Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 3661 Program(s)
Next Last
Snow & Ice 2019 International Tour Package : 

Snow & Ice 2019 Tour

1
การบินไทย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAA24-TG-CANTONFAIR02
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
 Tour / Travel
0%
Credit Card 0%
Canton Fair #126th Tour Program :
Canton Fair #126th Tour - บินตรงเข้ากวางเจา ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 (3 วัน) : ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง - ช้อปปิ้งย่านถนนอิเต๋อลู่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไป๋หยุน - เมืองกวางเจา
 ร้านบัวหิมะ - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125Th - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125Th (ต่อแบบเต็มวัน)
 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125Th (ต่อครึ่งวัน) - ช้อปปิ้งย่านถนนอิเต๋อลู่ - สนามบินไป๋หยุน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
OCT
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
2
การบินไทย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAAN8-TG-CANTONFAIR1
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Canton Fair #126th Tour / Travel Canton Fair #126th
0%
Credit Card 0%
Canton Fair #126th Tour Program :
Canton Fair #126th Tour - บินตรง เข้างาน 3 วัน พัก 4 ดาว : ร่วมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th จุใจ 3 วัน - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง - ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว - ช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - ห่านย่าง - อาหารเสฉวน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 120 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป เด็ก และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะทารก - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา - เข้าที่พัก 4 ดาว
 ร้านบัวหิมะ - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th (ต่อ) - ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126h (ต่อ) - ช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ - สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
14-17 / 15-18 / 16-19 OCT
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
3
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-SYX002
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Canton Fair #126th Tour / Travel Canton Fair #126th
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - ซานย่า - เกาะไหหลำ - ไหโข่ว : สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง - ล่องเรืออ่าวซานย่า - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - พิพิธภัณฑ์ไหโข่ว - ถนนคนเดินฉีโหลว - หาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย - หาดต้าตงไห่ - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เทียนหยาไหเจี่ยว

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินซานย่าฟีนิกซ์ - สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง - ล่องเรืออ่าวซานย่า
 ร้านเยื่อไผ่ - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ร้านคริสตัล - เมืองไหโข่ว - พิพิธภัณฑ์ไหโข่ว - ถนนคนเดินฉีโหลว
 เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - หาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย - เมืองซานย่า - หาดต้าตงไห่
 ผลิตภัณฑ์ยางพารา - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - ร้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล - เทียนหยาไหเจี่ยว
 สนามบินซานย่า - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
22-27 MAY / 27MAY-1JUN / 29MAY-3JUN
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
4
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX002(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - วัดไคฟู ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ศูนย์ยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ - แวะชิมชา - เมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
6-9 JUN
Price/pax :
9,900 THB(Adult)
5
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX002(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - วัดไคฟู ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ศูนย์ยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ - แวะชิมชา - เมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
14-19 / 20-23 JUN
Price/pax :
10,900 THB(Adult)
6
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX002(3)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - วัดไคฟู ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ศูนย์ยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ - แวะชิมชา - เมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
28JUN-1JUL
4-7 JUL
22-25 AUG
5-8 / 12-15 / 19-22 SEP
17-20 OCT
Price/pax :
11,900 THB(Adult)
7
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX002(4)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - วัดไคฟู ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ศูนย์ยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ - แวะชิมชา - เมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
3-6 / 10-13 / 12-15 OCT
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
8
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX002(5)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - วัดไคฟู ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ศูนย์ยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ - แวะชิมชา - เมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
15-18 / 25-28 / 28-31 JUL
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
9
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX003(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซา ฮวงหัว
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 อุทยานจางเจียเจี้ย - ลิฟท์แก้วไป่หลง - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้ว - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
 สวนดอกไม้ - เมืองฉางซา - ถนนโบราณไท่ผิงเจีย - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
20-23 JUN
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
10
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX003(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซา ฮวงหัว
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 อุทยานจางเจียเจี้ย - ลิฟท์แก้วไป่หลง - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้ว - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
 สวนดอกไม้ - เมืองฉางซา - ถนนโบราณไท่ผิงเจีย - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
14-17 JUN
4-7 JUL
22-25 AUG
5-8 / 12-15 / 19-22 SEP
Price/pax :
21,900 THB(Adult)
11
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-CSX003(3)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซา ฮวงหัว
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 อุทยานจางเจียเจี้ย - ลิฟท์แก้วไป่หลง - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้ว - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
 สวนดอกไม้ - เมืองฉางซา - ถนนโบราณไท่ผิงเจีย - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
10-13 / 17-20 OCT
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
12
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM001(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ผ่านชมถนนคู่รัก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - จูไห่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่
 จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 / 25-27 MAY / 31MAY-2JUN
1-3 / 7-9 / 8-10 / 21-23 / 22-24 JUN / 29JUN-1JUL
5-7 / 6-8 JUL
30AUG-1SEP / 31AUG-2SEP
Price/pax :
7,777 THB(Adult)
13
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM001(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Macau Tour Program :
Macau Tour - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ผ่านชมถนนคู่รัก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - จูไห่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่
 จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 / 25-27 MAY / 31MAY-2JUN
1-3 / 7-9 / 8-10 / 21-23 / 22-24 JUN / 29JUN-1JUL
5-7 / 6-8 JUL
30AUG-1SEP / 31AUG-2SEP
Price/pax :
7,777 THB(Adult)
14
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM001(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ผ่านชมถนนคู่รัก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - จูไห่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่
 จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
10-12 AUG
Price/pax :
10,900 THB(Adult)
15
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM001(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Macau Tour Program :
Macau Tour - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ผ่านชมถนนคู่รัก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ - โรงแรมเวเนเชี่ยน สุดหรู - จูไห่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่
 จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
10-12 AUG
Price/pax :
10,900 THB(Adult)
16
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM004(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด : วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถผ่านสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก - ฮ่องกง เข้าที่พัก
 วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 / 25-27 MAY / 31MAY-2JUN
Price/pax :
16,888 THB(Adult)
17
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM004(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด : วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถผ่านสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก - ฮ่องกง เข้าที่พัก
 วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 / 25-27 MAY / 31MAY-2JUN
Price/pax :
16,888 THB(Adult)
18
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM004(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด : วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถผ่านสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก - ฮ่องกง เข้าที่พัก
 วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-20 MAY
Price/pax :
20,888 THB(Adult)
19
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-MFM004(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด : วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถผ่านสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก - ฮ่องกง เข้าที่พัก
 วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว - รีพลัสเบย์ - วัดทินห่าว - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-20 MAY
Price/pax :
20,888 THB(Adult)
20
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-HX-HKG001
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - : หาดรีพัลส์เบย์ - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน - หาดรีพัลส์เบย์ - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ** ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงแบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) - หาดรีพัลส์เบย์
 สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 Jewelry Factory - ศูนย์สมุนไพร - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
25-27 MAY
Price/pax :
19,888 THB(Adult)
21
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-EK-HKG001
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - : Symphony Of Lights - วัดเจ้าแม่กวนอิม - นั่งกระเช้านองปิง 360องศา - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกง ** ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ,ห่านย่างฮ่องกง ,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - Symphony Of Lights
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - Jewelry Factory - ศูนย์หยกและสมุนไพร - นั่งกระเช้านองปิง 360องศา - พระใหญ่ลันเตา - City Gate Outlet
 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกง - อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-20 / 24-26 / 25-27 MAY / 31MAY-2JUN
1-3 JUN
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
22
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-HKG001(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 / 25-27 MAY / 31MAY-2JUN
Price/pax :
11,888 THB(Adult)
23
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-HKG001(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 / 25-27 MAY / 31MAY-2JUN
Price/pax :
11,888 THB(Adult)
24
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2019 Tour

Code : THAB25-FD-HKG001(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-20 MAY
Price/pax :
16,888 THB(Adult)
Display 1 to 24
from 3661 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Snow & Ice 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP