OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
เทศกาลดอกไม้
ดอกซากุระบาน บนอุทยานเขาอาลีซาน (ไต้หวัน)
ดอกซากุระบาน บนอุทยานเขาอาลีซาน (ไต้หวัน)
สวนคามิยูเบะทสึ (ญี่ปุ่น)
สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ (เนเธอร์แลนด์)
หาดหญ้าแดง ตงชวน (คุนหมิง)
ทะลสาบคาวากุจิ และภูเขาไฟฟูจิ (ญี่ปุ่น)
group_th

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 49 Program(s)
Next Last

Flower 2021 Tour Package

Z7835
แอร์เอเชีย

Flower 2021 Tour

Code : Z7835
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿10,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - มนต์เสน่ห์เบตง / ย่านเมืองเก่าสงขลา - หาดสมิหลา - เขาตังกวน - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา - วัดช้างให้ - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา - สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - วัดพุทธาธิวาส - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (อิสระอาหารค่ำ) - เหมืองลิวงศ์
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท ต่อเที่ยว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ย่านเมืองเก่าสงขลา - หาดสมิหลา ถ่ายรูปกับนางเงือก - เขาตังกวน ( รวมค่ารถราง) - อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - จุดชมวิว เขาคอหงส์ - (ไม่รวมค่ากระเช้า) - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา (อิสระอาหารค่ำ)
 หาดใหญ่ - วัดช้างให้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
 สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (รวมค่าเข้าชมแล้ว) - สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 - วัดพุทธาธิวาส - ถ่ายรูปกับป้าย OK BETONG - ชมสถาปัตยกรรมสนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - ถนนคนเดินเมืองเบตง - ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 เบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (อิสระอาหารค่ำ) - เหมืองลิวงศ์ - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง 2 คืน
Z7815
ไทยสมายล์

Flower 2021 Tour

Code : Z7815
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แกรนด์เชียงใหม่ / ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - เชียงดาว - บ้านแม่กำปอง - ดอยสุเทพ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุศรีจอมทองฯ - อุทยานแห่งชาติแม่วาง - ผาช่อ - ม่อนอิงดาว - โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง - ไร่ชา 2000 - ฮิโนกิแลนด์ - เชียงดาว
 เชียงดาว - บ้านแม่กำปอง - ดอยสุเทพ - วัดอุโมงค์ - วัดเจดีย์หลวง
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - น้ำตกแม่ยะ - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - อุทยานแห่งชาติแม่วาง - ผาช่อ นครเพตราเมืองไทย - โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
 ม่อนแจ่ม - ม่อนอิงดาว - โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า - ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7813
ไทยสมายล์

Flower 2021 Tour

Code : Z7813
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ / แม่กำปอง - ดอยสุเทพ - ดอนอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - ม่อนแจ่ม - ผาช่อ - ม่อนอิงดาว - โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ) - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง - ดอยสุเทพ - วัดอุโมงค์ - วัดเจดีย์หลวง
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - น้ำตกแม่ยะ - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - อุทยานแห่งชาติแม่วาง - ผาช่อ นครเพตราเมืองไทย - โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
 ม่อนแจ่ม - ม่อนอิงดาว - โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ) - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7792
ไทยสมายล์

Flower 2021 Tour

Code : Z7792
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ปัตตานี - เบตง - สงขลา / ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - วัดช้างให้ - เกาะยอ - ผ่านสะพานติณสูลานนท์ - จุดชมวิวยอดเขากุฏิ - วัดแหลมพ้อ - ย่านเมืองเก่าสงขลา
ที่พัก เบตง 2 คืน - หาดใหญ่ 1 คืน / ไม่รวม ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ 400 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ไกด์รอรับด้านนอก สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดคูหาภิมุข - อ.เบตง - แวะถ่ายรูป สะพานฮาลาบาลา - สนามบินเบตง - นั่งรถชมเมือง ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตเมืองเบตง - หอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 เบตง - เฉาก๊วยเบตง กม.4 - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - ป้ายOK เบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - วัดพุทธาธิวาส - วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง - สนามกีฬากลางหุบเขา
 เบตง - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - Skwalk - ยะลา - วัดช้างให้ - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง
 หาดใหญ่ - สงขลา - เกาะยอ - ผ่านสะพานติณสูลานนท์ - จุดชมวิวยอดเขากุฏิ - วัดแหลมพ้อ - ย่านเมืองเก่าสงขลา - คาเฟ่อเมซอน (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7789
แอร์เอเชีย

Flower 2021 Tour

Code : Z7789
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง (ขึ้นเครื่องดอนเมือง) / ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - บ้านขุนพิทักษ์รายา - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วัดพุทธาธิวาส - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ล่องเรือชมวิวทะเลสาบฮาลาบาลา - เกาะทวด - วัดช้างให้
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 350 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าจองซื้อที่นั่งบนรถตู้ - ค่าอาหาร และค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - บ้านขุนพิทักษ์รายา - ยะลา - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง - สตรีทอาร์ต - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์โบราณ - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 อิ่มอร่อยกับติ่มซำ มื้อเช้า - วัดพุทธาธิวาส - วัดกวนอิม - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - ชมด้านนอก สนามบินเบตง - ร้านของฝากเมืองเบตง - ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อน - ศาลาประชาคมเบตง
 ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - ล่องเรือชมวิวทะเลสาบฮาลาบาลา - เกาะทวด - วัดช้างให้ - หาดใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7786
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Flower 2021 Tour

Code : Z7786
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง (ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ) / ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ - จุดชมวิว Sky Walk - ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วัดพุทธาธิวาส - ตลาดกิมหยง - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - เบตง - หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - สตรีทอาร์ตเบตง - ถนนคนเดินเมืองเบตง
 จุดชมวิว Sky Walk - ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดแดนสยาม
 อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วัดพุทธาธิวาส - หาดใหญ่ - เจดีย์สแตนเลส - ALIVE ชีวิต ชีวา (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - ตลาดกิมหยง - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7782
แอร์เอเชีย

Flower 2021 Tour

Code : Z7782
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทัวร์เบตง - อัยเยอร์เวง / วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท - ไม่รวมค่าอาหาร, เครื่องดื่มบนเครื่อง,ค่าทัวร์ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง (การเลือกที่นั่งบนเครื่อง เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรหน้าเคาน์เตอร์)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ไกด์รอต้อนรับด้านนอก สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - แวะถ่ายรูป สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เมืองเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ต - ไนท์บาซ่าเบตง (อิสระอาหารค่ำ)
 จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - Skywalk อัยเยอร์เวง ((ไม่รวมค่าบริการถุงรองเท้า ชำระเองหน้างาน) - สะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นดำ) - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดสยาม
 เบตง - เมืองยะลา - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z7772
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Flower 2021 Tour

Code : Z7772
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿10,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง / วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - พระตำหนักดอยตุง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น / ชิมอาหารเมืองเหนือ แบบขันโตก - จิบกาแฟห้อยขา ภูผาฮี้
พักบนดอนแม่สลอง 1 คืน / มีไกด์นำเที่ยว - บริการอาหาร 6 มื้อ / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ - ทานดินเนอร์ แบบขันโตก
 พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 ไร่ชาฉุยฟง - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - ศูนย์รวมของฝาก - สนามบินเชียงราย - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7771
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Flower 2021 Tour

Code : Z7771
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - เชียงใหม่ - เชียงดาว - ดอยตุง / พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร / พักเชียงราย 1 คืน - เชียงดาว 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - อำเภอเชียงดาว - เชียงใหม่
 วัดถ้ำเชียงดาว - วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) - ถ่ายรูปประตูท่าแพ - ตลาดวโรรส - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (รวมค่ารถรางขึ้น-ลง) - ชมคาเฟ่ - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7748
นกแอร์

Flower 2021 Tour

Code : Z7748
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,777
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง / วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - ชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - เบตง - จุดชมวิว สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง
 เบตง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม
 เบตง - ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - อัยเยอร์เวง Skywalk - สะพานแตปูซู - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7745
ไทยไลอ้อนแอร์

Flower 2021 Tour

Code : Z7745
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง เมืองงามในหมอก / ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดพุทธาธิวาส - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - ถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคมเบตง - ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา - ตลาดกิมหยง / ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 350 บาทต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าน้ำหนักสัมภาระบนเครื่องบิน ส่วนเกินจาก 10 กก. - ค่าอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - บ้านขุนพิทักษ์รายา - ยะลา - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง - สตรีทอาร์ต - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์โบราณ - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 วัดพุทธาธิวาส - วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม - สนามบินเบตง - ร้านของฝากเมืองเบตง - ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อน - ถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคมเบตง
 ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - ท่าเรือตาพะเยา - ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา - เกาะทวด - วัดช้างให้ - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7733
ไทยสมายล์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์/DD-นกแอร์

Flower 2021 Tour

Code : Z7733
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์/DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - (เดินทางแบบคณะส่วนตัว 8 ท่าน ต่อรถตู้) หาดใหญ่ - เบตง - สงขลา / ขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ - สกายวอร์คอัยเยอร์เวง - บ่อน้ำพุร้อน - สวนดอกไม้หมื่นบุปฝา - มัสยิดกลางสงขลา / ไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินหาดใหญ่ นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง / ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างไห้ - เขื่อนบางลาง - อุโมงปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อน - สวนดอกไม้หมื่นบุปฝา - พักเบตง
 สกายวอล์คอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - วุ้นดำ เฉาก๊วย กม. 4 - หอนาฬิกาเบตง - วัดพุทธาธิวาส - สนามบินเบตง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - สตรีทอาร์ตเมืองเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 เบตง - สงขลา - สตรีทอาร์ทสงขลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา (อิสระอาหารค่ำ) - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง หาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง / ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
Z7729
Self travel-เดินทางเอง

Flower 2021 Tour

Code : Z7729
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - (เดินทางแบบคณะส่วนตัว 8 ท่าน ต่อรถตู้) หาดใหญ่ - เบตง - สงขลา / ขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ - สกายวอร์คอัยเยอร์เวง - บ่อน้ำพุร้อน - สวนดอกไม้หมื่นบุปฝา - มัสยิดกลางสงขลา / ไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินหาดใหญ่ นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง / ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างไห้ - เขื่อนบางลาง - อุโมงปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อน - สวนดอกไม้หมื่นบุปฝา - พักเบตง
 สกายวอล์คอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - วุ้นดำ เฉาก๊วย กม. 4 - หอนาฬิกาเบตง - วัดพุทธาธิวาส - สนามบินเบตง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - สตรีทอาร์ตเมืองเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 เบตง - สงขลา - สตรีทอาร์ทสงขลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา (อิสระอาหารค่ำ) - ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง หาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง / ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
Z7719
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Flower 2021 Tour

Code : Z7719
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แอ่วเหนือ 2 จังหวัด เชียงราย & เชียงใหม่ / พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ไม่รวม ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง - ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
 สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - ถ่ายรูปกำแพงเมือง ท่าแพ - One Nimman (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - คาเฟ่ Versailles De Flore - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดศรีสุพรรณ - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7697
ไทยสมายล์

Flower 2021 Tour

Code : Z7697
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿12,990
Travel Date :