OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 35 Program(s)
Next Last
Credit Card 0% x 3 month Promotion 2020 International Tour Package : 

Credit Card 0% x 3 month Promotion 2020 Tour

Z2460
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Spain Tour / Travel Spain
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿58,888
Travel Date :
Spain Tour Program :
Spain Tour - โปรตุเกส - สเปน : ย่านเขตท่าเรือเก่า - เคปเดอรอก้า - ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม - ชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด - พลาซ่ามายอร์ - ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - ชมระบำฟลามิงโก้ - ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ - สนามบินเมืองปอร์โต - ย่านเขตท่าเรือเก่า - ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ - Liberty Square
 เมืองโคอิมบรา - ชมเมืองโคอิมบรา - เคปเดอรอก้า - กรุงลิสบอน - วิหารเจอโรนิโม - ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม
 เมืองซินตร้า - พีน่า พาเลซ - เมืองบาดาจอซ
 เมืองโทเลโด - ชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด - กรุงมาดริด - พลาซ่ามายอร์ - ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - ผ่านชมอนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส - ชมระบำฟลามิงโก้
 ชมภายนอกพระราชวังหลวง - เมืองซาราโกซ่า
 ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - เมืองบาเซโลน่า
 เมืองบาเซโลน่า - ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย - เอาเลตท์ - สนามบินกรุงบาเซโลน่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2462
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Italy Tour / Travel Italy
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿41,999
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน - ทะเลสาบเจนีวา - ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสฯ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต - นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร / จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - เมืองแทซ - เมืองเซอร์แมท - เมืองมองเทรอ - แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน
 เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้ - เมืองโลซานน์
 เมืองอินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสฯ - เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต
 เมืองแซงต์มอริท - นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - เมืองมิลาน - ถ่ายรูปริมทะเลสาบโคโม
 โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2468
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - อนุสาวรีย์สิงโต - เดินข้ามสะพานไม้ - เมืองโคโม่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 สนามบินเมืองมิลาน - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเชสโต้ - ลงเรือสู่เกาะเวนิส - ท่าซานมาร์โค
 เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า  - ย่านเมืองเก่า - หลังคาทองคำ
 เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์(ด้านหน้า) - อิสระช่วงบ่าย
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - เดินข้ามสะพานไม้ - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - สนามบินมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Eastern Europe Tour / Travel Eastern Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿52,999
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - เมืองฮอลสตัท - See Strasse - ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทแห่งกรุงปราก - ย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า - ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค
 เมืองซาลบูร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ย่านเมืองเก่า - เมืองฮอลสตัท - See Strasse - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
 ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก
 เมืองบาติสลาว่า - ย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า - ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - Parndof Outlet
 กรุงเวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ - เมืองบูดาเปสต์
 บูดาเปสต์ - ถ่ายรูปกับป้อม - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - ถนน Vaciutca
 เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3053
ไทยไลอ้อนแอร์
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Vietnam Tour / Travel Vietnam
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿12,955
Travel Date :
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนอยไบ
 จตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเสาเดียว - ซาปา - น้ำตกสีเงิน - โบสถ์หิน - ตลาดซาปา
 หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
 ด่านชายแดนเวียดนาม จีน - วิหาร Mao - ตลาดชายแดน Coc Leu - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3054
ไทยไลอ้อนแอร์
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Vietnam Tour / Travel Vietnam
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿9,555
Travel Date :
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - ยอดเขาฟานซิปัน - ถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนอยไบ - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
 หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน - เมืองลาวไก
 เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3245
กาตาร์แอร์เวย์
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 12 days 8 nights
America Tour / Travel America
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿118,000
Travel Date :
America Tour Program :
America Tour - อเมริกา - แคนาดา : ถ่ายรูปกับทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ - ระฆังแห่งอิสรภาพ - อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์ - ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตต - Woodbury Outlets - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา - ล่องเรือ Hornblower - Table Rock - นาฬิกาดอกไม้ - ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร / จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล - สนามบินกรุงวอชิงตันดีซี - เข้าที่พัก
 กรุงวอชิงตัน ดีซี - ถ่ายรูปกับทำเนียบขาว - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอชิงตัน - ชมอนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี - อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน - สถาบันสมิธโซเนียน - ชมพิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ
 เมืองฟิลาเดลเฟีย - ระฆังแห่งอิสรภาพ - อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์ - เมืองแอตแลนติก ซิตี้
 เมืองนิวยอร์ค - ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ - ผ่านชม Ground Zero - ขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตต - ย่านฟิฟธ์อเวนิว - ผ่านชมย่านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ - ย่านไทม์สแควร์
 Woodbury Outlets - เมืองคอร์นนิ่ง
 เมืองบัฟฟาโล - ผ่านสะพานสายรุ้ง - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา - ล่องเรือ Hornblower - Table Rock
 นาฬิกาดอกไม้ - ผ่านชม Whirlpool - ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า - เมืองโตรอนโต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - ห้าง Eton - ห้าง The Bay
 มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อิสระถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา - เมืองคิงส์ตัน - ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว - กรุงออตตาวา
 กรุงออตตาวา - ถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ฮิลล์ - ย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ - ย่านถนนแอลจิน - เมืองมอลทรีออล - วิหารนอร์ธเทอดาม - เดินทางกลับ
 บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3246
กาตาร์แอร์เวย์
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
America Tour / Travel America
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿75,000
Travel Date :
America Tour Program :
America Tour - ตะวันออก : ชมฮัดสันยาร์ด - ย่านฟิฟธ์ อเวนิ - ย่านไทม์สแควร์ - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา - ล่องเรือ Maid Of The Mist - โรงงานช็อคโกแล็ต - ถ่ายรูปกับทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม - อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี - อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน - Philadelphia Premium Outlets - ระฆังแห่งอิสรภาพ - อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล - สนามบินเมืองนิวยอร์ค - ชมฮัดสันยาร์ด - ผ่านชมตึกเอ็มไพร์สเตท - ผ่านชมย่านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ - ย่านฟิฟธ์ อเวนิ - ย่านไทม์สแควร์
 ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ชม Ground Zero - เมืองซีราคิวส์
 อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา - ล่องเรือ Maid Of The Mist
 เมืองบัลติมอร์ - เมืองวิลเลียมสปอร์ต - เมืองแฮร์ริสเบิร์ก - โรงงานช็อคโกแล็ต - เมืองร็อควิลล์
 กรุงวอชิงตัน ดีซี - ถ่ายรูปกับทำเนียบขาว - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม - อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี - อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน - สถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน
 Philadelphia Premium Outlets - เมืองแอตแลนติก ซิตี้
 เมืองฟิลาเดลเฟีย - ระฆังแห่งอิสรภาพหรือลิเบอร์ตี้ เบลล์ - อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ - ห้าง Macy’S Center City Philadephia - สนามบินฟิลาเดเฟีย
 บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3726
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - : ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - ขึ้นรถ 4WD ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ไกด์ท้องถิ่น - ร้านอาหาร - โรงแรม - ไกด์ไทย=80USD ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - เมืองควาเรสี - ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชมโบสถ์เมเตห์คี - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - สนามบินเมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3814
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Croatia Tour / Travel Croatia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿53,999
Travel Date :
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - : ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่ - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดูรอฟนิค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปท่านละ 60 ยูโร - ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินซาแกร็บ - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล - เข้าที่พัก
 เมืองซาดาร์ - ชมเมืองเก่าของซาดาร์ - เมืองโทรกีร์ - เมืองพรีโมสเตน - ชมเขตเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - ชมย่าน People Square - ชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry - เมืองสตอน
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองเก่า - ชมประตูเมือง - ชมน้ำพุโบราณทรงกลม - อิสระถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน - รูปปั้นของนักบุญ St.Blaise - เมืองซีเบนิค - ชมสภาว่าการเมืองเก่า - มหาวิหารเซนต์จาคอบ
 เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อม ล่องเรือชม ทะเลสาบ - เมืองซาแกร๊บ
 ชมย่านเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ - ชมตลาดกลางเมือง
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินซาเกร็บ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4032
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองโบราณเอฟิซุส - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท - คาราวานสไลน์(ด้านนอก) - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 แกรนด์บาร์ซ่า - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4059
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Eastern Europe Tour / Travel Eastern Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿35,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิร์นบรุน - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีทฮอลสตัท เมืองมรดกโลก - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทแห่งกรุงปราก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์
 Parndof Outlet - กรุงเวียนนา - ชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
 เมืองฮอลสตัท - ทะเลสาบซี สตราซ
 เมืองเชสกี้คลุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก
 ชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาร์ลส - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4060
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
England Tour / Travel England
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
England Tour Program :
England Tour - เวลส์ - สก็อตแลนด์ - กรุงลอนดอน - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เมืองคาร์ดิฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์เทรฟฟอร์ด - เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ - ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) - ชมหอคอยแห่งลอนดอน (ชมด้านหน้า)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฮีทโทรว์ - กรุงลอนดอน - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เมืองคาร์ดิฟ
 กรุงคาร์ดีฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์เทรฟฟอร์ด
 เลคแลนด์ - ล่องเรือชมเมืองวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินเบรอะ - The Royal Mile
 เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ - เมืองยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์
 ช้อปปิ้งที่ Bicester Outlet - เมืองอ๊อกฟอร์ด - กรุงลอนดอน - ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) - จัตุรัสทราพัลการ์ - มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ - โบสถ์เซ็นปอล - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
 กรุงลอนดอน - แม่น้ำเทมส์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น - เกรทสตาร์ออฟอัฟริกา - ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) - หอคอยแห่งลอนดอน (ชมด้านหน้า) - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4068
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้เมืองทรอย - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ปราสาทปุยฝ้าย - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - ชมระบำหน้าท้อง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4069
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Italy Tour / Travel Italy
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿51,999
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - ทะเลสาบเจนีวา - ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสฯ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต - นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4070
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿69,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิสฯ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - ยอดเขาจุงฟราวน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ Vip) - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟิล **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า - ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
 เมืองปิซ่า - จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิซ เมสเตร้
 เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค - ผ่านชม สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ท่าเรือตรอนเชโต้ - เมืองมิลาน - เมืองลูกาโน่
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้โบราณคาเปล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลานหิมะ - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - เมืองดีจอง
 กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ Vip) - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์
 ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - ประตูชัย - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟิล - Duty Paris Look - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4071
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิสฯ : นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - มหาวิหารซานมาร์โค - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ - หมู่บ้านฮัลสตัท - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองเวนิส - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - ล่องเรือไปตามลำคลองสู่ท่าซานมาร์โค - ชมจัตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค
 เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - อิสระช่วงบ่าย
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองซูริค - เมืองซาฟเฮ้าเซ่น - สนามบินซูริค
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4072
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿59,999
Travel Date :
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร (จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
 สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - Izmailovsky Souvenir Market - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พักบนรถไฟตู้นอน ชั้น First Class
 สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูป Bronze Horseman Statue Peter Great - ชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ชมด้านนอก พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village Pulkovo - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4073
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Switzerland Tour / Travel Switzerland
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿73,900
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลสสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์กรัท - ปราสาทซีลอน - น้ำพุเจทโด - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ - นั่งรถไฟ Bernina Express - ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองมิลาน - เมืองโคโม่ - Fox Town Outlet - เมืองโลคาร์โน
 เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลสสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์กรัท - เมืองเซอร์แมท
 เมืองมองเทรอ - ปราสาทซีลอน - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว - ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย - เมืองเจนีวา - กรุงเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจทโด
 กรุงเบิร์น - กรุงเบิร์น - มาร์คกาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เบเร็นกรา - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลานหิมะ - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 หมู่บ้านกรินเดลวัลด์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต
 เมืองซูริค - ชไตน์อันไรน์ - น้ำตกไรน์ - เมืองเซนต์ มอริทช์
 นั่งรถไฟ Bernina Express สู่เมืองทีราโน่ - เมืองมิลาน - ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - อาคารแกลเลอเรีย - สนามบินเมืองมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4074
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิสฯ : เกาะเวนิส - มหาวิหารซานมาร์โค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ชมหลังคาทองคำ - หมู่บ้านฮัลสตัท - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองมิลาน - เมืองเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าซานมาร์โค - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ
 เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - เสาอันนาซอยแล - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ - เมืองโคโม่ - สนามบินมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4097
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
England Tour / Travel England
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿59,999
Travel Date :
England Tour Program :
England Tour - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ : กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ - สนามฟุตบอลโอลด์เทรฟฟอร์ด - ล่องเรือชมเมืองวินเดอร์เมียร์ - The Royal Mile - ปราสาทเอดินเบรอะ - จัตุรัสทราพัลการ์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - เกรทสตาร์ออฟอัฟริกา - พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม - หอคอยแห่งลอนดอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฮีทโทรว์ - กรุงลอนดอน - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เมืองคาร์ดิฟ
 กรุงคาร์ดีฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์เทรฟฟอร์ด
 เลคแลนด์ - ล่องเรือชมเมืองวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินเบรอะ - The Royal Mile
 เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ - เมืองยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์
 ช้อปปิ้งที่ Bicester Outlet - เมืองอ๊อกฟอร์ด - กรุงลอนดอน - ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) - จัตุรัสทราพัลการ์ - มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ - โบสถ์เซ็นปอล - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
 กรุงลอนดอน - แม่น้ำเทมส์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น - เกรทสตาร์ออฟอัฟริกา - ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) - หอคอยแห่งลอนดอน (ชมด้านหน้า) - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4098
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿85,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ล่องเรือสำราญ Silja Line - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ย่านคาร์ลโจฮันเกท - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม) - น้ำตก Kjosfoss - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ล่องเรือสำราญ Silja Line สู่กรุงสต็อคโฮล์ม
 กรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - เมืองคาร์ลสตัท
 เมืองออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ย่านคาร์ลโจฮันเกท - เมืองโกล
 เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองกูดวาเกน - เมืองเบอร์เกน - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น
 ย่านเมืองเก่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม) - ชม น้ำตก Kjosfoss - เมืองเกโล
 เมืองออสโล - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น
 เมืองโคเปนเฮเกน - นูฮาวน์ - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก - ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4099
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Italy Tour / Travel Italy
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿58,888
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - นั่งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน - ชมกลาเซีย 3000 - น้ำพุจรวด - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมท์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
 เมืองแทซ - นั่งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน
 เมืองโกลดูปิยง - ชมกลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - ชมเมืองเจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้
 เมืองโลซานน์ - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองแองเกิลเบิร์ก
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล - เมืองโคโม่ - เมืองมิลาน
 เมืองโบลซาโน่ - ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมท์ - เมืองมิลาน
 อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4100
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Switzerland Tour / Travel Switzerland
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : ศาลาไทย - ถ่ายรูปกับปราสาทโอเบอร์โฮเฟน - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - อารามเอททัล - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองเจนีวา - เมืองโลซานน์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ศาลาไทย - ผ่านชมมหาวิหารโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อิสระถ่ายรูปกับรูปปั้นชาร์ลี แชปลิน - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์
 เมืองธูน - ถ่ายรูปกับปราสาทโอเบอร์โฮเฟน - กรินเดอวัลด์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองกรินเดอวัลด์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 เทอลาเก้น - กรินเดอวัลด์ - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - กลาเซียร์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซุก - ย่านเมืองเก่า - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองเอททัล - อารามเอททัล - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองทิทิเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - สนามบินเมืองซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 35 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Credit Card 0% x 3 month Promotion 2020 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP