OPEN Mon - Fri : 08.30 - 22.00 P.M. Sat - Sun : 09.00 - 22.00 P.M.
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 223 Program(s)
Next Last
Asarnhabucha Day 2019 International Tour Package : 

Asarnhabucha Day 2019 Tour

1
แอร์เอเชีย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-FD-GQ-XIY001(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - ซีอาน - เจาะตำนานสุสานทหารม้า : โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จัตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม - วัดลามะ - วัดชิงหลง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน - สนามบินซีอานเซียงหยาง ** เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ชำระเพิ่มท่านละ 1,650 บาท --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินซีอานเซียงหยาง ซีอาน - เข้าที่พัก
 โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - เกี๊ยวซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จัตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม
 วัดลามะ - วัดชิงหลง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน - สนามบินซีอานเซียงหยาง - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
14-17 JUL
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
2
แอร์เอเชีย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-FD-XIY001(2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour Program :
China Tour - ซีอาน - ถ้ำผาหลงเหมิน - ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า

 Bangkok(Don Muang Airport) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
 ซีอาน - ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู - ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
 ลั่วหยาง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
 เมืองหลิงเป่า - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - โชว์ราชวงศ์ถัง
 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-16 JUL 19
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
3
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-CZ-DYG00
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - ภาพวาดทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฮอฮวา - เมืองฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
 ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ร้านยาจีนoption : เขาอวตาร + โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์ยาจีน - ตลาดใต้ดิน
 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา - สนามบินเฮอฮวา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-15 / 23-26 JUL
30AUG-2SEP
20-23 SEP
11-14 / 24-27 OCT 19
Price/pax :
18,900 THB(Adult)
4
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB11-CZ-DYG01(4)
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - หมู่บ้านโบราณเฟิงหวง : นั่งเรือแจว ชมบ้านริมนํ้า และชมเจดีย์ว่างหมิง ชมวิวแสงสี เมืองโบราณยามค่ำคืน - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า - ลงด้วยรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - ประตูสวรรค์ - จิตรกรรมภาพวาดทราย - เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) - ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ - สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า - ร้านยา - ร้านหยก - ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย ** เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - ปิ้งย่างเกาหลี / พักโรงแรม 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินต้าหยง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง
 ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
 ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
 ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - สนามบินต้าหยง - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
16-19 JUL
9-12 AUG
Price/pax :
14,888 THB(Adult)
5
ไทยสมายล์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR7-WE-HKG-ZHU10(2)
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ถนนคนเดินตงเหมิน - โชว์น้ำพุเต้นระบำ - วัดแชกงหมิว / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ร้านหยก - ถนนคนเดินตงเหมิน - โชว์น้ำพุเต้นระบำ
 ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
5-7 / 6-8 / 12-14 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 20-22 / 26-28 / 28-30 JUL
2-4 / 3-5 / 9-11 / 16-18 / 17-19 AUG 19
Price/pax :
7,997 THB(Adult)
6
ไทยสมายล์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR7-WE-HKG-ZHU10(3)
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ถนนคนเดินตงเหมิน - โชว์น้ำพุเต้นระบำ - วัดแชกงหมิว / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ร้านหยก - ถนนคนเดินตงเหมิน - โชว์น้ำพุเต้นระบำ
 ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
27-29 JUL
10-12 AUG 19
Price/pax :
8,998 THB(Adult)
7
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR7-EK-HKG-PING3D-JUL(2)
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต - หาดรีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
 หาดรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ช้อปปิ้ง Prada Outlet - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
4-6 / 11-13 / 14-16 / 17-19 / 18-20 / 21-23 / 25-27 / 29-31 JUL 19
Price/pax :
10,901 THB(Adult)
8
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR7-EK-HKG-PING3D-JUL(3)
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต - หาดรีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
 หาดรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ช้อปปิ้ง Prada Outlet - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 พระใหญ่เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 15-17 / 16-18 / 19-21 / 20-22 / 28-30 JUL 19
Price/pax :
11,911 THB(Adult)
9
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB02-HX-TSZ-HKG(2)
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - ซีซาน : วัดกวนไต่ - วัดหวังต้าเซียน - ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Lights - วัดซีซาน - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ศาลเจ้าดอกไม้ Sam Tai Tze & Pak Tai Temples - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Special Menu ห่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดกวนไต่ - วัดหวังต้าเซียน - ชมโชว์แสงสีเสียงThe Symphony of Lights
 วัดซีซาน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ศาลเจ้าดอกไม้ Sam Tai Tze & Pak Tai Temples - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 ช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อ Option เสริม นั่งกระเช้านองปิง 360 + ไหว้พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา หรือ Option เที่ยวสวนสนุก Disney Land (โปรดสอบถามค่าบัตรเข้าชมราคาพิเศษ จากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
14-16 / 15-17 / 16-18 JUL
Price/pax :
13,888 THB(Adult)
10
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB37-CZ-SYX01
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - ซานย่า : อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าวย่าหลงวาน - ผ่านชมถนนมะพร้าว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ - วัดหนานซาน - ผ่านชมโรงแรม Beauty Crown Grand Tree - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี - หาดต้าตงไห่  - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย / เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน - อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ, ปูท้องถิ่นนึ่ง, เป็ดพะโล้, เนื้อแกะตงซา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซานย่า ฟินิกซ์ - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าวย่าหลงวาน
 ร้านเยื่อไผ่ - ผ่านชมถนนมะพร้าว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ - วัดหนานซาน - ผ่านชมโรงแรม Beauty Crown Grand Tree
 สินค้าพื้นเมือง - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี - หาดต้าตงไห่  - สนามบินซานย่า ฟินิกซ์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-16 JUL
9-13 AUG
11-15 OCT
Price/pax :
15,899 THB(Adult)
11
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB37-XW-PVG01(3)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - เข้าที่พัก
 เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 หังโจว - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks - ร้านหยก - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-17 JUL
19-23 / 23-27 OCT
Price/pax :
13,899 THB(Adult)
12
8L-ลัคกี้แอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAA24-8L-CTU39(2)
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉิงตู - เล่อซาน - ง้อไบ๊ : ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่ - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเฉิงตู - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่
 เมืองตูเจียงเอี้ยน - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - เมืองเฉิงตู
 นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-16 JUL
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
13
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAZW-XJ-TSN01(3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนสิน
 นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวัง - ต้องห้าม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 ร้านปี่เซี๊ยะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - นครเทียนสิน - สนามบินเทียนจินปินไห่
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
16-20 / 25-29 JUL
8-12 AUG
10-14 / 17-21 / 22-26 OCT 19
Price/pax :
14,989 THB(Adult)
14
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-XW-JAI001(1)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
India Tour Program :
India Tour - ทัชมาฮาล ชัยปุระ : ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท** อัตรานี้ไม่รวม ค่ารวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี - เมืองชัยปุระ - Amber Fort - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล
 วัดพระพิฆเนศ - เมืองอักรา - เข้าชม Agra Fort - เข้าชม ทัชมาฮาล
 เมืองเดลลี - กรุงนิวเดลลี - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
16-20 / 25-29 JUL
8-12 AUG
10-14 OCT
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
15
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAB25-XW-JAI001(2)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
India Tour Program :
India Tour - ทัชมาฮาล ชัยปุระ : ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - เข้าชม อักราฟอร์ด - เข้าชม ทัชมาฮาล - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท** อัตรานี้ไม่รวม ค่ารวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี - เมืองชัยปุระ - Amber Fort - ซิตี้ พาเลส - ชมด้านนอก ฮาวา มาฮาล
 วัดพระพิฆเนศ - เมืองอักรา - เข้าชม Agra Fort - เข้าชม ทัชมาฮาล
 เมืองเดลลี - กรุงนิวเดลลี - เข้าชม กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
20-24 JUN / 27JUN-1JUL
4-8 / 11-15 / 16-20 JUL
15-19 / 22-26 AUG / 29AUG-2SEP
12-16 / 19-23 / 26-30 SEP
3-7 / 22-26 OCT
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
16
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAN0-TG-SNP01
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
India Tour Program :
India Tour - กาฐมัณฑุ - ปาทัน - นากาก๊อต - ชมน้ำตกเดวิด - ชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - ชมวิหารทองคำ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล
 หมู่บ้านบันดิปูร์ - อิสระชมทิวทัศน์ในหมู่บ้าน
 เมืองโภครา - ชมน้ำตกเดวิด - ชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งในโภครา
 บินภายในประเทศสู่ กาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - ชมวิหารทองคำ - ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-23 JUN
11-16 / 24-29 JUL
7-12 AUG 19
Price/pax :
30,900 THB(Adult)
17
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAA64-XJ-BAOBAO-SHA5D(3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว : พระใหญ่หลิงซาน - ฟาร์มไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ร้านยางพารา - ร้านไหม - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - บัวหิมะนวดเท้า - ร้านหยก - ตลาดเถาเป่า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ หรือ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท (กรณีที่วีซ่ากรุ๊ปแจ้งยกเลิก หรือ ส่งเอกสารยื่นวีซ่ากรุ๊ปไม่ทันตามกำหนด) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ฟาร์มไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - เซี่ยงไฮ้ - ร้านยางพารา - ร้านไหม - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
 หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - บัวหิมะนวดเท้า - ร้านหยก - ตลาดเถาเป่า
 สนามบินผู่ตง - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-16 JUL
10-14 / 11-15 / 12-16 / 19-23 OCT
Price/pax :
9,999 THB(Adult)
18
นกสกู๊ต

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAR3-XW-SHA-S22(1)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ : ดิสนี่ย์แลนด์ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก
 แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหม - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้
 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
22-26 JUN / 29JUN-3JUL
6-10 / 20-24 / 27-31 JUL
3-7 / 17-21 / 24-28 AUG / 31AUG-4SEP
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP / 28SEP-2OCT 19
Price/pax :
11,888 THB(Adult)
19
อียิปต์แอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAZW-MS-HKG09(2)
Travel by (Air Ticket) : MS-อียิปต์แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Hong Kong  Tour Program :
Hong Kong Tour - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - นั่งเรือเฟอรรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - ผ่านชมสาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊าโดยรถโค้ด - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
 นั่งเรือเฟอรรี่กลับสู่เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - Avenue Of Star - ถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-16 JUL
10-13 AUG
12-15 OCT 19
Price/pax :
12,989 THB(Adult)
20
อียิปต์แอร์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAZW-MS-HKG10(2)
Travel by (Air Ticket) : MS-อียิปต์แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong  Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง : วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - K 11 Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองเซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - K 11 Mall - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
20-22 / 27-29 JUN
4-6 / 16-18 / 18-20 JUL
1-3 / 15-17 / 29-31 AUG
12-14 / 26-28 SEP
10-12 / 17-19 / 22-24 OCT
Price/pax :
8,989 THB(Adult)
21
ไทยสมายล์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : CENT-WE-5D4N-CKG-CKG-1910191(A)
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Legend : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ - ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ - ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - นั่งลิฟท์ แล้วชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ เมืองฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม ** คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์และคนขับรถ จำนวน 200 หยวน ต่อคน ตลอดการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ Century Legend - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ผ่านเมืองเฟิงตู - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
 ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
 ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองอี๋ชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ เมืองฉงชิ่ง
 ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่ง - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-17 JUL
10-14 AUG
Price/pax :
31,999 THB(Adult)
22
ไทยสมายล์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : CENT-WE-5D4N-CKG-CKG-1910191(A)
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Legend : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ - ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ - ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - นั่งลิฟท์ แล้วชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ เมืองฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม ** คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์และคนขับรถ จำนวน 200 หยวน ต่อคน ตลอดการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ Century Legend - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ผ่านเมืองเฟิงตู - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
 ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
 ชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองอี๋ชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ เมืองฉงชิ่ง
 ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่ง - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
13-17 JUL
10-14 AUG
Price/pax :
31,999 THB(Adult)
23
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-MU-SHA-SHDS110(2)
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ : ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์ และหัวหน้าทัวร์บริการ) - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - สวนใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเห่อฟางเจีย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน Starbucks Reserve Roastery - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 ต่อท่าน - ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
 เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - หังโจว - สวนใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเห่อฟางเจีย
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน Starbucks Reserve Roastery
 หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
26-30 JUN
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 JUL / 31JUL-4AUG
7-11 / 14-18 / 21-25 AUG / 28AUG-1SEP
4-8 / 11-15 / 18-22 SEP
10-14 / 16-20 / 23-27 OCT
Price/pax :
21,900 THB(Adult)
24
การบินไทย

Asarnhabucha Day 2019 Tour

Code : THAAP4-TG-PEK-BJTK111
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour Program :
China Tour - : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - หอฟ้าเทียนถาน - ถนนฝูจิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ตลาดรัสเซีย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 ต่อท่าน - ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - หอฟ้าเทียนถาน - ถนนฝูจิ่ง
 กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - The Place
 ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
19-23 / 26-30 JUN
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 JUL
7-11 / 14-18 / 21-25 AUG / 28AUG-1SEP
4-8 / 11-15 / 18-22 SEP
10-14 / 16-20 / 23-27 OCT
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
Display 1 to 24
from 223 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Asarnhabucha Day 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP