Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2748 6245
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
 Search Tour Packages:
Type :
Join Group Tour Package
Destination :
Month :
Price (THB) :
Special Trip :
Keyword:
Display 1 to 24
from 272 Program(s)
Next Last
Chakree Day 2017 International Tour Package : 

Chakree Day 2017 Tour

1
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CKG01(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
6-9 / 20-23 APR
7-10 MAY
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ - ภูเขานางฟ้า : วัดหลัวฮั่น - ภูเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 Bangkok(Don Muang Airport) - เมืองฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - ฉงชิ่ง - อู่หลง
 ภูเขานางฟ้า (รถไฟเหล็ก) - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - อู่หลง - ฉงชิ่ง
 ฉงชิ่ง - อิสระเต็มวัน หรือทัวร์เสริม ผาหินแกะสลักต้าจู่ (ชำระเพิ่ม 950 หยวน) หรือ โชว์จางอวี้โหมว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซี - ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง (ชำระเพิ่ม 650 หยวน)
 เมืองโบราณฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - เดินทางกับ - Bangkok(Don Muang Airport)
2
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
5-8 APR
2-5 / 3-6 / 10-13 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-30 MAY
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
3
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX03(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
6-10 APR
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
 สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
 ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยthe Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
 เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
4
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-PEK002(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
5-9 APR / 28APR-2MAY
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing : ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - Great Wall of China ด่านจียงกวน - ถนนหวังฝูจิ่ง - วัดลามะ - ถนนเฉียนเหมิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Beijing - Qianmen Street
 Tiananmen - Guangchang - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจิ่ง
 ผ้าไหมจีน - วัดลามะ - Beijing - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์ไชน่า

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-CA-PEK36(2) 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
6-10 APR
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนหวังฝูจิ่ง - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Beijing - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 อุทยานเป่ยไห่ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - The Place
 ถ่ายรูปสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์หยก - กำแพงเมือง ด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
 วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-KMG03(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
5-10 APR
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Kunming - เป๋าซาน - สะพานแขวนหลงเจียง - อุทยานภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อนเย่อไห่ : เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - กำแพงเมืองโบราณ - สะพานแขวนหลงเจียง - อุทยานภูเขาไฟเถิงจงหั่วซาน(รวมรถอุทยาน) - น้ำตกเตี๋ยสุ่ย - ตำหนักทองจินเตี้ยน / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้เห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - Kunming - เมืองต้าหลี่ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - กำแพงเมืองโบราณ
 ต้าหลี่ - สะพานแขวนหลงเจียง - เถิงชง - เมืองโบราณเหอซุ่น (รวมรถแบตเตอรี่)
 อุทยานภูเขาไฟเถิงจงหั่วซาน(รวมรถอุทยาน) - พื้นที่ชุ่มน้ำไป๋ห่าย(ล่องเรือ) - บ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ
 น้ำตกเตี๋ยสุ่ย - สุสานวีรชนทหารผู้กล้า - ต้าหลี่ - ร้านชา หรือร้านผ้าไหม
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 ร้านบัวหิมะ - Kunming - Bangkok(Don Muang Airport)
7
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-KMG003(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
6-9 APR
Price/pax :
12,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - อุทยานป่าหิน - เมืองโบราณกวนตู้ : สวนสาธารณะต้ากวน - ตำหนักทองจินเตี้ยน - เมืองโบราณกวนตู้

 Bangkok(Don Muang Airport) - คุนหมิง - อุทยานป่าหิน
 อำเภอป่าหิน - สวนสาธารณะต้ากวน - ร้านผ้าไหม - ร้านไข่มุก - วัดหยวนทง - ร้านชา
 ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
 คุนหมิง - Bangkok(Don Muang Airport)
8
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไชน่าอีสเทิร์น

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-MU-KMG18(1) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
3-8 APR
Price/pax :
24,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Kunming - Tali - Lijiang : เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองไท่เหอ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เมืองคุนหมิง - เมืองฉู่สง
 ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านหยก - นั่งกระเช้าชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - ชมสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองต้าหลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแผนโบราณ - คุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
Click to Highlight
 Tour / Travel
นกสกู๊ต

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAR3-XW-PEK89(4) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
6-9 APR
6-9 / 8-11 JUL
Price/pax :
16,988 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ตลาดรัสเซีย / Special Menu Buffet Chekiskan - Seafood BBQ - สุกี้ยากี้ - Buffet นานาชาติ - เป็ดปักกิ่ง - ไวน์แดง - สุกี้มองโกล - อาหารแต้จิ๋ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Trai สู่ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุกน้ำจืด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - ชิมชานานาชนิด
 ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
10
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์ไชน่า

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-CA-HGH05(1) 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
6-10 APR
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - หังโจว - ผู่โถวซาน - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ : ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - หนิงปอ
 เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป -หนานไห่กวนอิม - ท่าเรือจูเจียเจียน - อู๋ซี
 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - ซูโจว - วัดฉงหยวน - เซี่ยงไฮ้
 หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านบัวหิมะ - อุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดก๊อปปี้ Taobaocheng
 ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - หังโจว - สวนฮั่วกั่งกวนหยู - หังโจว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-SHA05(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
5-9 APR
Price/pax :
27,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - อู๋ซี - หังโจว : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ GOLDEN JAGUAR

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ล่องทะเลสาบซีหู - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝังเจีย
 หังโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถแบตเตอรี่)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง - เซี่ยงไฮ้ - ร้านไข่มุก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - บุฟเฟต์ GOLDEN JAGUAR
 อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า+รถไฟเข้า - ออก)
 ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ - ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
12
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-XIY02(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
5-9 APR
5-9 / 6-10 / 10-14 / 24-28 MAY
Price/pax :
29,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรง ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน : สัมผัส รถไฟความเร็วสูงไป-กลับ ซีอาน - ลั่วหยาง มีความเร็วสูงสุด 300 กม./ชั่วโมง - ชมกองทัพทหารดินเผา - จิ่วไจ้โกวน้อย - สุสานขุนพลกวนอู

 Bangkok(Don Muang Airport) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - ร้านกระเบื้องสามสี - สุสานขุนพลกวนอู - เจียวโจว
 เจียวโจว - อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
 ซินหมี่ - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านผ้าไหม - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
 โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอระฆัง - ซีอาน - Bangkok(Don Muang Airport)
13
Click to Highlight
 Tour / Travel
E3-นิวเจนแอร์เวย์

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAD2-E3-DYG1 
Travel by (Air Ticket) : E3-นิวเจนแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
4-7 / 7-10 / 10-13 APR
Price/pax :
15,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Direct flights Zhangjiajie : สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์นางจิ้งจอกขาว - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ / จอง และชำระยอดเต็ม ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 60 รับส่วนลด 1,000 บาท จากราคาปกติ เฉพาะคณะเดินทาง 4-7 เม.ย. เท่านั้น (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

 Bangkok(Don Muang Airport) - Zhangjiajie - เข้าที่พัก
 ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านนวดเท้า
 ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(นั่งรถ VIP+ล่องเรือ) - ร้านใบชา - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - โชว์นางจิ้งจอกขาว
 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - Bangkok(Don Muang Airport)
14
Click to Highlight
 Tour / Travel
E3-นิวเจนแอร์เวย์

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAD2-E3-DYG3 
Travel by (Air Ticket) : E3-นิวเจนแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
4-7 APR
Price/pax :
12,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Direct flights Zhangjiajie : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ภาพวาดทราย - ถนนซีปู้เจีย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ / จอง และชำระยอดเต็ม ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 60 รับส่วนลด 1,000 บาท จากราคาปกติ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

 Bangkok(Don Muang Airport) - Zhangjiajie - เข้าที่พัก
 ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านนวดเท้า
 สวนหวงหลง - ร้านใบชา - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ถนนซีปู้เจีย
 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - Bangkok(Don Muang Airport)
15
Click to Highlight
 Tour / Travel
E3-นิวเจนแอร์เวย์

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAD2-E3-DYG1-BRIDGE-GLASS 
Travel by (Air Ticket) : E3-นิวเจนแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
1-4 / 4-7 / 7-10 APR
Price/pax :
9,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Direct flights Zhangjiajie : ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ) - ถนนซีปู้เจีย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็ก ชำระเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท)

 Bangkok(Don Muang Airport) - Zhangjiajie - เข้าที่พัก
 ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ) - ร้านหยก - ร้านนวดเท้า
 ถนนซีปู้เจีย - ร้านใบชา - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม
 ภาพวาดทราย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - Bangkok(Don Muang Airport)
16
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-CTU004(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
1-6 / 20-25 / 24-29 / 25-30 APR
Price/pax :
24,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) : อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบห้าสี - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เฉินตู - เม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
 จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ร้านใบชา- เฉินตู
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ -โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านยางพารา - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-CTU004(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
4-9 APR
26APR-1MAY / 27APR-2MAY
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) : อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบห้าสี - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เฉินตู - เม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
 จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ร้านใบชา- เฉินตู
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ -โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านยางพารา - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
Click to Highlight
 Tour / Travel
3U-เสฉวนแอร์ไลน์

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-3U-CTU012(1) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
7-12 APR
Price/pax :
38,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - Chengdu - Tibet - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ : พิพิธภัณฑ์ทิเบต - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - พระราชวังโปตาลา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจิ่งหลี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chengdu - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองลาซา - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟสู่เมืองดัมซุง - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - เข้าที่พัก
 พระราชวังโปตาลา - Jokhang Temple - ตลาดบาร์ฆอร์ - ร้านหินตาสวรรค์
 บินภายในสู่เมืองเฉินตู - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ผ้าไหม - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
Click to Highlight
 Tour / Travel
3U-เสฉวนแอร์ไลน์

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-3U-CTU012(1) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
7-12 APR
Price/pax :
38,900 THB(Adult)
Tibet Tour Program :
Tibet Tour - Chengdu - Tibet - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ : พิพิธภัณฑ์ทิเบต - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - พระราชวังโปตาลา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจิ่งหลี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chengdu - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองลาซา - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟสู่เมืองดัมซุง - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - เข้าที่พัก
 พระราชวังโปตาลา - Jokhang Temple - ตลาดบาร์ฆอร์ - ร้านหินตาสวรรค์
 บินภายในสู่เมืองเฉินตู - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ผ้าไหม - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
Click to Highlight
 Tour / Travel
3U-เสฉวนแอร์ไลน์

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-3U-CTU009(2) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
3-7 / 5-9 APR
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - โหมวหนีโกว - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก : หมู่บ้านชาวเซียง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - กำแพงเมืองโบราณซงพาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เฉินตู - เข้าสูที่พัก
 เฉินตู - เม่าเสี้ยน - หมู่บ้านชาวเซียง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - กำแพงเมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
 จิ่วจ้ายโกว - ร้านใบชา - อุทยานโหมวหนีโกว - เฉินตู - ร้านนวดฝ่าเท้า - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - เฉินตุ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไชน่าอีสเทิร์น

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-MU-CTU003(1) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
5-10 APR
5-10 / 19-24 / 25-30 MAY
9-14 / 23-28 JUN
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) - หวงหลง - โชว์ทิเบต : เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - ถนนคนเดินจิ่งหลี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เฉินตู
 เฉินตู - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - โชว์ทิเบต
 จิ่วจ้ายโกว - ร้านใบชา - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - ตูเจียงเยี่ยน
 ตูเจียงเยี่ยน - เมืองเฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่
 ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตุ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAA66-WE-CKG009(1) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
5-9 APR
Price/pax :
25,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - ต้าจู๋ โชว์ Impression Wulong : อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ผาหินแกะสลักต้าจู๋

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฉงชิ่ง - อู่หลง
 อู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ Impression Wulong
 ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
 หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAI7-CX-HKG14(3) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
6-9 / 8-11 / 15-18 APR
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - To 4 cities Hong Kong - Shenzhe - Zhuhai - Macau : Ngong Ping 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ลันเตา - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ประกอบแสงสีเสียงตระการตา - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขาวิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว / Free! กระเป๋าเป้ Samsonite

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - วัดโป่วหลิน - Shopping Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ตลาดกงเป่ย
 The Lover’s Road - หวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ชมไข่มุกน้ำจืด - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หาดทราย Repulse Bay - ร้านยาสมุนไพร - วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งนาธาน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
Click to Highlight
 Tour / Travel
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Chakree Day 2017 Tour

Code : THAAI7-CX-HKG14(3) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
6-9 / 8-11 / 15-18 APR
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - To 4 cities Hong Kong - Shenzhe - Zhuhai - Macau : Ngong Ping 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ลันเตา - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ประกอบแสงสีเสียงตระการตา - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขาวิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว / Free! กระเป๋าเป้ Samsonite

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - วัดโป่วหลิน - Shopping Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ตลาดกงเป่ย
 The Lover’s Road - หวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ชมไข่มุกน้ำจืด - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หาดทราย Repulse Bay - ร้านยาสมุนไพร - วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งนาธาน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 272 Program(s)
Next Last
Notes:-
    eTravelWay.com reserved the rights to change the Chakree Day 2017 tour 
    price and information without prior notice.  
 
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Sponsor Links
 Paula 's Choice Cosmetic
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
Download
 Adobe Acrobat Reader
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Cruise | Car | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794