OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4138
Z4223
Z4170
Z4170
Z3560
Z4603
Z4664
Z4842
THAAN0-OM-MONGOLIA-SMK02

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 47 China tour(s)
International Tour Package : China Tour
Z0093
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

China Tour

Code : Z0093 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿55,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ทิเบต - ลาซา - ซีหนิง - เฉินตู - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - ถนนโบราณจิ๋นหลี่
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาท ต่อท่าน ต่อทริป

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองลาซา - เมืองลาซา - พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
 พระราชวังโปตาลา - วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
 รื่อคาเจ๋อ - ทะเลสาบหยางจงยงหู - วัดป๋ายจวีซื่อ
 อารามจาสือหลุนปูซื่อ - เมืองลาซา - วัดเดรปุง
 ลาซา - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - พักบนรถไฟ
 สถานีนครซีหนิง - อารามถาเอ่อร์ซื่อ - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สนามบินเฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0375
รอยัลจอร์แดน

China Tour

Code : Z0375 
Travel by (Air Ticket) : RJ-รอยัลจอร์แดน
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : โบสถ์เซนต์ปอล - โรงแรม เวเนเชี่ยน - หวีหนี่ - Repulse bay - ย่านจิมซาจุ่ย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
 จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
 ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3086
แอร์มาเก๊า

China Tour

Code : Z3086 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿7,979
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3307
การบินไทย

China Tour

Code : Z3307 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซุย - เมืองเสี่ยงยิน
 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดซงจ้านหลิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 ภูเขาซื่อคา - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
 เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
 ร้านใบชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - สนามบินฉางซุย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3539
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3539 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿11,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า - บันไดเลื่อน - รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - Option : โชว์เหมยลี่เซียงซี (ไม่รวมค่าเข้า ชำระเพิ่ม ท่านละ 380 หยวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินไท่ผิง ** เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด - ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี - อาหารถู่เจีย - อาหารกวางตุ้ง / ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
 จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า - บันไดเลื่อน - รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - Option : โชว์เหมยลี่เซียงซี (ไม่รวมค่าเข้า ชำระเพิ่ม ท่านละ 380 หยวน)
 พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง - สนามบินฉางซา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3613
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3613 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง : อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง - อุทยานเขานางฟ้า
 เมืองอู่หลง - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 เมืองฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3714
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3714 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ซัวเถา
 ซัวเถา - ไฮตังม่า - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3717
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3717 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซัวเถา - แต้จิ๋ว - อิสระเยี่ยมญาติ : ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - สปาน้ำแร่น้ำทะเล

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเจียงหยาง - เมืองจางโจว - สปาน้ำแร่น้ำทะเล
 เมืองแต้จิ๋ว - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - สะพานเซียงจื่อ - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - เมืองซัวเถา
 ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ - ส่ง)
 ซัวเถา - เมืองเทงไฮ่ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3718
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3718 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซัวเถา - เหมยโจว - หย่งติ้ง : บ้านดินฮักกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู - สะพานเซียงจื่อ - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองเหมยโจว
 เมืองหย่งติ้ง - บ้านดินฮักกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู - เหมยโจว
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 เมืองเทงไฮ้ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3719
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3719 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿19,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี๊ยะเหมิน - ซัวเถา : สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - หมู่บ้านจี๋เหมย - เกาะเหมยโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - เมืองซัวเถา
 เมืองเซี๊ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - หมู่บ้านจี๋เหมย - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - เมืองผู่เถียน
 ผู่เทียน - เกาะเหมยโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม - เมืองซัวเถา
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง
 ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3805
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z3805 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า : เมืองเก่าต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดชงจ้านหลิน - เมืองฉูฉง - เมืองโบราณชาวหยี - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซุย - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ
 เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 วัดชงจ้านหลิน - เมืองฉูฉง - เมืองโบราณชาวหยี
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - สนามบินฉางซุย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3806
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z3806 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้า : อุทยานเขานางฟ้า - อุทยานหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - มหานครฉงชิ่ง - ถ้ำพระแกะสลักตงฟางฝ๋อจู - ถนนคนเดินเจียโจว - วัดเจ้าเจี๋ย - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - วัดต้าซื่อ - ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน - ศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - หงหยาต้ง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท หรือ ค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉงชิ่ง - อุทยานเขานางฟ้า - เข้าที่พัก
 อุทยานหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - มหานครฉงชิ่ง
 เมืองเล่อซาน - ถ้ำพระแกะสลักตงฟางฝ๋อจู - ถนนคนเดินเจียโจว
 เมืองเฉินตู - ผ้าไหมของจีน - วัดเจ้าเจี๋ย - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - วัดต้าซื่อ - ร้านหยก
 ศูนย์สมุนไพรจีน - เมืองฉงชิ่ง - แวะร้านหมอนโอโซน - ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน - ศาลาประชาคม
 ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - หงหยาต้ง - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3855
Self Travel-เดินทางเอง

China Tour Package

Code : Z3855 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 105 days 104 nights
Cruise Tour / Travel Cruise
Price start from :
 ฿349,000
Travel Date :
Available Everyday From 9/4/2563 to 22/7/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Single Type (6-7F)
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 104 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก Yokohama, Japan - Kobe, Japan - Xiamen, China - Singapore - Colombo, Sri Lanka - Passing through the Suez Canal - Port Said, Egypt - Santorini, Greece - Piraeus, Greece - Salerno, Italy - Barcelona, Spain - Lisbon, Portugal - Cherbourg, France - Southampton, England - Tallinn, Estonia - Helsinki, Finland - St. Petersburg, Russia - Stockholm, Sweden - Copenhagen, Denmark - Bergen, Norway - Sailing through the Sogne Fjords (2 วัน) - Reykjavik, Iceland - Passing through the Arti Circle - New York, United States - Havana, Cuba - Cristobal, Panama - Passing through the Panama Canal - Puntarenas, Costa Rica - Puerto Vallarta, Mexico - Seattle, United State - Kushiro, Japan - Yokohama, Japan / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 104 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 104 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ, ญี่ปุ่น
 เรือจอดเทียบท่า เซี่ยเหมิน, จีน
 เรือจอดเทียบท่า - สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า โคลัมโบ, ศรีลังกา
 เรือจอดเทียบท่า คลองสุเซ
 เรือจอดเทียบท่า พอร์ตซาอิด, อียิปต์
 เรือจอดเทียบท่า ซันโตรินี กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า พีราอุส, กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า ซาเลอโน, อิตาลี
 เรือจอดเทียบท่าบาร์เซโลน่า, สเปน
 เรือจอดเทียบท่า ลิสบอน, โปรตุเกส
 เรือจอดเทียบท่า แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส
 เรือจอดเทียบท่า - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ
 เรือจอดเทียบท่า ทาลลินน์, เอสโตเนีย
 เรือจอดเทียบท่า เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์
 เรือจอดเทียบท่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย
 เรือจอดเทียบท่า สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
 เรือจอดเทียบท่า โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
 เรือจอดเทียบท่า แบร์เกน, นอร์เวย์
 เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน)
 เรือจอดเทียบท่า เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์
 เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก
 เรือจอดเทียบท่า นิวยอร์ก อเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า ฮาวานา, คิวบา
 เรือจอดเทียบท่า คริสโตบัล, ปานามา
 เรือจอดเทียบท่า คลองปานามา
 เรือจอดเทียบท่า พันตาเรนนัส, คอสตาริกา
 เรือจอดเทียบท่า เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก
 เรือจอดเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า คูชิโระ, ญี่ปุ่น
 อำลาเรือสำราญ เรือจอดเทียบท่า โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 อัตรานี้ไม่รวม ค่า Port Charge - ค่า On Board Tips - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า Sri Lanka, Egypt, Schengen, England, USA, Cuba
Z4056
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4056 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ - สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก - เมืองเก่าซู่เหอ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) - ชมโชว์จางอี้โหมว - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ - สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก
 เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4057
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4057 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard : &  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿17,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ชม วัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย - ชม สระมังกรดำ - ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก - ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียง - ต้าหลี่ - เข้าสู่ที่พัก
 เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ
 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองเก่าลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4138
การบินไทย

China Tour

Code : Z4138 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿17,989
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังต้องห้าม - นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่วัดลามะ - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - Snow World (ไม่รวมเครื่องเล่นและอุปกรณ์) - พระราชวังฤดูร้อน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดเท้า - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 วัดลามะ - ร้านยางพารา - นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง - ร้านไข่มุก - ทะเลสาบโฮ่วไห่วัดลามะ
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - Snow World (ไม่รวมเครื่องเล่นและอุปกรณ์) - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านปี่เซี่ยะ - สนามบินเมืองปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4174
แอร์ไชน่า

China Tour

Code : Z4174 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ผู่โถวซาน - หนานไห่กวนอิม - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - มู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - วัดพระหยกขาว - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ถนนนานกิง - Starbucks Roastery Roastery

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู้จี้ - วัดไผ่ม่วง - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - หนานไห่กวนอิม - เมืองหนิงปอ
 เมืองหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - มู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 เมืองเซี่ยงไฮ้ - ศูนย์หยก - วัดพระหยกขาว - ศูนย์ผ้าไหม - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์
 ศูนย์สมุนไพรจีน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนนานกิง - Starbucks Roastery Roastery - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4221
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4221 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่) - หมู่บ้านไป๋ซา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนยื่นปกติ 4 วันทำการ เล่มละ 1,700 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมืองลี่เจียง - เข้าที่พัก
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 เมืองเก่าซู่เหอ - ร้านยาบัวหิมะ - สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่) - หมู่บ้านไป๋ซา
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4222
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4222 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿16,555
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - เมืองเก่าซู่เหอ - สระน้ำมังกรดำ - หุบเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนยื่นปกติ 4 วันทำการ เล่มละ 1,700 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมืองลี่เจียง - เข้าที่พัก
 ลี่เจียง - จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - ลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระน้ำมังกรดำ
 หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4357
แอร์เอเชีย

China Tour

Code : Z4357 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดแชกงหมิว - หลอหวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - โคโลอาน - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - เซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง
 มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4387
8L-ลัคกี้แอร์

China Tour

Code : Z4387 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - เมืองตูเจียงเยี้ยน - หุขเขาแพนด้า - นั่งกระเช้าชมวิว 3 ภูเขาหิมะ สันหลังมังกร - ชม 3 ทะเสสาบสวรรค์ - ถนนโบราณจิ่นหลี่

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ถนนคนเดินควนไจเซี่ยงจื่อ - เมืองตูเจียงเยี่ยน - หุบเขาแพนด้า - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองเฮยสุ่ย - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก - ชม 3 ทะเลสาบสวรรค์
 เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ร้านหยก - ร้านยางพารา
 กลับสู่สนามบิน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4460
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

China Tour

Code : Z4460 
Travel by (Air Ticket) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซินเจิ้น 2 คืน ระดับ 3 ดาว / เมนูพิเศษ ซีฟูด - ไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,650 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **กรณีที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**(ไม่สามารถนำมาหักลบ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหล่อหวู่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4484
การบินไทย

China Tour

Code : Z4484 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ผู่โถซาน - เสวี่ยโต้วซาน - เส้าซิง - อูเจิ้น : วัดผู่จี้ซื่อ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค - ทะเลสาบตงหู - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 จูเจียเจียน - ผ่านสะพานข้ามอ่าวหังโจว - เกาะผู่ถัวซาน - วัดผู่จี้ซื่อ - วัดฝ่าวี่ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง
 เมืองหนิงปอ - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - วัดเสวี่ยโต้ว - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค
 ศาลาเทียนอีเก๋อ - เมืองเส้าซิง - ทะเลสาบตงหู - พิพิธภัณฑ์เหล้าเหลืองเซ่าซิง
 เขตภูมิทัศน์เคอหยาน - เมืองโบราณอูเจิ้น - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น
 เมืองโบราณอูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - สนามบินผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4488
KY-คุนหมิงแอร์ไลน์

China Tour

Code : Z4488 
Travel by (Air Ticket) : KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - กุ้ยโจว : ภูเขาหมื่นยอด - ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด - สวนซากุระผิงป้า - เขาซีซาน - ประตูม้าทองไก่หยก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - คุนหมิง - กุ้ยโจว - เมืองซิงอี้ - ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) - ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด - เมืองอันชุน
 เมืองอันชุน - สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - คุนหมิง
 ร้านบัวหิมะ - เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ประตูม้าทองไก่หยก - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 47 China tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of China tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP