Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 154 Program(s)
Next Last
Asarnhabucha Day 2019 International Tour Package : 

Asarnhabucha Day 2019 Tour

1
แอร์เอเชีย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-FD-XIY001(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
 Tour / Travel
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - ซีอาน - ถ้ำผาหลงเหมิน - ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า

 Bangkok(Don Muang Airport) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
 ซีอาน - ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู - ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
 ลั่วหยาง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
 เมืองหลิงเป่า - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - โชว์ราชวงศ์ถัง
 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-16 JUL 19
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
2
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-CZ-DYG001(3)
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - ภาพวาดทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฮอฮวา - เมืองฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
 ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ร้านยาจีนoption : เขาอวตาร + โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์ยาจีน - ตลาดใต้ดิน
 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา - สนามบินเฮอฮวา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-15 / 23-26 JUL
30AUG-2SEP
20-23 SEP
11-14 / 24-27 OCT 19
Price/pax :
18,900 THB(Adult)
3
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB11-CZ-DYG01(4)
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - หมู่บ้านโบราณเฟิงหวง : นั่งเรือแจว ชมบ้านริมนํ้า และชมเจดีย์ว่างหมิง ชมวิวแสงสี เมืองโบราณยามค่ำคืน - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า - ลงด้วยรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - ประตูสวรรค์ - จิตรกรรมภาพวาดทราย - เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) - ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ - สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า - ร้านยา - ร้านหยก - ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย ** เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - ปิ้งย่างเกาหลี / พักโรงแรม 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินต้าหยง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง
 ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
 ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
 ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - สนามบินต้าหยง - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
16-19 JUL
9-12 AUG
Price/pax :
14,888 THB(Adult)
4
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB37-CZ-SYX01
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - ซานย่า : อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าวย่าหลงวาน - ผ่านชมถนนมะพร้าว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ - วัดหนานซาน - ผ่านชมโรงแรม Beauty Crown Grand Tree - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี - หาดต้าตงไห่  - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย / เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน - อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ, ปูท้องถิ่นนึ่ง, เป็ดพะโล้, เนื้อแกะตงซา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซานย่า ฟินิกซ์ - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าวย่าหลงวาน
 ร้านเยื่อไผ่ - ผ่านชมถนนมะพร้าว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ - วัดหนานซาน - ผ่านชมโรงแรม Beauty Crown Grand Tree
 สินค้าพื้นเมือง - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี - หาดต้าตงไห่  - สนามบินซานย่า ฟินิกซ์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
10-14 MAY
14-18 JUN
12-16 JUL
9-13 AUG
11-15 OCT
Price/pax :
15,899 THB(Adult)
5
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB37-XW-PVG01(3)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - เข้าที่พัก
 เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 หังโจว - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks - ร้านหยก - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-17 JUL
19-23 / 23-27 OCT
Price/pax :
13,899 THB(Adult)
6
8L-ลัคกี้แอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAA24-8L-CTU39(2)
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉิงตู - เล่อซาน - ง้อไบ๊ : ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่ - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเฉิงตู - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่
 เมืองตูเจียงเอี้ยน - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - เมืองเฉิงตู
 นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
16-20 MAY
12-16 JUL
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
7
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-XW-JAI001(1)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Chengdu - China Tour / Travel Chengdu - China
0%
Credit Card 0%
India Tour Program :
India Tour - ทัชมาฮาล ชัยปุระ : ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท** อัตรานี้ไม่รวม ค่ารวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี - เมืองชัยปุระ - Amber Fort - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล
 วัดพระพิฆเนศ - เมืองอักรา - เข้าชม Agra Fort - เข้าชม ทัชมาฮาล
 เมืองเดลลี - กรุงนิวเดลลี - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
16-20 MAY
16-20 / 25-29 JUL
8-12 AUG
10-14 OCT
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
8
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-XW-JAI001(2)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
India Tour / Travel India
0%
Credit Card 0%
India Tour Program :
India Tour - ทัชมาฮาล ชัยปุระ : ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท** อัตรานี้ไม่รวม ค่ารวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี - เมืองชัยปุระ - Amber Fort - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล
 วัดพระพิฆเนศ - เมืองอักรา - เข้าชม Agra Fort - เข้าชม ทัชมาฮาล
 เมืองเดลลี - กรุงนิวเดลลี - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-27 MAY / 30MAY-3JUN
6-10 / 13-17 / 20-24 JUN / 27JUN-1JUL
4-8 / 11-15 / 16-20 JUL
15-19 / 22-26 AUG / 29AUG-2SEP
12-16 / 19-23 / 26-30 SEP
3-7 / 22-26 OCT
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
9
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR3-XW-SHA-HGH-S21(4)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
India Tour / Travel India
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
 ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า - สนามบินผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
1-5 MAY
10-14 / 24-28 JUL / 31JUL-4AUG
7-11 AUG
23-27 OCT 19
Price/pax :
11,888 THB(Adult)
10
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR3-XW-SHA-S22(2)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ : ดิสนี่ย์แลนด์ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก
 แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหม - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้
 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
4-8 / 11-15 / 25-29 MAY
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 JUN / 29JUN-3JUL
6-10 / 20-24 / 27-31 JUL
3-7 / 17-21 / 24-28 AUG / 31AUG-4SEP
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP / 28SEP-2OCT 19
Price/pax :
11,888 THB(Adult)
11
อียิปต์แอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAZW-MS-HKG09(2)
Travel by (Air Ticket) : MS-อียิปต์แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Hong Kong  Tour Program :
Hong Kong Tour - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - นั่งเรือเฟอรรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
 นั่งเรือเฟอรรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - Avenue Of Star - ถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-21 MAY
13-16 JUL
10-13 AUG
12-15 OCT 19
Price/pax :
12,989 THB(Adult)
12
อียิปต์แอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAZW-MS-HKG10(2)
Travel by (Air Ticket) : MS-อียิปต์แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong  Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong  Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง : วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - K 11 Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองเซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - K 11 Mall - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
9-11 / 23-25 MAY / 30MAY-1JUN
20-22 / 27-29 JUN
4-6 / 16-18 / 18-20 JUL
1-3 / 15-17 / 29-31 AUG
12-14 / 26-28 SEP
10-12 / 17-19 / 22-24 OCT
Price/pax :
8,989 THB(Adult)
13
มาฮานแอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAZW-W5-RUS-VKO01(4)
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Hong Kong  Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง ขอเรียกเก็บก่อนเดินทาง ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน - สนามบินวนูโคโว รัสเซีย - Moscow - Sparrow Hill - Cathedral of Christ the Saviour - Moscow Metro - Arbat Street
 Zagorsk - Assumption Church - Holy Trinity - Moscow - Izmailovo Market
 Grand Kremlin Palace - The Archangel Michael - State Armoury Chamber Museum - Red Square - Saviour Clock Tower - Lenin Memorial - Gum Department Store
 สนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ รัสเซีย - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-18 JUL
10-15 AUG
21-26 SEP
Price/pax :
30,999 THB(Adult)
14
มาฮานแอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAZW-W5-RUS-VKO02(3)
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก : จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Speed Train สู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง ขอเรียกเก็บก่อนเดินทาง ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน - สนามบินวนูโคโว รัสเซีย - Moscow - Sparrow Hill - Cathedral of Christ the Saviour - Moscow Metro - Arbat Street
 Zagorsk - Assumption Church - Holy Trinity - Moscow - Izmailovo Market
 Grand Kremlin Palace - The Archangel Michael - State Armoury Chamber Museum - Red Square - Saviour Clock Tower - Lenin Memorial - Gum Department Store
 นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Speed Train สู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - Pushkin - Catherine Palace
 Peterhof Palace - Peter and Paul Fortress - Saint Isaac’s Cathedral - Church of the Savior on Spilled Blood - Nevsky Prospekt
 สนามบินปูลโกโว นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
15-22 JUL
12-19 AUG
9-16 / 16-23 SEP
Price/pax :
39,999 THB(Adult)
15
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-XJ-NRT001(2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Russia Tour / Travel Russia
0%
Credit Card 0%
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5(ตามสภาพอากาศ) - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
 สนามบินนาริตะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-16 / 13-17 / 17-21 / 25-29 / 26-30 JUL 19
Price/pax :
29,900 THB(Adult)
16
ไทยไลอ้อนแอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB32-SL-TYO-T003(2)
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Japan Tour / Travel Japan
0%
Credit Card 0%
Japan Tour Program :
Japan Tour - Tokyo - Fuji : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปหอคอย โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen - ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น -พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โอไดบะ - อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเอง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) ** เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่ออนเซ็น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปหอคอย โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น -พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โอไดบะ
 อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเอง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบิน นาริตะ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-17 / 15-19 JUL
Price/pax :
28,990 THB(Adult)
17
บางกอกแอร์เวย์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAI7-PG-MDL05(3)
Travel by (Air Ticket) : PG-บางกอกแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Japan Tour / Travel Japan
0%
Credit Card 0%
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - อมรปุระ - สกายน์ : ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ ** รับฟรี ถุงผ้า - องค์เทพทันใจ - ร่ม / Special Menu กุ้งแม่น้ำเผา - โชว์หุ่นเชิดโบราณ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - ชมวิวพระอาทิตย์ตก - ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ
 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี
 พุกาม - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
10-13 / 24-27 MAY
21-24 JUN / 28JUN-1JUL
5-8 / 12-15 JUL
16-19 / 23-26 AUG / 30AUG-2SEP
20-23 SEP / 27-30 SEP
3-6 / 4-7 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-28 OCT / 31OCT-3NOV
1-4 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 NOV / 28NOV-1DEC / 29NOV-
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
18
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-TG-HKG-SZX3D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Myanmar Tour / Travel Myanmar
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - Visiting two Countries Hong Kong - Shenzhen : นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - วัดกวนอู - Lowu Center - โชว์น้ำพุ The Music Fountain of sea world shenzhen - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,500 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชำระเพิ่ม 1,500 บาท (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีนเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท)(คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport - เกาะฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - Ngong Ping Village - City Gate Outlet - เซินเจิ้น
 Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - The Music Fountain of sea world shenzhen
 เดินทางสู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - Chek Lap Kok Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
19
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-TG-HKG-SZX3D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - Visiting two Countries Hong Kong - Shenzhen : นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - วัดกวนอู - Lowu Center - โชว์น้ำพุ The Music Fountain of sea world shenzhen - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,500 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชำระเพิ่ม 1,500 บาท (ขออนุญาตเก็บทิป พร้อมค่าทัวร์) (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีนเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท)(คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport - เกาะฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ขอพรพระพุทธรูปเทียนถาน - Ngong Ping Village - City Gate Outlet - เซินเจิ้น
 Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - The Music Fountain of sea world shenzhen
 เดินทางสู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - Chek Lap Kok Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
20
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-TG-HKG3D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - Save : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - Chek Lap Kok Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
21
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-TG-HKG-5TEMPLE
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - 5 Temple : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ย่านจิมซาจุย - Symphony of light - กระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ วัดเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - Tsim Sha Tsui - Symphony of light
 กระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ วัดเทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้าง City Gate Outlet
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - Chek Lap Kok Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
22
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-TG-HKG-MFM3D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - Visiting two Countries Hong Kong - Macau : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - Symphony of light - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - Tsim Sha Tsui - Symphony of light
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - Chek Lap Kok Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
23
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-TG-HKG-MFM3D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Macau Tour Program :
Macau Tour - Visiting two Countries Hong Kong - Macau : วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย - Symphony of light - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ย่านจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถ ผู้เดินทางผู้ใหญ่ และ เด็ก ชำระท่านละ 1,200 บาท ตลอดทิปการเดินทาง (ขออนุญาตเก็บทิป ที่สุนามบินสุวรรณภูมิ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chek Lap Kok Airport - วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย - Tsim Sha Tsui - Symphony of light
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุ่ย - Chek Lap Kok Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-28 APR
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JUN
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 JUL /
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
24
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR9-XJ-OSA-KYO-TAKAYAMA113(4)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
0%
Credit Card 0%
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - เกียวโต - ทาคายาม่า : ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินคันไซ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 สนามบินคันไซ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
17-21 / 18-22 JUN
11-15 / 12-16 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 JUL
6-10 / 7-11 / 20-24 / 21-25 / 26-30 SEP / 27SEP-1OCT / 29SEP-3OCT / 30SEP-4OCT 19
Price/pax :
22,888 THB(Adult)
Display 1 to 24
from 154 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Asarnhabucha Day 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP