OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 38 Program(s)
Next Last
Mutelu 2021 International Tour Package : 

Mutelu 2021 Tour

Z5990
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Mutelu 2021 Tour

Code : Z5990
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - สถานีบุญ อุดร - หนองคาย - คำชะโนด - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - ชมทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - ตลาดท่าเสด็จ
ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปคนขับนำเที่ยว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 อุดรธานี - วัดป่าคำชะโนด - หนองคาย - หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - วัดผาตากเสื้อ - สะพานแก้วชมวิว
 ชมทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - อุดรธานี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z6191
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Mutelu 2021 Tour

Code : Z6191
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - นครพนม ไหว้ 7 พระธาตุ วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ (พิเศษ!! รับวัตถุมงคลจากทางวัด) - วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน
ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปคนขับนำเที่ยว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 นครพนม - วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ
 วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - แวะซื้อของฝาก (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z6490
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z6490
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard : &  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿2,299
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ไหว้ไอ้ไข่ - ตาพรานบุญ / เดินทางเอง สำหรับ 2-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ - เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - มีทีมงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - ทีมงานไกด์ท้องถิ่น และรถ รอรับ สนามบินนครศรีธรรมราช หรือ บขส. หรือ สถานีรถไฟ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - วัดยางใหญ่ - Blue Terrace Cafe’&Bar (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา - สตรีทอาร์ต ท่าศาลา - หมู่บ้านคีรีวง - ทีมงานไกด์ท้องถิ่น และรถ ส่งจุดนัดพบ สนามบินนครศรีธรรมราช หรือ บขส. หรือ สถานีรถไฟ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z6692
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z6692
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿1,299
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เชียงใหม่สายมู [แบบเหมาคณะส่วนตัว เที่ยวยกก๊วน 4-10 ท่านขึ้นไป] ไหว้พระ - ล่องเรือชมวิวแม่ปิง / รวม ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า - รวมรถตู้ปรับอากาศ พาเที่ยวตามรายการ - ค่าล่องเรือแม่น้ำปิง - ค่าอาหารตามรายการ - ค่ารถรับส่งสนามบิน หรือ สถานีรถทัวร์ หรือ สถานีรถไฟ ในเมืองเชียงใหม่
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - มีพนักงานขับรถตู้รับส่งตามรายการ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท่านละ 50 บาท ต่อวัน - ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ / โปรโมชั่นราคาพิเศษ จอง และชำระยอดเต็มภายใน 31 มี.ค. 64 เท่านั้น

 อิสระเดินทาเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - รถตู้รับจาก สนามบิน หรือ สถานีรถทัวร์ หรือ สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น) - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - วัดใหม่ท่าอิ - วัดอุโมงค์ - วัดศรีสุพรรณ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำปิง (รวมอาหารเที่ยง-ค่ำ)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - แวะซื้อของฝาก - รถตู้ส่งจุดนัดพบ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6907
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z6907
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เที่ยวอุดรธานี - หนองคาย - คำชะโนด - วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. อุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 6-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินอุดรธานี หรือ สถานีขนส่ง - จ.หนองคาย - วัดลำดวน - วัดโพธิ์ชัย - หลวงพ่อพระใส - ตลาดท่าเสด็จ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดผาตากเสื้อ - สะพานกระจก Skywalk - วัดป่าภูก้อน - ศาลาแก้วกู่ (อิสระอาหารเที่ยง)
 หนองคาย - อุดรธานี - คำชะโนด (หากมี ประกาศปิดคำชะโนด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) - สวนสิทธิกร บ้านห้วยสำราญ - ร้านของฝาก - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดอุดรธานี หรือ สถานีขนส่ง - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6939
เวียดเจ็ทแอร์

Mutelu 2021 Tour

Code : Z6939
Travel by (Air Ticket) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทัวร์สายมู คำชะโนด - อุดรธานี - บึงกาฬ - ภูทอก - บึงโขงหลง - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ - ถ้ำนาคา
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ค่าน้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าทิปพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ภูทอก - บึงโขงหลง
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวหินสามวาฬ - ศาลปู่อือลือนาคราช - ถ้ำนาคา - น้ำตกถ้ำพระ - ป่าคำชะโนด - อุดรธานี
 ศาลหลักเมืองอุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - ยูดีทาวน์ - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6944
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z6944
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿1,890
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจนครศรีธรรมราช / รวมที่พัก 1 คืน - ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
เดินทางแบบอิสระส่วนตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - วัดพระธาตุ - วัดเจดีย์ - Moon Coffee & Roti
 บ้านคีรีวง - สะพานบ้านคีรีวง - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - ร้านขายของฝาก - จบทริป - บริการรถส่งที่ สนามบินนครศรีธรรมราช
Z6979
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Mutelu 2021 Tour

Code : Z6979
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หมู่บ้านคีรีวง - ร้านกาแฟ บ้าน เล็กกลางหุบเขา - สักการะขอพรวัดธาตุน้อย - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ถนนเลียบทะเลเขาพรายดำ อ่าวท้องหยี - ชมวิวเนินนางฟ้า เนินเทวดา
ไม่รวมค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี)
 นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช - ตลาดหน้าพระธาตุ (อิสระอาหารค่ำ)
 ถ่ายรูปกับกำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง - ร้านกาแฟ บ้าน เล็กกลางหุบเขา (อิสระอาหารเที่ยง) - สักการะขอพรวัดธาตุน้อย
 วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti (อิสระอาหารเที่ยง) - ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ อ่าวท้องหยี - แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้า และเนินเทวดา - แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7105
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7105
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ตะลุย 3 เมืองรอง สุโขทัย - อุทัยธานี - พิษณุโลก / หุบป่าตาด - วัดท่าซุง - เขาสะแกกรัง - สวรรคโลก Street Art - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชณาลัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) - อุทัยธานี - วัดถ้ำเขาวง - หุบป่าตาด - วัดท่าซุง - เขาสะแกกรัง - สุโขทัย
 วัดพิพัฒน์มงคล - สวรรคโลก Street Art - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชณาลัย - ถนนคนเดิน เมืองสุโขทัย (อิสระอาหารค่ำ)
 นั่งรถคอกหมู สองแถวในตำนาน ใส่บาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - พิษณุโลก - วัดราชบูรณะ - วิหารพระพุทธชินราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7128
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7128
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี - หนองคาย - ตามรอยพญานาค คำชะโนด - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - พนักงานยกกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) - ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี
 ทะเลบัวแดง กุมภวาปี - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ไม้บ้านคาเฟ่ - วังนาคินทร์ คำชะโนด - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง - เข้าที่พัก
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - ถ้ำดินเพียง วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ - เข้าที่พัก
 หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ (อิสระอาหารเที่ยง-เย็น) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7134
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7134
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package นครศรีธรรมราช & สุราษฏร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด - ขนอม - วัดเจดีย์ / พักเดอะลากูน่า เชี่ยวหลาน 1 คืน - พักดิออริจินอล ออร์เร้นจ์ นครศรีธรรมราช 1 คืน
แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - มีพนักงานขับรถรับที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี ส่งตามสถานที่ต่างๆในรายการ / เดินทางส่วนตัวตั้งแต่ 2-9 ท่านขึ้นไป

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับ สนามบินสุราษฎร์ธานี - ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด - นั่งเรือหางยาวชมธรรมชาติภูเขาหินปูน พายคยัค - ชมพระอาทิตย์ในเขื่อนเชี่ยวหลาน
 นั่งเรือหางยาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น - แวะถ่ายภาพคู่เขาสามเกลอ - สะพานแขวน - ภูเขารูปหัวใจ - อ.สิชล - ไหว้ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - เข้าที่พัก
 พระธาตุเมืองคอน - หมู่บ้านคีรีวง - รถส่งที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7209
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7209
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อยุธยา ไหว้พระ 5 วัด One Day Trip วัดสุวรรณดาราม - วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร - วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร - วัดเชิงท่า - วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 100 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ค่าอาหารบางมื้อ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย ) - จ.อยุธยา - วัดสุวรรณดาราม - วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร - ตลาดน้ำอโยธยา - วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร - วัดเชิงท่า - วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ) (อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ)
Z7301
Long Tail Boat-เรือหางยาว

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7301
Travel by (Air Ticket) : Long Tail Boat-เรือหางยาว
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿899
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - One Day Trip นั่งเรือหางยาว เที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางหลวง / ไหว้พระ 5 วัดดัง วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอินทาราม, วัดหงส์รัตนาราม, วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณราชวราราม - ชมวิถีชีวิตริมคลอง - บ้านศิลปิน - ชมหุ่นละครเล็ก
ฟรี Hygiene Travel Kit ท่านละ 1 ชุด / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับเรือ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ด้านหน้ารูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ องค์ใหญ่) - วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร - ลงเรือหางยาว ท่าวัดระฆัง - เรือล่องเข้าสู่ คลองบางกอกใหญ่ - ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์ - เดินลัดเลาะริมน้ำตามทางเดินไม้ - บ้าน ศ.จิตรกร - ร้านบ้านของเล่น - บ้านศิลปิน - วัดกำแพงบางจาก - ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะคำนาย - ลงเรือหางยาว ท่าเรือวัดกำแพงบางจาก - ล่องเรือสู่ วัดอินทาราม ธนบุรี - ผ่าน วัดประดู่ฉิมพลี - ผ่าน วัดปากน้ำภาษีเจริญ - ผ่าน วัดราชคฤห์วรวิหาร - เรือเทียบท่า วัดอินทาราม ธนบุรี - ชมวัดอินทารามวรวิหาร - ลงเรือหางยาวสู่ท่าเรือ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร - ชมวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร - กลับขึ้นเรือ - เรือล่องสู่ ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร - สักการะ หลวงพ่อโต - ลงเรือหางยาวที่ ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร - ล่องเรือไปยังวัดอรุณ - เที่ยววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร - ลงเรือหางยาว กลับสู่ ท่าช้าง - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7338
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7338
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - ชมวิว Skywalk ที่วัดผาตากเสื้อ - ถ้ำนาคา - น้ำตกถ้ำพระ (มีไกด์ และพนักงานขับรถ รอรับที่ สนามบินอุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ หรือ พาหนะนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด - ศาลปู่อือลือ - เข้าที่พัก
 ถ้ำนาคา - ภูสิงห์ (หินสามวาฬ) - วัดอาฮงศิลาวาส
 วัดโพธิ์ชัย - พระธาตุกลางน้ำ - ตลาดท่าเสด็จ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านสามมิติ - ตลาดผ้านาข่า - สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7379
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7379
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เชียงใหม่ Private - ไหว้พระ 7 วัดดัง เสริมสิริมงคล / มีพนักงานขับรถรับที่ สนามบินเชียงใหม่ นำเที่ยวตามรายการ (แบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร ไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - รถตู้รอรับที่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีขนส่ง หรือ สถานีรถไฟ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - อุทยานแห่งชาติแม่วาง - ผาช่อ - พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ (ไม่รวมค่าเช่าชุดชุดส่าหรี สำหรับถ่ายรูป) - คาเฟ่ โรงบ่มยาสูบเก่าแก่ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และเบเกอรี่) - วัดพระธาตุดอยคำ
 วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - วัดป่าดาราภิรมย์ - นั่งรถรางชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - One Nimman (อิสระอาหารค่ำ)
 อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดอุโมงค์ - บ้านข้างวัด - รถตู้ส่งสนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีขนส่ง หรือ สถานีรถไฟ - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
Z7392
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7392
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก - ทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - คำชะโนด - วัดภูตะเภาทอง (มีไกด์ และพนักงานขับรถ รอรับที่ สนามบินอุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ หรือ พาหนะนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินอุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - บ้านนาคาเฟ่ - กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก - เข้าที่พัก
 ทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - คำชะโนด - ตัวเมืองอุดรธานี
 บ้านห้วยสำราญ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง - ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุดหมากไฟ - วัดภูตะเภาทอง - สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7394
Self travel-เดินทางเอง

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7394
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - ชมวิว Skywalk ที่วัดผาตากเสื้อ - ถ้ำนาคา - น้ำตกถ้ำพระ (มีไกด์ และพนักงานขับรถ รอรับที่ สนามบินอุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ หรือ พาหนะนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - นมัสการหลวงพ่อพระใสที่วัดโพธิ์ชัย - พระธาตุหล้าหนอง - ตลาดท่าเสด็จ - ถ้ำดินเพียง - พักที่ อ.สังคม
 วัดป่าภูก้อน - พญาอนันตรนาคาธิบดี - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7425
BUS-รถปรับอากาศ

Mutelu 2021 Tour

Code : Z7425
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿599
Travel Date :