Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย / เที่ยวอินเดีย
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุร์ - ทัชมาฮาล - เดลลี - อัมริทสาร์ : เชิงเขาอราวารี - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวังซิตี้พาเลส - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - ผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาล - ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะIndia Gate - เมืองชัยปูร์
เชิงเขาอราวารี - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวังซิตี้พาเลส - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พระราชวังสายลม - หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์
เมืองอักรา - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ
สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี - บินภายในสู่เมืองอัมริทสาร์ - วิหารทองคำ
พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ - เมืองAtari - เมืองอัมริทสาร์
สนามบินSri Guru Ram Dass Jee International Airport - เมืองเดลลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-16 / 24-30 SEP
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - อักรา - ทัชมาฮาล : เมืองศรีนาคา - ชมวิวพาโนรามาบนเขาอัฟฟาร์วัต - เทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - อักราฟอร์ด / พักDeluxe House Boat 3 คืน และพักโรงแรม 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - ผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาล - ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะIndia Gate - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - เข้าที่พักDeluxe House Boat - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนนิชา บากห์
เทือกเขากุลมาร์ค - ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์ ชมวิวพาโนรามาบนเขาอัฟฟาร์วัต - พักDeluxe House Boat
โซนามาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย หิมะปกคลุมตลอดปี - ศรีนาคา - พักDeluxe House Boat
ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เมืองเดลลี - แคว้นอุตรประเทศ - เมืองอักรา
ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ - สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-25 / 23-28 OCT
ราคา/ท่าน :
38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - อักรา - ทัชมาฮาล : เมืองศรีนาคา - ชมวิวพาโนรามาบนเขาอัฟฟาร์วัต - เทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - อักราฟอร์ด / พักDeluxe House Boat 3 คืน และพักโรงแรม 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - ผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาล - ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะIndia Gate - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - เข้าที่พักDeluxe House Boat - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนนิชา บากห์
เทือกเขากุลมาร์ค - ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์ ชมวิวพาโนรามาบนเขาอัฟฟาร์วัต - พักDeluxe House Boat
โซนามาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย หิมะปกคลุมตลอดปี - ศรีนาคา - พักDeluxe House Boat
ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เมืองเดลลี - แคว้นอุตรประเทศ - เมืองอักรา
ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ - สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 OCT
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - อจันต้า - เอลโลร่า : ล่องเรือชมเกาะช้าง - สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - ถ้ำอจันต้า - บีบีกา มักบารา (ทัชมาฮาลน้อย)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ - เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - ล่องเรือชมเกาะช้าง - ถ้ำช้าง - ถ่ายรูปด้านนอกสถานีรถไฟฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส - ประตูชัย - เมืองปูเน่
สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - เมืองออรังกาบัด
ถ้ำอจันต้า - ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำอจันต้า
เอลโลร่า - บีกา มักบารา - เมืองออรังกาบัด
สนามบินออรังกาบัด - สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 / 21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - อจันต้า - เอลโลร่า : ล่องเรือชมเกาะช้าง - สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - ถ้ำอจันต้า - บีบีกา มักบารา (ทัชมาฮาลน้อย)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ - เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - ล่องเรือชมเกาะช้าง - ถ้ำช้าง - ถ่ายรูปด้านนอกสถานีรถไฟฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส - ประตูชัย - เมืองปูเน่
สักการะพระพิฆคเณศดักดูเชท์ กันปาตี - อากาข่าน พาเลซ - เมืองออรังกาบัด
ถ้ำอจันต้า - ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำอจันต้า
เอลโลร่า - บีกา มักบารา - เมืองออรังกาบัด
สนามบินออรังกาบัด - สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAA1-6E-SIKKIM-DARJILING8D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
TBA
ราคา/ท่าน :
44,444 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
44,444 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,444 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชินีหิมาลัย(สิกขิม - ดาร์จิลิ่ง) : กัลกัลต้า - ดาร์จีลิ่ง - กังต๊อก - ทะเลสาบฉางโก - หุบเขาลาชุง - หุบเขาดอกไม้ยุมถัง - ดาร์จีลิ่ง - นั่งรถไฟToy Train ชมรอบเมือง / พัก โรงแรมระดับDeluxe Class / รายการนี้เป็นเส้นทางกึ่งผจญภัย เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่รัก และหลงไหลธรรมชาติอย่างแท้จริง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัลกัตตา - เข้าที่พัก
กัลกัตตา - สีลิกูรี (บักโดกรา) - เมืองดาร์จีลิ่ง - วัดทิเบตกูม กอมปา
จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ - โรงงานผลิตชา ไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ - สถานีรถไฟทรอยเทรน - ชมรถรางไฟฟ้าที่ สถานีบาตาเซียลูป - พิพิธภัณฑ์กูม - เมืองกังต๊อก
ทะเลสาบฉางโก - เมืองกังต็อก - แวะชมคเณศต็อก - หนุมานต็อก - วัดเอนเซย์ - Flower Show Hall
แวะจุดชมวิวทาชิ - ยอดเขาคันชังจุงก้า - หมู่บ้านลาชุง - แวะชมน้ำตก - หมู่บ้านลาชุง
หุบเขายุมถัง - หมู่บ้านลาชุง
เมืองกังต็อก - วัดรุมเต็ก - ช้อปปิ้งถนนเอ็มจีมาร์ก
เมืองสีลิกูรี - เมืองกัลกัตตา - ถ่ายรูปหน้าVictoria Memorial Hall - ช้อปปิ้งย่านNew Market - สนามบินเมืองกัลกัตต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THBAA1-6E-IN-ORISSA5D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
TBA
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - รัฐโอริสสา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัลกัตตา - บินภายในสู่ภูพเนศวร - ถ้ำขัณฑคีรี - เทวาลัยราชรานี - เทวาลัยมุกเตศวร - พิพิธภัณฑ์รัฐโอริสสา - เขาเดาลี - เจดีย์สันติภาพหรือศานติสถูป
เมืองคัตแทก - สามเหลี่ยมเพชรแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาของรัฐโอริสสา - หมู่บ้านลลิตคีรี - พุทธสถาน - พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งลลิตคีรี - หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี - หมู่พุทธสถานรัตนคีรี - พิพิธภัณฑ์หมู่พุทธสถานแห่งรัตนคีรี
เทวสถานพระสุริยะ - พิพิธภัณฑ์โกนาร์ค - เมืองภูพเนศวร
บินภายในสู่เมืองกัลกัตตา - Victoria Memorial Hall - สนามบินกัลกัตตา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-AI-IN-KHASMIR7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
24-30 SEP
22-28 OCT
18-24 NOV
1-7 DEC
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ใบไม้เปลี่ยนสี : แคชเมียร์ - เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกรม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - อักชาร์ดัม
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) - หมู่บ้านพาฮาลแกม - ชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์
ศรีนาคา(แคชเมียร์) - ชมสวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
เขากุลมาร์ค(นั่งเคเบิ้ลคาร์) - ถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขากุลมาร์ค - จามามัสยิด - ศรีนาคา
โซนามาร์ค - ชมธารน้ำแข็งกราเซีย
ล่องเรือสิคารา - ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ - บินภายในสู่เมืองเดลลี
เมืองเดลลี สนามบินอินทิรา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
สไปซ์เจ็ท

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-SG-DAJILING-SIKKIM22
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 SEP
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สิกขิม - เจาะลึกเมืองหลวงกังต๊อก - ดาร์จิลิ่ง : เมืองหลวงของรัฐสิกขิม - ชมทะเลสาบฉางโก - ดื่มชาดาร์จิลิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัลกัตตา - บินภายในสู่สิริกุรี(บักโดกรา) - ดาร์จิลิ่ง
ไทเกอร์ฮิล - วัดทิเบตกูม กอม - บาตาเซียลูป - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ Toy Train - ชมสถานบันสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีลิ่ง - กังต็อก
ตาชิ วิวพอยท์ - ทะเลสาบฉางโก - คเณศต็อก - หนุมานต็อก - เมืองกังต็อก - วัดเอนเช่ย์ ถนนคนเดิน MK คานธี
วัดรุมเต็ก - สถาบันทิเบตวิทยานัมเกล - กระเช้าลอยฟ้ากังต็อก
สิริกุรี (บักโกรา) - บินภายในสู่กัลกัตตา
กัลกัตตา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เจ็ทแอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAF1-9W-TAJ-KASHMIR8D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 9W-เจ็ทแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
21-28 / 22-29 OCT
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ทัชมาฮาล - แคชเมียร์ : เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - สวนดอกไม้ - ชมสวนชาลิมาร์ - ยอดเขากุลมาร์ค - ล่องเรือสิคารา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เดลลี - อัครา
ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ไชยปุระ
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - พระราชวังหลวง - เดลลี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - สวนดอกไม้ - ชมสวนชาลิมาร์ - ชมจามามัสยิด “Jama Masjid”
กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค
โซนามาร์ค(กรณีถนนในโซนามาร์คปิดจะไปพาฮแกรมแทน)
ล่องเรือสิคารา - สนามบินเมืองศรีนาคา - บินกลับสู่เดลลี - ชมAkshardham - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 OCT
3-10 DEC
ราคา/ท่าน :
47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ, วัดไทยพุทธภูมิ, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ / รับฟรี! หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - เมืองพุทธคยา - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - ชมสัตตมหาสถาน 7 แห่ง - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธภูมิ
บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา บริเวณท่าสุปปติฏฐะ - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - ถ้ำสุกรขาตา - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองปัฎนา
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ชมปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา (นครแห่งมหาปรินิพพาน)
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึก พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
วัดเชตวันวิหาร - สักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ - เมืองสารนาท - สถูปเจาคันธี - มูลคันธกุฏี - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สนามบินเมืองพาราณสี - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เข้าที่พัก
สนามบินเมืองเดลลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-4JAN / 29DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ, วัดไทยพุทธภูมิ, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ / รับฟรี! หนังสือสวดมนต์ ฉบับตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - เมืองพุทธคยา - กราบสักการะพระพุทธเมตตา - ชมสัตตมหาสถาน 7 แห่ง - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธภูมิ
บ้านนางสุชาดา - ชมวิวแม่น้ำเนรัญชรา บริเวณท่าสุปปติฏฐะ - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - ถ้ำสุกรขาตา - เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองปัฎนา
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ชมปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา (นครแห่งมหาปรินิพพาน)
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - สระสรงสนานธารโบกขรณี - เสาศิลาจารึก พระเจ้าอโศกมหาราช - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
วัดเชตวันวิหาร - สักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ - เมืองสารนาท - สถูปเจาคันธี - มูลคันธกุฏี - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สนามบินเมืองพาราณสี - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เข้าที่พัก
สนามบินเมืองเดลลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
4-10 DEC / 28DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคยา - ตำบลพุทธคยา - สักการะพระพุทธเมตตา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา
บ้านนางสุชาดา - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - ชมเขาคิชกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
เชตวันวิหาร - ต้นโพธิ์พระอานนท์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองสาวัตถี - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาท - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล : ร่วมถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยลุมพินี, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร, วัดไทยสารนาถ - มหาเจดีย์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคยา - ตำบลพุทธคยา - สักการะพระพุทธเมตตา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา
บ้านนางสุชาดา - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สถูปปรินิพพานของพระสารีบุตร - ชมเขาคิชกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
เมืองไวสาลี - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
มหาปรินิพพานสถูป - พุทธวิหารปรินิพพาน - พราหมณ์เจดีย์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - ลุมพินีวัน
มหาสังฆารามอนุสรณ์ - มายาเทวีวิหาร - ถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
เชตวันวิหาร - ต้นโพธิ์พระอานนท์ - ถวายผ้าป่า วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - เมืองสาวัตถี - เมืองพาราณสี
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาท - ถวายผ้าป่า วัดไทยสารนาถ - สวดมนต์ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR7D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 OCT
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่ลักษมี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - เข้าที่พัก
ชมหุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาน
หุบเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวกุลมาร์ก - เมืองศรีนาคา - จามามัสยิด - มัสยิดดัสเกียร์
โซนามาร์ค - พักโรงแรมเรือHouse Boat
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เดลลี - ประตูIndian Gate -ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR7D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 DEC
ราคา/ท่าน :
42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่ลักษมี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - เข้าที่พัก
ชมหุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาน
หุบเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวกุลมาร์ก - เมืองศรีนาคา - จามามัสยิด - มัสยิดดัสเกียร์
โซนามาร์ค - พักโรงแรมเรือHouse Boat
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เดลลี - ประตูIndian Gate -ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 OCT
3-10 DEC
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ท - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลี - เมืองอัครา - เข้าที่พัก
ชมทัชมาฮาล - มหาราชวังอัคราฟอร์ท - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - เมืองเดลลี
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม - เข้าที่พัก
ชมหุบเขาพาฮาลแกม - ศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาน
หุบเขากุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์ชมวิวกุลมาร์ก - เมืองศรีนาคา - จามามัสยิด - มัสยิดดัสเกียร์ - พักโรงแรมเรือHouse Boat
โซนามาร์ค - พักโรงแรมเรือHouse Boat
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เดลลี - ประตูIndian Gate -ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
แอร์อินเดีย

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAT9-AI-KASHMIR8D-16JUL
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 OCT
ราคา/ท่าน :
46,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - แคชเมียร์ : เดลลี - อัครา - ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ท - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองหลวงเดลลี - เมืองอัครา
ชมทัชมาฮาล - ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท
บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม(หุบเขาแกะ)
อิสระให้ท่านเดินชมหุบเขา - กลับสู่ศรีนาคา - ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาน - ชมสวนดอกทิวลิป
กุลมาร์ค - เคเบิลคาร์ กอนโดลา - นำชมจามามัสยิด - ชมมัสยิดดัสเกียร์
โซนามาร์ค
ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - บินภายในกลับเมืองเดลี - วัดอัคชาร์ดาม - Indian Gate
หอคอย กุตับ มินาร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เมียนมาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-8M-IN-NP-MM7D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
18-24 OCT
20-26 NOV
1-7 DEC
16FEB-1MAR
16-22 MAR
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - จาริกบุญ - จาริกธรรม 3 ประเทศ ครบ สี่เวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง(พม่า) - บินสู่กายา(อินเดีย) - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา
พุทธคยา - พาราณสี - ตำบลสารนาถ - ชมเจาคันธีสถูป - ชมสังฆาราม - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีอรตีบูชาบูชาธาตุทั้ง 5
พาราณสี - ลุมพินี (ประเทศเนปาล) - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดน - ชมหินสลักภาพประสูติ - ชมเสาอโศก - ชมสระโบกขรณี
ลุมพินี(ประเทศเนปาล) - กุสินารา - สาลวโนทยาน - สักการะ พระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ - นมัสการ มกุฏพันธนเจดีย์
กุสินารา - พุทธคยา - กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - ไพสาลี
พุทธคยา - ชมวัดนานาชาติ - บินสู่ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง(พม่า) - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย
เมียนมาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย

รหัส : THAAR3-8M-IN-NP-MM7D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - จาริกบุญ - จาริกธรรม 3 ประเทศ ครบ สี่เวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง(พม่า) - บินสู่กายา(อินเดีย) - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา
พุทธคยา - พาราณสี - ตำบลสารนาถ - ชมเจาคันธีสถูป - ชมสังฆาราม - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีอรตีบูชาบูชาธาตุทั้ง 5
พาราณสี - ลุมพินี (ประเทศเนปาล) - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดน - ชมหินสลักภาพประสูติ - ชมเสาอโศก - ชมสระโบกขรณี
ลุมพินี(ประเทศเนปาล) - กุสินารา - สาลวโนทยาน - สักการะ พระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ - นมัสการ มกุฏพันธนเจดีย์
กุสินารา - พุทธคยา - กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - ไพสาลี
พุทธคยา - ชมวัดนานาชาติ - บินสู่ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง(พม่า) - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์อินเดียเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์อินเดียเดือนกันยายน 2559
ทัวร์อินเดียเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์อินเดียเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์อินเดียเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์อินเดียเดือนมกราคม 2560
ทัวร์อินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์อินเดียเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์อินเดียเดือนเมษายน 2560
ทัวร์อินเดียเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์อินเดียเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์อินเดียเดือนกรกฎาคม 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794