OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 45 Program(s)
Next Last
Credit Card 0% x 3 month Promotion 2020 International Tour Package : 

Credit Card 0% x 3 month Promotion 2020 Tour

Z4182
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Switzerland Tour / Travel Switzerland
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿63,900
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลสสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์กรัท - ปราสาทซีลอน - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ - น้ำตกไรน์ - นั่งรถไฟ Bernina Express - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองมิลาน - เมืองโคโม่ - Fox Town Outlet - เมืองโลคาร์โน
 เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลสสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์กรัท - เมืองเซอร์แมท
 เมืองมองเทรอ - ปราสาทซีลอน - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว - ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย - เมืองเจนีวา - กรุงเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจทโด
 กรุงเบิร์น - กรุงเบิร์น - มาร์คกาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เบเร็นกรา - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลานหิมะ - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 หมู่บ้านกรินเดลวัลด์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต
 เมืองซูริค - ชไตน์อันไรน์ - น้ำตกไรน์ - เมืองเซนต์ มอริทช์
 นั่งรถไฟ Bernina Express สู่เมืองทีราโน่ - เมืองมิลาน - ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - อาคารแกลเลอเรีย - สนามบินเมืองมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4181
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ : เกาะเวนิส - มหาวิหารซานมาร์โค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หลังคาทองคำ - หมู่บ้านฮัลสตัท - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - น้ำตกไรน์ **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองเวนิส - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ
 เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - หลังคาทองคำ - ชมโรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์
 เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ทะเลสาบทิทิเช่
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - Kapellbrucke - เมืองซูริค - เมืองซาฟเฮ้าเซ่น - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4180
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿59,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิสฯ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - ยอดเขาจุงฟราวน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ Vip) - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟิล **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า - ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
 เมืองปิซ่า - จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิซ เมสเตร้
 เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค - ผ่านชม สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ท่าเรือตรอนเชโต้ - เมืองมิลาน - เมืองลูกาโน่
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้โบราณคาเปล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลานหิมะ - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - เมืองดีจอง
 กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ Vip) - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์
 ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - ประตูชัย - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟิล - Duty Paris Look - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4164
อีวีเอ แอร์
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
England Tour / Travel England
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿46,999
Travel Date :
England Tour Program :
England Tour - อังกฤษ - เวลส์ : กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ - พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ - โบสถ์เซ็นปอล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินลอนดอน - เข้าที่พัก
 เมืองซาลส์บัวรี่ - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เมืองบริสตอล
 เมืองคาร์ดิฟ - ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ - เมืองเบอร์ตัน ออนเดอะวอเตอร์ - เมืองอ๊อกฟอร์ด - ถ่ายรูปกับตัวอาคารของไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท - กรุงลอนดอน
 Bicester Outlet - กรุงลอนดอน - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบ็น - พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม - หอคอยแห่งลอนดอน - ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) - จัตุรัสทราพัลการ์ - มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ - โบสถ์เซ็นปอล - ห้างแฮร์รอด
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4163
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿75,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : จัตุรัสรัฐสภา - มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ล่องเรือสำราญ Silja Line - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ชม น้ำตก Kjosfoss - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก - ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ล่องเรือสำราญ Silja Line สู่กรุงสต็อคโฮล์ม
 กรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - เมืองคาร์ลสตัท
 เมืองออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ย่านคาร์ลโจฮันเกท - เมืองโกล
 เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองกูดวาเกน - เมืองเบอร์เกน - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น
 ย่านเมืองเก่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม) - ชม น้ำตก Kjosfoss - เมืองเกโล
 เมืองออสโล - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น
 เมืองโคเปนเฮเกน - นูฮาวน์ - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก - ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4162
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Spain Tour / Travel Spain
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿48,888
Travel Date :
Spain Tour Program :
Spain Tour - โปรตุเกส - สเปน : ย่านเขตท่าเรือเก่า - เคปเดอรอก้า - ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม - ชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด - พลาซ่ามายอร์ - ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - ชมระบำฟลามิงโก้ - ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ - สนามบินเมืองปอร์โต - ย่านเขตท่าเรือเก่า - ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ - Liberty Square
 เมืองโคอิมบรา - ชมเมืองโคอิมบรา - เคปเดอรอก้า - กรุงลิสบอน - วิหารเจอโรนิโม - ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม
 เมืองซินตร้า - พีน่า พาเลซ - เมืองบาดาจอซ
 เมืองโทเลโด - ชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด - กรุงมาดริด - พลาซ่ามายอร์ - ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - ผ่านชมอนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส - ชมระบำฟลามิงโก้
 ชมภายนอกพระราชวังหลวง - เมืองซาราโกซ่า
 ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - เมืองบาเซโลน่า
 เมืองบาเซโลน่า - ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย - เอาเลตท์ - สนามบินกรุงบาเซโลน่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4160
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Italy Tour / Travel Italy
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿48,888
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - นั่งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน - ชมกลาเซีย 3000 - น้ำพุจรวด - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมท์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
 เมืองแทซ - นั่งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน
 เมืองโกลดูปิยง - ชมกลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - ชมเมืองเจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้
 เมืองโลซานน์ - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองแองเกิลเบิร์ก
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล - เมืองโคโม่ - เมืองมิลาน
 เมืองโบลซาโน่ - ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมท์ - เมืองมิลาน
 อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4161
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - โปแลนด์ : ถ่ายรูปคู่กับบ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส - ถ่ายรูปกับแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - เหมืองเกลือวิลิชก้า - ปราสาทลับบลิน - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงวอร์ซอ - เมืองโทรุน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่กับบ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส
 เมืองพอชนัน - ถ่ายรูปกับแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปกับปราสาทอิมพีเรียล - เมืองวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า
 พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - ชมเหมืองเกลือวิลิชก้า
 ย่านเมืองเก่า - ปราสาทลับบลิน - กรุงวอร์ซอว์ - เดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ - ย่านตลาดเก่า - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4159
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ท่าเรือบาตามูซ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิต - สะพานไม้โบราณคาเปล - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ท่าเรือบาตามูซ - ประตูชัย
 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งเต็ม
 เมืองกลอมาร์ - เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก
 นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้โบราณคาเปล - เมืองโคโม่ - เมืองมิลาน
 ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4157
อีวีเอ แอร์
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - เยอรมนี : อโตเมี่ยม - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม - เทศกาลดอกไม้ ณ สวนเคอเคนฮอฟ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม - เข้าที่พัก
 เมืองบรูจน์ - ชมมาร์เก็ต สแควร์ - เมืองบรัสเซล - อโตเมี่ยม - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก
 เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - เมืองกีรย์ธอร์น - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร - ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ - บริเวณย่านดัมสแควร์ - เมืองโวเลนดัม - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 หมู่บ้านกังหันลม - เทศกาลดอกไม้ ณ สวนเคอเคนฮอฟ - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4158
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Eastern Europe Tour / Travel Eastern Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿42,999
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เยอรมนี - ออสเตีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี : ถ่ายรูปปราสาทนอยชวานสไตน์ - ย่านเมืองเก่า - เมืองฮอลสตัท - ซี สตราซ - ปราสาทแห่งกรุงปราก - ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - ถนน Vaciutca

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค
 เมืองซาลบูร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ย่านเมืองเก่า - เมืองฮอลสตัท - ซี สตราซ - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
 ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก
 กรุงบาติสลาว่า - ย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า - ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - Parndof Outlet
 กรุงเวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ - เมืองบูดาเปสต์
 บูดาเปสต์ - Fisherman’S Bastion - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - ถนน Vaciutca
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4155
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ : ล่องเรือแม่น้ำแซน - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - หอไอเฟล - ถนนชองเชลิเช - โบสถ์แมดดิแลน - โรมอนด์เอ้าเลท - หมู่บ้านกังหันลม - ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - ย่านดัมสแควร์ - หมู่บ้านโวเลดัม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 สนามบินเมืองปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัย - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 หอไอเฟล - ถนนชองเชลิเช - ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด - จัตุรัสแห่งความสามัคคี - โบสถ์แมดดิแลน - เมืองบรัสเซล - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก
 บรัสเซล - โรมอนด์เอ้าเลท - โคโลญจน์
 เมืองกีรย์ธอร์น - หมู่บ้านกังหันลม - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร - ย่านแหล่งเพศพาณิชย์ - ย่านดัมสแควร์
 หมู่บ้านโวเลดัม - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4156
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ล่องเรือชความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - อโตเมี่ยม - หอประชุมสงฆ์ - ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองบรูจส์ - ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - สวนเคอเค่นฮอฟ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองไฮเดลแบร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
 เมืองบอบพาร์ด - ล่องเรือชความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - เมืองเซนท์กอร์ - เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลนญ์
 เมืองบรัสเซล - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - รูปปั้น Mannekkenpis - อโตเมี่ยม
 เมืองเกนท์ - ศาลาว่าการเมือง - เมืองบรูจส์ - ชมป้อมปราการ - หอประชุมสงฆ์ - ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองบรูจส์
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
 เมืองกีรย์ธอร์น - สวนเคอเค่นฮอฟ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4100
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Switzerland Tour / Travel Switzerland
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : ศาลาไทย - ถ่ายรูปกับปราสาทโอเบอร์โฮเฟน - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - อารามเอททัล - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองเจนีวา - เมืองโลซานน์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ศาลาไทย - ผ่านชมมหาวิหารโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อิสระถ่ายรูปกับรูปปั้นชาร์ลี แชปลิน - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์
 เมืองธูน - ถ่ายรูปกับปราสาทโอเบอร์โฮเฟน - กรินเดอวัลด์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองกรินเดอวัลด์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 เทอลาเก้น - กรินเดอวัลด์ - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - กลาเซียร์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซุก - ย่านเมืองเก่า - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองเอททัล - อารามเอททัล - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองทิทิเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - สนามบินเมืองซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4099
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Italy Tour / Travel Italy
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿58,888
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - นั่งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน - ชมกลาเซีย 3000 - น้ำพุจรวด - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมท์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
 เมืองแทซ - นั่งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน
 เมืองโกลดูปิยง - ชมกลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - ชมเมืองเจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้
 เมืองโลซานน์ - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองแองเกิลเบิร์ก
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล - เมืองโคโม่ - เมืองมิลาน
 เมืองโบลซาโน่ - ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมท์ - เมืองมิลาน
 อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4098
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿85,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ล่องเรือสำราญ Silja Line - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ย่านคาร์ลโจฮันเกท - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม) - น้ำตก Kjosfoss - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ล่องเรือสำราญ Silja Line สู่กรุงสต็อคโฮล์ม
 กรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - เมืองคาร์ลสตัท
 เมืองออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ย่านคาร์ลโจฮันเกท - เมืองโกล
 เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองกูดวาเกน - เมืองเบอร์เกน - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น
 ย่านเมืองเก่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม) - ชม น้ำตก Kjosfoss - เมืองเกโล
 เมืองออสโล - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น
 เมืองโคเปนเฮเกน - นูฮาวน์ - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก - ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4097
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
England Tour / Travel England
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿59,999
Travel Date :
England Tour Program :
England Tour - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ : กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ - สนามฟุตบอลโอลด์เทรฟฟอร์ด - ล่องเรือชมเมืองวินเดอร์เมียร์ - The Royal Mile - ปราสาทเอดินเบรอะ - จัตุรัสทราพัลการ์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด - เกรทสตาร์ออฟอัฟริกา - พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม - หอคอยแห่งลอนดอน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฮีทโทรว์ - กรุงลอนดอน - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธส์ - เมืองคาร์ดิฟ
 กรุงคาร์ดีฟ - เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์เทรฟฟอร์ด
 เลคแลนด์ - ล่องเรือชมเมืองวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินเบรอะ - The Royal Mile
 เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ - เมืองยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์
 ช้อปปิ้งที่ Bicester Outlet - เมืองอ๊อกฟอร์ด - กรุงลอนดอน - ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) - จัตุรัสทราพัลการ์ - มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ - โบสถ์เซ็นปอล - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด
 กรุงลอนดอน - แม่น้ำเทมส์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น - เกรทสตาร์ออฟอัฟริกา - ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) - หอคอยแห่งลอนดอน (ชมด้านหน้า) - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4074
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิสฯ : เกาะเวนิส - มหาวิหารซานมาร์โค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ชมหลังคาทองคำ - หมู่บ้านฮัลสตัท - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองมิลาน - เมืองเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าซานมาร์โค - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ
 เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - เสาอันนาซอยแล - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ - เมืองโคโม่ - สนามบินมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4073
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Switzerland Tour / Travel Switzerland
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿73,900
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลสสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์กรัท - ปราสาทซีลอน - น้ำพุเจทโด - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ - นั่งรถไฟ Bernina Express - ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองมิลาน - เมืองโคโม่ - Fox Town Outlet - เมืองโลคาร์โน
 เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลสสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์กรัท - เมืองเซอร์แมท
 เมืองมองเทรอ - ปราสาทซีลอน - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว - ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย - เมืองเจนีวา - กรุงเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจทโด
 กรุงเบิร์น - กรุงเบิร์น - มาร์คกาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เบเร็นกรา - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลานหิมะ - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 หมู่บ้านกรินเดลวัลด์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต
 เมืองซูริค - ชไตน์อันไรน์ - น้ำตกไรน์ - เมืองเซนต์ มอริทช์
 นั่งรถไฟ Bernina Express สู่เมืองทีราโน่ - เมืองมิลาน - ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - อาคารแกลเลอเรีย - สนามบินเมืองมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4072
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿59,999
Travel Date :
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร (จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
 สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - Izmailovsky Souvenir Market - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พักบนรถไฟตู้นอน ชั้น First Class
 สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูป Bronze Horseman Statue Peter Great - ชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ชมด้านนอก พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village Pulkovo - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4071
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิสฯ : นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - มหาวิหารซานมาร์โค - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ - หมู่บ้านฮัลสตัท - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองเวนิส - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - ล่องเรือไปตามลำคลองสู่ท่าซานมาร์โค - ชมจัตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค
 เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - อิสระช่วงบ่าย
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองซูริค - เมืองซาฟเฮ้าเซ่น - สนามบินซูริค
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4069
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Italy Tour / Travel Italy
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿51,999
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - ทะเลสาบเจนีวา - ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสฯ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต - นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4070
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿69,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิสฯ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - ยอดเขาจุงฟราวน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ Vip) - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟิล **โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร/ จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า - ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
 เมืองปิซ่า - จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิซ เมสเตร้
 เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค - ผ่านชม สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ท่าเรือตรอนเชโต้ - เมืองมิลาน - เมืองลูกาโน่
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้โบราณคาเปล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลานหิมะ - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - เมืองดีจอง
 กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ Vip) - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์
 ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - ประตูชัย - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟิล - Duty Paris Look - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4068
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้เมืองทรอย - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ปราสาทปุยฝ้าย - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - ชมระบำหน้าท้อง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 45 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Credit Card 0% x 3 month Promotion 2020 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP