Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 26 Program(s)
Next Last
Constitution Day 2019 International Tour Package : 

Constitution Day 2019 Tour

1
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAI7-HX-HKG3D-04
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
 Tour / Travel
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - นองปิง : ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - Citygate Outlet Mall - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - A Symphony Of Lights

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า
 วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - A Symphony Of Lights
 อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
22-24 / 23-25 / 29-31 MAR / 30 MAR-1APR
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
2
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAI7-HX-A-HKG31-TD
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : ดิสนีย์แลนด์ - ชมโชว์ Mangrove Groove - วัดกวนอู - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบิน Chek Lap Kok - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - ผ่านสะพานชิงหม่า - เซินเจิ้น - โชว์ Mangrove Groove
 หลอหวู่ - ร้านหยก - วัดกวนอู - จูไห่ - แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-26 MAR 19
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
3
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAI7-HX-A-HKG31-TD
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : ดิสนีย์แลนด์ - ชมโชว์ Mangrove Groove - วัดกวนอู - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบิน Chek Lap Kok - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - ผ่านสะพานชิงหม่า - เซินเจิ้น - โชว์ Mangrove Groove
 หลอหวู่ - ร้านหยก - วัดกวนอู - จูไห่ - แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-26 MAR 19
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
4
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAA64-XW-PRO-SHA5D(1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนางกิง - เมืองนานกิง
 เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 มหานครเซี่ยงไฮ้ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง
 ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยกจีน - เมืองอู๋ซี - สวนพุทธจำลองเหนี่ยวฮวาวาน
 ฟาร์มไข่มุก - ช้อปปิ้งตลาดฟูจื่อเมี่ยว - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
22-26 MAR 19
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
5
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAR3-FD-KMG402(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงการีล่า : หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - สวนน้ำตกคุนหมิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ** เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - สุกี้ปลาแซลมอน - อาหารกวางตุ้ง / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคุนหมิง -เมืองต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองฉู่สง
 เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
6-11 APR
4-9 / 18-23 MAY
12-17 / 19-24 / 26-31 OCT
9-14 / 23-28 NOV
7-12 / 14-19 / 21-26 DEC
Price/pax :
17,888 THB(Adult)
6
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAC1-SU-AURORA-RUS6D
Travel by (Air Ticket) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ถ่ายรูปกับเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์ทหาร นิรนาม - โบสถ์นิโคลัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชเรเมทเยโว - สแปร์โรว์ฮิล
 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัท
 กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - บินภายในสู่มูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 มูร์มันสค์ - ถ่ายรูปกับเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์ทหาร นิรนาม - หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 มูรมันสค์ - โบสถ์นิโคลัส - บินภายในสู่มอสโคว์ - สนามบินเชเรเมทเยโว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-28 MAR 19
Price/pax :
79,000 THB(Adult)
7
ไทยไลอ้อนแอร์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAM8-SL-SIN-SO-SHIOK(A)(3)
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - So Shiok Option A Free & Easy : ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถและไกด์บริการ) - Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport(Singapore) - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
 Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 Duty Free Shop - Buddha Tooth Relic Temple - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - Changi Airport(Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
6-8 / 11-13 / 12-14 APR
18-20 MAY 19
Price/pax :
13,999 THB(Adult)
8
ไทยไลอ้อนแอร์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAM8-SL-SIN-SO-SHIOK(B)(3)
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Singapore Tour / Travel Singapore
0%
Credit Card 0%
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - So Shiok Option A Free & Easy : ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถและไกด์บริการ) - Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport(Singapore) - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
 Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 Duty Free Shop - Buddha Tooth Relic Temple - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - Changi Airport(Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
6-8 / 11-13 / 12-14 APR
18-20 MAY 19
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
9
มาเลเซียแอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAM8-MH-FLASH-MY3D(1)
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Singapore Tour / Travel Singapore
0%
Credit Card 0%
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ : มัสยิดสีชมพู - น้ำตกเลคอิสกันดา - ฟาร์มผึ้ง - ตลาดเช้า - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way สู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland - วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู - พระราชวังอิสตันน่า - ร้าน Otop ช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งห้าง Mitsui Outlet ** พักเก็นติ้ง หรือ กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน - พักคาเมร่อน 1 คืน / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 1,500 บาท โปรดชำระที่สนามบินในวันเดินทางไป และไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ให้ตามความพึงพอใจ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - นครปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - คาเมร่อนไฮแลนด์
 น้ำตกเลคอิสกันดา - ฟาร์มผึ้ง - ตลาดเช้า - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way สู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland - พักบนเก็นติ้ง หรือ พักที่กัวลาลัมเปอร์
 วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - พระราชวังอิสตันน่า - ร้าน Otop ช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งห้าง Mitsui Outlet - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-14 / 14-16 APR 19
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
10
บางกอกแอร์เวย์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAI7-PG-MDL05(2)
Travel by (Air Ticket) : PG-บางกอกแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Malaysia Tour / Travel Malaysia
0%
Credit Card 0%
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - อมรปุระ - สกายน์ : ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ ** รับฟรี ถุงผ้า - องค์เทพทันใจ - ร่ม / Special Menu กุ้งแม่น้ำเผา - โชว์หุ่นเชิดโบราณ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - ชมวิวพระอาทิตย์ตก - ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ
 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี
 พุกาม - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
3-6 MAY
10-13 OCT
5-8 / 6-9 / 7-10 DEC
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
11
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAI8-CX-FUNNY-HKG3D
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Myanmar Tour / Travel Myanmar
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - Disneyland : จุดชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพัลเบย์ - ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - จุดชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพัลเบย์ - ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) หรือ นั่งกระเช้านองปิง 360องศา
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - โอเชี่ยนเทอร์มินอล - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 MAR / 31MAR-2APR
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
12
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAI8-CX-FUNNY-HKG3D(1)
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ดิสนีย์แลนด์ : รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไต๋สิน - วัดนางซี - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Check Lap Kok - ฮ่องกง - รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต
 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี
 วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไต๋สิน - วัดนางซี - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน Check Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
28-30 APR 19
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
13
Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAA47-TRAIN-FD-BETONG-MS8(1)
Travel by (Air Ticket) : Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - เบตง - หาดใหญ่ : วัดเขาเต่า - เจดีย์หมื่นพระ - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าธรรมมิการาม - ช้อปปิ้งสินค้า Otop - ศูนย์อาหาร Northam Beach Cafe - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง - หอนาฬิกาเมืองเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตลาดเช้า - วัดพุทธาธิวาส - อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป ท่านละ 600 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ขาไป พักบนรถไฟ แบบเตียงบน กรณีต้องการเตียงล่าง ชำระเพิ่ม 150 บาท ต่อท่าน) --

 กรุงเทพ(สถานีรถไฟหัวลำโพง) - เดินทางสู่ หาดใหญ่ - พักบนรถไฟ เตียงบน
 สถานีชุมทางหาดใหญ่ - ด่านสะเดา - สะพานปีนัง - วัดเขาเต่า - เจดีย์หมื่นพระ - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าธรรมมิการาม - ช้อปปิ้งสินค้า Otop - ศูนย์อาหาร Northam Beach Cafe
 Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - เบตง - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง - หอนาฬิกาเมืองเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 ตลาดเช้า - วัดพุทธาธิวาส - อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-26 MAR
6-9 / 27-30 APR
1-4 / 18-21 MAY
22-25 JUN
7-10 / 14-17 SEP
12-15 / 19-22 / 20-23 OCT
9-12 / 23-26 NOV
5-8 / 7-10 / 21-24 DEC
Price/pax :
10,900 THB(Adult)
14
Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAA47-TRAIN-FD-MS8-DURIAN
Travel by (Air Ticket) : Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Malaysia Tour / Travel Malaysia
0%
Credit Card 0%
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - เบตง - หาดใหญ่ : วัดเขาเต่า - เจดีย์หมื่นพระ - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าธรรมมิการาม - ช้อปปิ้งสินค้า Otop - ศูนย์อาหาร Northam Beach Cafe - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง - หอนาฬิกาเมืองเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตลาดเช้า - วัดพุทธาธิวาส - อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป ท่านละ 600 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ขาไป พักบนรถไฟ แบบเตียงบน กรณีต้องการเตียงล่าง ชำระเพิ่ม 150 บาท ต่อท่าน) --

 กรุงเทพ(สถานีรถไฟหัวลำโพง) - เดินทางสู่ หาดใหญ่ - พักบนรถไฟ เตียงบน
 สถานีชุมทางหาดใหญ่ - ด่านสะเดา - สะพานปีนัง - วัดเขาเต่า (ไม่รวมค่ารถรางขึ้นวัด) - เจดีย์หมื่นพระ - ช้อปปิ้งสินค้า Otop - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าธรรมมิการาม - ศูนย์อาหาร Northam Beach Cafe
 Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - เบตง - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - ตะลุยสวนทุเรียน เบตง - หอนาฬิกาเมืองเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 ตลาดเช้า - วัดพุทธาธิวาส - อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-16 / 14-17 / 20-23 / 27-30 JUL
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 AUG / 31AUG-3SEP
Price/pax :
11,900 THB(Adult)
15
TRAIN/TZ-รถไฟ/สกู๊ค แอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAA47-TRAIN-TZ-MS6(1)
Travel by (Air Ticket) : TRAIN/TZ-รถไฟ/สกู๊ค แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Malaysia Tour / Travel Malaysia
0%
Credit Card 0%
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : สะพานปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - พม่าธรรมมิการาม - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - City Hall - คาเมรอน - เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปุตราจาย่า - ย่านอาณาจักรแดง - K.T. Paul Hill - รัฐยะโฮร์บารู - ด่านยะโฮร์บารู - Merlion Park - เมอร์ไลอ้อน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป ท่านละ 600 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพ(สถานีรถไฟหัวลำโพง) - หาดใหญ่
 ด่านสะเดา - สะพานปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - พม่าธรรมมิการาม
 Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - City Hall - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
 คาเมรอน - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง - City Of Entertainment
 เก็นติ้งไฮแลนด์ - ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - ย่านอาณาจักรแดง - K.T. Paul Hill - รัฐยะโฮร์บารู
 ด่านยะโฮร์บารู - Merlion Park - เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่าน Bugis - ซันเทคซิตี้ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-28 MAR
6-11 APR / 27APR-2MAY
18-23 MAY
22-27 JUN
13-18 JUL / 27JUL-1AUG
10-15 AUG
21-26 SEP
12-17 / 19-24 OCT
23-28 NOV / 30NOV-5DEC
5-10 / 7-12 / 14-19 DEC
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
16
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAA47-FD-MS9(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Malaysia Tour / Travel Malaysia
0%
Credit Card 0%
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - ปีนัง - อิโปห์ - กัวลาลัมเปอร์ : วัดเขาเต่า - เจดีย์หมื่นพระ - ชมวิวเมืองปีนัง - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าธรรมมิการาม - Penang Street Art - หมู่บ้านชาวประมง - ป้อมปราการ Fort Cornwallis - ปราสาทเคลลี่ - Art of Old town - ถ่ายรูป สถานีรถไฟ - ศาลาว่าการเมือง Ipoh Town Hall - หอนาฬิกา ประจำเมืองอิโปห์ - พระราชวัง อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - ถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล - มัสยิดประจำเมือง ** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 400 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินปีนัง - วัดเขาเต่า - เจดีย์หมื่นพระ - ชมวิวเมืองปีนัง - วัดไชยมังคราราม - วัดพม่าธรรมมิการาม
 Penang Street Art - หมู่บ้านชาวประมง - ป้อมปราการ Fort Cornwallis - เมืองอิโปห์ - ปราสาทเคลลี่ - Art of Old town
 ถ่ายรูป สถานีรถไฟ - ศาลาว่าการเมือง Ipoh Town Hall - หอนาฬิกา ประจำเมืองอิโปห์ - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้งของฝาก - พระราชวัง อีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - ถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล - มัสยิดประจำเมือง - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-25 MAR / 30MAR-1APR
6-8 / 27-29 APR
11-13 / 25-27 MAY
13-15 / 14-16 / 27-29 JUL
10-12 / 24-26 AUG
12-14 / 13-15 / 19-21 OCT
23-25 NOV
5-7 / 7-9 / 8-10 / 14-16 DEC
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
17
ไชน่าแอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAN0-CI-TW-SDT16
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Malaysia Tour / Travel Malaysia
0%
Credit Card 0%
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอารีซัน : หมู่บ้านญี่ปุ่น Hinoki Village - ป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหยหลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านญี่ปุ่น Hinoki Village
 เมืองเจียอี้ - อุทยานอารีซัน - ป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป - แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - Germanuim - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหยหลิ่ว - ปล่อยโคมผิงซี (ไม่รวมค่าโคม) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-29 / 15-18 / 16-19 MAR / 30MAR-2APR
Price/pax :
24,500 THB(Adult)
18
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAA66-FD-GAY002(3)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
India Tour Program :
India Tour - 4 สังเวชนียสถาน : พระมหาโพธิ์เจดีย์ - นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ - เสาพระเจ้าอโศก - ประตูโทรณะ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - แม่น้ำคงคา - ธรรมเมขสถูป

 กรุงเทพ - สนามบินเมืองคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - เมืองพุทธคยา - นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ - สัตตมหาสถาน - ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก - เสาพระเจ้าอโศก - ประตูโทรณะ
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 แม่น้ำคงคา - เมืองสารนารถ - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
1-6 / 8-13 DEC
Price/pax :
25,888 THB(Adult)
19
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAN7-FD-PNH001(3)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
India Tour / Travel India
0%
Credit Card 0%
Cambodia Tour Program :
Cambodia Tour - พนมเปญ - เสียมเรียบ : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - พระราชวังหลวง - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊กองค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม - ตลาดซาจ๊ะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินพนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - พระราชวังหลวง - ตลาดชาทะไม
 พนมเปญ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊กองค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
 นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
6-8 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 26-28 APR
27-29 JUL
10-12 AUG
12-14 OCT
5-7 / 10-12 / 28-30 DEC
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
20
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAN7-FD-REP001(5)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Cambodia Tour / Travel Cambodia
0%
Credit Card 0%
Cambodia Tour Program :
Cambodia Tour - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - วัดพระพรหมรัตน์ - ตลาดซาจ๊ะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
 นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต
 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - วัดพระพรหมรัตน์ - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
6-8 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 26-28 APR
27-29 JUL
10-12 AUG
12-14 OCT
5-7 / 10-12 / 28-30 DEC
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
21
BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ

Constitution Day 2019 Tour

Code : THAAZD-BUS-REP1(2)
Travel by (Air Ticket) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Cambodia Tour / Travel Cambodia
0%
Credit Card 0%
Cambodia Tour Program :
Cambodia Tour - นครวัด - นครธม - พนมกุเลน : องค์เจก องค์จอม - ตลาดปซาจ๊ะ - ล่องเรือชมทะเลสาบ โตนเลสาบ - ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด - เขาพนมบาแคง - ชมระบำอัปสรา - ศิวลึงค์ใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำ - บ่อน้ำผุด - น้ำตกพนมกุเลน - หมู่บ้านแกะสลักหิน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเขมร (รวมทั้งทริป 300 บาท) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท (รวมทั้งทริป 150 บาท ต่อคน) --

 Bangkok - ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว - ด่านปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ - องค์เจก องค์จอม - ตลาดปซาจ๊ะ - โตนเลสาบ
 Banteay Srei - ปราสาทตาพรหม - เมืองพระนคร - ปราสาทนครวัด - เขาพนมบาแคง
 พนมกุเลน - บ่อน้ำผุด - น้ำตกพนมกุเลน - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ด่านปอยเปต - Bangkok
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-20 MAY
14-16 JUL
10-12 AUG
12-14 OCT
8-10 DEC
Price/pax :
7,995 THB(Adult)
22
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : COST-LH-10D7N-BCN-BCN-1912011(A)
Travel by (Air Ticket) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Cambodia Tour / Travel Cambodia
0%
Credit Card 0%
Europe Tour Program :
Europe Tour - ล่องเรือสำราญ 3 ประเทศ สเปน - อิตาลี - ฝรั่งเศส พักบนเรือ Costa Smeralda : บาร์เซโลนา - ปัลมา เดอร์ มาจอร์กา - ชีวีตาเวกเกีย - ลา สปีเซีย - ซาโวนา - มาร์แซย์ - บาร์เซโลนา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 70.00 / เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 / ฟรี เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี (จองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 62 หรือ จนกว่าโปรโมชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลง) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - สนามบินบาร์เซโลน่า สเปน - เนินเขามองจูอิค - ท่าเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - ร่วมฟังสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า เมืองพาลม่า เดอ มายอร์ก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเลตลอดวัน - สนุกกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ อาทิ ดิสโก้เธค Disco, ห้องฟังเพลง และห้องเลาจ์น, ชมโชว์ ระบบแสงสีเสียง, โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน (Casino), สระว่ายน้ำ และสระน้ำวน, ห้องยิม, ห้องเกมส์, ร้านค้าปลอดภาษี ฯ
 เรือเทียบท่า เมืองซิวิต้าเวคเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองซาโวน่า, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองมาร์แซล, ฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า, สเปน - เดินเล่นย่านใจกลางนครบาร์เซโลน่า - ห้างเอลกอร์เต้าอิงกลิซ - เดินทางกลับ - เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
1-10 DEC
Price/pax :
86,000 THB(Adult)
23
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : COST-LH-10D7N-BCN-BCN-1912011(A)
Travel by (Air Ticket) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
0%
Credit Card 0%
Spain Tour Program :
Spain Tour - ล่องเรือสำราญ 3 ประเทศ สเปน - อิตาลี - ฝรั่งเศส พักบนเรือ Costa Smeralda : บาร์เซโลนา - ปัลมา เดอร์ มาจอร์กา - ชีวีตาเวกเกีย - ลา สปีเซีย - ซาโวนา - มาร์แซย์ - บาร์เซโลนา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 70.00 / เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 / ฟรี เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี (จองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 62 หรือ จนกว่าโปรโมชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลง) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - สนามบินบาร์เซโลน่า สเปน - เนินเขามองจูอิค - ท่าเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - ร่วมฟังสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า เมืองพาลม่า เดอ มายอร์ก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเลตลอดวัน - สนุกกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ อาทิ ดิสโก้เธค Disco, ห้องฟังเพลง และห้องเลาจ์น, ชมโชว์ ระบบแสงสีเสียง, โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน (Casino), สระว่ายน้ำ และสระน้ำวน, ห้องยิม, ห้องเกมส์, ร้านค้าปลอดภาษี ฯ
 เรือเทียบท่า เมืองซิวิต้าเวคเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองซาโวน่า, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองมาร์แซล, ฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า, สเปน - เดินเล่นย่านใจกลางนครบาร์เซโลน่า - ห้างเอลกอร์เต้าอิงกลิซ - เดินทางกลับ - เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
1-10 DEC
Price/pax :
86,000 THB(Adult)
24
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

Constitution Day 2019 Tour

Code : COST-LH-10D7N-BCN-BCN-1912011(A)
Travel by (Air Ticket) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Spain Tour / Travel Spain
0%
Credit Card 0%
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - ล่องเรือสำราญ 3 ประเทศ สเปน - อิตาลี - ฝรั่งเศส พักบนเรือ Costa Smeralda : บาร์เซโลนา - ปัลมา เดอร์ มาจอร์กา - ชีวีตาเวกเกีย - ลา สปีเซีย - ซาโวนา - มาร์แซย์ - บาร์เซโลนา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 70.00 / เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 / ฟรี เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี (จองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 62 หรือ จนกว่าโปรโมชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลง) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - สนามบินบาร์เซโลน่า สเปน - เนินเขามองจูอิค - ท่าเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - ร่วมฟังสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า เมืองพาลม่า เดอ มายอร์ก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเลตลอดวัน - สนุกกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ อาทิ ดิสโก้เธค Disco, ห้องฟังเพลง และห้องเลาจ์น, ชมโชว์ ระบบแสงสีเสียง, โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน (Casino), สระว่ายน้ำ และสระน้ำวน, ห้องยิม, ห้องเกมส์, ร้านค้าปลอดภาษี ฯ
 เรือเทียบท่า เมืองซิวิต้าเวคเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองซาโวน่า, อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า เมืองมาร์แซล, ฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า, สเปน - เดินเล่นย่านใจกลางนครบาร์เซโลน่า - ห้างเอลกอร์เต้าอิงกลิซ - เดินทางกลับ - เปลี่ยนเครื่องสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
1-10 DEC
Price/pax :
86,000 THB(Adult)
Display 1 to 24
from 26 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Constitution Day 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP