ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษราคาถูก ท่องเที่ยวอังกฤษ แพคเกจทัวร์อังกฤษ : โดย บริษัททัวร์ชั้นนำ อีทราเวลเวย์ ดอทคอม
Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อังกฤษ / เที่ยวอังกฤษ
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-28 MAR / 24MAR-4APR / 31MAR-11APR
21APR-2MAY / 30APR-11MAY
5-16 MAY
2-13 / 9-20 / 16-27 JUN / 23JUN-4JUL
1-12 / 8-19 / 15-26 SEP / 22SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน :  139,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
133,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-20 / 10-21 APR
 ราคา/ท่าน :  142,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
135,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/121,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษสงกรานต์ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-23 / 19-30 MAY / 26MAY-6JUN
29SEP-10OCT
6-17 / 13-24 / 20-31 OCT / 27OCT-7NOV
 ราคา/ท่าน :  135,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
129,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUN-11JUL
7-18 / 14-25 JUL / 21JUL-1AUG / 28JUL-8AUG
4-15 / 11-22 / 18-29 AUG / 25AUG-5SEP
 ราคา/ท่าน :  138,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
132,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/118,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AJ6-EY-GRAND-SCOT8D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 8 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-19 FEB / 26FEB-4MAR
18-25 MAR
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Grand Scotland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - เมืองเอดินบะระ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์วอลเลซ - เมืองกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - ถ่ายรูปศูนย์ประชุม
» ทะเลสาบลอชโลมอน - เมืองฟอร์ดวิลเลี่ยม - นั่งกระเช้าThe Nevis Rangeสู่โรงกลั่นวิสกี้เบ็นเนวิส - หมู่บ้านไคเลียคิน
» เมืองดรัมนาโดช - ปราสาทเออคูฮาร์ท
» เมืองเพิร์ธ - ช้อปปิ้งของฝากที่Scottish Liquor Centre - พระราชวังสโคน
» เอดินบะระ - เมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมบนถนนรอยัลไมล์
» เมืองคาร์ไรเซิล - เมืองแมนเชสเตอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด - สนามบินแมนเชสเตอร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAJ6-TK-ENG-SCOT-WALES8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 MAR / 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน :  76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ+ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง/ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินฮีทโธรว์ - เข้าที่พัก
» เข้าชมหอคอยลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - ชมเมืองลอนดอน(จตุรัสทราฟัลก้าร์, ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน) - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปกับลอนดอนอาย - อ็อกซ์เฟิร์ดสตรีท
» เมืองซาลล์บัวรี่ - เข้าชมสโตนเฮ้นส์ - เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด
» เมืองวิลเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินบะระ - แวะถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์
» เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์วอลเลซ - เมืองกลาสโกว์ - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์
» เข้าชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล หรือพระราชวังโฮลีรูด - สนามบินเอดินบะระ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAJ6-TK-ENG-SCOT-WALES8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-7MAY
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ+ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง/ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินฮีทโธรว์ - เข้าที่พัก
» เข้าชมหอคอยลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - ชมเมืองลอนดอน(จตุรัสทราฟัลก้าร์, ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน) - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปกับลอนดอนอาย - อ็อกซ์เฟิร์ดสตรีท
» เมืองซาลล์บัวรี่ - เข้าชมสโตนเฮ้นส์ - เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด
» เมืองวิลเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินบะระ - แวะถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์
» เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์วอลเลซ - เมืองกลาสโกว์ - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์
» เข้าชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล หรือพระราชวังโฮลีรูด - สนามบินเอดินบะระ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAJ6-TK-ENG-SCOT-WALES8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 / 10-17 APR
 ราคา/ท่าน :  82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ+ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง/ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินฮีทโธรว์ - เข้าที่พัก
» เข้าชมหอคอยลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - ชมเมืองลอนดอน(จตุรัสทราฟัลก้าร์, ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน) - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปกับลอนดอนอาย - อ็อกซ์เฟิร์ดสตรีท
» เมืองซาลล์บัวรี่ - เข้าชมสโตนเฮ้นส์ - เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด
» เมืองวิลเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินบะระ - แวะถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์
» เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์วอลเลซ - เมืองกลาสโกว์ - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์
» เข้าชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล หรือพระราชวังโฮลีรูด - สนามบินเอดินบะระ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันจักรี 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAJ6-EK-SCOT-IRELAND10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-28 MAR
19-28 MAY
17-26 JUN
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
84,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Scotland - Ireland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอลเลซ - ถ่ายรูปกับศูนย์ประชุมClyde Auditorium
» เอดินบะระ - ชมปราสาทเอดินบะระคาสเซิล - ย่านโอลด์ทาวน์ - เส้นทางรอยัลไมล์
» ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
» ไจแอนท์ คอสเวย์ - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองซลิโก
» เมืองคอนเนอร์มาลา - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - เมืองกัลเวย์ - คลิฟส์ออฟโมเออร์ - เมืองลิมริค
» เมืองคิลลานีย์ - คฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เมืองคอร์ค - ปราสาทบลาร์นีย์
» เมืองแคสเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - ปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน
» เข้าชมปราสาทดับลิน - สนามบินดับลิน, ไอร์แลนด์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAJ6-EK-SCOT-IRELAND10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-15 APR / 29APR-8MAY
15-24 JUL
11-20 AUG
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Scotland - Ireland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอลเลซ - ถ่ายรูปกับศูนย์ประชุมClyde Auditorium
» เอดินบะระ - ชมปราสาทเอดินบะระคาสเซิล - ย่านโอลด์ทาวน์ - เส้นทางรอยัลไมล์
» ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
» ไจแอนท์ คอสเวย์ - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองซลิโก
» เมืองคอนเนอร์มาลา - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - เมืองกัลเวย์ - คลิฟส์ออฟโมเออร์ - เมืองลิมริค
» เมืองคิลลานีย์ - คฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เมืองคอร์ค - ปราสาทบลาร์นีย์
» เมืองแคสเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - ปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน
» เข้าชมปราสาทดับลิน - สนามบินดับลิน, ไอร์แลนด์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษสงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA18-TG-ENG-UK01B   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 APR
 ราคา/ท่าน :  109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท
103,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สแตรทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล
» ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบอร์ระ(สก๊อตแลนด์) - เนินเขาแคลตัน
» เมืองเอดินเบอร์ระ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - มหาวิหารYork Minster - เมืองแบรดฟอร์ด
» Bicester Outlet - พระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน
» เวสต์ มินส์เตอร์ - จตุรัสทราฟัลก้า - ลอนดอน อายล่องแม่น้ำเทมส์ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ช้อปปิ้งHarrods
» สนามบินฮีทโทรว ลอนดอน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษสงกรานต์ 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA18-EK-ENG-UK02   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,900 บาท
97,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มหานครลอนดอน(ประเทศอังกฤษ)
» มาดามทุซโซ่ต์ - ลอนดอนอาย - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
» เวสต์ มินส์เตอร์ - จตุรัสทราฟัลก้า - บั้กกิ้งแฮม - บริทิช มิวเซียม - แฮร์รอด
» สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สแตรทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ - แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล
» ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบอร์ระ(สก๊อตแลนด์)
» ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วน - ยอร์ค - แบรดฟอร์ด
» Bicester Outlet - พระราชวังวินเซอร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ


13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA18-EK-QF-ENG-SPECIAL-UK04B   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 APR
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» มาดามทุซโซ่ต์ - ลอนดอนอาย - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
» เวสต์ มินส์เตอร์ - จตุรัสทราฟัลก้า - บั้กกิ้งแฮม - บริทิช มิวเซียม - แฮร์รอด
» สโตนเฮ้นจ์ - ย่านเมืองเก่า - เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์
» สแตรทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล
» ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบอร์ระ(สก๊อตแลนด์)
» ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วน - ยอร์ค - แบรดฟอร์ด
» Bicester Outlet - พระราชวังวินเซอร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษสงกรานต์ 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-27 MAR / 25MAR-3APR
1-10 APR / 22APR-1MAY
13-22 / 19-28 MAY / 27MAY-5JUN
 ราคา/ท่าน :  115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,500 บาท
110,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ปราสาทยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแรงงาน 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 / 10-19 / 12-21 APR
 ราคา/ท่าน :  120,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,500 บาท
114,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/102,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ปราสาทยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษสงกรานต์ 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-9MAY
6-15 MAY
3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
 ราคา/ท่าน :  118,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,500 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ปราสาทยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-UK-PANORAMA14A   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-13 / 11-20 MAR
 ราคา/ท่าน :  126,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
114,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-UK Panorama (อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
» ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
» เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์,ห้างแฮร์ร็อค - สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ


18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-UK14A(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 MAR / 24MAR-3APR / 31MAR-10APR
21APR-1MAY
12-22 / 19-29 MAY / 26MAY-5JUN
 ราคา/ท่าน :  127,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
121,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-UK Panorama (อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
» ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
» เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแรงงาน 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-UK14A(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-17 / 8-18 APR
 ราคา/ท่าน :  132,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
126,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/113,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-UK Panorama (อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
» ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
» เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษสงกรานต์ 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAA75-TG-UK14A(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28APR-8MAY
5-15 MAY
2-12 / 9-19 / 16-26 JUN / 23JUN-3JUL / 30JUN-10JUL
7-17 / 14-24 / 21-31 JUL / 28JUL-7AUG
4-14 / 11-21 / 18-28 AUG / 25AUG-4SEP
 ราคา/ท่าน :  135,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
129,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-UK Panorama (อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
» ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
» เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : THAAM1-TG-ENG-WALES-SCOT9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 / 19-27 FEB
4-12 / 11-19 / 18-26 MAR / 25MAR-2APR
 ราคา/ท่าน :  116,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
98,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-England - Scotland - Wales / เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons,Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า + ทิปคนขับรถแล้ว
» กรุงเทพ
» สนามบินฮีทโทรว์(ลอนดอน) - เมืองซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ - ย่านถนนควีนส์
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เยี่ยมบ้านเกิดเชคสเปียร์ - เมืองยอร์ค
» คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - รถไฟด่วนสู่สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก
» เมืองเอดินเบิร์ก - ชมยอดเขาแคลตัน - ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองวินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet Shopping Centre - มหานครลอนดอน
» ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์สตูดิโอ
» ถ่ายภาพพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันคริสต์มาส 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อังกฤษ, โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794