OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 47 Program(s)
Next Last
Northern & Southern Light 2019 International Tour Package : 

Northern & Southern Light 2019 Tour

1
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAS4-TG-SCAN-SNV05
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
฿135,900
Travel Date :
-Scandinavia- Tour Program :
-Scandinavia- Tour - ล่าแสงเหนือ - เมืองสแตมซุนด์ - ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งเกาะลอฟโฟเตน - Magic Ice Bar - แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง ออสโล - พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ - ย่านคาร์ลโจฮันเกท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบนิออสโล - เมืองทรอมโซ - นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน - มหาวิหารอาร์คติก - Ommaroy - ล่าแสงเหนือ
 เมืองทรอมโซ - Husky Farm - เมืองนาร์วิค
 เมืองสแตมซุนด์ - ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งเกาะลอฟโฟเตน - Magic Ice Bar
 สโวลแวร์ - หมู่บ้าน Å - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้าน Hamnoy - หมู่บ้านนัสฟยอร์ด - สโวลแวร์ - ล่าแสงเหนือ
 เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส - Tjeldsundbrua - สนามบิน Evenes Airport - บินภายในสู่กรุงออสโล
 แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง ออสโล - ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน - พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ - ย่านคาร์ลโจฮันเกท
 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
ฟินน์แอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAS4-AY-SCAN-ANV04
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Price start from :
฿135,900
Travel Date :
-Scandinavia- Tour Program :
-Scandinavia- Tour - ฟินแลนด์ - นอร์เวย์ - เมืองเคิร์กเคเนส - King Crab Safari - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิวาโล่
 เมืองเคิร์กเคเนส - King Crab Safari - โรงแรมหิมะ
 เมืองอินาริ - พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ - เมืองซาลิเซก้า - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 เมืองโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - แวะชมซานตาคลอสออฟฟิศ - แวะถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมี
 สโนว์โมบิล - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - เมืองเคมิ
 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - สนามบินเคมิ - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ
 เมืองปอร์วู - ย่านเมืองเก่า - เฮลซิงกิ - อิสระช้อปปิ้ง
 ใจกลางนครเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAN1-TG-NORWAY-0609O
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
฿122,900
Travel Date :
-Scandinavia- Tour Program :
-Scandinavia- Tour - แกรนด์นอร์เวย์ : สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - ล่องเรือ Whale Safari & Fjord Cruise ชมวาฬ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ขึ้นกระเช้า Fjellheisen สู่ Mt.Storsteinen - ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา นาร์วิกเจลเล็ต - ตามล่าหาแสงเหนือ - หมู่เกาะโลโฟเตน - หมู่บ้านชาวประมงเอกัม - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้านเรเนย์ - ปราสาทอาร์เคอร์ชูร์ - ปราการอาร์เคอร์ชูร์ - พระราชวังหลวง ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ
 ล่องเรือ Whale Safari & Fjord Cruise ชมวาฬ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ขึ้นกระเช้า Fjellheisen สู่ Mt.Storsteinen
 ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - เมืองนาร์วิก - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา นาร์วิกเจลเล็ต - ตามล่าหาแสงเหนือ
 นาร์วิก - หมู่เกาะโลโฟเตน - ชมเมืองสโลเวอร์ - หมู่บ้านชาวประมงเอกัม - Magic Ice Bar Svolvaer
 สโลเวอร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้านเรเนย์ - หมู่บ้านโอ
 เมืองนาร์วิก - บินภายในสู่งออสโล - ปราสาทอาร์เคอร์ชูร์ - ปราการอาร์เคอร์ชูร์ - พระราชวังหลวง
 ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAD5-T5-RUS-ESB6D
Travel by (Air Ticket) : T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
฿55,999
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ (ล่าแสงเหนือ) : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซามิ - น้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - พระราชวังเครมลิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Moscow - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต
 บินภายในสู่สนามบินมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ล่าแสงเหนือ
 ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ
 น้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - บินกลับสู่เมืองมอสโคว์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ชม โบสถ์อัสสัมชัญ - สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
มาฮานแอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAD5-W5-RUS-SUPA7D
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
฿53,888
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ (ล่าแสงเหนือ) : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซา - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเตหะราน
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม
 บินภายในสู่สนามบินมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัส - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ล่าแสงเหนือ
 ขับรถ Snow Mobile - หมู่บ้าน ซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ
 บินกลับสู่เมืองมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 สนามบินวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
ฟินน์แอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAJ6-AY-NORTH-ICE8D
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
฿119,900
Travel Date :
-Iceland- Tour Program :
-Iceland- Tour - North Light : เรคยาวิก - แช่น้ำแร่บลูลากูน - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - วิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - ถ้ำน้ำแข็ง Ice Cave - สโกการ์ฟอสส์ - ภูเขาเคิร์กจูเฟล- พิเศษนั่งรถล่าแสงเหนือ Aurora Hunting ** รวมค่าทิปต่างๆแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,500 บาท (เรียกเก็บพร้อมมัดจำทัวร์) - ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - สนามบินเคฟลาวิค - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - ภูเขาไฟเคอร์ริด - วิก
 ขับรถสโนว์โมบิล ตะลุยทุ่งน้ำแข็งแลงโจกุล - ชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Cave - หาดทรายดำ
 น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - น้ำตกสโกก้าฟอสส์ - แช่น้ำแร่บลูลากูน - เรคยาวิค
 ภูเขาเคิร์กจูเฟล - แซเฟลล์โจกุล กลาเซียร์ - หมู่บ้านชาวประมง
 เพอร์ลัน - ชมเมืองเรคยาวิก - ถ่ายรูปโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - ล่องเรือชมปลาวาฬ - นั่งรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting)
 สนามบินเคฟลาวิก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAD5-T5-RUS-ESA6D
Travel by (Air Ticket) : T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
฿56,999
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มูร์มันสค์ : เรือรบหลวงออโรร่า - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - หมู่บ้าน ซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน St Petersburg - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze Horseman
 บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ล่าแสงเหนือ
 เมืองหิมะ - หมู่บ้าน ซามิ - กวางเรนเดียร์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAS4-SU-DME051
Travel by (Air Ticket) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
฿65,900
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - ตามล่าหาแสงเหนือ - เมอร์มังค์ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชเรเมเตียโว - เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - เมือง Teliberka - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - เมืองเมอร์มรังส์
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เมืองเมอมังค์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAS4-SU-DME05
Travel by (Air Ticket) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
฿69,900
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - ตามล่าแสงเหนือ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - ถนนอารบัต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชเรเมเตียโว - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมโชว์ละครสัตว์
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า - ล่าแสงเหนือเมืองเมอร์มรังส์
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ล่าแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
 ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินเชเรเมเตียโว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAD5-SU-RUS-PFA6D
Travel by (Air Ticket) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
฿71,888
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - หมู่บ้านซามิ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ - ตามล่าหาแสงเหนือ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ
 บินภายในสู้เมืองมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองหิมะ - หมู่บ้านซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ - สนามบินเชเรเมเตียโว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
ฟินน์แอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAU4-AY-ICELAND01
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
฿95,900
Travel Date :
-Iceland- Tour Program :
-Iceland- Tour - Highlight : ถ่ายรูปน้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน้ำพุร้อน Deildartunguhver - ภูเขาโบสถ์ คีร์กจูเฟล - วงกลมทองคำ - อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ - ทะเลสาบ Pingvallavatn - เขตน้ำพุร้อนธรรมชาติไกเซอร์ - น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด - ถ้ำน้ำแข็งคริสตัล - โจกุลซาลอน กราเซีย ลากูน - ไดมอนด์บีช - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล - หาดทรายดำ - แหลมดีร์โฮเลย์ - น้ำตกสโกกาฟอสส์ - น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ - แช่น้ำแร่ร้อน บลูลากูน - ออกตามล่าแสงเหนือ โดยรถโค้ช - ถ่ายรูปหน้า โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา - อนุเสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - ถนนช้อปปิ้ง Laugavegur ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื่นสถานทูตเดนมาร์ค 3,500 บาท ต่อท่าน ชำระพร้อมค่ามัดจำ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ประมาณ 1500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ - กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงรัฐไอซ์แลนด์ -เมืองฟอสสาทูน - ถ่ายรูปน้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน้ำพุร้อน Deildartunguhver - ภูเขาโบสถ์ คีร์กจูเฟล - เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ - ชมแสงเหนือ (ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในช่วงกลางคืน ฤดูหนาว)
 สติกกิชฮอลเมอร์ - วงกลมทองคำ - อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ - ทะเลสาบ Pingvallavatn - เขตน้ำพุร้อนธรรมชาติไกเซอร์ - น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด - ดีร์โฮเลย์ - ชมแสงเหนือ (ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในช่วงกลางคืน ฤดูหนาว)
 ดีร์โฮเลย์ - ถ้ำน้ำแข็งคริสตัล - โจกุลซาลอน กราเซีย ลากูน - ไดมอนด์บีช - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล - ดีร์โฮเลย์ - ชมแสงเหนือ (ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในช่วงกลางคืน ฤดูหนาว)
 หาดทรายดำ - แหลมดีร์โฮเลย์ - น้ำตกสโกกาฟอสส์ - น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ - แช่น้ำแร่ร้อน บลูลากูน - กรุงเรคยาวิค - ออกตามล่าแสงเหนือ โดยรถโค้ช
 เรคยาวิค - ถ่ายรูปหน้า โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา - อนุเสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - เพอร์แลน - ถนนช้อปปิ้ง Laugavegur
 สนามบินสนามบินเรคยาวิก - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเฮลซิงกิ ฟินแลนด์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
แอร์แอสตาน่า

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAD5-KC-TOUCHING-AURORA-RUS7D
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
฿58,999
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - มหาวิหารเซนต์บาซิล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อัลมาตี้ - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - เมืองคิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ (ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อาจปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
 เมืองหิมะ - หมู่บ้านซามิ - หมู่บ้านซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ (ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อาจปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
 เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า(B/L/D)
 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินโดโมเดโดโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อัลมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAS4-TG-DME05
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
฿68,900
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - ตามล่าแสงเหนือ - เมอร์มังค์ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - เมืองเมอร์มรังส์ - หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - เมืองเมอร์มรังส์ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
 ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมโชว์ละครสัตว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAS4-SU-DME09
Travel by (Air Ticket) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
฿72,900
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - ตามล่าแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - ช้อปปิ้ง Outletpulkovo Village

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชเรเมเตียโว - เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 พระราชวังเครมลิน - ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนคนเดินอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
 บินภายในสู่สนามบินเมอร์มรังส์ - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ตามล่าหาแสงเหนือ
 บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน - ช้อปปิ้ง Outletpulkovo Village
 พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ - พระราชวังแคทเธอลีน
 ประตูชัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - สนามบินนานาชาติพัลโคโว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
โอมานแอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAR3-WY-RUS211
Travel by (Air Ticket) : WY-โอมานแอร์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
฿59,900
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ - เมอร์มังส์ : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - บินภายในสู่ เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ขับรถสโนว์โมบิล - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ - อนุสาวรีย์อโลชา - Husky farm - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ล่าแสงเหนือ - บินภายในสู่ มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - Izmailovo Market - เนินเขาสแปร์โรว์ - ช้อปปิ้งที่ Outlet Village Belaya Dacha ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ 50 USD ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ - ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต โอมาน - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
 มอสโคว์ - บินภายในสู่ เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ขับรถสโนว์โมบิล - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
 อนุสาวรีย์อโลชา - Husky farm - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ล่าแสงเหนือ
 สนามบินเมอร์มังส์ - บินภายในสู่ มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 Izmailovo Market - เนินเขาสแปร์โรว์ - ช้อปปิ้งที่ Outlet Village Belaya Dacha - สนามบิน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต โอมาน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAB5-EK-FI-ICE-BREAKER25-3
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
฿147,000
Travel Date :
-Scandinavia- Tour Program :
-Scandinavia- Tour - ฟินแลนด์ Icebreaker : พิพิธภัณฑ์ Sida - หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน - กิจกรรมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ถ่ายภาพของsnow Igloo หรือชมฟาร์มเลี้ยงกวางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ล่องเรือ Sampo Icebreaker - ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming - นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ -** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร / จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองเฮงชิงกิ - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองอิวาโล่ - ผ่านทะเลสาบ Inari - พิพิธภัณฑ์ Sida - เมืองซาร์ริเซลก้า - หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน - กิจกรรมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ ภายในบริเวณรีสอร์ท - พัก Igloo Village Kakslauttanen
 อิสระชมและเดินเล่นบริเวณรีสอร์ท - ถ่ายภาพของsnow Igloo หรือชมฟาร์มเลี้ยงกวางเรนเดียร์ - เมืองโรวาเนียมิ - Aurora Hunting Outside Resort
 หมู่บ้านซานตาคลอส - เมืองเคมิ
 ล่องเรือ Sampo Icebreaker - ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming - นั่งเลื่อนหิมะ - นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ - Aurora Hunting Outside Resort
 ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ชม Snow Caltle - บินภายในสู่เมืองเฮลชิงกิ
 เมืองปอร์โว - ผ่านชมมหาวิหารปอร์โว - โบสถ์เมืองใหญ่ - เมืองเฮลชิงกิ - อิสระช้อปปิ้งถนนมานไฮม์ - เซเนทสแควร์ - อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี้ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAI7-TG-DME01
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
฿63,999
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ: มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ - เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
 หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว์
 ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
มาฮานแอร์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAZW-W5-RUS-VKO06
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
฿55,900
Travel Date :
-Russia- Tour Program :
-Russia- Tour - แสงเหนือ - สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ - พระราชวังเครมลิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน - สนามบินวนูโคโว - สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
 สนามบินเชเรเมเตียโว - บินภายในสู่สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์ - พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น - เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - Aurora Hunting
 หมู่บ้านซามี่ - Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ - Aurora Hunting
 สนามบินเมอร์มานสค์ - บินภายในกลับสู่สนามบินเชเรเมเตียโว - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างกุม
 สนามบินวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAJ6-TG-GL-WINTER10D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
฿188,800
Travel Date :
-Greenland- Tour Program :
-Greenland- Tour - ฤดูกาลชมแสงเหนือ Winter is Calling : โคเปนเฮเก้น - แคงเกอร์ลุสเซค - รัสเซลกลาเซียร์ - Ice Sheet point 660 - อิลลูลิแซท - สุนัขลากเลื่อน - ขี่สโนว์โมบิล - ล่าแสงเหนือ - หมู่บ้านชมพื้นเมือง อินูอิท - โคเปนเฮเก้น ** อัตรานี้ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว - บินสู่กรีนแลนด์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงโคเปนเฮเก้น - บินภายในสู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค ประเทศกรีนแลนด์ - ขึ้นรถ 4WD สู่ธารน้ำแข็งรัสเซล Russell Glacier - ชมวิวทุ่งหญ้าทุนดร้า
 นั่งรถ 4WD สู่แผ่นน้ำแข็งแห่งกรีนแลนด์ Ice Sheet Point 660 - เมืองแคงเกอร์ลุสเซค
 สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค - บินภายในสู่ สนามบินอิลลูลิแซท - ชมเมืองอิลลูลิแซท - ชมแสงเหนือ
 ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง Iceberg Boat Tour - ตื่นตากับความอลังการของก้อนน้ำแข็งยักษ์ Iceberg - ชมแสงเหนือ
 ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมจิบชา กาแฟ คลายหนาว - ชมธารน้ำแข็ง Icefjord (มรดกโลก) - อิสระเก็บภาพธารน้ำแข็ง - ชมแสงเหนือยาวค่ำคืน
 ขับสโนว์โมบิล ตะลุยหิมะ พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพื่อคลายหนาว - หมู่บ้านของชาวพื้นเมืองอินนูอิท
 สนามบินอิลลูลิแซท - บินภายในสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
 ย่านนูฮาวน์ - ถนนสตรอยเกต - สนามบินโคเปนเฮเก้น
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAA75-TG-ICE34A-27DEC
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
฿159,000
Travel Date :
-Iceland- Tour Program :
-Iceland- Tour - ล่าแสงเหนือ ตะลุธารน้ำแข็ง : ผ่านชมปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร์ - บินภายในสู่ กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ล่าแสงเหนือ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier - ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ - ผ่านชมปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร์ - สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล - บินภายในสู่ กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เข้าที่พัก
 บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
 บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ล่าแสงเหนือ
 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
 ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
 สนามบินเคฟลาวิก - บินภายในสู่ สนามบินออสโล - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAA75-TG-ICE34A-24DEC
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
฿155,000
Travel Date :
-Iceland- Tour Program :
-Iceland- Tour - ล่าแสงเหนือ ตะลุธารน้ำแข็ง : โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - ล่องเรือชมวาฬ - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน - เที่ยวกรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ - ต่อเครื่องสู่ กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
 เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - ล่องเรือชมวาฬ
 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ
 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
 ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
 สนามบินเคฟลาวิก - บินภายในสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - ผ่านชมปราสาท Akurshus - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
 สนามบินออสโล - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
การบินไทย

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAA75-TG-ICE34A
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
฿156,000
Travel Date :
-Iceland- Tour Program :
-Iceland- Tour - ล่าแสงเหนือ ตะลุธารน้ำแข็ง : อุทยานฟร็อกเนอร์ - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - น้ำตกเซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเสย์ริ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - หาดทรายสีดำ - เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ - ผ่านไปชมปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร์ - สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล - บินภายในสู่ สนามบินเคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เมืองบอร์กาเนส
 บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - น้ำตกเซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเสย์ริ
 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
 โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดำ - กรุงเรคยาวิก
 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
กาตาร์แอร์เวย์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAB5-QR-SCAN12-4
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
฿78,888
Travel Date :
-Scandinavia- Tour Program :
-Scandinavia- Tour - ดูแสงเหนือเมืองทรอมโซ่ เดนมาร์ค - นอร์เวย์ : ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ชมน้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - ถนนสายช้อปปิ้ง Stroget - ลงเรือสำราญ DFDS Seaways (พักบนเรือ) - ชมกรุงออสโล - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เมืองไกโล่ - เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองเบอร์เก้น - เดินทางเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ - ตามล่าแสงเหนือ Aurora Light - อิสระเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าเมืองทรอมโซ - บินภายในสู่เมืองออสโล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่า Service Charge 70 Euro ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,500 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวเอง - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ / โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
 สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ชมน้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย
 ถนนสายช้อปปิ้ง Stroget - ลงเรือสำราญ DFDS Seaways (พักบนเรือ) - ล่องทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน Oslo Fjord
 เรือเทียบท่า เมืองออสโล - ชมกรุงออสโล - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เมืองไกโล่
 เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองวอส - เมืองเบอร์เก้น - ท่าเรือเก่าบริกเกน
 อิสระพักผ่อน หรือเดินทางเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ - ตามล่าแสงเหนือ Aurora Light
 อิสระเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าเมืองทรอมโซ - บินภายในสู่เมืองออสโล - เข้าที่พัก
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - เดินทางกลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่โดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Northern & Southern Light 2019 Tour

Code : THAAB5-EK-SCAN12-4
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
฿78,888
Travel Date :
-Scandinavia- Tour Program :
-Scandinavia- Tour - เดนมาร์ค - นอร์เวย์ ดูแสงเหนือ : ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ชมน้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - ถนนสายช้อปปิ้ง Stroget - ลงเรือสำราญ DFDS Seaways (พักบนเรือ) - ชมกรุงออสโล - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เมืองไกโล่ - เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองเบอร์เก้น - เดินทางเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ - ตามล่าแสงเหนือ Aurora Light - อิสระเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าเมืองทรอมโซ - บินภายในสู่เมืองออสโล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่า Service Charge 70 Euro ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,500 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวเอง - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ / โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ชมน้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย
 ถนนสายช้อปปิ้ง Stroget - ลงเรือสำราญ DFDS Seaways (พักบนเรือ) - ล่องทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน Oslo Fjord
 เรือเทียบท่า เมืองออสโล - ชมกรุงออสโล - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เมืองไกโล่
 เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองวอส - เมืองเบอร์เก้น - ท่าเรือเก่าบริกเกน
 อิสระพักผ่อน หรือเดินทางเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ - ตามล่าแสงเหนือ Aurora Light
 อิสระเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าเมืองทรอมโซ - บินภายในสู่เมืองออสโล - เข้าที่พัก
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - เดินทางกลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 47 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Northern & Southern Light 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP