Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฝรั่งเศส / เที่ยวฝรั่งเศส
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAD7-EY-AE-FR01   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 / 18-25 SEP
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส อาบูดาบี - ฝรั่งเศส : ขึ้นเบิร์จคาลิฟา Burj Khalifa - เมืองตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทเชอนงโซ - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อาบูดาบี - เที่ยวดูไบ - The Palm Project
» นั่งเรือ Abra Ride - ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา - อาบูดาบี - Grand Mosque - Ferrari World - สนามบินอาบูดาบี
» ออกเดินทางสู่ปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด - ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ - เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ
» มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่สบายรูปคู่กับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช
» ดิสนีย์แลนด์ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ย่านมงมาร์ต
» กรุงปารีส - ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAI7-QR-SIMPLY-FRANCE7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-10 OCT
9-15 NOV
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส - ตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช - มหาวิหารนอเตรอดาม - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - ปารีส - ตูร์ - ปราสาทเชอนงโช
» ปารีส - พระราชวังแวซายน์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุซ - Outlet
» อิสระเต็มวันเมืองปารีส(ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
» อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAK0-TK-FR-LAVENDER8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-21 JUL
6-13 / 10-17 AUG
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์ บินเข้านีซ - บินออกอบร์กโดซ์ : นีซ - แซงปอลเดอวองซ์ - หมู่บ้านเอซ - โมนาโค - มอนติคาร์โล - แซงต์โตรเปซ์ - มาร์กเซย์ - เอ็กซ์อองโพรวองซ์ - โรงงานลอคซิทาน - วาเลนโซล (ทุ่งลาเวนเดอร์) - อาร์วิญง - ออรองซ์ - ปงต์ดูการ์ - นีมส์ - การ์กาสซอนน์ - ตูลูส - บอร์กโดซ์ / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินนีซ - นครรัฐโมนาโค - ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส - พระราชวังหลวงแห่งโมนาโค - คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล
» เมืองแซง ปอล เดอ วองซ์ - กำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านเอซ - เมืองคานส์ - ถ่ายรูปหอประชุมที่ใช้จัดแสดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ - เมืองแซงต์โตรเปซ์ - ป้อมปราการแซงต์โตรเปซ์ - เมืองมาร์กเซย์
» เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ - ถนน กูร์ส มิราโบ - เมืองมานอค - โรงงานL’Occitane - เมืองวาเลนโซล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองอาร์วิญง - พระราชวังของโป๊ป - สะพานเซนต์ เบเนเซ่
» เมืองปงต์ ดู การ์ - ถ่ายรูปสะพานปงต์ ดู การ์ - เมืองนีมส์ - ชมอัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ, วิหารโรมัน และหอคอยมาญ - เมืองการ์กาสซอนน์ - ปราสาทการ์กาสซอนน์ - ป้อมปราการการ์กาสซอนน์ - เมืองตูลูส
» เมืองตูลูส - ถ่ายรูปโบสถ์แซงต์ แซร์แนง - เมืองบอร์กโดซ์ - ถนนแซงต์ แคทเธอรีน
» ชมเมืองบอร์กโดซ์ - ถ่ายรูปกับสะพานปิแอร์ - ถ่ายรูปโรงละครแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปกับวิหารบอร์กโดซ์ - สนามบินบอร์กโดซ์ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
แอร์ฟรานซ์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAK0-AF-FR-NORMANDY8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 JUL
13-20 AUG
17-24 SEP
15-22 / 22-29 OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังดี - บอร์กโดซ์ (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินชาลส์เดอโกว์, ปารีส - เข้าที่พัก
» มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet - ถนนชองป์สเอลิเซ่ส์
» เมืองรูอ็อง - จัตุรัสโจนออฟอาร์ค - ถ่ายรูปกับมหาวิหารรูอ็อง - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาขนาดใหญ่ - เมืองก็อง - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์สงครามเมโมเรียล
» หาดโอมาฮา - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองมงแซงต์มิเชล - วิหารมงแซงต์มิเชล
» เมืองชาโตบรียองค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชาโตบรียองค์ - เมืองเชอนงโซ - เข้าชมวังเชอนงโซ - เมืองตูร์
» เมืองปัวตีเย - ชมเมืองปัวตีเย - ถ่ายรูปกับโบสถ์Baptistere Saint Jean, จัตุรัสกลางเมือง - เมืองลาโคเช่ - ถ่ายรูปกับป้อมปราการโบราณ - เมืองบอร์กโดซ์
» เมืองบอร์กโดซ์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับสะพานปิแอร์ - ถ่ายรูปกับโรงละครแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปกับวิหารบอร์กโดซ์ - สนามบินบอร์กโดซ์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสคิปโพลล์
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAE6-EK-MSC-FANTASIA9D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
92,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส ล่องเรือสำราญMSC Fantasia ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปน - ฝรั่งเศส - อิตาลี : เกาะอายัคโซ่ - เนเปิ้ล - ลา สเปเซีย - เวนิส / บินเข้าบาร์เซโลนา - บินออกเวนิส / อัตรานี้ไม่รวม ทิปและทัวร์เสริมบนเรือ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินเมืองบาร์เซโลน่า - ถ่ายรูปกับเนินเขา Montju?c - เดินเล่นย่านถนน ลา รัมบลาส - ชมระบำฟลามิงโก้
» โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - สวนปาร์ค กูเอล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญMSC Fantasia - พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียงBalcony
» เรือเทียบท่าAjaccio ระหว่างเวลา 12.00-19.00 - อิสระเดินทางเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมกับเรือ
» เรือเทียบท์Naples ระหว่างเวลา 11.00-18.00 - อิสระเดินทางเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมกับเรือ
» เรือเทียบท่าLa Spezia ระหว่างเวลา 12.00-23.59 - อิสระเดินทางเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมกับเรือ
» อำลาเรือสำราญ - เรือเทียบท่าเจนัว - เมืองมิลาน - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - เมืองเวนิส - พักโรงแรม
» ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAE6-EK-PKG9D-MSC-FANTASIA   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส แพ็คเกจล่องเรือสำราญMSC Fantasia ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปน - ฝรั่งเศส - อิตาลี : เกาะอายัคโซ่ - เนเปิ้ล - ลา สเปเซีย - เวนิส / บินเข้าบาร์เซโลนา - บินออกเวนิส / อัตรานี้รวม ที่พักบนเรือสำราญMSC Fantasia 4 คืน ห้องพักแบบมีระเบียงBalcony - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าภาษีท่าเรือ และค่าประกันภัยบนเรือ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - บาร์เซโลน่า - อิสระเข้าพักในเมือง
» อิสระเดินทางสู่ท่าเรือ - เชคอินลงเรือเรือสำราญMSC Fantasia - พักบนเรือห้องพักแบบมีระเบียงBalcony
» อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิสปา,ซาวน่า - เรือสำราญล่องสู่เกาะอายัคโซ่ - พักบนเรือ
» เรือเทียบท่าที่เนเปิ้ล - พักบนเรือ
» เรือเทียบท่าที่ลา สเปเซีย - พักบนเรือ
» เก็บสัมภาระอำลาเรือสำราญ เทียบท่าเวนิส, ประเทศอิตาลี - อิสระเข้าพักในเมือง
» อิสระเดินทางสู่สนามบินมาร์โคโปโล - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
Self Travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAH0-PKG4N-EUR-MSC-FANTASIA   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 NOV
 ราคา/ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส แพ็คเกจล่องเรือสำราญMSC Fantasia ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันตก : สเปน - ฝรั่งเศส - อิตาลี - บาร์เซโลน่า - เกาะอายัคโซ่ - เนเปิ้ล - ลาสเปเซีย - เจนัว - มิลาน / พักบนเรือสำราญMSC Fantasia 5 ดาว 4 คืน / อัตรานี้รวม ค่าที่พักบนเรือสำราญMSC Fantasia ห้องมีระเบียง - บริการอาหาร 3 มื้อต่อวัน - ค่าภาษีท่าเรือPort Tax และค่าบริการเรือService Fee - บริการรถรับส่ง ขาไปสนามบินบาร์เซโลน่า ท่าเรือ ขากลับสนามบินมัลเพนซ่า

» กรุงบาร์เซโลน่า, ประเทศสเปน - เชคอินลงเรือสำราญMSC Fantasia - ทานอาหารและพักผ่อนบนเรือ
» เรือเทียบท่าเมืองอายัคโซ่ - อิสระเดินชมเมือง - กลับขึ้นเรือสำราญ
» เรือเทียบท่าเนเปิลส์ - อิสระเดินชมเมือง - กลับขึ้นเรือสำราญ
» เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness - เรือเทียบท่าเมืองลา สเปเซีย - อิสระเดินชมเมือง - กลับขึ้นเรือสำราญ
» อำลาเรือสำราญ - เรือเทียบท่าเมืองเจนัว - สนามบินมัลเพนซ่า, มิลาน

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAM1-TG-EUR-RIVIERA8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 15-22 / 22-29 JUL / 29JUL-5AUG
5-12 / 12-19 / 19-26 AUG / 26AUG-2SEP
2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 SEP / 30SEP-7OCT
 ราคา/ท่าน :  96,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Romance Rivera อิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ / พิเศษ ทานมื้อค่ำบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» กรุงมิลาน (อิตาลี) - ถ่ายรูปรอบนอกปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่
» ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปอร์โตฟิโน่
» โมนาโควิลล์ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองนีซ
» หมู่บ้านEze - โรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - สะพานเซนต์เบเนเซ่
» นั่งรถไฟTGV Train a Grande Vitesse, High-Speed Trainสู่ปารีส - Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเช่ - โบสถ์แองวาลีดส์ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-EY-GRAND-IBERIA21(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 AUG
 ราคา/ท่าน :  108,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
98,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Grand Iberia ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน) : โมนาโค - นีซ - เที่ยวกราซ - เมืองคานส์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - พระราชวังหลวง - ช้อปปิ้งย่านWalking Street

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี
» สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
» โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
» เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - เมืองโบราณการ์กาส ซอน
» การ์กาซอน - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
» บาร์เซโลน่า - ซิตี้ออฟเกาดี้ - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เข้าที่พัก
» เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - ช้อปปิ้งย่านWalking Street
» สนามบินBarajas, แมดริด - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-EY-GRAND-IBERIA21(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-28 AUG
2-11 / 16-25 SEP
14-23 OCT
4-13 / 18-27 NOV
2-11 / 9-18 DEC
 ราคา/ท่าน :  102,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
92,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Grand Iberia ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน) : โมนาโค - นีซ - เที่ยวกราซ - เมืองคานส์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - พระราชวังหลวง - ช้อปปิ้งย่านWalking Street

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี
» สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
» โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
» เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - เมืองโบราณการ์กาส ซอน
» การ์กาซอน - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
» บาร์เซโลน่า - ซิตี้ออฟเกาดี้ - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เข้าที่พัก
» เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - ช้อปปิ้งย่านWalking Street
» สนามบินBarajas, แมดริด - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-EY-GRAND-IBERIA21(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  105,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
95,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/90,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Grand Iberia ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (อิตาลี - ฝรั่งเศสตอนใต้ - สเปน) : โมนาโค - นีซ - เที่ยวกราซ - เมืองคานส์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - พระราชวังหลวง - ช้อปปิ้งย่านWalking Street

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี
» สนามบินมาเพลซ่า(มิลาน) - เมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
» โมนาโค - หมู่บ้านSaint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
» เที่ยวกราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - หมู่บ้านกอร์ด - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - เมืองโบราณการ์กาส ซอน
» การ์กาซอน - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก
» บาร์เซโลน่า - ซิตี้ออฟเกาดี้ - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เข้าที่พัก
» เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - ช้อปปิ้งย่านWalking Street
» สนามบินBarajas, แมดริด - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครอาบูดาบี
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
สวิสแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAK0-LX-FR-CH-DE8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-21 JUL
10-17 AUG
28DEC16-4JAN17
 ราคา/ท่าน :  74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส - อัลซาส - สวิส - เยอรมนี : ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - แกลลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ - แม็ส - น็องซี - สตราสบูร์ก - กอลมาร์ - ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดำ) - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - อินเตอร์ลาเก้น - เบิร์น - ซูริค / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินซูริค - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เข้าที่พัก
» แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่La Velle Village Outlet - เมืองปารีส - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
» เมืองแร็งส์ - พระราชวังโต - มหาวิหารแร็งส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปกับปราสาทสะพาน - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
» เมืองน็องซี - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองไฟร์บวร์ก
» เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - เมืองซอฟฮาวเซ่นฝั่งเยอรมนี - น้ำตกไรน์ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
» เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้างSphinx - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปกับโบสถ์Munster
» เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปีใหม่ 2560 / 2017
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
สวิสแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAK0-LX-FR-CH-DE8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-20 / 17-24 / 19-26 OCT
1-8 DEC
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส - อัลซาส - สวิส - เยอรมนี : ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - แกลลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ - แม็ส - น็องซี - สตราสบูร์ก - กอลมาร์ - ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดำ) - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - อินเตอร์ลาเก้น - เบิร์น - ซูริค / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินซูริค - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เข้าที่พัก
» แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่La Velle Village Outlet - เมืองปารีส - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
» เมืองแร็งส์ - พระราชวังโต - มหาวิหารแร็งส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปกับปราสาทสะพาน - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
» เมืองน็องซี - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองไฟร์บวร์ก
» เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - เมืองซอฟฮาวเซ่นฝั่งเยอรมนี - น้ำตกไรน์ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
» เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้างSphinx - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปกับโบสถ์Munster
» เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันพ่อ 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-BEST-FR36(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL
 ราคา/ท่าน :  102,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
92,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส BEST : มงต์แซงต์มิเชล - ชาโตชองบอร์ด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์ - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - คาสิโนมองติกาโล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ลเดอโกล, กรุงปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล
» แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
» ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด
» เมืองบอร์โด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์, Wine Tasting - เมืองโบราณการ์กาซอน
» การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ
» นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน
» มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า(มิลาน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-BEST-FR36(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
 ราคา/ท่าน :  95,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
86,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส BEST : มงต์แซงต์มิเชล - ชาโตชองบอร์ด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์ - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - คาสิโนมองติกาโล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ลเดอโกล, กรุงปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล
» แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
» ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด
» เมืองบอร์โด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์, Wine Tasting - เมืองโบราณการ์กาซอน
» การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ
» นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน
» มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า(มิลาน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-BEST-FR36(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันพ่อ 2559  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
28OCT-6NOV
4-13 / 11-20 / 18-27 NOV / 25NOV-4DEC
2-11 / 9-18 DEC
 ราคา/ท่าน :  93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
84,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส BEST : มงต์แซงต์มิเชล - ชาโตชองบอร์ด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์ - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - คาสิโนมองติกาโล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ลเดอโกล, กรุงปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล
» แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
» ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด
» เมืองบอร์โด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์, Wine Tasting - เมืองโบราณการ์กาซอน
» การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ
» นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน
» มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า(มิลาน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันพ่อ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันรัฐธรรมนูญ 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-BEST-FR36(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  100,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
90,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส BEST : มงต์แซงต์มิเชล - ชาโตชองบอร์ด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์ - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - คาสิโนมองติกาโล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ลเดอโกล, กรุงปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล
» แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
» ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองบอร์โด
» เมืองบอร์โด - ชมขั้นตอนผลิตไวน์, Wine Tasting - เมืองโบราณการ์กาซอน
» การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง
» อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ
» นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน
» มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า(มิลาน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-ROMANTIC-FR36B(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-24 / 23-31 JUL
1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  99,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
90,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Romantic : เมืองตากอากาศโดวิลส์ - มงต์แซงต์มิเชล - ปราสาทชองบอร์ด - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์
» เมืองก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - มงต์แซงต์มิเชล
» ตูร์ - ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์)
» ปราสาทเชอนงโซ - เมืองบอร์โด
» ไวน์เอสเตทSaint Emilion - นั่งรถไฟTGV สู่นครปารีส
» กรุงปารีส - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop
» สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-ROMANTIC-FR36B(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2559  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 / 13-21 / 20-28 AUG / 27AUG-4SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 SEP / 24SEP-2OCT
29OCT-6NOV
5-13 / 12-20 / 19-27 NOV / 26NOV-4DEC
3-11 / 10-18 DEC
 ราคา/ท่าน :  89,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
80,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Romantic : เมืองตากอากาศโดวิลส์ - มงต์แซงต์มิเชล - ปราสาทชองบอร์ด - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์
» เมืองก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - มงต์แซงต์มิเชล
» ตูร์ - ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์)
» ปราสาทเชอนงโซ - เมืองบอร์โด
» ไวน์เอสเตทSaint Emilion - นั่งรถไฟTGV สู่นครปารีส
» กรุงปารีส - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop
» สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันพ่อ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันรัฐธรรมนูญ 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-RIVIERA-FR36-C   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 15-22 / 22-29 JUL / 29JUL-5AUG
5-12 / 12-19 / 19-26 AUG / 26AUG-2SEP
2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 SEP / 30SEP-7OCT
7-14 / 14-21 / 21-28 OCT / 28OCT-4NOV
 ราคา/ท่าน :  95,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
86,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Riviera : เมืองคานส์ - นีซ - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop-Galleries Lafayette

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินมาเพลซ่า, นครมิลาน - ดูโอโม่ - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
» เที่ยวเมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอม - นีซ - มองติกาโล(รัฐโมนาโก)
» นีซ - เอ็กซองโพรวองซ์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง
» อาวีญง - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส(ฝรั่งเศส) - ผ่านชมประตูชัย, จตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์
» พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galleries Lafayette
» สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปิยมหาราช 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAA75-TG-EARLY-BIRD-FR7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  ทัวร์พรีเมียม VIP 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-11 / 12-18 NOV / 26NOV-2DEC
 ราคา/ท่าน :  62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
57,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Early Bird ฝรั่งเศส : เมืองตากอากาศโดวิลส์ - มงต์แซงต์มิเชล - มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูช - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งLa Vallee Village Outlet

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์
» แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ปารีส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมมหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนน์
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop
» ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปโบสถ์แองวาลีดส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Village Outlet
» สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAD7-EY-HILIGHT-FR002   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26SEP-2OCT
10-16 / 24-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส (ปารีส - ลุ่มแม่น้ำลัวร์) : เยือนเมืองตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทเชอนงโซ - ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้- เมืองตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ
» มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์ - ชองป์เอลิเซ่ - หอไอเฟล - Chic Outlet La Vallee Village - ล่องเรือบาโตมุช
» อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
» ช้อปปิ้งกลางกรุงปารีส
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAD7-TG-HILIGHT-FR001   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  ทัวร์พรีเมียม VIP 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-8 / 8-14 / 22-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส (ปารีส - ลุ่มแม่น้ำลัวร์) : เยือนเมืองตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทเชอนงโซ - ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์ / พิเศษสุด ดินเนอร์บนเรือบาโตมุช ดื่มด่ำบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแซน , มื้ออาหารหลางวันสุดประทับใจ บนหอไอเฟล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - นครปารีส - เมืองตูร์ - ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ปราสาทเชอนงโซ
» เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหานครปารีส - Bateaux Mouches Dinner Cruise
» จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ขึ้นลิฟท์หอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» Chic Outlet La Vallee Village - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - มหาวิหารนอเตรอดาม แห่งปารีส
» สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
แอร์แอสตาน่า
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAE6-KC-BONJOUR-FRANCE5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน KC-แอร์แอสตาน่า
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 JUL
7-11 AUG
25-29 SEP
 ราคา/ท่าน :  47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Bonjour France : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอคอยมองปานาส ทาวเวอร์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอัลมาตี้ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - เข้าที่พัก
» มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ย่านมงมาร์ต - วิหารสเกรเกอร์ - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ - ชมวิวทิวทัศน์รอบกรุงปารีส แบบ360องศาจากหอคอยมองปานาส ทาวเวอร์ - ถ่ายรูปหอไอเฟล
» พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาโตมูซ - ถ่ายรูปกับหอไอเฟิล
» จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต - ช้อปปิ้งOutlet La Vallee Village - สนามบินชาร์ลเดอโกลล์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอัลมาตี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันแม่ 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส รหัส : THAAM1-TG-IMPRESSION-FR7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-29 JUL / 30JUL-5AUG
6-12 / 13-19 / 20-26 AUG / 27AUG-2SEP
3-9 / 10-16 / 17-23 / 24-30 SEP
 ราคา/ท่าน :  81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส Impression France : ปราสาทเชอนองโซว์ - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิว - ล่องเรือบาโตมูซ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop, Galeries Lafayette Department Store / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชาร์ล เดอโกล - ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชอมบอร์ด - เมืองตูร์
» มงต์แซงต์มิเชล - เมืองแซงต์ มาโล - โบสถ์แซงต์ มาโล
» กรุงปารีส - ผ่านชมประตูชัยนโปเลียน - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิว - ล่องเรือบาโตมูซ - ถนนชอมป์เอลิเซ่
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop, Galeries Lafayette Department Store
» มงมาร์ต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ฝรั่งเศสวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฝรั่งเศส, โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกันยายน 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนเมษายน 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794