Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2116 6395
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
 Search Tour Packages:
Type:
Join Group TourPackage
Destination :
Travel Month:
Price/Person (THB):
Special Trip:
Other Search Keyword:
 
Display 1 to 24
from 746 Program(s)
Next Last
Constitution Day 2017 International Tour Package : 

Constitution Day 2017 Tour

1
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAI8-WE-CSX4D(1) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
10-13 DEC
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : สะพานกระจก - ร้านยาจีน - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้น สู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก - อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซา - เมืองยีหยาง - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - สะพานกระจก - ร้านยาจีน - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย
 ร้านหยก - โรงงานผลิตผ้าไหม - นั่งกระเช้าขึ้น สู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก
 ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน - สนามบินฉางซา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
Click to Highlight
China Tour / Travel China
นกสกู๊ต

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAI8-XW-SHA4D(1) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
8-11 DEC
Price/pax :
12,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - นานกิง - อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - นานกิง / โปรโมชั่นราคาพิเศษ เมื่อจอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 18 พ.ย. 60 เท่านั้น

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนานกิง - อู๋ซี
 พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
 ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - นานกิง - สนามบินนานกิง - Bangkok(Don Muang Airport)
3
Click to Highlight
China Tour / Travel China
นกสกู๊ต

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-XW-TSN01(4) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
8-12 DEC
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง : พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย - หอฟ้าเทียนถาน - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye - บ้านกระเบื้องเทียนจิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนครเทียนสิน - เมืองปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนหวังฟูจิ่ง
 ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย
 ร้านผีเซี๊ยะ - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
 บ้านกระเบื้องเทียนจิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
4
Click to Highlight
China Tour / Travel China
เซินเจิ้น แอร์ไลน์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-ZH-XIY01(2) 
Travel by (Air Ticket) : ZH-เซินเจิ้น แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
8-12 DEC
Price/pax :
18,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ซีอาน : เจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - พระราชวังต้าหมิงกง - กำแพงเมืองโบราณ - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - โรงงานผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน
 ซีอาน - กำแพงเมืองโบราณ - วัดลามะกว่างเหริน - พระราชวังต้าหมิงกง
 โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ - โชว์ราชวงศ์ถัง
 ศาลเจ้าหลักเมือง เฉินหวังเมี่ยว - จัตุรัสหอระฆัง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ไชน่าอีสเทิร์น

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-MU-PVG01 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
12-16 DEC
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - Disneyland : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หอไข่มุก - ขึ้นตึก Swfc จุดชมวิวชั้น 101 - หาดไว่ทาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - ร้านยางพารา - หมู่บ้านเหมยเจียอู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 โรงงานผ้าไหม - ขึ้นตีก Swfc จุดชมวิวชั้น 101 - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน
 อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)
 ศูนย์หยก - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านบัวหิมะ - วัดพระหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ตลาดเถาเป่า - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
Click to Highlight
China Tour / Travel China
8L-ลัคกี้แอร์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-8L-KMG02(2) 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 NOV / 28NOV-2DEC / 29NOV-3DEC / 30NOV-4DEC
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 19-23 / 20-24 / 24-28 / 26-30 DEC
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Kunming - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
 คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
 ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
 เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
Click to Highlight
China Tour / Travel China
8L-ลัคกี้แอร์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-8L-KMG02(4) 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
1-5 DEC
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Kunming - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
 คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
 ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
 เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
Click to Highlight
China Tour / Travel China
8L-ลัคกี้แอร์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-8L-KMG03(1) 
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
23-27 NOV / 27NOV-1DEC / 30NOV-4DEC
2-6 / 8-12 / 13-17 / 17-21 DEC
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง : ภูเขาหิมะมังกรหยก - หมู่บ้านซีโจ - อุทยานน้ำหยก - เขาซีซาน - วัดหยวนทง - สวนน้ำตก / Special Menu!! สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ปลาแซลมอล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินคุนหมิง - เข้าที่พัก
 เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - หมู่บ้านซีโจว - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่สง
 คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - เขาซีซาน - ร้านผ้าไหม
 วัดหยวนทง - ร้านหยก - สวนน้ำตก - ซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CKG03(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
8-10 DEC
Price/pax :
11,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - หงหยาต้ง

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉงชิ่ง - อู่หลง - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ฉงชิ่ง - ร้านนวดฝ่าเท้า
 ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ร้านยางพารา - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
10
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX05(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
21-24 / 22-25 NOV/ 28NOV-1DEC / 29NOV-2DEC
6-9 / 7-10 / 12-15 / 16-19 / 19-22 / 20-23 DEC
Price/pax :
11,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
11
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX05(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
23-26 / 24-27 / 25-28 NOV / 30NOV-3DEC
1-4 / 2-5 / 5-8 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / / 26-29 / 27-30 / 28-31 DEC
Price/pax :
12,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
12
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX07(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
8-12 DEC
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - เขาอวตาร - ฟ่งหวง - สะพานแก้ว : ช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง - ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ลำธารแส้ม้าทอง - ถนนคนเดินซีปู้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านหยก / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ฟ่งหวง - ช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
 ล่องเรือถัวเจียง - ผ่านชมสะพานแขวน - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ลำธารแส้ม้าทอง - ถนนคนเดินซีปู้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
13
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX07(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
10-14 DEC
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - เขาอวตาร - ฟ่งหวง - สะพานแก้ว : ช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง - ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ลำธารแส้ม้าทอง - ถนนคนเดินซีปู้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านหยก / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ฟ่งหวง - ช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
 ล่องเรือถัวเจียง - ผ่านชมสะพานแขวน - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ลำธารแส้ม้าทอง - ถนนคนเดินซีปู้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
14
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAR7-XJ-SHA-YIWU5D(2) 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
6-10 DEC
Price/pax :
10,901 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Shanghai - Hangzhou - Yiwu : ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - ถ้ำน้ำแข็งเจียงหนาน - ชมวิวมุมสูงบนสะพานกระจก - ตลาดค้าส่งอี้อู - ร้านผลิตภัณฑ์โอโซน - ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้า - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - เจี้ยนเต๋อ - ถ้ำน้ำแข็งเจียงหนาน - ชมวิวมุมสูงบนสะพานกระจก - เมืองอี้อู
 ตลาดค้าส่งอี้อู - ร้านผลิตภัณฑ์โอโซน - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้
 Option ทัวร์เสริม ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์ (SWFC) ชั้น 100 ชมวิวมุมสูง (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ร้านนวดเท้า - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง
 สนามบินเซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Don Muang Airport)
15
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ไทยสมายล์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAR7-WE-CKG3D(2) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
9-11 DEC
Price/pax :
8,998 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Chongqing - Hongyadong - Enjoy Snow Dome : ศาลาประชาคม - อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า - บ้านโบราณกลางหุบเขา - กระจกระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า - เล่นหิมะที่ สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้า (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - วัดอรหันต์ - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - เข้าร้านรัฐบาล อาทิ ร้านชา, ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป และไม่รวมค่าวีซ่าหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Chongqing - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง - เมืองอู่หลง
 อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า - บ้านโบราณกลางหุบเขา - กระจกระเบียงแก้วอู่หลง - ร้านชา - อุทยานเขานางฟ้า - เล่นหิมะที่ สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้า (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - มหานครฉงชิ่ง
 วัดอรหันต์ - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - อิสระอาหารกลางวัน - Option ทัวร์เสริม ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิง (สอบถามราคาทัวร์เสริมเพิ่มเติม) - Chongqing Airport - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
16
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ซานตง แอร์ไลน์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW1-SC-KMG-PANZHUO-P2 
Travel by (Air Ticket) : SC-ซานตง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Travel Date :
24-28 NOV
1-5 / 7-11 / 15-19 DEC
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Kunming - Panzhuo : หมู่บ้านแปะก๊วยโบราณ - ระเบียงภาพร้อยลี้ - เขาเหนียงเหนียงซาน - สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) - หุบเขาเมเปิ้ล (รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ว)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินฉางสุ้ย - อี่ลู่ - ผานโจว - หมู่บ้านแปะก๊วยโบราณ
 ระเบียงภาพร้อยลี้ - เขาเหนียงเหนียงซาน - สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก (เจียงหยวนต้ง) - หุบเขาเมเปิ้ล
 คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ผ้าไหม - สนามบินคุนหมิง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์ไชน่า

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAA66-CA-PEK007(3) 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
1-5 / 8-12 DEC
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ผ้าไหมจีน - ถนนหวังฟูจิ่ง
 สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - สระว่ายน้ำแห่งชาติ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านยาบัวหิมะ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ร้านหยก
 ร้านผีเซียะ - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
Click to Highlight
China Tour / Travel China
การบินไทย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-KMG002(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
6-11 DEC
Price/pax :
27,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : กำแพงเมืองโบราณ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - คุนหมิง - ต้าลี่
 เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - กำแพงเมืองโบราณ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์3 องค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สวนสาธารณะเหยหลงถาน - ชิมชา - ต้าหลี่
 คุนหมิง - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ชมหยก - อิสระช้อปปิ้ง
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ไชน่าอีสเทิร์น

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAA66-MU-KMG002 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
6-11 DEC
Price/pax :
31,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ลี่เจียง : โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท / Special Menu สุกี้ปลาแซลมอน - อาหารกวางตุ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินคุนหมิง - เมืองฉู่สง
 เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - เจดีย์ 3 องค์แห่งวัดฉงเซิ่ง - เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง - ต้าหลี่
 เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - พระพุทธชินราช
 อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - สนามบินคุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ไชน่าอีสเทิร์น

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAA66-MU-KMG004(1) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
6-11 DEC
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - วัดลามะซงจ้านหลิน - นั่งกระเช้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินคุนหมิง - เมืองฉู่สง
 เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - เจดีย์ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน - แวะชมหยก - นั่งกระเช้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - แวะชิมชา - เมืองโบราณลี่เจียง
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองต้าหลี่
 เมืองคุนหมิ - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
 ร้านบัวหิมะ - สนามบินคุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAA64-FD-CKG-PRESIDENT5D(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
8-12 DEC
Price/pax :
24,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ล่องเรือสำราญสุดหรู 5 ดาว President Cruise No.7 แม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง : ช่องแคบซีหลิงเสีย - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ช่องแคบชูถังเสีย - เจดีย์สือเป่าไจ้ - มหาศาลาประชาคม - หงหยาต้ง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - ลงเรือสำราญ President Cruise No.7 - อิสระพักผ่อน
 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบซีหลิงเสีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริม ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ) - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
 เรือล่องผ่านช่องแคบอูเสีย - ช่องแคบชูถังเสีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ)
 อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริม พาชมเจดีย์สือเป่าไจ้ (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ) - ร่วมงานเลี้ยงอำลาบนเรือ
 อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
22
Click to Highlight
China Tour / Travel China
ไชน่าอีสเทิร์น

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAA64-MU-PRO-SHA5D(3) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
30NOV-4DEC
5-9 / 8-12 DEC
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ : หังโจว - อู๋ซี - ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - วัดฉงหยวน - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานกิง - เมืองหังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู(เหมาเรือ) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 เมืองซูโจว - วัดฉงหยวน - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หาดไหว้ธาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 ขึ้นหอไข่มุก - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - โรงงานหยกจีน
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - นานกิง - สนามบินนานกิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
Click to Highlight
China Tour / Travel China
เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FM-PEK01(4) 
Travel by (Air Ticket) : FM-เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
1-5 / 7-11 DEC
Price/pax :
21,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - วัดหลิงกวง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - สวนผลไม้ตามฤดูกาล / พิเศ เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ / พิเศษ มื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน เมมโมเรียล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ
 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านผ้าไหมจีน - วัดหลิงกวง
 กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ชมหยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
Click to Highlight
China Tour / Travel China
แอร์เอเชีย

Constitution Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-MFM06(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
24-26 / 25-29 NOV
3-8 / 10-12 DEC
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
Macau Tour Program :
Macau Tour - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง : วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Venetian Resort - วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - วัดแชกง - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - วัดทินห่าว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Venetian Resort - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง
 วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - วัดแชกง - ร้าน Jewelry Factory - ศูนย์หยก - ร้านสมุนไพร - ย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง
 วัดหม่านโหมว - เจ้าแม่กวนอิม - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - วัดทินห่าว - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360องศา - Citygate Outlet - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 24
from 746 Program(s)
Next Last
Notes:-
    eTravelWay.com reserved the rights to change the Constitution Day 2017 tour 
    price and information without prior notice.  
 
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Sponsor Links
 Paula 's Choice Cosmetic
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
Download
 Adobe Acrobat Reader
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Cruise | Car | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794