OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4810
Z1675
Z4747

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 41 Turkey tour(s)
International Tour Package : Turkey Tour
Z0895
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z0895 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿85,000
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เที่ยวแบบหรูหรา (บินภายใน 2 ขา / พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน) : นครใต้ดิน - ปล่องไฟนางฟ้า - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ - ถ่ายภาพอะลาดิน ฮิลล์ ปาร์ค - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - นครเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - นครเอเฟซุส - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - พระราชวัง โทพคาปี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย - ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์ - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องเทศ Spice Market ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า ออกโรงแรม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 นครอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินไกเซรี - ผ่านชม Love Valley - หุบเขา Pigeon Valley - นครใต้ดิน - ไกมากลิ
 ปล่องไฟนางฟ้า - แคปปาโดเกีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่
 เมืองคอนยา - ถ่ายภาพอะลาดิน ฮิลล์ ปาร์ค - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองอิสปาร์ตา - เมืองปามุกกาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 นครเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - นครเอเฟซุส - สนามบินอัดนัน เมรเดเรส - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - พระราชวัง โทพคาปี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย - ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องเทศ Spice Market - สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1673
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z1673 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿33,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปสโดรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิสตันบู ล - บินภายในสู่เมืองไกเซรี่ - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 เมืองคอนย่า - สถานีคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปสโดรม
 วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - พระราชวังโดลมาบาห์เช - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1675
มาฮานแอร์

Turkey Tour

Code : Z1675 
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เมืองคัปปาโดเกีย - สุสานอตาเติร์ก - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) - สนามบินอังการ่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สุสานอตาเติร์ก
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - เซรามิค - เครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านเครื่องหนัง
 เมืองเปอร์กามัม - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนสนามบินเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1725
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z1725 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿41,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 2 คืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองไคเซรี่ - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ร้านขนม Turkish Delight - สนามบินอิชเมียร์ - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาร์ซาร์
 พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1732
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z1732 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿33,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขาอุชิซาร์ - สุสานอาตาเติร์ก - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - สไปซ์มาเก็ต - เมืองชานักกาเล
 ม้าโทรจัน - เพอร์กามัม - ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - เมืองคูซาดาซึ
 โรงงานผลิตเสื้อหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามมุคคาเล
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : กิจกรรมบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 กรุงอังการา - สุสานอาตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล
 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - สนามบิน อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1733
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z1733 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โชว์ระบำหน้าท้อง - ทะเลสาบน้ำเค็ม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - เมืองชานักกาเล - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมืองโบราณ ทรอย
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามมุคคาเล
 คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอิสตันบูล
 บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3111
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z3111 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿43,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - นครใต้ดิน - ปราสาทปุยฝ้าย - บ้านพระแม่มารี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังโดลมาบาชเช่
บินตรง - บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรม 5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินเมืองไคเซรี่ - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม - โรงงานอัญมณี
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมือง คอนย่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมือง ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - โรงละคร - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ร้านขนม Turkish Delight - บ้านพระแม่มารี - บินภายในสู่อิสตันบูล - เข้าที่พัก
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
 พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4032
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4032 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองโบราณเอฟิซุส - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท - คาราวานสไลน์(ด้านนอก) - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 แกรนด์บาร์ซ่า - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4068
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4068 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้เมืองทรอย - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ปราสาทปุยฝ้าย - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - ชมระบำหน้าท้อง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4287
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4287 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - บลูมอสก์ - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - จุดชมวิวสมัยยุคกลางของอิสตันบูล - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - ปราสาทปุยฝ้าย - สถานีคาราวาน - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินคาดัค

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์
 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - จุดชมวิวสมัยยุคกลางของอิสตันบูล - เมืองชานักกาเล
 เมืองโบราณ ทรอย - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - โชว์ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : กิจกรรมบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - บินภายในสู่อิสตันบูล - สนามบิน อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4399
กัลฟ์ แอร์

Turkey Tour

Code : Z4399 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿31,990
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เที่ยว 2 ประเทศ บาห์เรน - ตุรกี : มัสยิดเอลฟาเตห์ - เข้าชม ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - เข้าชมบ้านพระแม่มารี - เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมักลี - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาปิ - ฮิปโปโดรม - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถรวม 44 USD ทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 24 USD ทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดเอลฟาเตห์ - เข้าชม ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา - เข้าที่พัก
 สนามบินบาห์เรน - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - เมืองอิซเมียร์ - เข้าที่พัก
 เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - เข้าชมบ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่
 เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส - คอนย่า - จุดพักคาราวาน - คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินไคมักลี - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - อังคารา
 กรุงอังคารา - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาปิ
 ฮิปโปโดรม - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินบาห์เรน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4401
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4401 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿36,990
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อารยะธรรมแห่งอานาโตเลีย : สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส - ชมระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมัคลี - เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเปิ้ล - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และ โรงงานเครื่องประดับ - สุสานอตาเติร์ก - ป้อมปราการอังคารา - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดรม - สไปซ์มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปิ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังโดลบามาเช่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถรวม 48 USD ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 27 USD ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิสตันบูล - บูร์ซา - เข้าที่พัก
 สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - เพอร์กามอน - วิหารอะโครโปลิส - คูซาดาซึ
 เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส
 ปามุกคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินไคมัคลี - เมืองเกอเรเม่ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเปิ้ล - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และ โรงงานเครื่องประดับ - กรุงอังการา
 กรุงอังคารา - สุสานอตาเติร์ก - ป้อมปราการอังคารา - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดรม - สไปซ์มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปิ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังโดลบามาเช่ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4443
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4443 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿41,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคา - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ถ่ายรูปคาราวานซาไร - ระบำหน้าท้อง - จุดชมวิว (Devrent valley) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - นครใต้ดินคาร์ตัค - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ - ย่านทักซิมสแควร์ - มัสยิดชามลีกา - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน ** บินภายใน 2 ขา / ฟรี Bracelet Evil Eye - Dondurma Turkish Ice Cream / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประมาณท่านละ 85 USD ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน--

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตัลบูล - บินภายในสู่ เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองคูซาดาซี
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคา - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ถ่ายรูปคาราวานซาไร - ระบำหน้าท้อง
 จุดชมวิว (Devrent valley) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
 นครใต้ดินคาร์ตัค - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ - ย่านทักซิมสแควร์
 มัสยิดชามลีกา - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4747
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4747 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿37,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อิสตันบูล - อังการา - คัปปาโดเกีย - คอนยา - ปามุคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 40 ดอลลาร์สหรัฐ - ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 30 ดอลลาร์สหรัฐ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองอิสตัลบูล - เมืองอังการา - เข้าที่พัก
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - โรงงานทอพรม - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองคอนยา - นครใต้ดิน - เมืองปามุคคาเล
 ชมปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - บ้านของพระแม่มารี
 ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม - เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - เมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดในร่ม
 พระราชวังโดลมาบาเช - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4779
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4779 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการ่า - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปิ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิสตันบูล
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - วิหารอะโครโปลิส
 เมืองคูซาดาสึ - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย  - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย
 เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการ่า - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - แวะชมทะเลสาบทูซ
 สุสานอตาเติร์ก - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เยราบาทัน - พระราชวังทอปกาปิ - เดินทางสู่สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4802
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4802 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿27,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - : ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สวนผีเสื้อ - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ทะเลสาบเกลือ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน (หรือประมาณ 2,640 บาท) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
 เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 เมืองอิสตันบูล - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองคูซาดาซึ - เอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - กองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเจีย
 เมืองคัปปาโดเจีย - Optional tour Balloon (ไม่รวมทัวร์บอลลูน) - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
 เมืองอังการ่า - เมืองอิสตันบูล - ทะเลสาบเกลือ - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4810
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4810 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿41,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองปามุคคาเล่  - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคัปปาโดเกีย - สุสานอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองวิหารอะโครโปลิส - ไอยวาลิค
 เมืองคูซาดาสึ - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านของพระแม่มารี
 เมืองปามุคคาเล่  - ปราสาทปุยฝ้าย  - เมืองคอนย่า - เมืองฮีเยราโพลิส
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - กรุงอังการ่า
 สุสานอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เยราบาทัน - พระราชวังทอปกาปิ - สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4921
มาฮานแอร์

Turkey Tour

Code : Z4921 
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿36,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - สถานีคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
 สนามบินอังการ่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4975
Self Travel-เดินทางเอง

Turkey Tour Package

Code : Z4975 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿58,500
Travel Date :
Available Everyday From 20/9/2563 to 27/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Family
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Package ล่องเรือสำราญ Pullmantur Horizon, Cruise Only : Piraeus (Athens) - Mykonos - Marmaris - Chania (Crete) - Santorini - Piraeus (Athens) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเอเธนส์ กรีซ - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Piraeus (Athens) - เช็คอินเข้าพักบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนบนเรือ Pullmantur Horizon - Overnight
 .-. Piraeus (Athens) - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Mykonos - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.30 AM Marmaris - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 9.00 AM Chania (Crete) - Depart 19.00 PM
 Arrive 8.00 AM Santorini - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Piraeus (Athens) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z4976
Self Travel-เดินทางเอง

Turkey Tour Package

Code : Z4976 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿60,500
Travel Date :
Available Everyday From 31/5/2563 to 7/6/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Family
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Package ล่องเรือสำราญ Pullmantur Horizon, Cruise Only : Piraeus (Athens) - Mykonos - Marmaris - Chania (Crete) - Santorini - Piraeus (Athens) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเอเธนส์ กรีซ - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Piraeus (Athens) - เช็คอินเข้าพักบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนบนเรือ Pullmantur Horizon - Overnight
 .-. Piraeus (Athens) - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Mykonos - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.30 AM Marmaris - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 9.00 AM Chania (Crete) - Depart 19.00 PM
 Arrive 8.00 AM Santorini - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Piraeus (Athens) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z4982
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : Z4982 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿41,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Tulip Flowers : หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - คาราวานสไรน์ - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องสมุดเซลซุส - บ้านของพระแม่มารี - ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สวนดอกทิวลิป

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองเคย์เซอรี่ - เมืองคัปปาโดเกีย - เข้าที่พัก
 นครใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนยา - คาราวานสไรน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล
 ปราสาทปุยฝ้าย - โบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - บ้านของพระแม่มารี
 โรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House - เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - เมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ถ่ายรูปด้านนอกชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 สวนดอกทิวลิป - จัตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5004
Self Travel-เดินทางเอง

Turkey Tour Package

Code : Z5004 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿70,000
Travel Date :
Available Everyday From 7/6/2563 to 14/6/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Upper Inside Family
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Package ล่องเรือสำราญ Pullmantur Horizon, Cruise Only : Athens (Greece) - Mykonos (Greece) - Marmaris (Turkey) - Chania (Crete/Greece) - Santorini (Greece) - Athens (Greece) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเอเธนส์ กรีซ - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Athens (Greece) - เช็คอินเข้าพักบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนบนเรือ Pullmantur Horizon - Overnight
 .-. Athens (Greece) - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Mykonos - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.30 AM Marmaris - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 9.00 AM Chania (Crete / Greece) - Depart 19.00 PM
 Arrive 8.00 AM Santorini - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Athens (Greece) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5005
Self Travel-เดินทางเอง

Turkey Tour Package

Code : Z5005 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿84,300
Travel Date :
Available Everyday From 19/7/2563 to 26/7/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Exterior Outside
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Package ล่องเรือสำราญ Pullmantur Horizon, Cruise Only : Athens (Greece) - Mykonos (Greece) - Marmaris (Turkey) - Chania (Crete/Greece) - Santorini (Greece) - Athens (Greece) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเอเธนส์ กรีซ - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Athens (Greece) - เช็คอินเข้าพักบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนบนเรือ Pullmantur Horizon - Overnight
 .-. Athens (Greece) - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Mykonos - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.30 AM Marmaris - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 9.00 AM Chania (Crete / Greece) - Depart 19.00 PM
 Arrive 8.00 AM Santorini - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Athens (Greece) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5006
Self Travel-เดินทางเอง

Turkey Tour Package

Code : Z5006 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿67,500
Travel Date :
Available Everyday From 30/8/2563 to 6/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Family Inside
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Package ล่องเรือสำราญ Pullmantur Horizon, Cruise Only : Athens (Greece) - Mykonos (Greece) - Marmaris (Turkey) - Chania (Crete/Greece) - Santorini (Greece) - Athens (Greece) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเอเธนส์ กรีซ - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Athens (Greece) - เช็คอินเข้าพักบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนบนเรือ Pullmantur Horizon - Overnight
 .-. Athens (Greece) - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Mykonos - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.30 AM Marmaris - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 9.00 AM Chania (Crete / Greece) - Depart 19.00 PM
 Arrive 8.00 AM Santorini - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Athens (Greece) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Display 1 to 24
from 41 Turkey tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Turkey tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP