Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 634 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฝรั่งเศส / เที่ยวฝรั่งเศส
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
แอร์ฟรานซ์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AJ6-AF-GRAND-FRANCE(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-6AUG
9-18 AUG
20-29 SEP
11-20 / 18-27 OCT
22NOV-1DEC
5-14 DEC
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-แกรนด์ (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เมืองลียง - เข้าที่พัก
» เดินเล่นจตุรัสเพลซ เดอ เตอรัว - อาคารศาลากลางเมืองลียง - โรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช่ - มหาวิหารเซนต์จอห์น - เมืองวาล็องส์ - เมืองอวีญอง
» แวะถ่ายรูปกับPalais De Papes - เมืองนีมส์ - กำแพงโบราณ - เมืองคาร์คาสซอน
» เมืองตูลูส - เมืองสีชมพู? - โรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส - เมืองบอร์กโดซ์ - เมืองท่าพระจันทร์ - ถนนแซงต์ แคทเธอรีน
» เมืองลาโคเช่ - ถ่ายรูปกับป้อมปราการโบราณ - เมืองปัวตีเย - ชมเมืองปัวตีเย - โบสถ์Baptistere Saint Jean - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองอ็องบวซ
» เมืองเชอนงโซ - เข้าชมวังเชอนงโซ - เมืองแองเจอร์ส - ชมเมืองแองเจอร์ส - ปราสาทชาโตบรียองค์
» เข้าชมวิหารมงแซงต์ มิเชล - หาดโอมาฮา - อนุสรณ์สถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองก็อง - เมืองรูอ็อง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามเมโมเรียล - จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - หอนาฬิกาขนาดใหญ่
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่La Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
» กรุงปารีส - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - จตุรัสทรอคาเดโร - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Charles de Gaulle Airport - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
แอร์ฟรานซ์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AJ6-AF-GRAND-FRANCE(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-3JAN / 26DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  94,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
91,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/88,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-แกรนด์ (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เมืองลียง - เข้าที่พัก
» เดินเล่นจตุรัสเพลซ เดอ เตอรัว - อาคารศาลากลางเมืองลียง - โรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช่ - มหาวิหารเซนต์จอห์น - เมืองวาล็องส์ - เมืองอวีญอง
» แวะถ่ายรูปกับPalais De Papes - เมืองนีมส์ - กำแพงโบราณ - เมืองคาร์คาสซอน
» เมืองตูลูส - เมืองสีชมพู? - โรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส - เมืองบอร์กโดซ์ - เมืองท่าพระจันทร์ - ถนนแซงต์ แคทเธอรีน
» เมืองลาโคเช่ - ถ่ายรูปกับป้อมปราการโบราณ - เมืองปัวตีเย - ชมเมืองปัวตีเย - โบสถ์Baptistere Saint Jean - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองอ็องบวซ
» เมืองเชอนงโซ - เข้าชมวังเชอนงโซ - เมืองแองเจอร์ส - ชมเมืองแองเจอร์ส - ปราสาทชาโตบรียองค์
» เข้าชมวิหารมงแซงต์ มิเชล - หาดโอมาฮา - อนุสรณ์สถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองก็อง - เมืองรูอ็อง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามเมโมเรียล - จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - หอนาฬิกาขนาดใหญ่
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่La Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
» กรุงปารีส - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - จตุรัสทรอคาเดโร - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Charles de Gaulle Airport - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปีใหม่ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AJ6-EK-GRAND-RIVIERA10D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-19 JUL / 24JUL-2AUG
7-16 AUG
18-27 SEP
9-18 / 16-25 / 22-31 OCT
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-แกรนด์ริเวียร่า - ไอบีเรีย ฝรั่งเศสใต้+สเปน (อัตรานี้รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินนีซ - นครรัฐโมนาโค - เข้าชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส - เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งโมนาโค
» เมืองคานส์ - เมืองแซงต์โตรเปซ์ - ป้อมปราการแห่งแซงต์โตรเปซ์ - เมืองตูลง - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขามองค์ฟาฮอง - เมืองมาร์กเซย์
» เข้าชมโบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด - เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ - ย่านเมืองเก่า
» เมืองอาร์วิญง - เข้าชมพระราชวังของโป๊ป - สะพานเซนต์ เบเนเซ่ - เมืองเรอมูแลง - สะพานโรมันปงดูว์การ์ - เมืองนีมส์ - อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ - วิหารโรมัน
» ถ้ำกรอต เดสเดมัวเซย์ - เมืองมองต์เปอลิเยร์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยฝรั่งเศส - มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์
» เมืองเบซีเยร์ - วิหารแห่งเมืองเบซีเยร์ - เมืองแปร์ปิยอง - พระราชวังแห่งกษัตริย์นครมาจอร์ก้า - มหาวิหารแปร์ปิยอง - เมืองบาร์เซโลน่า
» ยอดเขามองเซอร์รัต - เข้าชมวิหารมองเซอร์รัต - พระแม่มารีดำ - ช้อปปิ้งลา โรคค่า เอาท์เลต - ถนนลารัมบลา
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
แอร์ฟรานซ์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AK0-AF-NORTH-FR7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-29 JUL
4-10 / 9-15 / 16-22 AUG
6-13 / 20-27 SEP
11-17 / 18-24 / 24-30 OCT
14-20 NOV / 28NOV-4DEC
6-12 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-เหนือ (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เข้าที่พัก
» เมืองรูอ็อง - จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - ถ่ายรูปมหาวิหารรูอ็อง - ถ่ายรูปหอนาฬิกาขนาดใหญ่ - เมืองก็อง - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์สงครามเมโมเรียล
» หาดโอมาฮา - ถ่ายรูปอนุสรณ์สถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองมงแซงต์มิเชล - วิหารมงแซงต์มิเชล
» เมืองชาโตบรียองค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชาโตบรียองค์ - เมืองเชอนงโซ - เข้าชมวังเชอนงโซ
» เมืองชาทร์ - ถ่ายรูปกับอาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - ล่องเรือบาโตมูซ
» ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - จตุรัสทรอคาเดโร - สนามบินชาลส์เดอโกล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
แอร์ฟรานซ์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AK0-AF-NORTH-FR7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-5JAN
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-เหนือ (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เข้าที่พัก
» เมืองรูอ็อง - จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - ถ่ายรูปมหาวิหารรูอ็อง - ถ่ายรูปหอนาฬิกาขนาดใหญ่ - เมืองก็อง - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์สงครามเมโมเรียล
» หาดโอมาฮา - ถ่ายรูปอนุสรณ์สถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองมงแซงต์มิเชล - วิหารมงแซงต์มิเชล
» เมืองชาโตบรียองค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชาโตบรียองค์ - เมืองเชอนงโซ - เข้าชมวังเชอนงโซ
» เมืองชาทร์ - ถ่ายรูปกับอาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - ล่องเรือบาโตมูซ
» ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - จตุรัสทรอคาเดโร - สนามบินชาลส์เดอโกล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AD7-TK-IT-FR8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-20 JUL
1-8 / 8-15 / 21-28 SEP / 30SEP-7OCT
6-13 / 8-15 / 15-12 OCT / 27OCT-3NOV
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-อิตาลี - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯแวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เจนัว
» มลรัฐโมนาโค - เมืองมอนติคาร์โล - พระราชวังแห่งโมนาโค - เมืองนีซ - ย่านเมืองเก่านีซ - จัตุรัสเมสซิน่า - โบสถ์รัสเซีย
» เมืองคานส์ - เทศกาลหนังเมืองคานส์ - ปาเล่เดเฟสติวาล - ลาโพรมานาดเดอลาครัวเซท - โบสถ์นอเตรอดามเดอลาการ์ด - เมืองเอ๊กซ์ซองโพรว๊องซ์ - ถนนมิราโบ - ชมจัตุรัสแปร์เซอร์ - วิหารแซงต์โซเวอร์
» เมืองอาวีญยอง - อดีตพระราชวังของพระสันตะปาปา - นั่งรถไฟความเร็วสูงTGVสู่มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอโกลด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กรุงเทพฯ


7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AD7-TG-FR-CH-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 / 21-28 OCT
20-27 NOV / 29NOV-6DEC
 ราคา/ท่าน :  63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Promotion ฝรั่งเศส - สวิส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชาร์ลเดอโกล,ปารีส - มหานครปารีส - หอไอเฟิล - ถ่ายรูปกับประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน - ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ต - เมืองแวร์ซายน์ - พระราชวังแวร์ซายส์
» ชมวิวสวยบนเนินเขามองต์มาร์ต - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ล่องเรือบาโตว์มุช
» ดินแดนแห่งปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทชอร์มบอร์ด - เมืองเชอนองโซว์ - ปราสาทเชอนองโซว์ - เมืองบลัวร์
» เมืองดิจอง - อานน์ซี - ถ่ายรูปกับPalais de L’Isle
» ชาร์โมนิค - ยอดเขามองต์บลังค์ - เจนีวา - เมืองลูเซิร์น
» สนามบินซูริก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันพ่อ 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : A75-TG-ES-FR-35(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUL / 24JUL-2AUG / 31JUL-9AUG
7-16 / 14-23 / 21-30 AUG / 28AUG-6SEP
4-13 / 11-20 / 18-27 SEP / 25SEP-4OCT
2-11 / 9-18 / 16-25 OCT / 23OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  121,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
108,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Country Roadสเปน - ฝรั่งเศส(Dinner with Flamenco Show)
» กรุงเทพฯ
» กรุงแมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - ปูเอต้าเดอโซล
» เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซ่า มายอร์ - นั่งรถไฟด่วนAVEสู่เมืองบาร์เซโลน่า
» บาร์เซโลน่า - ซิตี้ออฟเกาดี้ - ชมสวนสาธารณะเกวล - โบสถ์ซากราด้าแฟมิเลีย - สนามกีฬากัมป์นูว์ของทีมบาร์เซโลน่า - เขตเมืองเก่าย่านบารีโกติก - ถนนลาลัมบรา - ระบำฟลามิงโก้
» บาร์เซโลน่า - ราชรัฐอันดอร์รา - ช้อปปิ้งสินค้าในเมืองปลอดภาษี - การ์กาส ซอน - เมืองสวยบนป้อมปราการสูง
» การ์กาสซอน - อาร์ก - ปงต์ดูการ์ - ชาโตเนิฟดูปาบ - อาวีญง
» รถไฟด่วนTGVสู่นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ขึ้นหอไอเฟล
» เที่ยวชมมหานครปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shop - ล่องเรือBateaux Parisiensชมแม่น้ำแซนด์ พร้อมทานอาหารต่ำDinner Cruise
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : A75-TG-GRAND-IBERIA21(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-11 / 9-18 / 16-25 OCT / 23OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท
104,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Grand Iberiaริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน(อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - ราชรัฐโมนาโก - เมืองมองเตกาโล
» โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - เมืองโบราณในโปรวองซ์ - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
» เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - กอร์ด - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง
» อาวีญง - ชาโตเนิฟ ดูเปบ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - เมืองโบราณการ์กาสซอน
» การ์กาซอน - บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - สวนสาธารณะเกวล - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
» บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วนAVE Hi Speed Trianสู่แมดริด
» พระราชวังหลวง - เที่ยวกรุงแมดริด - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านถนนเซอราโน่
» สนามบินBarajas กรุงแมดริด - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : A75-TG-GRAND-IBERIA21(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUL / 24JUL-2AUG / 31JUL-9AUG
7-16 / 14-23 / 21-30 AUG / 28AUG-6SEP
4-13 / 11-20 / 18-27 SEP / 25SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน :  119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Grand Iberiaริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน(อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - ราชรัฐโมนาโก - เมืองมองเตกาโล
» โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - เมืองโบราณในโปรวองซ์ - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
» เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - กอร์ด - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง
» อาวีญง - ชาโตเนิฟ ดูเปบ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - เมืองโบราณการ์กาสซอน
» การ์กาซอน - บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - สวนสาธารณะเกวล - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
» บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วนAVE Hi Speed Trianสู่แมดริด
» พระราชวังหลวง - เที่ยวกรุงแมดริด - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านถนนเซอราโน่
» สนามบินBarajas กรุงแมดริด - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : A75-TG-BEST-FR36(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUL / 24JUL-2AUG / 31JUL-9AUG
7-16 / 14-23 / 21-30 AUG / 28AUG-6SEP
4-13 / 11-20 / 18-27 / 25SEP-4OCT
2-11 / 9-18 / 16-25 OCT / 23OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  106,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชาร์ลเดอโกล,กรุงปารีส - รูอ็อง - เมืองก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล
» แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
» ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด
» เมืองบอร์โด - ไวน์เอสเตท - Pomerol&Saint Emilion - เมืองโบราณการ์กาซอน
» การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ
» นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - ถ่ายรูปปราสาทปาเล เดอ แปรงซ์ - มิลาน(อิตาลี)
» มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า(มิลาน) - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : A75-TG-CHATEAUX-FR36A(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-12 / 11-19 / 18-26 JUL / 25JUL-2AUG
1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30 AUG / 29AUG-6SPE
5-13 / 12-20 / 19-27 SPE / 26SPE-4OCT
3-11 / 10-18 / 17-25 OCT / 24OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  106,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
104,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไวน์+พักชาโต้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชาร์ลเดอโกล,กรุงปารีส - ชาโต โว เลอ วิ กงต์ - ปราสาทชองบอร์ด - บลัวส์
» บลัวส์ - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟด่วนTGVสู่บอร์โดซ์ - เข้าพักชาโต้ พุซชี เบลเลวิล
» ฌูฟเฟรอ เดอ ปรอมแซ็ค - หมู่บ้านซาร์ลา - หมู่บ้านEyzies - เข้าพักชาโต้ พุซชี เบลเลวิล - Cooking Classสไตล์บอร์โดซ์
» หมู่บ้านEymet - ตลาดเช้า - เที่ยวเมืองบอร์โดซ์ - เข้าชมปราสาทเก่าแก่ชาโตว์มองบาลซิลแล็ค - Pomerol - ชมขั้นตอนการผลิตไวน์+ชิมไวน์ - เมืองบอร์โดซ์
» โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ - ถนนเซ็นต์ แคทเธอรีน - นั่งรถไฟด่วนTGVสู่ปารีส - เข้าที่พัก
» อิสระช้อปปิ้ง(เต็มวัน)ไม่มีรถบริการ
» สนามบินชาร์ล เดอโกล - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AN1-TG-GRAND-FR-EU-W08   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-7AUG
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Grand
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» มิลาน - เมืองเก่านีซ - แวะชมเมืองมอนติคาร์โล
» เมืองคานส์ - กราส - เมืองเก่าอาวีญยอง
» นั่งรถไฟด่วนTGVสู่ลียง - ชมเขตเมืองเก่าโฟเวียร์ - โบสถ์โน๊ตเทรอดาม เดอโฟเวียร์ - ชมเขตเมืองเก่าลียง
» ลียง - เข้าชมปราสาทเชอนองโซ - ชอมบอร์ด - ตูร์
» ตูร์ - โบสถ์มองต์ แซงมิเชล
» มองแซงมิเชล - นอร์มังดี - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองเอลิเซ่ - ประตูชัย
» ชมภายในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์(มีไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์คอยบรรยายตามจุดต่างๆ) - Duty Free - ห้างสรรพสินค้า แกลลารี ลา ฟาแยตต์
» สนามบินชาลส์เดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : AM1-TG-GRAND-FR7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-17 / 18-24 / 25-31 JUL
8-14 / 15-21 / 22-28 AUG / 29AUG-4SEP
5-11 / 12-18 / 19-25 SEP / 26SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Impression(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพมหานคร
» สนามบินชาร์ล เดอโกล - มงต์แซงต์มิเชล - ชมรอบๆเกาะมงต์แซงต์มิเชล
» เมืองบลัวส์ - ปราสาทเชอนองโซว์ - เมืองตูร์ - ปราสาทชอมบอร์ด
» ปารีส - ผ่านชมประตูชัยนโปเลียน,ถนนชองป์เอลิเซ่ - ขึ้นชั้น2ของหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซชมแม่น้ำแซนด์ - เดินเล่นย่านถนนชอมป์เอลิเซ่
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» ชมเมืองมงมาร์ต - ชมวิหารพระหฤทัย - สนามบินชาร์ล เดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฝรั่งเศส, โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794