OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
เทศกาลดอกไม้
ดอกซากุระบาน บนอุทยานเขาอาลีซาน (ไต้หวัน)
ดอกซากุระบาน บนอุทยานเขาอาลีซาน (ไต้หวัน)
สวนคามิยูเบะทสึ (ญี่ปุ่น)
สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ (เนเธอร์แลนด์)
หาดหญ้าแดง ตงชวน (คุนหมิง)
ทะลสาบคาวากุจิ และภูเขาไฟฟูจิ (ญี่ปุ่น)
THAAR3-XJ-HOKKAIDO121

 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 28 Program(s)
Next Last
Flower 2020 International Tour Package : 

Flower 2020 Tour

Z4320
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Flower 2020 Tour

Code : Z4320
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿40,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถ่ายรูปประตูชัย - ถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว บริเวณพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง La Valle Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์ - ศาลาว่าการเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองปลาซ - ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส - ถ่ายรูปบ้านลูกเต๋า - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - เทศกาลสวนทิวลิป Keukenhof 2020 - ล่องเรือหลังคากระจก - การสาธิตการเจียระไนเพชร - จัตุรัสแดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองปารีส ฝรั่งเศส - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถ่ายรูปประตูชัย - ถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว บริเวณพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน
 ช้อปปิ้ง La Valle Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
 เมืองบรูจจ์ - ศาลาว่าการเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองปลาซ - ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส
 รอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปบ้านลูกเต๋า - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - ชมทิวลิปในสวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม
 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - การสาธิตการเจียระไนเพชร - จัตุรัสแดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4255
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z4255
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿27,999
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - นาโกย่า - ทาคายาม่า - เกียวโต - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - มิตซุยเอ้าท์เล็ท

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
 ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
 เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทางเดินนักปราชญ์ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
 สนามบินนาโกย่า - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4254
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z4254
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
 ฿25,999
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - นาโกย่า - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
 ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 เมืองเกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
 ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z4165
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z4165
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - เกียวโต - ทตโตริ : เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านคายาบูกิ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ - ซากปราสาทโยนาโกะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ปราสาทขนมหวานโคโตบุกิโจ - น้ำตกมิโนะ - ปราสาทโอซาก้า ** ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
 เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เมืองโอซาก้า
 เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวานโคโตบุกิโจ
 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z4125
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z4125
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿20,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - เกียวโต - มิยาม่า - อิเนะ : สวนป่าไผ่ - หมู่บ้านคายาบูกิ - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
 อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - ย่านกิออน
 ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองอิเนะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - เมืองโอซาก้า
 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z4089
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z4089
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ฟุกุชิมะ - นิกโก้ - เซนได Charter Flight : สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูระตะ - ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - ท่าเรือชิโกมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - แช่น้ำแร่ Onsen 2 คืน ** Free Wifi On Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินฟุคุชิมะ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูระตะ - เมืองฟุกุชิมะ - ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ - แช่น้ำแร่ Onsen
 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด
 หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - แช่น้ำแร่ Onsen
 สนามบินฟุคุชิมะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4061
นกสกู๊ต

Flower 2020 Tour

Code : Z4061
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿24,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ฟูจิ - คาวาสึ - ฟูจิสกี - โยโกฮาม่า - ชมวิวอันงดงามที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากบนสะพานแขวนขนาดยักษ์ - เที่ยวลานสกี Fujiten Snow Resort หรือ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - โอชิโนะฮัคไก - Mishima Skywalk - วัดอาซากุสะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - ท่าอากาศยานนาริตะ - เข้าสู่ที่พัก
 โตเกียว - ตลาดปลาสึกิจิ - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - โยโกฮาม่า - ถ่ายรูปจุดชมวิว - ไชน่าทาวน์
 คาวาสึ ชมซากุระ - Mishima Skywalk - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ออนเซ็น
 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten หรือ โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและlaox Shinjuku - นาริตะ
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อbus เสริมพร้อมทัวร์ - เวลา 18.00น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z4044
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Flower 2020 Tour

Code : Z4044
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Eastern Europe Tour / Travel Eastern Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿52,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ล่องเรือชความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - หอประชุมสงฆ์ - ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองบรูจส์ - หมู่บ้านกังหันลม - ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - สวนเคอเค่นฮอฟ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองไฮเดลแบร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
 เมืองบอบพาร์ด - ล่องเรือชความสวยงามของแม่น้ำไรน์ - เมืองเซนท์กอร์ - เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลนญ์
 เมืองบรัสเซล - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - รูปปั้น Mannekkenpis - อโตเมี่ยม
 เมืองเกนท์ - ศาลาว่าการเมือง - เมืองบรูจส์ - ชมป้อมปราการ - หอประชุมสงฆ์ - ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองบรูจส์
 หมู่บ้านกังหันลม - เมืองโวเลนดัม - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
 เมืองกีรย์ธอร์น - สวนเคอเค่นฮอฟ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4045
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Flower 2020 Tour

Code : Z4045
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Eastern Europe Tour / Travel Eastern Europe
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ล่องเรือกระจก - หมู่บ้านกังหันลม - สวนเคอเค่นฮอฟ - อโตเมี่ยม - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - ประตูชัย - ล่องแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - โบสถ์แมดดิแลน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ท - เมืองรูเดสไฮม์ - เมืองเซนต์กอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - เมืองดุสเซสดอร์ฟ
 เมืองกีรย์ธอร์น - เมืองโวเลนดัม - กรุงอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร - ย่านแหล่งเพศพาณิชย์ - ย่านดัมสแควร์
 หมู่บ้านกังหันลม - สวนเคอเค่นฮอฟ - เมืองบรัสเซล
 อโตเมี่ยม - จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช - ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก - La Vallee Outlet - กรุงปารีส
 เมืองปารีส - ประตูชัย - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - ล่องแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ถนนชองเชลิเช - ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด - จัตุรัสแห่งความสามัคคี - โบสถ์แมดดิแลน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3972
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3972
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿29,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ : เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - Moiwa Ropeway - คิโรโระ รีสอร์ท - คลองโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนิวชิโตะเสะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - จุดชมวิวเขาโมอิวะ - Moiwa Ropeway - คิโรโระ รีสอร์ท
 คิโรโระ รีสอร์ท - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - Duty Free - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน
 สนามบินนิวชิโตเสะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3973
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3973
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿31,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ : บ่อน้ำสีฟ้า - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - ทาคิโนอูเอะปาร์ค ทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป - ห้าง Aeon Mall - คลองโอตารุ - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนิวชิโตะเสะ - บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - โซอุนเคียว - แช่ออนเซ็น
 โซอุนเคียว - ทาคิโนอูเอะปาร์ค ทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป - อาซาฮิคาว่า - ห้าง Aeon Mall
 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - Duty Free - ซัปโปโร - ตึกทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 สนามบินนิวชิโตะเสะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3929
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3929
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Japan Tour / Travel Japan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี - ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ - อิออน มอลล์

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี - โอชิโนะฮัคไก
 ภูเขาไฟฟูจิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ - อิออน มอลล์
 สนามบินนาริตะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3900
การบินไทย

Flower 2020 Tour

Code : Z3900
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 ฿78,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอแลนด์ : ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - - ล่องเรือหลังคากระจก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ชมย่านมงมาร์ต
 เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองเกนต์ - ชมเมืองเกนต์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - หอระฆังประจำเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
 เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - จัตุรัสดัมสแควร์
 หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - เมืองแอนท์เวิร์พ
 สนามบินบรัสเซลล์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3773
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3773
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - เกียวโต - โตเกียว - ซากุระ : อาราชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ทะเลสาปปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ล่องเรือโจรสลัด - วัดอาซะกุซ่า - สวนสาธารณะสุมิดะ - ย่านเมืองเก่าซาวาระ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินคันไซ - โอซาก้า - เกียวโต - อาราชิยาม่า (ชมซากุระ) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
 นาโกย่า - ทะเลสาปปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 ยามานาชิ - ล่องเรือโจรสลัด - สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 วัดอาซะกุซ่า - สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ) - ช้อปปิ้ง เอออนพลาซ่า - ย่านเมืองเก่าซาวาระ - ชิซุยเอาท์เล็ท - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z3775
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3775
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿38,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ฮอกไกโด ซากุระ : จิโกคุดานิ - หอคอยโกเรียวคาคุ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ภูเขาไฟอุสึซัน - ทะเลสาบโทยะ - ทะเลสาบโทยะ - - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินชิโตเซ่ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) - โมโตมาชิ - อาคารโกดังอิฐแดง - ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า)
 ตลาดเช้า - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) - ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซน
 ทะเลสาบโทยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแล็ต - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร
 สนามบินชิโตเซ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3777
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3777
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿37,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ฮอกไกโด : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ - ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ - ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ถนนซาไกมาจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว
 สระน้ำสีฟ้า - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ - ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ - สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ซัปโปโร
 คลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำ - พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
 สนามบินชิโตเซ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3778
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3778
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿37,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ฮอกไกโด : น้ำตกกิงกะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ - ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ - ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - หอนาฬิกาไอน้ำ - ถนนซาไกมาจิ - ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร ** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ต์สดๆ จากฟาร์มโทมิตะ --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินชิโตเซ่ - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว
 สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ - ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ - สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ซัปโปโร
 คลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
 สนามบินชิโตเซ่ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3770
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3770
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
 ฿33,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ยามานาชิ - ซากุระ : ล่องเรือโจรสลัด - สวนสันติภาพเฮวะ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - โอชิโนะฮัคไค - วัดโคโตคุอิน - สวนสาธารณะอุเอโนะ - วัดอาซะกุซ่า - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ถนนต้นแป๊ะก๊วย

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท
 ยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 คามาคูระ - วัดโคโตคุอิน - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โตเกียว - สวนสาธารณะอุเอโนะ - ช้อปปิ้งตึกทาเคยะ
 วัดอาซะกุซ่า - สวนสุมิดะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า - เมืองเก่าซาวาระ - ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z3729
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3729
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿27,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - เกียวโต - ทตโทริ - วัดคินคะคุจิ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินคันไซ - เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เมืองทาเคชิมะ - ศาลเจ้าชิระฮิเกะ
 เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวาน
 สนามบินคันไซ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3705
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3705
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - เกียวโต - ทตโทริ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - ซากปราสาทโยนาโกะ - ปราสาทขนมหวาน - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวาน
 สนามบินคันไซ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3635
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Flower 2020 Tour

Code : Z3635
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ฟุกุชิม่า : หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - วัดอาซากุสะ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิธีชงชาญี่ปุ่น

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
 เมืองอิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู
 ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
 สนามบินนาริตะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3630
อีวีเอ แอร์

Flower 2020 Tour

Code : Z3630
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
 ฿42,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - เนเธอแลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยียม : ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค - สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค - วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก - จัตุรัสเดอะมาร์ค - อะตอมเมี่ยม - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก - เทศกาลดอกทิวลิป - ล่องเรือหลังคากระจก ** 15ท่าน ออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - เมืองโคโลญ
 มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - น้ำพุแห่งความยุติธรรม
 เมืองไฮเดิลแบร์ค - มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค - ประตูเมืองโบราณ - สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค - ปราสาทไฮเดิลแบร์ค - ย่านเมืองเก่า - เมืองลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน - วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก
 เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสเดอะมาร์ค - หอระฆัง - ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก - เมืองแอนท์เวิร์ป
 เมืองลิซเซ่ - เทศกาลดอกทิวลิป - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - สนามบินอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3411
เอทิฮัด แอร์เวย์

Flower 2020 Tour

Code : Z3411
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿42,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอแลนด์ : ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - ลานประวัติศาสตร์ - ย่านเลอ มาเร่ส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ - ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ - ตลาดโกรท มาร์ค - อะตอมเมี่ยม - สะพานสมัยโรมัน - เทศกาลดอกทิวลิป - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือหลังคากระจก - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี
 สนามบินปารีส ชาลส์เดอโกล - เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ - ถนนช้อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 พระราชวังแวร์ซายส์ - Grain De Cuir Shop - เมืองลีล - ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน
 เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสเดอะมาร์ค - หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ - ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ - เมืองเกนต์ - หอคอย แห่งเมืองเกนต์ - โบสถ์เซนต์บราโว่ - ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
 เมืองลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถ์โนเตรอะดาม - เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
 เมืองลิซเซ่ - เทศกาลดอกทิวลิป - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - สนามบินอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3300
ไชน่าแอร์ไลน์

Flower 2020 Tour

Code : Z3300
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿27,878
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทจง - หนานโถว - เจียอี้ - ไทเป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ตึกไทเป101

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานฯ อาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - ร้านคอสเมติก - ซีเหมินติง
 วัดหลงซาน - ร้านพายสับปะรด - สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 28 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Flower 2020 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP