Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อังกฤษ / เที่ยวอังกฤษ
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
6-17 / 13-24 / 15-26 / 20-31 OCT / 27OCT-7NOV
ราคา/ท่าน :
142,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
127,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/113,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ : สนามกีฬาโคลอสเซียม - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขาทิตลิส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
3-14 NOV / 24NOV-5DEC
1-12 / 8-19 DEC
ราคา/ท่าน :
135,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
129,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ : สนามกีฬาโคลอสเซียม - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขาทิตลิส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-EUR-COOL1A(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
12-23 NOV
ราคา/ท่าน :
131,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
117,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ : สนามกีฬาโคลอสเซียม - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขาทิตลิส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAJ6-EK-SCOT-IRELAND10D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
18-27 JAN
17-26 FEB
18-27 MAR
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - สกอตแลนด์ - ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ : สกอตแลนด์ - กลาสโกว์ - สเตอร์ลิง - เอดินบะระ - เบลฟัสต์ - ไจแอนท์ คอสเวย์ - ดันลูซ - กัลเวย์ - คลิฟ ออฟ โมเออร์ - ลิมริค - คิลลานีย์ - คอร์ค - แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลิน (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ, ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอลเลซ - ถ่ายรูปกับศูนย์ประชุมClyde Auditorium
เอดินบะระ - ชมปราสาทเอดินบะระคาสเซิล - ย่านโอลด์ทาวน์ - เส้นทางรอยัลไมล์
ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
ไจแอนท์ คอสเวย์ - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองซลิโก
เมืองคอนเนอร์มาลา - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - เมืองกัลเวย์ - คลิฟส์ออฟโมเออร์ - เมืองลิมริค
เมืองคิลลานีย์ - คฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เมืองคอร์ค - ปราสาทบลาร์นีย์
เมืองแคสเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - ปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน
เข้าชมปราสาทดับลิน - สนามบินดับลิน, ไอร์แลนด์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAJ6-EK-SCOT-IRELAND10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
8-17 APR
ราคา/ท่าน :
92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - สกอตแลนด์ - ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ : สกอตแลนด์ - กลาสโกว์ - สเตอร์ลิง - เอดินบะระ - เบลฟัสต์ - ไจแอนท์ คอสเวย์ - ดันลูซ - กัลเวย์ - คลิฟ ออฟ โมเออร์ - ลิมริค - คิลลานีย์ - คอร์ค - แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลิน (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ, ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอลเลซ - ถ่ายรูปกับศูนย์ประชุมClyde Auditorium
เอดินบะระ - ชมปราสาทเอดินบะระคาสเซิล - ย่านโอลด์ทาวน์ - เส้นทางรอยัลไมล์
ท่าเรือเมืองเคนไรอัน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่เมืองเบลฟัสต์ - เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์
ไจแอนท์ คอสเวย์ - เข้าชมปราสาทดันลูซ - เมืองซลิโก
เมืองคอนเนอร์มาลา - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี้ - เมืองกัลเวย์ - คลิฟส์ออฟโมเออร์ - เมืองลิมริค
เมืองคิลลานีย์ - คฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ - เมืองคอร์ค - ปราสาทบลาร์นีย์
เมืองแคสเซล - เมืองคิลเคนนีย์ - ปราสาทคิลเคนนีย์ - เมืองดับลิน - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถนนแกรฟตัน
เข้าชมปราสาทดับลิน - สนามบินดับลิน, ไอร์แลนด์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAJ6-EY-UK-SCOTLAND10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
18-27 NOV
2-11 DEC
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ ไฮแลนด์ : สกอตแลนด์ - ลอช โลมอน - ฟอร์ต วิลเลี่ยม - ไอเซิล ออฟ สกาย - ดรัมนาโดช - อินวาเนส - เพิร์ธ - เอดินบะระ - วินเดอร์เมียร์ - ยอร์ก - แมนเชสเตอร์ - โอลด์แทรฟฟอร์ด - เบอร์มิงแฮม - คาร์ดิฟ - บาธ - สโตนเฮ้จน์ - ลอนดอน (อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ, ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด์ - เข้าชมปราสาทเอดินบะระ - ย่านโอลด์ทาวน์ - เข้าที่พัก
ทะเลสาบลอชโลมอน - เมืองฟอร์ด วิลเลี่ยม - นั่งกระเช้าThe Nevis Range ชมโรงกลั่นวิสกี้เบ็น เนวิส - หมู่บ้านไคเลียคิน
เมืองดรัมนาโดช - ทะเลสาบลอคเนส - เข้าชมปราสาทเออคูฮาร์ท - เมืองอินวาเนส
เมืองเพิร์ธ - ซื้อของฝากที่Scottish Liquor Centre - เข้าชมพระราชวังสโคน
เมืองวิลเดอร์เมียร์ - นั่งเรือล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองยอร์ค - เข้าชมยอร์คมินิสเตอร์
เมืองแมนเชสเตอร์ - ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เมืองเบอร์มิงแฮม - ถ่ายรูปกับBirmingham City Council House - ช้อปปิ้งที่The Bull Ring - อนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน - เมืองคาร์ดิฟ
ถ่ายรูปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ - เมืองซาลล์บัวรี่ - เข้าชมสโตนเฮ้นส์
เข้าชมหอคอยลอนดอน - ถ่ายรูปหน้า พระราชวังบั้คกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลก้าร์ - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปกับลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอร์ดสตรีท - สนามบินฮีทโธรว์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
เอทิฮัด แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAJ6-EY-UK-SCOTLAND10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
25DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
94,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
91,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ ไฮแลนด์ : สกอตแลนด์ - ลอช โลมอน - ฟอร์ต วิลเลี่ยม - ไอเซิล ออฟ สกาย - ดรัมนาโดช - อินวาเนส - เพิร์ธ - เอดินบะระ - วินเดอร์เมียร์ - ยอร์ก - แมนเชสเตอร์ - โอลด์แทรฟฟอร์ด - เบอร์มิงแฮม - คาร์ดิฟ - บาธ - สโตนเฮ้จน์ - ลอนดอน (อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ, ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด์ - เข้าชมปราสาทเอดินบะระ - ย่านโอลด์ทาวน์ - เข้าที่พัก
ทะเลสาบลอชโลมอน - เมืองฟอร์ด วิลเลี่ยม - นั่งกระเช้าThe Nevis Range ชมโรงกลั่นวิสกี้เบ็น เนวิส - หมู่บ้านไคเลียคิน
เมืองดรัมนาโดช - ทะเลสาบลอคเนส - เข้าชมปราสาทเออคูฮาร์ท - เมืองอินวาเนส
เมืองเพิร์ธ - ซื้อของฝากที่Scottish Liquor Centre - เข้าชมพระราชวังสโคน
เมืองวิลเดอร์เมียร์ - นั่งเรือล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองยอร์ค - เข้าชมยอร์คมินิสเตอร์
เมืองแมนเชสเตอร์ - ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เมืองเบอร์มิงแฮม - ถ่ายรูปกับBirmingham City Council House - ช้อปปิ้งที่The Bull Ring - อนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน - เมืองคาร์ดิฟ
ถ่ายรูปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ - เมืองซาลล์บัวรี่ - เข้าชมสโตนเฮ้นส์
เข้าชมหอคอยลอนดอน - ถ่ายรูปหน้า พระราชวังบั้คกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลก้าร์ - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปกับลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอร์ดสตรีท - สนามบินฮีทโธรว์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA18-TG-ENG-UK01D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 OCT
ราคา/ท่าน :
103,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
97,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - เวลล์ - สก๊อตแลนด์ : พระราชวังวินเซอร์ - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำเทมส์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ชุมชนโบราณของบาธ - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - เมืองเลสเตอร์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเสิร์ฟ พร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ / อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถ + รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮีทโธรว์, ลอนดอน - พระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอนอาย - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำเทมส์ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุซโซ่ต์
ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเวสต์ มินส์เตอร์ - นั่งรถผ่านชมจตุรัสทราฟัลก้า, บั้กกิ้งแฮม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด
สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - ชุมชนโบราณของบาธ - เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์
เมืองคาร์ดิฟฟ์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด - ชมด้านนอกสนามเอฟเวอร์ตัน - เมืองลิเวอร์พูล
เมืองวินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ - หมู่บ้านเกรทนา กรีน - เมืองเอดินเบอร์ระ - เนินเขาแคลตัน - ช้อปปิ้งย่านปริ้นเซส สตรีท
เมืองเอดินเบอร์ระ - ปราสาทเอดินเบอร์ระ - นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค - ถ่ายรูปหน้ามหาวิหาร York Minster - เมืองแบรดฟอร์ด
เมืองเลสเตอร์ - ถ่ายรูปภายนอกสนามเลสเตอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
5-13 / 12-20 / 19-27 NOV / 26NOV-4DEC
3-11 / 10-18 / 17-25 DEC
ราคา/ท่าน :
107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
96,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ : ล่องเรือทะเลสาบวิน - ปราสาทเอดินเบิร์ก - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - สโตนเฮ้นจ์ - พระราชวังวินด์เซอร์ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลอนดอน - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เบอร์มิงแฮม - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวิน
เลค ดิสทริค - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด
เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - ยอร์ค
ชมคลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ (เวลส์)
คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - สโตนเฮ้นจ์ - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
1-9 / 8-16 / 15-22 / 22-29 OCT / 29OCT-6NOV
ราคา/ท่าน :
116,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
104,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ : ล่องเรือทะเลสาบวิน - ปราสาทเอดินเบิร์ก - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - สโตนเฮ้นจ์ - พระราชวังวินด์เซอร์ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลอนดอน - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เบอร์มิงแฮม - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวิน
เลค ดิสทริค - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด
เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - ยอร์ค
ชมคลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ (เวลส์)
คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - สโตนเฮ้นจ์ - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14-23DEC
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
23-31 DEC
ราคา/ท่าน :
105,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
95,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ : พระราชวังวินเซอร์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์คมินสเตอร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านถนน อ๊อกฟอร์ด / เมนูพิเศษ เป็ด - หอยเชลล์ - กุ้งมังกร ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลอนดอน - พระราชวังวินเซอร์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - แมนเชสเตอร์
แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านถนน อ๊อกฟอร์ด - สนามบินฮีทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-ENG-WALES-SCOT14-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-6JAN
ราคา/ท่าน :
114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,500 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - เวลส์ - สกอตแลนด์ : พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมวิวมุมสูงบนกระเช้าไฟฟ้า ลอนดอนอาย - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เมืองเอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - ปราสาทเลคดิสทริค - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ / เมนูพิเศษ เป็ด - หอยเชลล์ - กุ้งมังกร ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมวิวมุมสูงบนกระเช้าไฟฟ้า ลอนดอนอาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองยอร์ค
คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์สู่เมืองเอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - ปราสาทเลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - เมืองคาร์ดิ๊ฟ
คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - สนามบินฮีทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-EARLY-BIRD-UK7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 / 12-18 / 19-25 NOV / 26NOV-2DEC
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
72,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - Early Bird อังกฤษ : หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ - หมู่บ้านไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - พระราชวังวินด์เซอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย / เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ - เมืองบาธ
หมู่บ้านไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านKnightsbridge และถนนBrompton
บริติช มิวเซียม - สนามบินฮีทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-UK-PANORAMA14A(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
30SEP-9OCT
ราคา/ท่าน :
122,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,000 บาท
110,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - UK Panorama อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์ : หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - จแอนท์ คอสต์เวย์ - ไททานิค เบลฟาสต์ - พระราชวังวินด์เซอร์ - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค - สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-UK-PANORAMA14A(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
4-13 / 18-27 NOV / 25NOV-4DEC
3-12 / 9-18 / 16-25 DEC
ราคา/ท่าน :
120,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - UK Panorama อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์ : หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - จแอนท์ คอสต์เวย์ - ไททานิค เบลฟาสต์ - พระราชวังวินด์เซอร์ - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค - สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-UK-PANORAMA14A(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 NOV
ราคา/ท่าน :
113,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - UK Panorama อังกฤษ - คาร์ดีฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์ : หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - จแอนท์ คอสต์เวย์ - ไททานิค เบลฟาสต์ - พระราชวังวินด์เซอร์ - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - หินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ(เมืองหลวงเวลส์)
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก(สก็อตแลนด์)
ยอดเขาแคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส - แคร์นไรอัน - นั่งเรือHigh Speed Ferry(Stena Line)สู่เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - เข้าที่พัก
ถ่ายรูปปราสาทคาร์ริก เฟอกัส - ชมวิวชายฝั่งทะเลคาร์ริก อะ รีด - เมืองบุชมิลล์ - ชมธรรมชาติไจแอนท์ คอสต์เวย์(World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ - บินภายในสู่มหานครลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านOxford Street
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งที่Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองที่ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์, ห้างแฮร์ร็อค - สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAA75-TG-UK-PANORAMA14A-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-7JAN
ราคา/ท่าน :
128,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
115,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/102,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - UK Panorama อังกฤษ - เบลฟาสต์, ไอร์แลนด์เหนือ - เอดินเบิร์ก - คาร์ดิฟ : พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมวิวมุมสูงบนกระเช้าไฟฟ้า ลอนดอนอาย - บินภายในสู่เมืองเบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) - พิพิธภัณฑ์ไททานิก เบลฟาสต์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ - นั่งเรือ High Speed Ferry - ชมหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่งตะวันออกของสก็อตแลนด์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงแห่งเวลส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - หอยเชลล์ - กุ้งมังกรที่ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮีทโธรว์,ลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมวิวมุมสูงบนกระเช้าไฟฟ้า ลอนดอนอาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
ลอนดอน - บินภายในสู่เมืองเบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) - เที่ยวเบลฟาสต์ - พิพิธภัณฑ์ไททานิก เบลฟาสต์
คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - ชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ
เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) - นั่งเรือ High Speed Ferry - เมืองแคร์นไรอัน - ชมหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่งตะวันออกของสก็อตแลนด์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) - ปราสาทเอดินเบิร์ก - วินเดอร์เมียร์ เลค ดิสทริค
วินเดอร์เมียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองยอร์ค - เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงแห่งเวลส์
คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAA9-BR-ENG-SCOT-WALES8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21-28 OCT
ราคา/ท่าน :
71,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,300 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ : เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บริติชมิวเซียม / รวมค่าธรรมเนียรมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮีทโธรว์, กรุงลอนดอน - เข้าที่พัก
เมืองแอมส์เบอร์ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - อิสระเดินเล่นในย่านถนนควีนส์
คาร์ดิ๊ฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - เมืองเพรสตัน
เพรสตัน - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - นิวแคสเซิล อัพอน ไทน์
เมืองยอร์ค - บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด
อ๊อกซ์ฟอร์ด - มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
มหานครลอนดอน - ชมบริติชมิวเซียม - สนามบินฮีทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAA9-BR-ENG-SCOT-WALES8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 NOV
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,300 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ : เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บริติชมิวเซียม / รวมค่าธรรมเนียรมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮีทโธรว์, กรุงลอนดอน - เข้าที่พัก
เมืองแอมส์เบอร์ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - อิสระเดินเล่นในย่านถนนควีนส์
คาร์ดิ๊ฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - เมืองเพรสตัน
เพรสตัน - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - นิวแคสเซิล อัพอน ไทน์
เมืองยอร์ค - บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด
อ๊อกซ์ฟอร์ด - มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
มหานครลอนดอน - ชมบริติชมิวเซียม - สนามบินฮีทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAA9-BR-ENG-SCOT-WALES8D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
1-8 / 9-16 DEC
ราคา/ท่าน :
73,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,300 บาท
73,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ : เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บริติชมิวเซียม / รวมค่าธรรมเนียรมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮีทโธรว์, กรุงลอนดอน - เข้าที่พัก
เมืองแอมส์เบอร์ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - อิสระเดินเล่นในย่านถนนควีนส์
คาร์ดิ๊ฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - เมืองเพรสตัน
เพรสตัน - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - นิวแคสเซิล อัพอน ไทน์
เมืองยอร์ค - บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด
อ๊อกซ์ฟอร์ด - มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
มหานครลอนดอน - ชมบริติชมิวเซียม - สนามบินฮีทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAA9-BR-ENG-SCOT-WALES8D(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC16-5JAN17
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,300 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ : เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บริติชมิวเซียม / รวมค่าธรรมเนียรมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮีทโธรว์, กรุงลอนดอน - เข้าที่พัก
เมืองแอมส์เบอร์ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - โรงอาบน้ำแร่ร้อน - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ - อิสระเดินเล่นในย่านถนนควีนส์
คาร์ดิ๊ฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองลิเวอร์พูล - เมืองเพรสตัน
เพรสตัน - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) - ชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - นิวแคสเซิล อัพอน ไทน์
เมืองยอร์ค - บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ - เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด
อ๊อกซ์ฟอร์ด - มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
มหานครลอนดอน - ชมบริติชมิวเซียม - สนามบินฮีทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAM1-TG-ENG-WALES-SCOT9D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
30SEP-8OCT
7-15 / 14-22 / 21-29 OCT / 28OCT-5NOV
4-12 / 11-19 / 18-26 NOV / 25NOV-3DEC
2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 DEC
ราคา/ท่าน :
106,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
90,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - England - Scotland - Wales : ชาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ - ลอนดอน - วินด์เซอร์ - ล่องแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - Warner Bros Studio - บักกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด - เวลส์ - เยือนคาร์ดิ๊ฟ - คอตสโวลส์ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด - ยอร์ค - คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินเตอร์ - สก๊อตแลนด์ - เยือนเอดินเบิร์ก - รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด / เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons,Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า + ทิปคนขับรถแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮีทโทรว์(ลอนดอน) - เมืองซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ - ย่านถนนควีนส์
เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เยี่ยมบ้านเกิดเชคสเปียร์ - เมืองยอร์ค
คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - รถไฟด่วนสู่สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก
เมืองเอดินเบิร์ก - ชมยอดเขาแคลตัน - ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองวินเดอร์เมียร์
เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet Shopping Centre - มหานครลอนดอน
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์สตูดิโอ
ถ่ายภาพพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAM1-TG-ENG-WALES-SCOT9D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
112,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
96,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - England - Scotland - Wales : ชาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ - ลอนดอน - วินด์เซอร์ - ล่องแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - Warner Bros Studio - บักกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด - เวลส์ - เยือนคาร์ดิ๊ฟ - คอตสโวลส์ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด - ยอร์ค - คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินเตอร์ - สก๊อตแลนด์ - เยือนเอดินเบิร์ก - รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด / เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons,Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า + ทิปคนขับรถแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮีทโทรว์(ลอนดอน) - เมืองซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ - ย่านถนนควีนส์
เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เยี่ยมบ้านเกิดเชคสเปียร์ - เมืองยอร์ค
คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - รถไฟด่วนสู่สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก
เมืองเอดินเบิร์ก - ชมยอดเขาแคลตัน - ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองวินเดอร์เมียร์
เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet Shopping Centre - มหานครลอนดอน
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์สตูดิโอ
ถ่ายภาพพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
กาตาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN1-QR-ENG-PRO-W2-1(3)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
4-11 OCT / 25OCT-1NOV
24NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ : มหาวิหารเเห่งเมืองกลาสโกว์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - โรมันบาธ - สโตนเฮนจ์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - ฟาร์มปลาเทราท์ - ล่องเรือชมแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ / เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ Four Seasons / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา
สนามบินเอดินสก๊อตแลนด์ - เมืองกลาสโกว์ - มหาวิหารเเห่งเมืองกลาสโกว์ - Buchanan Street - เมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทเอดินเบิร์ก
เมืองวินเดอร์เมียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - โอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - พิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เมืองลิเวอร์พูล - ถ่ายรูปหน้าสนามแอนฟิลด์ - เมืองสเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน - บ้านเกิดวิลเลี่ยมแชคสเปียร์ส - กรุงคาร์ดิฟ - เก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ
เมืองบาธ - โรมันบาธ - สโตนเฮนจ์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - กรุงลอนดอน
หมู่บ้านไบบุรี - ฟาร์มปลาเทราท์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - อ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ผ่านชมมหาวิหารเวสทมินเตอร์ - ผ่านชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน - ล่องเรือชมแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ - สนามบินฮีทโธรว์
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN1-TG-ENG-EU-W7-3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
15-24 / 21-30 OCT
2-11 DEC
ราคา/ท่าน :
115,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,900 บาท
111,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/111,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ : เข้าชมสโตนเฮนจน์ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ - เข้าชมมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - สนามแมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - หมู่บ้านไบบุรี - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (ลอนดอนอาย) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงลอนดอน - โรมันบาธ - เข้าชมสโตนเฮนจน์ - คาร์ดิฟ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ
คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - เข้าชมมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
ยอร์ก - นั่งรถไฟสายอิสต์โคสท์ชมวิวเมืองเอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - เมืองกลาสโกว์ - วินเดอร์เมียร์
วินเดอร์เมียร์ - สนามแมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล
หมู่บ้านไบบุรี - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน - ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (ลอนดอนอาย) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN1-TG-ENG-EU-W7-3(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
19-28 NOV
ราคา/ท่าน :
112,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,900 บาท
108,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ : เข้าชมสโตนเฮนจน์ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ - เข้าชมมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - สนามแมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - หมู่บ้านไบบุรี - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (ลอนดอนอาย) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงลอนดอน - โรมันบาธ - เข้าชมสโตนเฮนจน์ - คาร์ดิฟ - เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ
คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - เข้าชมมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
ยอร์ก - นั่งรถไฟสายอิสต์โคสท์ชมวิวเมืองเอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - เมืองกลาสโกว์ - วินเดอร์เมียร์
วินเดอร์เมียร์ - สนามแมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล
หมู่บ้านไบบุรี - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน - ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (ลอนดอนอาย) - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN1-TG-ENG-EU-W7-3-1
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
18-29 OCT
ราคา/ท่าน :
132,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,500 บาท
132,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/128,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก๊อตแลนด์ - ไอร์แลนด์ - เวลล์ : เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองสเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน - ล่องเรือชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ชายหาดหินทางเดินยักษ์ - อุทยานแห่งชาติKillarney - เที่ยวฟาร์ม Muckross House - โรมันบาธ - สโตนเฮนจ์ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงลอนดอน - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองสเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน - ถ่ายรูปด้านนอก ของบ้านวิลเลี่ยมเชคสเปียร์ส - เมืองเชสเตอร์
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ล่องเรือชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
เมืองเอดินเบิร์ก - ปราสาทเอดินเบิร์ก
บินภายในสู่กรุงเบลฟาสต์ - ชายหาดหินทางเดินยักษ์ - เก็บภาพปราสาทคาริคเฟอร์กัส - จตุรัสDonegall Square
กรุงดับบลิน - โบสถ์เซนต์แพทริค - ลิเมอริค
หน้าผาโมเออร์ - อุทยานแห่งชาติKillarney - เที่ยวฟาร์ม Muckross House
Ring of Kerry - เมือง Cahersiveen - โบสถ์ O' Connell Memorial Church - เวคฟอร์ด
ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเซนต์จอร์จ - เมืองคาร์ดีฟ - ศาลาว่าการเมือง - เก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ
บาธ - โรมันบาธ - สโตนเฮนจ์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - สนามบินนานาชาติฮิทโธรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN1-TG-ENG-EU-W7-2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
3-11 DEC
ราคา/ท่าน :
105,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,900 บาท
105,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ : โรมันบาธ - เข้าชมสโตนเฮนจน์ - ปราสาทคาร์ดิฟ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - พระราชวังวินเซอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เป็ดย่างFour Seasons

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์ - เมืองบาธ(รวมค่าเข้า) - สโตนเฮนจ์(รวมค่าเข้า) - เมืองคาร์ดิฟ - ปราสาทคาร์ดิฟ” (Cardiff Castle
คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
ยอร์ก - เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด
แมนเชสเตอร์ - เชสเตอร์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (ลอนดอนอาย)- ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - สนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN1-TG-ENG-EU-W7-2(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
30SEP-8OCT
19-27 NOV
ราคา/ท่าน :
102,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,900 บาท
102,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ : โรมันบาธ - เข้าชมสโตนเฮนจน์ - ปราสาทคาร์ดิฟ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - พระราชวังวินเซอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เป็ดย่างFour Seasons

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์ - เมืองบาธ(รวมค่าเข้า) - สโตนเฮนจ์(รวมค่าเข้า) - เมืองคาร์ดิฟ - ปราสาทคาร์ดิฟ” (Cardiff Castle
คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
ยอร์ก - เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด
แมนเชสเตอร์ - เชสเตอร์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (ลอนดอนอาย)- ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - สนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN1-TG-ENG-EU-W7-2(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
16-24 OCT
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลล์ : โรมันบาธ - เข้าชมสโตนเฮนจน์ - ปราสาทคาร์ดิฟ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - พระราชวังวินเซอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เป็ดย่างFour Seasons

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์ - เมืองบาธ(รวมค่าเข้า) - สโตนเฮนจ์(รวมค่าเข้า) - เมืองคาร์ดิฟ - ปราสาทคาร์ดิฟ” (Cardiff Castle
คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
ยอร์ก - เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด
แมนเชสเตอร์ - เชสเตอร์ - ช้อปปิ้งBicester Outlet - อ๊อกฟอร์ด
อ๊อกฟอร์ด - เข้าชมพระราชวังวินเซอร์ - ลอนดอน ทาวน์เวอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (ลอนดอนอาย)- ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - สนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN2-TG-GREAT-BRITAIN9D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-15 / 14-22 / 21-29 OCT / 28OCT-5NOV
ราคา/ท่าน :
119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,500 บาท
109,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/107,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - GREAT BRITAIN อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์ : เมืองบาธ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - มหานครลอนดอน - บริติชมิวเซี่ยม - LONDON EYE มาดามทูสโซ่ด์ / เมนูพิเศษ ชิมอาหารร้านFOUR SEASONS (รวมทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงลอนดอน - เมืองอเมซเบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - บริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - สนามมิลเลนเนียม - แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ชมสนามมิลเลนเนียม
คาร์ดิ๊ฟ - ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - หมู่บ้าน BOURTON ON THE WATER - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของกวีเอกวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์
แมนเชสเตอร์ - โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - นครเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - ถนนรอยัลไมล์ - อนุสาวรีย์บ๊อบบี้ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮาส์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองยอร์ค - วิหาร YORK MINSTER
ยอร์ค - กรุงลอนดอน - แวะช้อปปิ้งย่าน BICESTER VILLAGE - กรุงลอนดอน
Tower Of London - London Eye - เที่ยวชมเมือง -บริติช มิวเซี่ยม - ช้อปปิ้ง
ลอนดอน - มาดามทุสโซต์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN2-TG-GREAT-BRITAIN9D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
15-26 NOV
2-10 / 9-17 DEC
ราคา/ท่าน :
115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
105,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/103,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - GREAT BRITAIN อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์ : เมืองบาธ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - มหานครลอนดอน - บริติชมิวเซี่ยม - LONDON EYE มาดามทูสโซ่ด์ / เมนูพิเศษ ชิมอาหารร้านFOUR SEASONS (รวมทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงลอนดอน - เมืองอเมซเบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - บริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - สนามมิลเลนเนียม - แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ชมสนามมิลเลนเนียม
คาร์ดิ๊ฟ - ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - หมู่บ้าน BOURTON ON THE WATER - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของกวีเอกวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์
แมนเชสเตอร์ - โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - นครเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - ถนนรอยัลไมล์ - อนุสาวรีย์บ๊อบบี้ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮาส์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองยอร์ค - วิหาร YORK MINSTER
ยอร์ค - กรุงลอนดอน - แวะช้อปปิ้งย่าน BICESTER VILLAGE - กรุงลอนดอน
Tower Of London - London Eye - เที่ยวชมเมือง -บริติช มิวเซี่ยม - ช้อปปิ้ง
ลอนดอน - มาดามทุสโซต์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อังกฤษ
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อังกฤษ

รหัส : THAAN2-TG-GREAT-BRITAIN9D(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
26DEC-3JAN / 27DEC-4JAN / 28DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
121,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,500 บาท
111,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - GREAT BRITAIN อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์ : เมืองบาธ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - มหานครลอนดอน - บริติชมิวเซี่ยม - LONDON EYE มาดามทูสโซ่ด์ / เมนูพิเศษ ชิมอาหารร้านFOUR SEASONS (รวมทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงลอนดอน - เมืองอเมซเบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - บริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - สนามมิลเลนเนียม - แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ชมสนามมิลเลนเนียม
คาร์ดิ๊ฟ - ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - หมู่บ้าน BOURTON ON THE WATER - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของกวีเอกวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์
แมนเชสเตอร์ - โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - นครเอดินเบิร์ก
เอดินเบิร์ก - ถนนรอยัลไมล์ - อนุสาวรีย์บ๊อบบี้ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮาส์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองยอร์ค - วิหาร YORK MINSTER
ยอร์ค - กรุงลอนดอน - แวะช้อปปิ้งย่าน BICESTER VILLAGE - กรุงลอนดอน
Tower Of London - London Eye - เที่ยวชมเมือง -บริติช มิวเซี่ยม - ช้อปปิ้ง
ลอนดอน - มาดามทุสโซต์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อังกฤษ, โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์อังกฤษเดือนกันยายน 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์อังกฤษเดือนมกราคม 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนเมษายน 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์อังกฤษเดือนสิงหาคม 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794