Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย / เที่ยวอินเดีย
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,300 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุร์ - ทัชมาฮาล - เดลลี - อัมริทสาร์ : เชิงเขาอราวารี - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวังซิตี้พาเลส - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - ผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาล - ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะIndia Gate - เมืองชัยปูร์
เชิงเขาอราวารี - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวังซิตี้พาเลส - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พระราชวังสายลม - หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์
เมืองอักรา - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ
สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี - บินภายในสู่เมืองอัมริทสาร์ - วิหารทองคำ
พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ - เมืองAtari - เมืองอัมริทสาร์
สนามบินSri Guru Ram Dass Jee International Airport - เมืองเดลลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 OCT
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,300 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - อจันต้า - เอลโลร่า : ล่องเรือชมเกาะช้าง - สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - ถ้ำอจันต้า - บีบีกา มักบารา (ทัชมาฮาลน้อย)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ - เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - ล่องเรือชมเกาะช้าง - ถ้ำช้าง - ถ่ายรูปด้านนอกสถานีรถไฟฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส - ประตูชัย - เมืองปูเน่
สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - เมืองออรังกาบัด
ถ้ำอจันต้า - ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำอจันต้า
เอลโลร่า - บีกา มักบารา - เมืองออรังกาบัด
สนามบินออรังกาบัด - บินภายในสู่สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, มุมไบ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 / 21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,300 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - อจันต้า - เอลโลร่า : ล่องเรือชมเกาะช้าง - สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - ถ้ำอจันต้า - บีบีกา มักบารา (ทัชมาฮาลน้อย)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ - เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - ล่องเรือชมเกาะช้าง - ถ้ำช้าง - ถ่ายรูปด้านนอกสถานีรถไฟฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส - ประตูชัย - เมืองปูเน่
สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - เมืองออรังกาบัด
ถ้ำอจันต้า - ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำอจันต้า
เอลโลร่า - บีกา มักบารา - เมืองออรังกาบัด
สนามบินออรังกาบัด - บินภายในสู่สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, มุมไบ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-5 / 10-13 / 24-27 DEC
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,200 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - ออรังกาบัด - อจันต้า - เอลโลร่า : วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ถ้ำอจันต้า - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย / บินภายใน 1 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ประตูชัยอินเดีย - มุมไบ - บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด - เข้าที่พัก
ออรังกาบัด - ถ้ำอจันต้า - ออรังกาบัด
ออรังกาบัด - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย
ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,200 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - ออรังกาบัด - อจันต้า - เอลโลร่า : วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ถ้ำอจันต้า - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย / บินภายใน 1 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ประตูชัยอินเดีย - มุมไบ - บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด - เข้าที่พัก
ออรังกาบัด - ถ้ำอจันต้า - ออรังกาบัด
ออรังกาบัด - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย
ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,300 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - ออรังกาบัด - อจันต้า - เอลโลร่า : วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ถ้ำอจันต้า - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย / บินภายใน 1 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ประตูชัยอินเดีย - มุมไบ - บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด - เข้าที่พัก
ออรังกาบัด - ถ้ำอจันต้า - ออรังกาบัด
ออรังกาบัด - ถ้ำเอลโลร่า - บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย
ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
18-24 OCT
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,300 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เนปาล - เขาคิชฌกูฏ : สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี - ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองคยา - สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เสาพระเจ้าอโศก - ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละ
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ชมกุฏีของพระอานนท์ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองพาราณสี
นำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันคริสมาสต์ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29NOV-5DEC 16
21-27 DEC 16
31JAN-6FEB 17
ราคา/ท่าน :
46,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,300 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เนปาล - เขาคิชฌกูฏ : สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี - ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองคยา - สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เสาพระเจ้าอโศก - ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละ
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ชมกุฏีของพระอานนท์ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองพาราณสี
นำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,300 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เนปาล - เขาคิชฌกูฏ : สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี - ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองคยา - สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เสาพระเจ้าอโศก - ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละ
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ชมกุฏีของพระอานนท์ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองพาราณสี
นำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-6E-SIKKIM-DARJILING8D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
TBA
ราคา/ท่าน :
44,444 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
44,444 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,444 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชินีหิมาลัย(สิกขิม - ดาร์จิลิ่ง) : กัลกัลต้า - ดาร์จีลิ่ง - กังต๊อก - ทะเลสาบฉางโก - หุบเขาลาชุง - หุบเขาดอกไม้ยุมถัง - ดาร์จีลิ่ง - นั่งรถไฟToy Train ชมรอบเมือง / พัก โรงแรมระดับDeluxe Class / รายการนี้เป็นเส้นทางกึ่งผจญภัย เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่รัก และหลงไหลธรรมชาติอย่างแท้จริง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัลกัตตา - เข้าที่พัก
กัลกัตตา - สีลิกูรี (บักโดกรา) - เมืองดาร์จีลิ่ง - วัดทิเบตกูม กอมปา
จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ - โรงงานผลิตชา ไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ - สถานีรถไฟทรอยเทรน - ชมรถรางไฟฟ้าที่ สถานีบาตาเซียลูป - พิพิธภัณฑ์กูม - เมืองกังต๊อก
ทะเลสาบฉางโก - เมืองกังต็อก - แวะชมคเณศต็อก - หนุมานต็อก - วัดเอนเซย์ - Flower Show Hall
แวะจุดชมวิวทาชิ - ยอดเขาคันชังจุงก้า - หมู่บ้านลาชุง - แวะชมน้ำตก - หมู่บ้านลาชุง
หุบเขายุมถัง - หมู่บ้านลาชุง
เมืองกังต็อก - วัดรุมเต็ก - ช้อปปิ้งถนนเอ็มจีมาร์ก
เมืองสีลิกูรี - เมืองกัลกัตตา - ถ่ายรูปหน้าVictoria Memorial Hall - ช้อปปิ้งย่านNew Market - สนามบินเมืองกัลกัตต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THBAA1-6E-IN-ORISSA5D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
TBA
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - รัฐโอริสสา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัลกัตตา - บินภายในสู่ภูพเนศวร - ถ้ำขัณฑคีรี - เทวาลัยราชรานี - เทวาลัยมุกเตศวร - พิพิธภัณฑ์รัฐโอริสสา - เขาเดาลี - เจดีย์สันติภาพหรือศานติสถูป
เมืองคัตแทก - สามเหลี่ยมเพชรแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาของรัฐโอริสสา - หมู่บ้านลลิตคีรี - พุทธสถาน - พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งลลิตคีรี - หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี - หมู่พุทธสถานรัตนคีรี - พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งรัตนคีรี
เทวสถานพระสุริยะ - พิพิธภัณฑ์โกนาร์ค - เมืองภูพเนศวร
บินภายในสู่เมืองกัลกัตตา - Victoria Memorial Hall - สนามบินกัลกัตตา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-AI-IN-KHASMIR7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
23-29 OCT
18-24 NOV
1-7 DEC
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ใบไม้เปลี่ยนสี : แคชเมียร์ - เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกรม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - อักชาร์ดัม
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) - หมู่บ้านพาฮาลแกม - ชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์
ศรีนาคา(แคชเมียร์) - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
เขากุลมาร์ค(นั่งเคเบิ้ลคาร์) - ถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขากุลมาร์ค - จามามัสยิด - ศรีนาคา
โซนามาร์ค - ชมธารน้ำแข็งกราเซีย
ล่องเรือสิคารา - ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ - บินภายในสู่เมืองเดลลี
เมืองเดลลี สนามบินอินทิรา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
สไปซ์เจ็ท

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-SG-DAJILING-SIKKIM22
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 NOV
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สิกขิม - ดาร์จิลิ่ง : ไทเกอร์ฮิล - ตลาดพื้นเมือง ย่านชอร์รัสต้า - ไร่ชา, โรงงานผลิตชา - สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู - ยอดเขาคันชังจุงก้า - ทะเลสาบฉางโก - ชมวิวกระบี่ลงศก - หมู่บ้านลาชุง - แม่น้ำทิสต้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัลกัตตา - บินภายในสู่สิริกุรี(บักโดกรา) - ดาร์จิลิ่ง
ไทเกอร์ฮิล - วัดทิเบตกูม กอม - ตลาดพื้นเมือง ย่านชอร์รัสต้า - ไร่ชา, โรงงานผลิตชา - สถาบันสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีลิ่ง - สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู
ทะเลสาบฉางโก - ยอดเขาคันชังจุงก้า - หนุมานต็อก - ทะเลสาบฉางโก - เมืองกังต็อก - วัดรุมเต็ก
วัดเอนเช่ย์ - ชมวิวกระบี่ลงศก - น้ำตกนากา - หุบเขาแม่น้ำลาชุง ชู - น้ำตกทวิน - น้ำตกบิม นาลา - หมู่บ้านลาชุง
หุบเขายุมถัง - เมืองกังต็อก - แม่น้ำทิสต้า
สนามบินบักโดกรา, เมืองสีลิกูรี - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกัลกัตตา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
ศรีลังกาแอร์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-UL-INDIA-DEL-AGRA-JAI95(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน UL-ศรีลังกาแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
25-30 NOV
1-6 DEC 16
13-18 FEB
25-30 MAR
11-16 APR 17
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ : ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - พระราชวังเมืองฟาเตปูร์สิคิรี - พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังอัมเบอร์พาเลช - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองโคลัมโบ - สนามบินอินทิราคานธี, เดลลี - เข้าที่พัก
เมืองอัคระ - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด
เมืองชัยปุระ - พระราชวังเมืองฟาเตปูร์สิคิรี - เมืองชัยปุระ - พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ
พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังอัมเบอร์พาเลช - ถ่ายรูปพระราชวังจัยมาฮาล - เมืองเดลลี
อาศรัธาม - กรุงเดลลี - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย - สนามบินอินทิราคานธี, เดลลี - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองโคลัมโบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
ศรีลังกาแอร์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-UL-INDIA-DEL-AGRA-JAI95(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน UL-ศรีลังกาแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ : ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - พระราชวังเมืองฟาเตปูร์สิคิรี - พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังอัมเบอร์พาเลช - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองโคลัมโบ - สนามบินอินทิราคานธี, เดลลี - เข้าที่พัก
เมืองอัคระ - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด
เมืองชัยปุระ - พระราชวังเมืองฟาเตปูร์สิคิรี - เมืองชัยปุระ - พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ
พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังอัมเบอร์พาเลช - ถ่ายรูปพระราชวังจัยมาฮาล - เมืองเดลลี
อาศรัธาม - กรุงเดลลี - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย - สนามบินอินทิราคานธี, เดลลี - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองโคลัมโบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-SG-IND-NP-BDDCCU001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-29 OCT
3-10 DEC
ราคา/ท่าน :
38,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,800 บาท
38,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สังเวชนียสถาน เนปาล - อินเดีย (บินเข้า-บินออก กัลกัตต้า : เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - วัดอัมพวัน - น้ำแร่ร้อนตโปธาร - สถูปพระสารีบุตร - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - วัดไทยพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา / มีพระวิทยากรตลอดเส้นทาง 4 แห่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองกัลกัตตา -เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - สักการะแทบบาทพระศาสดา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา
เมืองราชคฤห์ - ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - วัดอัมพวัน - น้ำแร่ร้อนตโปธาร - นาลันทา - หลวงพ่อดำ - สถูปพระสารีบุตร - เมืองพุทธคยา
เมืองกุสินารา - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - มกุฎพันธนเจดีย์
ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดน อินเดีย, เนปาล - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
เมืองพาราณสี - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป
ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ และการอาบน้ำล้างบาป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา - สถูปบ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดชาวพุทธนานาชาติ - เมืองกัลกัตตา - สนามบินเมืองกัลกัตตา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-SG-IND-NP-BDDCCU001(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,800 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สังเวชนียสถาน เนปาล - อินเดีย (บินเข้า-บินออก กัลกัตต้า : เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - วัดอัมพวัน - น้ำแร่ร้อนตโปธาร - สถูปพระสารีบุตร - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - วัดไทยพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา / มีพระวิทยากรตลอดเส้นทาง 4 แห่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองกัลกัตตา -เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - สักการะแทบบาทพระศาสดา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา
เมืองราชคฤห์ - ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - วัดอัมพวัน - น้ำแร่ร้อนตโปธาร - นาลันทา - หลวงพ่อดำ - สถูปพระสารีบุตร - เมืองพุทธคยา
เมืองกุสินารา - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - มกุฎพันธนเจดีย์
ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดน อินเดีย, เนปาล - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
เมืองพาราณสี - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป
ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ และการอาบน้ำล้างบาป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา - สถูปบ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดชาวพุทธนานาชาติ - เมืองกัลกัตตา - สนามบินเมืองกัลกัตตา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-IND-NP-BDCCU002(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
15-23 OCT
4-12 / 6-14 / 10-18 DEC
ราคา/ท่าน :
47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สังเวชนียสถาน เนปาล - อินเดีย - ทัชมาฮาล : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - เขาคิชฌกูฎ - เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดเชตวันมหาวิหา - ทัชมาฮาล (1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ประตูเมืองอินเดีย / มีพระธรรมฑูตสายอินเดีย บรรยายพุทธประวัติเส้นสังเวชนียสถาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเดลี - เมืองกายา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - น้ำแร่ร้อนตโปธาร - นาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา
วัดนานาชาติ - เมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - บูชาพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - มกุฎพันธนเจดีย์
ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดน อินเดีย, เนปาล - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
เมืองสาวัตถี - ศราวัสตี Sravasti - วัดเชตวันมหาวิหาร
เมืองอัครา - ทัชมาฮาล (1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) - พระราชวังอัคราฟอร์ด
เมืองเดลลี - อาศรัธาม - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งที่ถนนจันปาต
สนามบินอินทิราคานที - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-IND-NP-BDCCU002(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
25DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สังเวชนียสถาน เนปาล - อินเดีย - ทัชมาฮาล : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - เขาคิชฌกูฎ - เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดเชตวันมหาวิหา - ทัชมาฮาล (1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ประตูเมืองอินเดีย / มีพระธรรมฑูตสายอินเดีย บรรยายพุทธประวัติเส้นสังเวชนียสถาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเดลี - เมืองกายา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - น้ำแร่ร้อนตโปธาร - นาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา
วัดนานาชาติ - เมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - บูชาพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - มกุฎพันธนเจดีย์
ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดน อินเดีย, เนปาล - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
เมืองสาวัตถี - ศราวัสตี Sravasti - วัดเชตวันมหาวิหาร
เมืองอัครา - ทัชมาฮาล (1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) - พระราชวังอัคราฟอร์ด
เมืองเดลลี - อาศรัธาม - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งที่ถนนจันปาต
สนามบินอินทิราคานที - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-AJANTO-ELLORA003(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
21-29 OCT
2-10 DEC
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สังเวชนียสถาน เนปาล - อินเดีย - หมู่ถ้ำอะจันต้า - เอลโรล่า : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ประตูอินเดีย - ถ้ำอะชันตา - บีบี กา มักบารา - ถ้ำเอลโลร่า / บินภายใน 3 ขา / มีพระธรรมฑูตสายอินเดีย บรรยายพุทธประวัติเส้นสังเวชนียสถาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเดลี - เมืองกายา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ
เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - มกุฎพันธนเจดีย์
ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดน อินเดีย, เนปาล - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
เมืองพาราณสี - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
พิพิธภัณฑ์สารนาถ - บินภายในสู่มุมไบย์ - วัดสิทธิวินัยยัค
เมืองมุมไบ - ประตูอินเดีย - บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด - เข้าที่พัก
อะชันต้า - ถ้ำอะชันตา - ชมบีบี กา มักบารา
ถ้ำเอลโลร่า - เมืองออรังกาบัด - บินภายในสู่เมืองมุมไบ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-AJANTO-ELLORA003(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
26DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สังเวชนียสถาน เนปาล - อินเดีย - หมู่ถ้ำอะจันต้า - เอลโรล่า : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ประตูอินเดีย - ถ้ำอะชันตา - บีบี กา มักบารา - ถ้ำเอลโลร่า / บินภายใน 3 ขา / มีพระธรรมฑูตสายอินเดีย บรรยายพุทธประวัติเส้นสังเวชนียสถาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเดลี - เมืองกายา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และพระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ
เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - มกุฎพันธนเจดีย์
ลุมพินี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน960ชายแดน อินเดีย, เนปาล - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ - เสาอโศก และสระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
เมืองพาราณสี - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
พิพิธภัณฑ์สารนาถ - บินภายในสู่มุมไบย์ - วัดสิทธิวินัยยัค
เมืองมุมไบ - ประตูอินเดีย - บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด - เข้าที่พัก
อะชันต้า - ถ้ำอะชันตา - ชมบีบี กา มักบารา
ถ้ำเอลโลร่า - เมืองออรังกาบัด - บินภายในสู่เมืองมุมไบ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-GRAND-KASHMIR7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 OCT
19-25 NOV
3-9 / 4-10 / 6-12 DEC
ราคา/ท่าน :
42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แกรนด์แคชเมียร์ ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : นั่งรถจี๊บเที่ยวหมู่บ้านพาฮาแกม - นั่งรถจี๊บชมเมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์เฟส1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - ช้อปปิ้งที่ตลาดเดลลีจันปาท / พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat 3 คืน - พักโรงแรม 3 คืน / บินภายใน 2 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์, เดลลี - อัชดัม - กุตับ มีนาร์
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - นั่งรถจี๊บเที่ยวหมู่บ้านพาฮาแกม - พาฮาลแกม
ชมเมืองพาฮาลแกม - นั่งรถจี๊บชมเมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
รถจิ๊บสู่กุลมาร์ค - ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์เฟส1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
โซนามาร์ค - จามามัสยิด - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - บินภายในสู่เมืองเดลลี - ชมเมืองหลวงเดลลี - ชมประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งที่ตลาดเดลลีจันปาท
สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-KASH-TAJ-JAI003(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
21-28 / 22-29 OCT
18-25 NOV
3-10 / 5-12 DEC
ราคา/ท่าน :
47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,800 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ : ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์เฟส1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - หุบเขาพาฮาลแกม - ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท / พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat 2 คืน - พักโรงแรม 5 คืน / บินภายใน 2 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - อัชดัม - เข้าที่พัก
บินภายในสู่สนามบินศรีนาคา, แคชเมียร์ - นั่งรถจิ๊บสู่กุลมาร์ค - เข้าที่พัก
ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์เฟส1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
หุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองชัยปุระ
พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - เมืองเดลลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดจันปาท
สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-KASH-TAJ-JAI003(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ : ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์เฟส1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - หุบเขาพาฮาลแกม - ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท / พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat 2 คืน - พักโรงแรม 5 คืน / บินภายใน 2 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - อัชดัม - เข้าที่พัก
บินภายในสู่สนามบินศรีนาคา, แคชเมียร์ - นั่งรถจิ๊บสู่กุลมาร์ค - เข้าที่พัก
ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์เฟส1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
หุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองชัยปุระ
พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - เมืองเดลลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดจันปาท
สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-KASH-TAJ002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
21-28 OCT
25NOV-2DEC
4-11 DEC
ราคา/ท่าน :
46,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แกรนด์แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล : หมู่บ้านพาฮาแกม - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท / พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat 3 คืน - พักโรงแรม 4 คืน / บินภายใน 2 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - อัชดัม - กุตับ มีนาร์ - เข้าที่พัก
บินภายในสู่สนามบินศรีนาคา, แคชเมียร์ - หมู่บ้านพาฮาแกม - เข้าที่พัก
เมืองพาฮาลแกม - เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
นั่งรถจิ๊บสู่กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ชมยอดเขากุลมาร์ค - จามามัสยิด - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
โซนามาร์ค - ศรีนาคา - พักบ้านเรือในทะเลสาบHouse Boat
ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองเดลลี - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-RAJASTHAN005(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 OCT
19-26 NOV
3-10 / 5-12 DEC
4-11 JAN 17
ราคา/ท่าน :
51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน เดลลี - ชัยปุระ - จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ - อุไดปูร์ - มุมไบ : พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังหลวง - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - Nathmal Ji Ki Havali - Patwon ki Havali - ทะเลทรายธาร์ - SamSandDunes - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - ทะเลสาบPichola Lake - พระราชวังฤดูหนาว - วัดจักดิศ - สวนsahelion ki bari

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - ชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม
เมืองชัยปุระ - ราชาสถาน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังหลวง - ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์
เมืองจัยแซลเมียร์ - บาดาแบก - ทะเลสาบกาดซิซาร์
ป้อมจัยแซลเมียร์ - Nathmal Ji Ki Havali - Patwon ki Havali - ทะเลทรายธาร์ - SamSandDunes
เมืองจ๊อดปูร์ - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา
วัดเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - เมืองรานัคปูร์
ทะเลสาบPichola Lake - พระราชวังฤดูหนาว - วัดจักดิศ - สวนsahelion ki bari - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-RAJASTHAN005(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC16-4JAN17
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน เดลลี - ชัยปุระ - จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ - อุไดปูร์ - มุมไบ : พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังหลวง - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - Nathmal Ji Ki Havali - Patwon ki Havali - ทะเลทรายธาร์ - SamSandDunes - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - ทะเลสาบPichola Lake - พระราชวังฤดูหนาว - วัดจักดิศ - สวนsahelion ki bari

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - ชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม
เมืองชัยปุระ - ราชาสถาน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังหลวง - ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์
เมืองจัยแซลเมียร์ - บาดาแบก - ทะเลสาบกาดซิซาร์
ป้อมจัยแซลเมียร์ - Nathmal Ji Ki Havali - Patwon ki Havali - ทะเลทรายธาร์ - SamSandDunes
เมืองจ๊อดปูร์ - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา
วัดเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - เมืองรานัคปูร์
ทะเลสาบPichola Lake - พระราชวังฤดูหนาว - วัดจักดิศ - สวนsahelion ki bari - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-RAJASTHAN006(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
3-12 DEC
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,800 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน เดลลี - ชัยปุระ - บิคาเนอร์ - จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ - อุไดปูร์ - มุมไบ : ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - บ้านเสนาบดีNathmal Ji Ki Havali - Patwon-ki-Havali - ทะเลยทรายธาร์ - เนินทราย SamSandDunes - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - เมืองรานัคปูร์ - พระราชวังฤดูหนาว - Fateh Prakash Palace - ล่องเรือบนทะเลสาบPichola Lake

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - ชัยปุระ - ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - พระราชวังแห่งสายลม
เมืองชัยปุระ - ราชาสถาน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - พระราชวังหลวง
เมืองบิคาเนอร์ - ป้อมจูนนาการ์
เมืองจัยแซลเมียร์ - บาดาแบก
ป้อมจัยแซลเมียร์ - บ้านเสนาบดีNathmal Ji Ki Havali - Patwon-ki-Havali - ทะเลยทรายธาร์ - เนินทราย SamSandDunes
เมืองจ๊อดปูร์ - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา
วัดเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - เมืองรานัคปูร์
เมาท์อาบู - เมืองรานัคปูร์ - กลุ่มวัดเชนดิลวารา - วัดลูนาวสาหิ
วัดจักดิศ - พระราชวังฤดูหนาว - Fateh Prakash Palace - ล่องเรือบนทะเลสาบPichola Lake - บินภายในสู่สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, เมืองบุมไบ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-RAJASTHAN006(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC16-5JAN17
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,800 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน เดลลี - ชัยปุระ - บิคาเนอร์ - จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ - อุไดปูร์ - มุมไบ : ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - บ้านเสนาบดีNathmal Ji Ki Havali - Patwon-ki-Havali - ทะเลยทรายธาร์ - เนินทราย SamSandDunes - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - เมืองรานัคปูร์ - พระราชวังฤดูหนาว - Fateh Prakash Palace - ล่องเรือบนทะเลสาบPichola Lake

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - ชัยปุระ - ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - พระราชวังแห่งสายลม
เมืองชัยปุระ - ราชาสถาน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - พระราชวังหลวง
เมืองบิคาเนอร์ - ป้อมจูนนาการ์
เมืองจัยแซลเมียร์ - บาดาแบก
ป้อมจัยแซลเมียร์ - บ้านเสนาบดีNathmal Ji Ki Havali - Patwon-ki-Havali - ทะเลยทรายธาร์ - เนินทราย SamSandDunes
เมืองจ๊อดปูร์ - เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา
วัดเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - เมืองรานัคปูร์
เมาท์อาบู - เมืองรานัคปูร์ - กลุ่มวัดเชนดิลวารา - วัดลูนาวสาหิ
วัดจักดิศ - พระราชวังฤดูหนาว - Fateh Prakash Palace - ล่องเรือบนทะเลสาบPichola Lake - บินภายในสู่สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, เมืองบุมไบ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-TG-SOUTH-IND11D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
5-13 DEC 16
9-19 FEB
9-19 MAR 17
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ใต้ : พิพิธภัณฑสถานเจนไน - หาดมารีน่า - เทวาลัยไกลาสนาถะ - กลุ่มเทวาลัยชายหาด - เทวาลัยพฤหธิศวร - ศาสนธานีศรีรังคาม - ร็อคฟอร์ท - เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - ชมการแสดงภารตะนาฏยัม - พระราชวังติรุมไลนายกะ - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเปริยาร์ - พระราชวังดัตช์ มาตันเชอรี่ - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ / บินภายใน 1 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชนไน - เมืองเชนไน - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑสถานเจนไน - มหาวิหารซานโตเม่ - เทวาลัยกปาลีศวร - หาดมารีน่า
เมืองกาญจีปุรัม - วิหารเอคัมปาเรสวารา - เทวาลัยไกลาสนาถะ - เมืองมามัลลปุรัม - ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ - ก้อนเนยของพระกฤษณะ - คเณศรถะ Ganesh Ratha - วราหะมณฑป
กลุ่มเทวาลัยชายหาด - เมืองพอนดิเชอร์รี่ - อาศรมศรี อรพินโท - วัดพระหฤทัย - เมืองตัญชาวูร์ - หอศิลป์ตัญชาวูร์
เทวาลัยพฤหธิศวร - เมืองติรุชชิราปปัลลี - เมืองติรุชชิราปปัลลี - ศาสนธานีศรีรังคาม - ร็อคฟอร์ท
เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - เมืองมธุไร - เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร - ชมการแสดงภารตะนาฏยัม
พระราชวังติรุมไลนายกะ - เมืองเตกาฏิ - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเปริยาร์
โบสถ์คริสต์เซนต์ฟรังซิส - เมืองคอททายัม - เมืองอลัปปูซา - เรือล่องน้ำ - พักHouse Boat
วัดมัลลกัลเทวี - เมืองโคชิน - พระราชวังดัตช์ มาตันเชอรี่ - ย่านมาตันเชอร์รี่ - ฟอร์ทโคชิน - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ
ชุมชนชาวยิว - โบสถ์ยิว - บินภายในสู่เมืองเชนไน - ป้อมเซนต์จอร์จ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ - สนามบินเซนไน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-TG-SOUTH-IND11D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
24DEC16-3JAN17 / 28DEC16-7JAN17
ราคา/ท่าน :
72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ใต้ : พิพิธภัณฑสถานเจนไน - หาดมารีน่า - เทวาลัยไกลาสนาถะ - กลุ่มเทวาลัยชายหาด - เทวาลัยพฤหธิศวร - ศาสนธานีศรีรังคาม - ร็อคฟอร์ท - เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - ชมการแสดงภารตะนาฏยัม - พระราชวังติรุมไลนายกะ - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเปริยาร์ - พระราชวังดัตช์ มาตันเชอรี่ - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ / บินภายใน 1 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชนไน - เมืองเชนไน - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑสถานเจนไน - มหาวิหารซานโตเม่ - เทวาลัยกปาลีศวร - หาดมารีน่า
เมืองกาญจีปุรัม - วิหารเอคัมปาเรสวารา - เทวาลัยไกลาสนาถะ - เมืองมามัลลปุรัม - ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ - ก้อนเนยของพระกฤษณะ - คเณศรถะ Ganesh Ratha - วราหะมณฑป
กลุ่มเทวาลัยชายหาด - เมืองพอนดิเชอร์รี่ - อาศรมศรี อรพินโท - วัดพระหฤทัย - เมืองตัญชาวูร์ - หอศิลป์ตัญชาวูร์
เทวาลัยพฤหธิศวร - เมืองติรุชชิราปปัลลี - เมืองติรุชชิราปปัลลี - ศาสนธานีศรีรังคาม - ร็อคฟอร์ท
เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - เมืองมธุไร - เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร - ชมการแสดงภารตะนาฏยัม
พระราชวังติรุมไลนายกะ - เมืองเตกาฏิ - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเปริยาร์
โบสถ์คริสต์เซนต์ฟรังซิส - เมืองคอททายัม - เมืองอลัปปูซา - เรือล่องน้ำ - พักHouse Boat
วัดมัลลกัลเทวี - เมืองโคชิน - พระราชวังดัตช์ มาตันเชอรี่ - ย่านมาตันเชอร์รี่ - ฟอร์ทโคชิน - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ
ชุมชนชาวยิว - โบสถ์ยิว - บินภายในสู่เมืองเชนไน - ป้อมเซนต์จอร์จ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ - สนามบินเซนไน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-9W-GOLDEN-DEL-AGR-JAI5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สามเหลี่ยมวัฒนธรรมGolden Triangle : ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ท - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - ชมพระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - ประตูเมืองอินเดีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - อาศรัธาม - เมืองอัครา
ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล - เยือนอัคราฟอร์ท - ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - เมืองชัยปุระ
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - ชมพระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์
เมืองเดลลี - ชมกุตับมีนาร์ - ผ่านชมกรุงเดลลี - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ชมประตูเมืองอินเดีย - สนามบินอินทิราคานธี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-9W-GOLDEN-DEL-AGR-JAI5D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สามเหลี่ยมวัฒนธรรมGolden Triangle : ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ท - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - ชมพระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - ประตูเมืองอินเดีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - อาศรัธาม - เมืองอัครา
ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล - เยือนอัคราฟอร์ท - ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี - เมืองชัยปุระ
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังน้ำ - ชมพระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์
เมืองเดลลี - ชมกุตับมีนาร์ - ผ่านชมกรุงเดลลี - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ชมประตูเมืองอินเดีย - สนามบินอินทิราคานธี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-IND-DEL-AGR-JAI5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
26-30 NOV
1-5 / 10-14 DEC
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี - อัครา - ชัยปุระ : พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระราชวังฟาร์เตห์ปุระสิกรี - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - หอคอยสุเหร่า กุตับมีนาร์ สูงที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองตลาดจันปาตร์ต - ประตูเมืองอินเดีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - อาศรัธาม - เมืองชัยปุระ
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - ถ่ายรูปพระราชวังน้ำ - เข้าชมพระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระตำหนักมูบารักมาฮาล - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์
เมืองฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังฟาร์เตห์ปุระสิกรี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม
เมืองเดลี - หอคอยสุเหร่า กุตับมีนาร์ สูงที่สุดในโลก - อนุสาวรีย์ราชฆาฎ - ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองตลาดจันปาตร์ต
กรุงเดลลี - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ประตูเมืองอินเดีย - สนามบินอินทิราคานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-AI-IND-DEL-AGR-JAI5D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี - อัครา - ชัยปุระ : พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระราชวังฟาร์เตห์ปุระสิกรี - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - หอคอยสุเหร่า กุตับมีนาร์ สูงที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองตลาดจันปาตร์ต - ประตูเมืองอินเดีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - อาศรัธาม - เมืองชัยปุระ
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - ถ่ายรูปพระราชวังน้ำ - เข้าชมพระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังหลวง - พระตำหนักมูบารักมาฮาล - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์
เมืองฟาร์เตห์ปุระสิกรี - พระราชวังฟาร์เตห์ปุระสิกรี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม
เมืองเดลี - หอคอยสุเหร่า กุตับมีนาร์ สูงที่สุดในโลก - อนุสาวรีย์ราชฆาฎ - ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองตลาดจันปาตร์ต
กรุงเดลลี - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ประตูเมืองอินเดีย - สนามบินอินทิราคานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-9W-IND-BOM-AJANTO5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
26-30 NOV
8-12 / 10-14 DEC / 31DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - อะจันต้า - เอลโลร่า : วัดสิทธิวินัยยัค - ถ้ำเอลโลร่า - บีบี กา มักบารา - ประตูอินเดีย - เกาะช้าง - ถ้ำเอเลเฟ - สถานที่ซักผ้าโดบิกาต / บินภายใน 2 ขา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มุมไบ(บอมเบย์) - วัดสิทธิวินัยยัค - บินภายในสู่ออรังกาบาด
ถ้ำอะจันต้า - เมืองออรังกาบัด
ถ้ำเอลโลร่า - บีบี กา มักบารา - ป้อมเดาลาตาบัด - บินภายในสู่ฉัตราปตีศิวะจิ, มุมไบ - เข้าที่พัก
ประตูอินเดีย - เกาะช้าง - ถ้ำเอเลเฟ - ผ่านชมบ้านท่านมหาตมะ คานธี - สถานที่ซักผ้าโดบิกาต - สนามบินมุมไบ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAF1-9W-TAJ-KASHMIR8D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
21-28 / 22-29 OCT
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ทัชมาฮาล - แคชเมียร์ : เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - สวนดอกไม้ - ชมสวนชาลิมาร์ - ยอดเขากุลมาร์ค - ล่องเรือสิคารา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - อัครา
ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ไชยปุระ
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังหลวง - เดลลี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - สวนดอกไม้ - ชมสวนชาลิมาร์ - ชมจามามัสยิด “Jama Masjid”
กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค
โซนามาร์ค(กรณีถนนในโซนามาร์คปิดจะไปพาฮแกรมแทน)
ล่องเรือสิคารา - สนามบินเมืองศรีนาคา - บินกลับสู่เดลลี - ชมAkshardham - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAF1-TG-IN-GRAND-RAJASTHAN10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
3-12 DEC
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แกรนด์ราชาสถาน : บ้านพักของขุนนางเศรษฐี ฮาวาลี - เมืองสีแดง บิคาเนย์ - นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมวิถีชีวิตรอบเมืองเก่าบิคาเนย์ - ป้อมจูนาการห์ - คฤหาสถ์ของบรรดามหาเศรษฐี Haveli - โอเอซิส Gaddisagar Lake - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ชมทะเลทราย Sam Sand Dunes - ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากลางทะเลทราย - พระราชวังมหาราชาแห่งโจธปูร์ - เมาท์อาบู - กลุ่มวัด The Dilwara Jain Temples - เดินเล่นชมเมืองตากอากาศของคนอินเดีย - ล่องเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake - พิพิธภัณฑ์ City Palace Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธี, เมืองเดลี - เมืองแมนดาวา - เข้าที่พัก
บ้านพักของขุนนางเศรษฐี ฮาวาลี - เมืองสีแดง บิคาเนย์ - เข้าที่พัก
นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมวิถีชีวิตรอบเมืองเก่าบิคาเนย์ - Bhandeshwar Jain Temple - ป้อมจูนาการห์ - รอยฝ่ามือจารึกใกล้ประตูสุริยา - ตำหนักเมฆา - ตำหนักจันทรา - ตำหนักสายลม - Diwan i Aam - Flower Palace - พิพิธภัณฑ์ปราจิณา - เมืองจัยซัยเมียร์
คฤหาสถ์ของบรรดามหาเศรษฐี Haveli - โอเอซิส Gaddisagar Lake - ป้อมจัยแซลเมียร์ - Patwon ki Havali - บ้านเสนาบดี Nathmal Ki Havali - ชมทะเลทราย Sam Sand Dunes - ขี่อูฐกลางทะเลทรายธาร์ - ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากลางทะเลทราย
เมืองโจธปูร์ - พระราชวังมหาราชาแห่งโจธปูร์
เมาท์อาบู - กลุ่มวัด The Dilwara Jain Temples - เดินเล่นชมเมืองตากอากาศของคนอินเดีย
รานักปูร์ - วัดรานักปูร์ - เมืองอุดัยปูร์
เมืองอุดัยปูร์ - ล่องเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake - โรงแรมบนกลางทะเลสาบ - พิพิธภัณฑ์ City Palace Museum - Fateh Prakash Palace
Jagdish Mandir Temple - สนามบินเมืองอุดัยปูร์ - สนามบินเดลลี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAF1-TG-IN-GRAND-RAJASTHAN10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
24DEC16-2JAN17
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แกรนด์ราชาสถาน : บ้านพักของขุนนางเศรษฐี ฮาวาลี - เมืองสีแดง บิคาเนย์ - นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมวิถีชีวิตรอบเมืองเก่าบิคาเนย์ - ป้อมจูนาการห์ - คฤหาสถ์ของบรรดามหาเศรษฐี Haveli - โอเอซิส Gaddisagar Lake - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ชมทะเลทราย Sam Sand Dunes - ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากลางทะเลทราย - พระราชวังมหาราชาแห่งโจธปูร์ - เมาท์อาบู - กลุ่มวัด The Dilwara Jain Temples - เดินเล่นชมเมืองตากอากาศของคนอินเดีย - ล่องเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake - พิพิธภัณฑ์ City Palace Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธี, เมืองเดลี - เมืองแมนดาวา - เข้าที่พัก
บ้านพักของขุนนางเศรษฐี ฮาวาลี - เมืองสีแดง บิคาเนย์ - เข้าที่พัก
นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมวิถีชีวิตรอบเมืองเก่าบิคาเนย์ - Bhandeshwar Jain Temple - ป้อมจูนาการห์ - รอยฝ่ามือจารึกใกล้ประตูสุริยา - ตำหนักเมฆา - ตำหนักจันทรา - ตำหนักสายลม - Diwan i Aam - Flower Palace - พิพิธภัณฑ์ปราจิณา - เมืองจัยซัยเมียร์
คฤหาสถ์ของบรรดามหาเศรษฐี Haveli - โอเอซิส Gaddisagar Lake - ป้อมจัยแซลเมียร์ - Patwon ki Havali - บ้านเสนาบดี Nathmal Ki Havali - ชมทะเลทราย Sam Sand Dunes - ขี่อูฐกลางทะเลทรายธาร์ - ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากลางทะเลทราย
เมืองโจธปูร์ - พระราชวังมหาราชาแห่งโจธปูร์
เมาท์อาบู - กลุ่มวัด The Dilwara Jain Temples - เดินเล่นชมเมืองตากอากาศของคนอินเดีย
รานักปูร์ - วัดรานักปูร์ - เมืองอุดัยปูร์
เมืองอุดัยปูร์ - ล่องเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake - โรงแรมบนกลางทะเลสาบ - พิพิธภัณฑ์ City Palace Museum - Fateh Prakash Palace
Jagdish Mandir Temple - สนามบินเมืองอุดัยปูร์ - สนามบินเดลลี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 OCT
3-10 DEC
ราคา/ท่าน :
47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ, วัดไทยพุทธภูมิ, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ / รับฟรี! หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - เมืองพุทธคยา - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - ชมสัตตมหาสถาน 7 แห่ง - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธภูมิ
บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา บริเวณท่าสุปปติฏฐะ - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - ถ้ำสุกรขาตา - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองปัฎนา
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ชมปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา (นครแห่งมหาปรินิพพาน)
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึก พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
วัดเชตวันวิหาร - สักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ - เมืองสารนาท - สถูปเจาคันธี - มูลคันธกุฏี - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สนามบินเมืองพาราณสี - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เข้าที่พัก
สนามบินเมืองเดลลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-4JAN / 29DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ, วัดไทยพุทธภูมิ, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ / รับฟรี! หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - เมืองพุทธคยา - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - ชมสัตตมหาสถาน 7 แห่ง - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธภูมิ
บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา บริเวณท่าสุปปติฏฐะ - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - ถ้ำสุกรขาตา - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองปัฎนา
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ชมปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา (นครแห่งมหาปรินิพพาน)
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึก พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
วัดเชตวันวิหาร - สักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ - เมืองสารนาท - สถูปเจาคันธี - มูลคันธกุฏี - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สนามบินเมืองพาราณสี - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เข้าที่พัก
สนามบินเมืองเดลลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
4-10 DEC / 28DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคยา - ตำบลพุทธคยา - สักการะพระพุทธเมตตา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา
บ้านนางสุชาดา - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - ชมเขาคิชกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
เชตวันวิหาร - ต้นโพธิ์พระอานนท์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองสาวัตถี - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาท - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคยา - ตำบลพุทธคยา - สักการะพระพุทธเมตตา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา
บ้านนางสุชาดา - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - ชมเขาคิชกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
เชตวันวิหาร - ต้นโพธิ์พระอานนท์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองสาวัตถี - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาท - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR7D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 OCT
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่ลักษมี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - เข้าที่พัก
ชมหุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาน
หุบเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวกุลมาร์ก - เมืองศรีนาคา - จามามัสยิด - มัสยิดดัสเกียร์
โซนามาร์ค - พักโรงแรมเรือHouse Boat
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เดลลี - ประตูIndian Gate -ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR7D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 DEC
ราคา/ท่าน :
42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่ลักษมี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - เข้าที่พัก
ชมหุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาน
หุบเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวกุลมาร์ก - เมืองศรีนาคา - จามามัสยิด - มัสยิดดัสเกียร์
โซนามาร์ค - พักโรงแรมเรือHouse Boat
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เดลลี - ประตูIndian Gate -ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 OCT
3-10 DEC
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ท - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - เมืองอัครา - เข้าที่พัก
ชมทัชมาฮาล - มหาราชวังอัคราฟอร์ท - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - เมืองเดลลี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - เข้าที่พัก
ชมหุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาน
หุบเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวกุลมาร์ก - เมืองศรีนาคา - จามามัสยิด - มัสยิดดัสเกียร์ - พักโรงแรมเรือHouse Boat
โซนามาร์ค - พักโรงแรมเรือHouse Boat
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เดลลี - ประตูIndian Gate -ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR8D-16JUL
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 OCT
ราคา/ท่าน :
46,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ท - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองหลวงเดลลี - เมืองอัครา
ชมทัชมาฮาล - ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม(หุบเขาแกะ)
อิสระให้ท่านเดินชมหุบเขา - กลับสู่ศรีนาคา - ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาน - ชมสวนดอกทิวลิป
กุลมาร์ค - เคเบิลคาร์ กอนโดลา - นำชมจามามัสยิด - ชมมัสยิดดัสเกียร์
โซนามาร์ค
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - บินภายในกลับเมืองเดลี - วัดอัคชาร์ดาม - Indian Gate
หอคอย กุตับ มินาร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เมียนมาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-8M-IN-NP-MM7D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
20-26 OCT
10-16 DEC
23FEB-1MAR
16-22 MAR 17
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - จาริกธรรม 3 ประเทศ อินเดีย - เนปาล - พม่า สี่เวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เสาอโศก - กุสินารา - สักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ - กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน - ย่างกุ้ง(พม่า) - มหาเจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง(พม่า) - บินสู่กายา(อินเดีย) - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา
พุทธคยา - พาราณสี - ตำบลสารนาถ - ชมเจาคันธีสถูป - ชมสังฆาราม - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีอรตีบูชา บูชาธาตุทั้ง 5 และการอาบน้ำล้างบาป
พาราณสี - ลุมพินี (ประเทศเนปาล) - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดนอินเดีย, เนปาล - ชมหินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี
ลุมพินี(ประเทศเนปาล) - กุสินารา - สาลวโนทยาน - สักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
กุสินารา - พุทธคยา - กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์, พุทธคยา - ชมวัดนานาชาติ - บินสู่ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง(พม่า) - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เมียนมาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-8M-IN-NP-MM7D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - จาริกธรรม 3 ประเทศ อินเดีย - เนปาล - พม่า สี่เวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เสาอโศก - กุสินารา - สักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ - กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน - ย่างกุ้ง(พม่า) - มหาเจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง(พม่า) - บินสู่กายา(อินเดีย) - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา
พุทธคยา - พาราณสี - ตำบลสารนาถ - ชมเจาคันธีสถูป - ชมสังฆาราม - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีอรตีบูชา บูชาธาตุทั้ง 5 และการอาบน้ำล้างบาป
พาราณสี - ลุมพินี (ประเทศเนปาล) - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดนอินเดีย, เนปาล - ชมหินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี
ลุมพินี(ประเทศเนปาล) - กุสินารา - สาลวโนทยาน - สักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
กุสินารา - พุทธคยา - กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์, พุทธคยา - ชมวัดนานาชาติ - บินสู่ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง(พม่า) - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์อินเดียเดือนกันยายน 2559
ทัวร์อินเดียเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์อินเดียเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์อินเดียเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์อินเดียเดือนมกราคม 2560
ทัวร์อินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์อินเดียเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์อินเดียเดือนเมษายน 2560
ทัวร์อินเดียเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์อินเดียเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์อินเดียเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์อินเดียเดือนสิงหาคม 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794