Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แสดง 1 ถึง 23 รายการ
จากทั้งหมด 23 รายการ
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฝรั่งเศส / เที่ยวฝรั่งเศส
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
กาตาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAU7-QR-PARIS-BIEN0006
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-7 DEC
ราคา/ท่าน :
35,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
35,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - BIEN : เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงปารีส - ช้อปกระหน่ำ - ล่าโปเกม่อนสายพันธุ์ปารีส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
สนามบินปารีส ชาร์ลส เดอ โกลล์ - มหาวิหารนอเทรอ - ดาม - ผ่านชมสถาบันศิลปวิทยาการแห่งฝรั่งเศส - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ดอร์เซ - แวะถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารซาค์ เครเกอร์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - ช้อปปิ้งย่าน ถนนฌอม เซลิเซส์ - ย่านโอเปร่า - ช้อปปิ้งสินค้าในห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ - ห้างปลอดภาษี - เอาท์เลทนอกกรุงปารีส - สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAU7-TG-CH-FR006
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
3-10 / 11-18 NOV
2-9 / 7-14 / 14-21 DEC
ราคา/ท่าน :
68,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
68,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิส - ฝรั่งเศส / พิเศษจองด่วน!! เมื่อมัดจำภายในก.ย.นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น : ซูริค - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - เซอร์แมท - รถไฟไต่เขากอนเนอร์แกรต - ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น - โลซานน์ - เจนีวา - ปารีส - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ - กลาเซียร์ - ยอดเขาจุงฟราว - เมืองทาซ
เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟไต่เขา - กรอนเนอร์แกรต - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองโลซานน์ - เมืองเจนีวา - น้ำพุเจ็ตโด กลางทะเลสาบ - นาฬิกาดอกไม้สวน
เมืองโบนดิจอง(ฝรั่งเศส) - มหานครปารีส - หอไอเฟล
จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาเยต
สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
ฟินน์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-FR-MICHEL8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC16-4JAN17
17-24 FEB
17-24 MAR 17
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - มงแซงต์ มิเชล : จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - หาดโอมาฮา - เมืองมงแซงต์ มิเชล - วิหารมงแซงต์ มิเชล - เข้าชมวังเชอนงโซ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - ล่องเรือบาโตมูซ - จตุรัสทรอคาเดโร - ช้อปปิ้งจุใจในปารีส เต็มวัน / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินชาลส์เดอโกว์ - มหานครปารีส - เข้าที่พัก
เมืองรูอ็อง - จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - ถ่ายรูปมหาวิหารรูอ็อง - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาขนาดใหญ่ - เมืองก็อง - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามเมโมเรียล
หาดโอมาฮา - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองมงแซงต์ มิเชล - วิหารมงแซงต์ มิเชล
เมืองชาโตบรียองค์ - ถ่ายรูปปราสาทชาโตบรียองค์ - เมืองเชอนงโซ - เข้าชมวังเชอนงโซ
เมืองชาทร์ - ถ่ายรูปกับอาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - ล่องเรือบาโตมูซ
อิสระเที่ยวในปารีส เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - สนามบินชาลส์เดอโกล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
ฟินน์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-FR-MICHEL8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - มงแซงต์ มิเชล : จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - หาดโอมาฮา - เมืองมงแซงต์ มิเชล - วิหารมงแซงต์ มิเชล - เข้าชมวังเชอนงโซ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - ล่องเรือบาโตมูซ - จตุรัสทรอคาเดโร - ช้อปปิ้งจุใจในปารีส เต็มวัน / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินชาลส์เดอโกว์ - มหานครปารีส - เข้าที่พัก
เมืองรูอ็อง - จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - ถ่ายรูปมหาวิหารรูอ็อง - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาขนาดใหญ่ - เมืองก็อง - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามเมโมเรียล
หาดโอมาฮา - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองมงแซงต์ มิเชล - วิหารมงแซงต์ มิเชล
เมืองชาโตบรียองค์ - ถ่ายรูปปราสาทชาโตบรียองค์ - เมืองเชอนงโซ - เข้าชมวังเชอนงโซ
เมืองชาทร์ - ถ่ายรูปกับอาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - ล่องเรือบาโตมูซ
อิสระเที่ยวในปารีส เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - สนามบินชาลส์เดอโกล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAH0-PKG4N-EUR-MSC-FANTASIA
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 NOV
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือสำราญMSC Fantasia ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันตก : สเปน - ฝรั่งเศส - อิตาลี - บาร์เซโลน่า - เกาะอายัคโซ่ - เนเปิ้ล - ลาสเปเซีย - เจนัว - มิลาน / พักบนเรือสำราญMSC Fantasia 5 ดาว 4 คืน / อัตรานี้รวม ค่าที่พักบนเรือสำราญMSC Fantasia ห้องมีระเบียง - บริการอาหาร 3 มื้อต่อวัน - ค่าภาษีท่าเรือPort Tax และค่าบริการเรือService Fee - บริการรถรับส่ง ขาไปสนามบินบาร์เซโลน่า ท่าเรือ ขากลับสนามบินมัลเพนซ่า

กรุงบาร์เซโลน่า, ประเทศสเปน - เชคอินลงเรือสำราญMSC Fantasia - ทานอาหารและพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองอายัคโซ่ - อิสระเดินชมเมือง - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเนเปิลส์ - อิสระเดินชมเมือง - กลับขึ้นเรือสำราญ
เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness - เรือเทียบท่าเมืองลา สเปเซีย - อิสระเดินชมเมือง - กลับขึ้นเรือสำราญ
อำลาเรือสำราญ - เรือเทียบท่าเมืองเจนัว - สนามบินมัลเพนซ่า, มิลาน
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-EY-GRAND-IBERIA21(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
4-13 / 18-27 NOV
2-11 / 9-18 DEC
ราคา/ท่าน :
102,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
92,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Grand Iberia ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน) : โมนาโค - นีซ - เที่ยวกราซ - เมืองคานส์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - พระราชวังหลวง - ช้อปปิ้งย่านWalking Street

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี - สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - อาวีญง
อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - เมืองโบราณการ์กาส ซอน
การ์กาซอน - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
บาร์เซโลน่า - ซิตี้ออฟเกาดี้ - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เข้าที่พัก
เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - ช้อปปิ้งย่านWalking Street
สนามบินBarajas, แมดริด - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-EK-GRAND-IBERIA21-NY(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
25DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
110,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
99,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/88,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Grand Iberia ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน) : หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - สนามฟุตบอลเอล กัมป์ โนว - ชมระบำฟลามิงโก - เข้าชมพระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - จัตุรัสปลาซา มายอร์ - ย่านWalking Street

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง
อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์ - เมืองบาร์เซโลน่, สเปน - เข้าที่พัก
ชมเมืองบาร์เซโลน่า - สวนสาธารณะเกวลPark Guell - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอลเอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เข้าที่พัก
เมืองโตเลโด้ - แมดริด
เที่ยวกรุงแมดริด - เข้าชมพระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - จัตุรัสปลาซา มายอร์ - จัตุรัสกลางเมือง ปูเอต้า เดอ โซล - ช้อปปิ้งห้างEl Corte Ingles - ย่าน Walking Street - สนามบินBarajas, แมดริด - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-EK-GRAND-IBERIA21-NY(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC16-8JAN17
ราคา/ท่าน :
112,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
100,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Grand Iberia ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน) : หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - สนามฟุตบอลเอล กัมป์ โนว - ชมระบำฟลามิงโก - เข้าชมพระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - จัตุรัสปลาซา มายอร์ - ย่านWalking Street

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - เลโบเดอโพร วองซ์ - อาวีญง
อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์ - เมืองบาร์เซโลน่, สเปน - เข้าที่พัก
ชมเมืองบาร์เซโลน่า - สวนสาธารณะเกวลPark Guell - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอลเอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เข้าที่พัก
เมืองโตเลโด้ - แมดริด
เที่ยวกรุงแมดริด - เข้าชมพระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - จัตุรัสปลาซา มายอร์ - จัตุรัสกลางเมือง ปูเอต้า เดอ โซล - ช้อปปิ้งห้างEl Corte Ingles - ย่าน Walking Street - สนามบินBarajas, แมดริด - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BEST-FR36(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28OCT-6NOV
4-13 / 11-20 / 18-27 NOV / 25NOV-4DEC
2-11 / 9-18 DEC
ราคา/ท่าน :
93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
84,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - BEST : มงต์แซงต์มิเชล - ชาโตชองบอร์ด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์ - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - คาสิโนมองติกาโล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ลเดอโกล, กรุงปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล
แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด
เมืองบอร์โด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์, Wine Tasting - เมืองโบราณการ์กาซอน
การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง
อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ
นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน
มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า(มิลาน) - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BEST-FR36-23DEC
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23DEC-1JAN
ราคา/ท่าน :
85,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
77,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เบสท์ : มหาวิหารรูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์, Wine Tasting - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ลเดอโกล, กรุงปารีส - มหาวิหารรูอ็อง - เมืองก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล
แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์
ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด
เมืองบอร์โด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์, Wine Tasting - เมืองโบราณการ์กาซอน
การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง
อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ
นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน - ดูโอโม
มิลาน - สนามบินมาเพนซ่า(มิลาน) - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-ROMANTIC-FR36B(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29OCT-6NOV
5-13 / 12-20 / 19-27 NOV / 26NOV-4DEC
3-11 / 10-18 DEC
ราคา/ท่าน :
89,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
80,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Romantic : เมืองตากอากาศโดวิลส์ - มงต์แซงต์มิเชล - ปราสาทชองบอร์ด - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์
เมืองก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - มงต์แซงต์มิเชล
ตูร์ - ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์)
ปราสาทเชอนงโซ - เมืองบอร์โด
ไวน์เอสเตทSaint Emilion - นั่งรถไฟTGV สู่นครปารีส
กรุงปารีส - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop
สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-RIVIERA-FR36-C(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28OCT-4NOV
ราคา/ท่าน :
88,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
80,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Riviera : เมืองนีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - เที่ยวเมืองคานส์ - โรงงานน้ำหอม - เอ็กซองโพรวองซ์ - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส(ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปประตูชัย - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่, จตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galleries Lafayette

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมาเพลซ่า, นครมิลาน - ดูโอโม่ - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
เที่ยวเมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอม - นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก)
นีซ - เอ็กซองโพรวองซ์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง
อาวีญง - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส(ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปประตูชัย Arc de Triomphe - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่, จตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์
พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galleries Lafayette
สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-RIVIERA-FR36-C(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
4-11 / 11-18 / 18-25 NOV / 25NOV-2DEC
2-9 / 9-16 DEC
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
72,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Riviera : เมืองนีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - เที่ยวเมืองคานส์ - โรงงานน้ำหอม - เอ็กซองโพรวองซ์ - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส(ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปประตูชัย - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่, จตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galleries Lafayette

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมาเพลซ่า, นครมิลาน - ดูโอโม่ - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
เที่ยวเมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอม - นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก)
นีซ - เอ็กซองโพรวองซ์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง
อาวีญง - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส(ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปประตูชัย Arc de Triomphe - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่, จตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์
พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galleries Lafayette
สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EARLY-BIRD-FR7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 / 12-18 NOV / 26NOV-2DEC
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
57,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Early Bird ฝรั่งเศส : เมืองตากอากาศโดวิลส์ - มงต์แซงต์มิเชล - มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูช - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งLa Vallee Village Outlet

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์
แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ปารีส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมมหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนน์
พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop
ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปโบสถ์แองวาลีดส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Village Outlet
สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-HILIGHT-FR002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
24-30 OCT
7-13 / 14-20 / 21-27 NOV
5-11 DEC
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ไฮไลท์ ปารีส - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ : เยือนเมืองตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทเชอนงโซ - ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ
มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ผ่านลานประวัติศาสตร์ - ชองป์เอลิเซ่ - หอไอเฟล - Chic Outlet La Vallee Village - ล่องเรือบาโตมุช
อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
ช้อปปิ้งกลางกรุงปารีส - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAD7-TG-HILIGHT-FR001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 / 8-14 NOV / 28NOV -4DEC
ราคา/ท่าน :
63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,400 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - พรีเมี่ยม ปารีส - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ : ปราสาทเชอนงโซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ - หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - มหาวิหารนอเตรอดาม แห่งปารีส / พิเศษ ดินเนอร์บนเรือบาโตมุช - ทานอาหารบนหอไอเฟล ชมวิวกรุงปารีส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, นครปารีส - เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ
พระราชวังแวร์ซายส์ - มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมุช
ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ - ถ่ายรูปประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ช้อปปิ้ง Chic Outlet La Vallee Village - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - มหาวิหารนอเตรอดาม แห่งปารีส
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, นครปารีส - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-FR003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
14-20 / 21-27 NOV
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,400 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - นอร์มังดี - ตูร์ : มหาวิหารรูอ็อง - มหาวิหารแห่งแซ็ง มาโล - ปราสาทเชอนงโซ - ล่องเรือบาโตมุช - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, นครปารีส - เมืองรูอ็อง - มหาวิหารรูอ็อง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองโดวิลล์
มงต์แซงต์มิเชล - เมืองแซ็ง มาโล - มหาวิหารแห่งแซ็ง มาโล
เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ - เมืองบลัว
ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช - ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAD7-TG-FR002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 NOV
ราคา/ท่าน :
63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,400 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - นอร์มังดี - ปารีส : มหาวิหารรูอ็อง - มหาวิหารแห่งแซ็ง มาโล - ล่องเรือบาโตมุช - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / เมนูพิเศษ เมนูหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, นครปารีส - เมืองรูอ็อง - มหาวิหารรูอ็อง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองโดวิลล์ - เมืองก็อง
มงต์แซงต์มิเชล - เมืองแซ็ง มาโล - มหาวิหารแห่งแซ็ง มาโล
มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมุช - ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟล
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เดินทางกลับ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, นครปารีส
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-GRAND-FR-EU-W08(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 NOV
ราคา/ท่าน :
105,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Grand : ปารีส - นอร์มังดี - มองค์ แซงมิเชล - ตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทเชอนองโซ - ชอมบอร์ด - ปัวติเย - คอนยัค - บอร์กโดซ์ - ชิมไวน์ - กาการ์ซอง - มงต์เปริเย - นีม - กราส - โรงงานน้ำหอม - คานน์ - นีซ - มอนติ คาร์โล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติชา เดอ โกล - นอร์มังดี - มองค์ แซงมิเชล
ผ่านเมืองตูร์ - ปราสาทเชอนองโซ - ปราสาทชอมบอร์ด
เมืองปัวติเย - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์Baptistere Saint Jean - เมืองบอร์กโดซ์
เมืองท่าพระจันทร์ - ชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิ แอร์ - เมืองการ์กาสซอนน์ - เมืองการ์กาสซอนน์ - ผ่านชมสะพานวิเยอร์
เมืองนีมส์ - สนามกีฬาโรมันโบราณ - ชมกำแพงโบราณ - ถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด - เมืองกราส - เมืองคานส์
มลรัฐโมนาโค - พระราชวังแห่งโมนาโค - เมืองเก่านีซ - โบส์ถรัชเซีย
เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งDuty Free
เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-GRAND-FR-EU-W08(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-6JAN
ราคา/ท่าน :
110,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
106,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/106,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Grand : ปารีส - นอร์มังดี - มองค์ แซงมิเชล - ตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทเชอนองโซ - ชอมบอร์ด - ปัวติเย - คอนยัค - บอร์กโดซ์ - ชิมไวน์ - กาการ์ซอง - มงต์เปริเย - นีม - กราส - โรงงานน้ำหอม - คานน์ - นีซ - มอนติ คาร์โล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติชา เดอ โกล - นอร์มังดี - มองค์ แซงมิเชล
ผ่านเมืองตูร์ - ปราสาทเชอนองโซ - ปราสาทชอมบอร์ด
เมืองปัวติเย - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์Baptistere Saint Jean - เมืองบอร์กโดซ์
เมืองท่าพระจันทร์ - ชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิ แอร์ - เมืองการ์กาสซอนน์ - เมืองการ์กาสซอนน์ - ผ่านชมสะพานวิเยอร์
เมืองนีมส์ - สนามกีฬาโรมันโบราณ - ชมกำแพงโบราณ - ถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด - เมืองกราส - เมืองคานส์
มลรัฐโมนาโค - พระราชวังแห่งโมนาโค - เมืองเก่านีซ - โบส์ถรัชเซีย
เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งDuty Free
เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
สิงคโปร์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-SIMPLY-FR-EU03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
8-14 DEC 16
9-15 FEB
10-16 APR / 29APR-5MAY 17
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - Simply : ปราสาทเชอนงโช - พระราชวังแวซายน์ - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโช
ปารีส - พระราชวังแวซายน์ - Chic Outlet La Vallee Village
ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช
อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
กัลฟ์ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAI7-GF-ECO-FR-EU01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-17 NOV / 25NOV-1DEC
24FEB-2MAR
3-9 / 17-23 MAR
ราคา/ท่าน :
33,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
33,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - อีโค : พระราชวังแวร์ซายน์ - ปราสาทเชอนองโซ - หอไอเฟล - จตุรัสตองคอร์ด - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบาห์เรน - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหาวิหารนอเทรอ ดาม
อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - หอไอเฟล - Chic Outlet La Vallee Village
มหานครปารีส - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบาห์เรน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
กัลฟ์ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAI7-GF-ECO-FR-EU01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
2-8 DEC
27JAN-2FEB
ราคา/ท่าน :
35,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - อีโค : พระราชวังแวร์ซายน์ - ปราสาทเชอนองโซ - หอไอเฟล - จตุรัสตองคอร์ด - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบาห์เรน - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหาวิหารนอเทรอ ดาม
อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - หอไอเฟล - Chic Outlet La Vallee Village
มหานครปารีส - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินบาห์เรน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แสดง 1 ถึง 23 รายการ
จากทั้งหมด 23 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฝรั่งเศส, โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนเมษายน 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกันยายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794