Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN

ร่วมเคาน์ดาวปีใหม่กับครอบครัวแสนอบอุ่น ณ กรุงลอนดอนสุดประทับใจกับบริการระดับ Premium อาหารดี, โรงแรม 4 ดาวบวก และไกด์ที...

Posted by eTravelWay.com on Sunday, July 26, 2015
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อังกฤษ / เที่ยวอังกฤษ
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A52-PKG9D-CARIBBEAN   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29AUR-6SEP
 ราคา/ท่าน :  60,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Package Scandinavian & Baltic ล่องเรือสำราญระดับโลกCaribbean Princess
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญCaribbean Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่เซาท์แฮมตัน,อังกฤษ),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ,บริการรถShuttle Busรับส่งสนามบินเซาท์แฮมตัน - ท่าเรือ - สนามบินเซาท์แฮมตัน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินเซาท์แฮมตัน - กรุงเทพฯ,ไม่รวมทัวร์เสริมทุกPort,ค่าวีซ่าเชงเก้น,ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AJ6-EY-SCOT-IRELAND10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-27 SEP
9-18 / 16-25 OCT
4-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Scotland - Ireland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - เมืองเอดินบะระ - เข้าชมความงามของปราสาทเอดินบะระ - ช้อปปิ้งรอยัลไมล์
» เมืองสเตอร์ลิง - เข้าชมปราสาทสเตอร์ลิง - อนุเสาวรีย์วอลเลซ - เมืองกลาสโกว์ - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์
» ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
» ไจแอนท์ส คอสเวย์ - ข้ามสะพานเชือก - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองโดนีกอล
» เมืองกัลเวย์ - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ - เมืองลิมริค
» เมืองคิลลานีย์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์แมรี่ - ชมคฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เส้นทางมรดกโลกริง ออฟ เคอรี - เมืองคอร์ค - เข้าชมปราสาทบลาร์นีย์
» เมืองแคสเซล - เข้าชมร็อค ออฟ คาเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - เข้าชมปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน
» เข้าชมปราสาทดับลิน - ผ่านชมอนุสาวรีย์แห่งแสง,สวนสาธารณะโฟนิค,ตรินิตี้ คอลเลจ - สวนสาธารณะโฟนิค - ถ่ายรูปมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน - สนามบินดับลิน - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AJ6-EY-SCOT-IRELAND10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000 บาท
92,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Scotland - Ireland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - เมืองเอดินบะระ - เข้าชมความงามของปราสาทเอดินบะระ - ช้อปปิ้งรอยัลไมล์
» เมืองสเตอร์ลิง - เข้าชมปราสาทสเตอร์ลิง - อนุเสาวรีย์วอลเลซ - เมืองกลาสโกว์ - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์
» ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
» ไจแอนท์ส คอสเวย์ - ข้ามสะพานเชือก - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองโดนีกอล
» เมืองกัลเวย์ - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ - เมืองลิมริค
» เมืองคิลลานีย์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์แมรี่ - ชมคฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เส้นทางมรดกโลกริง ออฟ เคอรี - เมืองคอร์ค - เข้าชมปราสาทบลาร์นีย์
» เมืองแคสเซล - เข้าชมร็อค ออฟ คาเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - เข้าชมปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน
» เข้าชมปราสาทดับลิน - ผ่านชมอนุสาวรีย์แห่งแสง,สวนสาธารณะโฟนิค,ตรินิตี้ คอลเลจ - สวนสาธารณะโฟนิค - ถ่ายรูปมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน - สนามบินดับลิน - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันคริสต์มาส 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
กัลฟ์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AK0-GF-ENG-SCOT-WALES10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน GF-กัลฟ์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-16 AUG
12-21 SEP
9-18 / 16-25 OCT
21-30 NOV
4-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-เที่ยวครบสูตรอังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวล (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ + ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ, ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องบาห์เรน - สนามบินฮีทโธรว์ - กรุงลอนดอน - เมืองซาลล์บัวรี่ - เข้าชมสโตนเฮ้นส์ - เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - แวะถ่ายรูปปราสาทคาร์ดิ๊ฟ
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด
» เมืองลิเวอร์พูล - แวะถ่ายรูปกับสนามแอนฟิลด์ - เมืองวิลเดอร์เมียร์ - นั่งเรือล่องชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินบะระ
» ปราสาทเอดินบะระ คาสเซิลหรือพระราชวังโฮลีรูด - ศาลาว่าการเมือง อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์ - โอลด์ทาวน์
» เมืองนิวคาสเซิล อัพพอนไทน์ - นิวคาสเซิลอัพพอนไทน์ - เมืองยอร์ค - เมืองลีดส์
» เมืองเบอร์มิงแฮม - เมืองออกซ์ฟอร์ด - เข้าชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท
» บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - มหานครลอนดอน - ถ่ายรูปหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ลอนดอนอาย
» เข้าชมหอคอยลอนดอน - มหามงกุฎอิมพีเรียล - พระราชวังบั้คกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลก้าร์ - ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน - ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธรว์
» แวะเปลี่ยนเครื่องบาห์เรน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
กัลฟ์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AK0-GF-ENG-SCOT-WALES10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน GF-กัลฟ์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  94,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-เที่ยวครบสูตรอังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวล (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ + ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ, ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องบาห์เรน - สนามบินฮีทโธรว์ - กรุงลอนดอน - เมืองซาลล์บัวรี่ - เข้าชมสโตนเฮ้นส์ - เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - แวะถ่ายรูปปราสาทคาร์ดิ๊ฟ
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด
» เมืองลิเวอร์พูล - แวะถ่ายรูปกับสนามแอนฟิลด์ - เมืองวิลเดอร์เมียร์ - นั่งเรือล่องชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินบะระ
» ปราสาทเอดินบะระ คาสเซิลหรือพระราชวังโฮลีรูด - ศาลาว่าการเมือง อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์ - โอลด์ทาวน์
» เมืองนิวคาสเซิล อัพพอนไทน์ - นิวคาสเซิลอัพพอนไทน์ - เมืองยอร์ค - เมืองลีดส์
» เมืองเบอร์มิงแฮม - เมืองออกซ์ฟอร์ด - เข้าชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท
» บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - มหานครลอนดอน - ถ่ายรูปหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ลอนดอนอาย
» เข้าชมหอคอยลอนดอน - มหามงกุฎอิมพีเรียล - พระราชวังบั้คกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลก้าร์ - ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน - ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธรว์
» แวะเปลี่ยนเครื่องบาห์เรน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันคริสต์มาส 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A55-TG-EASY-GREAT-BRITAIN7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-27 OCT
13-19 NOV
 ราคา/ท่าน :  58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Easy Great Britain อังกฤษ เวลส์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮีทโธรว์, ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - คาร์ดิ๊ฟ(เวลส์) - บริสตอล
» เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - แสตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เบอร์มิ่งแฮม - Chamberlain Square Hall of Memory
» เบอร์มิงแฮม - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน
» ลอนดอน - พิคคาดิลลี่เซอร์คัส - จตุรัสทราฟัลก้าร์ - หอนาฬิกบิ้กเบน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ช้อปปิ้งออกซ์ฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A18-TG-ENG-UK01-17OCT   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  104,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮีทโธรว์, ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - ชุมชนโบราณของบาธ - เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์ - เดินเล่นย่านควีนส์สตรีท
» เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของ วิลเลียมด์ เชคสเปียส์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือในทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - หมู่บ้านเกรทนา กรีน - เมืองเอดินเบอร์ระ - เนินเขาแคลตัน - ช้อปปิ้งย่านปริ้นเซส สตรีท
» เมืองเอดินเบอร์ระ - เข้าชมปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - ชมภายนอกมหาวิหารYork Minster - เมืองแบรดฟอร์ด
» ช้อปปิ้งBicester Outlet - เมืองวินเซอร์ - เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์
» มหาวิหารเวสต์มินส์เตอร์ - หอเอลิซาเบธ - นั่งรถเที่ยวชมรอบกรุงลอนดอน - ลอนดอนอาย - ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกฤษ -ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด
» สนามบินฮีทโธรว์, ลอนดอน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A18-TG-ENG-UK01-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  104,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Chistmas & New Year 2016 อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - มหานครลอนดอน - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอเอลิซาเบธ - ผ่านชมพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด และย่านอ๊อกฟอร์ดสตรีท
» นั่งรถเที่ยวชมลอนดอน ผ่าน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง, จตุรัสทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอล - เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ
» สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - ชุมชนโบราณของบาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สตร้าทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere - ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ - หมู่บ้านเกรทนา กรีน - เมืองเอดินเบอร์ระ - เนินเขาแคลตัน - ช้อปปิ้งย่านปริ้นเซส สตรีท
» เที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารYork Minster - แบรดฟอร์ด
» ช้อปปิ้งBicester Outlet - สนามบินฮีทโทรว - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันคริสต์มาส 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A18-BR-ENG-UK03   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  97,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
94,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - มหานครลอนดอน - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอเอลิซาเบธ - นั่งรถเที่ยวชมลอนดอน ผ่าน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง, จตุรัสทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอล - ลอนดอนอาย - ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ดสตรีท
» ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน(รวมค่าเข้า) - ผ่านชมพระราชวังบัคกิ้งแฮม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกฤษ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด
» สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - ชุมชนโบราณของบาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สตร้าทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ - หมู่บ้านเกรทนา กรีน - เมืองเอดินเบอร์ระ - เนินเขาแคลตัน - ช้อปปิ้งย่านปริ้นเซส สตรีท
» เที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - ถ่ายรูปหน้ามหาวิหาร - แบรดฟอร์ด
» ช้อปปิ้งBicester Outlet - เมืองวินเซอร์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบินฮีทโทรว - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
EK / QF-เอมิเรตส์แอร์ไลน์ / แควนตัสแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A18-EK-QF-SPECIAL-ENG-UK02   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK / QF-เอมิเรตส์แอร์ไลน์ / แควนตัสแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 OCT
14-22 NOV
 ราคา/ท่าน :  97,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
94,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงทเพฯ - สนามบินดูไบ
» แวะเปลี่ยนเครื่อง - สนามบินฮีทโธรว์ (ลอนดอน) - ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอเอลิซาเบธ - นั่งรถเที่ยวชมลอนดอน - ลอนดอนอาย - ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ดสตรีท
» ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน(รวมค่าเข้า) - ผ่านชมพระราชวังบัคกิ้งแฮม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกฤษ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด
» สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - ชุมชนโบราณของบาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สตร้าทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere - ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ - หมู่บ้านเกรทนา กรีน - เมืองเอดินเบอร์ระ - เนินเขาแคลตัน - ช้อปปิ้งย่านปริ้นเซส สตรีท
» เที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารYork Minster - แบรดฟอร์ด
» ช้อปปิ้งBicester Outlet - เมืองวินเซอร์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบินฮีทโทรว - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A18-EK-ENG-UK02   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 OCT
5-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
97,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงทเพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินฮีทโทรว(ลอนดอน) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอเอลิซาเบธ - นั่งรถเที่ยวชมลอนดอน - ลอนดอนอาย - ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ดสตรีท
» ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน(รวมค่าเข้า) - ผ่านชมพระราชวังบัคกิ้งแฮม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกฤษ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด
» สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - ชุมชนโบราณของบาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สตร้าทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere - ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ - หมู่บ้านเกรทนา กรีน - เมืองเอดินเบอร์ระ - เนินเขาแคลตัน - ช้อปปิ้งย่านปริ้นเซส สตรีท
» เที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารYork Minster - แบรดฟอร์ด
» ช้อปปิ้งBicester Outlet - เมืองวินเซอร์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบินฮีทโทรว - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A18-EK-ENG-UK02-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC15-3JAN16
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
97,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ (อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงทเพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินฮีทโทรว(ลอนดอน) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอเอลิซาเบธ - นั่งรถเที่ยวชมลอนดอน - ลอนดอนอาย - ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ดสตรีท
» ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน(รวมค่าเข้า) - ผ่านชมพระราชวังบัคกิ้งแฮม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกฤษ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด
» สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - ชุมชนโบราณของบาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สตร้าทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere - ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ - หมู่บ้านเกรทนา กรีน - เมืองเอดินเบอร์ระ - เนินเขาแคลตัน - ช้อปปิ้งย่านปริ้นเซส สตรีท
» เที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารYork Minster - แบรดฟอร์ด
» ช้อปปิ้งBicester Outlet - เมืองวินเซอร์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบินฮีทโทรว - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A18-EK-SPECIAL-ENG-UK02-9D6N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 AUG
17-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
92,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/90,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Special อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ+รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» สนามบินฮีทโทรว - มหานครลอนดอน(ประเทศอังกฤษ) - มหาวิหารเวสต์มินส์เตอร์ - ลอนดอนอาย - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - Oxford Street
» ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บั้กกิ้งแฮม - บริทิชมิวเซียม - แฮร์รอด
» สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - คาร์ดิฟฟ์(เวลส์)
» สแตรทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล
» ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบอร์ระ(สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านเซส สตรีท
» ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนสู่ยอร์ค - มหาวิหารYork - York Minster - แบรดฟอร์ด
» Bicester Outlet - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบินฮีทโทรว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AD7-TG-ENG-WALES-SCOT-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-27 SEP
15-23 / 16-24 OCT
28NOV-6DEC / 29NOV-7DEC
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ - สโตนเฮ้นจ์ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - ชมเขตเมืองเก่าบาธ - เมืองบริสตอล
» เมืองคาร์ดิฟฟ์ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ - เมืองลิเวอร์พูล - ถ่ายรูปกับThe Three Graces
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - เขตอุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค - เมืองเอดินเบรอะ - ช้อปปิ้งถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบรอะ - เกรตนา กรีนเอ้าท์เลท - เมืองแมนเชสเตอร์
» สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด - เมืองสแตรทฟอร์ด - วิลเลียม เช็คสเปียร์ - เมืองStrattford upon Avon - บิสเตอร์เอ้าท์เล็ทวิลเลจ
» มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - เพชรสตาร์ออฟแอฟริกา - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อซฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AD7-EY-ENG-EDI002(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-28 SEP
5-12 OCT
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักรประมาณ 5,500บาท / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองอาบูดาบี
» สนามบินเอดินบะระ, ประเทศสก็อตแลนด์ - ย่านเมืองเก่า - ถนนรอยัลไมล์ Royal Mile - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - ปราสาทเอดินบะระ
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - เลคดิสทริค - เมืองแมนเชสเตอร์
» เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งของฝากในร้าน - Cheshire Oaks Designer Outlet - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองสแตรทฟอร์ด - ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - ชมโบสถ์เก่าแก่Holy Trinity - เมืองคาร์ดิฟฟ์
» เมืองบาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองซาลิสบัวรี่ - ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ - มหานครลอนดอน
» ผ่านชมพิคคาดิลลี่เซอร์คัส, จัตุรัสทราฟัลก้าร์, มหาวิหารเซนต์ปอล - ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งย่านไนซ์บริดจ์, แฮร์รอดส์ - สนามบินฮีทโธรว์
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองอาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษราคาถูก 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AD7-EY-ENG-EDI002(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19 -26 OCT
9-16 / 23-30 NOV
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักรประมาณ 5,500บาท / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองอาบูดาบี
» สนามบินเอดินบะระ, ประเทศสก็อตแลนด์ - ย่านเมืองเก่า - ถนนรอยัลไมล์ Royal Mile - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - ปราสาทเอดินบะระ
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - เลคดิสทริค - เมืองแมนเชสเตอร์
» เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งของฝากในร้าน - Cheshire Oaks Designer Outlet - เมืองลิเวอร์พูล
» เมืองสแตรทฟอร์ด - ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - ชมโบสถ์เก่าแก่Holy Trinity - เมืองคาร์ดิฟฟ์
» เมืองบาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองซาลิสบัวรี่ - ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ - มหานครลอนดอน
» ผ่านชมพิคคาดิลลี่เซอร์คัส, จัตุรัสทราฟัลก้าร์, มหาวิหารเซนต์ปอล - ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งย่านไนซ์บริดจ์, แฮร์รอดส์ - สนามบินฮีทโธรว์
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองอาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A75-TG-ENG-WALES-SCOT14-WINTER(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-16 / 14-23 / 21-31 AUG
 ราคา/ท่าน :  119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A75-TG-ENG-WALES-SCOT14-WINTER(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-13 / 11-20 / 18-27 SEP / 25SEP-4OCT
2-11 / 9-18 / 16-25 OCT / 23OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  113,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
102,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A75-TG-ENG-WALES-SCOT14-WINTER(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-15 / 13-22 / 20-29 NOV
 ราคา/ท่าน :  112,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
101,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/90,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A75-TG-ENG-WALES-SCOT14-WINTER(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27NOV-6DEC
5-13 / 12-20 DEC
 ราคา/ท่าน :  117,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
106,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Insight Great Britain อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด,ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A75-TG-UK-PANORAMA14A-WINTER   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-13 / 10-20 / 17-27 SEP / 24SEP-4OCT
1-11 / 8-18 / 15-25 OCT / 22 OCT-1 NOV
5-15 / 12-22 / 19-29 NOV / 26NOV-6DEC
3-13 / 10-20 DEC
 ราคา/ท่าน :  123,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
111,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-UK Panorama(อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์)เมนูพิเศษ เป็ดย่าง,หอยเชลล์,กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
» ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
» เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์,ห้างแฮร์ร็อค - สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : A75-TG-INSIGHT-ENG14   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24DEC-1JAN
 ราคา/ท่าน :  114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
109,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/103,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ลอนดอน (อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์) เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น, หอยเชลล์, กุ้งมังกร
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ - เวลส์
» เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
» ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
» พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
» พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด, ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด - Countdown 2016 ที่ลอนดอน
» สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันคริสต์มาส 2558 / 2015

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AM1-TG-ENG-WALES-SCOT9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 14-22 / 21-29 AUG / 29AUG-6SEP
4-12 / 11-19 / 18-26 SEP / 25SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน :  111,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-England - Scotland - Wales เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons,Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า + ทิปคนขับรถแล้ว
» กรุงเทพ
» สนามบินฮีทโทรว์(ลอนดอน) - เมืองซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ - ย่านถนนควีนส์
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เยี่ยมบ้านเกิดเชคสเปียร์ - เมืองยอร์ค
» คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - รถไฟด่วนสู่สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก
» เมืองเอดินเบิร์ก - ชมยอดเขาแคลตัน - ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองวินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet Shopping Centre - มหานครลอนดอน
» ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์สตูดิโอ
» ถ่ายภาพพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AM1-TG-ENG-WALES-SCOT9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 OCT
6-14 / 13-21 / 20-28 NOV
4-12 / 11-19 / 18-26 DEC / 25DEC-2JAN
1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30 JAN
5-13 / 12-20 / 19-27 FEB
4-12 / 11-19 / 18-26 MAR / 25MAR-2APR
 ราคา/ท่าน :  123,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
104,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-England - Scotland - Wales เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons,Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า + ทิปคนขับรถแล้ว
» กรุงเทพ
» สนามบินฮีทโทรว์(ลอนดอน) - เมืองซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ - ย่านถนนควีนส์
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เยี่ยมบ้านเกิดเชคสเปียร์ - เมืองยอร์ค
» คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - รถไฟด่วนสู่สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก
» เมืองเอดินเบิร์ก - ชมยอดเขาแคลตัน - ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองวินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet Shopping Centre - มหานครลอนดอน
» ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์สตูดิโอ
» ถ่ายภาพพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเด็ก 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันคริสต์มาส 2558 / 2015

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN1-QR-ENG-PRO-W02   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-19 SEP
17-24 NOV
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-โปรโมชั่นอังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์ (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / คณะออกเดินทาง20ท่านขึ้นไป)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเอดินเบรอะ - ช้อปปิ้งถนนปริ้นซ์ - เข้าที่พัก
» ชมเมืองเอดินเบรอะ - เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ - วินเดอร์เมียร์(อังกฤษ) - แมนเชสเตอร์
» ถ่ายรูปของสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ถ่ายรูปหน้าบ้านวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส - เมืองบริสตอล
» เมืองคาร์ดิฟ - ชมปราสาทคาร์ดิฟ - เมืองบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - ชมสโตนเฮ้นจ์
» เมืองบิสเตอร์ - ช้อปปิ้งบิสเตอร์ เอาท์เล็ท - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ ฟอร์ด
» กรุงลอนดอน - หอคอยลอนดอน - ย่านไนท์บริดจ์ - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษราคาถูก 2558 / 2015

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN1-TG-ENG-EU-W7-3(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-27 SEP
20-29 NOV
1-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
105,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติฮีทโรว์ - เข้าชมโรมันบาธ(รวมค่าเข้าแล้ว) - เข้าชมสโตนเฮนจน์(รวมค่าเข้าแล้ว) - คาร์ดิฟ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ
» คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
» เอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด
» แมนเชสเตอร์ - เชสเตอร์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
» อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
» ชิงช้าสวรรค์ยักษ์(ลอนดอนอาย) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
» สนามบินนานาชาติฮีทโรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN1-TG-ENG-EU-W7-3(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  112,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
112,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติฮีทโรว์ - เข้าชมโรมันบาธ(รวมค่าเข้าแล้ว) - เข้าชมสโตนเฮนจน์(รวมค่าเข้าแล้ว) - คาร์ดิฟ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ
» คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
» เอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด
» แมนเชสเตอร์ - เชสเตอร์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
» อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
» ชิงช้าสวรรค์ยักษ์(ลอนดอนอาย) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
» สนามบินนานาชาติฮีทโรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN1-TG-ENG-EU-W7-3(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติฮีทโรว์ - เข้าชมโรมันบาธ(รวมค่าเข้าแล้ว) - เข้าชมสโตนเฮนจน์(รวมค่าเข้าแล้ว) - คาร์ดิฟ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ
» คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
» ยอร์ค - เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
» เอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด
» แมนเชสเตอร์ - เชสเตอร์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
» อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
» ชิงช้าสวรรค์ยักษ์(ลอนดอนอาย) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
» สนามบินนานาชาติฮีทโรว์ - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN1-QR-ENG-EU-W7-1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-24 OCT
 ราคา/ท่าน :  97,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
93,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/93,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - สนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองยอร์ค - เข้าชมมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
» ยอร์ค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด - สเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน - กรุงคาร์ดิฟ
» คาร์ดิฟ - ปราสาทคาร์ดิฟ - เข้าชมโรมันบาธ - เข้าชมสโตนเฮ้นจ์ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - อ๊อกฟอร์ด
» อ๊อกฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Outlet - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน
»  ลอนดอน - ลอนดอนทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
» ขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์(ลอนดอนอาย)พร้อมชมภาพยนตร์4มิติ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN1-QR-ENG-EU-W7-1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - สนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
» เมืองวินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองยอร์ค - เข้าชมมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
» ยอร์ค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด - สเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน - กรุงคาร์ดิฟ
» คาร์ดิฟ - ปราสาทคาร์ดิฟ - เข้าชมโรมันบาธ - เข้าชมสโตนเฮ้นจ์ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - อ๊อกฟอร์ด
» อ๊อกฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Outlet - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน
»  ลอนดอน - ลอนดอนทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
» ขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์(ลอนดอนอาย)พร้อมชมภาพยนตร์4มิติ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเด็ก 2558 / 2015

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN2-TG-GREAT-BRITAIN9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 AUG
18-26 SEP
16-24 / 23-31 OCT
13-21 NOV
4-12 DEC
 ราคา/ท่าน :  122,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,000 บาท
110,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-GREAT BRITAIN อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์(รวมทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - ซาลส์เบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - บริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ
» คาร์ดิ๊ฟ - ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์
» โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาป - เอดินเบิร์ก
» ถนนรอยัลไมล์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์บ๊อบบี้ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮาส์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ยอร์ค(นั่งรถไฟ) - วิหารYork Minster
» ช้อปปิ้งBicerster Village - ลอนดอน
» หอคอยลอนดอน - ลอนดอนบริดจ์ - จัตุรัสทราฟัลการ์ - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าLondon Eye - บริติชมิวเซี่ยม
» มาดามทุสโซต์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์อังกฤษวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์อังกฤษ รหัส : AN2-TG-GREAT-BRITAIN9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-2JAN / 26DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  126,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,000 บาท
114,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/103,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-GREAT BRITAIN อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์(รวมทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน - ซาลส์เบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - บริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ
» คาร์ดิ๊ฟ - ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์
» โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาป - เอดินเบิร์ก
» ถนนรอยัลไมล์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์บ๊อบบี้ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮาส์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ยอร์ค(นั่งรถไฟ) - วิหารYork Minster
» ช้อปปิ้งBicerster Village - ลอนดอน
» หอคอยลอนดอน - ลอนดอนบริดจ์ - จัตุรัสทราฟัลการ์ - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าLondon Eye - บริติชมิวเซี่ยม
» มาดามทุสโซต์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษวันปีใหม่ 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อังกฤษ, โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794