Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2116 6395
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
 Search Tour Packages:
Type:
Join Group TourPackage
Destination :
Travel Month:
Price/Person (THB):
Special Trip:
Other Search Keyword:
 
Display 1 to 24
from 239 Program(s)
Next Last
Father Day 2017 International Tour Package : 

Father Day 2017 Tour

1
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Father Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-KMG003 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
13-17 DEC
Price/pax :
18,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ตงชวน : แผ่นดินสีแดงตงชวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ภูเขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินคุนหมิง - เมืองตงชวน
 แผ่นดินสีแดงตงชวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
 ไร่สตอเบอรี่ - คุนหมิง - แวะชมหยกจีน - อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง
 ภูเขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - เมืองคุนหมิง - ร้านผ้าไหมจีน - ตำหนักทองจินเตี้ยน - เมืองโบราณกวนตู้
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
Click to Highlight
China Tour / Travel China
นกสกู๊ต

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-XW-TSN01(3) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
15-19 DEC
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง : พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย - หอฟ้าเทียนถาน - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye - บ้านกระเบื้องเทียนจิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนครเทียนสิน - เมืองปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนหวังฟูจิ่ง
 ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย
 ร้านผีเซี๊ยะ - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
 บ้านกระเบื้องเทียนจิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
3
Click to Highlight
China Tour / Travel China
8L-ลัคกี้แอร์

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-8L-KMG02(2) 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 19-23 / 20-24 / 24-28 / 26-30 DEC
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Kunming - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
 คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
 ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
 เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
Click to Highlight
China Tour / Travel China
8L-ลัคกี้แอร์

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-8L-KMG03(1) 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
13-17 / 17-21 DEC
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง : ภูเขาหิมะมังกรหยก - หมู่บ้านซีโจ - อุทยานน้ำหยก - เขาซีซาน - วัดหยวนทง - สวนน้ำตก / Special Menu!! สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ปลาแซลมอล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินคุนหมิง - เข้าที่พัก
 เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - หมู่บ้านซีโจว - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่สง
 คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - เขาซีซาน - ร้านผ้าไหม
 วัดหยวนทง - ร้านหยก - สวนน้ำตก - ซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CKG03(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
22-24 DEC
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - หงหยาต้ง

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉงชิ่ง - อู่หลง - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ฉงชิ่ง - ร้านนวดฝ่าเท้า
 ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ร้านยางพารา - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
6
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX05(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / / 26-29 / 27-30 / 28-31 DEC
Price/pax :
12,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
7
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ซานตง แอร์ไลน์

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW1-SC-KMG-PANZHUO-P2 
Travel by (Air Ticket) : SC-ซานตง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Travel Date :
15-19 DEC
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Kunming - Panzhuo : หมู่บ้านแปะก๊วยโบราณ - ระเบียงภาพร้อยลี้ - เขาเหนียงเหนียงซาน - สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) - หุบเขาเมเปิ้ล (รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ว)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินฉางสุ้ย - อี่ลู่ - ผานโจว - หมู่บ้านแปะก๊วยโบราณ
 ระเบียงภาพร้อยลี้ - เขาเหนียงเหนียงซาน - สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) - หุบเขาเมเปิ้ล
 คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ผ้าไหม - สนามบินคุนหมิง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
Click to Highlight
China Tour / Travel China
การบินไทย

Father Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-PEK011(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
23-27 DEC
Price/pax :
31,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing Hot Spring : เมืองโบราณกู๋เป่ย์ - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า - พระราชวังกู้กง - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - เมืองมี่หยุน - เมืองโบราณกู๋เป่ย์ - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า - บ่อน้ำพุร้อน
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านยาบัวหิมะ - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 หอฟ้าเทียนถาน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน
 ผ่านชมกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
Click to Highlight
China Tour / Travel China
นกสกู๊ต

Father Day 2017 Tour

Code : THAAR3-XW-AMAZING-PEK-B90 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
15-18 / 26-29 DEC
Price/pax :
12,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - อเมซิ่ง ปักกิ่ง : พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) / พิเศษ Seafood BBQ สุกี้ยากี้ Buffet นานาชาติพร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น + เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล , อาหารแต้จิ๋ว / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / อัตรานี้รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง Bullet Train สู่ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ผ่านชมโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุกน้ำจืด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - ร้านหยกจีน - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ร้านยางพารา
 ประตูชัย - ร้านผีชิว - อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
10
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CKG02(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
15-18 DEC
Price/pax :
13,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง : อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - เมืองอู่หลง
 อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - เมืองฉงชิ่ง - หงหยาต้ง
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่รวมไกด์+อาหาร)
 ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - นวดฝ่าเท้า - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ร้านยางพารา - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
11
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-MFM06(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
16-18 DEC
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Macau Tour Program :
Macau Tour - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง : วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Venetian Resort - วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - วัดแชกง - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - วัดทินห่าว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Venetian Resort - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง
 วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - วัดแชกง - ร้าน Jewelry Factory - ศูนย์หยก - ร้านสมุนไพร - ย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง
 วัดหม่านโหมว - เจ้าแม่กวนอิม - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - วัดทินห่าว - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360องศา - Citygate Outlet - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
12
Click to Highlight
Macau Tour / Travel Macau
แอร์เอเชีย

Father Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-MFM06(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
16-18 DEC
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง : วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Venetian Resort - วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - วัดแชกง - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - วัดทินห่าว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Venetian Resort - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง
 วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - วัดแชกง - ร้าน Jewelry Factory - ศูนย์หยก - ร้านสมุนไพร - ย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง
 วัดหม่านโหมว - เจ้าแม่กวนอิม - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - วัดทินห่าว - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360องศา - Citygate Outlet - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
13
Click to Highlight
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Father Day 2017 Tour

Code : THAAD2-CZ-WUH1 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
14-19 DEC 17
25-30 JAN 18
1-6 MAR 18
Price/pax :
27,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - พิชิตยอดเขาบู๊ตึ้ง - เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว) - อู่ฮั่น : กู่หลงจง (บ้านพักขงเบ้ง) - เขาบู๊ตึ้ง - เรียนมวยไทเก็ก - ตำหนักทองจินเตี้ยน (กระเช้าขึ้น - ลง) - ตำหนักไท่เหอกง - ตำหนักจื่อเซียว - ตำหนักหนานเหยียน - ตำหนักไท่จื่อ - สุสานกวนหลิง - สมรภูมิรบฉางป่านปัว - เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - ศาลเจ้ากวนอู - ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - ถนนคนเดินเจียงฮั่น - วัดกุยหยวน (เที่ยวเต็มเวลา ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / รวมค่าวีซ่าจีนแล้ว)

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - เมืองอู่ฮั่น - เข้าที่พัก
 เมืองอู่ฮั่น - เมืองเซียงหยาง - กู่หลงจง (บ้านพักขงเบ้ง) - เขาบู๊ตึ้ง - เรียนมวยไทเก็ก
 เขาบู๊ตึ้ง - ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น - ลง) - ตำหนักไท่เหอกง - ตำหนักจื่อเซียว - ตำหนักหนานเหยียน - ตำหนักไท่จื่อ
 เขาบู๊ตึ้ง - เมืองตันหยาง - สุสานกวนหลิง - สมรภูมิรบฉางป่านปัว - เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - ศาลเจ้ากวนอู
 ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - เมืองอู่ฮั่น - ถนนคนเดินเจียงฮั่น
 วัดกุยหยวน - เมืองอู่ฮั่น - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
14
Click to Highlight
China Tour / Travel China
การบินไทย

Father Day 2017 Tour

Code : THAAD2-TG-PVG2 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
13-17 DEC 17
3-7 / 24-28 JAN 18
Price/pax :
19,799 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Shanghai : หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ขึ้นตึก Swfc (ชั้น 100) - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ตลาดเถาเป่าเฉิง - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - เข้าร้านรัฐบาล อาทิ ร้านใบชา, ร้านนวดเท้า บัวหิมะ, ร้านหยก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านใบชา - ถนนนานกิง - ขึ้นตึก Swfc (ชั้น 100) - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
 เซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดเถาเป่าเฉิง - ย่านซินเทียนตี้
 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 เซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ไชน่าอีสเทิร์น

Father Day 2017 Tour

Code : THAAD2-MU-PVG6(1) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
13-17 DEC
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Shanghai -Wuxi - Hangzhou : ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - เข้าร้านรัฐบาล อาทิ ร้านไข่มุก, ร้านผ้าไหม, หมู่บ้านใบชา, ร้านนวดเท้า บัวหิมะ, ร้านหยก

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
 อู๋ซี - ร้านผ้าไหม - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา
 หังโจว - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน
 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
16
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Father Day 2017 Tour

Code : THAAD2-CZ-KWL5 
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
1-6 MAR 18
Price/pax :
16,799 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Guilin - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หยางซั่ว : นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่) - ชมโชว์ Mirage - หมู่บ้านหลู่เจียชุน - ล่องเรือแพไม้ไผ่ ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - เขาเซียงกง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ชมด้านนอก เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง - เข้าร้านค้ารัฐบาล อาทิ ร้านนวดเท้า บัวหิมะ, ร้านยางพารา, ร้านใบชา, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง - สนามบินเมืองกุ้ยหลิน - เข้าที่พัก
 กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน - ร้านนวดเท้า บัวหิมะ
 ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่) - ร้านใบชา - ชมโชว์ Mirage
 สะพานสายฝน - หมู่บ้านหลู่เจียชุน - ร้านผ้าไหม - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
 หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ชมด้านนอก เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง
 สนามบินกุ้ยหลิน - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
Click to Highlight
China Tour / Travel China
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

Father Day 2017 Tour

Code : THAA66-3U-CTU014(1) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
22-27 DEC
Price/pax :
32,900 THB(Adult)
Tibet Tour Program :
Tibet Tour - เฉินตู - ทิเบต : พระราชวังโหลวปูหลินคา - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ทะเลสาบหยางหู - อิสระช้อปปิ้งถนนคนซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉินตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองลาซา - พระราชวังโหลวปูหลินคา
 พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา
 ทะเลสาบหยางหู - เมืองลาซา
 บินภายในสู่สนามบินเฉิงตู - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - อิสระช้อปปิ้งถนนคนซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - สนามบินเฉินตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
Click to Highlight
Tibet Tour / Travel Tibet
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

Father Day 2017 Tour

Code : THAA66-3U-CTU014(1) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
22-27 DEC
Price/pax :
32,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉินตู - ทิเบต : พระราชวังโหลวปูหลินคา - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ทะเลสาบหยางหู - อิสระช้อปปิ้งถนนคนซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉินตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองลาซา - พระราชวังโหลวปูหลินคา
 พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา
 ทะเลสาบหยางหู - เมืองลาซา
 บินภายในสู่สนามบินเฉิงตู - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - อิสระช้อปปิ้งถนนคนซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - สนามบินเฉินตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
Click to Highlight
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
การบินไทย

Father Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-CTU006(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
19-24 DEC
Price/pax :
28,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉิงตู - คังติ้ง - ไห่โหลวโกว : อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน - สะพานหลู่ติ้งเฉียว - อุทยานมู่เกอโช่ว - หาดทรายสีทอง - อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว - ธารน้ำแข็งการ์เซีย - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินลี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
 เมืองหย่าอัน - อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน - เมืองหลูติ้ง - สะพานหลู่ติ้งเฉียว - เมือวคังติ้ง
 อุทยานมู่เกอโช่ว - หาดทรายสีทอง - ทะเลสาบ 7 สี - เมืองไห่โหลวโกว
 อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว - ธารน้ำแข็งการ์เซีย - เมืองหย่าอัน
 เมืองเฉินตู - ถนนคนเดินชวนซีลู่ - ผ้าร้านไหม - ร้านยางพารา - ศาลเจ้าสามก๊ก - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - ถนนโบราณจินลี่ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
Click to Highlight
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
แอร์เอเชีย

Father Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-CKG002(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
21-24 DEC
Price/pax :
21,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - อู่หลง : ผาหินแกะสลักต้าจู๋ - อุทยานเขานางฟ้า - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - เมืองต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ - เมืองฉงชิ่ง
 เมืองอู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง
 เมืองฉงชิ่ง - ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
 วัดหลัวฮั่น - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - สนามบินฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
21
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ฮ่องกงแอร์ไลน์

Father Day 2017 Tour

Code : THAAI7-HX-HKG26(1) 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
15-18 DEC
12-15 / 18-21 / 19-22 / 26-29 JAN
1-4 / 2-5 / 9-12 / 15-18 / 16-19 FEB
2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 23-26 MAR / 30MAR-2APR
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ลันเตา - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด Repulse Bay - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - สถานี Tung Chung - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - เซิ่นเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา แสง สีเสียง
 ถนนคู่รัก - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - จูไห่
 ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - Repulse Bay - ร้านยาสมุนไพร - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
Click to Highlight
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Self travel-เดินทางเอง

Father Day 2017 Tour

Code : THAAP4-PKG3N-SAMUI-GEMINI(A)(1) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
17-20 DEC 17
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JAN 18
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 FEB 18
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR 18
Price/pax :
12,900 THB(Adult)
Thailand - Lame Chabang Tour Program :
Thailand - Lame Chabang Tour - Package ล่องเรือสำราญ SuperStar Gemini (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside) : ขึ้น - ลง ท่าเรือแหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - เกาะสมุย (อัตรานี้ไม่รวม ค่ารถเดินทางไปท่าเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปพนักงานบนเรือ)

 ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินท์ ขึ้นเรือสำราญ SuperStar Gemini - สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) อิสระเดินเที่ยวบนฝั่งด้วยตัวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เกาะสมุย อิสระเดินเที่ยวบนฝั่งด้วยตัวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า แหลมฉบัง
23
Click to Highlight
Thailand - Lame Chabang Tour / Travel Thailand - Lame Chabang
Self travel-เดินทางเอง

Father Day 2017 Tour

Code : THAAP4-PKG3N-SAMUI-GEMINI(A)(1) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
17-20 DEC 17
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JAN 18
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 FEB 18
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR 18
Price/pax :
12,900 THB(Adult)
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - Package ล่องเรือสำราญ SuperStar Gemini (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside) : ขึ้น - ลง ท่าเรือแหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - เกาะสมุย (อัตรานี้ไม่รวม ค่ารถเดินทางไปท่าเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปพนักงานบนเรือ)

 ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินท์ ขึ้นเรือสำราญ SuperStar Gemini - สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) อิสระเดินเที่ยวบนฝั่งด้วยตัวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เกาะสมุย อิสระเดินเที่ยวบนฝั่งด้วยตัวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า แหลมฉบัง
24
Click to Highlight
Cruise Tour / Travel Cruise
Self travel-เดินทางเอง

Father Day 2017 Tour

Code : THAAP4-PKG3N-SAMUI-GEMINI(B)(1) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
17-20 DEC 17
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JAN 18
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 FEB 18
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR 18
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
Thailand - Lame Chabang Tour Program :
Thailand - Lame Chabang Tour - Package ล่องเรือสำราญ SuperStar Gemini (พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Oceanview) : ขึ้น - ลง ท่าเรือแหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - เกาะสมุย (อัตรานี้ไม่รวม ค่ารถเดินทางไปท่าเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปพนักงานบนเรือ)

 ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินท์ ขึ้นเรือสำราญ SuperStar Gemini - สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) อิสระเดินเที่ยวบนฝั่งด้วยตัวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เกาะสมุย อิสระเดินเที่ยวบนฝั่งด้วยตัวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า แหลมฉบัง
Display 1 to 24
from 239 Program(s)
Next Last
Notes:-
    eTravelWay.com reserved the rights to change the Father Day 2017 tour 
    price and information without prior notice.  
 
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Sponsor Links
 Paula 's Choice Cosmetic
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
Download
 Adobe Acrobat Reader
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Cruise | Car | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794