสู่เมืองกายา - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา
» เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวนาราม - นาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - โอลนาลันทา - เมืองพุทธคยา
» ชมวัดนานาชาติ - ทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดไทยพุทธคยา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - ยะสะเจดีย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
» พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน(สถานที่ดับขันธปรินิพพาน) - มกุฎพันธนเจดีย์ - ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสิ
» ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดนอินเดีย,เนปาล - สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติ) - ชมหินสลักภาพประสูติ,เสาอโศกและสระโบกขรณี - ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี
» เมืองสาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการธรรมศาลา - เมืองลัคเนาว์
» เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด
» เมืองเดลลี - อาศรัธาม
» ผ่านชมราชปาติภาวัน - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ชมประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งที่ถนนจันปาต - สนามบินนานาชาติอินทิราคานที - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : AA1-AI-IN-NP-BUDDHIST1504(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-สังเวชนียสถาน4พุทธสถาน อินเดีย - เนปาล
» กรุงเทพฯ - เดลลี - บินภายในสู่เมืองกายา - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา
» เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน(สถานที่ดับขันธปรินิพพาน) - มกุฎพันธนเจดีย์ - ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสิ
» ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดนอินเดีย,เนปาล - สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติ) - ชมหินสลักภาพประสูติ,เสาอโศกและสระโบกขรณี - ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี
» เมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
» พิพิธภัณฑ์สารนาถ - บินภายในสู่สนามบินเมืองมุมไบย์ - วัดสิทธิวินัยยัค
» ชมประตูเมืองอินเดีย - ล่องเรือเกาะช้าง - เอเลเฟนต้า - มุมไบ - บินภายในสู่ท่าอากาศยานออร์รังกาบัด - เข้าที่พัก
» ถ้ำอะชันต้า - ออรังกาบัด - อนุสรณ์แห่งความรักบีบีกามักบารา
» ถ้ำเอลโลร่า - บินภายในสู่มุมไบ - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : AA1-AI-IN-NP-BUDDHIST1504(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC58-3JAN
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-สังเวชนียสถาน4พุทธสถาน อินเดีย - เนปาล
» กรุงเทพฯ - เดลลี - บินภายในสู่เมืองกายา - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา
» เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน(สถานที่ดับขันธปรินิพพาน) - มกุฎพันธนเจดีย์ - ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสิ
» ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดนอินเดีย,เนปาล - สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติ) - ชมหินสลักภาพประสูติ,เสาอโศกและสระโบกขรณี - ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี
» เมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
» พิพิธภัณฑ์สารนาถ - บินภายในสู่สนามบินเมืองมุมไบย์ - วัดสิทธิวินัยยัค
» ชมประตูเมืองอินเดีย - ล่องเรือเกาะช้าง - เอเลเฟนต้า - มุมไบ - บินภายในสู่ท่าอากาศยานออร์รังกาบัด - เข้าที่พัก
» ถ้ำอะชันต้า - ออรังกาบัด - อนุสรณ์แห่งความรักบีบีกามักบารา
» ถ้ำเอลโลร่า - บินภายในสู่มุมไบ - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : AA1-AI-IN-SIMLA-DHAMSALA8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 OCT
 ราคา/ท่าน :  47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-ซิมลา - มะนาลี - อัมริตสา - ธรรมศาลา
» กรุงเทพฯ - เมืองเดลลี - อัชดัม
» นั่งรถไฟขบวนพิเศษShatabdi Express - เมืองจันดิการ์ - เมืองชิมล่า - เดินเล่นชมโบสถ์เก่า - ลานซุบซิบ
» โบสถ์คริสต์ - มะนาลี - ไร่ชา พาลามปุระ
» เดินทางเลาะเลียบภูเขาสูง - ซาจู
» ผ่านชมหุบเขาปาราวตี - ธรรมศาลา
» ชมเมืองธรรมศาลา - สถานฝึกอบรมงานฝีมือ นอร์บุลิงก้า - อมริตสา
» วิหารทองคำ - สวนชาลเลียนวลา - ชมวัดศรีเดอร์เกียนา - เมืองอัมริตสา - บินภายในสู่นิวเดลี - เข้าที่พัก
» สนามบินอินทิรา คานธี - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
 
 แพคเกจทัวร์อินเดีย รหัส : AA1-AI-IN-SIMLA-DHAMSALA8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-12 DEC / 26DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-ซิมลา - มะนาลี - อัมริตสา - ธรรมศาลา
» กรุงเทพฯ - เมืองเดลลี - อัชดัม
» นั่งรถไฟขบวนพิเศษShatabdi Express - เมืองจันดิการ์ - เมืองชิมล่า - เดินเล่นชมโบสถ์เก่า - ลานซุบซิบ
» โบสถ์คริสต์ - มะนาลี - ไร่ชา พาลามปุระ
» เดินทางเลาะเลียบภูเขาสูง - ซาจู
» ผ่านชมหุบเขาปาราวตี - ธรรมศาลา
» ชมเมืองธรรมศาลา - สถานฝึกอบรมงานฝีมือ นอร์บุลิงก้า - อมริตสา
» วิหารทองคำ - สวนชาลเลียนวลา - ชมวัดศรีเดอร์เกียนา - เมืองอัมริตสา - บินภายในสู่นิวเดลี - เข้าที่พัก
» สนามบินอินทิรา คานธี - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดียวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินเดียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย รหัส : AG0-8M-BEST-IN-NP-MM9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-29 OCT
18-26 NOV
2-10 DEC
20-28 JAN
17-25 FEB
23-31 MAR
 ราคา/ท่าน :  39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
39,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย-BEST(อินเดีย - เนปาล - ย่างกุ้ง)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ย่างกุ้ง - พุทธคยา - นมัสการพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ - นมัสการพระพุทธเมตตา - นมัสการสัตตมหาสถาน
» เมืองพาราณสี - ชมสังเวชนียสถาน - ชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาไฟ
» เมืองสาวัตถี - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ชมเนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์
» กราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน - นมัสการกุฎิพระพุทธเจ้า - ลุมพินี - เมืองโสเนาลี
» นมัสการสวนลุมพีนีวัน - ชมภาพหินแกะสลัก - พระพุทธรูปปางประสูติ - าพหินแกะสลักรอยพระบาทจำลองของเจ้าชายสิทธัตถะ - เมืองกุสินารา
» นมัสการสถานที่ปรินิพพาน - เมืองเวสาลี - ชมกูฏาคารศาลาป่ามหาวัน
» เมืองราชคฤห์ - กราบสักการะพระคันธกุฏิ บนเขาคิชกูฎ - ชมวัดเวฬุวัน - นาลันทาคาม - เมืองพุทธคยา
» บินกลับเมืองย่างกุ้ง - เข้าที่พัก
» สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะโบโบยี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินโดนีเซียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อินโดนีเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อินโดนีเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อินโดนีเซียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อินโดนีเซียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794