Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 11
from 11 Program(s)
Northern & Southern Light 2019 International Tour Package : 

Northern & Southern Light 2019 Tour

1
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAC1-SU-AURORA-RUS6D
Travel by (Air Ticket) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
 Tour / Travel
0%
Credit Card 0%
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ถ่ายรูปกับเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์ทหาร นิรนาม - โบสถ์นิโคลัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชเรเมทเยโว - สแปร์โรว์ฮิล
 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัท
 กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - บินภายในสู่มูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 มูร์มันสค์ - ถ่ายรูปกับเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์ทหาร นิรนาม - หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 มูรมันสค์ - โบสถ์นิโคลัส - บินภายในสู่มอสโคว์ - สนามบินเชเรเมทเยโว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-28 MAR 19
Price/pax :
79,000 THB(Adult)
2
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAD5-TG-PF-AUR-RUS7D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Russia Tour Program :
Russia Tour - แสงเหนือ : บินภายในสู่เมืองมืองมูมั้นสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - เมืองคิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ - หมู่บ้านซามิ - ชมสัตว์เมืองหนาวกวางเรนเดียร์ - ชมเรือตัดน้ำแข็ง - พระราชวังเครมลิน - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 51 USD ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเดียดาวา - กรุงมอสโคว์
 บินภายในสู่เมืองมืองมูมั้นสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - เมืองคิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองหิมะ - หมู่บ้านซามิ - ชมสัตว์เมืองหนาวกวางเรนเดียร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ชมเรือตัดน้ำแข็ง - บินภายในสู้เมืองสู่กรุงมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านหน้า) - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างกุม
 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - กรุงมอสโคว์ - สนามบินดามาเดียดาวา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
30MAR-5APR 19
Price/pax :
63,888 THB(Adult)
3
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAA9-TG-RUS-NORTHERN-LIGHT6D(1)
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - เมอร์มังส์ - ล่าแสงเหนือ : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - หมู่บ้านซามิ - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - จัตุรัสแดง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าที่พัก
 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - บินภายในสู่เมืองเมอร์มังส์ - ตามล่าแสงเหนือ
 เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - เมืองโลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - เมืองเมอร์มังส์ - ตามล่าแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - บินถายในสู่มอสโคว์ - ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต
 สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์บาซิล - สนามบิน โดโมเดโดโว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-28 MAR / 28MAR-2APR 19
Price/pax :
67,900 THB(Adult)
4
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAA75-TG-SCAN50A-10APR
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - ตามล่าแสงเหนือ : พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล - หมู่เกาะโลโฟเทน - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) - หมู่บ้าน ? - หมู่บ้าน Reine - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สวนสัตว์ Polar Park - ล่องเรือชมฟยอร์ด - มหาวิหารอาร์กติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติ - ย่าน Aker Brygge - ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - กรุงสต็อกโฮล์ม - ผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
 สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - บินภายในสู่ สนามบินเมืองคิรูนา - หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล - เมืองนาร์วิก - เมืองสโลเวอร์ - หมู่เกาะโลโฟเทน
 หมู่เกาะลอฟโฟเทน - หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) - หมู่บ้าน ? - หมู่บ้าน Reine
 หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองสโลเวอร์
 เมืองนาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองทรูมเซอ Troms?
 ท่าเรือกลางเมืองทรูมโซ่ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - มหาวิหารอาร์กติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 สนามบินทรูมเซอ - บินภายในสู่ สนามบินกรุงออสโล - ผ่านชม ปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติ - ย่าน Aker Brygge - ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท
 สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
10-20 APR 19
Price/pax :
140,000 THB(Adult)
5
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAA75-TG-SCAN50A-11APR
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - ตามล่าแสงเหนือ : พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล - หมู่เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) - หมู่บ้าน ? - หมู่บ้าน Reine - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สวนสัตว์ Polar Park - ล่องเรือชมฟยอร์ด - มหาวิหารอาร์กติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติ - ย่าน Aker Brygge - ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - กรุงสต็อกโฮล์ม - ผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - บินภายในสู่ สนามบินเมืองคิรูนา - เข้าที่พัก
 โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล - เมืองนาร์วิก - เมืองสโลเวอร์ - หมู่เกาะโลโฟเทน
 หมู่เกาะลอฟโฟเทน - หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) - หมู่บ้าน ? - หมู่บ้าน Reine
 หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองสโววาร์ด
 เมืองนาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองทรูมเซอ Troms?
 ท่าเรือกลางเมืองทรูมโซ่ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - มหาวิหารอาร์กติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 สนามบินทรูมเซอ - บินภายในสู่ สนามบินกรุงออสโล - ผ่านชม ปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติ - ย่าน Aker Brygge - ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท
 สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
11-21 APR 19
Price/pax :
140,000 THB(Adult)
6
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAZE-TG-NORWAY12D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ - โลโฟเตน - ทรอมโซ : มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มอสคิเนส - เมืองโซวาเก้น - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - นั่งรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - พิพิธภัณฑ์ศิลปะนอร์เวย์ตอนเหนือ - มหาวิหารอาร์คติก - พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก - ล่องเรือชมวาฬ - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - เข้าที่พัก - นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ - หมู่บ้านชาวซามิ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเกท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงออสโล - บินภายในสู่เมืองโบโด - มหาวิหารประจำเมืองโบโด
 พิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มอสคิเนส - เมืองโซวาเก้น
 หมู่เกาะโลโฟเทน - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองท่า Henningsvaer - บ้านชาวประมงสีแดง - เมืองสโววาร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 Eggum ป้อมปราการ - หมู่บ้าน ? - เมือง Leknes - เมืองสโววาร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองนาร์วิค - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - นั่งรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Narvikfjellet
 เมืองทรอมโซ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะนอร์เวย์ตอนเหนือ - มหาวิหารอาร์คติก - พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก - ตะลุยหิมะด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล
 ล่องเรือชมวาฬ - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - เข้าที่พัก
 นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ - หมู่บ้านชาวซามิ - บินภายในสู่เมืองออสโล
 พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเกท
 เดินทางสู่สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26 MAR-6APR 19
Price/pax :
179,900 THB(Adult)
7
ฟินน์แอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAJ6-AY-FI-NORTHERN8D
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Finland - Northern - Ice Breaker : เข้าชมปราสาทหิมะ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป Sampo Ice Breaker - สัมผัสประสบการณ์ลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ Warm Impermeable Survival Suits - หมู่บ้านซานตาคลอส - ถ่ายรูปเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - ซานตาคลอสออฟฟิศ - ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์ - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัส - นั่งรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) - ขับสโนว์โมบิล ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง Snow Fishing - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ซามิ - เที่ยวชมเซเนท สแควร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - ถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม ** พักโรงแรมกระจก Northern Light Glass Igloo Hotel มีห้องน้ำ และห้องอาบน้ำส่วนตัว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวมค่าทิป --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 Helsinki Airport - บินภายในสู่สนามบินเคมิ - เข้าชม Snow Castle
 Kemi - ถ่ายรูป Kemi Church - เช็คอินขึ้น Ice Breaker - Sampo Ice Breaker - สัมผัสประสบการณ์ลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ Warm Impermeable Survival Suits - Rovaniemi
 Santa Claus Village - ถ่ายรูป Arctic Circle - Santa Claus Office - Santa Claus Main post office - Reindeer Farm - นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์
 Saariselka - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัส - Aurora Hunting - พักโรงแรมกระจก
 Snow Mobile ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง Snow Fishing - Inari - เข้าชม Sami Museum - แวะถ่ายรูป Lake Inari - อิวาโล - สนามบินอิวาโล - บินภายในสู่สนามบินเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 Helsinki - ถ่ายรูป Havis Amanda - เที่ยวชม Senate Square - Sibelius Monument - ถ่ายรูป Helsinki Cathedral - ถ่ายรูป Uspenski Church - Temppeliaukio Church - Forum Shopping Center - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-19 APR 19
Price/pax :
139,900 THB(Adult)
8
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAS3-TG-SCAN-LOFOTEN06-1(2)
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Lofoten Wonders เดนมาร์ก - นอรเวย์ - สวีเดน ล่าแสงเหนือ : อนุสาวรีย์นางเงือกน้อย - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลนบอร์ก - เยี่ยมชมเมืองออสโล - เมืองทรุมเซอ - ออกปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - มหาวิหารอาร์กติก - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - หมู่บ้านโอ - หมู่บ้านเรน่า - หมู่บ้านฮัมนอย์ - เมืองสโลวาร์ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี - โรงแรมน้ำแข็ง - เมืองสต็อกโฮล์ม - กัมลาสแตน - เก็บภาพศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮัมกาแตน ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว / พักบนเรือ DFDS cruise ferry 1 คืน - พักโรงแรม 6 คืน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองโคเปนเฮเก้น - Little mermaid - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลนบอร์ก - ท่าเรือโคเปนเฮเก้น - พักบนเรือ DFDS Cruise Ferry
 Oslo - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายภาพศาลาว่าการเมืองออสโล - บินภายในสู่ Tromso - ออกปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 Tromso - ถ่ายรูป Tromso Cathedral)- Arctic Cathedral - Svolv?r - Lofoten
 หมู่บ้านโอ - Reine - Hamn?y - เมืองสโลวาร์ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 Narvik - Kiruna - Jukkasj?rvi - Ice Hotel
 สนามบินคิรูนา - บินภายในสู่ Stockholm - เข้าที่พัก
 เมืองสต็อกโฮล์ม - Gamla Stan - เก็บภาพศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม - Vasa Museum - ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮัมกาแตน
 สนามบินอลันดา - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
6-15 APR / 26APR-5MAY
17-26 MAY
Price/pax :
131,000 THB(Adult)
9
ฟินน์แอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAN1-AY-ICELAND-0609H
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Iceland Tour Program :
Iceland Tour - ล่าแสงเหนือ : อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ - น้ำตก Gull Foss - บ่อน้ำพุร้อน Geysir - บริเวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier - ขับรถสโนว์โมบิล - หาดทราดดำ - น้ำตก Skogafoss - ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค - ซันวอยเอจเจอร์ - ภูเขาคีร์กจูเฟล - นํ้าตกเฮินฟอซซ่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ - บ่อน้ำร้อน บลูลากูน **พิเศษ ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน / ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - สนามบินเคฟลาวิก - เมือง Reykholt - บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ - น้ำตก Gull Foss - บ่อน้ำพุร้อน Geysir - ทะเลสาบ Pingvallavatn
 บริเวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier - นั่งรถโฟร์วิลไต่เขา - ขับรถสโนว์โมบิล
 ฮอฟน์ - ลากูน โจคูซาลอน - หาดทราดดำ - เมืองวิก - น้ำตก Skogafoss - ถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค - เมืองเฮลล่า - ตามล่าแสงเหนือ
 เมืองเฮลล่า - เมืองเรคยาวิก - อาคาร Hofdi - ซันวอยเอจเจอร์ - ฮาร์ปา - ตึกอาคารรัฐสภา
 เรคยาวิค - ภูเขาคีร์กจูเฟล - นํ้าตกเฮินฟอซซ่า
 เรคยาวิค - ล่องเรือชมปลาวาฬ - บ่อน้ำร้อน บลูลากูน
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
7-15 APR
Price/pax :
139,900 THB(Adult)
10
ฟินน์แอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAN1-AY-FI-ICEBREAKER-0608I
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Iceland Tour / Travel Iceland
0%
Credit Card 0%
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ : ปราสาทตุรกุ - วิหารแห่งตุรกุ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - วิหาร Uspensky - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง แซมโป - ปราสาทหิมะ - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ขับรถสโนว์ โมบิล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ตามล่าแสงเหนือ ** พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / พักโรงแรม Glass Igloo / 10 ท่านออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฮลซิงกิ - เมืองนันทาลี - เข้าที่พัก
 นันทาลี - Caf? Amandis - เมืองตูรกุ - ปราสาทตุรกุ - วิหารแห่งตุรกุ - เมืองทามเปเร - โบสถ์ทามเปเร - ชมศาลาว่าการเมือง
 กรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - วิหาร Uspensky - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ย่านถนนเอสปลานาดิ - ย่านถนนคนเดิน - บินภายในสู่โรวาเนียมิ
 เมืองเคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง แซมโป - ปราสาทหิมะ
 เมืองโรวาเนียมิ - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ตามล่าแสงเหนือ
 ขับรถสโนว์ โมบิล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - เลวี - พักโรงแรม Glass Igloo
 เมืองเลวี - บินภายในสู่เฮลซิงกิ - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
10-17 APR
Price/pax :
139,900 THB(Adult)
11
ฟินน์แอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAN1-AY-EUR-SNOW0609S-8APR
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ : พระราชวังแคทเดอริก - Archipelago - วิหาร Uspensky - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ย่านถนนเอสปลานาดิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตา คลอส - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - นั่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ - ตามล่าแสงเหนือ - ทะเลสาบอินารี ** พักโรงแรม Glass Igloo / 10 ท่านออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเฮลซิงกิ - บินภายในสู่กรุงทาล์ลินน์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - พระราชวังแคทเดอริก - ถนนคนเดิน
 นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามสู่กรุงเฮลซิงกิ - เมืองนันทาลี - Archipelago
 กรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - วิหาร Uspensky - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล - ย่านถนนเอสปลานาดิ - ย่านถนนคนเดิน - บินภายในสู่เมืองโรวาเนียมิ
 โรวาเนียมิ - เคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป - ปราสาทน้ำแข็ง
 เมืองโรวาเนียมิ - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตา คลอส - พัก Santa’S Glass Igloo
 เมืองโรวาเนียมิ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - นั่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ - ตามล่าแสงเหนือ
 อิวาโร - ทะเลสาบอินารี - บินภายในสู่เฮลซิงกิ - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
8-16 APR
Price/pax :
142,900 THB(Adult)
Display 1 to 11
from 11 Program(s)
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Northern & Southern Light 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP