OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 219 Program(s)
Next Last
Royal Ploughing Day 2020 International Tour Package : 

Royal Ploughing Day 2020 Tour

A00022
TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Travel by (Air Ticket) : TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - เจินจู - อาซาน - โซล - อุทยานจังหวัดแดดึงซาน - ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ็อกซูคุง - ย่านอินซาดอง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน - เมืองจอนจู
 เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 เยี่ยมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความ - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ใส่ฮันบก - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตี้ฟรี - ถนนแฟชั่นกรุงโซล - ถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower
 ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนเลียบกำแพง - ย่านอินซาดอง - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
A00011
TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Travel by (Air Ticket) : TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - Gyeonggi do - Seoul - Suwon Folk Village - Everland - Snow Park - Hangang River - Myeongdong Market - Deoksugung Palace

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - หมู่บ้านพื้นเมืองวัฒนธรรมซูวอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 Snow Park - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ล่องเรือยอร์ชสุดหรูบนแม่น้ำฮัน - ถนนกาโรซูกิล
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - ย่านมหาลัยฮงแด - คาเฟ่ 943 King’S Cross - Trick Art Museum - Ice Museum - Love Museum
 พระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนเลียบกำแพง - ศูนย์โสมเกาหลี - ภูเขานัมซาน - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
A00013
TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Travel by (Air Ticket) : TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - Daegu - Gyeongju - Busan - ชมดอกพ๊อตกต(ซากุระ) - 83 ทาวเวอร์ - อุทยานแทจงแด - วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดควังอาลิ - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - หอคอยพูซาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินคิมแฮพูซาน - เมืองแฟชั่นแดกู - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน - 83 ทาวเวอร์ - นั่งรถชมเมืองแดกู
 อุทยานแทจงแด - Oryukdo Sunrise Park - ข้ามสะพานแขวนควังอัน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม - วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดแฮฮุนเด - ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 - ชายหาดควังอาลิ
 เมืองเคียงจู - เขาโทฮัมซาน - วัดพุลคุกซา - หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน - เมืองพูซาน - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี
 ศูนย์โสมเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ย่านนัมโพดอง - แวะตลาดปลาชากาลชิ - หอคอยพูซาน - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
A00023
TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Travel by (Air Ticket) : TW/7C/ZE-ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 5 Days 3 Nights
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
South Tour Program :
South Tour - โซล - โซรัคซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - ย่านมหาลัยฮงแด - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - เมียงดง - พระราชวังถ็อกซูคุง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - ถนนสายกาแฟ - N Tower (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์)
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม - ย่านมหาลัยฮงแด - Trick Art Museum - Ice Museum - Love Museum - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง
 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - พระราชวังถ็อกซูคุง - ถนนเลียบกำแพง - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5546
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days
Price start from :
 ฿800
Travel Date :
Chiang Rai Tour Program :
Chiang Rai Tour - Package ภาคเหนือ เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร ไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดหมาย - วัดร่องเสื้อเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง - ส่งจุดนัดหมาย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5547
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days
Price start from :
 ฿1,800
Travel Date :
Chiang Mai Tour Program :
Chiang Mai Tour - Package ภาคเหนือ เชียงใหม่ - แช่ออนเซ็น - สวนดอกไม้
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร ไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดหมาย - สวนดอกไม้ลุงรน - แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น - ร้านของฝากวนัสนันท์ - ส่งจุดนัดหมาย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5548
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days
Price start from :
 ฿1,800
Travel Date :
Krabi Tour Program :
Krabi Tour - Package ภาคใต้ กระบี่ - ล่องเรือยอร์ชหรู ชมพระอาทิตย์ตก
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินหรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ - ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - ท่าเรือกระบี่มาริน่า - ขึ้นเรือยอร์ชหรูสู่ปากน้ำกระบี่ - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - ชมวิว เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ - ดำน้ำอ่าวไร่เลย์ - ชมพระอาทิตย์ตก - ทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว - ท่าเรือกระบี่ มารีน่า - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5549
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days
Price start from :
 ฿800
Travel Date :
Krabi Tour Program :
Krabi Tour - Package ภาคใต้ กระบี่ 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินหรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ - ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดพบ โรงแรงในจังหวัดกระบี่ - ลงเรือ Speed Boat ท่องทะเลกระบี่ - อนุสาวรีย์ปูดำ - หาดถ้ำพระนาง - ถ้ำพระนาง - อ่าวไร่เลย์ - ทะเลแหวก Unseen in Thailand - เกาะไก่ เกาะหินปูน เกาะสี่ - เกาะปอดะ - ท่าเรือ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5701
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿44,000
Travel Date :
Maldive Tour Program :
Maldive Tour - Package Stay Noku Maldives 5 Star Include Meals All-Inclusive Meals Plan - Seaplane Transfers - Non Include Air Ticket
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนานาชาติมาเล่ - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) สู่ที่พัก
 ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รีสอร์ทจัดไว้บริการ (ตลอด 2 วัน)
 เก็บสัมภารอำลารีสอร์ท - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane สู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 3 คืน - บริการแบบ All Inclsuive - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane รับ, ส่งระหว่างสนามบิน และรีสอร์ทที่พัก - ฟรี Wifi พื้นที่ส่วนกลาง - ฟรี บริการอุปกรณ์สำหรับกีฬาทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์
Z5700
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿41,600
Travel Date :
Maldive Tour Program :
Maldive Tour - Package Stay Maafushivaru Maldives 5 Star Include Meals All-Inclusive Meals Plan - Seaplane Transfers - Non Include Air Ticket
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนานาชาติมาเล่ - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) สู่ที่พัก
 ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รีสอร์ทจัดไว้บริการ (ตลอด 2 วัน)
 เก็บสัมภารอำลารีสอร์ท - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane สู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 3 คืน - บริการแบบ All Inclsuive - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane รับ, ส่งระหว่างสนามบิน และรีสอร์ทที่พัก
Z5693
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿999
Travel Date :
Chon Buri Tour Program :
Chon Buri Tour - Package พัทยา - เกาะล้าน
ฟรี Banana Boat 1 รอบ (เดินทางทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) / ไม่รวมค่ารถ ไปกลับ - อาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ

 โปร Vitamin Sea A อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - นั่งเรือ Speed Boat เที่ยวเกาะล้าน พัทยา ไปกลับ - เล่นน้ำหาดตาแหวน และหาดทรายขาว ทะเลใส
 หรือ โปร Vitamin Sea B อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - นั่งเรือ Speed Boat เที่ยวเกาะล้าน พัทยา ไปกลับ - เล่นน้ำหาดตาแหวน และหาดทรายขาว ทะเลใส - บริการที่พักในพัทยา 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
 หรือ โปร Vitamin Sea C อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - นั่งเรือ Speed Boat เที่ยวเกาะล้าน พัทยา ไปกลับ - เล่นน้ำหาดตาแหวน และหาดทรายขาว ทะเลใส - บริการที่พักในพัทยา 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
Z5687
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 nights
Price start from :
 ฿18,900
Travel Date :
Maldive Tour Program :
Maldive Tour - Package Stay Adaaran Select Hudhuran Fushi Maldives 4 Star Include Meals All-Inclusive Meals Plan - Speedboat Transfers - Non Include Air Ticket
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนานาชาติมาเล่ - บริการเรือเร็ว Speedboat เข้าที่พัก
 ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รีสอร์ทจัดไว้บริการ (ตลอดวัน)
 เก็บสัมภารอำลารีสอร์ท - บริการเรือเร็ว Speedboat สู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - บริการแบบ All Inclsuive - เรือเร็ว (Speech Boat) รับ, ส่งระหว่างสนามบิน และรีสอร์ทที่พัก - Wifi ในห้อง และพื้นที่ส่วนกลาง - ฟรี กิจกรรมดูโลมา - ฟรี กิจกรรมทางน้ำ (อุปกรณ์ที่ไม่ใช้น้ำมัน)
Z5688
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 nights
Price start from :
 ฿23,800
Travel Date :
Maldive Tour Program :
Maldive Tour - Package Stay Adaaran Select Meedhupparu Maldives 4 Star Include Meals All-Inclusive Meals Plan - Speedboat Transfers - Non Include Air Ticket
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนานาชาติมาเล่ - บริการเรือเร็ว Speedboat เข้าที่พัก
 ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รีสอร์ทจัดไว้บริการ (ตลอดวัน)
 เก็บสัมภารอำลารีสอร์ท - บริการเรือเร็ว Speedboat สู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - บริการแบบ All Inclsuive - เรือเร็ว (Speech Boat) รับ, ส่งระหว่างสนามบิน และรีสอร์ทที่พัก (ประมาณ 45 นาที) - Wifi ในห้อง และพื้นที่ส่วนกลาง - ฟรี กิจกรรมดูโลมา - ฟรี กิจกรรมทางน้ำ (อุปกรณ์ที่ไม่ใช้น้ำมัน)
Z5689
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 nights
Price start from :
 ฿38,700
Travel Date :
Maldive Tour Program :
Maldive Tour - Package Stay Amaya Kuda Rah Maldives 5 Star Include Meals All-Inclusive Meals Plan - Sea Plane Trasfers - Non Include Air Ticket
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนานาชาติมาเล่ - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane เข้าที่พัก
 ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รีสอร์ทจัดไว้บริการ (ตลอดวัน)
 เก็บสัมภารอำลารีสอร์ท - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane สู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - บริการแบบ All Inclsuive - บริการเครื่องบินน้ำ Sea Plane รับ, ส่งระหว่างสนามบิน และรีสอร์ทที่พัก
Z5686
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 nights
Price start from :
 ฿18,000
Travel Date :
Maldive Tour Program :
Maldive Tour - Package Maldives Stay Adaaran Club Ranalhi 4 Star Include Meals All-Inclusive Meals Plan - Speedboat Transfers - Non Include Air Ticket
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนานาชาติมาเล่ - บริการเรือเร็ว Speedboat เข้าที่พัก
 ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รีสอร์ทจัดไว้บริการ (ตลอดวัน)
 เก็บสัมภารอำลารีสอร์ท - บริการเรือเร็ว Speedboat สู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - บริการแบบ All Inclsuive - เรือเร็ว (Speech Boat) รับ, ส่งระหว่างสนามบิน และรีสอร์ทที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) - Wifi ในห้อง และพื้นที่ส่วนกลาง
Z5662
ไทยไลอ้อนแอร์
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - เทศกาลพิงค์มอส
เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น / ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อท่าน

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามลบินนาริตะ - เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ - ศาลเจ้าฮิกาวะ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท - อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
 ชมทุ่งพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินนาริตะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z5661
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,800
Travel Date :
Phuket Tour Program :
Phuket Tour - แพ็คเกจที่พัก คลับเมด ภูเก็ต บริการอาหารแบบ All Inclusive
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ ไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ที่พัก ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท ต่อรอบ ต่อคัน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ ไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ที่พัก Club Med Phuket - เดินเล่นบริเวณชายหาดส่วนตัวของที่พัก หรือทำกิจกรรมต่างๆ ภายในรีสอร์ท - ชมการแสดงโชว์ที่ Theatre - บริการเครื่องดื่มมี และไม่มีแอลกอฮอร์บริเวณบาร์
 อิสระพักผ่อน หรือ ทำกิจกรรมในรีสอร์ท อาทิ กอล์ฟ, มวยไทย, โยคะ, Flying trapeze, ยิงธนู, ดำน้ำตื้น ตลอดวัน - อิสระพักผ่อน
 อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z5633
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿2,590
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - แพ็คเกจที่พัก พร้อมซิตี้ทัวร์ชมเมือง สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งที่พัก สนามบิน (ขากลับ) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถ Seat in Coach รับจาก สนามบิน Cheak Lap Kok สู่ที่พัก
 ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง Repulse Bay - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 อิสระพักผ่อน - อิสระเดินทางกลับ (ไม่มีรถบริการ)
Z5626
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 ฿2,200
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Manohra Cruise Dinner บริการอาหารแบบเซทเมนูไทย
ไม่รวมค่าเดินทาง - ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ เครื่องดื่มอื่นๆ (สามารถสั่งได้เพิ่มเติม ตามเมนูเครื่องดื่มบนเรือ)

 อิสระเช็คอินขึ้นเรือมโนราห์ครุยส์ บริเวณท่าเรือ โรงแรมอนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งแต่เวลา 18.30-22.00 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ประมาณ 3 ชั่วโมง ทุกคืน)
Z5612
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,500
Travel Date :
Phuket Tour Program :
Phuket Tour - แพ็คเกจภูเก็ต - พังงา - หาดไม้ขาว - ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทิปพนักงานขับรถ แลไกด์ที่สิมิลัน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินภูเก็ต - ถ่ายรูปหาดไม้ขาว - เข้าที่พัก
 ไกด์ท้องถิ่น นำท่านสู่ ท่าเรือละมุ - หมู่เกาะสิมิลัน - ดำน้ำชมปะการังเกาะ5 (หรือเกาะ 6) - น้ำเกาะเมียง (เกาะ 4) - ดำน้ำเกาะบางู (เกาะ 9) - อิสระเล่นน้ำเกาะมิมิลัน (เกาะ 8) - บริการรถ ส่งที่พัก หรือสนามบินภูเก็ต
Z5613
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿1,599
Travel Date :
Nakhon Si Thammarat Tour Program :
Nakhon Si Thammarat Tour - แพ็คเกจนครศรีธรรมราช บ้านคีรีวงศ์ องศาแห่งความสุข
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าทิปพนักงานขับรถ แลไกด์นำเที่ยว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับจุดนัดหมาย อาทิ สนามบิน สถานีขนส่ง โรงแรมในเมือง - วัดพระธาตุ - ศาลหลักเมือง - บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - มูลคอฟฟี - ตลาดหน้าพระธาตุ - ที่พัก
 บ้านคีรีวงศ์ - สะพานบ้านคีรีวงศ์ - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - ร้านขายของฝาก - บริการรถส่งจุดนัดหมาย อาทิ สนามบิน สถานีขนส่ง โรงแรมในเมือง
Z5614
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿2,199
Travel Date :
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - แพ็คเกจไหว้พระย่างกุ้ง
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 200 บาท ต่อท่าน

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระงาทัตยี - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง
Z5598
Self travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿94,000
Travel Date :
Available Everyday From 2/5/2563 to 9/5/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Stateroom
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Package Celestyal Crystal, Cruise Only Piraeus - Istanbul - Canakkale - Volos - Heraklion - Santorini - Mykonos - Piraeus
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 16.00 PM
 Arrival 15.30 PM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Overnight
 .-. อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ชานักกาเล, ตุรกี - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า โวลอส, กรีซ - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 23.59 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 13.00 PM - Arrival 19.00 PM ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Overnight
 .-. ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Departure 14.00 PM
 Arrival 9.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5599
จินแอร์
Travel by (Air Ticket) : LJ-จินแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿14,900
Travel Date :
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - โซล - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) - ปั่นจักรยาน Rail Bike
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท ต่อท่าน (โปรดชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันแรกก่อนเดินทาง)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ปั่นจักรยาน Rail Bike - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
 ศูนย์น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งคอสเมติก - โรงงานสาหร่าย - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
 หอคอยโซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทีส - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 219 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Royal Ploughing Day 2020 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP