เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฮ่องกง 53 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง

Z0060
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0060
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - วัดโป่วหลิน - A Symphony Of Lights - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - สถานีตงชุง - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า - A Symphony Of Lights
 ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมค่าเข้า และค่าเครื่องเล่น ทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
 นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0353
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0353
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - มาเก๊า : วิคตอเรีย พ้อยด์ - รีพัสเบย์ - ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถขึ้นสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ถนนนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - วิคตอเรีย พ้อยด์ - รีพัสเบย์ - เลดี้ส์ มาร์เก็ต - A Symphony Of Lights Multimedia Show
 สะพานชิงหม่า - ดิสนีย์แลนด์
 ฮ่องกง - นั่งรถขึ้นสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - ร้านขนม - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - ฮ่องกง
 วัดแชกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0354
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0354
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่หลิน - หมู่บ้านชาวประมง - ดิสนีย์แลนด์ - วิคตอเรีย พ้อยด์ - รีพัสเบย์ - วัดเชอกุง - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - นั่งกระเช้านองปิง - หมู่บ้านนองปิง - วัดโป่หลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านชาวประมง
 สะพานชิงหม่า - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 วิคตอเรีย พ้อยด์ - รีพัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดเชอกุง - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0355
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0355
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - มาเก๊า : นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่หลิน - หมู่บ้านชาวประมง - ข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกสู่ - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - วิคตอเรีย พ้อยด์ - วัดแชกง - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - นั่งกระเช้านองปิง - หมู่บ้านนองปิง - วัดโป่หลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านชาวประมง
 ฮ่องกง - นั่งรถขึ้นสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - ฮ่องกง
 วิคตอเรีย พ้อยด์ - รีพัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกง - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0357
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0357
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,599
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - รีพัสเบย์ - วิคตอเรียพ้อยด์ - โอเชี่ยน เทอร์มินอล - A Symphony Of Lights Multimedia Show - วัดหวังต้าเซียน - เลดี้ส์ มาร์เก็ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - สะพานชิงหม่า - รีพัสเบย์ - วิคตอเรียพ้อยด์ - ฮาร์เบอร์ พลาซ่า - โอเชี่ยน เทอร์มินอล - A Symphony Of Lights Multimedia Show
 อิสระพักผ่อน หรือ เที่ยวชม ตามอัธยาศัย
 วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเชอกุง - ร้านหยก - เลดี้ส์ มาร์เก็ต - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0358
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0358
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - รีพัสเบย์ - วัดหมั่นโหมว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเชอกุง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดซีซ้าน - วัดทินฮ่าว - ถนนนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - สะพานชิงหม่า - รีพัสเบย์ - วัดหมั่นโหมว - เลดี้ส์ มาร์เก็ต - A Symphony Of Lights Multimedia Show
 วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเชอกุง - ร้านหยก - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านนองปิง - วัดโป่หลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต
 วัดซีซ้าน - วัดทินฮ่าว - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0359
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0359
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - รีพัสเบย์ - วัดหมั่นโหมว - A Symphony Of Lights Multimedia Show - ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง (เต็มวัน) - วัดหวังต้าเซียน - ถนนนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - สะพานชิงหม่า - รีพัสเบย์ - วัดหมั่นโหมว - เลดี้ส์ มาร์เก็ต - A Symphony Of Lights Multimedia Show
 ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง (เต็มวัน)
 วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเชอกุง - ร้านหยก - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0360
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0360
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - มาเก๊า : วัดหมั่นโหมว - Symphony Of Lights Multimedia Show - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - วัดหวังต้าเซียน - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - สะพานชิงหม่า - รีพัสเบย์ - วัดหมั่นโหมว - เลดี้ส์ มาร์เก็ต - Symphony Of Lights Multimedia Show
 ฮ่องกง - มาเก๊า - วัดอาม่า - ร้านขนม - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Macau - ฮ่องกง
 วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเชอกุง - ร้านหยก - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0361
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0361
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : นั่งกระเช้านองปิง - หมู่บ้านนองปิง - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - Water 3D Mangrove Groove Show - วัดเชอกุง - วัดหวังต้าเซียน - ถนนนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลับก๊อก - นั่งกระเช้านองปิง - หมู่บ้านนองปิง - วัดโป่หลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - สะพานชิงหม่า - เซินเจิ้น
 วัดกวนอู - ศูนย์หยก - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โรงงานยางพารา - ร้านบัวหิมะ - หลอหวู่ เซ็นเตอร์ - Water 3D Mangrove Groove Show
 ฮ่องกง - วัดเชอกุง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กลับก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0374
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0374
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,888
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ - ช้อปปิ้ง : นั่งรถรางพีคแทรม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - Symphony of Lights - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งซิตี้เกท ** พักฮ่องกง 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - Symphony of Lights
 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0375
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z0375
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : โบสถ์เซนต์ปอล - โรงแรม เวเนเชี่ยน - หวีหนี่ - Repulse bay - ย่านจิมซาจุ่ย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
 จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
 ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2542
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z2542
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ ช้อปปิ้ง : ช้อปปิ้งย่านเลดี้ส์มาร์เก็ต - หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - Symphony Of Lights - ช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดทริปประมาณ 2,000 บาท (ชำระที่สนามบินวันเดินทาง) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านเลดี้ส์มาร์เก็ต
 หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - Symphony Of Lights
 อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2733
แอร์เอเชีย

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z2733
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ** เมนูพิเศษ!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง - ห่านย่าง - เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย รวมเป็น 1,400 บาท ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองจูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่เซ็นเตอร์ - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านยางพารา - Long Feng Villa Resort Dongguan - ชมสะพานแก้วสามมิติ - เมืองจูไห่
 เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - ร้านขายของฝาก - เวเนเชี่ยน - เดอะปารีเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2909
อียิปต์แอร์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z2909
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,996
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ตงกวน : สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - วัดแชกงหมิว - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - เซินเจิ้น
 ตงกวน - สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - ช้อปปิ้ง 3 ร้านบัวหิมะ / ร้านผ้าไหม/ ร้านหยก - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์
 ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3086
แอร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z3086
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,979
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3276
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z3276
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ช้อปสนั่นลั่นเกาะ - รีพลัสเบย์ - มงก๊กเลดี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - Symphony Of Lights

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - วัดหยวน หยวน - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - มงก๊กเลดี้
 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - จิมซาจุ่ย - Symphony Of Lights
 ซิตี้เกท เอาท์เล็ต - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3277
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z3277
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - ลันเตา - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต - ชมโชว์แสงสีเสียง
 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีบริการรับส่ง โรงแรม - ดิสนีย์แลนด์)
 วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ถนนนาธาน - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3387
อียิปต์แอร์

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z3387
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,998
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - : The Symphony Of Light - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - หาดรีพลัสเบย์ - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
 ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 ร้านหยก - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต - สนามบินเช็กลัปก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3515
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z3515
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,100
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
Z3802
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z3802
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 20 วัน 19 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿302,400
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Silver Muse, Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง ฮ่องกง - เกาะซู (Hundred Islands) - มะนิลา - เกาะโครอน - เกาะโบราเคย์ - คอรอร์ - วีวัก (ปาปัวนิวกินี) - มาดัง - เกาะคิตาว่า - เกาะคอนฟลิก - บริสเบน (ออสเตรเลีย) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 19 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - WiFi บนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฮ่องกง - ท่าเทียบเรือ ฮ่องกง - เชคอินขึ้นเรือสำราญ Silver Muse - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Sual (Hundred Islands), Philippines - Departure 16.00 PM
 Arrival 07.00 AM Manila, Philippines - Departure 18.30 PM
 Arrival 09.00 AM Coron (Palawan), Philippines - Departure 17.00 PM
 Arrival 08.00 AM Boracay (Malay), Philippines - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Koror, Palau - Departure 16.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Wewak, Papua New Guinea - Departure 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Madang, Papua New Guinea - Departure 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Kitava & Naratu Islands, Papua New Guinea - Departure 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Conflict Islands, Papua New Guinea - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrival 12.00 PM Brisbane, Australia - อิสระพักผ่อน เดินเล่นบนฝั่ง - Overnight
 Disembark Arrival 18.00 PM ท่าเรือ Brisbane, Australia - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4194
การบินไทย

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z4194
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่เทียนถาน - Citygate Outlets Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า - ชมวิวเกาะฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ - A Symphony Of Lights - วัดแชกงหมิว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่เทียนถาน - Citygate Outlets Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า
 วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ชมวิวเกาะฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ - A Symphony Of Lights
 ดิวตี้ฟรี - ถนนนาธาน - อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน - กลับสู่สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4297
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z4297
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,450
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ World Dream, Cruise Only : ฮ่องกง - นาฮะ ญี่ปุ่น - มิยาโกะจิมะ ญี่ปุ่น - ฮ่องกง ** อัตรานี้รวม ที่พักบนเรือสำราญ 5 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง, ท่าเรือ, สนามบินฮ่องกง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ --

 อิสระเดินทางเอง - เช็คอินท์ขึ้นเรือสำราญ World Dream บริเวณท่าเทียบเรือ Kai Tak - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 12:00 PM - Arrival 19:00 PM Nansha China - Departure 22:30 PM
 At Sea (Cruising) เรือสำราญล่องน่านน้ำลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือสำราญ อาทิ กีฬา, การเต้นแอโรบิค, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ
 Arrival 16:00 PM Naha, Japan - Departure 23:59 PM
 Arrival 11:00 AM Miyakojima, Japan - Departure 21:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือสำราญล่องน่านน้ำลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือสำราญ อาทิ กีฬา, การเต้นแอโรบิค, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ
 Arrival 7:30 AM Nansha China - Departure 11:00 PM - Arrival 18:00 PM ท่าเรือ Kai Tak Hong Kong - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4304
แอร์เอเชีย

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z4304
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,888
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : โบสถ์เซ็นต์ปอล - The Venetian Resort - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า - The Venetian Resort
 จูไห่ - เซินเจิ้น - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ศูนย์สมุนไพรจีน - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4352
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : Z4352
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอู - โชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain - วัดแชกงหมิว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Hongkong International Airport - สะพานแขวนซิงหม่า - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ถนนนาธาน - เมืองเซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - ศูนย์สมุนไพรจีน - วัดกวนอู - โชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Citygate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฮ่องกง 53 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฮ่องกง, โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ฮ่องกงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ฮ่องกงเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP