OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4138
Z4223
Z4170
Z4170
Z3560
Z4603
Z4664
Z4842
THAAN0-OM-MONGOLIA-SMK02

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 126 China tour(s)
International Tour Package : China Tour
Z0039
นกสกู๊ต

China Tour

Code : Z0039 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง - นั่งสามล้อหูถง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน - Telihua Art 3D Gallery
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล, Buffet BBQ, อาหารแต้จิ๋ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งสามล้อหูถง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Telihua Art 3D Gallery - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0093
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

China Tour

Code : Z0093 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿55,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ทิเบต - ลาซา - ซีหนิง - เฉินตู - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - ถนนโบราณจิ๋นหลี่
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาท ต่อท่าน ต่อทริป

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองลาซา - เมืองลาซา - พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
 พระราชวังโปตาลา - วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
 รื่อคาเจ๋อ - ทะเลสาบหยางจงยงหู - วัดป๋ายจวีซื่อ
 อารามจาสือหลุนปูซื่อ - เมืองลาซา - วัดเดรปุง
 ลาซา - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - พักบนรถไฟ
 สถานีนครซีหนิง - อารามถาเอ่อร์ซื่อ - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สนามบินเฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0095
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z0095 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿8,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - แผ่นดินสีแดง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - เมืองโบราณกวนตู้
เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

  Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - เมืองคุนหมิง - สวนสตรอเบอร์รี่ - สวนน้ำตกคุนหมิง
 เมืองโบราณกวนตู้ - พิพิธภัณฑ์ยูนนาน - ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก - อิสระเลือกซื้อ Option Tour : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z0102
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z0102 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard : &  Days : 6 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿8,989
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หางโจว - ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ - ถนนโบราณฉงอัน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง เก็บค่าทัวร์เพิ่มจากราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาทต่อท่าน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - หางโจว - ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ - ถนนโบราณวินเหอ - นั่งรถไฟความเร็วสูง
 ร้านยางพารา - อู๋ซี - สวนหยวนถ้อจู่ - ร้านไข่มุก - พิพิภัณฑ์ดินทราย - ถนนโบราณฉงอัน
 ร้านหิมะ - ตลาดร้อยปี - หาดไว่ทาน - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - ร้าน Starbucks
 ร้านหยก - ถนนเทียนจี่ฝ่าง - ซินเทียนตี้ - สนามบินผู่ตง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0210
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z0210 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿25,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - โชว์เชียนกู่ฉิง - เขาอวตาร - เขาเทียนเหมินซาน - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินจางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 ฟ่งหวง - สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - โชว์เชียนกู่ฉิง
 อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารแส้ม้าทอง - โชว์นางจิ้งจอกขาว
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย - สนามบินจางเจียเจี้ย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0375
รอยัลจอร์แดน

China Tour

Code : Z0375 
Travel by (Air Ticket) : RJ-รอยัลจอร์แดน
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : โบสถ์เซนต์ปอล - โรงแรม เวเนเชี่ยน - หวีหนี่ - Repulse bay - ย่านจิมซาจุ่ย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
 จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
 ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2330
OM-มองโกเลียแอร์ไลน์

China Tour

Code : Z2330 
Travel by (Air Ticket) : OM-มองโกเลียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มองโกเลีย - ขี่สุนัขลากเลื่อน - Mongol Nomadic Ger Camp - เรียนรู้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล - ทดลองสวมใส่ชุดมองโกเลีย - สกีรีสอร์ท Sky Resort
มองโกเลีย - ขี่สุนัขลากเลื่อน - Mongol Nomadic Ger Camp - เรียนรู้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล - ทดลองสวมใส่ชุดมองโกเลีย - สกีรีสอร์ท Sky Resort

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเจงกิสข่าน - วัดกานดัน - จตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum - ตลาดท้องถิ่น Black Market - ห้าง State Department Store
 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - Supermarket - Terelj Star Resort - สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน - Mongol Nomadic Ger Camp - ชิมผลิตภัณฑ์จากนมจามรี - เรียนรู้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล - ทดลองสวมใส่ชุดมองโกเลีย - พักเกอร์
 อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - สกีรีสอร์ท Sky Resort
 ช้อปปิ้งของฝากที่ Gobi Factory Outlet - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2493
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z2493 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ภูเขาหิมะสือข่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
เข้าร้านค้ารัฐบาล / เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน / บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด บนรถ / ไม่รวม ค่าวีซ่าเดี่ยวจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท หรือ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ - เมืองลี่เจียง
 ลี่เจียง - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน
 ภูเขาหิมะสือข่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - จงเตี้ยน - ลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2605
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z2605 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿14,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณซู่เหอ - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ
เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ - เมืองลี่เจียง
 จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน
 วัดลามะซงจ้านหลิง - จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) - ลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณซู่เหอ - สระมังกรดำ
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - ** Option Show : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) ** - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ - เมืองโบราณลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2606
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z2606 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - เต๋อชิง - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ยอดเขาหิมะไป๋หมาง - ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - ทุ่งหญ้านาพาไห่ - ช่องแคบเสือกระโจน
เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน / ไม่รวม ค่าวีซ่าเดี่ยวจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท หรือ แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ - เมืองลี่เจียง
 เมืองจงเตี้ยน - เมืองโบราณจงเตี้ยน - เมืองเต๋อชิง - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ยอดเขาหิมะไป๋หมาง
 ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง - วัดเฟยไหล - หมู่บ้านหมิงหย่ง - นั่งรถแบตเตอรี่ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - เมืองจงเตี้ยน
 ทุ่งหญ้านาพาไห่ - ช่องแคบเสือกระโจน - เมือง ลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2733
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z2733 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - : สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนยางจูนาริ - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติ - ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด - พระราชวังด็อกซูกุง - ถนนซัมชองดง - คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวน์เวอร์ - Duty Free - ตลาดเมียงดง - ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อิสระอาหาร 1 มื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทาง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองจูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่เซ็นเตอร์ - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านยางพารา - Long Feng Villa Resort Dongguan - ชมสะพานแก้วสามมิติ - เมืองจูไห่
 เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - ร้านขายของฝาก - เวเนเชี่ยน - เดอะปารีเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2762
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z2762 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,899
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - โปรโมชั่น 1 แถม 1 เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - ถนนโบราณวิ่นเหอ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ / ไม่รวม ค่าวีซ่าจีน แบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ แบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น 2,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 400 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - ศูนย์ศิลปะจีน - ร้านใบชา - ถนนโบราณวิ่นเหอ
 เซี่ยงไฮ้ - ร้านหมอนยางพารา - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านผ้าใหม - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านนวดเท้า - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - ร้านหยก - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2814
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z2814 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - บินตรงจางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถ้ำวังมังกรเหลือง - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
เมนูพิเศษ ปิ้งย่างจางเจียเจี้ย - สุกี้เห็ด - อาหารไทย - เป็ดท่อป้ายทอง- หมาล่าหูหนาน / ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับ พร้อมคณะเท่านั้น) - ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 ถ้ำวังมังกรเหลือง - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ท่านสามารถซื้อ Option เสริม : ชมเขาอวตาร
 พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ตลาดใต้ดิน - ท่านสามารถซื้อ Option เสริม : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงกระจก - สนามบินจางเจียเจี้ย - Bangkok(Don Muang Airport)
Z2857
OM-มองโกเลียแอร์ไลน์

China Tour

Code : Z2857 
Travel by (Air Ticket) : OM-มองโกเลียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿31,990
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มองโกเลีย - นั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าทากิ ทดลองใส่ชุดประจำชาติ - อุทยานแห่งชาติ Gorkhi Terelj - การแสดงพื้นเมือง - พระราชวังฤดูหนาวของบอกด์ ข่าน - พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว - สกีรีสอร์ท
พัก Ger Camp - ฟรี Sim Card / ลิ้มลองชาบู สไตล์ ท้องถิ่น / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 1,200 บาท ต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเจงกิสข่าน กรุงอูลาบาเตอร์ - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ Gorkhi Terelj - นั่งสุนัขลากเลื่อน - หินรูปเต่าขนาดยักษ์ - ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย - พักกระโจมสไตล์มองโกเลีย
 ทดลองขี่ม้าทากิ - อนุสาวรีย์ไซซาน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย - จัตุรัสซัคบาทาร์ - ชมการแสดงพื้นเมือง
 พระราชวังฤดูหนาวของ บอกด์ ข่าน - พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว - สกีรีสอร์ท - ช้อปปิ้ง State Department Store - กรุงอูลานบาเตอร์
 วัดกันดาน - GOBI Factory Outlet - สนามบินเจงกิสข่าน กรุงอูลาบาเตอร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2897
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z2897 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - นั่งกระเช้าเขาเทียนเหมินซาน - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวมคิ่ปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

  Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินต้าหยง - นั่งกระเช้า ขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว
 ร้านนวดเท้า - ร้านหมอนยางพารา - อุทยานจางเจียเจี้ย - ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - ลงลิฟท์แก้วไป่หลง - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour เสริม : โชว์เมืองจำลองซ่ง ,ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 ร้านหยก - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก - ร้านใบชา - ถ้ำมังกรเหลือง - อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง
 จิตรกรรมภาพวาดทราย - อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย - สนามบินต้าหยง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2899
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z2899 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองโบราณซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง
เข้าร้านค้ารัฐบาล / เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ต่อทริปต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท หรือ แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ - เมืองลี่เจียง - เข้าที่พัก
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Option Show : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) ไม่รวมค่าโชว์ - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2909
อียิปต์แอร์

China Tour

Code : Z2909 
Travel by (Air Ticket) : MS-อียิปต์แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿6,996
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ตงกวน : สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - วัดแชกงหมิว - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - เซินเจิ้น
 ตงกวน - สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - ช้อปปิ้ง 3 ร้านบัวหิมะ / ร้านผ้าไหม/ ร้านหยก - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์
 ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2939
นกสกู๊ต

China Tour

Code : Z2939 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน - Beijing Snow World
เข้าร้านค้ารัฐบาล / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - Buffet BBQ อาหารแต้จิ๋ว / พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน / ไม่รวม ค่าวีซ่าจีน แบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ แบบเดี่ยว 2,000 บาท - ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนจินปินไห่ - สถานีรถไฟเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Beijing Snow World - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - สนามบินเทียนจินปินไห่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z2943
นกสกู๊ต

China Tour

Code : Z2943 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง - เทียนสิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - ตลาดอาหารโบราณ ซื่อผิงเจีย - นมัสการหม่าโจ้ว
เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล - อาหารกวางตุ้ง - เป็ดปักกิ่ง / ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - The Place - ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง - ตลาดตงหัวเหมิน
 กำแพงเมืองจีน - สนามกีฬา โอลิมปิคแห่งชาติ 2008 - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 เมืองเทียนสิน - ถนนอิตาลี - ตลาดอาหารโบราณ ซื่อผิงเจีย - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - นมัสการหม่าโจ้ว - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3074
นกสกู๊ต

China Tour

Code : Z3074 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿14,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง - เทียนสิน - กายกรรมปักกิ่ง - สกีเซ็นเตอร์ (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และครูฝึก) - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ ซีฟู๊ด - สุกี้มองโกล - อาหารกวางตุ้ง - เป็ดปักกิ่ง - ไวน์แดง / ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง - กรุงปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านยางพาราเพื่อสุขภาพ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ศูนย์บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน - สวนผลไม้ - สกีเซ็นเตอร์ (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และครูฝึก) - หยกจีน - สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ
 พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - เมืองเทียนสิน - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3086
แอร์มาเก๊า

China Tour

Code : Z3086 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿7,979
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3119
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z3119 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - พิพิธภัณฑ์วูซู - ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง
เข้าร้านค้ารัฐบาล / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - ไวน์แดง - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินผู่ตง - เมืองซูโจว - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ล่องเรือชมบ้านเมืองจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิงหรือนานกิงลู่ - วัดหลงหัวซื่อ - เขตหาดไว่ทัน - ตึกสตาร์บัค
 ร้านนวดเท้า - ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล เหอหม่า เฟรช - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์วูซู
 ร้านผ้าไหม - ร้านชา - ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง - สนามบินผู่ตง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3247
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z3247 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿8,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว : พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฟางเจีย - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝั่ง - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทัน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ - ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
 เมืองอู๋ซี - ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา - ถนนโบราณเหอฟางเจีย
 เมืองหังโจว - ร้านยางพารา - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝั่ง
 ย่านซินเทียนตี้ - ร้านหยก - หาดไว่ทัน - ถนนหนานกิง - สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3248
ไชน่าเซ้าเทิร์น

China Tour

Code : Z3248 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿9,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว : นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม - เมืองโบราณชีเป่า - ตลาดร้อยปี - Starbucks Reserve Roastery - ตึกจินเหม่า ชั้น 88 - หาดไหว่ทัน - ย่านซินเทียนตี้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - เมืองซูโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (ราคานี้รวมค่าตั๋วรถราง) - ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณชีเป่า
 เมืองเซี่ยงไฮ้ - ตลาดร้อยปี - ร้านบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง
 ร้านผ้าไหม - ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) - หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - ย่านซินเทียนตี้ - สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 126 China tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of China tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP