OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4138
Z4223
Z4170
Z4170
Z3560
Z4603
Z4664
Z4842
THAAN0-OM-MONGOLIA-SMK02

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 28 China tour(s)
International Tour Package : China Tour
Z0375
รอยัลจอร์แดน

China Tour

Code : Z0375 
Travel by (Air Ticket) : RJ-รอยัลจอร์แดน
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 120 หยวน ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 ชมหยก - ร้านยาสุมนไพร - ร้านหมอนยางพารา - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3086
แอร์มาเก๊า

China Tour

Code : Z3086 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿7,979
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3307
การบินไทย

China Tour

Code : Z3307 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซุย - เมืองเสี่ยงยิน
 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดซงจ้านหลิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 ภูเขาซื่อคา - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
 เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
 ร้านใบชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - สนามบินฉางซุย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3613
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3613 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง : อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง - อุทยานเขานางฟ้า
 เมืองอู่หลง - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 เมืองฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3714
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3714 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ซัวเถา
 ซัวเถา - ไฮตังม่า - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3717
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3717 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซัวเถา - แต้จิ๋ว - อิสระเยี่ยมญาติ : ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - สปาน้ำแร่น้ำทะเล

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเจียงหยาง - เมืองจางโจว - สปาน้ำแร่น้ำทะเล
 เมืองแต้จิ๋ว - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - สะพานเซียงจื่อ - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - เมืองซัวเถา
 ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ - ส่ง)
 ซัวเถา - เมืองเทงไฮ่ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3718
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3718 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซัวเถา - เหมยโจว - หย่งติ้ง : บ้านดินฮักกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู - สะพานเซียงจื่อ - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองเหมยโจว
 เมืองหย่งติ้ง - บ้านดินฮักกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู - เหมยโจว
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 เมืองเทงไฮ้ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3719
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3719 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿19,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี๊ยะเหมิน - ซัวเถา : สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - หมู่บ้านจี๋เหมย - เกาะเหมยโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - เมืองซัวเถา
 เมืองเซี๊ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - หมู่บ้านจี๋เหมย - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - เมืองผู่เถียน
 ผู่เทียน - เกาะเหมยโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม - เมืองซัวเถา
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง
 ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3805
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z3805 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า : เมืองเก่าต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดชงจ้านหลิน - เมืองฉูฉง - เมืองโบราณชาวหยี - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซุย - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ
 เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 วัดชงจ้านหลิน - เมืองฉูฉง - เมืองโบราณชาวหยี
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - สนามบินฉางซุย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4221
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4221 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่) - หมู่บ้านไป๋ซา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนยื่นปกติ 4 วันทำการ เล่มละ 1,700 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมืองลี่เจียง - เข้าที่พัก
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 เมืองเก่าซู่เหอ - ร้านยาบัวหิมะ - สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่) - หมู่บ้านไป๋ซา
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4222
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4222 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,555
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - เมืองเก่าซู่เหอ - สระน้ำมังกรดำ - หุบเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนยื่นปกติ 4 วันทำการ เล่มละ 1,700 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมืองลี่เจียง - เข้าที่พัก
 ลี่เจียง - จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - ลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระน้ำมังกรดำ
 หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4387
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4387 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - เมืองตูเจียงเยี้ยน - หุขเขาแพนด้า - นั่งกระเช้าชมวิว 3 ภูเขาหิมะ สันหลังมังกร - ชม 3 ทะเสสาบสวรรค์ - ถนนโบราณจิ่นหลี่

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ถนนคนเดินควนไจเซี่ยงจื่อ - เมืองตูเจียงเยี่ยน - หุบเขาแพนด้า - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองเฮยสุ่ย - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก - ชม 3 ทะเลสาบสวรรค์
 เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ร้านหยก - ร้านยางพารา
 กลับสู่สนามบิน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4460
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

China Tour

Code : Z4460 
Travel by (Air Ticket) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซินเจิ้น 2 คืน ระดับ 3 ดาว / เมนูพิเศษ ซีฟูด - ไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,650 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **กรณีที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**(ไม่สามารถนำมาหักลบ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหล่อหวู่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4484
การบินไทย

China Tour

Code : Z4484 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ผู่โถซาน - เสวี่ยโต้วซาน - เส้าซิง - อูเจิ้น : วัดผู่จี้ซื่อ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค - ทะเลสาบตงหู - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 จูเจียเจียน - ผ่านสะพานข้ามอ่าวหังโจว - เกาะผู่ถัวซาน - วัดผู่จี้ซื่อ - วัดฝ่าวี่ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง
 เมืองหนิงปอ - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - วัดเสวี่ยโต้ว - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค
 ศาลาเทียนอีเก๋อ - เมืองเส้าซิง - ทะเลสาบตงหู - พิพิธภัณฑ์เหล้าเหลืองเซ่าซิง
 เขตภูมิทัศน์เคอหยาน - เมืองโบราณอูเจิ้น - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น
 เมืองโบราณอูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - สนามบินผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4535
แอร์ไชน่า

China Tour

Code : Z4535 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿25,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือ - หม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น - ลง) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ย่าน Art Beijing Fun - ตลาดรัสเซีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือ - หม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น - ลง) - ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน
 พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 Ml) - วัดหลิงกวง - ถนนหวังฟูจิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ย่าน Art Beijing Fun - กายกรรมปักกิ่ง
 วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4554
ไทยสมายล์

China Tour

Code : Z4554 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - สะพานแก้ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
 เมืองฉางเต๋อ - เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านบัวหิมะ - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
 เมืองจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านใบชา - สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป - กลับ) - ร้านยางพารา - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
 เมืองจางเจียเจี่ย - เมืองฉางซา - ช้อปปิ้ง Outlets - สนามบินฉางซา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4667
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4667 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) - หุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลีเจียง ซันยี่ - เมืองลี่เจียง - เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า
 วัดชงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจี่ยง - ร้านบัวหิมะ
 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป - กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน - ร้านหยก - สระมังกรดำ
 สนามบินลี่เจียง ซันยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4799
ฮ่องกง แอร์ไลน์

China Tour

Code : Z4799 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿8,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - เดอะปารีเชี่ยน - เดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - ตลาดตงเหมิน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองจูไห่ 1 คืน - เซินเจิ้น 1 คืน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - ติ่มซำต้นตำรับ - อาหารกวางตุ้งรสชาติแบบฮ่องกงแท้ๆ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,650 บาท ต่อท่าน (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว เข้าประเทศจีน (กรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่ มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - เดอะปารีเชี่ยน - เดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เซินเจิ้น - วัดผู่โถว - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - ตลาดตงเหมิน
 ฮ่องกง - จิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4838
ไทยสมายล์

China Tour

Code : Z4838 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เฟิ่งหวง : ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - จางเจียเจี้ย ไอซ์ & สไนว์เวิล์ด - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลิฟท์แก้วไป่หลง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
 เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ
 จางเจียเจี้ย ไอซ์ & สไนว์เวิล์ด - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ร้านใบชา
 ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลิฟท์แก้วไป่หลง - ร้านหยก - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
 เมืองฉางซา - ช้อปปิ้งเอาท์เลทส์ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4843
ไทยสมายล์

China Tour

Code : Z4843 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เมืองฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง - จุดชมวิวระเบียงแก้ว - อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - ศาลาประชาคม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง
 จุดชมวิวระเบียงแก้ว - อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) - อุทยานเขานางฟ้า - เมืองฉงชิ่ง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - ศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4862
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z4862 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard : &  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) - เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ช้อปปิ้งเอาท์เลทส์

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซาหวงหัว - เมืองฉางซา
 เมืองจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป - กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
 ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์
 ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เมืองฉางซา - ช้อปปิ้งเอาท์เลทส์ - สนามบินฉางซาหวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4864
ไห่หนานแอร์ไลน์

China Tour

Code : Z4864 
Travel by (Air Ticket) : HU-ไห่หนานแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - วัดลามะ - นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - Telihua Art 3D Gallery - พระราชวังฤดูร้อน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - สวนจิงซาน - หอฟ้าบูชาเทียนถาน - ร้านนวดเท้า - ชมโชว์กายกรรม
 วัดลามะ - ยางพารา - นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง - ร้านไข่มุก - ถนนหวังฝูจิ๋ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - Telihua Art 3D Gallery - ร้านบัวหิมะ - แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมในห้องพักส่วนตัว
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านปี่เซี่ยะ - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4954
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

China Tour

Code : Z4954 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿27,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มองโกเลีย - ไฮลาเออร์ - ม่านโจวหลี่ - ลำธารมังกรเก้าโค้ง - ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก - สวนช้างแมมมอธ - สวนช้างแมมมอธ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย
 บินภายในสู่สนามบินฮูลันบูเออร์ไฮลาร์
 ลำธารมังกรเก้าโค้ง - เออร์กูน่า - พื้นที่ชุ่มน้ำเออร์กูน่า
 เมืองม่านโจวหลี่ - พรมแดนจีน รัสเซีย(ชมภายนอก) - อิสระชมลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก
 สวนช้างแมมมอธ - พื้นที่ชุ่มน้ำม่านโจวหลี่ - ร่วมกิจกรรมกับคนท้องถิ่น - กลับสู่สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4955
แอร์มาเก๊า

China Tour

Code : Z4955 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,899
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว - ไต่ฮงกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว - The Venetian Resort

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่มาเก๊า - ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เกาะหม่าสือ - ไฮตังม่า
 ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว - ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินฮัวเฉียว
 ซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว - ถ่ายรูปกับสะพานวัวคู่ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - กลับซัวเถา
 บินกลับสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian Resort & The Parisian Macau - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 28 China tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of China tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP