OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z2733
Z2608

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 9
from 9 Macau tour(s)
International Tour Package : Macau Tour
Z0007
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : Z0007 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - เข้างาน กวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair ครั้งที่ 128 (2 วัน) - แถมเที่ยวมาเก๊า - เข้าร้านค้ารัฐบาล
เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ซีฟู๊ด - ไวน์แดง เมืองจูไห่ - ลิ้มรสอาหารโปรตุเกสรสชาติต้นตำรับ / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน

 Bangkok(Don Muang Airport) - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - เมืองจูไห่
 เมืองกวางเจา - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 128 - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 128 - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
 จูไห่ - วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ - หยก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ร้านผ้าไหม - มาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0375
รอยัลจอร์แดน

Macau Tour

Code : Z0375 
Travel by (Air Ticket) : RJ-รอยัลจอร์แดน
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿13,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : โบสถ์เซนต์ปอล - โรงแรม เวเนเชี่ยน - หวีหนี่ - Repulse bay - ย่านจิมซาจุ่ย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
 จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
 ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2608
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : Z2608 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Macau Tour / Travel Macau
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - จูไห่ - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - สาวงามหวีหนี่ - โรงละครหอยไข่มุก - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - ร้านยาสมุนไพร - ร้านเยื้อไผ่ - วัดฝู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน
 ร้านหยก - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - โรงละครหอยไข่มุก - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3086
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : Z3086 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿7,979
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4263
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : Z4263 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Macau Tour / Travel Macau
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
Macau Tour Program :
Macau Tour - มาเก๊า - กวางเจา มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ (ครั้งที่ 127) : เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (2วันเต็ม) - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - The Venetian ** อัตรานี้รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) / กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - กวางเจา - เข้าที่พัก
 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (เต็มวัน)
 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (เต็มวัน)
 มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - The Venetian - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4355
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : Z4355 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿14,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง : วิหารเซนต์ปอล - วัดอาม่า - The Parisian Macao - โคโลอาน - ย่านกุนฮา - Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - A Symphony Of Lights - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - The Parisian Macao - โคโลอาน - โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ย่านกุนฮา - ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกสู่ฮ่องกง
 Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - ข้ามสะพานต่ออายุ - สำนักชีฉีหลิน - สาธารณะหนานเหลียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - A Symphony Of Lights
 นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4357
แอร์เอเชีย

Macau Tour

Code : Z4357 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Hong Kong Tour / Travel Hong Kong
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดแชกงหมิว - หลอหวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - โคโลอาน - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - เซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง
 มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4799
ฮ่องกง แอร์ไลน์

Macau Tour

Code : Z4799 
Travel by (Air Ticket) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿8,888
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - เดอะปารีเชี่ยน - เดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - ตลาดตงเหมิน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองจูไห่ 1 คืน - เซินเจิ้น 1 คืน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - ติ่มซำต้นตำรับ - อาหารกวางตุ้งรสชาติแบบฮ่องกงแท้ๆ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,650 บาท ต่อท่าน (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว เข้าประเทศจีน (กรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่ มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - เดอะปารีเชี่ยน - เดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เซินเจิ้น - วัดผู่โถว - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - ตลาดตงเหมิน
 ฮ่องกง - จิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4955
แอร์มาเก๊า

Macau Tour

Code : Z4955 
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
Price start from :
 ฿12,899
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มาเก๊า - ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว - ไต่ฮงกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว - The Venetian Resort

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่มาเก๊า - ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เกาะหม่าสือ - ไฮตังม่า
 ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว - ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินฮัวเฉียว
 ซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว - ถ่ายรูปกับสะพานวัวคู่ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - กลับซัวเถา
 บินกลับสู่มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian Resort & The Parisian Macau - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 9
from 9 Macau tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Macau tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP