OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 82 Program(s)
Next Last

Kaopansa 2021 Tour Package

A00030
TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท

Kaopansa 2021 Tour

Code : A00030
Travel by (Air Ticket) : TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - พูซาน - แดกู - เคียงจู - ภูเขาพัลกงซาน - คิมควางซอกสตรีท - อุทยานแทจงแด - หมู่บ้านฮันนกเคียวชอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินแดกู - เมืองแฟชั่นแดกู - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน - หอคอย 83 ทาวเวอร์ - นั่งรถชมเมืองแดกู - แวะเดินชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์ - คิมควางซอกสตรีท
 อุทยานแทจงแด - ข้ามสะพานแขวนควังอัน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง - วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดแฮฮุนเด - ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 - ชายหาดควังอาลิ
 เมืองเคียงจู - เขาโทฮัมซาน - วัดพุลคุกซา - ผ่านชมสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา - นั่งรถผ่านชมหอดูดาวชมซงแด - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - เมืองพูซาน - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ย่านนัมโพดอง - แวะตลาดปลาชากาลชิ - หอคอยพูซาน - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
A00031
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์

Kaopansa 2021 Tour

Code : A00031
Travel by (Air Ticket) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿16,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - โซล - พาราไดซ์ซิตี้ - Hipster Art Park - ถนนกาโรซูกิล - หมู่บ้านอิกซอนดอง - ภูเขานัมซาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - พาราไดซ์ซิตี้ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 Hipster Art Park - Snow Park - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ถนนกาโรซูกิล
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ตลาดเก่า ทงอิน ยุคปี 1941 - หมู่บ้านอิกซอนดอง - ดิวตี้ฟรี - ถนนแฟชั่นของเกาหลี - ย่านมหาลัยฮงแด - Trick Art Museum - Ice Museum - Love Museum
 ศูนย์โสมเกาหลี - ภูเขานัมซาน - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
A00032
TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท

Kaopansa 2021 Tour

Code : A00032
Travel by (Air Ticket) : TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - ยอซู - ซุนชอน - พูซาน - เกาะโอดงโด- Yeosu Maritime Cable Car - วัดแฮดงยงกุงซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - เมืองยอซู - เกาะโอดงโด - สวนยอซูเอ็กซ์โป 2012 - Sky Tower - Yeosu Maritime Cable Car
 เมืองซุนชอน - หมู่บ้านมรดกโลกพื้นบ้านนากานึบซอง - Suncheon Open Film Set - เมืองพูซาน - Skywalk - ถนนโซเมียงหนึ่ง
 สะพานแขวนควังอัน - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดแฮฮุนเด - ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - Oryukdo Sunrise Park - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ย่านนัมโพดอง - แวะตลาดปลาชากาลชิ - หอคอยพูซาน - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
A00033
โคเรียนแอร์

Kaopansa 2021 Tour

Code : A00033
Travel by (Air Ticket) : KE-โคเรียนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿22,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - ยอซู - ซุนชอน - พูซาน - เกาะโอดงโด - Yeosu Maritime Cable Car - Skywalk - วัดแฮดงยงกุงซา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินคิมเฮ - เมืองยอซู - เกาะโอดงโด - สวนยอซูเอ็กซ์โป - Sky Tower - Yeosu Maritime Cable Car
 เมืองซุนชอน - หมู่บ้านมรดกโลกพื้นบ้านนากานึบซอง - Suncheon Open Film Set - เมืองพูซาน - Skywalk - ถนนโซเมียงหนึ่ง
 ข้ามสะพานแขวนควังอัน - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดแฮฮุนเด - ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - Oryukdo Sunrise Park - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชมย่านนัมโพดอง - แวะตลาดปลาชากาลชิ - หอคอยพูซาน - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7834
นกแอร์

Kaopansa 2021 Tour

Code : Z7834
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน ชิล ชิล / เฮือนฮังต่อ - วัดศรีพันตัน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - วัดภูเก็ต - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล - บ้านนาก๋างโต้ง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินน่านนคร - เฮือนฮังต่อ - วัดศรีพันตัน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหาค่ำ)
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 -บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่
 วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล - บ้านนาก๋างโต้ง - สนามบินน่านนคร - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7832
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Kaopansa 2021 Tour

Code : Z7832
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - แม่กำปอง - แม่แตง / วัดคันธาพฤกษา - วัดอุโมงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ - ทานขันโตก พร้อมชมการแสดง - จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา - กาดวโรรส - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง
ไม่รวม ค่าทิป 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) - ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียม แต่ไม่บังคับทิป)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงใหม่) - แม่กำปอง - ร้านกาแฟระเบียงวิว - วัดคันธาพฤกษา - วัดอุโมงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ - รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง
 เชียงใหม่ - จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - จุดสูงสุดแดนสยาม - กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ถนนคนเดินวัวลาย หรือ Walking Street Nimman Six (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา - ร้านไอศกรีม iberry (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - กาดวโรรส - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7828
ไทยสมายล์

Kaopansa 2021 Tour

Code : Z7828
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เกาะสมุย ทะเลในฝัน เกาะเต่า - เกาะนางยวน / โชว์ลิง ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย - ดำน้ำตื้นชมอ่าวม่วง - อ่าวหินวง - เกาะสมุย - สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน - หินตา หินยาย - จุดชมวิวหินลาด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือดอนสัก - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะสมุย - โชว์ลิง ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย - ศาลเทพเจ้ากวนอู - บาร์ริมทะเล โคโค่ แทม - เข้าที่พัก
 ท่าเรือปลายแหลม - นั่งSpeed Boat สู่เกาะเต่า - เกาะนางยวน - ดำน้ำตื้นชมอ่าวม่วง - อ่าวหินวง - เกาะสมุย - เข้าที่พัก
 เกาะสมุย - สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน - หินตา หินยาย - จุดชมวิวหินลาด - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือดอนสัก - สนามบินสุราษฎร์ธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7829
ไทยสมายล์

Kaopansa 2021 Tour

Code : Z7829
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง - ทะเลใน / โชว์ลิง ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย - ดำน้ำตื้น เกาะว่าว เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะวัวตาหลับ - สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน - หินตา หินยาย - จุดชมวิวหินลาด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือดอนสัก - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะสมุย - โชว์ลิง ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย - ศาลเทพเจ้ากวนอู - บาร์ริมทะเล โคโค่ แทม - เข้าที่พัก
 นั่งSpeed Boat สู่หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะวัวตาหลับ - เข้าที่พัก
 เกาะสมุย - สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน - หินตา หินยาย - จุดชมวิวหินลาด - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือดอนสัก - สนามบินสุราษฎร์ธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7830
นกแอร์

Kaopansa 2021 Tour

Code : Z7830
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿12,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทัวร์ทะเล ดำน้ำชมปะการังเกาะพีพี - ภูเก็ต - อ่าวพังงา / ถ้ำลอด - เขาหมาจู - เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู - เกาะปันหยี - พระผุด - ชมพระอาทิตย์ตก แหลมพรมเทพ - ดำน้ำชมปะการัง อ่าวโล๊ะซามะ - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม / พักภูเก็ต 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินจังหวัดภูเก็ต - จ.พังงา - ลงเรือล่องชมอ่าวพังงา - ถ้ำลอด - เขาหมาจู - เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู - เกาะปันหยี - พระผุด - ชมพระอาทิตย์ตก แหลมพรมเทพ
 ภูเก็ต - เกาะพีพีเล - พีพีดอน - ดำน้ำชมปะการัง อ่าวโล๊ะซามะ - เกาะไผ่ - ภูเก็ต
 พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต - Street Art - วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง - สนามบินจังหวัดภูเก็ต - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7827
ไทยสมายล์

Kaopansa 2021 Tour

Code : Z7827
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿15,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - คิดถึงน่าน / อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ - สะปัน - พระธาตุจอมกิตติ - ปัว - ชุมชนไทลื้อ - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินน่าน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวโคตรสูง - บ่อเกลือ - สะปัน - ถนนลอยฟ้า 1081 - จุดชมวิว 1715 - เชียงกลาง
 เชียงกลาง - พระธาตุจอมกิตติ - สถานีบ่มใบยาสูบ สบกอน - ปัว - ชุมชนไทลื้อ
 ปัว - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้อย และคอกเสือ - โฮงเจ้าฟองคำ - ศูนย์โอทอปน่าน (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินน่าน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7820
นกแอร์

Kaopansa 2021 Tour

Code : Z7820
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿12,990
Travel Date :