Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2748 6245
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
 Search Tour Packages:
Type :
Join Group Tour Package
Destination :
Month :
Price (THB) :
Special Trip :
Keyword:
Display 1 to 24
from 94 Program(s)
Next Last
Chulalongkorn Day 2017 International Tour Package : 

Chulalongkorn Day 2017 Tour

1
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAD2-XW-NKG5(1) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
13-17 APR
18-22 / 19-23 OCT
Price/pax :
27,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Nanking - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - อู่ซี : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งย่านถนนนานกิง - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งที่ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนานกิง - เมืองอู๋ซี
 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งย่านถนนนานกิง
 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป - กลับ)
 ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - เมืองหังโจว - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - เมืองนานกิง - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
2
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAD2-XW-NKG4(1) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
13-17 APR
18-22 / 19-23 OCT
Price/pax :
24,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - นานกิง - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - อู่ซี : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - วัดฉงหยวน - จัตุรัสหยวนหยง - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง

 Bangkok(Don Muang Airport) - นานกิง
 หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก
 ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - นวดเท้า - บัวหิมะ - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - วัดฉงหยวน - จัตุรัสหยวนหยง
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - นานกิง - Bangkok(Don Muang Airport)
3
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAD2-WE-CSX2(3) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
22-25 OCT
Price/pax :
16,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Changsha - Zhangjiajie : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Changsha - เข้าที่พัก
 Zhangjiajie - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลง ลิฟท์) - สะพานอันดับ 1 ในใต้หล้า - ร้านนวดเท้า - ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) - หยก
 ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย
 จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
4
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAD2-WE-CKG1(2) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
20-23 OCT
Price/pax :
25,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรง - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก
 น้ำตกหุบผาสวรรค์ - อู่หลง - ฉงชิ่ง - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
 อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
5
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAD2-WE-CSX1(2) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
20-25 / 22-27 OCT
Price/pax :
26,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Changsha - Fenghuang - Zhangjiajie - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด : ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - โชว์นางจิ้งจอกขาว (เข้าร้านรัฐบาล 5 แห่ง)

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - ฉางซา - เข้าที่พัก
 ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
 ฟ่งหวง - จางจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านยาพารา
 ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย
 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านใบชา - โชว์นางจิ้งจอกขาว
 จางเจียเจี้ย - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
6
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAD2-TG-CTU1(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
19-24 / 21-26 OCT
Price/pax :
34,999 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - : เมืองเม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก / Special Menu อาหารสมุนไพรจีน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chengdu - เมืองเม่าเสี้ยน - เข้าที่พัก
 เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
 ร้านใบชา - จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - Chengdu - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตตารี่) - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - วัดเหวินชู - ร้านหยก
 ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - Chengdu - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAD2-TG-CTU2 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Travel Date :
20-27 / 21-28 / 22-29 OCT
Price/pax :
40,999 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) - เล่อซาน - ง้อไบ๊ : เมืองเม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เมืองโบราณหวงหลงซี - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต เกาะเล่อซาน - นั่งกระเช้าชมยอดเขาจินติ่ง - ศาลเจ้าสามก๊ก - ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chengdu - เมืองเม่าเสี้ยน - เข้าที่พัก
 เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
 ร้านใบชา - จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - Chengdu - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 เฉินตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต เกาะเล่อซาน - เขาง้อไบ๊
 ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - วัดเป้ากั๋ว
 ง้อไบ๊ - Chengdu - ร้านหมอนยางพารา - ศาลเจ้าสามก๊ก - ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่ - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
 ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - Chengdu - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-SZX-700HS(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
7-9 JUL
20-22 OCT
Price/pax :
12,999 THB(Adult)
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - Visiting two Countries Hong Kong - Shenzhen : สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - โชว์ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - Shopping Tsim Sha Tsui - เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - Mangrove Groove Show
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - Che Kung Temple - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Victoria Peak - Repulse Bay - Shopping City Gate Outlet - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-SZX-700HS(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
7-9 JUL
20-22 OCT
Price/pax :
12,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Visiting two Countries Hong Kong - Shenzhen : สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - โชว์ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - Shopping Tsim Sha Tsui - เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - Mangrove Groove Show
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - Che Kung Temple - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Victoria Peak - Repulse Bay - Shopping City Gate Outlet - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-700HL(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
7-9 JUL
20-22 OCT
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Hong Kong - อาหารทะเล Lei Yu Mun : เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - หมู่บ้านชาวประมงหลีหยุ่นหมุ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - Victoria Peak (ขึ้นโดยรถ Tram ลงโดยรถโค้ช) - อ่าวรีพลัสเบย์
 Che Kung Temple - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้าหยก - หมู่บ้านชาวประมง Lei Yu Mun - Shopping Lady Market
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-DISNEY-700HD(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
7-9 JUL
20-22 OCT
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - Hong Kong - Disneyland : มิดเลเวลวิคเตอร์เรียพีค - รีพลัสเบย์ - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมพุไฟรอบค่ำ - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - มิดเลเวลวิคเตอร์เรียพีค - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาทาน
 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมพุไฟรอบค่ำ
 Che Kung Temple - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนเลดี้มาเก็ต - Cheak Lap Kok Airport, HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-MFM-700HM(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
7-9 JUL
20-22 OCT
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - เที่ยว 2 เมือง HongKong - Macau : ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - The Parisian Macao - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง City Gate / พักฮ่องกง 1 คืน - พักมาเก๊า 1 คืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Chek Lap Kok Airport, Hongkong - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Senado Square - แวะถ่ายรูปคู่วิหารเซนต์ปอล - The Venetian - The Parisian Macao - พักมาเก๊า
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Repulse Bay - Victoria Peak - ช้อปปิ้งถนนจิมซาจุ่ย - พักฮ่องกง
 Che Kung Temple - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Shopping City Gate Outlet - Chek Lap Kok Airport, Hongkong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAP4-CX-HKG-MFM-700HM(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
7-9 JUL
20-22 OCT
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
Macau Tour Program :
Macau Tour - เที่ยว 2 เมือง HongKong - Macau : ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเซี่ยน - The Parisian Macao - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง City Gate / พักฮ่องกง 1 คืน - พักมาเก๊า 1 คืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Chek Lap Kok Airport, Hongkong - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Senado Square - แวะถ่ายรูปคู่วิหารเซนต์ปอล - The Venetian - The Parisian Macao - พักมาเก๊า
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Repulse Bay - Victoria Peak - ช้อปปิ้งถนนจิมซาจุ่ย - พักฮ่องกง
 Che Kung Temple - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Shopping City Gate Outlet - Chek Lap Kok Airport, Hongkong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAG0-CX-HKG-DISNEY3D(5) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
21-23 OCT
Price/pax :
25,999 THB(Adult)
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - บินเช้า : นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - หาดรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ / รับฟรี! ซิมเล่นเน็ท / พักฮ่องกง 2 คืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cheak Lap Kok Airport, Hong Kong - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต
 หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - Tsim Sha Tsui Promenade - Symphonyof Lights
 สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - Cheak Lap Kok Airport, Hong Kong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-ICN004(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
10-14 MAY
5-9 / 6-10 JUL
9-13 / 10-14 AUG
4-8 OCT
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - Romantic Soraksan& Han River : เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - โรงเรียนกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้าน Ansan Starlight Village - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - โซลทาวเวอร์ - วัดโซเกชา - ตลาดอินซาดง / พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำฮัน ชมบรรยากาสสุดชิว พร้อมทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเรือ

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 Incheon International Airport - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าCable Carสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา
 โรงเรียนกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองอันซาน - หมู่บ้าน Ansan Starlight Village
 พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
 โซลทาวเวอร์ - วัดโซเกชา - ตลาดอินซาดง - น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Incheon International Airport - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
16
Click to Highlight
 Tour / Travel
SL/FD-ไทยไลออนแอร์/แอร์เอเชีย

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-SLxFD-SIN-SO-SHIOK(A)(4) 
Travel by (Air Ticket) : SL/FD-ไทยไลออนแอร์/แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
12-14 / 15-17 APR / 29APR-1MAY
5-7 MAY (บินFD) / 5-7 MAY (บิน SL บัส1, บัส2) / 6-8 MAY
8-10 JUN (บัส1, บัส2) / 9-11 JUN (บินFD)
12-14 AUG (บัส1, บัส2)
21-23 OCT (บัส1, บัส2)
Price/pax :
13,999 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - So Shiok Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport(Singapore) - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Fountain of wealth- Kwan Im Thong Hood Cho Temple - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD (600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
 Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - Changi Airport(Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
17
Click to Highlight
 Tour / Travel
SL/FD-ไทยไลออนแอร์/แอร์เอเชีย

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-SLxFD-SIN-SO-SHIOK(B)(4) 
Travel by (Air Ticket) : SL/FD-ไทยไลออนแอร์/แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
12-14 / 15-17 APR / 29APR-1MAY
5-7 MAY (บินFD) / 5-7 MAY (บิน SL บัส1, บัส2) / 6-8 MAY
8-10 JUN (บัส1, บัส2) / 9-11 JUN (บินFD)
12-14 AUG (บัส1, บัส2)
21-23 OCT (บัส1, บัส2)
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - So Shiok Option B Full Board : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport(Singapore) - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Fountain of wealth- Kwan Im Thong Hood Cho Temple - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD (600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
 Option B: Unibersal Studio (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
 Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - Changi Airport(Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
18
Click to Highlight
 Tour / Travel
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-3K-SIN-EPIC3D(7) 
Travel by (Air Ticket) : 3K-เจ็ตสตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
21-23 OCT
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Epic : Garden By The Bay - วัดเจ้าแม่กวนอิม - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงแสง สี เสียง น้ำ Wonder Full Light - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee - บักกุ้ดเต๋

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินชางกี - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD (ประมาณ 208 บาท) และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD (ประมาณ 700 บาท) - วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ชำระเพิ่ม 23 SGD หรือประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง น้ำ Wonder Full Light
 นั่งรถ Express Train สู่เกาะ Sentosa (ไม่รวมค่ารถไฟเข้าเกาะ 4 SGDต่อท่าน ชำระเฉพาะขาเข้าเท่านั้น) - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - อิสระเดินเล่นริมหาด Siloso - ชมโชว์ Crane Dance
 ย่านไชน่าทาวน์ - ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple - ช้อปปิ้งห้าง Mustafa Centre ย่าน Little India - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
19
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยไลออนแอร์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-SL-SIN-MAGNIFICENT4D(A)(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลออนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
12-15 / 13-16 / 14-17 APR / 28APR-1MAY
4-7 MAY
7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JUL
11-14 AUG
20-23 OCT
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Magnificent Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport(Singapore) - เข้าที่พัก
 ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Fountain of wealth - Kwan Im Thong Hood Cho Temple - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - Duty Free Shop - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
 Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 Buddha Tooth Relic Temple - Changi Airport(Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
20
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยไลออนแอร์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-SL-SIN-MAGNIFICENT4D(B)(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลออนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
12-15 / 13-16 / 14-17 APR / 28APR-1MAY
4-7 MAY
7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JUL
11-14 AUG
20-23 OCT
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Magnificent Option B Full Board : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport (Singapore) - เข้าที่พัก
 ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Fountain of wealth - Kwan Im Thong Hood Cho Temple - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - Duty Free Shop - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
 Option B Full Board : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD (600 บาท) - Wonder Full Light Show
 Buddha Tooth Relic Temple - Changi Airport (Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
21
Click to Highlight
 Tour / Travel
สกู๊ต แอร์ไลน์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-TZ-SIN-AWESOME3D(A)(4) 
Travel by (Air Ticket) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
13-15 / 14-16 / 15-17 APR
8-11 JUL (บัส2)
12-14 AUG (บัส2)
21-23 OCT
Price/pax :
12,955 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Awesome - Option A Free & Easy : ชมเมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee, บักกุ้ดเต๋ร้านSong Fa / ฟรีWifi บนรถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport(Singapore) - เข้าที่พัก
 Option A : Free & Easy อิสระเต็มวัน(No Bus Service)
 ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับSuper Tree 8 SGD) - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - Changi Airport(Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
22
Click to Highlight
 Tour / Travel
สกู๊ต แอร์ไลน์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-TZ-SIN-AWESOME3D(B)(4) 
Travel by (Air Ticket) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
13-15 / 14-16 / 15-17 APR
8-11 JUL (บัส2)
12-14 AUG (บัส2)
21-23 OCT
Price/pax :
14,955 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Awesome - Option B : Universal Studio - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay - ชมเมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / Special Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee, บักกุ้ดเต๋ร้านSong Fa / ฟรีWifi บนรถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport(Singapore) - เข้าที่พัก
 Option B: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ท่าเรือClarke Quay - ล่องเรือBumboat ชมแม่น้ำสิงคโปร์ยามค่ำคืน - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น57 ชำระเพิ่ม 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง, สี, เสียง, น้ำ Wonder Full Light
 ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับSuper Tree 8 SGD) - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - Changi Airport(Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
23
Click to Highlight
 Tour / Travel
สิงคโปร์แอร์ไลน์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-SQ-SIN3D-UNIQUELY(3) 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
12-14 APR
8-10 JUL
12-14 AUG
16-18 SEP
21-23 OCT
Price/pax :
20,999 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Uniquely : มารีน่า เบย์ แซนด์(รวมค่าบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น57) - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมค่าเข้า) - โชว์น้ำพุแสงสีเสียงWonderful Light - Garden By The Bay - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - Marina Bays Sand / Speacial Menu ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee, บักกุ้ดเต๋ร้านSong Fa

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินชางกี - ทำเนียบรัฐบาล - ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - Kwan Im Thong Hood Cho Temple - Garden By The Bay รวมค่าเข้าชมFlowers Dome หรือCloud Forest 1 โดม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับSuper Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และโดมดอกไม้) - โชว์น้ำพุWonder Full - มารีน่าเบย์แซนด์ (รวมค่าขึ้นลิฟท์)
 Universal Studio(รวมค่าบัตรแล้ว) หากไม่เข้าสวนสนุก รับเงินคืน 1500 บาท - Clarke Quay (รวมบัตรล่องเรือ Bumboat)
 วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
Click to Highlight
 Tour / Travel
สิงคโปร์แอร์ไลน์

Chulalongkorn Day 2017 Tour

Code : THAAM8-SQ-SIN-NEW-OPTION(2) 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
12-15 / 13-16 APR
7-11 JUL
11-14 AUG
15-18 SEP
20-23 OCT
Price/pax :
29,999 THB(Adult)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Full Option ครบเครื่อง : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - มารีน่าเบย์แซนด์ - Crane Dance - Singapore Flyer - Garden By The Bay - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ / พักResort World Sentosa 5 ดาว 1 คืน + โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น Sands Sky Park ชั้น 57 ชำระเพิ่ม 23SGD) - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay - ล่องเรือ Bumboat
 Universal Studio (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์ Wing Of Time
 ทำเนียบรัฐบาล - ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - Garden By The Bay (รวมค่าเข้าชม Flowers Dome หรือ Cloud Forest 1โดม / ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 5 SGD และโดมดอกไม้) - Fountain of Wealth - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 Buddha Tooth Relic Temple - ย่านไชน่าทาวน์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 94 Program(s)
Next Last
Notes:-
    eTravelWay.com reserved the rights to change the Chulalongkorn Day 2017 tour 
    price and information without prior notice.  
 
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Sponsor Links
 Paula 's Choice Cosmetic
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
Download
 Adobe Acrobat Reader
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Cruise | Car | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794