OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-8L-KMG01

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 284 China tour(s)
International Tour Package : China Tour
1
แอร์ไชน่า

China Tour

Code : THAB25-CA-GQ-PVG001 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ : หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ - Hangzhou Outlet - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ดิสนีย์แลนด์ - Starbuck Reserve Roastery

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินผู่ตง - หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ - ศูนย์ยางพารา - หังโจว - Hangzhou Outlet
 ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - ศูนย์ผ้าไหม - มหานครเซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง
 อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว)
 ร้านนวดเท้า - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์หยก - ถนนนานกิง - Starbuck Reserve Roastery - สนามบินผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : THAB25-FD-CSX002 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - วัดไคฟู ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ศูนย์ยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ - แวะชิมชา - เมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
3
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : THAB25-FD-CSX003 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿22,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซา ฮวงหัว
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 อุทยานจางเจียเจี้ย - ลิฟท์แก้วไป่หลง - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้ว - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
 สวนดอกไม้ - เมืองฉางซา - ถนนโบราณไท่ผิงเจีย - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
4
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM003 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,555
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน - สาวงามหวีหนี่ - สาวงามหวีหนี่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - โชว์ Mangrove Groove - วัดแชกง - รีพลัสเบย์ ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - ถนนคู่รัก - จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ผ่านชมถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองเซินเจิ้น
 ศูนย์สมุนไพรจีน - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ตลาดตงเหมิน - โชว์ Mangrove Groove
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
5
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : THAB25-FD-XIY002 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿27,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟู ณ วัดเส้าหลิน - ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง - ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ เกี๊ยวซีอาน , เป็ดย่าง , สุกี้มองโกล

 Bangkok(Don Muang Airport) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
 ซีอาน - ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) - ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก) - ศาลเจ้ากวนอู - ร้านกระเบื้องม้าสามสี - เมืองเจียวจั่ว
 เจียวจั่ว - อุทยานหยุนไถซาน - ร้านสินค้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
 วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ลั่วหยาง - ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) - จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) - ร้านผ้าไหม - เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์) - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) - Bangkok(Don Muang Airport)
6
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : THAB25-FD-XIY003 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซีอาน - ลั่วหยาง : วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ถนนโบราณหมิงชิง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - วัดม้าขาว - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนมุสลิม ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินซีอานเซียงหยาง - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ผ่านชม ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณหมิงชิง
 ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
 เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ผ่านชมจัตุรัสหอกลองและหอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน - สนามบินซีอานเซียงหยาง - Bangkok(Don Muang Airport)
7
การบินไทย

China Tour

Code : THAB25-TG-KMG002 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿26,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง : แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่
 หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - Impressoin Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
 ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
ไทยสมายล์

China Tour

Code : THAB25-WE-CKG001 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿22,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง : อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) - ระเบียงแก้วอู่หลง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ** ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเจียงเป่ย - เมืองอู่หลง
 อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - อิสระเลือกซื้อ Optionเสริม : โชว์จางอวี้โหมว(Impression Of Wulong)ถ้ำ
 ฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
 เมืองต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ - เมืองฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 หงหยาต้ง - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
คาเธ่ย์แปซิฟิค

China Tour

Code : THAAJ6-CX-OM-MONGOLIA 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard : &  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - Grand Mongolia : อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ - เข้าชมอาราม Meditation Monastery - สัมผัสประสบการณ์ขี่ม้ามองโกล - ลองฝึกยิงธนู - พักกระโจม Luxury GER มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง - สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนอร์มาดิก - ชมเกอร์พื้นเมืองนอร์มาดิก - อนุสาวร

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง - บินภายในสู่สนามบินอูลันบาตาร์ - เข้าที่พัก 5 ดาว
 Terelj National Park - Turtle Rock - เข้าชมอาราม Meditation Monastery - สัมผัสประสบการณ์ขี่ม้ามองโกล - ลองฝึกยิงธนู - พักกระโจม Luxury GER มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
 สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ข Normadic Family - ชมเกอร์พื้นเมืองนอร์มาดิก - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - กรุงอูลันบาตาร์ - เข้าชม National Museum - Sukhbaatar Square - โชว์การแสดงพื้นเมือง
 Hustain Nuruu Protected Reserve Park - ขี่อูฐในทะเลทรายมองโกเลีย - Narantuul Market
 เข้าชมวัดกานดาน - เข้าชม Central Museum of Mongolian Dinosaurs - เข้าชม Winter palace - Zaisan Memory Hill - เมืองอูลันบาตาร์
 เข้าชม Choi Jin Lama Temple Museum - สนามบินอูลันบาตาร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

China Tour

Code : THAAZD-MU-HRB641 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿43,995
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉลองปีใหม่ ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง - ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสาธารณะสตาลิน - ถนนจงยาง - เกาะพระอาทิตย์ - สกีเอ้อร์หลงซาน - สวนเสือไซบีเรีย - งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น Ice & Snow Festival - แม่น้ำซงฮัวเจียง - โ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงปักกิ่ง - บินภายในสู่เมืองฮาร์บิ้น - แวะร้านขายอุปกรณ์กันหนาว - เข้าที่พัก
 ฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสาธารณะสตาลิน - ถนนจงยาง - เกาะพระอาทิตย์
 สกีเอ้อร์หลงซาน - สวนเสือไซบีเรีย - งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น Ice & Snow Festival
 แม่น้ำซงฮัวเจียง - โชว์ว่ายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - ถนนโบราณกวางตง - บินภายในสู่นครปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน - ร้านหยก - ร้ายยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิง - สนามบินกรุงปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)+1
11
นกสกู๊ต

China Tour

Code : THAB11-XW-SHE01 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เสิ่นหยาง - ผานจิ่น - หาดหญ้าแดง - เมืองเปิ่นซี - ถ้ำน้ำเปิ่นซี - สวนสาธารณะยาลู่เจียง - ล่องเรือชมวิว - พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน - พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - ถนนคนเดินจงเจีย
 เมืองเปิ่นซี - ถ้ำน้ำเปิ่นซี - ล่องเรือ ชมธรรมชาติของหินงอก หินย้อย - ตานตง
 สวนสาธารณะยาลู่เจียง - ล่องเรือชมวิว - ผานจิ่น
 หาดหญ้าแดง - เมืองเสิ่นหยาง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย
 สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน - Bangkok(Don Muang Airport)
12
นกสกู๊ต

China Tour

Code : THAB11-XW-SHE02 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿27,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เสิ่นหยาง - ภูเขาฉางไป๋ซาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ลานวัฒนธรรม - เมืองสวนเป่ยซาน - จัตุรัส Century Square - ภูเขาฉางไป๋ซาน - ทะเลสาบเทียนฉือ - น้ำตกฉางไป๋ - บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน - พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย
 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ลานวัฒนธรรม - เมืองจี๋หลิน - เมืองสวนเป่ยซาน
 จัตุรัส Century Square - โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก) - พิพิธภัณฑ์แมนจู - ผลิตภัณฑ์สินค้า ตงเป่ย - ฉางไป๋ซาน
 ภูเขาฉางไป๋ซาน - ทะเลสาบเทียนฉือ - น้ำตกฉางไป๋ - บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง - เมืองทงฮัว
 เมืองเสิ่นหยาง - บ้านนายพลตระกูลจาง - ถนนคนเดินจงเจีย
 สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน - Bangkok(Don Muang Airport)
13
นกสกู๊ต

China Tour

Code : THAB11-XW-SHA01 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ : ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - ย่านซินเทียนตี้ - ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - สนุก Shanghai Disneyland ** เมนูพิเศษ!! ขาหมูร่ำรวย ,ไก่แดง ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - มหานครเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - มหานครเซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านนวดเท้า - ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
 สวนสนุก Shanghai Disneyland - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
14
นกสกู๊ต

China Tour

Code : THAB11-XW-PVG04 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านบัวหิม) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
15
นกสกู๊ต

China Tour

Code : THAB11-XW-TSN01 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน -ปักกิ่ง - นั่งสามล้อหูถง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งสามล้อหูถง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - Telihua Art 3D Gallery - ตลาดหงเฉียว ** เนื่องจากช่วงนี้ประเทศจีน มีการจัดงานครบรอบ 70 ปี วันชาติจีน ทำให้ประเทศจีนไม่สามารถรับยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ (ยกเลิกวีซ่า 140 ชั่วคราว) ผู้เดินทางโปรดชำระค่าวีซ่าท่องเที่ยว แบบเที่ยวเพิ่ม 2,000 บาท - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนจินปินไห่ - สถานีรถไฟเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งสามล้อหูถง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Telihua Art 3D Gallery - สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
16
นกสกู๊ต

China Tour

Code : THAB11-XW-TSN02 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿17,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้ - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ตลาดหงเฉียว - ซินเทียนตี้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านกาแฟ Starbucks ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - แคว้นทัสคานี
 เมืองปิซ่า - บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - ชมหอเอนปิซ่า - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
 ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - เมืองมิลาน
 เมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯ
 ยอดเขาริกิ - เมืองอินเทอร์ลาเคน - เมืองเซอร์แมต
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว
 มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช
 เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์
 Bangkok(Don Muang Airport)
17
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

China Tour

Code : THAAA1-3U-URC-SILK-ROAD10D 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿75,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อูลู่มู่ฉี - ทูลู่ฟาน - ตุนหวง - เจียยวี่กวย - จางเย่ - หลันโจว : ทะเลสาบเทียนฉือ - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ - สวนหงซาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลวเพลิง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐชมทะเลทราย - เจียยวี่กวน - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน - สุสานฮั่นเหลยไถ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ - ซอยควานจ๋าย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่อูรูมูฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ
 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - เมืองทูหลู่ฟาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง
 เมืองโบราณเกาชาง - ถ้ำพระพันองค์ - ภูเขาเปลวเพลิง - เจดีย์ซูกงถ่า
 นั่งรถไฟสู่เมืองลิ่วหยวน - เมืองตุนหวง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐชมทะเลทราย (ไม่รวมค่าทิปขี่อูฐ) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 โม่เกาคู - เจียยวี่กวน
 ด่านเจียอวี้กวน - สวนจิ่วฉวน - เมืองจางเย่ - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน
 วัดพระใหญ่ - เจดีย์ไม้ - เมืองหวู่เว่ย - สุสานฮั่นเหลยไถ - เมืองหลันโจว
 อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ - บินภายในสู่เฉิงตู - ซอยควานจ๋าย
 ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - สนามบินเมืองเฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

China Tour

Code : THAB42-MU-SHAANXI6D 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿38,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เจาะลึกมณฑลซานซี (ไท่หยวน - ผิงเหยา - อู่ไถ่ซาน - ต้าถง) : บ้านเศรษฐีตระกูลเฉียว - ผิงเหยากู่เฉิง - ภูเขาอู่ไถซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไต้หลัว - เจดีย์ไม้อิ้งเสี้ยน - วัดเสวียนคง - ถ้ำหยุนก่าง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองไท่หยวน - เข้าที่พัก
 บ้านเศรษฐีตระกูลเฉียว - ผิงเหยา - ผ่านชมกำแพงเมืองผิงเหยา - ผิงเหยากู่เฉิง
 ภูเขาอู่ไถซาน - วัดผู่ซาถิ่ง - วัดเฉี่ยนธงซื่อ - วัดถ่าหยวน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไต้หลัว - วัดไต้โหลวติ่งซื่อ
 วัดซูเซี่ยง - วัดหนานซาน - เจดีย์ไม้อิ้งเสี้ยน - วัดเสวียนคง - เมืองต้าถง
 ถ้ำหยุนก่าง - จิ่วหลงปี้
 สนามบินไท่หยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

China Tour

Code : THAB42-3U-ZHANGYE-URC10D-25OCT 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อูลู่มู่ฉี - ทูลู่ฟาน - ตุนหวง - เจี่ยยวี่กวน - จางเย่ - หลันโจว : ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง - ถ้ำพระพันองค์ - เจดีย์ซูกงถ่า - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - สวนจิ่วฉวน - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน - สุสานฮั่นเหลยไถ - ซอยควานจ๋าย - ถนนโบราณจิ๋งหลี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่อูรูมูฉี - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ
 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - เมืองอูหลู่มู่ฉี - เมืองทูหลู่ฟาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง
 เมืองโบราณเกาชาง - ถ้ำพระพันองค์ - ภูเขาเปลวเพลิง - เจดีย์ซูกงถ่า
 นั่งรถไฟสู่เมืองลิ่วหยวน - เมืองตุนหวง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐชมทะเลทราย (ไม่รวมค่าทิปขี่อูฐ 20 หยวนต่ออูฐ) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 โม่เกาคู - เมืองเจียยวี่กวน
 ด่านเจียอวี้กวน (รถกอล์ฟ) - สวนจิ่วฉวน - เมืองจางเย่ - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน
 วัดพระใหญ่ - เจดีย์ไม้ - เมืองหวู่เว่ย - สุสานฮั่นเหลยไถ - เมืองหลันโจว
 บินภายในสู่กรุงเฉิงตู - ซอยควานจ๋าย
 ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - สนามบินเมืองเฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

China Tour

Code : THAAB37-MU-PEK03 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,899
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : เมืองโบราณกู๋เป่ย สุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน - องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+อาหารกวางตุ้ง+สุกี้มองโกลเลีย / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - เมืองโบราณกู๋เป่ย สุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น - ลง)
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ถนนหวังฟูจิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ศาลเจ้าผีชิว - ร้านนวดเท้า - ตลาดรัสเซีย - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - ร้านหยก - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
นกสกู๊ต

China Tour

Code : THAB37-XW-TSN-PVG01 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿17,899
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโกล+ไก่แดง+เสี่ยวหลงเปา / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนสินปินไห่ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
 สนามบินเซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Don Muang Airport)
22
ไทยสมายล์

China Tour

Code : THAB37-WE-CSX10 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,899
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ,ซุปเห็ด / 9ท่าน ออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินหวงฮัว - ฉางเต๋อ - เข้าที่พัก
 จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
 สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านนวดเท้า - ร้านผ้าไหม - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม : เขาเทียนจื่อซาน ,ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 ร้านหยก - เมืองฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินหวงฮัว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
การบินไทย

China Tour

Code : THAB40-TG-HUYANG-CN897 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿79,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - มองโกเลียใน - จางเย่ - ตุนหวง : วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน) - ทะเลสาบจีหยวน - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก) - ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - ถนนคนเดินควนจ่าย ** พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินเมืองเฉิงตู - บินภายในสู่เมืองหลันโจว - เข้าที่พัก
 หลันโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
 เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - เมืองเอ๋อจี้น่าฉี
 ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน)
 เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ทะเลสาบจีหยวน - เมืองตุนหวง
 ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก)
 ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - สนามบินเมืองตุนหวง - บินภายใน สู่เมืองเฉิงตู - เข้าที่พัก
 ถนนคนเดินควนจ่าย - สนามบินเมืองเฉิงตู - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
24
การบินไทย

China Tour

Code : THAB40-TG-HUYANG-CN960 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿62,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ป่าหูหยาง - หลิงจิงถ่า - จางเย่ - ตุนหวง : วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า - ภูเขามทะเลทรายหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ, รถไฟฟ้า - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (มรดกโลก) ** พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินเมืองเฉิงตู - บินภายในสู่เมืองหลันโจว - เข้าที่พัก
 หลันโจว - จางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
 เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า
 เมืองเจียยี่กวน - เมืองตุนหวง - ภูเขามทะเลทรายหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ, รถไฟฟ้า - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (มรดกโลก) - เมืองตุนหวง - บินภายในสู่ เมืองหลานโจว เสฉวน - เข้าที่พัก
 สนามบิน เมืองหลานโจว - บินภายในสูเมืองเฉิงตู - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 284 China tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of China tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP