Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อังกฤษ / เที่ยวอังกฤษ
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-23 / 19-30 MAY / 26MAY-6JUN
29SEP-10OCT
6-17 / 13-24 / 20-31 OCT / 27OCT-7NOV
 ราคา/ท่าน :  135,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
129,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-13 / 9-20 / 16-27 JUN / 23JUN-4JUL
1-12 / 8-19 / 15-26 SEP / 22SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน :  139,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
133,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUN-11JUL
7-18 / 14-25 JUL / 21JUL-1AUG / 28JUL-8AUG
4-15 / 11-22 / 18-29 AUG / 25AUG-5SEP
 ราคา/ท่าน :  138,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
132,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/118,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAJ6-EK-SCOT-IRELAND10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-28 MAY
17-26 JUN
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
84,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ Scotland - Ireland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอลเลซ - ถ่ายรูปกับศูนย์ประชุมClyde Auditorium
» เอดินบะระ - ชมปราสาทเอดินบะระคาสเซิล - ย่านโอลด์ทาวน์ - เส้นทางรอยัลไมล์
» ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
» ไจแอนท์ คอสเวย์ - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองซลิโก
» เมืองคอนเนอร์มาลา - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - เมืองกัลเวย์ - คลิฟส์ออฟโมเออร์ - เมืองลิมริค
» เมืองคิลลานีย์ - คฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เมืองคอร์ค - ปราสาทบลาร์นีย์
» เมืองแคสเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - ปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน
» เข้าชมปราสาทดับลิน - สนามบินดับลิน, ไอร์แลนด์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAJ6-EK-SCOT-IRELAND10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-24 JUL
11-20 AUG
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ Scotland - Ireland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอลเลซ - ถ่ายรูปกับศูนย์ประชุมClyde Auditorium
» เอดินบะระ - ชมปราสาทเอดินบะระคาสเซิล - ย่านโอลด์ทาวน์ - เส้นทางรอยัลไมล์
» ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
» ไจแอนท์ คอสเวย์ - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองซลิโก
» เมืองคอนเนอร์มาลา - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - เมืองกัลเวย์ - คลิฟส์ออฟโมเออร์ - เมืองลิมริค
» เมืองคิลลานีย์ - คฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เมืองคอร์ค - ปราสาทบลาร์นีย์
» เมืองแคสเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - ปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน
» เข้าชมปราสาทดับลิน - สนามบินดับลิน, ไอร์แลนด์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAD7-QR-ENG001   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-24 MAY / 27MAY-2JUN
1-7 / 6-12 JUN / 27JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน - คาร์ดิฟฟ์ - สแตรทฟอร์ด : เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ช้อปปิ้งBicester outlet - จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักรประมาณ 5,500 บาท และไม่รวมค่าแปลเอกสารจากสถาบันฯเท่านั้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
» สนามบินฮีทโธรว์ - เมืองซาลิสบัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองคาร์ดิฟฟ์
» เมืองBourton On The Water - เมืองสแตรทฟอร์ด - ชมบ้านเช็คสเปียร์(ด้านนอก)
» ช้อปปิ้งBicester outlet - มหานครลอนดอน
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» ชม มหานครลอนดอน - ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส - จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ถ่ายรูปสะพานหอคอย - ถ่ายรูปหอคอยลอนดอน - พิพิธภัณฑ์บริติช - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAD7-EY-ENG-EDI002   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 18-25 JUN
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ - เวลส์ - อังกฤษ : ปราสาทเอดินเบิร์ก - เลคดิสทริค - สนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - ชมบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และถนนอ๊อกฟอร์ด / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักรประมาณ 5,500 บาท และไม่รวมค่าแปลเอกสารจากสถาบันฯเท่านั้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี้
» สนามบินเอดินเบิร์ก - เมืองเอดินเบิร์ก - ชมปราสาทเอดินบะระ
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - เลคดิสทริค - ล่องเรือเลคดิสทริค - เมืองแมนเชสเตอร์
» เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ชมพิพิธภัณฑ์สโมสรแมนยู - ช้อปปิ้งCheshire Oaks Designer Outlet
» เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองคาร์ดิฟฟ์
» เมืองบาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองซาลิสบัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - มหานครลอนดอน
» มหานครลอนดอน - ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิกเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งย่านไนซ์บริดจ์, แฮร์รอดส์ - สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินอาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษราคาถูก 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-22 / 19-28 MAY / 27MAY-5JUN
 ราคา/ท่าน :  115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,500 บาท
110,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ปราสาทยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-15 MAY
3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
 ราคา/ท่าน :  118,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,500 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ปราสาทยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-UK14A(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-22 / 19-29 MAY / 26MAY-5JUN
 ราคา/ท่าน :  127,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
121,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ UK Panorama (อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
» ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
» เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-UK14A(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-12 / 9-19 / 16-26 JUN / 23JUN-3JUL / 30JUN-10JUL
7-17 / 14-24 / 21-31 JUL / 28JUL-7AUG
4-14 / 11-21 / 18-28 AUG / 25AUG-4SEP
 ราคา/ท่าน :  135,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
129,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ UK Panorama (อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
» ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
» เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAM1-TG-ENG-WALES-SCOT9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 / 13-21 / 20-28 MAY / 27MAY-4JUN
3-11 / 10-18 / 17-25 JUN / 24JUN-2JUL
1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30 JUL
5-13 / 12-20 / 19-27 AUG / 26AUG-3SEP
2-10 / 9-17 / 16-24 SEP / 23SEP-1OCT
 ราคา/ท่าน :  115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
98,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ England - Scotland - Wales : ชาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ - ลอนดอน - วินด์เซอร์ - ล่องแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - Warner Bros Studio - บักกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด - เวลส์ - เยือนคาร์ดิ๊ฟ - คอตสโวลส์ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด - ยอร์ค - คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินเตอร์ - สก๊อตแลนด์ - เยือนเอดินเบิร์ก - รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด / เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons,Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า + ทิปคนขับรถแล้ว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฮีทโทรว์(ลอนดอน) - เมืองซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ - ย่านถนนควีนส์
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เยี่ยมบ้านเกิดเชคสเปียร์ - เมืองยอร์ค
» คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - รถไฟด่วนสู่สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก
» เมืองเอดินเบิร์ก - ชมยอดเขาแคลตัน - ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองวินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet Shopping Centre - มหานครลอนดอน
» ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์สตูดิโอ
» ถ่ายภาพพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAN2-TG-GREAT-BRITAIN9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 / 20-28 MAY
10-18 JUN / 24JUN-2JUL
 ราคา/ท่าน :  130,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
118,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ GREAT BRITAIN อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์(รวมทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ลอนดอน - ซาลส์เบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - โรมันบาธ - บริสตอล - คาร์ดิ๊ฟ
» ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - สแตรทฟอร์ด - เข้าชมบ้านเกิดของกวีเอกวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - แมนเชสเตอร์
» โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาปวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก
» ถนนรอยัลไมล์ - อนุสาวรีย์บ๊อบบี้ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮาส์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ยอร์ค (นั่งรถไฟ)
» ยอร์ค - ช้อปปิ้ง Bicerster Village - ลอนดอน
» Tower Of London - London Eye - ลอนดอนบริดจ์(มีไกด์ไทยคอยบรรยาย) - จัตุรัสทราฟัลการ์ ชม พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - กระเช้าไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลอนดอนอาย - ชมมหาวิหารเวสมินส์เตอร์ - บริติช มิวเซี่ยม - ช้อปปิ้ง
» ลอนดอน - มาดามทุสโซต์ - พระราชวังวินเซอร์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์อังกฤษวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อังกฤษ, โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บริการลูกค้า
การจองและชำระเงิน
เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์อังกฤษเดือนพฤษภาคม 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนมิถุนายน 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนกันยายน 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนมกราคม 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนเมษายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794