OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 358 Program(s)
Next Last
Makhabucha Day 2020 International Tour Package : 

Makhabucha Day 2020 Tour

Z4325
ไทยไลอ้อนแอร์
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿13,555
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
 ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4358
การบินไทย
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพัลส์เบย์ - A Symphony Of Lights

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - สะพานชิงหม่า
 วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ชมวิวเกาะฮ่องกง - รีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย - สะพานต่ออายุ - A Symphony Of Lights
 Duty Free - อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4302
แอร์เอเชีย
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Laos Tour Program :
Laos Tour - หลวงพระบาง : นมัสการพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง - พระราชวังหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหลวงพระบาง - เขาพูสี - นมัสการพระธาตุพูสี - ตลาดค่ำ
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง - พระราชวังหลวงพระบาง - บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
 วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ศูนย์เครื่องเงิน - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4306
บางกอกแอร์เวย์
Travel by (Air Ticket) : PG-บางกอกแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - ดานัง - ฮอยอัน - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บานาฮิลส์ - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สะพานมือ Golden Bridge - วัดหลินอึ๋ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินดานัง - เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - ชมวิวแม่น้ำฮาน
 เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บานาฮิลส์ - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 สวนดอกไม้แห่งความรัก - สะพานมือ Golden Bridge - โรงเก็บไวน์ - วัดหลินอึ๋ง - หาดมีเค - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4308
ไทยไลอ้อนแอร์
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ผ่านชม แม่น้ำสะโตง - พระธาตุอินทร์แขวน - เทพทันใจองค์แรกของพม่า - พระนอนตาหวาน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - มัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระราชวังบุเรงนอง - ผ่านชม แม่น้ำสะโตง - พระธาตุอินทร์แขวน
 เจดีย์ชเวมอดอร์ - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง
 เจดีย์สุเหร่ - เทพทันใจองค์แรกของพม่า - สวนมหาบัณฑุละ - พระนอนตาหวาน - วัดงาทัตจี - ตลาดสก็อต - วัดบารมี - สนามบินมิงกาลาดง - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4309
นกสกู๊ต
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿12,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - กำแพงเมืองจีน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Train สู่ปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ผ่านชมด้านนอกโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง - ตลาดรัสเซีย - กายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4312
แอร์เอเชียเอ็กซ์
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿33,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เมืองทบิลิซี - เมืองพาซานาอูริ - เมืองกูดาอูรี - วิหารสเวติสเคอเวรี่ - มหาวิหารจวารี - เดินชมย่านเมืองเก่าซิกนากี - ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ผ่านชมโบสถ์เมเตห์คี

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนามูรี - เมืองพาซานาอูริ - เมืองกูดาอูรี - สกีรีสอร์ท
 อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกี รีสอร์ท หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี่ - มหาวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี
 เมืองซิกนากี - เดินชมย่านเมืองเก่าซิกนากี - วิหารบอดี - เมืองควาเรลี - ชิมไวน์ควาเรลี - ชมโชว์ระบำพื้นเมือง - เมืองทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ผ่านชมโบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - อิสระช้อปปิ้งที่อีสต์ พ้อยต์ เอ้าท์เล็ท
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4315
แอร์อินเดีย
Travel by (Air Ticket) : AI-แอร์อินเดีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - มุมไบ - ออรังกาบัด : สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ถ้ำอะจันต้า - - บีบี กา มักบารา - ถ้ำเอลโลร่า - ถ้ำเอลโลร่า - ถ้ำช้าง - บ้านมหาตมะ คานธี - แนวถนนมารีนไดรฟ์ - พานทรา วารลี ซีลิงก์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมุมไบ - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - โดบิกาต - วัดสิทธิวินัยยัค - บินภายในสู่ออรังกาบัด
 ถ้ำอะจันต้า - ออรังกาบัด - บีบี กา มักบารา
 ถ้ำเอลโลร่า - ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำเอลโลร่า - ออรังกาบัด - ช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย - บินภายในสู่มุมไบ
 เมืองมุมไบ - ล่องเรือกลางมหาสมุทรอินเดียสู่เกาะช้าง - นั่งรถไฟจิ๋ว - ถ้ำช้าง - มุมไบ - ประตูสู่อินเดีย - ตลาดเมืองมุมไบ - บ้านมหาตมะ คานธี
 แนวถนนมารีนไดรฟ์ - พานทรา วารลี ซีลิงก์ - ย่านวารลี - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4316
นกสกู๊ต
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿10,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - เป่ยโถว : แช่น้ำพุร้อนที่ Beitou Hot Springs Park - ซื่อหลินกวนตี๋ - วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านสือเฟิน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว - แช่น้ำพุร้อนที่ Beitou Hot Springs Park - ซื่อหลินกวนตี๋ - Germanium - วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เขตผิงซี - หมู่บ้านสือเฟิน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4323
T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿33,999
Travel Date :
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์(ด้านหน้า) - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาชกาบัต - สนามบินมอสโคว์ - เข้าสู่ที่พัก
 จัตุรัสแดง(ด้านหน้า) - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์(ด้านหน้า) - โบสถ์อัสสัมชัญ
 เมืองซาร์กอร์ส - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต
 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Izmailovsky Market - เดินทางกลับสู่สนามบิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาชกาบัต - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4324
โอมานแอร์
Travel by (Air Ticket) : WY-โอมานแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - ซากอร์ซ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - Izmailovo Royal Estate - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน - สนามบินสนามบินวนูโคโว
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์(ด้านหน้า) - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม
 ซาร์กอส - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต
 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - Izmailovo Royal Estate  - Izmailovsky Souvenir Market
 เดินทางกลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4301
แอร์เอเชีย
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Laos Tour Program :
Laos Tour - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง : วัดสีสะเกด - พระธาตุหลาง - ล่องเรือแม่น้ำซอง - นมัสการพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินวัตไต - วัดสีสะเกด - พระธาตุหลาง - ประตูชัย
 ล่องเรือแม่น้ำซอง - เขาพูสี - นมัสการพระธาตุพูสี - ตลาดค่ำ
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังหลวงพระบาง - ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - เดินทางกลับ - หรุงเทพฯ
Z4294
แอร์เอเชียเอ็กซ์
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ซินานดาลี - วิหารอะลาเวอดี - เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - วิหารสเวติสเคอเวรี - สะพานแห่งสันติภาพ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - เมืองทบิลิซี
 พิพิธภัณฑ์ซินานดาลี - วิหารอะลาเวอดี - โบสถ์เกรมี่ (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกรมี่) - เมืองทบิลิซี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - โรงไวน์ท้องถิ่น - เมืองทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - โชว์ระบำพื้นเมือง
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ผ่านชมโบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4291
แอร์เอเชียเอ็กซ์
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เมืองทบิลิซี - เมืองซิกนากี - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองทบิลิซี - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - โรงไวน์ท้องถิ่น - เมืองทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - โชว์ระบำพื้นเมือง
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4292
แอร์เอเชียเอ็กซ์
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนามูรี - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนามูรี - เมืองพาซานาอูริ - เมืองกูดาอูรี
 อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกี รีสอร์ท หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี่ - มหาวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4293
แอร์เอเชียเอ็กซ์
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เมืองทบิลิซี - อุพลิสชิเค่ - เมืองซินานดาลี - พิพิธภัณฑ์ซินานดาลี - เมืองซิกนากี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - โชว์ระบำพื้นเมือง - วิหารสเวติสเคอเวรี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองทบิลิซี - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่
 เมืองซินานดาลี - พิพิธภัณฑ์ซินานดาลี - เมืองอะลาเวอดี - วิหารอะลาเวอดี - โบสถ์เกรมี่ (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกรมี่) - เมืองทบิลิซี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - โรงไวน์ท้องถิ่น - เมืองทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - โชว์ระบำพื้นเมือง
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4290
แอร์เอเชียเอ็กซ์
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿27,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เมืองทบิลิซี - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินบิลิซี - เมืองทบิลิซี - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - โรงไวน์ท้องถิ่น - เมืองทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - โชว์ระบำพื้นเมือง
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี (Photo Point) - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทบิลิซี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4288
แอร์เอเชีย
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
India Tour / Travel India
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - ชัยปุระ - อัครา : ฮาวา มาฮาล - ป้อมอาเมร์ - ซิตี้ พาเลส - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - วัดพระพิฆเนศ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินชัยปุระ - เข้าที่พัก
 เมืองชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล - ป้อมอาเมร์ - ซิตี้ พาเลส - วัดพระพิฆเนศ
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - บ่อน้ำจันเบารี - สนามบินชัยปุระ
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z4289
นกสกู๊ต
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
India Tour / Travel India
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿16,990
Travel Date :